Skip to main content

Full text of "Historia religionis veterum Persarum eorum que magorum"

See other formats


ἡ 
«. 

. 
΄ ν- 

η 
” 






«σαί ως 


αφ 
μά 





νο 
Γι) 






.., 
“ 


μα ο. ο 
. 8 
ἕ, ὰ 
’ 
ών. 
Ἱ τη 
ον ών 
4 
ου) 9 
... ο. 
κ η, 
κ 


ἆ] 
ὔ- 





. 
Γ 
υ 
ο 
- 
ἅ 
πα. 


ον νου 
ὁ 
τ 
ο αφ 
κά- 











ο τες σα ᾗ 


| ι4. 0 5 9, μν 
ρε. δε Σ' ΡἱδΙιζοαά Ὃν (σοοσί 








ρ μον Ὠφάῃ 
λα. ο να πα Καν - .-. αν. ην οσα 9 . ο. δω. ο. 


ἱ ή 
ι 
“ 
Μ 
ἳ 









ΡΑΚΤΗΟΚΙΜ. 


ο ναό ων 


- ΕΙΓΙαΙΟ 


λα ο Ἡ 


κ. Ὑ ο τν 


ΜΙΠΟΗ ΤΑ ΜΗ 


. . . 


μυ αοσα αμ. 


οτοίΙ-Ἡ 4 





μριαιίζεαά Όν αν ο 












.. τω . 
ον [ 
ἷ 
΄ . , , 
1 « 5... μα 
4 ον ... 
"0. τὰ 
ἤ .ὅ- . 
ἡ ο. - 
6 ΄ 
:Ν , 
- 


| ΤτΕ κ Ὁ Μ νε δέκεκ 


ἹΤΕΚΝΟΑΚΙΙΜ 
ος . 
ο υ-υ-ς λοὑυκ ὄνρ.- 
ή μλαοκυΜ σα 
ο ο! εἴαπι πογα ΑΕΒΚΑΗΑΜΙ, ὃς ΜΙΤΗΚΕ, ἃς ΨΕςΤΕ, ὃς Μλνκε- 
ΙΙ Ψ τα5, ἃς, Ηιτοεία, αἴηις ΑΝςΕτοκυΝµ ΟΛβὶσία 
[νο ὰ' Ρια{εἔχυχα: εχ γεῖεγωπι Ῥεγίῶγαμη {οεεητ]ὰ. 

9 Ῥετ[αγηπη 4ΏΠιΙ5 ο ωσυνας μμ, ἵ τὸ 6)! ἀετερί 
τα βὰ ἂε πονο ΡΓοάΙτως, 19 τᾶ Ες νδάό εχρεπά(τις, {5 σὺ ο, 
τα Οβογσεγη/άό ποίατις, ὃς ἰ9 ὁ ῥίαιὰ ἃς ὁ ΟΗΕῥήΥ εχρ]ίςατυ. 


.ήἍὀὐ2οκοτκι 


ο ΝΙΤΑ, ΕΓΙδΩΟΕ ΕΤ ΑΙΠΙΟΚύΜ ΨΑΤΙΟΙΝΙΑ ΡΕ ΜΕΦΒΟΙΑΗ 
: ὁ Ῥεγίαγυιη αΠογυππφε Μοπαπεηείς ΓΗ ΠΠΤΗΕ: 
ο πηγα Ορίπίοπες ες Ὦ κο ἃς ἆς Ποιπίπαπη Οπιρίπε τείεαπτας : 
Γ Οπίριπα]ε Οτἱεπια]ἰς «ΙΡ Υ τν κι Μγ[ετίηπι τες]ηάίτω : 
Αιθυε Μαροτυπ 1 Ξ Ζοποαιτίφ Ρ. (ς ἱρίοηί 
ασ. κος τν οσο μωβ μημας ) ή Ρο όος λεν δα ντε Ῥαως πω 
ο Όαητυας Ψοτετυπα Ρετίατυπη Δοτίριυτας δε Έπρυας (υί 
ας ]ατη ρτ]πιὸ Ἐπτορα ο κας γ- ὃς ΤΗ(ετα(ίο ΟΥ Ρὲ 
Ρο(μππΙὸ τεὐάαπτας,) δρεςἰπιίπα. 
Ρε Ρετίῖα ε]α([άεπιοιιε κπήρ- Νοππ]θυς, ἀέφιε Ἠι]ας Γία]εέης 
ὃς ἃ πιοςγηᾶ ἀιβετεπειί, (τίέξίπα αρίευτ, 
Αυιογεβ Τηοµας Ηνρε 5,Τ.Ὀ. 1.1ρ. Ηευταίσα: 
η Ὀπινειβιαίξ” ὉΦΗ; Ῥχοίείος Ἆεσίω, 
ὃς Γρ. Αταῦ, Ῥτος. πω. 


 Ῥγαπο εαρίζκν Ἐλοηεβο, αεεεζωτή Ἱτοπος, 6 ρρεπάίκ υσγίαγωη Ὠή[εγ/αΓ/οπ)). 
Ὅπαε αγ. 


ο. - οΧ ὀ.Ν 1 1 
αι: Ἐ ΤΗΠΕΛΤΚΟ δΗΕΙΡΟΝΙΑΚΟ, ΜῦΌος, 


ο 
ο ν. νά 
7 ο - φ 
“' 4 
3» ς 
ι 






Αν 








κ 











μι σα τα υγ. ο ο ὁ 


Μη 41 τς οαἈπᾳ 


πο 1, 9 µε ορ) ᾿ ΜΜ ΔΑ 


παλ δ ΑΤεΝ 2) ο. ΜΑΗ ρ κ Α ενόᾳ αεροιός 









ανν . δΝ μβο ιο Α ὁ1ρὲ ε ο τά πι ἃι 
κ παν αἳ ἂ ' , νὰ 
2Α απ Ἰ ὁ τ ὀ .” .. κ 
αλ ΄ ρα τς, 1 . 9 πι 





.. 





ιδ μι και δν ον κ πλ] στ ι 


11ο |) αν ο 16 ι 
ώς κά Μο ὁ Άν οι 1 αμ ὁ χμ 


ον 
οι ρθρο, 
ν νρο δ15Η κ λδό κ. 


νι Αα 
ἃ ' ον ὴσ ανν οσα αμ αρ ος]ν. πρι 





ἁ ’ Εν τη οι η, 4) ποτ κοτ Ἡ .) Ὅ ΟΕ] ο) οπηπώς Τι πι 

ι Λα ν Ν - 
| ὁ 4 “α 1 9 ν 
ἱ . Σ. ἴ τα Ἴ . 


αμ. 1) ας οτι], Ἐ καν 4.1 που ! πα); οι τομ το 
’ ι ο ωι οσα. πάρκο ῶοις ποσα όσες τεμ εά 
ει απίσπι ιό { μηπαδήι ὀἰαίω]λοή 


ίὸ γω ' .” πμ ἝὭπ ς 1 .., 
οα 41] Σι ' .! } πα { 
ΦοἱκἸόΗ φαἰ.1. α Ἱ ὦὁ παγἩ" ἑλπους Α5τοιά 
«9 Α τό ου ΑΡΑ γή Αγια Δι 
υπσὐύνο. 1ο ἅιν ου 3 
τα ὅ ο σι “ . ' πι ῶν λ. ' 
. «ἂ . ντο . χ ν) 
" ο ν ᾳ πλοί Μ ώ2 κ ψμ' ͵ ε) τδ μα] ζ ο) 4 ἴ ἡ ι Σἱ Τ .) 





. ΄ 0 
αν 
τμ, νο ῇἶ σπα ο πα ν πσνς ο 







Ἀφες..' πμ ον 


ο μλ) 


νὰ | ος | 
ζω κο γικο, | 


ΙΓΟἩΠΓΑΝΝΙ 
αμ. ι 


δΟΜΜΕΑΕΣ, 
ΒΑΚΟΝΙ 


Ὀ Ε | 


Ἐν ΕΦΗΑΝ 


“Ἡσνο ΙΗΤΡΕΤΤὉΜ 


ολ | ΗΌΜΙΙΤΙΝΜΕ 


ους ος τες: Ό. ὮὈ, 6 Ο,. Δατολ. 





ε ο ον αν ο πμ” - ο ο αν π 
’ ον . ««Ὁ 





ο ο, ο ει 75 . ᾿ 
ον Δ ο» ο . κά 4 οπή ολ κ ομά . 3 » 
νο ος νε ζβλάς ο τι 
., . Ἅ .. κ» τι με . Ἅ / μα - 34 ο : 4μς 
; ο . . ο ο το 2 ναι 2 αμ | η . Ι 


-Ὅ 

κ« 

η μ4 
ο 





Ὁ Μ Εε[ριραϊφ γείεκαπι Ῥειίάγαπι ποείρίαπη ἃ πημ]είς ἀε[άε- 

τατῖ Ρεγίριοςρέπι, εάήΊαιε ὰ ποβτατίάπα ΠΕΠΊΙΠΕ {αξ {ιςὸ ὃς {ατ 

αεοιγατὸ ἰγαέχαεαπα βαἶήε απήπιαάγεττεγενη, εροοπίάειη {εἰί- 

οἰοσί {αἴτο αἱιαοῖ {ρίοσαπῃ γεῖετες 1 1ῦτος ({εα ΡοςΙὴς κειμήλια ) 

παάχα», Ῥεγβοὰ ΓΙησυᾶ εἴἶαπι ποη ἀείίεατας, Ιαά 1π πιε Ρεπίαπα {α{ς]- 
Ρετε πηρα ἀπήταγ1, ιτ Ρἰθηϊογεπὴ ε]αίθεπι Ηιβοτίαπα οοποΙηηάχε αρρτς» 
ἀειφε, πες ἀφβίίευεπι ὰ βειίεχεπθα Εαῃς εχοι{αη! είαπι δέπιαπε ρετ[ε- 
απεπάο, ἆσπες ἵαπάεια αἰίιος απποταΠι Ἰαῦοσε εαπᾶεπι α απηὈΙ σπα 
Ρειάπχετα!α: σαϊας Ιάορεείς Ὠοέχίς ὃς ΟπΓ]οβς παιιά ἵηργαίαπι Ίοσε, 
Τη ταιη ἀρβάσταίαπι Απηημιἒς Ραγζεπι ἀηηαΙγεπάοι Ἠα] ας γεῖ γεγῖἴας 
απ ἵη τομεῦσῖς πιθχ]ηιὰ οχ ράγ τε Ἰναοχεπιις ῥάἱιτασγαί,]απι εχουξείρτας, ὃς 
οπιπ] ρα Μα]άὸ «οπβατε Ροβοί. Ότ οὖπι εαἰἰς Ἠ]βουία Ίαοε ἀοήατείας 
ρυυ]ολ, ἀῑέτα Οεηςὰ ΟΓοοταπ ὃς Μοιναιππιοάαποταπι οβΏςῖ5 ας ςᾱ- 
[αππη]]ς Ποεταία ἃτ νἰπάϊσατα εει, εάµιοιε {επιρες αὉ ἱρίο Ὠμαγίο νετί 
Ὀςσι ουἶτασι τοπι]ς, ὃς Εειπιὸ αὉ ο ροώ (αιιοά ὰ ραιςῖς {ρε- 
| ταἴΠή πε ογεδτπα,) τεέχὸ οοπβταίαπι Ἑκσιεβαπα ππι Ὀεπὸ τερυ]ατὰ 
Ἠιετακς]ιᾶ Μασαις οΟΙῃ ε Δάεοιτ φαφηνΙ5 ΡΒεϊημείναπν {ματη 
Ρυτίούειι Ἐειρίομεπι Ἄν αν Μάρ Ἰά δν αλός τόπιρος!ς αθπι]- 
(οαογίπῖ 5αρετβιάοηθα,Ίλας ΕδΙηΘη τατῖοπε γεβαεαέθίας γαἱρατις 119 Ἐνγος 
Ψίτογυπα Ὠοέχοτυπι {προγἱουῖς 9ο ]1, {ση ῥοβωίωπα [ωή[[ε πιετὸ {άοἱοἱσέγε- 
απ, ὤφμε "Γρεμασι ὔ Γέμτα ῥγοτβια εκοἰευίε, ἓὁ [εῷφία Μοπιπιεπία 
νὰ ας βΑΓΗ[Ε, Ρλ/μΕ ἔμια[ αρ γεῦα; Μα εοπεία- 
πισέωη [ω[ῇε ετοἀεπίίαπη. Οἶπι ὁ οοπῖτα, ἀῑέχα εοτυπι Ἑσε]ε[α (εχ απο 
αππαπαΙη ϱεηας ὰ Νοαςλω τερβταζασ,) Ὠείορ]α {επΊρες εχτιτεγῖς; ὃς 
ῥΓᾳ/(ογπι 1 Μοάίςα Μοπατςλιας ΙΠ]εἷο παχ]πιὸ Βοτεπο, Γπρ]ίοί ὁσοεγ- 


ἀσέωη ὃς Ῥγα[μίαπι Αἴαις «4Γεάργα[ιίωι Οχάῑπς -αὓ 1λλίς τεροσίρις α{- | 
1 Ἱ 4 ασε | 





κ... 


ο νο αν 
. - ο μα 
! 4 η] 


όλ . 


.ΕΡΙστουΑ ΡΕΡΙΟΑΤΟΠΕΙΑ, . 





| ο κά μι εἶνσα παϊ]ἰοβηχαπα αὈλίπο αΠΠΙΗ ) απαπαῦν 

δοἱ 1 {πᾶ σας ἴα Εε]ιριοπίς απτ]επείοος 140τος ας γ]γαά 

το ὃς Ρετεπηαηίος. υΤαῦσ]ας {απιπὰ οὐχ οοπ{εγγαΏΒ. (απὸ Παξέχεπῆς 

( ο ο ει {ποσα Βάαπάπι σοπας (πια, δί αἆ Ίναπς 

-) Ἱπ Οπβοάιὰ {αἱ Ῥτο ταν Οοάἱσπη, 1π φπῖ- 
Ρις ας ια Οπτιοία,) Ιατέτε δμοας ο Με [ιού Ῥγορλειὴς Ρία- 


- πες υὰπα απας αέχεηις πονΊπας; οἶὖπι ετας τα ΠΙΕΠΙΠΠΙ ποη Ώπε- 


ἆλπι Ἐεγεὶατιοπίοις νιάσεατας, Ἐτ Ἠ]πς 
το Οάβαπι Ἠκτοιίοὶ ο (αὔοἰεητες, ρισιοπάέτίττ {ο Παραϊπε ιν 
ἳ ΓἈεοείαμίοπευ 4ξ (Ὀγίβο: ρεπαίποίαπι Οοάἱσππι οσο εχ]δεπάο πουοῦ 
εκ {πο εετεῦτο εσπβάχος, απος {αυ ώρν ποπαῖπς, 1ΡΠΑΓΟ Ρο- 

τος ρα]ο Ὠἱίππι ανἱάο ορεγιἀεά σε. 
νο Οάπιαας Ίας. Όρις οοµίογιµίεναα», ὃς ραμίςί | Ταεῖς Ειεϊοπάαπη ἆς- 
οεγεταπι, Ἠαπά οοπιπητιεπάσπα ἀαχ] πε Ῥετερτῖοα" Ἡπε Εμιοτα έσα- 
ή ᾿Αάνεπα: αἆ οἵα ποβτας αἀρείίεπτες) γεπαπεγεπίας (οἱίναρα:, 
5 Μαρπαϊί ΡΓαβάΙο :ὃς ραϊτοειπίο ἀείίτιια. Ὁπάς αἱ Π]α- 
| πα Ψ1πί Ἠπιεη ἀεάωχί ὃς τα; {ουῖθις βΗ1 εας Ἠαπι τοι Ἰπτγοιπίτεὶ 
 αΠεζαπίε. Ὀδίπαη επἶπι εχεῖρὶ {ρειατεπί ἴπεο Ἠοίρίτες, ροτῖὴς 
ασὰπι γ]καπη Ἡοποταιιβπιαπα ρατῖίες ας Ὠοδππιαπι, οαΙ αᾱ- 
᾿γεπίαπαῦας Έαγογες Ηδετὸ Ἱπιρετβς εόΐαις αιποίς ρτοίεηίται, ὃς {4- 
μες ἃ τεἴφπο Όιδε περγεξῖος ὃς τεριιάϊαϊοο απαῦαρις αἱηῖς 
πα. ὃ; Αριά απεπῃ Ίπφυαπα [αιπρεατἱβίπια 1]]ε γετεγαιι Ῥετία- 
ταπῃ 7.οί/αίον ζετάὺ/νε( αἱ Ζοτοα/γες) [εεχκειριεπάιπη {ρείατες, πιε[τὴς 
α αι ο μολ παπα, ᾖητ]ς ὃς (οξείας ρο[ιειοτί Τεταίιτα 
| απ! 1 Βεί ρυδ]ίζα: οοπιποάσπι Βεί {αα (1.6, δαΠΙζα- 
| ο) Ἱππεπιοτ, ρνοῖν πἰπηῖς Αβιάαὸ {παπα οσίαπε επραςπάο αἱἰαροταις, 
ὃς Ἱπουπιδειε, ὃς ὰ π]απε αἆ γείροταπη Ἱπίπάατε {οἰεῦαῖ; ἆππι 
Απθε Όα Θαποε]]ατία {15 Τρβας ((απφαη {Βου ΠΠ Ταἀιςί) ρταίς- 
όατὰ τοῦ αππος γετὸ βογιΠε οοἵπρετία εΠ. Ἐαχιι ΏΌευς Ουτ. ΜΑχ. 
οππίη Ῥοπουυπα Ὠατος, πί Άχε {επεϊεπῖς οΠ115, ηοῦ ἀεῄτ {α[ὶς Ἡς- 
τοῖς Ἰήπετιιά , αἴηπο (οπαἰ1ς Τρίε {ἱε) ἵπ ρο[ζεσπη ἴαηίο αϊᾳπο Απ 
ϱο η Ρτίνετις Ἐκε]ε[α, πες ἵλπίο Ῥαΐγοπο ου ρείαι Γ.εχ, πες 
εἳ ἵ βᾷο Οοηβ[ατίο ἀεβίειατας Βοχ Πηνϊάίβπιας Ο ύ ΤΙ ΤΕΙ- 
ο (Βε]]1 δε Ῥαείς τοῦας Ἐπτορα {οἶης Αιοίζες, Βεμριοπί Ῥγοῖς- 
Βαπείαπι 9{ΑΙΟΓ στὸ µηχανης, ) ον ἁῑα {οίρίτει ὃς οὐπίετνει δεις: αξ 
"αρίο {εεῖὴς ἵπ οσε]απι τεάεππίς, ἵνος Βερπα ἀῑα {10 {αι Ε/Η1πιο εἶας Γπῃ- 
Ρετίο ΡεγεΠΠατε Ρείραης. 


ΓππροΙ 


νὅ ο αἲς ο ππλλος« Ας δ 15 ο ιν τό. Ρειάσρτορ]εια) ως ιφαω” 


ΑΦ λε 


ΕΡΙΕΤΟΣΑ. ΡΕΡΙΟΑΤΟΕΤΑ; 


Ἱπιρο]ε! νετὸ. [βαν Οροτίς Αιῑου ἰπάίρπας, ου{ Βεπεβεί!ς. Ταις {6 
{ειηρες ἀενιπέχαν βΗΕ ρΓαξας αρποεῖς, (οἶπι πιείοτα πο Ἰλαῦρας, ) 
-ἀβαά οµαἱεσήπααε Πτι Μαπαίσπίαπι {αὐπιήςὸ οΏεντ: Πππαβίπαπα 1π- - 
κα. Πα [αάίσιααι Γαυσι τοοόαας, ημών ἀερτεσατας, ὃς ανο: 

(εβατι5, Ἡξ που. οεμ(οΓιὰ. νιερη]ᾶ, {οὰ- απησὰ πιαπα {λαά ττα- 
ἂλις γε]ίσ; Πο εἶμ(άει πγος πἰπιῖς αοτῖτοι ρε ήπρεπάο, {5ά Ρο- 
εὴς ραγοἵαπ]αϊα ρετιζαπεµπἀο, ἀείοέχας οχοιίαπἀο., ὃς (ρτο: ταῤρελν 
Βεπίρηίτατε). εεγοΓιοί1ς. οοπάοπαπάο.. Ότι εκ τα Τιο Ἐχεπηρίο, αἰ 

υἱ αὰ αἰίεποῬ. Ιαῦογες οαγρεπάππα αέηιε {Ἡρὶ ῬΕΟΠΙΟΓΕς, πο- 
ἀνν οπως η] νενο κατα σαν Ππιρίετς ὃς ειταὰ -- 


Μο ο 16 ΙπτεΓίπι ὄμρεεπωη απ [υριςεΜ κο λνιώνον, 
ἀεβπει, Ὁτ απ αροό π]τὰ {αὰ ο ο 'Τισι γτταπι Ἰας- 


ἳ νε], εάπΊαιε αἆ εχεζει ο κσλλυι, 
πνρκνέκ πο». ες... .Ὀ 
κ. ο. | δω ο 
ο -α να ος 
| Πμββ -- σα 





ΤΗΟΜΑΣ ΗΥΡΕ. 


κ... | 





' 





αλ ι 
3 πο, , αν. 
μα Ρ ΙΕΟΤΟΚΕΜ 


κο | 


κο. αρ μέ ἑαπάεη ἤῤργαγε ο[ήπι, εἰ Λεδίοπή νειε. 
τωπι Ρεγ[αγαγεθή[ῥογίαπη : ἐπ φμά φμίάεγι εομ/{εκεπϐ (ε(µ1Η {ωηι 
- πε ο η παἰμγαίεπι, εαπι αὖ ογίσιπε (σεπεῦ .. εαπάέπι- 
σσ ον κε εοπείπωσμάο αά ῥώο μ/41ε ἀῑεπι φμο αὐ ἐῑε {η εά επι [άε ΡεΥ/ε- 
| τμ, 1π4εΓ εα ια αὐ Ειωγοαίς ε κό Γαὐ]εξίο αἰρωπίητ, πμ ]έα 
ἳ ζωη. νεα, 8 αἶία φαάαηι ο πιήΓεεπέωγ ο), ῥτοιε ώηρως Ρετ- 
ων αἱ Ες εοπιρεξεδα!. Ώε εογωπι 1ίσφμε Κε αίοπίθαις, {με 
στι [αδίμβε ἂρ εατωπάεπῃ Ῥαγέην δὲ Γεαίοπίδηη φας επι, ) 
ἡφαπιὰο πιεγἰδὸ «ἰεσέγ Φῴ 29241. «εἲξ ἕω-θ)) Βάςς Π{ ρεπες απἴοίεπι, 
τν δαν αωδην 6 ἡποεγέῷ α[μπῇ ΟΥἱεπία]ευ. 

'““Εφιαπιυῦ Ῥετίατωπι δὲ Λ{εάίογωπι εαάεπῃ με Κελἰσἰο, ]ω/ίεη Γ6π1ΕΝ 
ο ὃ Ζοτόαβτε ({αὁ ᾗπεηι Μοπατεβία Μεάιες υ{νεη{ε) /εγ{ρέο 
εοη[σηαία [ωπὲ [οἱᾷ Ιωπεκά Ῥεγ[εβ υλεεγὲ, μὲ ῥοἱὸ εκ ει Ιωαῤτρ αβ- 
Ῥογεε. Εα επί ού1ΛΕΙ {ποπ οὐβαπέε Ἱαάημμα Ῥεγβις 8 Μεάρ-Ρατ- 
βίος αἱνετ[εαίε,) «:/[ἴετι ἐεὐαπέων Γρετῶ, μας πω ἰγία(φωε μηρις {ο0- 
η οκ εγὸ επργύπεπάῳ {ωπὲ οβεἡππὸ αἀαβίαίιε, πέβοίε ζωα 1 ἠπάδέο µη ἐης 
πρι παία. Τα (μη απβεπι [16εγαγανν η/1µ (Λε ξίοπῇ εσι[ᾶ, μὲ [ο ἴοεο 
κε, } ἑαπάεπι εκο]ενίί αβμά Ῥετ[αρ λήυβαπηπιεάσπος, φμὲ {π εαγέπε 
ἴσεκπι «{γαδίεσε ποη ἑαἲι δεπὸ αἰξίαγα η [ἐπρπαγωπὶ {οπή αεεοπιπιούας ἑπ- 
Σγοάμβεγωη, Πλ εγέίφμε σωέ επ ὉεμΕ Ίνερευ ῥοΕίες Γπεγπὲ ῥίαπὸ εα- 
ορ αν εοπ]ωπξεέπι ΙΕΠΙΟΥσέωηη εί, Μεάοτιπι ὃς Ρεγίαταπῃ Τιερεν εΠε 

ιαταΡ/]ες, 
νο 1η ος ἐρήέων Όρεγε ἐγαξίαπημα ἑαηεὺπ ΚεΠρίοπειῃ Τετ αγήη υεΓΕΥΗΤΗ : 

υογὺ πιοαεγηΙογΗηι ἸήοΡα πηπιεάσπογ µη, ΦΜΟΓΗΠΙ Κε]{ρίο ῥγεἰβμὸ εὐη- 
1ήπεΡΗΥ {π Ὁοταπο, ϱμἱ εὖ ε[ ασεπάογσὴ εὐ [ασἱεπάσγαπῃ πόγπια; (παπι 
τῷ είσαι εµ ΓΕΡΙΡΟΤΕ ἐπιγοάμέϊα Γεγ/ηὲ αἰίσ φΗσσηη [η[ήαία, φωα {- 
"ππέῃ ἀἴδο 1ὗγο πο (ωΠὲ εοπεγαγέα πες ίπεο θεία, Ίπεε ζωα εῇ [ὸ- 
ο ρω δερυ]οἩγοζωπῃ σἰέφιος ἐπ[επίογωπα ὁσηξΐογμπη, (πα α- 
οετε 8 α/ ση ίόμ; ποξτε αἴεφμε υισέθαη ) εωπε παπά ῥοπιρά ἓδ 

ΐ αμ ἠσεηεὲ 






Να) ο 


«0 ; . 


ο μιας ο ο, αν ο ο ο 
ος ΣΤΑ ος Ες 


"ΙΙ σΈπΕελτσο 
ἀἱ[ίσεμεί εω//ος/ὁ {η οωσι[ «4 βε]ς αά ῥος (εχ ῥίογωι [εραείοπε) ε- 
νρδά 6 ολων ὃς ον πέν, νν ο -- ε 
Λρίῤρίοία σε υο[ωπία"έα ῥαμβεγ/αεή Πηβέωέωηη, {πι ο φμἱν Λε ἰιπίοίμ4 
Λεο ἀενοίμς Ῥεγ/εὸ 1Ώ Ρεπετε υοεαέωγ ἓ..ρλ» Ράγή{ά,ΑιαὈϊοὸ , Λου) ΑυάΔ], 
6 εκοξεᾷ υοξε ολλ Καεπάες {ει Καϊαπάει, Φα ἀίκεγῦ Καλὺν ἄνδρα. 
7711 αἰίὰν σεπεγαἰ{ογὶ Τεη[ο νμ]σὺ Ῥεγ/εὸ αμαιμηέ ςὦλε)ὸ Ὠετν]{ι, «ΐγα- 
δ4εὸ γνκὸ ἘλΚν, {, ε. ραπρείςες, ππεπὰἰςαηίςες γεἰέρέο[ φωἱ Εεεπιοίγπας 
γεἰρ/οπό εαι(ά ὃ ῥοβμίο {εηιβεγ ῥείωμέ. ΕΑΝ Δογώπι (εγεπΙομ{Η Ε[ί 1Π µ10 
Ρεᾶε ἀἰωδίπα Όγτατίο, ἑαί ζκα αὖ Εωγοραί ᾖετ ποη ῥοξε[. Εί πο 
Γωη8 Μήοπαιδὲ, {εά πχογαεὲ Ἀειέρίοί, φμὲ Λάμμασ γεππµαπίει, Γροπία- 
ΠΡΙ ῥαμῥετέσξεπι [ωύ γεἰρίοίο Εαδίέν ῥγοβΕΕΠΕΗΥ, υαραδιπια!, Ὑπεπαϊί- 
εαπέε!, αἴφνε Γωῤήπαε ἐν Εεεἰεβίε ῥεγποξίαητεο. Εὲ «4ὐάα[ογωπι φἰνῦ 
Φ/απάε φμοά απ (ογπω αἱ ἰαέι αβῥεη/ώπῃ ῥαδεῖ, α ἐπ]απάωνη, 6 { αἶωπη 
γεᾖριοΓαπι ἐπ Γογο ογαἐωπεμίαπη ῥαδίεηγέ Γωη8, ) αἱ εοπυοεαπάµπι αά ε 
Ροριίωη. Θμίπεείαπί ανν τεἰζζτοίήΙ φιοάἅαπι 6 επι ΠΙαΡΙΣ {ρεςιατίπι 
ταδέωηι , Άγιο δ0ΡΗὶ Γεω δορΏὶ ἐάφμε, νε/ ὸ «3 ο δὲρΗ, Ἰαμᾶ,, φωα/ῇ ἆϊ- 
εαπένγ Ταπὶρετϊ, (φωΐα γε]έσίοδεγίενη Άρη ἐπάμωπε,) οεί φ-α. Σοφόι. ΕΗέ 
ΓΓωπέ ὀοζδογεςγεύς Τβευἱοριοί οΡεγανι ἀσηέει, . /Γεγπιοπεπ ΙΥ/1εὸ υδ- 
Ίαγο 67 ἠπυοίύεγο {οἱεπὲ, τες ἀίυήπας 6 [ρὲγέεκαῖευ ῥεν τε Πηµπάσπας σά- 
απὐγαπάο. (ἴτεα αηπώπῃ (Ὀγί[βέχσοο, εχ ῥογωπι Ογάΐπε ἳ ΠΗΊΕΤΟ [118 
γεηἰρίο[μηι Εαθίωηι ρεῄαπε { μὲ πατγαξ 6] αππαδίμα (αρ. 75.) Φμάσηε 
ΦΠεῖςἩ ἁ ων «γΑ) 2995- Εν» σ[ιε]ε]ι Ἠαϊάατ ΑΙΡοΡΗΙ [ευ ΑΠΟρΗΗ, 
Φεσι αἰἰφωέ ἀἰεκπ! ῥακεῦ πιεπζύια γεσπάβε. Ὅλοωπφμε ἔαπιεη [ωεγήέ, ϱεΥ- 
Σἰ[[επιὸ αἱ ΓΦγοπιμη ευεξῖω» ε[ί εἷως [έμε, ἑάεὸ αἰδίωες Ύνο «λος. τὸ 
94Ἡ Τ{ηαε] 8ορΗΙ : μπάε [αξωπι ε{} μὲ αρμᾶ αέφμου, Ἐ ετ{αΓμπη Φορ. 
αιάϊγεε Ῥετίατηπι Ἑεχ. Εως δµοσε[[ου Γή ἐς [ές ς χω κὴ» Τα]- 
πια{ρ. ῬΒείπᾶε ({ γεξἰὸ πιεπιπὲ}) ῥετ ὑἱάμωι ἐπ γεσπασι {ψεεε[τὲ ῥη]ης 
εεγείω με ον. -ὁ- κκ--κ---- Ἠαϊάατ- ΠΔ: ος Ταῤπια/Ρή Γεεμαιω [ἐς 
υἱδ- λεω) Τπιαε]-ΟΠΔη [ως ποπιέπἠ ΠΠ: 5 ἐἑαπάεπι ῥΥέπηις {έως ᾱἷ- 
ἔωι νο ]οό- ο. Μοµαπιηεά Οοἆδ-ρεπάα, φωέ [με {εί με: 66 
ῥο[εὰ εἶιμ ᾗ]ὰμ «μίας Αὐῦᾶφ. Εεείεα απημΗΝΙό19 ῥ. η. τερηαυίε 
Αθ αὐπεροι ι «ἲ-ο δερ]ὶ {. Ῥο[εὰ δερ]ὶ 1, φιἱ Ργορέεγ ἑπαι[ρίς- 
ἕωη εογοπα Μἱοη Μεπιβις δν γε. ππεπὰν ῥγοίρετας, γωτ/Γ ως εογοπαέως ε[ξ, ππ- 
έαἲο ποπιέπε {π 9οἱεἴτηᾶη, φιέ {πιῤεγέέ {ωέ σηπο ῥΥήπιο ππέβὶ αά Οατοίαπι 1 
Ερίο]απι οε 7 εδέραΙόωι υγδής ΟνπιῦΣ, Εὲ ῥοαίε γερή ατε αἰρίέωγ ας αθν 
ές 


κ 





.» "κ. 

, " σπα . ΡΚΕΕΑΤΙΟ. 

Ρίδως ἐἴπρμε Τεν ]ω 9ορΗϊ πο Γέ (αἱ αἰέφαὶ ῥετρεγανι [επήίμης, ) 

Ὁ οπυμίαπη (εφ επεῖωπι Κεσπη, {εά αά [οἶῃ Παιαεϊειη 1 βεγείπεῦαε. ΕΥΥΟ- 

πει σπέεηι | {οπί τἰοἰπίέας. ἐν ᾿Τιμίο δορΏϊ 6 ΛΝοπιίπε δερΗῖ, 
καπηυ ὗ {λε (ωὲ υἱάευ ) }ο(ἱ Ἰοπσαη αρκει κο, πες [ως εν Κειἰρίο- 

ογισῃ Ὀγαίπε πάε ἑαἰε Πω] σα ἶεγεῥο[Γες. ἳ 


τς Φ/ἔογαπι ΦαρΙΙΟΓΙΙΗ Γεω δορ]ιοσαπι Τδεο]οσία ηγ/βίεα εοπεύπρεων ἐπ 


σαν 3 ο Ῥεγ/εο ἀῑάΐοι Σλᾶν Μέ(πανΙ: 6ὐ πι]Η Άέεως ἡμ αἰίο Ιήόγο 4γαδεὸ 
πο εοη(ήριον εωὲ ἱλω]ως «δη 9ὰ λε Παπά τα(άνγαρῃ, ὁ. ε. θοἱεπεῖα δᾳ- 


ΡΕ αιΙ [ει ποΏεία δορΕΙηῖ, φιέ ε[ῇ δρερώο) «)ο) ἅν «η ο 


 Ά ο κα ο ο θ {εἰεπεῖα ρευββεπᾶ! ἵη γταίρης Ἱεραίίοις {απι εχτεΓηὸ 
το ουαπὶ Ἰπίείπό. Τε επἰπι δε" ασὲ 4ε αππογε αἑνίπο, ἓὐ «4 οἱγωέδι 





"4ε οὐκ, δε, ΕὈἰδ Πύεν Μέ(παγΙ (Φμἱυα]αὸ ῥγοίκως δὁ εοβίο{ ως) {- 
έλα εοη{ετέρέω εξ εαήππε Ῥεγ[εο, εω[ης ππέπη Ἐνεπηρίαγ οἱέση {επι αἰεῖε 
ο μλάδδ Ογιεηἑσ έως Ίαπι [ογὲὸ οπή) οἰαί ἐπ ζοεσίο ΦδίοΠΕΗ/, εκ] 
Ὁοτπια εγαξ ἐπ Ουατῖο αιρ/ο 6 εγα[ο ελ Ππαπη [ἐγέῤρίο, μὐέ φυκυή ῥα- 


Είπα 1 αἲξ 4 εως «επ(ὸ {εγέρεας εοπεἐπεύαέ. Ότο ῥος Πάύτο ῥαύεηιως 
τρ τους Βοάἱε[απή ῥεεωίίαγε (Ιοβαγίωηι Ῥεγβαρη αι δη ς οφλλο «χ4) 
Τορά Μέβιαν!, {.ε. νοςαδυατῖαπι ρτο Τάῦγο Μέ(πανΙ; μὲ ἵπ ΟΥΙΕΠΗε 
Ἴπος ε[ ΟἸο[ατία ῥεεμ)αγία ῥτο [σι ἡ ππε[ογίς ποία αὐτῷ εοη/εεγε. 
«ἴμ ας αῑδίο [1ὐ]εξίο 1ἱ0ε 5 Ῥεγ[εν Ῥγο[αῖνο-πιεγίρς, φιὶ πιοίε 
- πιίποτ (5 πιαλεγὶᾷ ὑγευίοτ, ἐπ Βέθ]. Βοάιε]απά τεβετέαν, ἀῑξίως ς δαν 
φάλκ Μα παν! δι Μέ(παν!, {. ε. δεπ[α](ς δε τερειοπα[1ς; {ε. ὄγευί- 
"δις ῥαγασταβδέ γε [εη[ωτη {ευ βσπίβραΒίοπεηι ῥγο 3 εκλίδεπς, 5) αἰεὐπαῖε 
Σια επι αὐς υεγδἰς γεβεεΕίοπεηη 66 μδεγίογε πι ϱΧΔ ΠἱεσΕΟΠΕΤΙ εαΥΙΠΕ ϱ01- 
είπεπε. «ΕΕ ᾖε εν ἑοέωπα Πἐόγωπι ἐπ ε}/πιοαέ ὑγευίδως /αγαργαβδ) πο 
ο Να η Γεω {ε{[15 πιαεγέα ϱΥὐπὸ ἀαένγ ῥγο(ὅ, 8ὐ ἀείπαε ε[η/ά ει, ἆλν Μέ(πὶ 
-Γεωτερειῖτίο αἰίίο οεγὐ{ πιο {εφωίγ εαγηηίπε εχ/γε[[α. ας 
ο κφη α4βεπ/[ωπι αξ ΑὈταϊαπιο 6ὐ γειετίοας Ῥεγ[ς γεεαηιης, ἐπ εὔβ 
παπι «κα ήπιως ΑὈταλαπιϊ Είογίά, ποι α[[εγμπ/ΗΥ οπηπία ἐγέία 66 αἰία 
ηίοοίο (α; αβριά «{γαῦε; φικάσηι {ωη8,) μα ἷε εο ἀἰιπίμγ εἰ ηοα 
επἰπι πιω]ία εὐ ΠΟΠΙΙΠΕ οπη πμ: {εί ροές ἐπ ππεάίµηι αάα ὑκήπης ἑαη- 
εδ ῥγσείρμα φαση, φμα εξίαηη πουα {μπὲ Ποη υι]ρὺ ποία. Τε [εγὲ ἑάει 
ερεπάκπι ε[ξ ἑαπι αξ Μαπειῖς φιὰπα ος αίογωηη ΕΠήβογἡ΄ : ΠΟΠ επἰηῃ Πιεζτογέ 
οὐέγωβπιω οπιπέσ φας Ρε ῥοέπεγωπέ εν Ορετέύως «{ωσι[μὲ 8 α/ΓογΗηη, 
ο {εὰ ο Ἅλήμν έσφια η ἴογα [ωπέ. ν 
'“ρμά νέίεγει Ῥετ[α;, υετα 9 απ/αφμή[επια Ἰεἰἰσίο φὴα ῥγίπιὸ εγαε ἐπ 
ον σα οιόι 


σσ τσ ως ο ο... υγ - --- το νου 
. 
. 


- να πο ἢ κ - 
.. ι 


ο ο σα κ 
οπιηίδηε ῥαγΗ δι ογ/ῥράολα, ῥο[βεὰ ῥγορο[ω (ήῥογύ ο πας 


ΤΠΟΠΙΓΗΠΙ Γαμὸ υἱ εΧΜεΓΠα [σπᾶ βαν ῥαδεπίι, μὲ εί 
σογρογ ἰού:ο : 59 ᾗὲ κηδυει ῥγα [ύΠάεγε, «ῇ ναί ει παΜγαἶες αὐ)ίεεγε ς ει 
εμ/ηοΙι αἶκ, «4 ετζα Ίσπεη 68 ὃγάεγα πΗπίων γε[ρεδί, 6 { η ας {]- 


ἔι Ζωροάτρης,) [ο (ια ηημλος 1 1ὐγος αἲε αγ [ωὴ]εδώ, {μὲ [ο ἴδο 
«ἰθομηες ) μμ τι μα ὦπ Ρίεγίγημε Ἰορίς Ίαπι οὐ[οἱειό, φί ῤηνν 
ει ο ος οὐβεπαίη, (πας ποπάιωη ΓΗαΣ Γη: Πλοξΐογωπα οεωίε. {[ὲ (οάτεει 
ΟΠΙΜΕΙ 1 Προ! επ[]οαἱᾷ αἲἲ ΛοάἱεΥ μπα αἱεηῃ [εΓναΗ, αρμά ἐπ αοζέγοια «{[- 
/εείάς πωπε ἐκίαπ!: (μοά ἔαππεν [ογὲ «ᾳγὸ ῥε[ια[ωπη {ὲ ποβγα δις (ιά 1η 
ῥή{ρε γεδιν ος ὄμ πε (μία [οπιµίσηίες οείεγει Ῥεγ[ας [εηιβε Ραδη[[ε 
δεπὸ γερι]αίανη Ἐ Ἂ ολων ζμα [μα Μοπωπιεηία εοη/[ἐγυαγεῖ : εάνιζ με 1 [ῥ]επάογε 
«μά[ὲ α[ζμε ααἲ Ὑόλερ]ειά μΜέπιωΙ εἴγεα 1οοο αὐβίπο απηώ τερπαπίετη : 
6 ολ αὖ ο {2ΙΡΟΥΕ ({μαποῦ παπὶ [ρἱεπάια(δ) ῥμε µ/ᾳμε εοἨμα[]ε. 
δὲ Ζωτοαίιτὶς ]αὐγέ [ωπέ ἐπ ποτο ΟΥδε Ἐμποβσο [ετὸ ῥεγοργυήν πι 
Γογιὸ αἰίεμὸέ ἰαίεαπέ ἐρποδ. «4 εογωπι αἰίφιά (πε [γαξία ογαἰ αἰκικε 
υἱάεαν,) ῥεηεΙ πιο {η ῥγίναίο Μω[αο [μὲ Τλεοἰορίαπι [ῥεξίαπίει, μι απηιώ 
{ηρμά 6 (φαγαξίεγε εχαγαΒ, 4ΗΓ0 ϱΟΠίΤα εΛαΤΗ, (ο; ἰθήρο [αύοε 6) ῥεωά 
εν ΟΥ{εµ/ε γεάρηη. «Ζ.ογοαββγίαπα «Ἠμοργαβῥα οὐηπία Γπμαήη [εγιῤία [πέ σείεγε 
{ηρμά Ῥετ[εά ῥγά 6 {ηηηηέκεΔ, ἱροίε ἰοέσν» (πε ««Γαδέ[πιε πι οπε) οὐ - 
μεῦαέ {η ΟΙιοία/Άπα [εµ Βαᾶιτία ῥαγΗθς αὐί εγας Οα/πτα[ρῖς (γα: 6 σα 
{)ήάΐε)η Λοάιὸ οδίποῖ, «ίοᾷμε ε/ 4η . εχ[εγ{ρία [ωηρίραφωε 4ροργαβύα: 
ολεερ/ῥ φωιόμ[ααπι ᾖγο υιμσαίίογε ὦω, Για αἰίφμαπάο ααπιέκέαυ 
Λαῦεμὲ νουε; λΜάεαίρας Ε) γαδίεσπε, «ΙςΞΞΚΙΙΑΡ, 8 ον Ναθ [ως 59) 
Μν, ζιις οπιπία ποἰσηὲ Τ1ΌίαΠ, ΦΜὸ ποίπε ἃ Ῥεηβ; Μοῤαπιπιεάσπ Γεω 
Μάρ Ῥοτ[ῇ; αἰιφκαπῖο επιῤῥαέεδ αβῥεἰίαίων ΑἱΟοΓληας, {. ᾱ. τὸ Ειθλίο, 
ΟβΙαηωσι ε[[εέ αἱ οί ζογοαβγίς Όρετα ἑ Μαξογωπι ἠεπεύγς {η πογαηι 
ἱερεπι ῥγοάεεγεπέως, μπε ῥγουμ]άμδίὸ. πιω]ία πουα φως Ἐμτοβαμηι ΟΥύεπι Ροήμὸ 
Ἰσέεπέ, ἠι Ποξίογωπι 3 (μίο/ὂγ ώση [μπι εγεγεπατ. Ἰάεόφυε {ήργαγηπι Ια- 
ἐγοπής { ἄωπι Ίειις οβῥογἑωπέλαίεπη αγρίέω, ) ῥεεωπίαι τπ ωμε μη πισιγὲ 
εΓορατε πομπή. Ταΐε Ορι ῥἰαπὸ ε[ἴει αἰίφιο ΡΓΙΠΕΡε αμί Λ{ασμαίε ᾱἷ- 
ε παπι [ιο πεεε[[αγίς ΦδωτιῤΗδι πι! ῥοίεγΗ ῥγα[αγὲ: αἲ φμοά {σπιν 
ο ωνω [ωπηπιά οριω ε[]ευ. | 


Ζοτο- 





Ρ. 


. 





΄ 


. 


πο ο ο πο ἽὍπσορῳον λ ν.» χε ία 


ΡΕΡΒΕΑΤΙΟ, 


πως ἐπ ῥαγθως εν «4ώγαπο ξἰ Εἰὐηεογωα Φορές ἑαπφμαπι 
εκ αὐωισιέ, αἰέφωας «4{ε[αίίοπες 6ὁ (οωβπιαίίοπθε ἄεεεβετέή. Εὲ εοαῖθηι 
{ποφμε πιά ὃ Ζοτοα[ιτῖς Ορεγίόι ππωὸ απάεφιέε λαδετὲ ῥοίεγΗ Τεήπιο- 
πίωσι εάη αὖ εκίγα ῥεμίωπ, φμοά πιεί μὲ ῥω]ω Εὐ ζωωγί ἐεπρογη Α- 
Ὠπεῖθται 6) Πεῖθα. [ει πιι-(εγιῥίωγαγΗ υεγέαίεηι Ῥεῤ]ίεαπι αὖὐ (πε Εἰ εκ- 
ἐγαπείᾳ εοπβγπιαίαπι 3 [Γμίέσπι υἰάεαμ!. Ζοτολ[εεὶς ῥχοββείίας 4ε Μεβιλ]ι 
αωζκίω [αἶέεπι χε[αοι[]ε νἰαεπέι σοείετες 0 έὐτιωπ Εἰκτειεῦ σι Ίηυ]]α 
ϱΝ εο ῥγαίεπάεύαπέ, εἰή[μιε αγεσηου 1άὐγος [εμ Ἀενείαέοπει ἀε { σαι /εομπα 
ωμά, αὐεαύαμε. (ἶρα εσωτ ἐσήμ εκ Φαεχο Ἐσαπρείίο φιὰή) εν αἰαΗη Τοπ 
γοωηαπέε ογέωι {τε Ῥετ[α έὐτιέ {η εαπε «ἄάυεπίωπι {0 γρυρίσέωπη 
ῥαύω[]ε, τς εωπᾶει «{άοηίωπα εκ δεγίρέ «ζογοαβγ{οπΗ ῥγαπονίβε, οΡογ- 
{εγεί πο; (Ὀγι[ίσποι {π ᾖσηρ τεηι πε ὴς (πφίγετε, μὲ αδία ει; δεγερία 11 
ρω υετόες {ερεγεβο[]σιως, Ἱαἷε εἴαφιε εµς Ιὐγέ λος [οἱο πΟΠΗΠΕ (ρρα- 
-ααπι επί (ιαίεηι͵) «/ὐηαπαι [οί πιω, μου ῥγείίο γε πιο. 
-βιά Ῥετ[αι αμίεπι εκἰαὶ αι Ἰαῤετ «ζοτοαγίαιω Φεγήρρ αμάέφο, 
ει Ἱπίω ογὸ- «λωλίο. Οαγ]άλα εγλὰ {ει αἴειπα {αριεητία, δει 
4ε ολες «Άν Ξξο- (ριοτΙὰ ρυαζτΙεὰ {ει ρΙ]ο(ορἰμᾶ ρταζτιςᾶ, ο 
' 1 





ο μα τν 
ΡΕΒΕΑΤΙΟ, 
[μέ λΜεάσγνηι Λες {απέῶπι ποπ απ] [η οσο Ηἠ[Πιαπρ]ι, οεες- 
{ο (18 σωνὲ ) εδω ἑαρία, φμί ἐπ «4γαδηπη Πὐγή αἰἰφμαπαο ῥεγβεγαπι 
“οτδίεαν -κάς) Οαμὰπρ], αἱ ὁ πο/ζγαξε φωοσηη εχροπίέωγ Ηετπιες. 
1πεεγ απεἰφμος εείαπι Ῥεγ[αγωη 14ὀγοι ππιεγαηαἰ {ωηὲ «ολων ἃ νθκ- 
ρήη Βαζαιρ]άπιλασί απ βίοµςς ἂς 5(ε]1(ς, 69 δὲ ατῖο (Πεπηϊςὰ 1.έδεν 
|. οἡσω) Οβ]ναπίς Μαρι ὃς ρΗΙ]ο[ορ]ιί φαὲ ζογοα/γὲς Ῥγαεεβεου. 
Ἐν β Γωπὲ Ἡρ]επάϊγδι ὅ Οἰαχατῖς ολ άφη ν ΑΜΑΝ ιδ. 
μεν σ 216] Πρ]ιοπά(γᾶι ϐ λ.φό κ) 21] δια Ἀτ]γᾶς, 
οσα αἰίαγωπη επί {με ἐ οὐίεεν ΠΙΟΠΡΙΙ,) υεέεγει 1ύγοι, {η 
αἰνεγῷ εκγεπεέαίε ΟΥὐή έδίπεπ{ες ῥαδεπὲ υα)άὸ απείφμοι Ρύε]ο/ορέευς 
Οαπι-{α-ςα {εω Οοπ{αςί!, (οι ἐπ Βἐῤ Πἱοςρερά Βοα[ε[αμά ῥο[/άεπιμε, ο 
αδἐς ἔαθα πε ἰεὲς φιὰ 1η θή/[ογ 1ος. Ἐν ο] πιοάἑ υεεεγιύ κ” ΕΙ(/ογ{οἰς δέπίεαηι 
ο Εἰβογίαπι εοπ)εκωέ . Μανέ. ἠπάογαγι δει {εν Τάοσυπι Όγεα- 
τἰοπίς Λάδενιως ἐπ {πιά Ἰλάαἰαὐαγίεά (πε Πζεγῇίοπε, εν Ῥοπο Ροδί{[[πὶ 
7η ΤΠοπις δι τλ ὁ. Τ. Ὦ. ΕΝ εο ἔαπιεν πιμίέα ελεγαν! 1). Πε. Τος- 
ἀῑαφ ἐπ Πε[ετέρίοπε Ἐε]ριοπί ΒΑΠΕΑΠΟΓΗΙΗ η 1πά1ὰ, δε πγ{εγίο 
Ἰμαίοτωπι Ιαῤηί Ῥοταῦ 7ΕΓΛΟΠΕΙΙ 4{πρίραηι οὐἷπι οἱάὲἑ αβµά αἰἶφμεπι Μίγ-- 
εαίογεπι ]οπάίπεπ/επι Φιαέμον Τοηις {π 4. δαδίογωπι {αὐγέ απζφιέ, 
(41ος Ραιγίατεῖια 9οἵ]ν Γωήε ῥγκεπάμηὲ, } ἠαδεπέωγ ἐπ ὁγτίά 6 Με/ο- 
Ῥοιαπιά : {εὰ (αὐ ῥαμᾶ πιακέπιᾶ ΕΝΕΡΓΗ πο τευείαμα!, Νιθἠοπιίπὺς α- 
ο σποῃ σ[ίω εοι ευοἰοετωπὲ Μοὐαηιπιεάαπὲ δὲ Ἱωάαί, φαἱ φισάατη εν εὖ βῥγο- 
ἀἰίεγωπε, Ζαπιο]χὶς ἄπίει 1.εσει πω] )ὲὀή εκ απέ. 14 [αἱ οἱέπι Θε{αγωπι 
ἐπ Τηγαείἁ ε) ὁαπποβγαεµη Ιιερί/]αίο, αά φμεπι ῥο[εα Γυε ΕΗοπιέρπεπι 
βυε Οεπίωηι (ἀἰρεπίε Ἠετοβοίο) εις ης] ζϱμἱπφμεππες αἰίφμεηη ὲ 
{μῶ Ίερατε {οἰεβαμέ, μὲ ὦ 4ε εογώπι τεύωε εεγΗοΥ Πε ῥοβεὲ. Εως }έ- 
ἕαηι [ετρβ[[ε αἰοίέωγ Βοδ[. αγ. απάτης ΡγοΓε[[όν Ὅρ[αεπ [. 
Τέπροτε Τατουα δαρετὈί οἶέπι [ωβεγεγαμὲ ἓ6 ῥεριἰέαγὶ εν [ο ἑὁ εοπ- 
/εγυαδαπίωτ έωπε υείµία δΙΟΥ]Ηπα Ον Ἱιαίμα. Εἶσε αι {επι [ὁ αἰία 
Ειπίεογωπη ΟΥαεμ]α [οπρὸ απέε Οὐγή[ε ἔεηβογα {ῥοῦΗε εὐπείάεγΗπή, έ πο- 
{αἲ Φέγαδο: παπι ππε]ίογε Ίμεε[ωὐογέώ 8 [τανάε ἀειεξῖᾶ, εα οπιη]α εε[]α- 
τωπὲ 6ὲ β]ωεγωηΕ. Εὲ εὔ επι ᾱἲξ εαιι(3 ᾗε εἰέατη δοαἱὸ (α΄ Γρεγο, ) εε[[αὔκηε αὖ 
Οὐ[ωῤαο εἰ Ραϊγήίο εαίμα ἐῑ]α ΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ {ευ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΤ 
ΛΟΓΙΑ Ρ{ειάοταςπ]α ῥε[[πιὸ εοπβέϊα εαγπηίπε Ότατο. 1 ή ΠΙΕΠΙΟΥ σ- 
ἔωγ Μονὼς, δὲ Δυὰς, 6ὁ Τριώς, 6) ἀείπαε Πατήρ, Ὁ Νδς, εµΠΗ ε]ω[πιοάέ ας, 
σα ῥ]απὸ (ὐγίβίαπίέαξεπι ϐ) πουἰέαίεηι οἶεπὲ, μέ 60 [αείμπε ΠΙοΙεγΠα Εἰία 
.. οἰγεωπιεγωπέων 5ΙΟΥ πα ὄΥσεα ῥίαηὸ εκ ὃ. ΑΗ] εκεγαξία ὔ εοἰ- 
δα. (πι ἱέαφμε ρεπυίπα.Ζοτολβτίς Ῥεποερία {ευ Ἐῆαια ῥαζτεπως {ωύ 


Ρε πιὲ 


. "ο ὁ 4 .. υ. - 
! ᾿ ι ιο, 


| ΟΣΕΣΕΑΤΙΟ, 
ΡοΥ//ηὲ ἑπουίάργο Ἰαεπεία, Γαηη ἴμεε ἀοπεπέωη, νά να]επέ εἰδεα ἡ]]α ὅρα- 
γίαὸ (εγὲὸ τει ἵπ ᾖας βαγέε εεηΓεὐίων ζία {ε βαύεγεῥεγίπάε ας Ραδετὲ 
ο Γοἷες ετε φιδυῷ υ{[ίογε εοπιβαγαίϐ µη ῥγεβίοβοτε: αἲ Φνα1η α[μάεπέευ 
ος νὰ 4ἴεεγε, ὡλλὸ ςσ5- δι ὦ2)949- Αλ» ωὸ Ἰπ ΟεπιπιαΓίο- 
απ {οτο Οαραίες πε ϱἵαπύΠῃ Ποχάεαςεπι γα]ετ. ΕΙ ὠνοφμε ρεπμίπα 
ε/α: Ῥιαεερία (η εωπι αἰἠς ἰουπεπάο, ΟΓαςιΙά νοέαγε πιαοώ,) εγω 
-ὸ Δίαρογωπι Ιμύγο ρδ ομ5 ὃ 49-Ρ ΕΛ, ο/η: «4μέογ [ει (ο[εξίου [ως 
ΜΕΙΙς[ΠΑΠΙ Εἰας, πού 1έαφηε Μειεβιαμ]ἀες αλξίω. «4 ῥτοα τλώΈλφ 
Με]Ις[ΙΔΗ, οἰμὰ Εκ επιρίαν [αξία πιείσέδε[ [ερίξ ο) κκ οἱ ὦ δΗΔΙ-πιε]]Κὶ 
β]ας. έετεὸ ἀοἰεπάκηι ε[ φιδά {[ε «4ου ῥγοβγίωπι [νηι ΊΝοιεΠ ὃ ποδέ 
εε]αυεγέβ. 
1ε δεν εξ (άεν ο... {εν (αποπιπι Ἑςε]εβα Μαροταπι 
ὁ ζοτοαγὴ Ορεγίδς εο[[εδίιω: 6 φωιεφμίά δέ γερεγέδωη, εί Πες αφιιὸ 
αμέρεπέμηι ας ποὺ εί φωἱάσής ἐπ πο[[γας Ἐτε]ε[α ζαποπίδαως αμ ὃ. Βέ- 
δὴ τεβεγέαή). ἴπρο ή ΠΟΓΗΗ ας ΠΙάΙΟΥ ΜΗ Γαγγασο : {ε. πμίέα υα]άδ . 
ῥοπα Ε) Ρία, ϐὔ αἰία οαα]ὸ [ρεγ[ἐμέοία 66 πιεγς πασά: οπιπία βπωί (ὅε- 
πέσπε ΤεΣἱογ) ὕοπα εώπι πια ατείρε, ἓὖ αἠμὲ δοπίφμε εοπ(ωΐε. “Ὁπεῆς 
ἡποίωία ἡπ εὐαταξίεγε Ἐοιπαπο, Ποη [ωπέ ἐπ Τεκέν Ῥεγ/βεο, {εα ὃ ποδἰε 
σαωπέων υε] εκβἑεαΜέοπή εγρό σε] αἰά ἀεεη[ά. ΕΕ ζπαπιυῷ τεβαἰαεγέηη 
Ὁ τύΓός οπωηία {π 1ο 110γο (ω1/ 08ε Ποη ὃ Ζοἵ. [εά ὃ πιοΙεγηίογε αέογε {εγὶ- 
Ῥεο, } 299 αὐβίπε αηπῇ επ ἱεῦαη [η υἱ]ίογε (απ πε Ῥεγ/εο; φκα]ε [οἱεύαξ 
ες ἐΙπα Μοπαεβογαπι ἵπ «πο αμὲ Ροδιὸ Ιε Βα[]αάεθ, Εὲ φαει 
Τωῦς Ππρεργε ας περθείωπῃ Ῥίω φμὰπι ογαὑπαγίωπη Γαεε[[ετε [οἱεπέ ἑαίευ 
ομίσαγες ΥΕ Πβεσογες ; φαί ἀμτι Μήεέγηπι 8 Άγ Ιω ῥΥΟΓε(μΗηΜΗΥ, ῥο- 
πι επ[ωηι αἰφμαπάο απ ώπες 59 ααἲ οοπηβ[επάπη ατῖωπι Νάείγωηι εἰ 
μη, [αρὸ {πε αἰἰώ πειε[Ἰέαε ααωπέ πημίία {ωβεγῆμα υετύα, φις 
ήίφπε ο, Ε μ αι Ρ]εοπαί πι, α)ἰδὲ ])ε{ είδα Ἰαὐογαίων, 
οι{Μ{επάο υεγύα αά ΓεηΓ γη πεεβ]αγία, φἱα πεΙγο σαπὲ τγέρπιο Ποπ [αυε- 
ὅσηλ. Ταῖει Ῥοεία εαν εοσιπίν αίδεγε [εφ πεηΕ{ΟγεΠΙ ΟΘΟΝΗ 
πιεαέδε[α 8 ΠΙΡΙΕΟΥΗΣΙ επαίαρεῃ, πετά ππαογωηη ΡοεέαΥΗΠΠ εοη(μσἐα 
Γπεοπιποαηι γεοδεηεία [εηΓπη, φμἱ αἰιὰν [Πες παρἰι τουμαω 5 πηπὴν 
πρ οἰάεγείμγ. Ιάεύφιε σεπία {παμίσενάα εί Ιηεετργεε , αἰώπι 
»ἑαῑα Ππεγργείαβοπενι ρη/πὴς ϱγα αγ ε[ΠείμηΕ: εὖπι ὃ εοπέτα, εἰεραπῃ 65 
γεπαίηα Ροξβι οπιπέα γεαἠἸα[]εί στα έίοτα. «δί απ δε φπήφιἐ]ίας εχεµ- 
Σήεπάο, ἑαπάεηι ἐπυεπίπ Οεπιπιας, ἀεῥεηιι αὐίγο εοΠΔΡΗΕΕ: δὲ {π/ωρεν 
Ῥοεία ἐρποίεετε, φμάιυίς πο Γμεγίξ {η [μοσεπεγε ζογγβῥση ; εἶπι οπηη{ 
Γαεὶς αά εαβρεωπή {παοξὲ οω]σὲ (ᾖτο φμο μή πι] εκργε[ιετέε , ἑάφιε 


έαΓΙΠΕ 












ΡΕΕΕΑΤΙΟ, 
Γεαγπιίπε φμοὰ εὖ ργαξίιω δὖ Πωεωπάίς ῥαβεύαέωτ., ᾖγ επήη( 8 αἰἰδὴ ππο- 
πιω ) πιασή Ἰελριοίης φμὰπι Ῥοεία Γωΐς: 6ὐ φμαπέηνΗ αἰιαγµπα τε- 
γµπ τκάώ, ἑαπιεπ ἐπ Ζοτοββτίς Γαὐγῷ ῥετέεέ[ειως 5 αοζε[επις., 
1η έο Με]ις[ια]]άϊς 1μόγο αἰιφιαπάο ἐπυεμίει εαάεη, Ῥγαιερία ἐπ Όα- 
γό Ῥοττίς {ευ Οαρίηδις τερεμέ{α 9 ἐμειίεσέα. Λίείείο απ ἑά εκ πε]ο [ία- 
ἔκπι, μα αἱρπα εβεηέ {μα γεβεζργεπέατ» υεῖ απ αἰνὼτ, φιάα τε {ωοΥ πι 
Ἐχιταέχίπη [επι εκ ΖοΓοαβτίς ἠ]δγῷ Γάεἱεπάο, γεβεγετέὲ εα ο Ργαεεβία 
ὑπ οαγίήε [οσές τερεείία, ππάε Με]ις[Πια]]ά! ἐπ {ωο (οπιρεπαϊο εααἰεπ φµο- 
ζμε ἑπομίεσγε ὉΗΓ 1 Γωεγέ. ΜΙΡΙ συβεπη ἑαίε φµάου ῥοὴν οἰάεενν ἔη- 
{εγ ε]ω; παροραµά]α πωπιεγαπάωπη, 6 μὲ εἶ ης ἀνακράθφα βαθεπάωπι. ΕΕ 
ΑΕ εεγεὲ εῇ! φὺά ἵπ ῥγοπµπβεαπάο διβῥΙἑείωπι εοπέτα Ῥεεραία, ἰά [αεί 
΄μα[ ὀπιηέα ῥεεεαία ε[[εέ γεαὲ «φκαἰία εὁ Ρατία. Ίναπη επι πώ έση- 
εὺπι (σε ῥεεεσέπι βνε (μμ ἠἱείκηι } ῥοβες ε[}ε οπιπ πια ίση, ἐς (]α- 
εμέ [εγὸ φιοάνή ῥεεεσέ κι εβε ΜΜ πισκίπιµπι Εὲ ῥγο εο [)β]έείη 
πιακέπµεπι, {εἱ]. ρτο εἰς [ετὸ οπιπίθωο ({ωε πιακέπιή ᾖυε παπι) «εεεγ- 
πς (πρρίἱείωπι αφμαίε, (6εβεηπαπι εἰ ἀαπππαξίοπεπι «Μεγαπι. | 
Ὅδεπίσας (λαγαζτεγ υουῦ Ολᾶ (6μεπ πο ἀαγε οπή (έπεπβε ποίεν, ) 
ὃ Ὀ. Μιήεγοίπ 11. 4ε Ολαταϊᾶ ῥ. 4ι {εάσέων , δεά εὗτῃ εἰς αμεοτίή ας 
{η ῥαεβαγεε [ὲ αωθία αιξ ῥοη1ὴν πα, ἐπίεγ αμ λεπέίεα δ)πίγα «4γοποπιίζα 
Ταυ.Ἡ, ο/ωπι ε(ὲ ῥ]ως (Φαταξεγίς ἴοενπι υσεμώπη γεἰίφμεγε, Ρο τς φηῶηι 
ἵποετίυπῃ ϱγο οειτο [εὔζογί οὐέγωάεγε.. Ἰωεγ επέτι (εὐ/ε[ία [ες έαπι 
αἰέθέ φιὰπι ἐπ εοάεΠη Ίοεο εργήιέωτ {οἱί. εὗπι Ποη {εἰγεένεταπι (λαταξίε- 
επι υοεῦ ἘεηπβἩ, ῥγο 1ο (κό /εμέε εαγ.νοες Ἐμηρ]ι ῥγο)[.ς ἀήνετ[ωπη 
 ρηἱβεαδίοπε εοπεγατίωπι. Ιάεόφιε εν (Λέπεπίι πο[γ αωογιέα{ε ΜΗΤΗΠΗ- 
ᾷιε ἐπ [ως ἰουῷ «εαίπιω, εὐπ/εγεπαί εαι(ϐ. | 
{πίτα ἑή λος ΟΡεγεῤ.187. εκ Ἰμότο Μι σ]ισᾶι ΡΙΑΓΙ ΠΙεΙΙοΥ αγ, αρνιά 
Ῥεγ/α: ο){ηη [μα επο υέγο; ῥγαεαἰεγή {ή ἔοέο ΟΥύε Εκεείεπέει, κ ον 
σ'"' Γωε Ομιηαίρ. δεί φιία μή ποπ {ὲ ἐπογαξιι [εγε φι- 
Ί απ εἰίατα τεφμέ [μεγίπε, επ (ελ ε ὔγο ἐπ {ή [Ηπι ἑἰ]μω αμίοτ 
σετ }) οσα ρτίπιης ξαὶς Ρετίατιπι Μοπατεῖα «2ο.» ΡΑγιάθη το- 
τας Οτδί5 Ἐεσ, αἱ πϊγεζίαπα Μαπάυπι ]1β11ᾶ ὃς φοπίτατε τεραΓαν!5, 
βα παπι ὰ Ὠα]ηάΚο γαβατας πετατ. 1. θεουπά ας {ῖς Αἰεχαπάες β11π9 
τι ΕΙ Ὀατᾶϊ, Ἐεχ πιαχίπιας ἃ {αριεπι ήπιας, Ασιβοτεϊις Ὀιίς]ρα- 
115, απί Ιπάος ὃς Οἰπεπίες {αβ]αρανῖε, δι οὈ(15 433 4ΠΠΟΡ παἴη5. [ Εεις, 
ποξαπαα {ηπέ πα άαπι {άβογίς {[)έ ἀνισέρητα : ΠαΊη ««{[εκαπάεγ ΠΟ ἐγαΠ- 
Λος π]έτα ζαπσεπι, 6 ππω[ἐὸ πηἰπὺς αἱ (Φέπαπι, Φμαπι πμπφμαηι υἱαίΜ. 
Νεε [ως Ὠατϊὶ Ες, φμαπιυία Ῥεγ[α ῥτο/ πο Ἠοποτε ἰά σ[[εγαπέ 6 εγέ- 
ἀαπε. Πατ φωἱάεπι οὐμμ]ὴ ᾗίίαπι [απι ἄΙεχαπάτο ἐπ μλογεπι: {εὰ 
εινα υίε 








«.ς ΡΕβΕΕΑΤΙΟ, 
ο σε/αυ{ 2.1, αἴέλε α μὴ, Ώ κ ές.».. } Τουίας {αῖς ορείηας Βες 
ω) ορ) Απιζηησιασἒι βας Κοὺλά, ---απἱ οὗ ]αβήείαπι αἀεὸ Ιπο]γ- 
τας {αῖς, ας Μοἱαπηπιεά {π «οἵαπο ἆε {6 ποἰἑανεεῖϊ ὦἱκ) 3 «ο Ὁγ 
ο κ ο)! ο ΜΕ Έρο πατας {αἱ (εππροτε Ἑερίς Γαβ1Η1πιί, φμο Εβίεδείο 
ο δε Ἆεν πε αἰῖσ ποπι(πὸ Κμἱ πο ἰ([πιως 6ὐ εεἰεενγέηιμ. 19 {αῑε ἴΑπι 
Ἴαβας, πε αραά οβήσπα {απ ρο/[αετῖε ΟΊβαπῃ ρτο Οταναπιίπυη ϱλὸν 
Θεεδα][ς, ἃς 1δίάεπι αρρεπἀετῖτ Τ{πυπμαρα]απα αε στανατί Π[αά ρυ]- 
"τε ροῇεπι : ασοά {απεπ {ερτεπαίο γΥἱκ ρ{ατπα ἔαιε, δΐε. 4. Οιαττις 
{πῑς Ῥείιγλαι βΙία9 Υεζάερετὰ, να]ρὸ ἀῑχας νὸ κἱγε» Βε]ιτᾶπι- ΟἨΔ, 
αλ αμα αἰία; Ώοέει,) ἵπ Ἰαςυ]αηάο ΡατεΙῃ που Ἰαυμίτ: αάεὺ ας 
"οτεκ ἁαπιαγαπα Παπ ρεγιταπβτεῖ, ρε] ϱὔαια {εςμΠῃ Παῦη]ι 
ἀῑχειί, Ουᾶ ραττε γ5 υἱ (αἱειη ἀαίπαπι {εεῖαια ὃ Ῥυε]]α ἀῑκίτ, Ε) ας η” 
ὀσρὰ ε]ωίάεπι απ αβϊρε. Ὁπάε Βε]τλπι αεεἰρίεις Βαἱιβαπι, ρ]ο- 
πἱο Ῥεϊςυήτ αµτεπὶ ἆαπια ; ου Ίἴαφιςε Ἱενανιτ ρεάσεπι Ἡτ απτειη 
{εαῦετει. Έτ ταπι Παείπι Ἐεχ (αβίτίαπι ]αοίεμς, υπριιἱαπ] αβισιτ αγ]. 
7. Οσίπτης {αι Ἐπβειη Η15 Ζ4ἱ, ἵαητας Ἠετος ὃς Έα ες αἱ (αἱ15 αἱ- 
(ετ Έα ἀοτίαπ παπαπαπι οοπ{οεπἀειῖτ. Ἠος εἰ Ρρεου]ῖατε {μῖς, ο 
{ {εοππι ἹαὈαετίε πε]ε Ἐαυίτος, ὃς [δὲ] απἲ]]ε {πετίπῖ «οπίϊα ΘΗΙΗ, 
{]]ος δἱ6 πή]]επος Ἐ υᾶεπι {αάεεῖτ. Ἐτ, { {οττὸ ουπι αἰίφπο ἂς {οττῖ- 
επάϊίπε «οπτεπἀεδαι, ευωπάειπ Ἰαποςᾷ αὐ Ἐφπο ἀε]ειερατ. [ Εως 6 
«{ἰεχαπανέ Φα ές ΊΠΑΓΠΟΥΕς μέ Εφη[έαπέε (αΐσηα (μα αεεµγαίὸ ἆἷε- 
πεεπέμγ, ) ῥοαἱε ἐγίδις πε ἑαγίδι αὐ ἸΠ[αςὮς οεγ{ῶς οεεαΓ 1 εεγηή- 
ἕωγ ἐπ εοἴῖε ἐπάε ἀῑδίο κὰ..) δρ Ῥαπάυπι Ειβειπή. ] 6. δεκταρ Επὶς 
Οαπιαίρ, Τεχῖτ {ει Οοπβ[ἱατ]ας Ῥερὶς ΟΠ πτα{ρ, οὐ ῥγορβείίαε ξὲ τεπι 
«{γοποπιέραπι αέφπε «{[γουσίεαπι εεἰεύγῷ, 4ε φμο [ωο Ἴοεο ἀδωπι ε[. 
7. δεριίπις ΠΗ1 9645-25 Βα2αιρ]ήπιμας, Ψε21: [ευ Οοπβ [αγίας ἀῑάΗΙ 
Ἑερις Αποηημιανἒς, 15 {ππιπιᾶ [αρίεπεῖᾶ {08 {αῑε οεἰεῦετιῖπιας: δε 
Ἰηγεπίο αὖ Τπαϊς θα Π/]πά[ο, ἴ]]ε εἶς Νετάλαάἴαπι τερο/α]5, Γ0ε εο ἐέα- 
με 6 ας «πι ρίγγανόη μὲ αἰκύπης {ῃ ποίγο Πάγο ἃς Τ,αάϊς Οτ]επίΑ- 
τδως, εάΐκο τόφ1, 8”.] 8. Οάανας {ας ποππο ολο Βάτυαα, απῖ 
εἴαὶ άν Ατοζιώμςις Ῥειβοί Βερίς Οοίταγ-Ρενί7: εἴηπε ἵπ 1]ὰ 
Παου]ταῖε ἵπηπς ρας ποπ Επῑέ ἵπ τοῖο Μιπάο, ΑΊππι οαιὸὰ απαπἀο εἴ 
Ἔτας απίπΊης αἰηιοά περοτίαπι Οοίτοὶ οΏειτε, πες ἁατετατ ορροττυπῖ- 
ταν, Π]ε τυπος {Ώηπι ο2λ» Βάτριά {εω Βατδίοπ ρη](αρας; δε αποφπε 
τεπῃ «ΆΓπ]ῖπε οοπιρ]εέτεπς, εἰάεπι εαπηπὶ ς «λε; αἴηπεπι ἴοπαπι [ά 
{μπε Ἱεοπιροπεραί ; ὃς ρο[ζεὰ ταἰε Οαπίςαπι Ἰπβτηπιεπίο {1ο Ἱπάς- 
ς άο 





. κ΄ 
ι 


ΡΕΒΕΕΑΤΤΟ. 

ο {ας απάίτα Οο{οἷς, εν Ἡ ορῖ ὀαπωσηϊς ασ αρα. δι ηος πιοὰο 
αρυἀ Ῥερεπι περοίῖα {Πα ρεΓαρεῦατ. φ. Νοπις 11σ γεοκὦ οὐλις Ἑαέτου 
(ή Γμετ]ε ) τᾶ θἰναυᾶ]ᾳ, οἱ Ἐαυας ρυ]εμεγκίπις, ευῖ ρίητες {α- 
ομ]ταίες ρεςυ]ίαχεδ εΓαπῖ: αἀεὸ ας Γο/τοῦς πιορίτατυς ἸαΠευίε αεί ]α- 
τεγο Π]οηΙ5 «γω.» Ρ]βῆή βετετ ροιτίοι» Ιαρίάςις, {ή 6] μιοάἰο σο|- 
Ἰοεαγετας Ἐίρυσα μα]ης Ἐαι, ὃς {πρες ἁοτίο εἶας (εάεῃς Οοίγοςς 5») 
Ιουιςὰ Ιπάμτυβ. Ηυ]ας ατΏΙβςΙαΠῃ μεν Ρυ]ε ισα εταῖ, ας βητ οαὶ ἆἷ- 
ολΏῖξ «αι βρυΓαπι Πε ορυς5 ἀπιοπΗη οὐ πι Ποπηίπες τα]ο ο υ]ά {ες]{ῇε - 
πεφυγειίη, Ἠσ]ας βατυς «αρδη» εοπρτυῖτας {εν οοποἰηηϊτας ἀῑσίτας 
{μ]Πε (α]15, τε Οἰανί Ρρ]απὸ «οραζετεηῖ: ἅΙπβραγα {ου ἱρειγᾶ, υὈί 
ο ολη ως Πε πίρταη, οί εβ πίστασα; ὃς αἱ ασια, 1δἱ ασηαι : δς 
υδί τοαῦταπα, 101 εβ ταῦτυπη : ὃς Ἠῖης «β οιδά Ποπηίος ἀἰκετίητ Π]ιιά 
ορΏς πον ΠαΠε ππονία[απι, {εὰ ἁαπιοππα, Γ Εαεπης Ἰμδεγ Μυ”ο]. 

Ἑ πφωέ ΑΙ Βιτρ]επά!, ποπ ΡΙΕΑΠ εί ἐπ γερίοπε «λας- πιοπία πα, ({εω 
μὲ Πεκ. (εοσγ. 4ο, {η Ἰτὰς-αρ]απ, ἐ.ε. Ἠγτςαπ]ὰ {Γεω Ῥαγ]ν]ὰ ς) 6 αά 
ει οαεώπΊΕΠ σ[εεμαί πε. Πείπαε αάὲ, Ιπ 4οτ[ο πιοπες ε(β (ῥε]κηεα, 
{η φιᾷ ἐ[ [ος αφια : 6 ἐὐίάεηι [ωπέ αίμα ὁ- δν οαξ Όομαν ὃς 9Η1- 
τη, {ευ Οοίτοῖς ὃς Ὀυ]εϊθε]ία., μὲ εχβοπἑῥο[(, Πρωτά ῥωπιαπάς] το. Ὀς- 
εἶπιις {μῖς οἱ 99 Ρ]ετ]λά, οί {εοῖς ολ 195 -αίτ δη ἱ ντα, {εν Ῥα[α- 
Ώαπα Ρτο δΗήΊα Απιαβὰ {υᾶ ; ὃς ἴ9{αἲε α αἱ οοπατὰς εβ αρεσῖτε ἀἰάταΠι 
πποπῖεπα Ρ{Π0π, ὃς ρατίεπῃ εἶα α[οἰάῖτ, δη ο αἱ αετυπι 1ρβις {1- 
Πο Ατιοιι {ει Ἐαδτείαάίοπεηι τὸ θα: ὃς απ]α 15 ἔαῖτ Απο 
της 5 τη, ἰρίτας {εοῖεθίατααπα Ηλας ταητὰ ρα] πτμάπε, ας Πατ απ! ᾱἷ- 
οαηῖ απεπάαιη Ίαπςο ΦιαἴμαΠ] γἰάεπάο, ἀεππεπταζυιη ΓαιΠε : Ιἀεόφις 
Ἰος {ειπροτε πα{ηπι εἶας {γερεγηῖ, ης αἰἰηι]ς 1 ροβετυπι ἀεπιεηία{ς- 
τὸν. [ΕΗα επ εχ ]μότο Μι)ρ]. δεί ϱσο [απὲ (ωδακύα/ο, 4ΠΠΟΝ {1η 0. 
Μιςσ]) Οαίς ή {ὲ πεπάκ)η, ῥγο εο φμοά τγὰ εν ΑΙ Βιτρ]επάϊο 
Ιεσέων Οοίταν 5ΗΙΤΊη 8 4ἨΠΟΝ {4 φμοά αἰείωγ ἄε Απια[μὰ τὸ Ῥλει]ηά, 
Λοε(ὴη (ῥεξξεὲ αἱ 9η]τλη (να Δπια[α Οο/τοίς, φωὲ αρεγίτὰ Π1[[ὲ {αέιη ΠΙο- 
ες Ῥ]{ῆ, φμοά ἃ Ῥ]ετ]ιλά πεεβαπίεο ῥΥσεἰβὲ ΠοΝ ῥομέε. έἶπι {ήαφωε 
Ἐαᾶχοι Ἐαιὶ θΗαΡάϊ7 βὲ αἰἰφωε ἑπποπιίπαίαν, 6 Ῥει]λλὰ ῥαδεα ΕΥ {αηι 
Ἐλᾶοι Εαυὶ δµαῦά17, φηὸη εβίαρη βαιυαταιη Οοίταν ὃς θΗ]τίη, ῥας {π- 

α)Ἡ γαΜ1οηΕ ({έεα ᾖε,}) ων αεδί }Τγὲ Εκ εεεπέες εΓα Πέ ΠΙΜΠΠΕΓΟ ἑαΠΕΗΠΙ 
σνειν, ΕΕ Ρ]ετ]γλά εγαξ δεν Ιρέου ἐπβσηί[ίπιμτ φμἱ ΡάΥΕΤΙ πΟη Ρα ὐμ. 





Ἐκ {ωργααίδὲἠε οἱά επτά: ππάε {ὲ Βατθίτον, {εν εἰ ἐπ (1ο[[4 πιεὼν. {ε- | 
σένα Ῥατουταπι. λά{εαπέων εγβὺ πισάἑογία είς ἀεγίνα Γ/οπες (ως αμ | 
λατ μίωπα {η 1εχίςο Ῥ]/]οἱορίςο ἠρωπίκγ, μὲ 6 Γαδμ]οΓωπη ἠ [μα ο «3 

πιαςυ] | 


| ΡΕΒΒΕΑΤΙΟ. 
απας]ὴ, φμέ η Ερέσγαηιηιαἑε φκολα»η Ῥαι ἱεί ἑπυεπέέσηοηι ἡΥ δηὴε Με]ρο- 
1πεΠΩ Λ{Η{αγΗΠΙ Φαγέα, Μελπομένη Ὀνητοῖσι µελίφρονα Βάροιτον εὗρ. Θποὰ 
-αμήε (νργὸ τεδὸ Ρεγ/εὸ υουσέΗγ ωσλ» Ῥάτοια, «{αὐει εἰ Τωγεε τιμά 
υυεσύηίωι (ωγραηέε:, {α [εγέδαπε νο Βάτδας, 5 [ωδύπαε[οπαπε Βάϊ- 
δεε, ος ῥοάἱὸ αβιά 4γαῦει βαδείωγ Τεβυὰο οπσάααι Πίου 6 εἶος- 
ἁαταπι : [ογέὸ ἐαἰε (πο αβιά που υ[σὸ αἰείέαν Βαπάότα, φις ε[ῖ Ῥαπά γα 
ο επίογ [ει πηΗπὴς εγα[α εμ 6 ομ7 ερογάατµ”ῃ «πέαγωπ ῥατία αμ{/ομα. 
ο). Μπι ζἡμ Ῥάτοει ΠΜα[{εὸ σοεαὲ (οἱαίοῖοπε, Ρο/ομ{ιὸ ΚΟΡΖΑ, ὁ, φ. 
ο Ἱωγοίρωπι λν ΚορήἍ, 6 «{γαδίρωπι οψε Οὐά, 5 Ῥεγ/ίεωπι ἰ1νὰ 9Δε[ητᾶ, 
των Τωτες [οπσπέ τοὼς. Τομέ[μάα. δὲ τεδὸ πιοήπὲ, ἐπ Ῥαδ]ωίάς 
τος εκεπιβ]ανί (απαὑγήρίεηῇ, ΌΟιὰ αἰίὸδι εαἱσγιο (μὲ αρμά ὅργου ) ἀερέηφίέων 
το απ εγίφμειγά [ογπιῷ μὲ Οἰατα. «4άεὺ ἵπεεγλα ε{έ {στη σεέεγιεῃ νὰ τε- 
-επΕίογαπι τευ πια. δε αά Ώε[εη/οπεπι ῥγοβεγαηά πι ε[ξ: παπα {ερωκ- 
-αὗπῃ φμο[ααπι, θεπὸ [αείεπαί [ιαπ πε] [ωναξ, {ἐπ ῥαείς αἰφωίθι Γ9- 
δμ[ς [ωδήπαε εγγείων, ζμσᾶ ευ{έα[[ε β]α/σαηη ῥΗ πια ε[]. | 
-ρεδεγγήπιας ΕΕ (απιῦα {πιο Ῥηϊτησαῦαθίη ῥγοργαπάί {ωυ θβετε 
«οορίαηι αθεχεπ, ἵπ [ιά Ῥγα[αμίοπε ααάΐΜ, ολλ) «λες ολων 9 
91 ο} οὐ ο) ώ)) Ἡοπιο ε[ε Ίοεις οὐΗν]οπίς, οὖπι {απὸ ρείπηι 
. ΟρΗνΙίοεῃ Εὶτ ρτίπ]ης Ἡοπιο. (ὰρῃ ἑέαφμε ῥΗπιση η βὲ οὐ ἠἱν{/ οἱ 66 εγ- 
7αγε, ῥΗπιαΠΗ ΤΙ φμοᾷμε ε[Γε εδεί εγγαπέέδως 66 οὐ ἐνἡ{εεπεέύτι ἐσποίζεγο. 
ΛΡοδήήπως θΙναἈεβαπῖας {η ΟΡεγε/{ κο ἆε Ἑεριοπίρης ΟσΙεηίαΙΊπι δε 
ο ορἰπιοπίρας ΕΠ]οίορμογιπι (γσογωπη, {μύγα [μμ {εαπα(αὲ 1ιεο- 
τὰς [μα ἱεῖο (κὐηέ/επυ ) [ο εἰσνάήή, μι! ολ) ὠλῶν ο» 1ὔος) ἰο]ό9 
α---ἰ--ιο] Ααελλελὸ 4) ς ὃ θ)λά- κ «ὐόίιο οὸ κδρθ- νι ος Καλάδὸ 
αλα ο) ὂρ-ω 9 δλδ. «λὼ- 4 }ς ΣΙ Ἠος εἰ φποά Ιπγεηί ἴπθοςῖ- 
Ρ5 γιτοτυπι ἀοάοταπι , Π]πάφπε Γεν εἠ } τταπβυ1 [εευπάὺπι 1ά 
.. Ωµπἱοσπαπε Ιπ εο οβεπάεεῖε αἴἴαπεπα ἵπ Τταπβαιίοπε 
ε[εέαπι, εώπιαπε επιεπάαγετῖτ, {αΏὸ ΌΏεις ΟΡι, Μαχ. {ρβις οοπά[- 
ο τοπεπι επιεπάατε, ὃς ἵπ 1]]ας Ὠιάί ὃς Εαόῖ5 Παπίας εἶπιας εχρ]ετε 
-ἀἴρπετητ, Θμοά φμίάεηι ἑαπιέῤῥης Πεέωπι φιὰ Εἠ]ἡμ }/ΟΡΗΗ, α0η ην 
ε[/ὲ υοῖο υουεόφωε. Ίου επἰπῃ ΠΟΠ {ωημ ἃ επ! Ππογέα {γη αέο 
εκεπρΙ!: παπι φμοσὰ ῥγσ/επς Όρης, [ωπ [αξἠ εοη(οἑ ὑπρεγ[εξΠίοηαηε 
' να ῥτά εο φμοά ορίαυεγαπµῳ : ῥγο φμ{δ μα ἑέαφε κ εδιδας, ον 1.ε- 
ἵ υεπίαπι εδ ἠσπο(ερπείαπι ῥείέπιη, ῥγεεαπέε; κ [Γογἱὸ φισάαηι ἵπ 
«ο ὅοπα Εν μη ία {η8, εα πια 9 ἑπμβέδις Ργαβοπάεταγε δὲ ῥγο εὖ εοπι- 
Ρεη(αγε εεη/εαη!ηγ. 






ς 3 δκμΕ 


ΡΕΡΒΕΒΤΈΑΤΙΟ. 

δυέ απ έπι αἶές σεπεγώ 1.εξΐογοι ὖ (πίογες, φαἰδωεῥίαεργε πες ἀἱς- 
ἔωγ, πες ἃ Ποῦ {κ έωτ; φμί αἰίογωπα φμο[οἰε βία αμξ ἀε[εξίως εθη/ο- 
{4 υἱγρμ]ά ποίαπάο, εο[άεπι φμαππι ῥο[[ωπε ῥωύ {ἐρὸ ΕΛΡΟΠΕΥΕ 6ὐ ῥγοβα- 
ατε [κάεηι. ὅδ) ο[Γεπάκηέ Αλ λθρς.ι {ποσα Ῥργα(π φις ὃ εµΓγεπέε 
εααγιο [ογ1ὲ εκεἰάεγ{Ε, αιὲ αἰλμη αἰέφμεπι υεἱ Τγρορταρδί υεἰ -{ωογίς ἁς- 
Γεδδιεπι {πέεγ Ῥατοίαπιαῖα Πωππεγαπλπι, «ὲ εο αΕίηι ἐγέωηρῥος ασ ωπὲ ἑα- 
{παπι 4ε γερεγέή αἰἰφωίδω Ἴλε[αιγῷ αὐ[εοπδίδίε αωξ γεβοτέαέή [ροἱ1ε. 
2το Μα) ἀε[ιδίο (ή Παἱεἰδως) πωῖα ϱϐ εοπιρεπ/αρίο: ᾗ πε ία 8 
φηἰ[]ε Τδείαμγοι οὖς αβεγµεγή, πον [αείς[αείέ, [εὰ ἑαἰὴς ἀδιι ἀε[εδις 
δή οπιπέὀµε ῥγαβοπάργαί. Ἰπί [ως [ογεύς ἐγΙΕΠΙΟΤΕΙ, Ποάωη ἐπ εί 
΄µαΤεγε[αἰασωηέ, 5 σ]ογίοίανι [δέ αμενβαπέΥ αἰεπα οβεγα [ρήήαπαο : 
Φπο[υς Πὐγοι γήπιαµέες, ποπ μέ αἰέφωία δοπί ἡπὰε εαρίσηε, {εά μὲ ΠΊεη- 
«αι εαγβαπὲ. ΟΥ{εμία]ει ῥόρω]ὲ εγεάωπὲ [2 βαδετε «4οεγγωπεώνη {ευ «{πιω- 
Ίεέωπι εοπέγα πια[έρπὲ οεµ]ὲ α/ρεξίωπα, φµερι «ρε μό Ζάελπιὶ Τολείμπι, 
Ἱππι {εω ΕΑ{οΙΠάΠΙ οευ]1 νοραπὲ Ῥεη[α.' Ὀείπαπι 0) που ῥαδεγετιως εἶω[- 
7ηοαέ {πιμ]εέωηα εοπῖγα {αίευ πογὶ Ἰαδογίς Ππ[ρεξίογει, σὲ «μπι ῥοῇᾷ [αἰκ- 
εει αέεπέ, αἰίοι ῥγο δέ οεΙίεαγε 6 ῥμήσεγεποη ἀμδίίαπε. (οπέγα ῥη- 
Γ1/πιοα ῥοπιύπευ ({πηρά {πι 1εωαίπε αὖ 4ρίδως, ) ῥγκεσυες δὲ {εηεηίαπη 
(ωαπι νἰῤγα εεἰεθεγγίππως Ῥεγ/α, 


ον ο ς) ολο») -οιε «ὐ' Πονῇ ὧν Φρὲ, 
ον μμ ο νο... να μὲ πο [ας ΡΜηΚΟε (νοῆνε ἀς- 
1 ἥσφμε απηεὸ ποπεπαϊ [ωπῇ, μὲ νε] ἃ οη(ωγῷ ϱδ δεν αὐ[[ήμεαηε, 


σεῇ εἰσηέ[ια: αἰὼν επίπη ᾿ 4 εἰς που είς πμ ῶπι (οὐκ, ΊΝαπα (οὐ 
δοπίς 66 Ργοδὴ ῥἰαομί[]ὲ {ω[βεί. Ὑαἱς. 





α . 
. 
σ 1 
πο οι να μα ος το ΕΥΤΥ ΤΗΡ ΥΣ 


ο Μόνα] ιτ ἂν ᾿ ν. 
ϱ) ΜΟΝΙΤΙΟ -4Ὁ ΙΕΕΟΤΟΚΕΜΗ. 


«“ εαέ 









οπηπ{ πα Οαρίροη Ουμονα [ει .ίησποα, «φις ρ]ετυίπαπε ᾖηῇο Ὀπεγίογα: πο 

τοταα Ἑεςαρίτα]α ίσης πι η ΙπιίαΠη ΠποεΙῃ οπετοίζςῃτο ὃς τὐηνοίςεπίς, Ἆος 
οκ {ο Γαῦτο α Πας Τε] τας νι ἐς αποά ἵπ Ἰαπίὰ δή τράοπυπη ἀσ[ε]εηΙᾶ ετας 
1Η! ς παπά ππυ]τος {Π πιά ἷν ἡς (ταΏ 0” 1η 
τα μαίπε } ἀῑτ ἑαηπουασί, {ο ρου ὴν {πα {ρίαι Ὀοππωα ΠΠρτοάί γε]]ε, {ροτετης. δΗησυ]οσήηα επληη «1- 
το Ρίθαη Έγγαμα (ης (ως 11 Ρτοπυρία ἃ Ίερεητε ζοπ/ρεΏάα γε] {ἱτοαυ πνανοςομ όν) Ποίαητοτ α ἀῑξεῆς 


| ὁ) αδί ἆποφυε οππηία Κώμανο «ναταξίετο απεῖς {πε]υία, γε Ρτο οι νο] ρεο .αιί- 


5 | 
Ρ. α. 1, Ρο Μεάοταια, «άς, ὃς Ρατιλλοτοη. ϱ. σ. 4, ο ΟτεπΙοπῖς, «ώς, δε Ίρπο 5αετο ἴα 
ή ο ΑΡ. Ι. 


ος Ῥο[ονη ἀἲβίηξῆο ἵν Ε΄ εενει νν Λάοάπίογες, «Ζεν ποδενπήοΥ αἩ [πηρίεν, νεί εχ ἀιύῤηι αἰῑίε «ὀηβαιε ϱὐν εοη- 
-ρβον οίκον ὁ κάνει ως (Φρα «πδο οἱ [μὸ εοάοη Γπηρείο) αριά ΕΓ/βονίεοι Γερε ᾗ(οκὸ 
αι ο... [ Εχεπιρία γίάσας ταιπ αριιά Ῥήποπίση δς αἷίος, ρα κια] 

ς -ἲπ Απαμοτίοπο Τὰ αά Ῥ]αε. ἵπ εα]ος οι ρηπηί ΟΡεΤΟΠΗ Ρ]αιλή, η Κείος [εαν 
βκικε μη ύεγε, αὖ ἠηόο ἱνδηετίνε νετ Π)εί ποια, «ὖν εαράεηη {επηρεΥ γειῤημετίςὸ 4 ᾖ]ηενέπε 
Φαψαΐας [οι δαδήΐ } Κεζίονενι σαίεηε 1δεί (πόμανεη αθν/εἷς, αεεέρίηη τε[εγηε ΑΡταλαπο. Ονήε 
-ἀλυίπε ἁπιμι [οὔ Ώσο, « ΜΙι]ντα «Ον [ρηῖ κ οὐυλα: ερπεγαγίαη α[[ήγγαμεεν [αμα .αογε. δα- 
αγφέση εογιώὴ 4ά [ος ων. ΜΙεητα αὖ εἰ γην νοκ Ώς ης, μὸ πεε Ἱρηϊς: πες πεεε[ὄμαγηνα 

το ρα ίοπος εἷς Μαν ἡς. Ομαία δαοα μὴ βιοη. Ἱκάκογοη (επιομία ἂε ΡΥοέγαμοπε, «νε. 
ο. --- - ὃν ση εἰφεονυεπετίμε. Νη Ζοτοβ[τες Πο [0ε ἔτι }΄ειετί 
ΕΟΥΜΗ εὔγυςΥ/αμίοηε .. Ζοτοαβτε ὃν Κεβσίοπε Κευγιαίον, ϱὐ" ἵπ ελάωη 1 ερήζαιου, κε 


Ρηηηλε Ραπγίαγονόε ρο[/-ἀουαπιὶς ἀεγυπια, [νε νε εοπώµα. Ἐῑι εως Φα ανά ὤ” Ῥγτοδμ]έας (ον 
ι οι Ῥγτο]ατίας) σα υπ(εμετίπε, ἡ κα ἀευοι κήογει Τ6ἱ ο Ἡεγισάς ακαπευὶ ἃὶ Λήοβαωε-- 
ο κἰαπὴν ϱὐ- αἰἴλε οαἰωηίας βα[)ἡβιεγίηε, Οκαίῖε εοίος {τα υεΗδκι οὖν γεῦης «κ αὐ εἰ «Εἰῤηαην. ασε ρε 

Ἱπρετίκση ἡ[ούκενον [ες σὖ [πέμον, ϱν' ΜλήρΥ ιο [αξία η Γπάῖανη. Ρίεγαημε ἵη Ῥος Όρεγε εχ ζοημύμίά «οΥΗΣΗ Λήο- 

ο -- . «6- ο. ογνό ἱεπογόη ἀἴθ]α. Ζογοββτν Ορετα ποπάκηη πώ ορα, Ρεν[ρεξῖα: εα φαη- 


οκίιώη ϱγεραγαιογία ὀύοια[ῖε ὀρεγα Ἠπεσε[[αγίήε [ιπορεδιη αετεἰεγανκέία, | ϱ0(/εὰ ΖοτοαβτίαΠοτῦῖη οὐἷ- 

ο [έοκας πε εκ πἰᾶ Ιαγλαίοε, {αῇα υεί εοπηραγαμά! τε εἰ οεεαβο ῥγονς ἡπιεγεάαε, ΟΜα [η 

ν φας Ριεγείίειη. ει τω ᾖση ἡπεο δεις, Ον φνοι {π Ον] Ηαπίσο, Μος 1η /10- 

| Μμτηνηε (πο. «κά {ες η (ὐν ἀε ες [οί . εδ ο- ϱ ΕΛ εί Βγενἰατίμη [ὲμ Ουρεμάίον εκ 

Φυνοκβγς Εν Τ{φοοςώς κ ἀοξίο «φον δκεεγάοιε οἶόπη ἴ ση "υ[ς) εχγαξ]κον. [ ῥ. 4. ὤπ, 11 0-41, 
Ἔτο Ῥγτοϊαιτία, ἴεφε Ῥγτούυ]ία. ρ.1. 24 θαδαϊᾶςα. ῥ. 14. 16, ᾗτοφ 1η, Ίσε απο παμὴς. ] 

ΑΡ, 1]. 

ασ Κεα]οπ Ῥοωε Ποπ: ὐ' φμογηοάο [ιανη ε[[ε εν ΑὈταϊναιηί αξία. Οκά οε(αῇοµε ἀαμ ους 

για ΑὈεασηί Ἠπβοτία : μδὺ 4ε υεγὰ εἶο Κε[βφίοπε ἀἡφήβεο, ὅν Ῥοῇες Κεἰςίοπί ο εἲ εοἰίαιίο. Ῥεν- 

ως Κείος Πἱδε ὁ Ζοτ. εοη/εγέρεκε, ὑοεαμω δοδά Ἰβαβέα, ἵε, ζοὖεκ Αὐεαλαιπί, φία Ζοτο- 

Ώτος Κε[ζίοπεα ὐγα]νωνό πα Ῥε[ς, «αὐταλνονί Ρε; Μοιµση ΟΥὑεση [ος αρνά Γασο. (μοι (ζσπιοε 

{5 «ὖ εο ἀονοπηίπαν πε, ελ νά ῬαίΥοιώη [οἱ αά(εὔνεγκνε, ν {ελἡεμ Κεἰρνοπενι ᾖλαθενε ργιετεπάεν λε. Οκ 

αγία ϱὐ- Ημεῖο αρνά εος ἠπέεΥΡγεί εν [ὸς εἶνο ενοβίνοη ἵπ ο()εγενκέο Ἰ{ακσον. Νοέ Αὐγα)νονὶ [Υπο ε 

᾽απῤπκνυς «ρμά ναδε, {Τε βώε δαεενάοε, «ιηνε Ργοβίκια, Ον" αὐ οπηίύηε [ο ο εάίω. {αρ Ῥγηνκερε 

ο λες ὁ- ἆ Ρο[ε αΠῳκαπάο νοεαμη Κεν. «Ονοηιάο ἵπ κο Τηγενην Οπεοῦκημο Τηγώςα . 

εεμτ 


ἡ 





εδυλε ργει γεώμεάα: φαί ἀοξγίπα ἵπ ζεηΟε εΧ εὖε εκχρεξζωκία. «ά Ζοτοαβτίαπος Τ.1Ότος εκ ΟΥίοηε, 


ι ΟαριτύΜ ΟοΝΤΕΝΤΑ 5Εὖ ΑΚΟύΝΕΝΤΑ: 
Μοσεὴνν ὐνκλωπί,' Εαῤηίο η αρά .4γαδει φιὸὰ 4ὐγαίλεονα 
Ἱ ἀπ αι καοκα α 
« ὃν -Αιὶ αρά νε: νς φικέω πήγα εχρήςήνς, πουᾶ 
το ολ νι, ο ωκαξα τον αν κ ρα κας νὰ. υἰχή Ίσηρονε ΝἰΩϊ, 
ἃ ἨΝπητοά, σήκε ππαίεραγία ενω ὀγ ναι Κεν Ογομοέρβίεα αγαξίανα ΝΙΩΙ δνεζςΓ νε. δι ἷω 
βά Ο0ΙΗ, ν Βαὐγίονόογιση ἀϊκ[οξῖο ἀῑείνε Οκ], αχ Ονἰεα[λον, αν ὀών ο Οωήασωω Φεάα, 
| ο ο. ἄν μωέ Ανα η Ολ)ι μάγο» Οι πώσιφημοη µοιαε ΑΕιλιορίαπ: 
| πως ον με “ εχεοθίεείκ ν (µβρο ην 
, ο... ορ νὰ ο αν αρμμώ τες Ὃμ.- 
| να Ζοεζαβτας ἐς. να αν ον ρω: 
βία ποπέπα Βιοίκα ος κοσμος ο κελκα { [ασε ὁ ππογε, 


ο οκ, ων πο βιά τά ὃν --- 
αρικί Ρο[ας νεεγει ο να «δα πώ Ελ, σν μάς όνσα ο. 45. 4 


| ς ΑΡ. ΙΙ. ο 


ο (δν σνκκαν βιενίς ὍΕΙΕΥΜΗ Ῥεη[ άγιο Κείο, «ὐ' φναιεπς σα εἲ .4ὐγαἰνονὶ ο εΥΟΕΝΕΑ. 
: νο ασια οῤράς Απνν ἡλη [ρ. 84. 4 Ρο οπηηία, ἴοχε οιηπῖ. ϱ. 99. 

.ν αᾱ ἀΐσμπτας 4ς Ατιαχετκίς εμἶεα γερειίς εοπέεταπίης ωπη ρα. 335. ΕΙ Ρ. 99. 44) ῥτο 
ἵω Ῥεαιίοπο, (ρε ῖα Αρροπάϊςς, ] 


σΑΡ. ΙΥ. 
Φηήλγις αρ αιάνο που θ[[ε «ώογκαομον ἀνυίηιαπ, 0η οὐ[]απείύς εὖε φις Οτι ὁ ὃν Γααἰὴ ϱὐ- αἰῆὸ η Ῥη- 


εοπέγαγεοη Ρον δαεεγάσνε ά εχργε[ίό πεκαπε, Αα γπκπεεν [ὲ [οο Ώον «άοταγε. Τε ΜΙ- 
πό ρα {ε. το7ι .. ὁ- 45, έεζε ο σνακ Ρ. ιά» Σ, ϱτο Λιπε]ίο, (οτε ΜΑ- 
αἶπο, 


6Α Ρ. γ. 
ολ της αι Ίων ον -ᾱ γλν ς- αρ σος Ἔρ ορ 


σκίε 
μα μώζίωιοα)ὁ ἁπιαανη μπαιν «ην σον ομοτ πενανκάσν, Φαῥίογνπη συ - 
σι 2) ε γακῥοηεάε ηουηύμιαἰῥογ» ἀἱεγλωηι 


εΕΗΤΙ 
η 


ςΑΡ. νυ]. 
Ώε Ῥο/[ κο οἡβοιά . ης, βινί ὐν Γςηίε, σσ υαγίε Οὐ [ασ υκλοπίόν. 
6ΑΡ. ν1]. 


Ώε Ψεβά Ἀωμαμογο οὖν Ογκοηη. [ Ε]αν Τεπρίιπη {ας (απιὴσι πα: ἕωαξ 14 αποά Ἡοταῖας ἵπ 


υγα Τωηρίκηνε ες, εἲὶ (οὗ ας πετ ςαπσᾶ, ῥ. 14 ,. δα π]απι ὰ 
Ὃ ωάς, Ρετρείαπι αοείρίτας Ρτο Ψε]έπι ως { . ο μα αὉ ἁμνκῖς τοιτοτία .- 









εοπβδυ]αιο. δίς δὶς Ιιεκἰσορταρλὲ. 9ος ας ὰ Τήνοε Βῖ Τήννῤῥηίων, {ίε ἀἴσει- 
ὃν ὃς ιικοαλκη Ει Ίνος {επία πεεἰρίτας αὖ ς αἱ ἆᾳ παπιπιῖς 
| ἔεα Ῥανενά ἠδιιονίᾶ, ἵνος τοὰο τν βρρνακννα μοί 
. Ῥ. 145. η μα) μφάα. κας λα, Εἴταπα 






| εαν νΙΠΙ. 
ο Ῥα[ανσι [αι Γρὰ ὦ ααῇοάϊὰ αριὰ δαεεάοιε Λάαροι. Ὢε Ἐν Μία. 
- ρες αλο ς λις ορ νφαροιο. 159ιΣ ομιώς μιά }. κνωςς, 
κα τν αν ος οκά ΑΡ. ΙΧ 
ὧνο, ο9ύη «ΙΕΥΤΗΘΗ, αἰνεγνοή ΟΕΚΜΟΗ 0η πανήη[φιε ποπώνώδω, ἔ]κε Ζοών/ζε 


ςΑ Ρ. χ. 


να οχα αἰῑδε γεῦν Ώε βΕιεέε 
πας Ἄστσ αντ 
κ 171. Εκ ἴ ο ους ἀταδίηῖς, «β » ὃς σμ- 
νόνἕεα Ρσβὸῃ τὰ νρον ὠρὴ Ἴσοω Αν Αζπακε: εν Μοἰὺ 
πποµς ἵπ { 2 Τε] αἲ 5 Ίοςας (ία οι} ς υπ] 
 λΑνένα ο ῥιφονάὰ, τς ο η 


| οΑ 5. ΧΙ. 
ος ος ανοπώπα ὁν εί αρνά νε Ῥε[ας, [ορια ὰ υειετὶ Ρου[ο- Λάεάο- Ρανς Β, 
ο νταδς ο ολο ο 
4 οκ Ἀλνόνς ϐ- Εβόνια «ήν, (ηγωσᾶ οεσὴ Ροῇ- Μιὰ» Ρανάά. 
σα, ο ΚΟΙΘΑ ΡΙ κΙπ 
ΟΝ Νώε «ὁ- Ἐλίήκιε ἱκδοῦ , βἱρικᾶ υασὶ Ῥαβ-ΛΜκάο-ρισοᾶ, 
εδ ςΑ5. ΧΙΝ. 


ς Ώε υμετιοη } “519 ὁ- Εροολίε υανίέε, αὖς Λοηβιοη ' ΓΙ ποπήδεα [επἱρινγὰ νεο, [ ῥ. 199. 11 
Ἴ, "μι 655. ῥ. 199. 16, {εεε Ερος]να. ] «ψν 


. ΑΡ, ΤΝ. 


σγάο αὖ ἤ ο- Ρίο, 
ο ο: ιάρήθίως παρκ νὰ αν δν, ο Ἠν μμ σομς 


6ΑΡ. ΧγΥΙ. 
οἝρο κ αν ἐρσυφρ ἵμας αεί σθίνς "λησσης νε λνλ ο δεικ” [ῥ.29Ι. 11, εε 
641: τω, 41 
ςΑΡ. ΧΝΤΙ. 
η Φ Εροδί ων: «ὐ- ἆε 4ο Ῥεηβο ἵπ ῥαγσμίαν). [ ῥ. 194. Το, βγο 5οἶαίεια ος. { ο πα 


Ἆρν ο ὀφβι ἅπος Ροβς. ῥ. 1ο. 1, Ἐαίὰ εἴ Οδίετναίο «ας]ε[ῇ5, γεὶ Ε 


ΠΑΓΕΤΩ εῖε τορυταῃ: : 
ον [άρετ άρα. Οοππρυτας (α]ίς: --- Ροι ἵμς νους ἰπάίβετεηίος κα. 


σὐρωοπίόκε, δοίοπιε «ογλομίοη ο συκών ῥήθὸ Ροβι ἐηονέία, ἐν πε 


Ρ.293. 


"μμ. μὐλλι. ἰ.. 


ας πο ο σα πο οὐ παν ἝἝ υῆὺἷἰἰ λα 


Οαλρίτυν Οοντ ΕντΑ «Επ ΑΚΟΙΜΕΝΤΑ., 


Τρ. 203. 14, Ρτο Ἑ, Ίερε Ετ. ϱ. 1ο5. 18 απΏοῦ, εκ δαΐδα 
ο ρεκίς τοίορν να ο μκοκο- ος ρα μα. κ. 
Εοιπαποίπίη Αηπί γεῖετῖς Μεπίες ο πό ῥπα σκι τες ἐἰάεπα (απξ, δε 
ντκαφάνφεν υπνο ης -ἀταν κ ὃν σερ η δκίωι [τὰ ο Γρενάσγε, 


δι κρκ[ήι αὖ Γπηρ,.Μμειέέο, φπἱ Αηίσα εταηῖ Οκώεόν δε δεχηε 
σΑΡ. χνΙΛ. οἩ τες 


Ώε 4ο [εν Εροὐῆ ὃ Καῑά ὁ- τἳ ναψὸ ομαβ, ΟΙ. 
κλλά ας παλληνον νο ινα, αν θές λα ος τν 


κ. ἀδναέκη, φπσίη θεπ]ριος ρετρεΓαπι {πς]νοανίς διάβα ος εἶας {πεϊοαπά ας 
΄[πεται κα ἀεχιτα, μεῖ [ο Ἰναῦοι ωχ δΙηΐςα ἵπ αν αμικὼ αδί μυ ρλεσήννωας εατ- 


ἔἴετυμ (εῖος «ειπες: {οὰ η θοταπάείη (οπῖς ΠΟΠ ἠίε. ϱ. κ. αφορα: αάάε, Τα 
πηοο (Οα]επάατῖο . αππής ης αν κας αὐςἡρῆτ 1βο5 {ομο», ἀῑβς- . 
τυπτ αἲ ἠν απος το ο μας Ματαηῖος, η αρρατεῖ ἵπ Ογε]ο ο Ρεοςσἀεμάοὰ 
πυπι, 17, δ {ς ον, οί Μεπβυπη ποιίρα. αν 316. τοπ ηαάοηςς 1π- 
Ὃ ων. ρα μ ο ο ο ο. 
ἀοεπασιείας, «άάε, ο ον πο ον «ωρα αρυὰ Ἑ Ολο 
Άρης Ῥλως, ὅσα σι δρα ἡνοῦ τἳ μο γή ὧν Εε Ίος 
ταζλετυτη Τυτείςογα η υἷα ο.) γΊάετηπι Ἠεριαὶ ς πρῶο ἆλος Βαδίταπι Υ 
| ο σος Μο. νότα αρα ιβ που 
ἵ απ σα ρε ο μ ώς οφ τν νλμάρήι Ὠολιωαισί 
πο βοῤλρς : τα σοι Ἴσω κι ία μὰ (οςπ]{ γἱῃ οί {: πι, Ἆπες αππεπι, Φἰόχυπα Ποπ . 
εαἶση Ερπὶβςαάομέπὰ υἷ]α Ἡπρυα, [εά Ἰομρο αἶος, αι: {1ο Ίοςο μον. ᾽ 


ς ολ). ΙΧΙΧχ. 
ο. ΜΟΙΙΤΑΟΝ κδν ἂε ἀθοηιον' κ 
Ἐχρήκαίο : ὄ ρα ῥ να ἡβο 9 ς κά πρθώυην. 
ολα ἵη [ηρκῆς αροιώση «με ευἰαπάιοη. ἠΑὰε οπημέόνς η) εογιον γεκίο[; Ῥέρε 6" Οκτεποπές 
μα, Ο' νετ νου ἠήνγοη: εχ ας φών, φιῖ ῥεᾷ ρκάὰσὴς Ασωιαδο κά 
» ὂν 4ε Κεκίόπιοη .Φηκες. 


[ρ.145. τή, Βί]απες, ῥ. 148. 17, ἀε[ιηεης, ῥ. 21. Αμτο. ῥ. μη ". --.. Ρ. 144.34, Υε- 
τεαπῃ. ϱ. 147. ο ἄν ζων 


ς ΑΡ. ΧΧ. 


ο. ΟΜΕΙΡΟΘΗ Τε(ζῷνογιση .4ηΚείογνο ὁν ὤσαση πες, εκδ δες ΟΑΗΡΕΡΑΛΗΙΗΥ. [ραόγ. ο 
Ροβὲ παζτε, αάάε, Ηείς οχίαί πιοηά ται ἵη οχοτηρ]αηί ο. Ὃ ορ ο κας 


« 06ΛΡ, ΧΧΙ. 

Ώε ο 0901 Ρεησνο εραογίόιη, Ὦε Ἐτείοβα ρηἱηήυιε ϱὖν ογι)κκέοχα λεϊςοπὸε Είαίν: αίνε ἂε Εἰκγεεῖι 
Ον εὔγκοη δν μδ)4ε Δάαπεις, Μακάο, «ὂν αἰῑνε, {285. 18, ἀείε ἂς. ν θ, 1], ΜαΠι- 
Όση, ῥ. 289. 11) 14) 14, 15) 16, 17; 18, ἀε]ε Ίαν Ἱπισας, (11. τοἴαπι οἰαίοπεπα εχ αιατε]ιο. 1 

6Α2Ρ. ΧχχΙ]. 


10 ορύπίομε ρηήνιε ( εμηκαις,) ὧε Κείος [µε Ῥεπορίε [ου -Αγσις ρυκέο 

ο. όν Ρίκισών ο δικώνἡβσώο, τσ πονηφῥομωρ-ηο (2 τὰ . 191. κος) Εγλεάνοον .. δλχρν. 
Ρ. 395: 15 Ρος πο, {Εβ0Η φπετη. ῥ.198.47, Ρο εοτρΏ», αάάς ( 
6ςΑ5δΡ. ΧΧΙΙΙ. 


ντμε 6μ/ύια[ρίε [ὸν Ὀνὴ Ε)α[ρίε ὀγευλανίκνη, [ 1 αϊφααπάο αρα Ἠετοά, Επηρ]ιεῖτετ ἀῑκῖτατ -- 












νησι πισηζε ἐκ 
ἁρπασών αι νο ὁ -αὓ ΟΠεπιε 1 


Όλριτυκ ζΟΟΝΤΕΝΤΑ 6ΕΗΠ ΑΚΟΙΜΕΝΤΑ, 
τ1αδ. ΒοΙές ὔπαχοχει. τά αφ μά Ἀλάὸ ΜΑ) νλὰ Ρ:3095. 11, ροβέ Εαῑι, αἆάε, Α Ῥιοίεπιπο 


εν εν ή. 02. 14 το βδις, αάάε 
τῬτειος μας η. Μαιοπεμ ο. λος δρα ς Το” 


Ῥετίιοοτυπη, «οηρ]εέῖσης πα Οἡμαπέαη, Ἐτ τα]ν 9Ηα]ι- 


ο ον ΑΡι]ρβαι ΑΙ Ἱέραμαποπίσπη οχίαϊ 1Π μή Ι.5γά. ῥ. 394- 16, Ρο Ἐ εκ, αὐάε 


Ἡοεφιε πιαρὶ οὐνίωπι «Ότο νετηπη ετοὐἰά]ῇο γίάετατ Ἠετοάοτι γοτίοιί ταὔοηίς {ρηατις : :5 
ο δα, Ρ. 215 ἂε Πο Κερ σετ, Φήπηυ]ας Βεύη Ἱαρίάειπη βαιαῖτ οιμιηίς Ἐφπο Ιπδέηᾶς, 
πως «σαν μενα οδάδς ΕΗΥΦΤ.ΑδΡΙΣ ΕΓΓΙΟΣ ΤΟΝ ΕΟὕΟΙ ΥΙΚΝΤΟ- | 

λέγων ε]ασποπηίπε ἰὰ ἀῑκεπίε) ΤΕΛ ΟΕ Ρ ΑΚΙΣδ ΕΟΟΙΡΟΝ/ΙΣ, ΡΕΚ- 


εαλος ΕσΝΟΝΜ Α9ΡΕΡΤΟδ ΕΡΤ. Ρ.105.15, Ρο Μομαππεάαη:, αάῑς, Ηίπς 


εοπβίαι φμδὰ Μαρί (οροραη{ ἀε[υπέχογοιν Απίπηις 1η ζα]ο πω παπί ιν,Αυ εἩοσυπι 

δν πἡ Απο ονοο Οταςῖ δι (ατά{ δε Τπαάί ὃς δέτος εαν τεροπυη! 1 Ῥε(Η15, «τεάεμῖο, Λιίπηαπα 

αήηήρτα{οΏεν ὃς ρα:πας ρταό ας 44 ἀεριιαι{οπιεπιιςΑΙπφ ο ταΏάςσπῃ 4.ἱ «ος )Ηπη {οα οοΓ πι 

ή οκ τ-μαστί επίπη ρτο ἠππργοῦ]5 Ἰοεπῃ ραπ ποσα Ῥτο πιο]ογαἰ1ς Ε]γίίοιν ρα ῦληι 

αιοπηπη. ῥ.396.24, Ρο( ἀἰκίπνιν, «ας, Ώλέχως εκ αγστη ας πιοχ γάεδίιμτ) ἴπ απίπιο Ἠαθεπς Γπάου (αδ[- 

ευτη {ω βποιη {πβάταἰς (ως ριτο) ρετ Εἰανίαπη αὉ ϱο ἤαφυς ἀοποιηίρατύα Ε/γάα- 

Ετος δς Ίος. Ριο]επςυτη) οκ ἴπιαο πιοπῖς [ςαιυσίεης, {πβιήτ ἵπ Ζαγαάγηνη, φ0ἱ Ππος ἵπι Γπώσν Ῥ]πίο 

[ριο δύά (ου δύάµε, "ης {οἵα 1]]α τορίο Βοῖς βμπιῖπ{ αά]άςςπσ, γοςατης δύπά- Ε]ά 

Ὃ πο πώ ποίηση αὖ αΏῖ ἱπιροίίππη, ἱπεο]ῖς απῖσπη {ρποιωπ, Ῥιο]σηα νν Ρο- 

2! ἔοηιεν αἱ [.οπρίς. 1.4, Εβάκ(ρίεζοηῖςς αἲ 128, σαπες αἆ 149.ΛΙ ἵπ Ο]οῦο (αῄαπο (πηρε 

εἶτοα το, ὃς {π 1.1 Ότο Ῥεπίςὸ Λ4ακάβπιαάθ «β οτε 197: Πῖ9 ετρὸ πη]]α βάο. Αί ἀἱοέηίε 

«7ο, {ε φυο ]οςο πιε (αβποπυίς Αππίςις,) 141ε Κεν πηβε δ0 ἵπεση ϱὐ- «οι «ά ρον(- 

: απιόι ἡπ πλαν ἠπβνεγε. Ἐν Ροβ Ῥογµηη παυῤκαιίονεπι, Ἰλαγίκε 1 1α[ρει Γη ἠ νόηση 
όοω - εὔῇ. δογίαΧ ἵέαφμνε «ὔ- [οεῦ ο ντα ΛΜρ ὁ- ἐνστᾶ ΓαξΙά [οἱνοες, [ἐοωέο ον αλα» 

7ογο νευ[ε «ινε οΓΛΟΙεπΗ δοίση καυήφαγνονε ὃν Ἠλαγε: «ὐ" 4ε κφκόναμαδέφιος, ο λκω-νζρκο- 49:0 » 

«53Η (0018 Κεχ ογρμογον εος Ὦ)κεπίοες {κε αηεὰ ἀῑχί ) πα(εγαι αά Εύα 

κ (οεῖε φἴιοὰ Ῥίαταο ἨΝεςο ρε Ῥ]απῖσος ἔοςσταί αν 

(ραίγτης (σπ]ας αΏβῖ πηειπ]ηίε Ἡστοάοιης,) διερηαπο ε[ὶ Τηάΐα ιός 

ολα] Πτοτε ος» Εβηπε τερίο Ῥοτεα]{ς {αι αι {απε ἔοηῖες Τπάί δι Ἠγάα[ρίς, δις. 

που] ρεαάιρις «τα ἔοηιος Οαηρίς. Οὐἶπι απίσπι Ἡετοδοιης Πο εχρτε[ε ἀῑκαι Ρος Φποπῃ βμνί- 


πα ανω {πσῖς ἀῑδία πανἰραιῖο, {πάς εχυτρίς ἀῑβηενίνας, δί Βετάί «Ματς Ῥτο]οππαῖς!ν Πι - 
ι ἵρλμρα υῖς λος ὃς «α0ρεῦ επι (επάεῃς αἆ ως πε να, πς]1ὴς φυαάτας 4παπ Ίπάας απ 


Πρες ομί εβωπόίτα 1π ἵπυπι ση ας αἹεπίοτη, Ρατυπη [υναδαί αὐ αρα 
ο 


τοίπη εοΠάμεπιεπη Ἱπόία «ἰτεπεπάο τεδ]οτίε οκεἰάσπια]ίτος αάἆ οβία Ἰπάί 


| ο. νίκος εὖπῃ ἓν τππη ο[ῖει η στ 14 αὐϊέτη [ες][ῖε το σοδας Ὁ ε[ει μας 


η απη, αὖϊ νάλρα, πι 
(ας ἀλορ 1 Ζπεοάτυπη φυἱ πι Ἰπάσπη να Ηαῖς φπ]άεπι το ιο οὐ 5 


τοξὲὲ Ίνογυπι βαγΊογαπη ευτβοτ ἀἁσίω, εὖπῃ «ΟΕ υση σον δι ο πει, {α- 

τς Ροίσικο α σας ποδῖς 1 νομό [αετίπι, Ναπη εετάβῖτηε οπηη ἶς Ε)αγίς α[φσας βεκητας ἵνα- 
οίκο Ἠγάαρί πα]ας τσαῖε, ηἶῇ αποὰ εἶαξ ϱοπυππίβάοπείη εὖπῃ ΖΑΤαάτο ὃς Γπάο 

τω σπάνε Εοπίίδις οεςἰάεπιαἩοτεπη, φποά «οπίτα Πο Εαῖτ, δες ρετ αυ ΠίΗΗ οὔσηία- 
ας πι Ἠγάωί το ποδίς {αεετετ) Ί]]ας ἔοττο τοδίοσίς, πο ἀῑαίτατ, ΑάςΟ Ἡἲ ϱ η αΠην1ς 15 
νοὰ αν ἵπ πιεηᾶϊς (πάσαν ἀεβπεμς, απῖσα Ἀαβηστῖς ταἷος ΠεχυγαΣ Φα: Ρες 

τες Τειεπάετίης, Ὁτ (Π ρε; Ἠγάαίρεπι πανῖφανειῖτ) εκ ἀῑξίο Ἠετοάοιϊ Ίοςο 

απῃ ὃς «οπε]αἀεπάυπα. Ἐκ νο ἴαφυς αν ἨΓαπα {που Ώα (πια Ε]αγί- 


ο πι ου. ψἷς, ζωΐε Ηγδαίροη ρτοβαδί]ο Εαεῖαπι {εηπεπιία: τίχ. 1, ρηππὸ φυἷα Ηγάαίρες 
.. ποππεπ κα ο. ὰ ρίχος Ρετίισῦπη : πώς Ῥοτας νὶάσιως ΑΙ τορίες α]]- 
40 ση «πήαπι η το φπία Ἠγάαίρες Κοχ ρετ Πππη παν {ραγοῖς αἱ ἸηναδεπάΝιῃ Ιπάος, 


4. αμα ο νὰ ἴβο | Εἰανίαν οτατ πανἰσαδΗἡς, εὖπι Ατΐσπς ῥ, 115 ἀῑκαι Ἡγἀαίρεν πυηοὶ 
4 : 


απσι(ΗοτσίΏ 


σαριταν Οσο ντα ντα «Εά ΑΚΟΙΜΕΝΤΑ. 


αηριβήοτειη ώφρἍγ. χο θαά[ῑς, οταῖ εοπποά ας ολων ..- 
ΦἼβοπε, απί α[οτίς πω ν Ἰανανιωνν παγες (ηαν (οπβταχ]ῆς 
ταφυς Κεκ επρίάας εχρ]οταπάΙ ο(ήα » υ]άετατ (παπα Πανὶσαάοπεη ώς νο Ρετ 
1βαπι Εἰανίαιη 1άεὺ 48 ο ἀεποιηϊπαζασα άλμα, βυσπιετα τη Ζαταάταπα, Ἱπ Ίπάναι, εἩ- 
δν ο[ία βαν αραφν εταπτ, Ει ἀῑδα τος Οαἱραστας λάσεης (δε οὰ Ύριαι Ηγάκρώ 1π Ὀοτσα]ί 
Ἡς οκ διερίαπο ὃς αἰίο Ηετοάοι Ίοςο οἱΗρίτωτ, πες εξ πηκα (επτεπί]α, ο. (ας 
κ) παστς λγλω πιοβεβὲ Ρίοροπο, Πεπαϊηί ΑΠΙΕΠΙ 63/Ω ἵππροπο, ππε]ουί ἐπήοτιαί/σωῖ Πνεπτες 
απίςμ]ταζυτας: ΠαΠη (επηρες γο]ο ηί ας Ἰνετυπα Πε αδϊςέαπι. Ίβο Ίῶαυς ροῖοπβίπιας τουῖας 
οτδίς Μοπαιεία Ῥμηάώπο δε Αἰεκαπάτο Ἱαιιά ἵπηρας, Γπυπη Ἱπροτίαπι ἀλ]Ἓταντεῖη ἐρίαπι Τωάΐαιη 
ἵπ Οπεπίσπι, δε (ηϊ γα]εἨετοάοιας,) ἴπ Οκεεἱάσπίστη Εαπισπάο γιπάϊέταπι ὁ δεγτής φαἱ απίςα Ῥει- 
[απ 38 4Ώηος οεεπρανεταΏς. Ετ ΦμαΠάο ἐῆε Ῥοχ απάσπι Ἰπάίαι ροβοδετας, (ῑεπίςς αἁἱρί- 
{ρεπό κεσαάρανκα ολλ, στα --- δις, νὰ 38, Ρτο φυκε, πα. 
 σφὸ τοζλὸ, ῥ. 3107. 24, γβαέρε», Ί9ε απιοῖΏ τς γ]άς», 
ἠωζον τὰ σκλθν αὖμα, 8 Ἠγάαίρες, ος ην νά θαμών ὑμέφλά ιών νόκαα 


Ἱν οΑΡ. ΧχΙν.. 
κος δικα φῤιοςν κας έμι οσα, έεξεεοτωση. ρ. 113. 37) νο μτον ατ 


6ςΑΡ. χχν. 
Όρο Ζσώφθ φοκταίε ποιο εχρθεαμνη. [Ρ.4 ν..οή ῥ σον νο πλό- πρωσης οσὶ 
ὁ χοδ ἐκ. ι 

ςΑΡ ΧΧΥΙ. . 


Ώε Ζηιώγῥη ροονβσίόν Ελόνέι, ϱὐν ἂν αἰηφὰ «ε Εἰησίν φιέδνει [τρ βον, [ ῥ. 449-3) ἀῑίε (νερίυετόα, φοζδαπη, 
ων, ο 6Α2Ρ. ΧΧΝΙΙ 


Γ ὰι ών απυνεδὸ βίων, 
πο ακάωοώ κα Γοἱω, Ον 
6ΑΡ. ΧΧΥΙΤΙ. 
νο ας ρα κερωξς ανα αάρονοζρων [τν γε -ᾱἳ ο ζρν) νὰ ᾱ ο 


ο Ρίο ἁῑίοτίρυς ἁοποωπι πα ίπης Τρηΐς δαςῖ ροτάυης]απε, Ρίο 4 ὃς εατὲ {ο]- 
ας Φαςετάομ δις. ] 


ΑΡ. ΧΧΙΣΧ. 
-10ε Ίρνε ῤδάς Τε Ργγέίε (ον 1ος ν Γη Ώε νι 
ο ο 
ας, | ανήομι εχεήν ας ορ, ν ως . 
πμ ο λος Ον ρα Ἠλδίν, Ἆα πίδως ποπηαίθις Οτάίπος αρρε]ίεητα:. Ρ:378. 
13, ῥαβὲ Μολαπηπιοδαηῖς, «αἱάε, ος) Μαῖς, ρ. ρα 1", Ὃ ο”. 359. 
οἳ, Ρ)2 γα» ἀθθτωίό, ἀι αγάΠς ἁθιειήν. ] 
ςα.». στ. 


Ον ὕνση δαοινάωιόη πονώπα ϱ. ἀῑβινέδονει: " δάνιον Εἰαδύνω, Γρ. 169. 1, 1ὰ ἀποὰ ἀῑχίβιων 4ε 
κα. ὀ- ναβεμεπέ, (ροξίαι αἆ [ωπίοτες ροι(ὰς Φπα5η αἆ (οπίοτες: Ἰάεόφις {ω Ίσοπο ρί]ο- 
τς ρολ 369. 29,51 Μος διλύορε γοςεΙΏ πυργωτὸς, απί φυἱάσπα Ίος ὰ φπαυαί” 

τις ἡκίτν ὧς {οιτηα Ταν 4υο (απὲ {επία [αππίτως πνργὸς, ἱάεοφτε 
εἴν [)π/έταίος Ρετ { ο κας αμα Θοἰαίμπι δε αῑος οετηίτατ,. Λε εὖπι Η]ε δα» 
Ῥοπί5 Ἱδσμρσα τ ἆς ἕεβμση εογομ, (ά ἃς εσαμπιιαή Μήφοταπι αἱίοταπα Τΐαγα [δα Ῥ]]εο φἩἱ τα: 
' ἴοππε, ( πά «οΏ/α! ἵαα οκ πωπηπιῖς 4 μάπη εχ ρἰέἑασῖς {ω 140το δ))ηιόηια Οοἱ). Μαι) 





οωνιτον. θά ντεήτ« «5υ Ακοαυμεντα. 
τω πυργατος ἵπ Ίος Ίοςο ἂα ϱζμνλίο, ας βριτα Ππιε]]ρατατ. ϱ. 169. 38, βνο ἃ ἵη- 
Έαεκες Ρ. "370.40 Φαηῤα]ος, «αάε, γεὶ «αἱοσος. ῥ. 179. ὁ ο Λά, ααάε, 


ο ρόσε η 
ος | ο ΑΡ. ως 


ὃ- φαση ή ο γι κράνος νὰ φνσρικην 
οφ. ὁ- ου Ώσω σνογε Ρο/ας ῥνιε αι ιόν ολ 
λλαρι μον ὦθιώ-μγι να {. 375.14) -ἀρνάφς 384. σημ 


πα πι ςΑΡ, ΧΧΧΙΙΠ. ή 
Ότο Εκ σεπια[! πηούοβίὰ μπω Σκουλλης οτίᾷο (ρίοβο. Οίκοι Ὁ' Ῥ]νενίαι Ψἱτρϊπίς 
ἐς καθε βραον ὁ ὢ- αβὲ ποικ (ζέῶιαι ᾗὴ δν Σ/θέλο μάντη πιοηνῤνε [ιῤῤηε ἠλοί 
µ ο ελα ου ρω. ζ]άε 01 «ὐ' δαιεγάσεει πηγη ροίορίμε σ/ογες, παγαομίοιᾶ Ἠἱτρίης οα- 
ἴσε µο ἠηρονή! [1 [ρεώπώμε πήγα Ἀχεγννε «ὐ" «σεώκίο νμίρο αν λαμλὴ κά ἡη αφιεγἰε [οἱ [αεενε : 
σι . ΕΚΕΡΗ Ίου ομλῶθει ἴπ[ανέοπεν Περί [ο υαιζπαίγίουη Οκ ει]ανη οεκβοηε ἀε 
Ἠ, αἴφνε Ζοάΐαςαννονι ογήζο ΟγκεεοΥ ο [ΕΜἱοόθηεε απιειε[ῶ[]ε Γαμος. Τε ή Ον «λε 





ο ος ποῄίγιε αά [Γήμς)- Βεῤκ]ον Ρεη[. μαι. [ρ. 186.11, γαὐςϊπααίσσπι, ρ. 388. 48. | 
εοπβέαη, «ας, Ἐτ υτ αἀάυχίπης ΟΙεετοπεπῃ ΥΡΙΠ πα τω μα ές οτίαι ”... 


ρω αἱ τω Ὠία]ορο «ἲε ΟΥαρμίογηωη ἀε[εέέν ἱάσιι [ες Πδί οωίπι Ῥοέρνας ἠπε]αιηας 
ο ας ἦ ρνοκης γεηίε ἀῑβεπιίπατυπι Νοπήπα ἃτ Ψοἴδα οπιηῖς ρεπετῖ» ΕΥΟΠΙΙΙΗ., 
ι αλ νφραὼν-.δς ΕΙίαιη φμοά παπς ἀῑείτατ, ρο[πούὑπα γοταπη ες ςοη- 
Ρ. τς Απρ. 1, ἐν οἱ Οσο, Ῥ]ατατεῖν ποη ετεάἸάεταπτ. ῥ. 191. 18, ΡέΥΊξο, «αάς, Τη πο- 
: ΄βτο Αἴδιπαβ εχεηρ]αή Αταδίζο ρεβῖτιὲ {αριο Ἱερίτατ δΑᾶκωθὸ (υ ο Υονικίν 
ταθοθία, {επί ρ]απὲ πυ]]ο:. ὃς γειετῖς Ὑετιοπές απτος γίάειως ΤΠ (1ο εχεπιρ]ατὶ Ἱερί[ε αθνας Ρε, 
ο δω ὃ (56 020 λκν δεαἰοάοι ας ἀκομα, φποὰ οἴαπη ΩΙ] ε. Αι εὖπι ησίπές ΠβΏαπα 
π . Οπκεῖς {οπει Στώχνε, ης Αγαῤες Ἠαυίοτυως ἴιιά Οκ ζωη Ποίηεῃ ἃ 1 ήδεατίῖν Ροβεα ἀῑέὶο πποάο 
απ ἐς κοπταρει, αποὰ τείάἰθεπᾶυπι «Ώ σνλῶφὸ ς ογ9Ξξα. Βίας, εα εβ Ῥεβὸ Ὠμίθίκα, 
Ἡ νήηο. ο ο ε/ξ εχοιίωα ποαίγια ϱοΥΤιΟΗΡεγε. ῥ. 391. 37, Ρο ποσε[ασίη, αάάς, 
να Οἰνα]άαίς δι Ῥ]οσηϊείδης κ) έεα 11) Σθνλλα εβὶ εα]εβῖν Ύ ἱτρῖηϊς βρΏπιη: ππιὰς (οπῖ-- 
ο. ντα Ἆος Ρετρεπάσπιί ) Ενα] 1 γ[αταπα ται οὐγία εβ πε φπ](ᾳπο {οττε ἀο]οδίτ φυὸδά [ἴπο πιο πῃο- 


Ὁ ππεπῖς Ἠαπὰ εκ ὰς τετ Ρετοερεήτ. Ὑοεσπῃ φποά αἰἶπες, οἈάετη ε[ξ η πας ἵπ 5. ΒΙδ]Ης ΓΙ δ16- 
ο. δύία), αυαε φα]άστι ίοτσια φπἰσα(ἆλαι ἔοτιο -- αΠουαητο] πα νονός δε απ](ᾳπε 1 Ἠεδταίβπο, 


ὸ. πετ πονῖς απηῤηίπας τουήπαύοηες ὃὶ δι ο) ρετῖπὰε ε[ῖε, πι εῃ ΠΟ) 8 ΝΟ) 11) ποροβὰ 
σος πε πηεθθεὸ, ΙΩΓΙΟ9 Δ. ΓΥΑΓΙΌ μθνιὰ νε] πιόνι 8 βε 939) ἂς Γ119) δ0- 


| Ὁ5οἱὸ νο] Ἱυααφιαρώ αν, Λάκὸ ης εὖπῃ ἕπ Ἠής πυ][η βε ἀε]εέίας, ἵπ παπι πε Ὦ 
ώς σαι σαπη {οσπαγυσι ρηποὸ Ἰηοϊάοτίς, εἩ οτατῖς, ομπολκσ μμβαι { λος καλώ Ἂς 


ΜΜ... 







 αῤνίς, [ὰ ϱὐ- ἵπι αγῥογλοι [αι (αεἰὸ ἃὶ νεο «ἴ[ρενβιν κοθε πο ο: [οἶνιις εἶναι αὶ 
ο --- 1.8 ωέωμς 
ον Φ. 6ΑΡ. ΧΧΧΙΠΙ. 
: πα 4 
! ην βάε να Ρσήλα ῥείκο εκ [ιό[έφνοπεε Πόγο 5αἀ-ἀοτ. Ονά σεδαπε 
. ---- σε φαπείαε ον ῥαλίωι ο 1ε ρε 


ον Έπος, 

οπή α πόνῶς τῶν ο χωνννᾶ. Γγ. 396. Τ1ρ0( εἴῖε, αάε, (οι αρρατεπιία {ης εχἰ[εηᾶ, 
ον. αν Ἠθρωίς ῥοι.ε, ἁλο] ὁ 

| . Ὕ ψ 


.ό Ἑρὴμ . , 43 σαν 


μπω 


Ἱω ο υο ἱυπ ι Ὁ 


3 


ο 


Ὁ. εοιπάδας φπὶ ἔαπις ἀκάμκοταπι ϱ) αεεἰρίεπιος Οαάανετ., Ἠ]αά ἀείετωπι πα Υἱεῖραπι ὁ λαόν. 
Ὁ 


4 . ον ά 
. 
- 6 . 


ὉλριτιΝ ΟΟΝΤΕΝΤΑ 881 ΑΚΟΙΠΜΕΝΤΑ: 


ἕ 


οΑΡ. ΧΧΣΙΥ. 3 


Ώε Δες: ο αι ιωκ όν πμ Ἰθμος 16, ϱγο ΟκαΠία, ίεσε ΟΙ. ῥ. 45. Ἡ, 


. τε ἩστΏοτι γο]αςτο Ἰπισο γε[Ώτππη, γετίας Οοπάἱτοτίυιη ἆς- 

πας, οοιηίιαά δη Αποζηἒς φπἱ εαςῖ(α ἀο]οπάο {ο νετνοτλητ ἆοπος νόηση βαστῖτ ἀῑέπια Οοπ- 
ἀἰτουηνπης δή ες Λαεε[ῄείανι οἵες οῦνίαπη {1έΙ Ῥί]εῖν δε Απιζζης [ωτδίς γο]αά. Ὃα.. 
παίάαπη Ῥτεσος ο πσταΏε: φµο [αέζο, Οαάανοι ἱ Οοπάἰ(οτϊόπα εἰεναηῖ, δι αὐ]αιο ην Ἰνιο, 


Π]αά πυάσπη καὶ γο]υςτίοας ἀενοταπά πα τε]σφ μπητ, “δὲ ἠδε, Εκ αάίνημε, ἀῑξέας ῥτεςος «ε]οτῖ- 
τος τοςίταπς, εὖπα ποπ ἀετως {Π 1]]ο Ίοςο ἀῑα Ιποτατῖ ρτορίες ἐπτο]οταδί]οπη ταιπ ΟοπάΊτο- 


εἰ φπα1η ἠπαπιίς (φανεί, φπάρρε ἀὐρο (πι ο... ΦΚ 
α αρρεηίυπα γ 4. 


Ἰά αμα 
ὕας πεσεβατίτς (αρροάσεωπη δι (ογναταπτ ς Ίάᾳπε ραιῖπα αἆ οῬίδτγα 
51 αεσείαπῃ αἲ φπεωΏαπι απι ρηπιὸ αἀνοίσηε, ἡλκωνέρανμκῤλακὰν πγαπε β1α]ῆν 
ντ «οχι βοτί ΠΟΠ ετεβία. Ἐτ φπἱφσπη τα]ο αα/ρίςίυπα ση άδειας ἑηεοτίυπη πες αρα 


ςΑ}Ρ. ΧΧΧΥ. ν 


. | 


Όε Ῥοβα ὁ- Ῥα/Ισισ ποπύλόόνι: ϱὐ- ἂε μνοάενιὰ «θφνε υειν) μον ΧΥΕ α ἰαδός: β. ἀε Ρο 


ο 4 Ρσηκᾶν ΜεΙᾶ, ὃν ἀς Ίκγιοη γείοηνν αὐηρός ϱὐ Ὠλαίεδίω. [ῥ.ΦΙ7. 11 ροβὲ Ῥακιλίαπη, «ας, 


Ἐα ἵπα παπι ἀῑέία {ας Ὑτᾶς, Ἡπάς Ποπηςῃ Ἡγικαία, ᾳ- ᾱ- Ὑταζαρία: Φ μας οἶαπα Ἠνοάϊε γοελῖης Μά- 
Ζεπάετ]Ώ αἴαπε ΤαὐαΠβαη, Ἱ 4, (εευζῖηπι τερίο (ῬΡτοριςτοεᾶμας (γἶγας ἵπ φυέδυς μηµ]τας υίας 
(οςυτίαπαι) πάς Εαὶς Απιος ἃ ποδίς (αρε΄εἶστας ποπηῖπς Τάδαςϊ : {κε οπῖπα ρουὴς ἁοίτοτ φολπι 
Ταὐαίβαπί, φ παπα πἰτυίηφ ας {ς Πσίκωπη, Ός ἡίς γίάσας Νοιας ποβταν αἲ Τάπετα Μπα. ρ. 423. 
τον 11, ἀείείμεε υεύα, δ-άλω] αο].ο. αἲ. «θε ΛΙὰς Ο]Αιπὶ ΑΙΤορας. ῥ.439. Πες δµάάω, 1. 6. 


«πβφη Ῥογίαγιον {ει Ορίηση, επ]ας Ἱάπίαπι Ῥτοσπηξύπη δε Ερίίορυπι Ῥετ[. Τατ. ἀεάί, ευπ]οβιαιῖς 


«ιά: «ππῃ {οίηπι ΙάβευΠη εο πιούο ἀκδτ[βε, ἴα πἰπηίαίω πποίεη ο ὃς η πἰιηίος {µΜηρεις 
εχοιλήα[ετ, ϱ. 436. 11, χε Ῥκαϊς. ϱ. 498. 3, ῥοβ Νορλῶν, «ἰάε, Αριά Κονίισι Παρά απεπίεια 


ἀκ[εσοπάο, ιςῑ]ς, 
πἰιηϊ ἀῑζΗ, Αύγ απίοπα {οι οὐ(ζιπὸ τωεδίάνπα, εβετα[ιπδἰρῖς Ρο]λολῖν. Ὁπωπιφις γετὸ ε[ξ 
Ἱενίτες (οττυπη ἔετε ας (απῖς, /αατοπισιίσυσα {θα (μΌαήαγαση, εαἰά μπι ὃς αετε {ου ποτά ίσα, οὗ µπ- 
βαππηαΗΣ οι πάωτοη ας Ῥγτοιμτιτη. ῥ. 15. 20, ῥο/ἑτοάυχ, «ἀάς, Ὑεἱ ἆς 115 νο] ἂε (οφπεπιῖρης 
Ππιε]ρεπά ας γἰάειυς Ἡαγιμο, απἱ ἀῑαι, λε γα]άο ρυ]εῖντας Ἀαῦευς Ι.1τετασ, «πα .αὐη1ς 
Πιαίς ἵπ ρο]ετιάίπε η ποάαιηηιοάο [ί]ες {απῖ. ῥ. «28. 2, Ρο αἀλδεηίμτ, «άάε, Αἱ Ρο. 
οιπηία (ο ποὰ ρα]πια ση ει) εκ Ῥυπέοσωη κο, αν ἵν Ἡατυπι Εἰριταάσηυπι [ευ ἨΟΓΗΠΙ Μο- 
πορταισι αμα -οτάίπεπη είῖε ἂ- ΠΠί(τᾶ αά ἀεχκίταιη, «οΏίτα οτάίπεπι Ππραας ἃ Τε Ιοπ Ῥετίισα : 
αἱ 4 παπι ἴτπφυε Ποπ ρετήπει ἀῑέλα Ππίαϊρίο. ϱ. 5353, ῥο Βαλ, «ἀάς Ετ (αυ οὰ αά τεπα 
Ει,) Βαιζών εξ ἰοσμε Ἀογεά [αμα, εἈάεη ταῖοπε φπᾷ Ο]λεγριν ο[εγερίο εαἶοτε [κήν, - θεών ε[ὲ γε- 
2ἱο [ήᾷογε [ανα δε αὓ Ἠῖς ἀεποπιίπανα (σα αά]οέθίγα ἔοτπια ποπ επἰς Ον ὃς δετά, (εἆ Οεγην- 
αγὸ δε δα άήτί, ῥ. 145. 1όν ροή ἰπμιαῖτ { «ἀάε, Οοπίετ τωη ροᾷ. ο. τά πρω « ἵοπ- 
απο, αάάεν (ομῖ ΏοπΊεΠ ἱε-Ηοιίας,) ῥ. «41. 24, Ρο ἱπάίρεως, «αάε, ἄνεκα Ομαὺς 


















ανα ο οίκκ- Ευ ΑΚάῦΜΕΝΤΑ. 


ες - ο ος μον οὐσεαία, απο (ο) ὲ 
Ότο ἀπιαρίααητης ευπη Ράηΐ(ατεπη νε] ἱπορησίαίετη ἀῑίζετπετε Ροίΐε; πάς οἰἶαιη Ἠο]ον -- Ρι- 
τέστεπι οἨίραης ὃς «οπε]αάαπι. ων ωπέκογ νοκ ολ κ ερ να α.ἱ α τη, ἑαέξυτῃ οβὲ αι «τε- 


1 αῄ 
-. ο πώ σας ο. ιό γερμ ας [πρι ποιανίς, ) τν εβτοκῖ 
ς Ππιοΐαπη ΟΗρ]πῖν ου, Ἀοά[ε ταἶεν ἵτως ἀἰνετ{ηποςὲ «χροηη!, αι οἴαπα 
ο τος Ὁ Οταςίν δι α)1ς Οεπῖνως Ωδέυίι ἐ[. Ομαῖν (ης Ἠΐτευς}) α{ροιαισι Ρεςςὰ- 
Ἀγποδολίευμα Ἡ νἰάεαίας «ρρπιηι φποὰ { ἰπίΠεατυπα {αεείτ ἃ Ζοτολίπα, εὐί ποια 
τσι γα γειρής Τεβαπιοηή Βἰδ]ία, Λι υδὰ Όσα Αππιαταΐα βατ ωπῃ (α)ο]ετες, ὃς Ἠαύοτει «οπωπει- 
μία λκρίοράν μα ε[ε ἀῑέχα δι ζοβίαια αὐίωζάπτη, «οπίτα τε]ίφια ῬεΓατυιη Ῥπ- 
όν ον Κελμίοπίς Ππθῖιτου ζοττο πα υαπη 1π πησπίεη γορετίτ, {64 ροιζὴς εχ Ρο- 





αἳ μα συτωα. Ατ{οηαῇῖς εκ ΑΠεοορῖςα ναπίταιε Ργουε((εεῖς, φυδά δε-- 
τν ἀπ πρπα ουβσαία τε Ἐν η λα απ, πἵ εκ Γοτάίο ο αιώήςα 
ο. ο απ υ η! 
6 33 
ον - 


. Ῥτο Ἠπ]ας Ορεεῖς οοτοπῖάς, εἴι “βεπαίκ οοπτῖπςπς α[ημοι ὨὈΠονία-- 


ἐν σος πσπςς, απαταπι δΥ 1.1 ΑΣ σ Πεῖς ἁατην. 
Ε. ο ο Ὀνγεῖίε {εα Ὀυτῶσαής, Ἡοιηεῖά είς, Ὑεπίάαϊς, δις, "μα κς 
πα Εἰάδας ἀειεβαηά!ϊ». Ρας. 4ο. 


αν αὶ Τε Βαθτία Βευ δι ποιπϊηίδης αηἠφαἶς έσω αρπά Ο{αζος φπάπῃ αρΏά ΟπΙεηια]ς». ϱ. 491. 
τα, Όε Ζσυῶη απάφαΙβίπιο ταπη (οεππά ὑπ Ῥετία; απάτη (εςυπάὺπῃ αἳ1ος. ῥ, 495. 
δν ὀφπμφ πα μη 491. 


ΣΥ δα Ῥαδμίο Μαζί [ῖνο Τγήοὔο «οκ νέαίο, «ππι εἶι. [ρεςῖερι» (4 πα αριὰ Εογή[έαπι ῄαπε 
' Αταδίςτς, θΥπίας{5, Μεάϊεῖς {ει Ῥετίιεῖς, δε Τιτς]ε5. ῥ. 467. 


νι. πο ρταείριᾶ υδε Βαν, γη]ρο Βαν: ἀέηπο Ἠαταπῃ ποπϊπίθας απι 
πνονα ος οἳ Ριοἱκπησευς ἀλαβίτατατ. ρ. 493: 
σα » κε ο Αβτοποπιϊ Ον Ο)ύγνν Απῦ Ῥευίιαά Εε[οππαϊοσῖς. ῥ. 498. 


παπα ὃς τῆς ν 1. ο. δίίο ϱ Ταιατίοος ὈὈϊ αχαιατ κ πονὰ ΜΙΠιοπατίο- 
«νακράσοια ἴαΤη 1Π 11 Αππὶ Ιπίάο (ατπεράο φ παπα {η ε]ω(άσπι Έοτιπαπη ἁσίοίροη- 
δαν ἃς ἵπ φαϊδα(ἆαπι αλῖς τερας ΟπἱεπιαΗ δις) αὖ εἶν ειτατυς. ῥ. 59ο. 


τ δι διεἰίαοη ποπαϊπίδης {π επετο, ῥ. σοῦ- 

ἆ. δε Ῥ]απιά δὲ Κλάϊος Βον συ Εθν ἀυρ]ῖςῖ, θγτίαςᾶ δι Ρειβε], {αίό. Ρ. 597. 

“ΧΙ. Ὄς γεια Οτἱεπιω] Ἠοινᾶ Μῥάη {αίέ: αδὶ ειἶαπη Επτοραοσιπη Εγηϊεχ Λέδει {ει Ρ/εκάο- Κίδω ςοΏίῖ- 
ἀσταζας. ῥ. σ11- 


το κ. Πη(αἱράοπα Ῥετίεροιαπατυπη ὃς Ῥα]ηγτεηατηπη ἠηίες {6 ὃς «πι αἲῆῖς οο]]οιίο, {ς. οὐἵη (οπἱριατὰ 
ο Απηοηηςϐ δε Οεο ὃς ευπη Α]ρμαδειο Μαρίςο δε Λἱρλαδειο παυτα]. ῥ.5 17. 

ος Ἐικοπέοτοπά{ ρται]ᾶ ο ίκαα (εαπευία δρεςηίπα : (Ο]ΐοει δροςππεη θετίρτατΣ Λ4οζοίο-Ταια- 
Ν 1ος, Ρ. «21. 5οΠρίητα Τατοτυα ὃς Βωμίαπ, ὃς ΤΑΙΑΤΟΓΗΠΗ μμ Δαῤανεογη ει ΔΜακίκο- 


11, 
λα ΧΤΠ. Ός 


οκ 


ο ο. 


μ.ο 


ἂν. Ἡς Ῥακάρο Ανάν Ομθωρ μας ας 1 μά ναί ὁς Ζαάδόθι αυ ὄνιβρε 


χν. Ώε] ντο Τε Ζοτοαθεί», ῥ. 11ο. | 
ἁγί. Τα Μάέοσων Είθε, ᾱοοσιν Ἀκεμία ζω Ρππισφα, ες Ἡ, Ποιά, ϱ./19. ον ια! 
ΧνΠ.. Ὄο Ῥαῤημαάῖ, ἂ ἀς Απακρεκ, Μηειμομή Ορτοπβίοηε ἠρίάσαι 6981. ϱ. 519. 
Χντῃ. Τανεπίεῦ Ε ε]αήο ἂς Οανείς, δι ἵπ εαπι Ληϊπιαάνετία, ρ. σ11. 

ΧΙΧ. Ὃςε Εεδαιαηῖς (απ ΘΥΓΟΓΗΠΗ μα δίώΝ σ41. 

ΧΧ. Ἐκ ΕΙ τοῶο Νοιαια δι ἴπ επι 


Ταγετπίετ ἀερτελεηίας να Νορ δω, μη εἲ Ομως Οἱ) οεακο 
Αίάς αακηριἴπασ Εεἰαάοπεη {αἱς λος ἀ πλαν ααύσοι νε 
ασια σ σα κμά ν Ῥεερο]ιαπᾶ , ἄε απα Ρτίοζεπα ορίωίοπεΠῃ ποβσααι εος- 


νο ϱ. 548. 





Ππ1 5 Το- 





ο... πα αν υπ. ”.α 4 ιο - 
ϕ 


τα). 
κ μονο πο οι 
4 . ΡΕΒΣΑΚΌΜ 
ο. Εονήπιηαε ᾿ 

σε α6 ο ιό ο ΛΜ δος, 












δρ 4 ο ὦὰ 


ρπύπαὲ Οαρύό, ᾖπφνο (Φα Ργο Ιπ/γοάμἐῖέσηο ) μην μα φωμι 
νείεγμτη .... τας αἱ γεβζα ν Ώεμη Εἰάοι : ἡσμ βρης « Εαν 
αΙἰά ὧν {οἳᾳ Γεγγαγ Μην Όγδε Εκ[ε[ά «ὅν ὀμωηρο οχεερ{ η 4 ια, 
. ἐς, οὐ {ρ/ο Ὠλ]ωνίο κ σον ε α/πε εσπῤηµαία. ΕΙ φαν 
. ο μον Γοβογή πηρα δαδαηνί (ὁ" Ργγοάμίο {08 41ο Ῥγγοἰαθγς ) πήθωο- 
ή, πες ἀενοίὴ πω Ρεἱ (8βεν Γ[μεγπέ ορ] «νο [πο ὑπογγωρείοπε αἱ ῥος νῄ, 











ὃν ο Έα ἠαφνε «λέρρν να σος ἡ ασογι Εεε/εία ὃ ΟΥ «οὖς ὦ- Μοβαγηπε ακμές υείεγετ η: 
Εν ἠρπογαν! Φε γε νο, Σαόγος ο (ες ἠπέοήρεν/ίδας, ἠνυκλοιὸ ϱὐ- ἡν-- 

ὁ. Ἐνδρω) κ Γαχαία ᾱ ολα ν- ᾱ αἰἰφκίά ΡΥ {ΕΥ Ώεκηι ἄ υπο εα {εν αάογανυεγήή ἠάνε 

αλλον τα ἑεγαπ! πες βοάίε [αεκε, εΥξα νεγιπ Ώεωπν Ζεἱοίμε 





τ ο νε οερετέν, 
νωσω Βεἰιρ]οιείν ἃτ Βίτας ἀείογιρίατας , αί ἃ Ιεάστε 
ὍἝ ἡ ὁ λαθη Ππτε]άρας, Ραπτῖο, Ῥετίαν ἀἰθίπρπεπὰο εΠε ἵπ 
εετες εοτήπιφτε δοῦοΙεπι ὃς {εγος Νεροιςς, αἱ απίίᾳσαια 
-.Ἑεβρίοπεπι ὃς ὮΗοἱρπαπι αἀ ας τεείπεπε; δι ἵπ Μοάστπῖο- 
νε θα Μοάειπίοταπι Οεπο (ης ὃς εοταπῃ Ἱάπρια ) οι εκ αἲ]- 


Ριπεῖραῦ γετὸ εχ αἰζφπίδυ ΙπάΙρεπή Ῥαττ]]ς ὃς Μεάι δι ψειενῖδις 
Ῥεήις αἆ ἩλαπηΠπναπι ἀεί[εήσοεπεὶ {τες Ἑαπήπας ἐκ Οεοτριὰ ὃς 
1 Ἐ σας ταριῖπι οοστα(ας, ας ἀῑεῖπνας, {οτῖας Ιοδιετπί 








το ἀπερεί Ἰηεοῖας ποϊαπἀο: Παϊη α]ίλς αητααἰτὴς Ῥετία ὃς Μεάϊ ἔας- 
ο παπε ρτοτίας ἀῑβίπέεί δε ἱπιπιῤχεϊ, πίβ απὸά Εε]ἰσίοπε δι 1, ἠτετίο εοἵ- 
ως δι Ὑεπίτεπε, ὃς [αυ εοάεπ Ὠοπήίπο γίνετεπι. 

Ας κά Μοάεναϊοτες Ἡ {απε απά Ἠοάϊε τεταπῃ ροπητας {π Ῥειβᾶς, 
ρτοβίεπίες Μολαιηπιεάαπίππυπι {εα να {ετὸ εαπάεΠῃ «πΠι 


"]ὰ 


πο ο] σοήβαϊα «β, Ῥατίεπι εκ Αεπὶρεπίο θαγαοεηίο ὃς Τατατίο, - 


) 
Ἅ 
μα κκ κα. ο 


-- 


. 


3 ΗΙ«ΤΟΚΙΑ ἘξΕΙΕΙΟΙΟΝΙ6 Ο1Ρ. 1. 


Ἡ1ὰ Τυήσαγαπα, ας αι Τητοὶςὰ ἀῑθίπόχυπι αἰίφιεπι Τιαδαίανη Πο 
Ίτα ρείάςια εἀἰάἰηης. Τί απτεπι ἂς αποταπη Βε]ρίοπε ὃς Ῥλρις 
Πεῖς αρίτας, {απε γετυβηβϊιὶ Ῥετία, απογυῃ ρµτα ὃς πιπῖχία 5οῦο- 
Ιε5 Ποάϊε {αρεγβες Ίπτει ΜοϊναιππιεάαποἙ ὃς κο. (ατοιια {εοτβτη ) 
η Ῥετβάε ὃς Ιπάιὰ νΊνῖς, νείετεπι {παπα [ο ψουρη ὃς Ργ({οοΨ ΠἹοΓΕ8 
οοἶει», ὃς απτϊφ {πιο Ἐ της ίαπε αἆ Ποῤίεγηίη ἀῑεπι {είπεπς, 
ουπα πα] 115 πίΠ {αῖς θεητες εἀεης αιῖ Ὀϊροις, ὃς Ίπτες {αο», ταητὴπι 
ευη οοπισ ου θας πυδεης; ου αἰιεπίρειὴς απίειη (ο ὐαπίαπι Ρρο- 
τεβ ) ἵπ πυ]ᾷ το πα ἵπΜετοαευτὰ «ο αΠΙςαΙΟοΠεΠΙ Ἠαοειπ. 
"1βοτυη Ίτααιε Ὑετετυπι Ῥετίαγαπῃ εοτύήππααξ Ῥο[ίετοταπῃ Εε]ρίο-. 
πεπῃ αὐ Ιπ]ίο τερειεπάο, ὃς αὖ Πας Οεπιῖς ρεϊπιογὰτ] ατςεβεπάο 
ὃς ρετίοτυταπάο , οοπρεζυη Ἰαρεπιης, παπα ε Πε ἀπδίαπι ο πίΠ 
Αὐονϊσίπες Οεητίς Μεάισα: ὃς Ῥεγβσα: Οοπάιτογες, Εαειῖπι οιτηοάοχί, - 
τους Νοαςμ]ἀες 5ΗεΙΗ ὰ αἰιο οτίαπά1 {ππτ, {παπα {απημαπα ὃς ρορι- 
ἀοουαῖς, εώ(αιιε οππι Ρεπιαγὰ Βπιρ]είτατε ἵπ γε Ὠεί οπ]τα ὃς 
εορηίῖοπε ρηπιὸ Ιηβίταϊτ, Ίναπι ρίὸ ετεἀεπάυπ) εβ, φυὺά Ἐ]ααι 
Ῥετίαγαπα Ῥαΐει.αιτ Άγιις { δλεπῖ β]1α5 πιοιῖρει ) Ροβ ται αρεπάαπι 
ὰ ὈὨι]ανίο ΠὈεΓαίΙοπεπ, ρα(εΓπαπη Ἐε[ρίοπεια Γεππετίς, ὃς ἵπ ελ επι 
Αιπήτεν ρεγβίτετῖτ; ὃς ἵλητΗΠά ειρα {ε ὨὈϊνίπα Βοπίταιί ΜΙΓασυ]ηπα 
τεςεηπίε πιεπιοτίὰ ἨἩαῦεῃς, ὰ Ῥαΐτε 5ΠεΠΙο αεσερίαιι Ὀοξθτίπαπι {αἱα- 
ταΓεΠ] [119 β[ῇ19 δὲ περοείους Ππβι]ανειήτ, Π]όίαιε ελάεπι ρτοδὸ 1πῃ- 
Ῥαεσῖε. τα (αἶτοπι Βεπὸ Ππίατί Επείαπι ἸῬΜεάι ὃς Ρετία: παπι αὐία 
πτα(οε Οεητῖδ εαάεπι {εππρες Εαῑϊ ο υμο, ὃς Ίαως ἈΝοπηίπα {αρὸ 
ϱῦ Αυτοτίθις ρτοπι!(ουὸ π{αγρεµίας, ἆς Ἠῖ5 απηραδας Οεπιίοις {0 
{οἱο Ῥετίαταπα Νοπιίπε 1 {εφ ποπ» ἀἰσχυν! {απιας. νε. 
5εά ττ Ποπιίπιπα «οἵΓαρτα ὃς ἀερταναία Παϊητα ἵπ Ρε]οΓεΠΙ ΡαΓ-. 
τεπῃ {εΠιρες γετρῖτ δι ΡτορεπΠοι εβ, ὃς ραυἱα]πι ἵπ ἀειειίογα ἀερεπε- 
ται ὃς ρτο]αδίτας» {ς ὃς 14 {παπι Ἐε[ρίοπεπι «Παπ βπιὸ ΙΗἴει]ς- 
ταῖαπη ὅς Πππϊκίαπη {οτνανεαης, Ρτουείία τεπιροςῖ5 ἀεϊπάς «οἴ{αρε- 
τυπῖ ὃς πιυ]εἱ5 παρῖς Ἱπιετροίάταης, Ὠεί ποτιαπα οππη Ρἱ01Π115 δα- 
Ῥετβιτίοπίρας {επεπίες, ὃς ἵποεπα ευη τεπεῦτί οοπηπιήςςηίες; [Πα 


Ῥοπο αυτί ὃς ρτειοίοταπι Ιαριάυπα {απάαπιεηίο {αρεγβτπεηίες Εια- 


ππεη ὃς 1ρυίαπι, αὖῶ {π αῑε ἀῑθιπότιοηίς σπέπι ρτοῦατοπίθ πο {6- 
επι. ἈΝαπι Ὠιαπιγ]ς ογ(]λοάοχίῶ Όπης ]αάχαπ Εαπάαίπες που {αεγῖς 
Ρ{οτ{η9 {πππιοτυπα, απ {επιρεξ ΟΙΩΠΙ Φγο νετ Ώει πο ίαπι τοτί- 
ηπετ]πί; {εηπεπάο ἵαππεπ βρπιεπία «οτά1ς {1 ὃς γιίαπ οςυἱοσίπα, 
Ριίπιω Βεἰίρίοπί οτιποάοχα {πρειαάἁιάετιπε δαΏαΙπιΗπα, ΥΕΠΕΙΑ- 
τἱοπεπ1 ο ΠαπάαΠῃ (ποηῦ ουιάεπι Ὠἱγίπαπα, {εά ΓΑΠΠΕΩ ΠΙΠΙΙΑΙΗ ) λος 

| επάο 





6αρ.τ. νετεκυνΜ ΡΕΚΦΑΚύΜ, 


ταῖς ἵπ Τεππρ]ο Ὀεῖ, Ῥετία ειίαπῃ ἀῑάίοεγωπί ἵπ {19 Ῥγτέί Ίρπειι 
{ειναῖε Ρείεηπεπι, απεπῃ ο μαπινίςποη ου]ία Ὀ]νίπο αἀοταγειίηϊ, η]- 
τη] ἴαππιεπ {Ππρετβιτίοίὸ Παῦιεγυπτ ὃς ποςίὸ παῦεπτ. . 
γειεζαπα Ίἴαφιε Ῥετίαγαπ Ἐε]]σίο τΏ{ρ]1ςί τείρεότα {εουπάὺαι εε]- 
ΐσεπι ε]αίάειι βαταπι «οπΠἀειαπάα γεπῖτ. Ῥεπιὸ, οαὐατευὴς ρεῖ- 
πηϊεῖνα Ὡοξβτίπα {εφιιαςεδ, {οι Ὠεί γετὶι δι Φτενηί «ὐ]τοίες {πε- 
τῖπε, εἶως οοσπΙτίοπεΠι νοίαπη ὃς ἀενοτΙὴ ου] εά. ΦµεΠῃ ἂ. Ρεοζορᾶ- 
 αεπδας δµεπι ὃς Ἐἶαπι αοσερείαη, ἱππ]χίυμα Γεπεηίςς. 2, Οια- 








κο 
ο Κε]ρίοπϊ Π]ογαπῃ αἱ ναὶβὸ δαὐη {ει ζαὐνίαιάίαυτ, } δοἱειι ὃς 
η Απεῖας (ας ἀἰκίπις ) ποῦ φπίάεπι Ὠνίπο -ομίµ αἀοιαπάο, {εά (- 
σος πΠεπ Πἰπηίαπη τεγετεητίαπα εἰς ρετίο]γεπάο. Ἠδεί πῖ πο νοςαπις) 
Πῆι Γηβρρο]άΕίο Φδαὐαίμίεα ῥτίπια. Αἴηπί αἆ οΠΊπεΠΙ {1 ΓΕΠΙΡΟΓΙ5 
αἴεπυιη οἱ ευπη ὃς δασαΙίπιαπι ορροπεπάη ὃς ριοβιραπάωπη Ρίο γ]- 
απ αἰ]αυοκανίτ Αὔταμαπι. Οἶπῃ Ἱίααῦε Ρετία Εε]ρίοπεπι {παπι Οἵ- 
ο πμοάσκαια φπᾶ [οί Ὁπίτας αΠετίτην ὃς αρπο(αίτας, ὰ Ρεοιορατεηίθας 
ο πει ὃς Ἐἶαπι ρηπιὸ Παδυετίπε, εάπιφµε αὖ. Ἱτεριτίς ο ποιήἁαπι 
ον κοιτηρτε[ῖ Ρροβεὰ τερυτραίαπι ὅς γείοεπιαίαπῃ, αεεερίαπῃ τείεταπῖ 
Ἀδταμαιπο, (παπι πἶΠ τεοτιπαία, ΑὐταβαπΙ. ε[ε που Ρροτυής͵) {5 ας 
οτεάετε ΑΒΓΑΠΑΠΠΙΙΠΙ ΟΠΊΜΕς εοτώτη {π Κε]Ισίοπε {αρεγβυίταίςς ὃς αἆ- 
ο κϊβοπες {αρειβατιοίαφ {αβα]Πε, εάίφιε πηρα ἀεάοσιμίΠε Ῥετίας: 
ο οαί ταπιεπ, {1 {αἱξ, εαίἀάεπη ροβεὰ πια]ο τεἱαρία (αἱ {πεεγβοία- 
ο δαλαἰείεα Γεεωπάα, ) τυτίας ατπρυετυπῖ ὃς ἆς πογο. τε[μπιρί6- 
σχπαπε, τεάεππτεν υπ Οαης αἆ νοπιίτυπα ὅς ας 915 Ιοῖα αἆ γοἱυταῦγα μα 
ο οσρηῖ, Λε 1 Η116 Τρῇς ἀῑεῦι (ᾳ παπηγῖ5 αἀπηβὰ (αρειβΗομε,) γευί Ώει 
ο επἶτογες βπεγυπε, αὖ οπιπὶ Ιεοπο]αισῖὰ ΙΠΙΠΠες; ὃς Ρροβεὰ (απάεπι 6Υ8- 
{εγυπῖ γεμεπιεηίεν Ἱεοποείαβα., Ι4οἱοἰαϊεῖςα ΟΓαεοτυπι Τεπιρ]α να- 
ο πάπιες; περοιε αι ρυτατεπῖ 1)ευπῃ οἱ τοπ Μαπάσπα ΠπΠπρ]ες, 1η- 
ο τει απσυ[ου Τεπιρ]ϊ ραγ]ιεῖεθ εοπεϊπετί δε «οπρΓε]επάί ποῦ. Ροῇς, 
Ἰρίτις εαπο Γεπιρία Παῦεδαπι Ῥετία, υῖ ποῖϊαϊ Ἠετοάοῖις ὃς 

. , αἲ, (εὰ [πα δασία οιηπία {Πῦ Ὠϊο ρεταρεῦαπί: πες υἱ]ας Ππαβίπες 
Γον α5 αὀοΓαδαπε, πες απΦνίς δουἱρτι]ία αὐῖ χειροπάητα {αςιεῦαηῖ 
ο απε ογπιαβαπῖ: εχοερῖο οαιὸἀ (απάςπι ἀεο]Ιπαπῖε γείετε Ἱπιρεσίο 
ο Ρειῄσο, {οἶας Ψεποτίο ία(ηαπΙ ρετ αἰφποά (ειπρυς ο πλῇ ςοἱεπάαα 
ο Ἱετνανετίητ, Τειηρ[[ς ὃς δαοεγάοτιοις εἰ ραβῖπι αΠισηα!15, Εερῖς αἰίοι]- 
ο ]α Ῥετβεί ]ηὔα α ἰὰ αἀάιιάϊ δι εοα6ξ1, τς {1ο Ίοςο ἀοοευίτιν. Ἠος 
ος Ἀπτεπη ρἰαπὸ Παογουίουπη {αἱς, ὃς αὖ οειούοχο Μαβίίπιο ΡΓοΓ{Η5 αἷις- 
ων ος Α 2 | ΠΠΠΙ. 


3. 
επἀο 8{ε]{9 δι Ἐλειπεπιῖ, Ἐί ταπάεπι {Ππαρῖο εχειηρἰο αὓ Ίρπε Αἰ- 


τεπὺς σππα νου εί οπἶτα οοπιπήσυεγπί αρα], ( {ει ραγίςῃι 


δ.σ ο μςιαιοιςἵι ο. πα 


4 ΗΙΟΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ5 "σαρ.1. 
παπι. ΝΜΙΠἱοπιίπας ἵαπιεη δασειζοῖες αἆ Ίος α/ῆρηαιῖ, Ίαβ αιά]- 
επίες, 6πεγυπῖ οοπίεπί Εεάἰίσας, αιιαπινῖ που οτεάἰἀθείπι ἴἰ]αιι 
ε[ζε Ώεαπι, πες Ὠἱνίπαιη ου τυπι εἰ τε οετίπε οὐπα εἰίάειη ἴεπιρο- 


(αἶθας Ῥοεία οπιπος Ώευπι ΟΡι. Μαχίπιαπι νετὸ αρποίοοτεπε ὃς ἆςε- ΄ 


γοιὸ «οἰεγεπε, 1π 91ο οπππί «οσα ου]τας Εαὶς τεππαἴως ὃς Ἠοά[ε 
τεγηήπατας. 4, Όπατεπας αἆ ἱπιταίοπεπι Τρας Αἰτατὶ Ηιετοίο!γ- 
παπί, Ῥενίας ἴαἱεπη 1 Αγά ἴρπειη ΡεΓεΠπεπη {εγνανετίπς, ατ Ότςί 
δι Βομιαπί ὃς αἲ! Εεοετπητ. Ἠυπο οπἰάεπι Ίρπεπι αβἠαιαγαηῖ γα]άὸ 
ΦΑςΓΙΙΗ, ΠΟΠ απτεπῃ ατ Ὀειπαῃ ἠαὈπεγαπῖ οἳ 


Ηριοπε (13 ρ]απὸ αὐαπάαπάο, ρεοτίθυ. 1111 Ῥιποῖριϊς {αρεταἁ ἁἰάε- 


γυΏε αἰίφπαα Ῥγτοἰφβδί {ροσίεπι, αά ἵπεβίαο 1]]ας Οετεπιοπίας αγίοφθὲ ο 


Ίποεπα ὃς ἱπβαπππιατί, 96ὰ (απἱοτε ὃς ηητίογς {επία Πίο αςοιρίπιης 
Ῥγγούμέαρι, πτ ἀϊβίηρυατος ὰ Ῥγγούσεγίά, φὖας α εοδποἩ Ρειιπετ. 
Ὠιαιην]ο γετὸ {αρεγάιόχαπι οτἱρίπεπα ἴαπι αριιά Ῥετία αυὰπι αραιά 
αἶιας Οεπίες Ἠαῦυετε Ῥγτοάυ]ία, ταἰῖ5 ταππεῦ ε]αίάσπι οτΙδο εχ ἵοπῃ- 
Ροςῖο ἀπεαγηϊταιε Ἰοάϊε {ειτε Ισπογατ αὓ εἶν, ρτορίες Γα1πι 9α- 
Πτι ἀνιρησίω. Ἰάεόηιε αἰαυὶ αρυά Ῥετία {ππτ φαί ὰ ππὴς γο- 
πποῖὰ οτ]σίπε εαπάεπι α’οεῇάΗ, οἷκ. ὰ Ζοτοαβτε, πο τεέῖς : 1ἱε 
επίπι ταπίὺπι εογηπα Ῥγτοδυ]ίαια ἀε πονο τε[οΓπιαν]ε ὃς εαπάεπα απη- 
Ρ]αγίε ας ααχῖτ. 5εά ααπιγῖς αφ πὶ Πο ογεύαης, Πο9 ΕΑΠ εχ 418 απ{ο- 
σιταῖς ὰ γεπιοβιοΓίθις απίε Ζοοαβγεπη τεπιροσίδυς οτἵαπι ὃς Ρετίταια 
{αιᾶε, ἵ Ἠυ]α9 Ορετίφ {δφυεἰὰ εί {πας 3 
Ωυὸδά Ῥετίη οἰίπι 6αετίπι δασαίτα {ει δαῦ1, βάεπι βοἰῖ Γὐπ Ῥλα- 
εγεαάνη «4πρ]ου Ῥετία ἵπ 10το Ρῤαγβαυρό μράηρβίτί ἂς Ῥει[μς 9Ινεπηῖ 
ΡιοπεροΏθυ» Ίος ἵπ Ῥγουρπιίο {1ο, γω” μὸ δλλυα)) άλδω όν 
φ)γά} «φορ Ἰψὰν Πίσγωπι Ἰελκίο ἕωπε [ως δαδαπιωτ αἲ {4Πάεπι 
Γαξ [ωπὲ λάαρὲ, 68 «αἰβεαγωνε άν Ἰρπίκη. Ὠϊαί δαραΙ{ηιΙ {εφΑ- 
οεθ ἴαιη Ῥετία ϱυλπι αἱ], Ῥετβοὸ ἀῑοεῦαπτως Λοώ/ρό {ει Νορώ/ράκ, 
ὃς 6Λεύν, 1. ε. )ηβάείεεΙπ βεπετε. Αἲ ποίπε ΟΛεύτ {ει ΟΛαὐν ΠπβριΦ 
{ρεςία!μεις Ἠοσά]τε τε ουίτας ἠρπίεοἰέε, {ει 9 α αἱ ἵτα παδευτας. Ου8Η- 
επίπι Ρεγίάτυπα απϊοπιος! Εε]σιοπί {αρεταδάίτα {ιτ Ργχοβνβδα, 
εὐπι ὰ Μολαπιππεαπίς εἰ τίδητα {πε ΝΜοπιίπα (σεὐτ, ὃς 4ἐ/ρ-ρεγὸς, 
ὃς {ων Κ;/Ρ, δις, ἂς απἴδις ἵπ ςαἷος Ίνα] Το σί θαβὴς ἀῑοετας. 
γετυσῃ αυ]άεπῃ εβ αιὸδά οτι ἔενε Μυπάας τωης ΕΠΗ ρεβίπιο δα- 
ὑα1ῇπο Ιπγολατας , εαὴἰ5 επ]πα {ω]ε ρεπεΓαἰἶς οπιπίπη Βεμρίο: 14εό- 


απε Ώειθ {η Γερε Μο[φ «οπίτα ζαεμι βαυαίνπη Ρριςαγεπάο, στο 
ἴταθ 


αἰλὰς ογτ]ούοσιαπα {π- 
Ὅαπι τειίπεητςς, ἐπ {ρβι ο ιν εεἰεύγαγπέ Ἱεῤουαπι. Ἠος πιοὰστΏε- 





-- ο ο το τ - 
- . 


ζαρ. 1. ΥΕεΤτεκύΝ ΡΕΚΦΑΚΟΝ, . 


τας πιοπεῖ Νε {ογεὸ εἶευεν οεµίος ἔμος, Ε2 ἐπιπεπάο εορἰα οα[ε[[ει, ἓε 
βο[βεγπεπάο α οτε: εα:. Ἀαπι ία εα {πἱΓ οπιηίαΠι γΙοίπαταπι Όεη- 
σίαπι Εεἰρίο, Ἰάεο 12εῖς εαπι γετιῖτ Ηταείτας, γιάεπδ οπὰπι Ρρτοπί 
ἃς ρτς εῄεπι οἱ αἰἴογαπι εχεπιρ]ο {αμ οπἶτα ἱπᾷοετεπτας, ὃς ὰ 
γιᾷ τεδχὰ Ίπ αυὰ ϱο5 ροίπεταῖ Ώεις, ἀεβεέχεγεπι. δεά (τε {πο ἱοοο 
{αβὴς ἁοοεδιεις͵) δα ἔπετυπι ἁποτυπη Ρεπείύπι, {αι]. 6μίρογες 
Ῥήαπείαγωπα, οσὰ πιείογες; ὃς Οµἱέογει ζάοἱογωπη, αἱ ἀείετίοτες. Ῥεῖο- 
εἰ ρεπετῖς 6πεταπῖ Ῥετία, απὶ [πες Ρρ]απὸ περα {ε ἀῑνίπαπα «π]- 
τη Ἰὴς ττίθαεγε απἲ Ὁπο Ισ ή ρυίῆε. Οταοί ουἰάεπι ὃς Μοῄαπι- 
τπεδσπί αβατίπι Ῥετῃς ἱπιρίηραπι Ὠινίπαπι Αἀοτατίοπεπι 950119 δὅς 
Ἐ]απείατυτη ὃτ Τρ. Αιοιί Παπά πτυπι εβ { {αἱἰαπτας, οἶτι εχτεςί 
πο {ατίς Ιπτε]ραπι Ἐ ταν Ρείαγαπα γετεγυπα; φμἱρρε ουί Ειάἱοδὲὸ 
{παπι ΕεΠρίοπεπη οεἶαητ, ουσία Εε]ὶριοίο Ζοιοαβής Ῥταεερίο ἵπ 1 1- 
Ότο ὁσα- εν, νετίταπι εδ νεὶ εα1ι γεὶ νετετειῃ ε]αίάεπι 1 πρααπη ὃς 

ἳ εν! «εκίετο σενε]ατε ὃς ὀοσετε. Ἠ]ε επίπι Ριιάεπτες 
Ῥταν]άῑε Ιποοππποάιπη {οτε τα αἰεηῖ ἵπ Τα0τος. δε Βεμρίοπεπι εἶας 

Ἡ , 4Ἡ5 ἂε εἰ {εττεπῖ οεπίυζαπᾳ, ο παπι {α/{ρ]οαβα( ασ {έογε ΠΠ]- 
Ύπαπι, ἨΝεαπίειη 4ε εοτίπῃ Ου] ὅς Ἐε[ρίοπε Ίαιο ρτατῖ ἀῑχίῆε 
ενιάθας, Ψετεγῦπα Ῥετίαγαπη δασετάοτες ἵπ Ιπάιὰ πἹεο {ηαία ὃτ οοπβ]1ο- 
ας 11ο ουἵτα «επι Μ41/γα τεῖυπηε {εΓίὸ Ιπιεγτορα: ὰ πηρυ]ατί Απο 
ο6 ποβτο 1π 1πά1ὰ επης ἀερεπτε, Θκήδως εεπηβοτθω φιῤθή{ριε (εγε- 
ππομ δοίεπι αάογαγεπ!)» Ἐείροπάείαπε, Θα πωπφµαπῃ ασγαδαηε 
δούεη, δι ταῖειι Αἀοταϊίοπεπι ρ]απὸ περατυπτ: ὃς πιοχ αἀάῑάεταπς, 


ο ΦΕΠΟΝ εκλίδεγε Ποίημα αἰζιαηι {άογαίΤοπεπη 8ο ση Ίωιπα απ Ρίά- 
. πεείες [τά ἑαπίήπη εγρα Φο)εση {ε εοπυεγέεγε ἐπέεγ ογαπάωπη:. Ὡοσφτθ 
: (ας 4ο (εππροτε τείροπὀἀειμηῖ Ῥειτο αε Ἰα Ύα]ε,) φπὲά δοί ῥτορέὰφ 


αά παίµγσπη {σπί. Ἐρο (ρτορῖες τεεερίαπη ἃ ποβταίδας ορῖ- 


 Πίοπεπι,) ρεϊπιὰ γἷος πηταδας, Τατ «05 νε]]ε τα]επι {παπι Αἀογα- 
- ἴοπεπι ὃ ποὺίς οεἶατε: ἀοπες (Απάεπι Ἱπίετ Ζοτοαβεῖς Ῥεαεερία Ἱ]- 


κ ρια{εΠρία, Ἰπνερίτεπι ταηίὺπι 8ο ΛΩάΜρ, 1. ε. Φα μα βίοπεν 
οβῖα οποτίάϊε ἀῑεεπάα: Ππε ππεπῖοπε αἰευ]ας Ρε, 1. α.. 
δεγοιῶν {ει Αἀοτατοπῖς αἱιου]ας Ὀνίπας εχ]ήσεπάα», 


| ααπγί5 εὐπι «οΓροΓί6 ργοβτατίοπε Ἡφο [εἰαηϊ, πο ἴλ- 


[πε ριαωπήτις εΠε Αἀοιατίο (α]1 48 Ώεο ργαβαι {οἷει, εόνε 
απίπιο βετῖ; εἶπι (ἀϊεεπίς Ὦ). δαπίον ὃς ας ου] Ίητες «5 γίχοτιης,) :- 


Ῥετία Μοιναπιπεδαπὶ απ ΟΠΊπεπι Τάο]ο]αιτία: (ρεεῖεπι εχοίαπα α-- 
Ῥεπι δι ἀειεβαπτάς, Ίχος Ιάεπη 4ποφιε {ασΐαπτ, αἴοαε Ατπιοπί Ολεῖ- 


.. βναηι ἵω Ῥεεβα ἀερεπῖες, εοταπι οτίεπῖς δοίε {ε αποιίάϊς Οπιισίς 


Α 3 5]ρηο: 


ο ο δή ” 


ό ΗΙ5δΤΟΚΙΑ ἘξΕΙΙαΙΟΝΙ5 ζαρ.τ. 


5ίρπο ἀεου[αιο {οἰεαπτ, δι «ο{ροΓα [πα ργοαπάὰ γουετεπεῖὰ ἸΠο]ίπεηι 
ὃς ΙΠουΓνςΠῖ, «οΓρις {ετε ἀπρ]ιεαπάο; οί φυἱάεπι πο παρεεῖς αππὶς 
πημί οὗ οεμἱο οβεμία» {τὰ Ο]α]ρπεπβῦας Ατιπεπίς. Ἐτ Πος ἵπ Ας- 
ππεπ]5 εὐ πιαρῖς ππίσηπα γΙάστας, οπ]α Οἰἶπῃ ἵεππροῦε Ἑερί δαροτίς, 
πιοίτα ΟἨήΙβΙαποταπα πα ἵπ Αγπιεπίὰ ὃς Ῥεγβπὰ ππατιγτίαπι ραβι 
{απε, ροιὴ» απὰπι Ῥεγίασαπι ]αβα ταἰς ἀῑέεαπα Ἠοπιαρίαπι εχίετη η. 

νεὶ Ῥερί νε] δοΙϊ ρταβατεπι, πτ ποταῖ ΦοΖοΙπεΠας, οαπία ΟΙήβίαπίς 
ο νιάεῬαίας ε[ῆε Αἀοιατίο Ὠίνίπα νεἰ {αἶεεπι εἰ ναἰἀὸ Επ]: ὃς πο]πε- 
τππῖ εΠε εοπτεητῖ γε[ετγατίοπε ππεητα, ας πιυ]τί {οἶεπτ Ἀοεις. Οπῖα 


Ίταηιε ας ΟτΙτεγίοῦ εἶς Ἱπιροπεῦατις, 14 ρ]απὸ γεεμίαῦαητ : οἶπα αμὰς 


{οττὸ ἱπ]αβ 1 ποη πεσιίαΠεηε, {εὰ αἱτγοπεί ρἰαα ὃς πα]ογα {ροπίε 
ριαβιΠεπι, υτ Ποάϊε ατ. Ἐτ (απὸ ἀῑββειίιε «β λννμίδοή εχ {οἱο 
γή, αἴηαε (απ θαΈγας φπὰΠῃ αἰίας Ἠίβοτίαν ἱερεπτίοιδεχ νἱ νοσςυπη, 
ο. ἀιβίπρμετε ἱπῖει Αἀοτατίοπεπι Ὀλνίπαπι ὃς Οἴν]]επῃ, πὶβ αφπα Πτα 
εχίειπο ρεβω ἀἰβετεπι]ία, απῖ ρΓο]αία γειρα ἀἰβήισυαπι: ρία/{εγίπι 
εἶπι {π δαστῖ δει]ριῖ Ίάεπι γοςαδυίαπι Ἠευγαῖοσια αἰτίφιιε [ρεςὶεῖ 
1πάΙβεγεπτες εἰ σιατυς. Ναι ΠΙΠΙΟτΙ «{Αογαείο-ργογαἑέοπές 1138 
Ριοριϊὸ δς βγίάὸ {οἱ Ώεο ἀεδίτα, (τπτ Ῥεωε. ΧΙ ΥΠ. 1.) ειἰίαπα 1Π1- 
Ρυπὸ αἰφπαπάο τΠδηία Πατ Ηοπήπίρας, ας 2 Κερ. ΤΥ. 17, ὃς σεμ.. 
ΧΙΙ].6; ὃς Απρεϊϊεσεπ. ΧΥΠΙ.2. Ααὶ Γαάσοταη νοίαπι ἀϊβιη- 
ἀοπειη εβε ταυτῆπα ἵπ πιεητε αἀοιαητί5, Ἐτ ο ίάεπα νεταπη ΕΠ, φιὸδά 
ἵπ ρ]ετίαυε περι» Τπτεπείο βαεῖε Αάαπι {οἴεππεπι, αἳ Ὁ. Ῥαμις ἀῑςῖε 
4ε Ιάο]οιμγιῖ. 9δεά απαπἀο εχτειπὸ αὓ Αάοταπτε ποπ ἀῑβιπρυί- 
τας, πεπ]Ο αἰία5 Ροϊεβ ἀμβίπριοτε εχΊπετο Ἱπιυῖτα. "᾿Ἰάεόαπε ἵπ {6- 
ευπάο Ὠεςαἱορί Ῥγαοερίο ποπ ταπὺπα οπ1γ] {ας γε "ΠΡ 
εο/ετε {ει [εγνίτε,[εὰ δι ᾳπονΗπιοάο πο ῥγο[βεγπεγείει ἔπεμγνατε 
{ε 1ἀοἱἱς : απία πΙπιία {η/ρὶςῖο ε[ει Ιἀο]ο]αιτ]ας, φυαΙπγΙ Ριαιεπἀςε- 
τετας απὸά ταπεὺπη οἰγ]]ίτει δε Άπε γε]ριο(ὰ ΊπίεπίΙοπε 14 ῄετει. Νοα 
απίοπα νειίταπη Ἰάεπι οἰγ]ίτει ρα βαϊε ειδα Μαρπαῖες, Πτροῖς υΟϊ 
πυ]]α ροΠι: εΠε {ΗρΙςῖο Ιἀοἱο]αιτία. Αι (πιαρί αἆ ΡΓΦ/εΠΙεΠΙ ᾱ- 
{απι, ) ο πα[ῖς ετατ. Ργοβτατιο ερ Ὀινίπα Αἀοτατίοπί5 ειρὀ Βεδας, 
ἀοόεῖ Β.. δα]. ΠααΚί ἀῑάὰς Τατεβέ {ειι Γωπείεπ/ῇς, αυ] αἆ Πεν. ΧΧΝΙ.1, 
αἲἳ [5 γην ΠΠ ΠΠΟΝΥ Ν.Ο ΥΤΙ ο”) οπύϱ3 Γκ ποτ 
προ ΕΠΗ αελαυααθ {ει Ῥγο[γαξίο [ὲ εωπι εκβαη/οπε Ισ πώ 5 ῥε- 
οἶωπι: ππᾶε ῥγοβίδες Γεν βε [αεετε εκέγα δαπζϊμαγίώπι, {ς. επίτα Τεπι- 
ἵσπι, αὐοά (οἴππα {πρε δαπόχιατ] ποπηίπε νοεατί {οἱει, Ἐτρὸ τα- 
ἵ Ῥτοβταιίο εισα Ἡοπιίπες {αεϊεπάα πος εταῖ: {εὰ οοπίτα ηος Ῥτας- 


οερίαπι {ει ἵαης Βεριίαπι {πρὸ Ῥεοσαίυπι {πἱΠε πππ]τὴπι ον 
 α : 1 





«ρ.1. ὕετεκυνΝ Ῥεκδλκυνμ. . 


Ὠίᾶα πιαπαῦΠι εκραηβο ταὶὶ εναῖ απα]]ς εἰ Οτργία. Ἠος απίεια Π]- 
πιῖ Εεὶόλὸ δε κκ Ἀνν ἀῑκίε ]ατο]], 4αβ εχε]ιάεπάο (αἶεπι Ἐενθ- 
τεηῖ]απι εἴρα Μαρπαϊες, 4ὐ ἄπε πιετα Πἀο]ο]αιτία ριαβατΙ Ρροτεβ 
ο ὃς {οἷει. Ας εἶωθ μπες ε{ῖ (πε τε]ίαιί ΤΠαάσιεχροπυηῖ,) αυὸὺά πο 
Ηρεῦαῖ [αίεπι Ῥγοβκατίοπειι αἀλίρεΓε οοἵαπη 9 ύς ην ἠαρίάε ε[ῇ- 
«σὲοί {ει εΒρίατο ὃς ριάο Ώγε ἀεαυταίο, πἱβ ἵ Τεπιρίο, ἵπ φπο. 
εταΠῖ ἴαὶοο ἱαρίάες «αιὶ ὃς «8, υεί ὃς Οµεγμῦ]α ; ὃς {απιεὮ Ῥτοβία- 
πο αἀἰμρεδατας «οἵαη 11119, πο α 1]]ον; ΠαΠΙ η Τεπιρ]ο πο εΓαί 
αν τς Ιἀοἱοίαιεῖα, τπτ εταῖ ἵη ας Ἰοεῖ, Ἐαδδί 5μεπιιεὶ ]αχΐα 1 

Το σοώτι Ψρ30 Ρ. 21, αρῖῖ ὰε Ἰας τε, ὃς οοπε]μά]τ φιδά ἵπ Τεπι- 


. 











το Ρὶο Ισεσαι αἀοιαίε {άρει ΓΙΟΝΑΠΙ 913 ἠαβίάιόεν [ες [ει εἰαο- 
« αρ 4ο. {πρει ρανιπηεητο, τα 10ἱ. ποῃ εΓαί {α{ρίοιο ΙἸἀοοίαιείας, 
απᾶ ἵπ αἰιής |οςῖς. ({ριςίο {π][ει. 
...Φαΐοπιοη Ἐεκ ἵη ριπιὰ ὨεάΙςαίίοπε Τεπηρ], 6επυβεχις οταῦαί αἆ 
Ώευπι {ωρες 2 (οπελᾶ απεἢ {ει δυρβεί[ίο αἆ Ἠος ετεᾶο. Αι Ίος 
{ωρροπίτας {αέυμη {αἱΠε ΡοΒ ρεταᾶαιη ρεῖὴς Αἀοτατίοπεπι Ρτοβία- 
ποπί, ΊΝαπι τείτα 1δἱ εἰαῖ δαηόζα, δι Τιάαἱ {επιρες ἱπρτοάιεραπτας 
Μζα]οεατί ἵπ Τεππρίωπι, ομ]ας Ρτίπηο Ἱπρτεί[ία Ίπ Ὀεπὸ πιιπάατο ρα- 
ο νιπιεπῖο (υδἱ πυ]]α νεβίαπι ΙπουΙπαΙο) ρτοβταί εκραηβς πιαπίρς 
ο 1π τετγὰ αἀοταῦαπί νετία απόζαπι Φαπέζοτυπι: ἀείπ Εαηϊες οἵα- 
λ ης δι τπάεπι υἱπιο ἀεγοιίοπίς αόχι, αά επι {ε βεέχεραης, α{ρῖ- 
-..εεπάο {εππρει αά δαπάπατίαπα, ὃς πιοχ τειτοτ{απη οεἀεπάο οχίθαπς, 
ο δι ἀεπάε Ιατετατεν, {αείε Ἱπιεγίων ἵπ δαπέυατίυπι ΙπιεπίΔ: Ροβε- 
-τίοῖα επΙΠῃ της οὈγειίοτε, πεί. Τα]ια {εοιτ Ῥ[αἰπιίβα ῥΡ/[α/. 95. 6, 
μον τησ 193 ΠΙΟΣ} ΤΙΝ ΓΗΠΓΙΟ} 1Νν3 7εη/ε, ΡγοίγαΕ{οπε-αήογε- 
πω, ϐ ἐπεωσεπιως πο: Κεημα [εξξεπικς εογαπῃ Ώεο (Υεαίογε ποβγο, 
-' Ἱοςο αμίεπ Ῥτοβταιίοπί 1π Ἱπρτεβα, {ιρε αἀΠίρεδαιας ταπα 
ο πμ ΩΙ ἐπεμγυα(ἰο αἱ εηµα, ϱἩδε εται ο υαίΙ ϱεπ]πατίο {ει ἀπρίΐσα- 
το ςοΓροΓί. ἵΝαπι αἆ Ἠσῃς ἰος1α {οίοῖε ΚΙπΙς[1, τι 13} ἀεποίατε 
αέίοπεπι (αρίὴς «µην φμδάα πι εογβογῇ ῥαγέε, {]]. ποῦ Ώεχο 
πε, δε πμὶ γίάετυς ΠΓΓαππηιε ἀεποίατε, {ς, ἵπειχγατε {αρετίῖο- 
ο ρότω Ρατῖε μίοπε αἆ Ρεπυα, αἴηῦς εεἶα!ῃ ἵποιτγατε 913 
Ὁέταχα [ει ρορίίτες ὃς σεμυα, υϊ Τμά, 7. 6, 03213 Ν 119 ἑπρωγνα- 
ο σµπὲ Πε [πρεγ ρεπµα [μα αὰ Ὀἱδεμάμπν αφπαπῃ. Ἱαάσοτυπι απίθπι 
ο Ἱτοβταιοιί ρταπητιεῦατας ππρ Κιαα, ἐπείέπαξίο εαρίΜὲκ 69 ῥΗιεγο- 
Ὅταπι, ὃς {ρε Ἱερίυς, ΗΠΙΟΥΣ Πρ] 6 πε παο{ὲ- εαβωὲ 6 ῥγο/ίγα- 
ο οι { Ὠρο, ἵΝαπι απαπινι Αἰάῑΐα εταῖ ἱεγίοι οαρὶεῖ Ἱπο]παξίο, ὃς ὰ 
Ῥτοίμμάιουι Βεγετεπιῖὰ τεπιοῖίος, αληιαπάο {ΑΠπε εα ΡΓΟβΙΠάΙΟΓΕΙΙ 
| αμα. 






3 ΗΠΙι«ΤτοξκΙΑ ἘΕΒΙΙΦΙΟΝΙ6 ο αρα, 
Ἠαιη Εενετεβίῖαπι Ιππιοάιατὸ ργοεάεῦατ ὃς αἲ Ι]]απι {ετπιὸ εχίεη- 
ἀεδαίας, ας Ε κο, 34. 8, ΠΙΟΣ παν Ἴρη 6) ἠποβηανίε {ε ἐπ βεγγαπε 
"8 ῥγουίάε, παπι ταἱὶ ρτοσἰἀεητία {ει ρεοβτατίο «β Αἀοτατίο: { ο. 
:4 Ιενίοτε ςαριῖ ἱπομπαίοπε πιος Ιπιπιράἰατὸ {1 τοίατη οπρ]ιπάίποια 
Ριοοϊἀεπάο. Α: πππ]ὸ πιασὶς ὃς {αεἰμὴς ὰ ρτορίουϊ 19 ἵ ρτοχί- 
τπτ Ρτοίαπάίοτειπ Εενετοπίίαπι ἀείοεπάεῦατω ὅς απίιε ἀενο]- 
νεῦασας, Ῥτους {αέχυν εβ 1η ρε πιὰ Τεπιρ]ϊ Ὠεάίολίοιε, Ες 1 (γοη. 
7. 3. ΠΙΟ ΤΟΝ Ὁν τν ν σορθνὲ 1191 6) ὑεμγυατπ{ε [αείεδης 
ἑπ ἔεγγαπε [μβεγ βαυ[ηεπέο, 6 αάογ απάο-βγοβγαγωπέ {ε» 1. 6. αἆ πιεᾶ]- 
ππῃ οοεροσϊφθάποισνασαης {ε, ὃς ἀείηάς {αρει ρανιπεητο Ιαρίάςο Τεπη- 
ΡΙί {ε ρτοβταταης αἀοταπάο: εταῖ επί] Αόχις ἀπρίεχ, {εά απα[ῖ ]1ή- 
ἀΐπι Ριαβήτα». Ίαπι οειτὸ ρανΙηγεηυπι εἴας Ιπαπάαπη, οἶπι ( ᾱἷ- 
σεπιο Μαϊπιοπίάς ) 1 ἐοίο λάοπίε Ώοπιᾶς ποη ἠεεθαί εχβµετε, ({εά ὑπ 
άαγοίωι εκ[εγεωπάπι,) πεο γε ῥαύεγε {πῥεά(δης, πες ῥασκίωηι 
ἑπ πιαµα, πες ῥεεμπίαπι {π εγωπηοπᾶ, (εχεῖρε οΏ]ατίοπε Ἱ 
δυ9,) πεε ῥωίσεγεπε ῥεέδωι ᾖαγεηέέην ἔπ[ετγε ο ιρίωη, Νάπι ο. 
τπίπας Όευς ἀερεῦαι εἴς {αβΐσετε Ρρτο οπηπίρας πεσεβιταιῖοι. | 
Ώε ροραἱ εχίτη Γεῖγος{απα Ροβ Ῥτεσειη βπα]εια ΤΩΝ «πιείὰ (ο αᾶ 
Βατυν εοαγέχαεί ρεάίδυς,) ἱεριεας 1η ΟΥ σε) ἐδα]ἠπι Αποιο Ἴας. θε 
Αβιογἵη ΕΗΙ/εοςῦ εερβι]]ὰ {οἱ.83. 1, ΠΗΠΠΕΓΟ 190141, Ὁ9 ΨΌΙΡΙ ΥΤΦΙ 
ΤΝ Πιο εν ή ης ΥΣ) κ Ἠν'αοῬ ΤΠ ΓΗ98 
1) 2ΠΙΝ 12719 19Θ 21120 Ὁ9 νο) ο )φιε αἱ βεηµα-ίπεμγ- 
σαδαέ {εὔ γεργεδεὐσέν ἐγέδε ῥα/ύ γεέγοη/πη ἠπευγυσείοπε μπᾶ: 
εἰ οἶνπι αά λε ἐπομγυαδαίμγ, απέεφµαγη εἰευαγεῖ {ε, ἐπε]ίπαύ αἲ εαρα! [ω- 


απ α ἰσέωι βη[ἔγωπι, [εκε Εἰ[ε φιή ἑπστεαι Εμ μὲ ἀ[εεαι ἃ Ῥγαιεβίογε 3 


{μο: 6) ἀείηᾶε αά ἀεκέγαπι [μα [ο]. αᾱ Ίατις βπίβτυπι ὃς ἀοχιταπι 
Μα]είαιίς Ὠλνίπαν {ειι δαπάχυατή. Ιρίάεια ν]άσας ρίατα. Ώε {απιπιί 
θασετάοιής εχίτα ὃ δαπάϊο δαπάΐοτυπη, Ιερίεας τα Μη πα Τταςτ. Τοπια, 


Ρεγεξ 5, {οἱ. 12.3, (ο ορίευτὸ Το} ΓΣ ΤΥΊΣΠ 12 Ν31 ΝΝ επ ϐ 


σεπίε ᾖέρεν οίαν [ [εα πιοίωι ] αοπῶν ἐπσγε[[ῶ: (ή, 1. ε. Εχϊν]τ ὃς ἵπ- 


εχοϊν]τ εοἀειῃ ποσο, {εἴ]. «ο πιοάο απο Ἱπρτεβας Ππεται, ελ ἠεήΥοοί- 


Ροτῖε ροβείοπε ἁ Πευ εχίδας: πεπιρε τπτ Ιποτεάιεραταί {αείε γεγίας 
Φαπάαατίαπῃ, ἃς εἴίαπη ερτεάἰερατας {αεῖε νεγίας βαπάυαυη.; δις 
επίπη νυῖε αἁ Ίναηπς Μήηπαπα Μαϊπιοπίάςς, 111 ΓΥΤΗΠΝ ΕΕ) πι 
τις ον ΥΓ Ορ 121979 Εκίῤας γεβγον[πε, {ε. Γαείε (πό νετ: 
δαξΐα Φαπέξογωπη, εωπη ῥοββογίογίδως Γμῶ νεγ[υ Ο[ίωπ. Ἰπιὸ ὃς υδί- 
εαπᾳπε [εγτατυιη εγαΏς, ἀευεῦαπε α{ρίοετε νετία δαπάχυασίαπι {ει 
Τειπρ]απη Ίπιος οταπάσπα, ως Μολαππηεάαπ! {αο]απῖ εσδα ο 

ει 












ο μη ο λα σεν’ ν 
ο ἂν γετεκυν ῬΕεκδλκυν, 9 
ἄεα ΚΙΡΙΑΙΠ {ααῇχ, Παῦεηίες Ταυπ]ας οαἱσπ]αία Ρίο ΙΗγεπιεπάἃ «λλὠς: 
(Κλικ) εοηοεγ/οπε {εὮ εἰγεωνηργγαξίοπε Κιδία, υὈΙοππος Γεγαγυπη Πης. 
Κιδ]α Ίἴπφιε Ταάσοτυπι αὐΙ εχιτα Πεγιίαίεπι, ε{αῖ Τρία Ὁτος: ἵπιτα 
Ὅοτυεια, Τεμνρ]απη Επὶε οογα(ή Ἐδία: 1η {ρίο Τεπιρίο, οεοιάεμς (181΄ 
8:86) εται οιπη απ Κῑδία : παπα νετίας Οεοἰάεητοπι (01 Μα]εβαιίς Ὠι- 
ψίπα; {εὰςς,) βεέτεῦαηι {ο ὃς ρτο[ιεγπεῦαπε {ε [αάα] οΏ1ης» ἵπ Τεπιρ]ο 
εχί[εητες, νεπετατίοηε απ Ηππὰ ο πα’ γοσστι: ΓΠΣ «4νοαᾶ, Ῥετ[οὸ 
Ὁλλυ» Ῥγε[ίρ, Πιαέγία, δεγοΐδων ταση Απίπιή απὰπι Οοὐροτῖς Ἱπῖς- 
΄Ἔοπες «οπηρτεμεπάεπε, Π)εο Ἰα[ζ», Τάοἱἱς νετῖτας. Έτ ατ Γιά ρτο- 
ππεναπτ{ε, Πο ετἶαπι Μολαπηπιεδαπ] (ατ 1ὰ οδίτες ποῖεπῃ, ) ΡΙΙπιο 
ρτεβα ἵη 5γΠασοραπῃ [παπι, Ρειασαπῖ Ὠεο Αάἀοιαιίοπεπα Ῥ{οβία- 
᾿πομίς, Ίάᾳμε (Ἡτ αἴαπε) [προς 7 εοτροτῖς πηεηθεῖς; ος; βῖ {άρει 
: θοΐσο» Φερ]άάα ο α]ὰςνοσατς θμνό- (Ῥωηγα, 41: εβ 95. Γ]α[ῖγ 
ο τει Τερει εχ Ες Ραΐπια «οπῖεχία , Ιοπρ]τιάίπεπι ἨηππαΠαπη ΠΟΠ 
ο εκεεδεης.'' ΑΠοιϊά είπα Ἠήπιο ΙΠΠΕΓΠΗΗΕ, πε Ποπῖειν δε ΠΊαπις αἱ 
Ίεαϊῖας ΊποιΙπεητ αὐῖ Ἰαόσπτ, δίο Ρίο Ἑερίρας απξ ποβρηιοή ους 
ο. ἅ (πτριίο) Ρίο Ταάσιν ος, εταί Παπ βταξαπι, νεὶ {αἱ- 
ο τεῃ ια Τεσε, ας ππιῖτ εἰεῬεγήμιις Ῥοξτα Ῥετβεις Πάρη, 
ι ολοὸ ων 3) ο) ὁ-νὸ δλς- εθι-τν" {4ο ΓαΕἰοηΗ-Τεσείεπι σίπο 
ο αὐηρέρο, { Μάορογήὴ {εηοκ Εἰδἑ ῥγαεερεγίε, Νεπηρε β Βτεδῦγίει Ιοβο- 
οσο παπα. ε. Μάαρογηνι ] τι0ί , Τειπρίυπα αἀΐει., ἀῑσχαια Τεσε- 
ο Μέι αΠποτο ἀῑνίπο δς άουγιῖς Ἡπιεότα Ἱπῖεπ/ὸ ουαπάο. | 
ο Αάοταείο Ρεοβταϊοπίς (.αἳ ὅς οιπηῖς αἰία Αάοτατίο) αὓ 14ο] οἱαιε]5 
΄ἄεδαι τῷ Βσαί, 1 Ἆεσ. ΧΧΗ. 5. Α οσο αὐίοπα ὃς Ῥτορ]οιῖς υδίαις 
ο νετα Εαἷς Ιἀοἱ]ς, Ἡτι ὃς 5οἱί αἴφιε δτε]{1ς ὃς οπηπί ας 45 αἱιεπ5, ης 
Ῥεπε.Τν. το, ὃς Εκεί. ΥΠ. τό, ὃς αδί. Ῥει[α αὐἴεπι Ἆος {απ 
ο δοῖᾶ, 51 ουσία 5οἱ τατίοπε ρωγ]τατίς, εβ 092 αἱ Ιπιαρο παβεπς εἲ ἵπ 
ον Ὁ ελ αρ άφ 1ραῖς, απὰπι ααία αἰῑοιί 6ΟΓΙΠ (ος ΟΙΙΠΕΦ) οιεάπης 
η επι αΠφιπαπὰο ε[ε Ὠεί {εάειῃ, 1δίατς (εκ αυοτυπάαπι 1βήαΓοΓπΠχ 
ο ἀεπιεπᾶ ) εβε Βεαίοτυπι Ῥαγαδι[αη. ΑΠ αυτεπῃ τει ας Ῥαταἁ]ίο 
Παἴωυπε, ας {πο Ἴοςο ἀϊοετων. Ατ εὐπῃ γετετες Ροι([ ὰ ΜιΠΠοπατῖ]ς 
Ἐυτορα!ς Ιάο]οίαιγίος Αἀοτατιοπίς ταχαί, Ρἰαπὸ περεηι {Ώμπα ΜΙ- 
ος τα ουἶταπι εῆε Αἀοιαιίοπεπι ἁἰνίπαιπ, {εὰ ταπιπι Οἰγ]]επι ε[Πε 









το «ἨἩτετοκία ἘξσιΙσίον1ς αρ.χ. 
επαπεῖατὰ γειρσγαπα {οτην!ᾶ, ο ]γίς Ἠοπιο Ἰαάΐσατε ροῖεβ, ᾿Οἶπι 
αὐζοπῃ ρε εχιευπἁ δίρπα (ἆππα νετδα γε! που απάίτα βηι γε] ήση ᾗη- 
τε]ιεόῖα, ) λε ήκεν Γαά/σαν! {οἶεαι, Ἰαυά πιπ]εήπν εαἱραμάί μπε 
{ενειῖ ἵπ Ίαο ραιτε Οεηίοτες ΗΗΙ φαί Ίβος Ῥεχίαν ἂε 14οἱοἰαιτῖὰ ἆαπι- 
παηε, ἆππαπ εοἴυπι νενοῖφ τά νετετ! ΠΙΑ Τήπσυᾶ πο Ππτε]εόξίς, οἱν- 
{εΓναπῖ 1]οφ εχτεγπᾶ {ρεεῖς ταιῃ {αρεγβιοίο φαί Οτεατυσῖ ρΓα τες 
ταἰία φπα (Π εχ απίιπο ΒΗΠε) {οἱο Οτεαῖοτε ἁίρπα εἴε νιάεαπτας. 
Μεητις απίεπι Ππιεπείοήεια ὃς 4πο απῖπιο τα]ία {αοίπητ Ῥεείας, 1ἱ Ἰ]- 


υενὲ δι αρειτὸ {αίτια οπΠ]θιιΦ αάθας Ίη «οἰ]οφ υπ επη εἷν γε- 


πιο ὃς φυςβίοπεΠι ππονετε ῥ]ασεῖς, αρποίοεπιθο {παιι ΙΠΤΕΗΙΙΟΠΕΠΙ 
ε[ε πεπεπα ρτῶτει Ώειπῃ αἀοτατε, τς {αρτα ποϊανίη, Ώε ᾳὐᾷ 
τε (ωτ{ρετο) παπά μπαλα ἀυδίταδίτας, οὐ «ετιπ Πτ ααὸά Ρει- 
[α πΟΠΙΒΡΙ παπι ἀἰχεταπι ΜΙενγαπι εΠε Ώευπῃ, πες εί ποιπῖπε 
ευπι πποσαπι αρρε[αγετιης, (ο παπινίς Οναοί Ἆος εἰς Ιπιρερετίηί, ) 
πες Ό]]ας ἸΝεσεβίταταιη Ῥετίέίοπες εἰ {εεείαπτς οπἰπ]πιὸ ὃ ςοηίτα, 
Ἐαιάαίοπες {ει Οε]ευτατίοπες αιια» 1 Μητγιαςί5 αὐαδεπτ, 1η Οπηπῖ- 


Ροτεηεῖς εί ποιηίπε Ιποιρίππτ, ὃς αἆ επι Ιπιπιεδιατὸ ἀῑπίρυωτις, ε 


1η ε]ως ρἱου]ᾷ ἀείπεπτες. δί Ίἴαηιε οι απυαπ Ῥετία Επείης ἵῃ 
Ίπας ῥραστε δαδαΐτα:, {απε ὃς αὖ ας δααίται: παπα λα ον οι {εος- 
τυΠὲ, ετἶαίη Ἠοάίε {αοῖυπτ. Ἐτ, { ν]οενεισᾶ, ποι {Πεγαπιτ οἵτη παςί 
«δαδαῖτω οσᾶπα {πι Ἠοάίς, Ρ]απὸ «οπβατ εοτυῃ δαδαβπῦπι πο: 

{Πε ταἶεπι οί «05 ὰ γετο Ὠεί ομ]τι αγειτεῦατ εὔπηνε περαδαι. 


1άεπι ϱποαις ἀϊσεπάπῃ εβ 4ς εοτυήν εσ]σα Τραίς, αεή (ατ (α- 


Ρτα (εσίπιας, } ἱππίταπάο [υάσοςίπ Ῥγτέι {είναταπῖι. απ θαπι- - 
γἱ5 εἰ εχλυαετίπι Ἐενεγεπείαπι ουαπάαίΏ, εάπιφυε ρει Ῥτοβιαιίο- 
ηες, Ίνα Ταππεπ πο {πεταπιτ Αἀοτατίο ἁἀῑνιμα, νὰ 
Ῥίοις {ε Ἰαῦδες ππος Οσἱεπτῖς ετρα ομοίγι Μαρπατες, ὃς οταν {ιτ 
εισα Απσείος ταπφπα!η Ὠεί Έεραιον ε]ας ρετίοπα!ᾳ τερΓα/επίαηῖες ; 
ευ]ας τεί ο. αβατῖπι {αρρείαπετ πο ταπὺπα ἴπ Ψετ. ΤΕΙ. {εά 
ἃχ 1. Νογνο, πρι 
Οµπίά (ερα]επταπι Αηροὶίς,) αἀοτατπητ Ρτοςιἀεπίες {αοΐεῦιις 1Η 
τεχίαπΙ : Ἰάᾳπε φπαπινί ρτοδὸ {οιτεητ πος εΠε Ώειπι, (εὰ Απρε]ος, 
υὲ «οπβαῖ εκ νεΓυῖς εαζυπι Ρτοβτεπτίαπη [ε υἰάήβε οἱ/οπεηι «{πσείογάηη. 
Ατ Ῥετία ροβ ρειαξαπι ργοβτατίοπεπι «ο{αΙῃ Ἰρήε, βαηῖες αά Ώλεππα 
οἵαὔῦαπῖ, ὃς αΠοιαπάρ. Ρεπιβεχ]. δίς αρυά γειυβΗἩππτανι Ῥαἰαῦυπι 
Ῥετίερο[ταπυπη, σετπυητής ππατπποιε Ώατυας Ἑερυπι βαπίππη δς 
ογαπΏυ(η αἆ Ώεαπῃ οοἵαπι δοἱε ὃς Ίσπε {αρει]ὴς {π ραζίετε Ροβτς : 
ὃς (τείετεπτο Ηειύετίο ὃς Μαπάε]ῆο,) Όπα αἰουα ατα εεγπίτας 
βεηι]- 


ταπτὺια ον, 


{αεππῖπα αἆ γεια Ἐἰάεπι «οπνετία (νίᾖς αριά : : 











Οαρ,1. ὕετεκυΜ Ῥεπεαλκυν. αχ 
Εεπυθεχα αἆ Ὀειπι ΟΙ2Ἠ9 «ΟΓΑΙΠ εἰίάεπι. Ἅίαπι δοἱἱ ὃς Τρηϊ ρίς- 
Ὁπητεῦαπε Ψεπειατίοπεπι οἰνί]επι δε αἱαταίομςς, αἲ Ῥτεςες ὃς Ῥειῖ- 
εἴοπες γεδα(ίπι ἀῑτιρευαπι αἆ ὨὈειίπι, 1 απτεπι {αοιεῦαπῖ ΟΟΓΑΠΙ 
Ίρπε, πιροίε απεπι ΠαὈεῦαητ Φαογππι, 1 Τεππρ]ο Ὠεί {ειναταπι, ὃς 
τεπι ρυΙβΠπιαΠη, «οἶοῦε τερια(εΠῖαπίεΠα Ῥἰαπείαη Ματιεπι , αἴφιε 
ἵτατε Ώευπαι ; Ιἀεόφιε {ασε Τραίς ἵπ Ῥγτέί {εεναταθ, γοσατυς 
ἠρπῳ Μαγεώ. Ἰναια Ὁτ οπιπὶ Τρηϊς ια Τεπιρ]ο Ὠείαριά Πιάωος {ες- 
νατας, ππεεϊτὸ περικαῦατας {ασες, Ιίαιε {οἱη9 Ρτο Ἱποεπίο αἆμιυεῦα- 
τας; ας ὃς Ῥετίατιπι 16η] αὖ «ο εχειπρἰο ἀείαπιριις, Ιεάεπι ἸιαὈ]- 
της {5 {σετ αυᾶ ἆς σαι/ὰ εἰ ρα ηττεβαίας γεπετατίο οἶγί]]ς, αἲ 
πιοκ {ππάεδαπτ Ρτεςες Ὀεο, ρυταπίες {ε1Π ας ρατίο Ιπητατί γεῖετες 
κλρφ Ίναπα υὲ Ταάσοί οἶῖίπι 1π Γεπιρ]ί Ππιτοῖτα πζεῦαπτυς Ρρτο- 
ἴοπε γετίας (απόζαα πα, ἆάπα αγάετετ Ίαχτα εο5 Αἱτατῖς Τρηϊε, Ίος 
πποάο γετὸ «οἰεπῖε» Ώειμπ; Πο ἃ Ῥετίβ ταυι Πλυβτε εχεπαρ]υηὶ {8- 
επι, (αἀάεπάο απζειι Ιᾳαίν νεπεγατίοποιη οἰγιίοια ,) ἀῑνίπο ουἷεα 
{ Ώεισπι ὃς αἆ ευΠι ρύεςες {μπάσῦαπϊ, ἆππῃ 1ραῖς 1 εοζαπῃ 
να. Ακ ΑΔ ατἀετεῖ ]ηχία «ος. Ἐτ ας Ἴρηϊς ίαςες «ος ει αςοε- 
418, {εενατυς Βιῑτ 1α Τειπρὶο 1εῖ, 9οἀειι ποπιίης (αἱεπα 11 {μῖς ΡΥ- 
χέϊν εἴἶαιη Πασυεγαπτ Ῥενία «αρ λιὰς αςεεπ(απα:. ὃς απία ἀῑάης Τρηῖς 
.. ἀϊνίπο ρετρειπὸ αΓἀεῃς ὃς Ππεχπέχις {αῖς {ε(νατς ἵ Τεπιρ]ο 
Ῥεὶ Ηιειοίο!γπταπο, ετρο ὃς Ρετί φπα[ εἰάεπι ριοερίῖο ΡαΓει- 
τεν (γεὶ εοἀεπι εχειηρἰο ἀπό ,) ρατίτες ἵπ (αἱό Ῥγτέιο ἴσπεπι (αἲ 
{αρτὰ ἀἰκίπιας,) «οπ/ίετνατί νο]πότε ΡρεΓρετυΣ, ΄ δ8ἱἵαααςε νετα(]{- 
Πυµ Ῥετία ]ωάσογυμι Ίας ταϊίοπε απιη]ἰ ὃς ουᾶ ππεπες ἀπόχΙ, πηῖ- 
πὴς πεόζαπι αηπαπη 1η Ίχας ρατίε ΠΟΙΙΟΠΕΙΗ «ΟΠΟΕΡΕΓΙΠΕ, 4Η πουο 
11ο Ισπιίπε {εἀάμόι; τά εἰ {ραοίοεπάμη, αιία Ππάσογαπη Γπαὶατίο- 
πε άιπιεβ, Ἰἀάεόφιε 11 οί ρι]πιὸ ορηί οαἰτὴς ἀῑνίπί Ζεἰοτα;, 
Ἱαπά τεπιετὸ ἁαιππαπαὰί {απε αὐ 1 απὶ εοταπα Ἐεἰίσιοπῖς ριίπια να» 
Ῥυγίτατεπη δι Ππου]ραίαπα Ῥταχίη ποη ρεΓ([ρεχετυπῖ πες ππεπίπεταπς, 
πες 1 ας Γιρειβταδχοπῖς {ει ἱπιεγρο]αξίοπί ἠηποσεπίίαπι ρτοδὸ Ρρεί- 
Ῥεπάετασε ; ἀππι Ἱπφπαπι, Βετία: Ἱπποσεηίε {εὰ ἵαΙπεΠ ῬεγρεΓαι ρι- 
ταῖητ Ταάσος ἵπτες νεπειαπάπα Όευπηπ, ρτο[ϊγαίοπε {1ὰ οἰνίμτες 
νο) αν γεπεταῖος {ωΠε Ίρπειη, εὖπα 1ά πο ἔαοετεπτ͵ {εὰ ρτοςἰἀεπάο 
τα Ὑέπετατεπτυς Ώεμπι πε τείρεέτα α Ίσπειη, 
»Νοπαφαε εἲ ραυ{α ους εἶ ἱπρτεπιις Ργγο]αξγέαπι νεταῖα (ας: 
ουπι τεΗσ]ορᾶ απῖηνί Ἱπιερῄοπε,) εὖπι εχ απίπιο ρ]απὸ ὃς αρετιὸ οοΠΙΓΑ- 
σπα Ῥνοβιεαυτως, Οἶπῃ επίπι Απηοις ἵη Οε]επια! Τηάἱά πνεο {ααία 
-πεοίαπι δαοειάοτες {οἱὸ οοπ{ὔ]ετει, «{π ἐπ εμίέα {ο αἰέφιας ῥΥεέΕΙ Γνη- 
Ἡ Β 2 4ΕΓΕΠΕ 


Δ... ασφφὺς Αλί καλώς άμα. νο νι σκι" α ὁτα, | "τὴ 
13 ΗΙιδτοκΙΑα Ἐξεισιονίς (πριτ. 

ἀεγεπὲ ἀἡγεξῖὸ αἲ Ίσπεπιὸ Ἐείροπάεραητ, Θιὸά πω]]άε ῥγετευ Γωηάεύαηε 
αϊγεξιὸ σα ἴσπενι, [εα οΠΙΠΕΙ ῥΥεςδ Γωας ἀἰγέρεύαιε ἠπηηιεαίαιὸ ααὶ Όειι 
Οηιπήροίεπέεπι. Ἐν εἶπι Ὦ. δαμίοῦ αριιά ΠΗραΏδη, δι Ὦ. Τανετηίει αριιά 
ΚΙτπιᾶπ Ρετ[ά1, εοΓπα Φασετάοτες ἂε Ίνας ολάεια τε οοπ(μ]ετεπῖ ὃς 


ὍαΠίεΙΓορατεητ, Ίεππρες ΙΠπνεΠετηπι εοδ ρ]απὸ περαπιςς {5 ἁῑγίπαπι αἰί- 


Ύυαπῃ ΑάοταΏοπεπι ρεΓίοἰνειε Τρηϊ, αρτὸ {εγεπίες ας «ο ποπηῖπς Ἰ1ὰ- 
Ρετεπίατ Ιἀοἱοίαιία , οἶπι πι] ργαῖες Ώειπ αἀογατεπτ. Αάεὸ 
οἵππες εοτΏπι Φαςετάοτε», Πφυε Ἱα περιοπίδιας ὰ {ε Ππνίοεπι Ιοηρὸ 
ἀἰβαῖς Παδίταητες, ἆς Ίπας το Ιπιεττοβατί, επο οοπ{επιῖεηίς οἵς αβ- 


(πηεηῖ Τε Ώσυπα ταπτὺπα ἀῑνίπο οπ]ει αάογατς, 5ο] επ] απἴεπι ὃς 1ρηόπα 


πο Πἱβ οἰνί τε[ρεξεα Ἰνοποίαε, ας [οἱεῖ βο (α!η Ἑερίρις απλή 
ἹΜαρπατίοις 1 ΟΓΙεπίε, πο Ρτοβγαίοηε ΥΕΠΕΓΑΠΙΗΓ ΟΗεηις ΟΠΊΠΕΡ. 
Ἰάεόφιε εππῃ Ρταπο {αας (Ἡτ ἀῑείπιις) Ἱἱερεπάί ὃς Ιητε]ρεπάϊ {απε 
Αιτογες απ οοπτταγίαπῃ αΠετυπί πε οειτᾶ (οἰεπτιᾶ Ἰοᾳεηῖες, ὃς εχ- 
τοιπὰ ΑάοναπΙ σπα {ρεσῖε ἀεεερτῖ ; εὐπι γεα]ῖς ἀβιπάίο πο {41 ἵπ εχ- 
τοΓπο «οτροςῖ5 ρεβιι, {εὰ ΙΠ πιεητε Αἀοταπίαπα, οσα ΠΟ ἀϊρπο- 
{οεπάα πΙᾷ εχ ρτο]ατὶς γειὈῖς, (απ: πιεμῖς 1πάίσες,) αμ1δας πτυπεαε 
ταίες Αάοταπτεδ: Ιἀεόφτε Ῥειίας (αοδ-ἱρίοΓπι εΠε ΙΠ Ίνας ρατῖς ΙΠίεί- 
Ρίετες γεΙπα επι». 

16 Ίίαηιε ἀπά]ς ρεγ[αα[οπε Ίρπεπι {αππῃ ε[ε {αοευπη, Ἱ]άππαπεαι 
νεπεταδί]ε οπἀάαπα {α{ριεΙιεπἀο, 4 ο αἱ {οἱεπηΙ ΓαΓαπ]εήτο αἀίσει- 
45 ετας͵, ιά βευαίξ εοἵαπῃ Ίσπε ἵπ εογαπι Ατὰ αἴάεπτε, αἱ Ταάσὶ 
146 {αεϊεῦαπι Πβεπάο {οἰἱεππῖτοι αταπτος «οσα! Αἱταιί ἨΙετοίο]γ- 
ΠΠΤΑΠΟ πι Ίρπε ατάεπῖε {αρει εο. Ἠος ἰάεπι φἴοφαε {αςἰεῦαμῖ 
Άταῦες ραραπ1, ο (4 {α{ριςΙιο {αἰίι ἸαΓαπιεηε!,) εἰαπου]ὴνη ΠΗ]1οἰς- 
ὕσαητ {αἶεπα, «π]α5 εγεριτατἰο εβει 1η (ετριςυ]αππεπίη ΡρεΓ]αγΙ. 

Έτ εὖπι [ιάσοταπη {ασετ Τραῖφ Έπῑε Ρίο δασγίβς]]8, ἰβίτως δι Ρετίας 
οβετεραπτ ΨιΘΊπιας δι Ἠοϊοσαυβα εοππδιεῦαπῖ 1 {1ο Ίρηε {4οΓο: 
Ώαπα δασγΙβεῖα αριὰ ΠΙΓΑΠΙΟΙΕ ΡεηίεηΠΙ ποῦ ΙπηυΙπαὈαηῖ Ίρπειη, ας 
αἱ τες ΡΓορΒαπα: ὃς {ογάϊάαι: πτί πες αραιά Εοπαποβ, «ὖπι Ιπτερτί 
γιτα]ί ογεπΙατεητΗς 1π Ψεβα]ι1ρας. δἱ απτεπι αἱίας {οὐάες 1 ΜΗ ΕΠΙ 
Ἡογαπῃ Ιρπίαπι οιῖς Ιπ]εοίβει αἩτ Ἱπ[ρωίῇΠες, οπρίταἰε εταῖ, ΡΕΓ{ΑΓΗΠΗ 
Έεσες ὃς Ποιηῖπες ἀῑτίογες α[ηπαπάο Ὁ πίοµεθ ὃς ρτεοία Οἶσα αἴφιε 
Ατοππαϊα Ιπίρεισεῦαπε, Ἡς Ίδη] ἀε]ιςαἰὴς ραίοεΓείΗΣ, αμ; νοςββα- 
τας, Ερκ]α [σπή, πτ ροβ]ας ἀῑσείας, δε οπιμία αἩ 7 {αοἰεραπι ΤΡηἱ 


Γ Άατ Ρει Ίρπειῃ, ἵπ Ἠοποτειῃ Ὠεί βάα πης, ὃς η εο τεγπιίπατα. 1 


νο]αῖε ΟΥτ», οἱ (πεί ρείπ]ο Τ40το Έκγα, ΥΠ. 14. ΡτοάΙταπ],) 1 
Ὠνρίοπιαις ᾖήτ υς εαίτήεχετης Τεπιρίωμα 1ει Ηιετοίο]γπΙαΏ, 
11 





ἴ ας πο ο οτι συ σ θἲ νο τπτ - -- ο” ωΜ - Ἕμαωφα 





Ορ.1. ὕετεκυν ῬΕκδακυμΜ.: τῇ 
ἐπ φμο δαετα Όεο [εὐαμὲ ῥεγῥείμο ἶρπε ; εοἀσπι {6ἰ]. πιοὰο ᾳπο. Ῥουίας 
ο ταπο Όευπα οοἱεῦαπτ, ὃς Ποάίε οοἶμης, αἆ εὐπα {οἱᾶπῃ οἵαηίςς; ΠΟΠ 
ο αᾱ Ίρπεπι, {ε ζαητύπη «ΟΓΑΠΙΕΟ; πες ἴσμεπῃ ὉΠΩΙΑΠΙ γοςαητες Ώ6- 
πο πι πες ε]άς οαπ/ἡ Ίλευια πορ]ίρεηῖε», απταῦ εἶας οπἶτι. αλιηπ]ά ἆς- 
{4ἱἔαηις». μλζνν επίην αρπἀ «ο» τερυταίΗ: ταπίὺπι Ογεαίητα {ει Ἐ]ε- 
πιερίυπα αυὸά Ηρηῖ ρα(οίτας, {αςὸ εχηηαυῖτυς, νεὶ (4 ορυ» {τ) {αῦ 
Ρεάιοις εοπουἱσαωσΣ (61. ππαμι εχ που αιπιῖς Θεέ ποτ Ε/επιεπέήη. Ἐε 
οὐ Ίρπεπι 1ηϊῖες Έλεπιεητα «εεαῖα ΠΥΠΙΕΓΕΗΣ, ΠΠΡΟΠΙΟΙΙ6 εβ ης εἰ 
ο επι τερυϊεηῖ εΠε Ώευπῃ , δε Ίος ππο(ο «αβουΠιοηῖς», ΣΕΠ οοΠ(- 
ταια ουσ ε]ιίάειι Οοπάϊιοτε οοιΜαπάαητ, Ούαυε Πητ τελρ]οβ ειρα 
΄Ῥευπι Ζε]οῖα:, ευπῃ ως «οξ]1 δι (εινα Οτεαῖοτειῃ αρηοίοεηῖςς ἵπ 11- 
Ὀσίς {αἱς, ποπ εΏ ριοραδί]α οαιιὸά ομίταπο ἀῑνιπαπα τη οπετίητ αἰτοτῖ. 
ΑΠ τα]ε ουά {τε Όευς, φποά αὐ Ποπρίοις εχιηρι! ὃς αππμ]]ατί 
απεας, ὃς Αουά νεῖ Τειτᾶ ταση {αοι]ὸ οὑτυσαίαςὸ Απ τοιίἀεια Ἰαυιις- 
τυπῖ Ὀεος Εἰειπεπίαν1ο» ὃς ριατετεὰ 7 Ώεος Ῥ]απειατίοςὸ ΔΡΠτΙ Με- 
Ἡοτα «οιιὸ ὃς Πια]ογα οοποίρίηπι 4ε Ώεο, εἶα ΟιππΙροτεητίαΙα ὃς το- 
Ἡφυα οπιπία εἶω Ατιόυτα ρ]ογ]οία (1 Ρεορό σαἶοειι Ορεεῖς Εα[πὴς 
ἀϊσεπιης, ). Ργοπιριὸ αρποίοεηίες, αποπα πη]]α επ ουπτ Μιγα απϊ 

!, πες 1η εοσυπ] Τ10τι ὰε Ἐε]μρίοπε αρεπή ης ταἰε οιά υπο παπι 
“«εοπιραίειτ. Όγτὶ Ἱπ Π[οε τεῦι ρ]απὸ Ποίρίτςος, Ρεγρεταιι γοςβης 
ᾖΜαρος (μήέογει ΕΙεηεπίοτήπα, . Απ ετρὸ αι! Ώει ὉπΠαϊςιη αρποίςυΗς, 
περιταύπευς Ἠαῦειο 4 Όςος απῖ ροὴδ αι Ίεος, ο πα Ρρο]γιῃο- 
α{πὶ εΠεηις ἀαπιπα1, μία οἰν]]ες αἰἴφυας Ἐ]επιεητίς ὃς Ρἱαπειῖ ΟΦ Τεπιο- 

ο πας {αςίυηῖ, 908 αἰἰηπαπάο Ιποαιτῖς Ρίι5 οαυὰπα οἰγ]]εο γἱάεπεαι ὰ 
τΟὐπι ππε ροὴς (ων γαίογε; Ε/επιεπέογιη, ηἲ « {π ρυσίτατε οοπίειγαἵε 
ο ὃς αὖ οιπη! ροἱἱωμίοπε γἱηάίσατο ροβῖης.. Ναπη (ατα λδῖ πιαρὶς ραί- 
τιου]ατῖτες ΠποϊανΙπιης, }) εὖπα, Ρος εχεπιρ]απ 1ραῖς ῇιάαιοί, ρι- 
τεµῖ Ἐλειπευία υἱ οπημΙσ Γεγυπα Ῥτ]ηε]ρία ὅς Φεπ]πα εΠε οοάαπι- 
πιοάο Ίπετα ὃς 1 {μᾶ πατϊνὰ Ρυγίίαϊτε οοπίεγναπάα, οἰίπι Παβιεγυπε 
ὃς αάῃας Ἠαδεμε ῬΓο δἱησιι]]9 Ε]ειπεητίς ΟµΓαῖοΓες οὐῖ βρεπά1ῖ5 
πὰ αἴυπται υἱ Αφυας ὃς Εἰοππίδης ὃς Ἐοηί σας 1ηγίρι]επε, ὃς απἱ Αὔ- 
πεπι αὐυαμίυΙ ροῦσπί ὰ Ἑατοίρης δς Ισπεπι ὰ δοτάΊδις ὃς Τειαπι ὰ 
(αἀαγετο[ο ἀείεπάαπί, εάαιις ὁ Ρἰατέῖς εἰπιίπεπι:; ππὰς εἲ απὸά πιος- 
«Τποξ πο. {ερε]αητς. :Ἐτ ης Αδτεπι Οαάανετα πἰηίαπι ςΟΠΙΑΠΙΙΠΕΠΕ, 
Όοινι ὃς μίτητεν ομΓαηί, εαάσπι ἵπ ν]{σετίθης {μῖς {ερεµεηίες: Βἱ5 
“επίπῃ {ερε]ιεπάος ἱταάσητ ἀεβιμέχος {μο5. Ἐτ αὖ εἰίάεπι Ῥεϊπεῖρὶϊς 
"εβάεπιηυε οεἱρίπε εἴὶ αυὸά Ψεβαίες οἰίπν εκ Ἰηβυτίοπε Ἁαπιας, 
ουατος. Εἰεπιεπίογυπι «υΓάΠπΙ σεΠετῖης ταίίοπε Ππβατω]ομί5. {πας τ΄ 
εκ 3 Β 3 Ἱ υπός 





! 
- 





Ἱη ἩΙςΤτοξκΙΑ ἘξεΙι1Ιατονίς Οπρ.1. 
υπᾶς ει ηπὸά ῥε[ία ο ριαεὶραὸ {ρπώ, αἰφπαπάο Τογγα εχροπα- 
τω: ὃς ἵεβαίες ληιααι (Οαππορηστσα Ἐοητεπι) Τεπηρ]ο {ο ρτορὸ 
αά]υπέχαϊη οπΓαγς Γοεπεῦαητς, κα υ. 

Οἶαι ε’ρὸ Τρηί πον τΠδηοτῖητ πες Ἠοάιὸ επίυαπε οἷ]α Ὀἱν πίτα» 
ας Απτσυία ρταῖετ Ρυτίαϊεπα, πες Ἰρηίς αὓ εἶ ππς απ νουαΈυφ 
4αἲς Ώεις, πες Ποάιὸ Πς νοσετας, πες Ῥετίτίοπες αἆ επι ἀἰίραπεις, 
πες ο Ιπίεπίίοπε οοἰατας ατ ΌὈεις, {ατὶς «οπβα: ουὸά ὰ Μοἰναπ» ; 
ἱπεδααί5 ὃς αἰιῖς Ιπ]/1ὸ εἰς αβῖρατιι ὃς πατάτας αὈ/οἰαζαπ] {ρηέροίαγωνς 
πΟπιες ; εὐπι «α Ρτοβτατίιοηπί Βενετεπῖία ου Ιρηί ὃς Μίνα ριο- 
βαταιί, ποη Πί ας ουἶεις οπὰπῃ απ! ρε ΟΓΙεηίείη οπιπίθας Βερινιφ 
ὃς Μαρπαιυις οἰναίτει εκληνετί. {οἱετ. ΄ Έογαπῃ Ίταφιε ειρα ΙΡΗΕΙΙ 
Ἐενετεπιία ποή αγειτεῦαῖ ανοςαράτνε ὰ γεν Όει πίτα, {εὰ ατ Ίπβτα- 
ππεηϊα]ε αἆ {ρβις ομἰταῃ ρε[Γπεδαι το δαστὶβοϊ!ς ὃς αἰίτει, εύπι- 
αυε οπἶταπι ρτοιπονεῦαῖ ὃς αἆ εππἀεπι {αοϊεῦαξ, τί {ας]εῦαι 1ρπ]9 
Αἱταής Ταᾶσα]ςί Ἱη ΤΓεπιρ]ο ει. Οἶπι {βίας Ρετίαγαπη Ισπίφ «05 ΠΟΠ 
αγεττεῦαι οπή ὨΏεί ουἱτάπ] ου γίροΓε δς νεείταιτε ρτοίεβπέτεπτης, 
εόίααε αἆ εὐηάεπι ΠΙαρίς αοσεπἀετεῖ, οεβεπί ἵπ ροβεγυπι Οαἱαπηπία- 
τους απ πΙπιίαπῃ «υ]ραπ1 14 ηας ραττε Ἱπρίπριης εἶς φυἱ γεγενὰ Ῥιι- 
ταπῖ ποπ εΠε οΠἱρατα, {εά τεῖι Ιπποσσπίεπι ὃς Ἱπποςιαῃ αά γείαπι 
ὨὈεί επ] τα πιαρίς (αςἰεπίειη, οἶμη Ἱοποτί ἀῑνΙπο πἰ]] «ο ποπιῖπα 
ἀετοφείως, {εὰ Ίπππαπε οι εἶας Ποπουί ας ταίοπε αἀάατας, Τεί 
οιήταϊη ποπ πἠπεπάο ρε «αεπποπία» ετρα Ίμπεπῃ, {εὰ εαπάεπα ο]- 
ταῖη αι μμ ὃς πιε]ιὴς οεἰεῦκαπάο. 

οἱ Μιτηταπή αἲτ Ίρπειι Παρα Πεπῖ Ώεος, ρτοςυ]άαδίὸ τες {πας {ο- 
Ἱεππίογες εχοΓῇ Εμ[επι 1η αἰτεγαττίης ποπΙΠο. Ατ (αἰο οπίά η η-- 


ουσ Εεῦατ πες Ἰοάε Β: {π ποπηῖπε ΜΙτΊνα απἲ Ιραῖς, {64 {εππρες 


1 ποππίπε ὨὈεί: ὃς φπἰάεπι 10γος {αος απο Ιβίπιος ΟΙΠΠ6ς 1 ἈΝο- 
τπῖΏο εί {ειΏρες 1Πεΐνοπητ, ρἰεγυπηφις {η Ώας {εαεπῖς {ουιπὰ, 


Άνω οφν ον Ρας ρς "μα 
Ἐτ 1η Ίνας Εοιπιπ]ᾶ, Ἀδοπιςα Ὠςεί τα]ε ΕΠ αιιοὰ αἰτετί «οπιρεῖεΓε Ώοῃ 
Ροτείξς: παπι 5οἱἱ5 ααί Τρηίς ΠπεπΏοπειη {ποίεητες, 14 ποη αἴιτετ {αοίαπε 
απλπι Ρτοργί1 πι ΝοιμιπΙρης εο5 νοσαπἀο. Ῥ]ητα ὃς Ι0α]οτα 4ε «ο- 
τόπι οτιλοάοχὰ 1π Ώεο βάς, ἵπ Ίχη]ης Ορειῖς Ργουεία οσσυἵγης. - 
Ισηῖς ε’ρὸ πιυ]εἰρ]ιοί πείρεᾶα Παρεβατυς {ασεῖ, {ο, ἴαπι ατ εχει- 
Ρίαιη Τρπὶς Πυάσογαπι, ο πὰπα ας οεἱρίπα]ε αἰημοά Ἐλεπιεπταπι, ὃς τς 
τες {αὰ πατυτὰ ρυγιβῖπια, δίο. Ἡς {αφ ]οςῖ ἀιχίπιας, Ῥτοχίπιὸ ϱοΓΗΙΗ 
"Ἐιάεπι αὖ ΠπΙΙο ατοςβεπιἩ», 
Ει 





Οαρ. 1: ὌΕΨετεκυν ΡΕΚΕΛΛΟΝ, | τ, 


αν Έτ ο πἰάεπι αὖ Ιπίᾶο ΜοπατοΒῖα εοτἩπι, Ῥο[ίαπιας ε[Πε [αἲ σετ ἆς 


ἹΜεάοταπη ὃς Ῥετίαταπι Βάε Ἱπ {οἱο Ώεο, εὖπι Ί]]α εειήφοτα Ἱμτεγ Νε! 
 Οσεπια](ς νε] Οεειἀεπτα]Ι Ἠβοσια Ηπιιτες νεπίαπί: (µαπίνις δι ἂε 
αητεςεἀεηεῖσας ἵεππρογίδης ποα ἀπ δίτεπςς, αποπΙαπη 19 Ἱππήο ΝΙο- 
-πατομία Μεάῖσα Η]α Ἐιάες ( πἳ εκ εοτυπΙ ΗΗτοσίῖς Πη{τὰ σοπβαῦ]ε, }) 
ΠΟΠ γίάετατ εὔπς συαβ πογα, {εὰ νιάετατ {απΠε τεσεριίβίπ]α οαὐα ἃ 
τεΠΙΡΟΓΕ (ΠΟ ἅῑα βαδΗΐτα, αὐίουε οοαόῖοπε α]]ὰ αὐταΠυπάε 

16 Ῥποιρις. Ἐτ ρτοίεᾶὸ { τε Ὀεπὸ Ππουίτατας δς Ρεέρεπάα- 

τας, Οµἱ9 (αἰιὰς } ἀεσιεει εος αἆ Ώεί Ἐϊάεπι εοπγειτίε» Ομ] Πε- 
τίεταπι Ῥοτεπς ηε ΄Ῥοτπεείε οοηνείτετε δι αἆ πΟΥΑΠΙ ασ Εε]]θίσ- 
ον Μεάος ({Π0 οααἴδης εὖπς ε{αηῖ Ῥει(α,} τοτῖιά ΟΥΡΙςΜο- 
| ὃ γετυπῃ οφυἱάεπι Εβ, Ώεο {πεσεπίεπῖςε, ]ετεππίαπι [ΧΕΧ. 
34. Ἰ ἵεπιροήίδης ΖεάεΚκία: ὃς Νεριςλάπε[ατί ρτοπυητ]αβε Ε]απηίας 
εΠε ἀενε[]απάος ὃς ἵπτεγ οΠΊΠες Οεπῖες 4Πρεισεπάος Ρτο ἵεππροτε; 
ἴ]ος απτεπΙ Ρὸβ τεβτυεπάος δι ἀῑάαπι ἀηρετίοπεπῃ εΠε τεςσι!ρεπ- 
ἁαππ, δι Γεάπσεπόαπι εΠε Θαριϊνίταίεπι εοΓΙΠΠ, Ἠος γετὸ ποπ Πε 
Πππο Μοπατολία, {εὰ Ἰοησὲ ροβή παπι γετα Ἐϊάες Ίπτει εοθ ἀῑα Β- 
Εηπτα ἔπετατ. Ὠαίο αὐίεπῃ ὃς ποπ εοποεΠο οαυὺά αἰῑηαί εχτετῖ ῥοµηε- 
τίΜΕ Ἠος πσετε ἰάφπε {εσετίπτ εοίηπε οοξρειίητ, αὐΙ εχ εἴγομππ]α- 
σεπίθας πατιοπίρυ Ἐτλπιοί υο]α/ὲ «05 αά γετὶ Ὠεί Ἐϊάεπι νοςατε ὃς 
σοπνεττετε, εὖπῃ εἰγοππιροβία; Νατίοπες ΟΠΊΠΕΒ τηης εΠεῃτ Ίπβάε]ες ὃ 


ο δαπὸ απτε παπι Μοπατεβμίαιη, ΜεάΙ εἴαπι {105 Μοπατε]μ/ὰ ΑΠγτίὸ- 


ταπ, οαπί Ριουυ]άπβιὸ ({ ροβιυί]ε) «ος ρου ρεενετ Πέπε, Π]ό(- 
 οπεὰ νετ Ὀείεπ]τα αά Ιάο[ο]αιγίαπι αὈάυχιΠεπι. δεὰ ΑΠγΠΙ (ουϊ 
'.ἀπδίο ρτοςα] οπΊπες ἂςε {1ὰ Ἐε[ίριοπε εΠε γοἰπεγυητ, ) Ἆος Πο {ε- 
΄σετσητ, πες 14 εβῃεετε ροτπετυπῖ ἆππῃ εἰς {ας]ίοεγεμτας Μεᾶ! ὃς Ῥετ- 
{ω, οπῖ απῖο Αγδαεεππ εἴαπι ΑΠΥΙΙΟΤΕΙΠ Ἐχατελία, Οὐπι Ἱταφιε Μεάι 


ο αι ὃς Ῥεηα) Ίπευητε (14 Μοπατεβ]ὰ Ππεγαητ γε Ὠεί ευ]τούεβ, ποΠ᾿ 


αὖ ΑΠΕ ἀπί αἱ «οαςϊ απ οοπνετβ, Ἱπάς τὶς «οπβαῖ 9ος Ἠ]ιτὸ 
{αιΠε τα]ες ρημὸ, ετίαπι Ιοποὸ απτε Π]]ιιὰ ἵεπτρι, (αητε ΜουατςΠῖαπα 
παπι.) Ίάφιε αὖ Ἱπῖο Οεπς; οπία Ἱπιροβιδίίε Εαὶτ πε γεῖ ΑΠγτΙ 
γεί Βαυγ]οηπϊ νε] αἰα αοαπα Όεπιες Τάο]ο]αττῖσα εοδ «ΟοπνετίεΓεηΕ 
πἆ νε ὨὈεί ευταπι, φπἴρρε απεπι ἴαὶες Οεητες Γρί τεριάΙασαητ΄ ὃς 
ο{ο Παδευαπι ὃς ἀετίάεδαπι, Ιἀο]ο]αισία Ρρτοτίις αὐάϊδα, Οἶπι 
Ἱααπε τεπιροτίδυς Αιδαςϊ5 1 ΙπΙτΙο ΜοπατεΠία [ια Μεά! δς Ρετία ἵπ- 
ο νεπ {πδτο Οτλοάοχία τήης {εφιΙαςε5; δτ πες απἲε πες ροβ Ι]πά 

πα, Ρροβητ αβῄρπατϊ οεγεΙπῖ αἰἴφπος τεπιρας 4ο νε! ἀῑόξαπι (π]- 
παπι τεµαυετυπῖ γεἰ ευπάεπῃ τε[υπιρίεταητ, ρτα{απιεπάυπι εΠ ΑΡοτί- 


αἱ σίης» 





δι ο .. 


από ἩΙιςΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΩΙΟΝΙς Ὄαρι. 
ταν Μεάος ὃς Ῥοτίας Ἱπ ρεῖπιο {1ο Εε]ἰριοπίς βαπάαπ]]πο αὐ απίηο 

πὸ 1πίταϊοφ {Πο {η νετ Ὠεί ου], δς 1 εοάέπι ροβεὰ {επιρες 
ρειβιαΠε; αἴις «ος ροβετίονίοις τεπροτίθυς ({ς, Ρο τ4ο αΠΙΟΦ) 
απ εοἆεμι ευ] ρἱΗ5 οοπβεπια(οό ΠΗΠε ὃς ρίητα οτιοάοχα ἀῑδιοί[ε 
εχ «οηνει/αξίοπε ο Πταε]ἰεῖς, ο πο Οαριίνος δαἱπιαπαί[ἴαν καπ ](ε 


ἵπ δηυί]ας ὃς Πανα ὃς ΟοσαΠ ὃς γε]ίαα αχεθ Μεάοτιπῃ, Ναιπζας 


Ίπὰε «οἱ Ισίπτας ) Ρτο αἱ]φιο {εΙπροτε Μεάί νίάεητυν τεάρέτί (0 ρίε- 
Ὁ πατιὰ Ροτεβαιο ΔΠγτίογαπα, γεὶ {αἱτεπι εἵαηῖ 6οἵσπι οορίαἀειαςῖ, 
"αυσἷα Φαἱπίαπαβας ασε Πόεγτατεπι 10ἱ «οἰ]οσαπάί Φαπιατίταν Τ{ΑΕΙ1- 
τας, ὃς γιοεγετςᾶ εἶιι Νερο» Φεμπαεβεγὴθέ Εἰίας ΕΓαγλααίου (Οτ]να]ς 
ο αἱμὰς ἀῑσχις 4{παβρεν ) ἵπ δαπιατίαπη τταη(α]ίς Μεάσς, ΄ διήαπίτας, θ- 
Ἠήτας, ὃς Ἐλαιηίτα», ἃς. Ἐε οιὸά Εἰάείες εαηί δς νετὶ εί οπ]εηῖ αά- 
ἀῑά1, Ι4εὺ Ώεις ἀπορητίς αηπίς απῖθη παπα Όντας παίοείετυς, ρες 
Παἴαπι ρΓαἀ]κίτ ΠΠ οὔπ Ρεγ[ῖς ὃς Μεὰ1 {ιἱ5 εαριωτ(η ΒαὈγ]οπίαπη 
ὃς εογα!η Τἀο]ο]αιτίαπα ρετάιτασαπα: ας Γ/α.ΧΧΙ. 1,9, {εμάς ὁ Εἰαπι, 
οὐ /ἱοπεῦι Ροπε ὃ Μια. ------(εοίκΙ Βαὐ)γίομ, οπιµία Όεογωπι εαν 
δομ(ρε[ία αά ΜεΥγαηι με εοπ/γερίέέ. Ἠος (αάνυῖ εγαηῖ Μεάϊ ὃς Ῥεύ- 
(ία, ηπὸά ε[επί νε Ώςἱ «υἱεοτες Ιἀοἱοἱατγίαπι εχοΠ. Ες κ)ρή 
Ει αἲ 1η ρπηῖδτεπιροι 1ος εταπῖ Ἐϊάε]ες, Πς Ργο εοΓΙΠ1 εοΠΕΙΠΙΙ- 
ΟΠΕ 11 νετί Ὠεί Ἐϊάς, {0 βπεπη ε]αίάεπι Μοπατεβία αρραταε Ζο- 
{οαβτες Μεάοτιπι ὅς Ῥετίαγαπι Ῥτασερίος, ο αἱ 1 Ὠεί ποιτιὰ εἀσα- 
τας, Ψετετὶ Γεβαπιεπτο πο ΕΕ Ἱπαβαετας, πες ἃ Ἰαάφογαπι «οἩ- 
γεατίοπε αἰ]επιῖδ; 1ηὸ ὰ ο δ(ἀαπα ἵπ Ῥαἱαβ1Πὰ Παϊτιθ οεπίείης : ου] 
Ίταηυε 1ρίε ΏειΙ1 ποίοεης, [1ος Μεάος δι Ῥετίας ἵπ Ώει. ευ] οοπτῖ- 
παν ὃς υἰτειτὴς Πα[οτιμανίτ Ἱπ οττλοάοχίὰ, ϱ παπα Ίταφπε «ογα!ῃ Ρρο- 
Πειϊ αά Ἱοιετηίη πίοας ἀῑεια γετίπεπτ, αῖ εκ εοΓΠπα Εε]ρίοβς Τ- 
Ὀτίς «οπίῖατ, ος πιοάο ΜεάοτυΠι ὃς Ρεγίασαπι ουιοάοχίαπη αἆ 
Ἰος υάηιε (επΙρις ἀεάχίη]ης. η 
Ητε Ζοτοαβγες {αὶς Εε]ἰσὶοπίς Ῥετίο-Μεάϊςα Ἐείοτπιαιοι απ πο- 
νας [αα5 Γεῖς ὃς Τεπεῦταταπα εχρ]ἱσαίίοπες ἀεάλτ, Ίαις ἆπο εχ ΟΓοα- 
τίοπις Ηιβοτιὰ ως Ἐε]ρίομίς Ῥτπεῖρία βατιεῃς, οππ πημ]τ]ς αἰῑῖς 
ου {αἱ ]οςῖ ἀοοεδιητας, 15 ειίαπι οἶπι ε[ετ ἱπῄσπίς Ρη]οίορ]ας, 
Κε]ισίουε απ ῇἴενις, δε (οίς Μαι]είεως ρενήβίπημ», Ώας τατίοπε Ρευ- 
{49 {μι αἀπιχαιίοπε ρετευΗτ, δε {ια Ὀοάτίπα αἴτεηιον τεδάιάϊς. 
Ῥνα{ετῖπι «οἰαῖτ Έλευπα ἵπ παταταἰι φποάαπι Απιτο, αποά Η]ε ΜΙ- 
τππίαευη εβεοῖτ ὅς πητ]βεὸ αο πιαϊλεπιατιοὸ οοπΙραΓανΙτ; οί {α]. 
Μιμτα ρισβάεῃς, Ἡος Ἱη{ετίοτα Ἑερίο πιοάο τερεῃθ εάηµε Ἱπρια- 
δηαη5 {εάεραῖ: αὐςὸ Ἡτ ΟΠΊΠς5 Ρροβεὰ ΠΟΠ (αηΓὑΗΙ {π {πβιπ] Μοι- 
οσπα 





1, γετεκυΜ ΡΕΚ6ΛΚΌΝΜ, 17 


τἶαπι Ἱαρὶς απηςυΙβίπιο πΊοτε Ώειπι «οἰεραπς, {εά ὃς {η Ὀ]πάςε 15 
εχεπιρίο, δαςΓα {υα Μιτμεῖασα 1η τα]ὶ Αητίο Ρ/βαΓε ὃς ΡείἌρειε ᾱἷ- 
Ὅο ἀῑετυπε. Ίπεο εΓαητ ΜΙτιγα δε Ἁπ]ας Μπα! δγιηδο[ίζα Ρ]Η]οίο- 
ο Ῥϊηςὸ ὃς πιαιλειπαϊτἰςὸ {ρεθζαπάα δε οοπίεπιρ]απάα, ΠΟΠ αΠἴεπι ςΟἱεπ- 
τς ἷα ουᾶ Ίταφπο 1η το {αήπεας Απτοζςς :. παπι Ῥετ[ας τυπος ταἰία δἷ- 
ο αππ]αςτα πο εοἰεῦαπί. Ἐοιπαπί αὐἴεπῃ ὃς Οτῶςί ὰ ΡεΓῇς πππταη- 
τε ταἱίαπα ΜΙτἨετίαςοχυπι Βρυτας, {ας οοπεγήπτ ὃς {η Ὁ(απι Ι4οἱοία- 
ο πίσυπι γετίεταης, Ατ πιοπῖµῃ Ἰηδί ὃς Απιτίς ΜΙτἡτ]αςῖς, Ρο[ιεὰ 
ο παπάεπι Ρτο ομίτα ἀῑνίπο {αρεγαάά]ία {απε Ῥγιέα:, ποπ ουίάεπι α 
κ επεπάυμη. Ώειτη απ πα] ρατίείΌις οοπιρτεπεπάί, ροταΐτ, {εὰ 
ο 884 αἰεπάππι Ίρπειη πεσε[αγία Ὀοπηίς]]ία, εὖπι Ρτορίει ρἰωνίας ὃς αἷῖα 
ρα πηοὰα {αῦ Ὀιο γίνετε ὅς «οπ/{εγναΓ] ποπ ροτυ]ε. Ἐτ [απὸ ται 
Ἔγτε Ριεγαφυε 1 εαἰτ]οσίΌης ]ος]ς ὃς {αμηπη] πηομΓ αμ] ]ρῖς ειπῖ- 
περαπι, ΕΠΙ τῖγο ποτί «ο βτια οου{οτηιία, : 
.Όιαυς Ζοτοββτες (Ιπφυῖτ Αραϊμίας Ρ. 54.) εαπι Εε[ἰρίοπεπι ϱΠαΠι 
"λοὰιὸ εχετεςηῖ͵ Γη βιταῖς, εάπηαις βαδΗντ. Ιὁ απἴεπῃ ΠΟ Άπε Π]αρηί5 
ο αμπου]αΏῦιο ὃς σοπιεπι]οπίθας «ὔπῃ Ῥετῇς, ἃ απίδι {ποαγοεια[]ο- 
. πεπῃ ΡραΠης εΠ; υὲ {Πο Ίοσο πιοπβγαδίτας εκ 1 10γο δρ άρηόπια- Ψε(ς, 
ο οἱ ἀῑγετίς εβ ὰ ὁλάῤηόπια ΊΝεκ; πες αἆ Ἑερεπι αἀπιῖτια ροτηῖς 
- Ῥτορίει 11ης τεπροτίς δαεετάοῖςς, αι ταπηπαΙ το Αγ ὃς Εοείς 
ο εοητεπἀεπῖςς, εἶις αἁπήΠοπεια ρτοἱιδεραστ. Οήππφιε ἑαμάςπη αι 
ο απ Ἐερεπι ἱπανείατ, ἀῑάὶ δασετάοῖςς επί αοεττ]πιὸ ορρυρηαΡαη, 
| ο κππι «ο ἀμρωταπτες, δι αΠετειτες, Φκὸαά φΗαπιυ γα Γ10Πέ ε0η/επέαπεα 
1 ἀἱρετεξ, Ἴοη ἑαπιεπ «μπι εβε μἱ αἰίφια 1η ἸΚεΙἰρίοπε Μα {{οπευ αμέ 
Σηπουσεἰομει Πεγεπὲ [πε εκ ππέγαεωίῷ. 15 Ιίβηιο πη]λου]α αις- 
πι (πε Πιο Ἴοςο ἀῑσειις) ριαβιείε, ας 1ἱῖ νἰάεδατας, οαπηγίς 
 ΡΕΓΠΊεΓΑΠΙ ρΙΙ]οίορ]ιίαπα 1119 {σποίαπι οπαμία {εοετῖς: δε ατ Ὡλοδχι]- 
ο πα: [πα ρἱεπίογεπι Βάεπι βεοτεῖ, πονας απα(άαπι Βενεἰατίοπες Ρί- 
. τεπάερα. ΊΝαπι απιε Ζοτοαβτειη, {0 αἰίο δαυαιεῖςο Τ,ερίατοτο Ρο- 
γεοβεζέ/ραηρ) μήν Εειἰριοπί ἀϊνετβιατειη αριιοίεηε Ῥετ(αΓΌι 
Ἀτετάοῖες 1η Ἰπάιὰ, {ο, ΦαραΙπυπη αὐίοιςε Ὦγτοδυ]ιᾶ. Ἠαπο αι- 
ἵεπῃ Ἐε[ιρίοπει) Φ παπα Ἠοάίὸ Ἠαῦεης, Ίου πιοάο ειπεηδαία!η ἃ 1ο- 
:ετεάμητ ἀῑνιπιιὴφ αρρτοῦαϊαπι, ὃς ρΓα οηπί αἰιὰ ρυΓαπῃ : 
” Ἀοεφπε {αἱῇε σας]ιτῖι γενείατυπη Ῥγορ]εία; {ιο ζογοα(νί (Η115 ἀῑξίο 
ο Κερ (ει ζογάΜι(θε,) αἱ {οείρτυπα οχίαῖ 1 Γ ῦΓο δα -ὸν, αὐἱ εῇ: 
Εταοερίοτηή ὃς ϱαπουσπι Εος[ε[α Μαροτιπι δΥγρίαριτα ὰ ἀοσζλιῖ- 
κ. ο Αθιο Μαβοξωμα δασεγάοῖς εχ τεἠρίοβο Ζοτοαβε! 1 1υτῖς οἶῖπι 
οσοι Ρος πιοάµπι Ερίτομιεν αἆ ϱΟΙΠΠΙΠΗΘΙΙ Ρορυ] {μμ 2. οἷ- 
9 19 













αλοίί 


ο. το Φε. 
ἑ ον ού 


αν 8 ος ΗΤέτοκ]ὰ ΚεΓΙσΙον1ς ο πα 
Ἰπ5 αἰίπος Ἐχεπιρ]αεία Ῥεπες πια Ἠαδεο. Τη ἀῑάξο Ίπαυαπη Τ1θτο 
π]αχ πα αρ εος αμ{οτ]ταιίς Ἰαῤρεξαν, {Θαπεῃις πιοᾶο ἂς γεσερίὰ το” 

Ρειίατη Βε]ρίοπε (Φα; ετίαιῃ οἱ εατα,λτε[αταπι «ΠΕ, Πὶς νειδῖς, 
μμ μμ... 
Ύνμαρνδγὸ) έκδ γόνο 

Λε ποἢ ουβαπ ους Ζοτοαβιῖς Ἐενεἰατίοπίθης (πτ να]σὸ ογεάΙτιη, ) 

ὃς ἵπ εἰς Ρεν πγμ]τα {εςι]α βάς τεεερτμπιὰ, ἂς εἰ (ππιεα Εε[ρίσπε 
Ῥετίατυπι Ἐεσὶ «{Γ4ε[ρί ἈΒαὐαιδμ νιὶρὸ ἀἰᾶο Ἐγάα/ρὶν Βοὐρόη 
«(απαπιγῖ5 ἀῑόίαπι ἘεΙισίοπεπ] εχτειπὸ Ρτοβτετεία ὃς (πετετας,) {α0- 
οτία {ηητ απ άαιη ἀπδια ὃς θεύπρυ]α, ΡΓς{ετεῖπι ἃς Βιέάτο ατα Ἠπᾶε 
τοζῖη Εεσηῖ ΠΠ Οἶετο Ππα]οΓε ({ς. Ρικ δις ) αἆ Ρεπετα]ε Όοα- 
εἰ[απῃ «οπνοσαίο, εος οοπ/{]η1ςε, Ἠαο 11] Ρα, ου 
| 14 ἱβ] .) αω- 
9 δαυν ορ” ρα οε”οι ον .. ἳ ο. 
Ἀνδ τώΕΡΥΕΡ ΩΣ Ἰ αν αλα. 
Όως. ο} βαδρο 6 δν. 6» κ ναό. οι, | 
ο πο νο ο μας 

Ἠας Ὠυρία {οἰνεῦαι Ῥετίατυπη ἵπ δαστίς Τερίῃατος υ[εἴπηας Εγαα νἳ- 
4), οί αά 1ά ἃ Έερε ὃς τοῖο Οοπε][ίο εἰεξξς, εχ πονὰ Ἐεγείαιίοπε 
π ρίατεπάεδατας, {εὰ τενετὰ αβα αποάαπῃ αἀπιρήτο,) ἀῑέίαπι Ἐε- 

ἴρίοπειηῃ εἰατιὴς εχρ]]σανίς, Ἑερῖς Ἐϊάειπι εοπβεπανῖτ, Ὀσι]ς {ατ1ς- 
{εοῖτ, ΟΠΠΠΕς αὐ ειτοτῖρας {αἱ γεάυχίε, ὃς ἔμπο γεοερίαῃπ Ζοτοαβτίς 
Ἐε]ϊσιοπεπι γεταπ] «Πε ἀειποπβιανίες ατι τα Ἰυ]άς Ορετῖς {εαπε]ᾶ {πο 
Ίοεο βηΗπὴς πιοπβταδίτας εκ 1ρμις Τ101ο Εγάανιγάρη-ηᾶπια ἀιέτο αφ αἱ 
μά πιε [ειναίυτ. Τητετίπι μλώρβμν η τὰ αιὸὰ ' 11. (Ππῖεςυ- 
ἴΠ, } ΙΡΙάεπι ἂς τοῖς τεὶ ενεπτι ὅς {αοςεβι Ἱερίτατ; {ς. φπδά (απάσπι 


Οπου ὧν υἱά Ζεγά 
φοζωρλδλλ ερ αφ» μεδώ) δω δν ωμό ἁά.. νὰ. 
)9ω]-)-ω«-” --6εἰ-ὃ . ο λλεζ-ω ἀνωνν κ Ἀλήκομνος 

ας ὃς ) Οοςεύ Ματάήα(νά». ι 
δρῥίκαπιάπ Ὀνεν]ατὸ ἱερίτιγρτο Εβήηαπιάη ΖοΓοαΗΓΙ5 .. Μακ- 
ἵγαΓεπόπ εβ εοτυπα «οὐεχ {αςει Ὑειρί εί, (16, Ζετατιητί δειπρῖα, }) 
ης ουαπάο πο Φεγύρρήγαπι [αεγανι αἲτ Βιθῄίογ (οάτεεπι ποπηῖμα- 

πως, . 
Ῥοϊἵο 








Όλριας ἵαπτεκυν ῬΕΚΕΛκύΝΜ, το 

ο Ῥοττὸ εχ «ὁλαδιήιώπέ ὃς Χεπορβοπέα ὃς Ε]γοῤοίο οοπίϊαί ΓΑΠ Ῥετίας 
αυὰπι δεγί]ας δαῦιος δο]ἱ εμ]ίοτες, Ίρπεπι δάση {ετνᾶῆςο απ{ε 
- τεππροτα Ζοχοαβεῖ. Αι επ λε πονος Βίτιφ Ἰπβίπεγει, δς ε]άς 

{ιαία ρἱατίπια Ῥψιόα εχιτπεης σ/014/ρ, αἆ πονος 1ος Βίτας απι]ςοὸ 
ο Ἱηνιατεε νΙΙπΠῃ της Σμγάμ (ει Θογι]ής ΟνΙεπια]ί Ἑερεπι «414, 
ο 1βε Ρτο νείεις ΒεΙρίοπε Ζε]οῖςθ ρἱαρὸ {αςςεηίωῖτ; δς ρτορῖετεὰ 
ος αἰτείάπα Ὀε]]ο Ἰηγαάσῃς, ἀῑόα Ἐγτόα ἀιταις ὃς {οἱο ααιανίτ,αἁ τα]ες 
ο ᾗπ Εε]ίσίοπε Ἰηποναίίοπες ὰ (π/μταί[ρο ἱηγίτατί ΓεΠεη. Όοπες 
ο παπάς Ὑἱάου ενκάεῃς ω/ριά(ρ, εα τιτίας Ἱπβαυτανίέ, ατ Μερ][αὶ 
ο Ἡιβοείοις Ῥετία ἵπ ΟιΗητα/[ρί ΥΠΑ πιυ]τῖς τταᾶ. Α Ῥετβς Ἱίααις 
ε τα]ί» Τρηῖς εἴἶαη Ἠούἱὲ ῥετρετιιβ δι ρει ρἱυ]πια {εου]α αν 













ο ἀπίπες {επιρει ἐυχατυς δε {ογετητ. Α δογιβίς εἴἶαπα {ευ Ταταιής Ισηῖς 
ο Ἠοδὸ (πε ἃς οἶἶπι ) Παδειας δασεΓ; αἲ πον ρατὶ Εἰταππν αρραϊαία 
οι να... 
στ ἆπ Ἆας φυ]άειι Εεἰἰσίαπς, ο ηπείη Έρπεια αιιούαηπιούο Ἡοποίαης : 
δι ΓΑΠΠΕΗ {ας 1η Φασειάοτῖο Τ.εγ]τ]ςο)) ναἰὰὸ «αι [υπ αὓ «{ζεπο ἴρπε 
ο καὴ Ὄστ τμ Ῥγτέαπα Ιπιγοάςαίως ὃς εοἴαπΙ Ώεο ρόπαϊυς: πυ]ηπι 
πο ἆρπε ἵπιαπτες νετὸ δασγαπι, πἱά ομὶ εἰτὸ ἕς Ἱεριπιὸ αςςεπάαίας, 
.. ων δοίε, γεἰ ὰ θ11ος,. νεὶ αὉ Ατὰ αἰτογίὰς Ῥγτέι υὈὶ 1ραῖς 8αοςς 
τος τα οοπίεένατυς ἃς νεα Ρεϊπιὸ αεσεπ{ας 645, Μυίτα επ]πα Ἠαῦεηίς 
ο ερπηησμία ο Γυηόα], ὰ απους Άη] Εεμριοηί ππαρηα ῥραῖς ἆθ- 
ο ἁππιρία εῇ. ρα πα] 11) ψσὰ μν Ῥγτόαπι, {εὰ δισὰκ; 
ο σης ἵη Ὀγπαροβίς {αἱς,) 1απηραδιους Οἱ6Ι ἵῃ φάῑρις ρεῖναιθ οοπ/{ει- 
"ναηῖ Ρ4ςΓΗΠΗ Ίρπεπῃ αοσεπ{!ῃ ἃ Εγτέο εοΓ ση ἵπ υτοε Λώβαγέ, «ινα: 
ο αἁ αι, 2ο ϱτλάΠΏπα ο 4ο ΠΕ]: εάο το πα Παε]δις ἀῑβαι ὰ 
ο δάε, Ἄφη απἴεπι αεοεπάυπι αὖ χοε σώπάαυΥ, (ας γυ]τ Ρετ. ἃς ἰα 
ναἰις,) 7 η Ιαίθις ἀχαπιεὰ Λώβαγέ, 
ο Ότανε εἴατ ὃς μιαἱὸ πιυ]όαπάππα ρεςςαΤΩΠΩ {Π εο ου]ης περ]εέχα 
“16. 9ασει εχιησαετείυς αμξ πποτετείηΓ αριά ᾖ[ωάσος παπι Νλαϊ- 
“ἨΠΙΟΠΙΕ5 αρεης ἂς δαστϊβείο Ἰηρὶ, Τταᾶ ΥΠ. ϱ. 6, αἷι, δὲ φως ἴσπενι 
«ἀἱραγής (νε) ὕπωπ (αγύοπεπι εξ πιαίοτε Άρρο (ῤ]σίωηι ) εκΜίΜκεγαΕ, 
ο οετδεγαμάµ: εγαε: αἱ σπεπι (απάεΙσύτί αι Τριγ{ζω)ἡ εκείμλεγαξ, 
ον Σπιρωπὸ [ετεαί, µέῤοίε φηέ ποη Μεπεῥαίων εβε ῥεγεπύ. Νες τ]ε α ιά 
ο ετας ππὴς πιυ]όαρί]ε αριὰ Ῥετίας. δεὰ επι Ῥεγῇς εΠενι ρ]γες εἶί- 
μμ πποάι Ίρπες, 1 εἶν ποπ εἴατ αηπὸ ρογίςπίο(απα ας βῑτ Εοηναηῖς, αριιὰ 
ο 91ο υμ]ςμθ ΤαπτὺΠῃ {ω]ς ρτο τΌἴο ΙπιρεΓίο Τρηῖς [ασον, Οµαςἱς ΕΓΑΠΙ 
Ρίωγες Ίρηες Ὠεἱρ]ιὶς ὃς αἰἰδί:. δε Ῥαυίαπίας ποια: Ίραςμ1 ΡεΓρετΙ ή 
| . 


ῥα:) σ πηπις 


[ 
μι 
ο. 
. 


τἆπ οπιπῖ ος εοτη Ἐγτέίς ἀῑε ἠοόξέφιε ατα, ὃς ρει φπαίεΓΠον μο-΄ 


ο 


α... 


ο ΓΑ. αν ο στ σσ, 
Γι κ -- Ὁ «» ταν ..- 


ο... 
- 


4ο ΗΙΕΤΟΚΙΑ Ἐξι1σίον{9 σαρ.ς. 


ΕΗΠε ἵπ Οεγεγ]ε δε Γνοίευρίηα Τειηρίο, 4πεπῃ εχεηχ]Πε πεβις, Ρουία» 
 τφφ. {αυπι αβἰπαπε ἴαια δασξιια, ατ πΙ]] Τρηί Ἱπρτατυη {πό 
απ» Ἰάεόφυε πες ἵπ δάςΓΗΠΙ πες ἵπ ΦΠΘΙΗΥΙ5 αἱ αη Ίρπειῃ μπουαΠι 

Ππίρυσητ αὖξ {ουάςς Ππ]ἱείαπε, ὅς πηπ]τὸ πηῖπει5 ευη Αοιὰ εχησαμηῖ» 
πες Οαπάε]αιι εχαπίµιαηῖ, {εά {ροπῖε ειποτί Ππαπτ, υτί οτίαπα {εςότε 
Εοπιαπί : πες ἀοιπίὶ (ας Ιποεπάταη αίτετ {αρρεΙ ης, ΟΠ λΙη ρες ἵῃπ- 
Πεόίοπεια τετ αιἲξ αἲο πιοάο {Πβοςαπάο. Ιπιὸ φυοά απρειει Βαπι- 
ππα!ίη, Οἱειπι αἀάετεμε, ροὴς ολη η]ίοεγεπτ Αθυαίή οι εχείῃ- 
βιείες, { αἰίεγυπι Ἱνογαπα {αεϊεπά πα εΠει, Ίβπεπι πο εχιίπρυυης. 

Αφυᾶ, πτροιςε ο πα; Πε Ιτίάεπι {ασα. Ριατεγεὰ ΑθυαΙ Ἰη]ίοετε, εῆεί 
Πιηπιᾶ νἰ δε Ππ]υτίὰ υἴγαιηφιις ν]ο]αζε δε ρτοῦτο αΗπεεπε, ὃς Ίπίεί ἀπο 
Ἐ]ειπεηία {ασγα ρυρπαπῃ Ππίιτπετε; αἀεὸ ας Βοτευτε οτι Ρετίαεπα . 


Ἱπρετίο, Ίρηεπι δι ΑΦυαπι οηπΙβῇς, εχας οΓΠπεη εαρίταἰε ὃς πα 
πποτῖο ππυ]όχαπάυπα ρἰασυ]απα, πες ππποτε ρα πᾷ εχρίαπάυπι,Ιάέπι- 
Ως ἵῃ αἶτείο Μιπάο ροβ Ἐείαιτεάίοπεπι γαγ5 {αρρ]ίςΙΙ5 «ο{ροἵα- 


δει ραπΙεπάνα ετεἀεραατ. Ἠίπς πεφυε Ῥετίας 1η 1πάιᾶ οπἱεπς [ες- 
τή} (περοτε φποὰ ἴρπεπι 1π {ε οοπτίπεαϊ,) ἵπ Αα παη Πππίτμης, πα 
ντοἱεητίαπα Ἰηΐειαηί Τρηϊ, οποὰ ἀαιππαθί]ς. Ἐλάεπι 4ς σαμᾶ εἴἶαπα 


ΟΙαάϊον ποια Ρογίαηξ, πες ατπιατί αοσεθηηῖ Ίρπειη, πε γιοἱεριίαπα Ἡἰ- 


Ἰαευτί ὃς πιπατιὶ νἱάεαπτυς, Ἑ, εοπίτα αητεπὶ, ἴριεπι αἶειτε δι {ο- 


νεις, [νε οΟΙΗΠΙΗΠΕΠΙ βνε [οΓύΠΥ, ππετϊτοτίυπη Παθετυσγ» οὐ ἵαπ εκ 


Ειὰςε ετρὰ Ὀεισπι ο υλπα εχ Ρ]εταῖς ὃς Όοπίς ορεθιις {αἱ {61 ΘΡΓΕΓΗΑΙΗ 
{ρεγεμί, εέα ἑαηίεν μὲ ῥεγ ἴρπεπι; ποπ θπΙάειη ΡΗΙΡΑΙΟΓΙΠΗ , ΩΔΗὰ 
ταἰε ουίά αἲ 1η {ε αὐίατάνπι, τς δε 1] τοι {5 παμάιτωπ] 5 πες οἵς- 
ἁσπι ο Αλῤαμεῖη απουοά ΕΙτάγήΠη ρεί ΤΡΠεΠΙ. . 

ΟΩυοαἆ γειενίς βΙερί Ῥετίαγυπι ἨΗαδιταπη, (ἀῑοξπίε Μαπάε]ῆο δε 
ο] τεβίδι οε]ατῖς, ) 1 απ ἵπ Ιπάιὰ ἀεριπτ τα. δαςετάοίες απλα 
1 αἷς], αἱβίφ νεβιοις Ιπάμτι Ιπεεάυπτ. Ἠος αὐἴεῃῃ 14εὺ εβ ως Ππε- 
Πὴς Ππππτεηίηγ Βαπίαπος Τηάος, ὃς ἵπ Ἠου {ε 15 εοπ{οσπιςηῖ, ΙΠ{ες 91105 


ὃς {10 οαΗ ους νίναπτ. Ὁπάεπες Ροτείπαιι εἀυπῖ : {εά πγρεπῖε πε- ολ 


οεβιτατε, εαιῃ ἵαπριπτ. ἩἨοίος ἵπ Ιπάιὰ Ῥογίας Μαρος ρ]απὸ [πά1ρί- 
ταγ]τ Ὠίορεπες 1 αδντς, 41ο {πο τεπιροσς ἀιχὶς αἰρῖς νεβιθις τη- 
ἀπιον της ε[ε. Ἐτ ΕΝ Πάει {απε α1ἱο Δήοὐέιγίάα {ει (αιάιάσέου 
γοσαῖ ([έωλατέ, «ο ὁλ δν ᾱ-ἲ-ᾱ-λ] ο ἄλνλ} (11 δλ8 αἁ λα] 
«αἱ [πε δεδα φισάαηῃ Ὀμααγωηι, {απ πεπιρε «4 λ{ολόπηα,) 
(μέ [ε ποππαπίωΥ, φμἱα αἰδαο ἐπάκμπε νε[ίευ ; ἴπ εοπέγατίκτα ΛΝΙΡΥαξο- 


ΓΗ 





ο ον α μὲ μξςλν. ον 6 


4 δι ὕετπεπυνπ Ῥεκοακύυμ. 2τ 


ο σωση φμέ {ωμὲ ῥοψιέμεν Ὀγκη[βία 4ὐδα (έωη. Ταὶεο ὦλλ1)δ- ολω Θ2η- 
ερ γονετὰ {ωητ Ῥοσία Ίη Τηδ1ὰ Ὀαβα. Ἀοπιες Μ{οζάηπα᾿ Βρπῖ- 
... (αἱαπειεά Γπάωέος, νεὶ ετίαπι σα)εό Πάικου: {εὰ ρτῖοι βρηπιβεατίο 
τος εἰρ παπη πο σετυπῖ 11ος τησητςς Πευτ Μολμαπιπιεζαπί, δεά 
τν εὐα Ῥετία ἵπ Τη1ὰ ἀεσεητες, Επί ὁ ραιτιὰ εχυ]ες ὃς εχίοττες, γ]άσῃ- 
ο τας ετιαίη ἵπ οι ουίόαπι αἱ τες (ρύστεγ παπα 1η Ψεβιοις) ΙπίεόΙ 
αἰιεπὶ πιο βίου», {αυ]εέίομε {ὐαςχ1, Ιἀεόφιε πες ἵπ ορίπίοπ!Ῥιιτε- 
α ον ακὰ Ίεππρει οτι]λοάσχἰ: υπάε Ἡοσαπι ΡταχΙ5 {οτιὸ ποπ Πτ {επιρες 
πες Πητ ογτ]οάοχ! Ῥετῇς ἴαπη 1η ος οπὰπα Τη ας φπ- 
αεῦις εχεπιρίας Ἰηταῦ]]ε, ΊΝαπιὰ νετετῖδης Ῥεγβς απο; 
"Βηερίς ἵα Ῥειβὰςο οι Ποεν]ὴς νίνίευς, τη αμηαίδυς τερης οταν τ 5 
αρ ερίπι ρταΙὰ 1ρηῖ (αριὰ «ος φαί Γερυαγες {απς) αΙἡνί οπη {ρ]εη- 
-. 4εηδ φυὰπη τυῦεη «οἶος 1η οπηπίοιις οπές Ὃ τερας αΠΙ- 
ος απατυτ ὃς {αρει Ἱαῦετυν: ὃς υξ οι, {ιο εἴΙαπι Ώοάιε ἡ αὐήνα Τ]ῆς- 
Ὁ. νεποῖο) αΠεσῖαηι Ἱπάπειο γείῖες Βανείεεηῖοο αἩτ. γαῦε[ζεηίες βαι- 
πηεὶ {ει Ἰατεν]ε(1 εοἱοτί», ααἱρρε απἱ Πτ Ίρπεπι φποάαπηπιοάο γείζγοπ 
Απηυ]άπίηυς ; Ἠέπο Ου πηεπηµηίς η Χειχίς {οἰεππί Ῥγουσβίοπο 
ο {εοιπάλπη πΗπιετυπη ἀἴθταπι Αππί,) {αἰῇε 165 [πυεπευ ῥπέεες απ. 
οκ ορ]αίος,]. ο ταοεῖ. Ἐτ εοάσπι πιοάο ππε]ογί ποια {ορπιίπα» 
[ωτεσα Εοιηπιούπηνε ροπὸ ἀερεπάσνε ΠΠΗΠΕ, {ς, τα]ι ςοἱοι15 
ν Ἅ ππαΠεῦέειη σεναατ. 1η Ἠ]ας ΟΡετίς ρτοσεβυ, Ρίυτα ἂς εο- 
| ο τηπι βία εκ Αυτοιε Οα11ςο απτορίε ποϊαπτατ. Αἴηιε ΡρΓορίες 
ο πορταδιέχααν οαα{αι εἴ ουδ Λαδέπηε δι Βαίαίοίων ὃς (ηδη. ὃς 
΄ Ἴγτορις ὃς ΕΠγαπεύης τετ ὃς 6Υαπαέης, «ΒΙπιεητης ρτ αἰίς Οεπι- 
ππῖ ὃς Ππρτειίο Παρεατας. Ἐτ πο ἵπ οιηπΙ δις ας τεῦιας, 
ς λΕε Ρτοριεί εαπι ο πα ου Ίσπε ΙΠίετίοτε «οπνεηΙεπίαπι Ἰαδεης, 
ὃς Τρπιτα Μειεοτα.δς Οοτ/{ςαηῖηα ὃς Ίσπες «α.]είίες οἴπηςς ἴπ 
Ἱ Ἡοποο {επιρεν Παῦιογιηε ὃς ειἰαπηηη Ίναδεπε ὃς πιαρπὶ Αοἰπης. Ἑτ, 
Φα 5 αἴφπειη τεηρετῖ Γηΐρυς, 14 ρτο (απο οπήπε τερυτατάς, ο παΠι- 
ο Νεο ταέξις {ουτὸ Ιαάατηςς ο υ]α Π απής βτ ὰ οσς]ο ταάΧις, ἱὰ ἀῑρίιο 
πο {αστυπι οεπ΄ετυς: παπι τείρεέα ρυσ]τατίς, ταση Τρπίς, ο πὰπα 501 
ἃὶ Τππηίποία οπηπ]α {υπῖ «οβπαῖα ὃς εοΓΗπῃ ορίπίοπε τες ἁῑγίπα». 
 θιόηνς οιηπίς 1ρπίς νε {τ σα:]εβῖς ὃς [αρειῖου, ας Ῥίαπετατυπι ὃς 
-Μειεσοτοίτυπα; {νε τειτε(τ]ς ὃς Ιπίετ]ος, αοιιὰ θιπό]τατῖς ὃς Βεατί- 
 τυδ[πῖς ἵη {ε Ἠαῦετε ειεάίτων., δεά (τ Πωρτα ἀϊῑάαπι, }ποὮ ης Ώθιις 
-"αάοἵίατυς: Όειπι επί Οπηπιροϊεηῖεπι «α5ῇ! ἃτ τει Οπεκίογεπι {0- 
-- 1ππι αὀοταπε, όφις ἀενοτιμπὸ, {οΓαρυ]οίὰ οοπ/ἰεωτὰ πια απα {- 
-βιεπιες ὃς Ῥομυπῃ [αείεηίες ὅς εχετοεηῖςς, Ρἰεῖαῖε ὃς τἴποτς ὈὨεί εχ- 
ο αδῖς ς 3 οε]ἱεπίες, 






2 ἨΙΦΤΟΚΙΑ ΕΕΙΙΟΙΟΝ1ς ᾽ Ο1ρ.ας΄ 
οεΙ]εηίες, δι Ρ]εταίηιιε εσας Οκ δή Όουεν. η Άας ρατίς {αρογληϊες. 
Έτ φιίάειι ἂς εἰς ρεςμ]ατίτες ποϊατί ἀεῦει, οπὸά νείεταπι Ῥοτία- 
τα Ἑκε]ε[α ὃ Οεπς {οἷα {8 ὃς ἵπ τοτο ἵεγγαναπι Ότος υπίςσα, ου 
(εκοεριὰ Πγαελίαταπι ὃς Πάφου Πηεᾶ {αςγΑ,) οοπτἰπιὸ ὅχ οοι- 
Βαπιει ἃ {115 ρεηιοίἁ {εα Ιπουπασα ας ὃς αὖ Ιρίο Ὀμυνίο αἆ ος - κ 
αίαις {επιρις γετὶ Ὠεί ποεείαπι ὃς οπ]ευπα {επιρει Ώπο ιά ἵοππρο- 
τα πηι πτοτταρτίοης τειηπεσίε ὃς αὀ πας γειίησαϊ. Έτ οπαπινίς (ας {π- 
Ρετὶὴς ποϊανίπνα», } δαα πι ὃς Ῥγτοάπ]ία εχτεγπὰ [ρεςίε ΚεΠριο- 
ποπι {παπα γετίοτεια Ιπτεγροίανετίπι δς Ιπουϊπανετίης, ὃς ΡΙυνίπιας 
Παρετβητιοία» ὃς ρεσςαιη]ποίας πησας οὐπῃ γετο οἶτα (ας Το) πα ο 1η 
Τεκίςο). πασιετίης, 14 ο Ιάεπη ετγοπεα: «οπ/οἰεητία ἀπάα {αάχυπη, 
"Όοί επποτεπι ὃς επίταπα πο εκεἰυβς, οὐίπ οπημί νο νεια Ἐε]σίο-. 
πὶς ὃς Ρἱεταςὶς επεγρίαπη {επιρεί τοιπιετίπτ. Ἐος Ίἴαηυς αια πίτα 
Εεἰρίοπεια Παδιβς, εὔπη {αδς ηυρῖς εἰ τππιογεπα τεπεπάο, αἴηις 
{οἱἵ Ίλεο οἶταπα ἀῑνίπαπι, Ἐλεπιεπείς απίεπι ὃς Ρ]απειῖς οἱ ἵαῃ- 
τᾶπι οἰγί]ειπ εχμίρεπάο » ἐαίεπα Ίπφυαπι 6οτυή ἵπ Άάο ραττο Ργαχίη 
απῖε τοι πι]]]εαππος υΠταϊίαη, πυης {εγὸ ταπάεη Πίος τειπροΓίθης Γ6- 
(οἰνῖβε δι ἀετεχ]ῇς, οεττὸ Ίαναι, πεηἶτυα Ίανας τεογεάτηᾶς! Οπιπῖς 
αΗ{εΠΙ ΕΑ]ἱ9 ΡταΧ!5 11 8αςΓο Γοα]ος ἁαπιματα «Β. Οιωά νετὺ ἂς Ώεο 
εγεάϊἰάετιπτ ὃς αάπις οτοάηῖ, ΦΠαπίορετο 6ΙΙη Ἠοήοαης, ὃς 4µαΠτο 
Γατάοτο αι γεπεταῦτυς, (ευπι Εἰάεί εοτηπι {ωπηππᾶ, ὃς οπηπίθας 
τς Αιινουείς οι ἃ πιονίαυπα τεμσιοββϊηηῖς Ὀἱνίηα εἶας Μα]εβαςὶι 
αἰσαί {οἱεπῖ απἲ ρο[μης,) {10 βπειπ Ἠα]ας Ορετῖς ρατίἸομ]αΏπιἀο- 
οεὈίτητ. δαριαάϊιόα εἴσα 5ο]ειῃ ὃς Ίρπεπι «πτεπιοπία, (ο ατεπὴς 
{μπι τείρεόχις εχιετηί ὃς (απτὴπα οἰγΊ]ες εεσα ἵαπη ρ]οτιοία «οἴροτα, η 
ἆυπη νενῖ Ὠεί εἴππουεπα ὃς ου]ευπα (απ Ιπτεγπὸ αιὰπα οχτειπὸ ΓοΠς- 
τίπι ὃς ευπι Ζε]ο εχεις εγ]Πς,) 11 115 ο! 5. δοτίρτάτα Γαπηῖπε ἀε[ίτατα, 
εἴπητ αΠαπαπτυ]ὴπι εχοιΜαῦ]]ες: ΠΠ ο παπηνί5 Ζοτοαβυε» νιάοτίτ δς 
πονεπί Ψετ, Τε[βαπιεπ Βιο]ία 6αεἵα,εα ΤΑΙΠΕΗ {115 Ιπίεστὸ πο ἴτα- 
ἀἰάῑτ. Ἐτ, οαυὺά εα οὐ ρια[ζαητ, ης ππεγας εἰνίΗταῖςε ρου[ὴς φμὰπα 
ἁῑνίπια αἴϊα ας οπἶτα5, νεἰ Βῖπο «οπβατ, {ς. φιὸά ταἰία (τείεγεπτιοας 
Ῥετί- Ἀιιπεπὶς αἲ {αρτα ἀπ], }) ετρα δο]επι ριαβαπτ Ῥενία Μοναπ- 
πηδύαυϊ ὃς Ατπιειί (λτιβιαπϊ, οπϊ αποο αὓ οπηπΙ Ἰάο]οίαττι {ρε- 
οἷε (115 τεπιοΙ: 1ωάς ΠΩ ΠΑΙΠ, Ρίαππα «β απὸά 181 οπΊπος Ποη Γ6-- 
Ῥύταπε ταἰε Ἡοιπαβίππι ε{ε Ἰάο]ο]αιγίαπι, θεά ποπ, πλ ᾗ- 
ἀῑςε, εαὶε οιά Τα ης απ 5 Ρο ΙρτυΓαπη ὃς Μεητῖς Ἰλινίπα Ἐενείαιιο- 
ης» πόταπε, (ας ο αἱ {α0 Ἄνονο ἘἙσάεγε παί1,) εβ ρἱαπὸ Ιπτο]εαδ]]ε. 
Απϊηηαϊία ποχία Ρεου]ατί οὐίο Ρτοίεααπτυς Ῥενία, ἂς οὐ αἲ 
αΏὈ 





σλριτ, Ὑετεκυν ῬεκεάκσΝ. 33 
αποὶ ἀῑκπας : ὃς ὃ ἑοπίτα, αἰία αὐσάαπι π]πιϊς αβίπιαπε, Πέ (απες, ὃς 


Ῥαΐευηις δε Οα1]ο» Ιασεπιῖς τειπροσῖς πυητίος, ἵτα αβίπιαηϊ, Ὁτ {ενς- 
τιβπαπι «ο Πί εἰη]πῖς Ῥοσπαπι {αδίτε εοπτεΠ(! ππε, ρου] ᾗς αὐ λίπη 
Οα1Η εαρίε απἹραϊαίε. Ίπὰε πιετϊτὸ αρα Ατίζορμαπεπι Ῥετήσα ας 
Ντέάϊςα Ανὶς Παδεέας αἱ]ας: δι ιήαε Ἀοάϊε (α1)1Πῖς αἀεὸ {σατεῖ Με- 
ἅἷα, αξ «ο {ετὸ {οἱο οἶδο ὃς «ατα Ονῖς (πὰ ΈἵΠι οαίπε ΟνΙπὰ ) 
εχειρίαητας ποβταῖες 10ἱ ρεγερείπαπίς. ΑΝ Π]4 τερῖοπε Ίσα ση] Π]- 
ππα ως Αγὶς ρες τοῖυπι Όσρεπῃ πππ]ρ]ίοαταγ. ἩἨοσηιε πον]Πε Ἱα- 
ναι: παπῃ τευις αΠεπίρεπί» 1οηρο τεπροςῖ5 ἵταύζη αρά πο {αό15 ἵαῃ- 
(ή Ἰπάϊσεπίς, ππάε Ρρε]πιὸ νεπετίπε τπάειη ΙρποταῖΙς; αποά ἆε 
ἡτ]ς Ῥ]απιις ὃς Αιοονσις νετιπι, ὃς 4ε ΑπιπιαΙθης Παυά ραιςῖς, 
τοτε εἴῖαπῃ ἆς Ῥρ]ειήηπε τεὺις αἰῆς ρετ «οπηπιεχεῖαη ἵπ Π{ΠΠΙ πο- 
Ἅτιπι αΠιπάς αἀορτατῖς ; εἶπι απο ΤΕΠΙΡΟΓΕ ὰ ἴοιο ΟΙ π]αρῖς ἀἷ- 
γΙῃ ὃς ἀῑλ]ιπάεί εὔεντ Βεταπηῖ, απ] Ίαπη οοππηετςῖο εοπ]ηπάίογες. 
ο Ῥταδιᾶα Ῥείοταπα Εεβρίο εα εβ απ Γειπιὸ αΌ Τρίο Ὀδινίο Ἱῃ 
Ῥατιμίὰ δε Μσάιὰ δι Ῥειβὰ αρυά Οεπτος 10Ι Ἱποο]επτεδ, ἁπιγαν]τ ὃς ν]- 
Ῥυ, ου ετίαπῃ Ἰοᾶίε ἃ ἀῑόαταπι ρεπ]ηπι {οῦο]ε Ιπ εἰάεπι τερῖο- 
πῖσις πηἰκῖπα νῖνεπιε εοπτϊπυατατ. Ἠπ]ας τεβρίοπίς ΜειΓορο]Πίαπα 
Ἔεε]ε[βα Ύπα- ὰ ἀεγοῖῖς ρεΓερηπαπίδις {οἰεπηῖτει ν]βτατί {οἶεδας, 


ο ο ή εκιγιέα ΕΗεὰ Έεσε Ου Πιτα[ρ Ίη τος Ῥα]ε] ρίορε εοπβπία Ἰη- 


αἅἷας : ὃς Ίάεπι Ἐεχ εαπάεπι ΒεΠρίοπεπα τγαπ/ρ]απτανϊτ εχ Ῥοτβὰ ἵπ {ᾳ- 
Ῥετίοτϊς Τπάῖα ρε Κεν, ηΒὶ (ἀτὶ ο Η1θίτας εκ Βωμάόγέ ᾖ{ῥα]α- 
ΠΕ) Ἰάειι Ῥεκ εσιταχίτ Ῥγνέαπι, Π]αάφπε {ο]επηίτετ αάίτο ]α[πε 
“ΟΠΙΠΕΣ Τπάῖα Ἐερυ]ος, πηΠὰ Ἰάο]ο]ατίὰ ΓΔ, 1]απι Τπάῖα Ρατίεπι 


ο (ενας) 005 [6 τυµς Ἠαδεης. Έαπι απτεπι Ὠείςο]απῃ Ε εΠΙβίοΠεΠα 


Ὀτενὶ 15ί εχηηκῖε Ἱπάοταπι Τάο]ο]ατία. Ἐτ ἵαππάεπι Ίοησο Ρὺβ 
Τεππροτε, τοῖα!τες ενετίο Ῥειίατιπι Ἱπιρεσίο, ἃχ Ἱπστπεπίε ΡεΓ/[εςίι- 
“τίοπε, (ττ {ᾳδὸ πατταῖ Ὦ. ΕΠΗ Υ. Γιογά,) αἴουα Ῥετίατατη ραῖς (οποε[ῃς 
τῃ Τπάια Ιπ[ετιοι] ραΐίες αἆ δωΓὰς ὃς Νώβατί, αδὈί Ποάίς «αἀεπῃ Ἑς- 
"Ἠριο α εἰς {εγνατυσ ὃς οοτας, ὃς (πε ροβπιοάὺπα Ἱπιει]οχίπιις, ) π]- 
τα Τπάἴαπη 1π Τη{]ὰ σήόίο ετἶαιη Γεσερτα ει. Ὠ]όδτα πἱρτατίο {ει αρα 
-Ἱπ Ἰπάῖαπη, πότα εβ ἵεπιροτε Ἑεοῖς Υεχάερλεγά ΓΗ δλαδγιγάν νεῖς- 
παπη Ῥετίαταπη αἱ, (ὰ ευ]ας Ππτ]γοπίζατῖοπς Ἱπαια Έταπι ὀπσυης 
-νείεγες:]ηαπῃ εὖπι ΟΗ)πιάη [μα «44η εἴτοα απ ΟΛ ΕΙΠ1 όᾳό «Πα {115 
"Φαπασεη]ς Ῥετ[απι Ιπναάετετ δι οεεπρατεῖ,α[ίοια ἘπάΙσεπαΓαΠῃ Ρα5 Ρο- 
της ουαπι Τηδηείς ρταν]οηίοης νεχαΙ αατ Ἱπεατεεταγί δε οιπηῖθιι 
δομίς Γρο]ίατῖ, Ἠλαπη αι (γἱάοσυνη ἘεΠσίοπειι) απυρίεχα ε{ὲ, ἃι 
ο... ΘΑΥΑΟΕΠΟΣΙΙΠΙ 





Ὅα]]ος ϱαἩπαεεος, ὅτε. ππὰς («α1ες εχ τε ρἰοίο Ζοτοαβῖσ ΡΙΦεερτο . 


ο. ιν τν - 


34 ΗΠΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ14 αρα, 


ΡΑΓΑΟΕΠΟΓΗΠΙ Ίπσο ρατυ]ε; ἀπ αἰτεια Ππάϊρεπαταπη Ρατ” γείετυπα Βἰ- 
ταυϱὶ τεπαςίοῦ, Ροτὰς ο πα υ]]ὰ ν]αά ΟΙγςΙπιςΙΠΟΠΕΙΗ ὃτ αἶίοφ Μο- 
Παπηπιεάαποτμαι Ενας ποναπιοις Εἰάειη «οβῖ, ( ζογοαβίγεπι ργο Λίο- 
ῥαιπιεά, ὃς ζεπα Ρτο ἴεογαπο εοπππππταπάο, ) [οσὰ βΡΙ οοπ/[αἱεμς, ἴπ 
αεπποτίογες ας Άρν. απρα]ος δς πποητες ρατιῖπι, Ρατίπιοε {π Ἰπάι- 
απ] {εςεβε: ἃς Πἱ η Η]ίοε Ἰοεῖς νείεγεπι {παπη Βε]ρίοπεπι εχετορηῖες, 
" λοάιὸ ραςίβοὸ γίναπι, ὰ Μολαπηπιεάαπϊς ὃς γο]]φ 1 τεταπι Ὠοπι]ῖς 
«το]εγα : {εὰ ταΠΠεΠ «οπζεππρτυ] Μαι; δι ργα/{ετιῖπι ἵ ᾖ{ραλάπ αὈὶ 
Έω]α. Βερία, {επιρεί {πεταπῖ ρε]ας Παδίτί απὰπι πα. ἰοεῖς. Ἐτ 
Ὅππρες (ουοὰ ἀρίεης τείετο) 181 νειεγειη {πατη Βε[ρίοπειῃ ἀείειειε 
ὃς Παπ παπα αππρἰεό {πεγυπῖ «οαςὔ1 ὰπονο Ῥετίατυπι Ώερε οί, 
αἱ γεια» Πχοταο [αρητρίαπι 6)σογ-αὐάά, ἆς {Ε ποπηϊπατί ]πβις Εο- 
[ε(μ-αὐδά, ἵπ 1πά1ὰ απἴεπα (1η Φα ὃς Λάβατί ατοῖρας Ῥτονιπεία σω- 
ππγὰε)) νιέχυπι φπστπης Ρἱαηταπάο ἈΝ]οοιίαπαπη, ὃς εχιταμεμάο Ὑίπαα 
Ῥαϊπιειη, ὃς αὰ αστ]ο]ειτὰ ὃς ππετεαῖιὰ, ὃς οἱ οα(γίς οσσαραείο- 
χάρης, εχεερτὰ εἰ Εαῦτοσαπη Ἐειταγιογυμη, ρτορίεϊ τ΄. “εγοπείαη Ίσα, 
πε επ ρτοίαπατε γ]άεαπίης: πες ἲ {πρτα ἀἰάυα , Ιρααά ει 
τα (ο υαπη γ15 αγά ας 1ά ἵη Ίρπεπη Πππιπ](εαί,) Ιποπονῖ ποτε 
εχπραυπῖ, αποά Ἐαῦτι εβει πεοεανίαπι. δεά ρτα/ετίπα πα] 
οοἵ ση {απε Γεχτογες (εἰαγάπῃ Τηάϊςαταπο ου; ἵαπη 1Π Ἑτοραιῃ ουὰπα 
1η ΟΙΠΠΟΘ αἶιας Μιαπάϊ Ραττες ἀείεγιπτυς. Ατ Μολαιπππεάαπί πηής 
αἶτο {πρειςῖ]ο Ἠαπς δε ΟΠΊΠΕς αἶῑας Βεμρίοπες α/ρίοίπης, ὃς ἳ εἰ{ο- 
ηςα» ἀε[ρεέχυ] παῦεητ, ὅς εαίἀεπῃ Ποάῖε ἀε]ετε {αίαρυπτ. Ὁπάε ὀρείεον 
ἁαααί ἹΜο[λαπηππεάαηας Ῥετία ΦΙΗΓΑΖεΙΠς οἶίπι, νειεΓεδ ποβτος Ῥετ- 

{49 αβΙπιαΠς [σηίεοίαι ὃς Ππ[αείει, εο» «η ιάραταῖ Ολγιβιαηῖς ἄε πο- 
τ1Π1 δαΐατς ἀείρετατ, ὃς υιτοίοε τς πα{εἰ]ος ςοπίςπημῖς, ππαρηἰβεαπάο 
ο Μηετίιοοτάῖαι ὃς Οἰεπιεπιίαπι ὉΣί οἱ ἵαιη ΙΠάίρπο Ποπηπησίοιες 
αποτἰάἰὸ ες Βοπίταις (αὰ αἱετε ὃς {αίεητατε ἀϊρπατις, Πΐ9 {εφυεμίους 
νειδῖς ἵπ 1 10το σήή/όη, γὸ- κάλλν κιν» 9 Εμ ο 4 29 δν 
«6λὸ 0 φιὼπι Πάθεγα[ώ εἰ φαί εκ. Τδε[αιγο αὖ[εοπάίέο, Ιρπίοίω ϐ 
(Ὀνήέαπἰς φμοἱάίσηιπι α ἠἰππεπ ες «εηιεη/(ωπη ῥΥ [ας | 


νολώ ο- δι ῥ δν ο ο ἆλὺ οἱ νὁ- σης δἷνέ ῥγο(α(α μό- 


. ο Ρ/ωυία Λ{Ι{εγίκογ ας εἶκς ἱπρκέε σα 
πο λκωρ ἐο 1949 ςῥρλιω». ων ω)λ. οΡΗΝΕΙ ΡεΥ εί! | : 


ΝοιπεΠ Τεν[ά {ει ΤαΥ[4, απο Πεῖς (γή ἑαμὲ ποῖαητις ὃς αΏοί αριά 
αἴϊος Αυζοιες ποϊατί {οἱεητ, 11 ηπούσπα νοςαῦμίατίο (1 ἀῑςιτις) αὓ 


αἱίαιο Μοἱιαμιπιεάαιο εχροπιτΗς /οοίσίγα, {εά ππ]πὴς τεζὸ , πα 
αιατεπὴ5 





σαρ.τ. ετεκυνµ Ῥεκδακυμ. 2. 
ο. ο ωόμι ορίμ]οµε, αἱ ΟἨγἠαΠί Πηί Ιἀοἱο- 

α-, αἀεόαιε 111 Τενπηιπϊ αρα «ος βΠι οοΠγεΓ 15, Ί)ε Ίος 
πυίεπχ {πδὸ εσίπηης ἵπ Ὀμεγιατίοηε ο ’α1π απίε αἰληιοῖ ΑΏΠο8 εΠι]{1- 
το απας Ρτο" Βιολοπαπη Ρο]φρίοιτοτυπι ὨΏείεηβοπε οοπίτα ΟαΓπηέλίαηι 
πόστα {πι Ονάῑπι οπα ἵπ Ῥετ[ὰ Ριίεόυπα: οτί ]αα. ἵπ γςἰη]ᾶ 
αρεῃς, πηΗ] Παόχεπας τερο/αἷς, πεπιο ἀεβιπότο, ἱπιρατὸ 14 {αέτυσυς Πτ. 
"Ἠος απτεπι ργΦ{εης Οριι5 φιιοά {ρεέται,ίπ «ο ραῦισα φ η ἆαα εσι{αχ]- 
πιυς εχ ΟΓα:ς19 δε Τα ἰπῖ», ὃς αἰῖα φυση εχ Αγαίοις ὃς Ῥειῇ» Μο. 
Παπηπεδαμῖς. δεὰ Μο[απππιεάαπι ανά παμ]τα ρτοάυπῖ ἆςᾳ Μαροίυπα 
Έιπους, πέροιε ᾳπος νηρεπάυπι, ὅς εχ ΙΡηοταηΏὰ ὃς πια 1ᾶ. «05 ΑΙ» 
Φα. 1ηγιά1ο(ὲ . -. Νορ Ίελαιε αΡβΓαΠοΓες {5 εκ οῦ” 
{ευσῖς {ας ΙατεὈεῖς {εά υ]ὰ ἀλιρεπιᾶ ὃς ἀήρεάτίοπε ετπεπάο, βεπαίπί 
ἀρβς Ψείεταπι Ρεγάτηπι Μοπιεητί ριαοἰραὸ [εί {ππια5, εκ εο- 
παπα πιεητε ὃς (επογς 1 {εαπεπείθιις ἁἰέχαγί, Ιηὰς εἰιοιεπάο α παπα ἆς 
ο ε νείετεῬεγβίπιο δτεοτυπι Μαριίαιο παρεα (εητίαΓαα ΕπἱοηΙ ααἱπιο {αί- 
ο Πεῖας, ἆοπες {ρββτπα Ζοτοα[ίς. Θογίρτα (αφ παμείγ]ς οεττὸ γοδιπιςμάα) 
Ρυδ]ιοῖ ᾗαείς {οττὸ {αότα {αενίης, Π πιοὰὺ Βοπαγυια ΤἱτεΓαέμπι Έαι- 
τοπία ταἱε απίὰ δαππρτίδης (15 Ρτοςίατε ὃς ΡΓΟΠΙΟΥΕΓΟ γΙάεΡΙευΓν 
ος 1λαπα Απημιιώμση ρατ(οιη ποπ ΙΙή ζεηζαῖαΠυ ὃς Μαδχεπὴς Ππεχρίο- 
σαϊαπι, ποῦίς ταπάεπι {ετατατί ὃς τἰππατί σσατ, Έτ (απὸ, (πἱ{ (αχάς- 
ο σαι ανυπι) α αμ] Ἠ]ας ρεπειῖς ρα βαπάμίη {ρεγείως, οροεῖετες 
οὓς Ίαν θατίσι΄ {αρρεάταςι ποσεβατ5 {απιρή ας, (πο φίδι. τά 
πυπαυαπι Εετὶ ροτεεῖτ,) πιοχ ΙΠπς]οετις ὃς αεοε]εγετι! ΒἱεΓΠΣΙ9 ορς- 

| ἐοτο μάφλονρῤον απ αἆ τες εχ ΟπΙεΏτο «οξπιοπάας ΓεφυΙσοίασς ας 
"(ππτετίπι εκ ΟµΙεητε «οπιραΓατί Ροτιετίπῖ, ) «πα1 ριηὺ αι Ῥγε]υα 
'' αὓ Ίος Όρείε γασανετῖε, Ιπιπιεδ]ατὸ αφοτεάιαπι αἰτεναπῃ Πλιά Τγ- 
ο ΡΙδ ππαπάατε: πο {οττὸ αἰίὰς ἀπ Πιο ίας τταλήπηης, εἶτο Ρρεάε, ος 
ο τεΓεΙΠῖε Φίαῖε, ρ]απὸ εχείἀαι Π]1ιιά ἀεβρπαταυι δς Παέτεπὴς ἀξ[άεια- 
ο τα Ορ (οαυα]ε εΠει «ζογοαίγίαπογωπ εἰ ίο)) 4ΠἴΘΩΙΑΙΗ ἁ ορία-᾽ 
εωπῃ ΑΠεΙα ρειάπεατιν. Ἐβο εκ πιεᾷ ῥαττε ραΓαίῖι {111 {μ{είρετε |α- 
Ῥοτεπῃ, ὃς (ο ΠαΠτύη 1π πε εβ,) α[οιίά ἵπ Ῥοπυία ρυὈλΙςσηι ριῶ- 
ο τε, «Εειρεπάαπτ Οοτάαιίογεθ 4η ορεία-Ρτετίηπι ΠΕ, πεσπε ὃ 1ἱ, 
ο πτ]ε φυιά Πιτ ἀεβάεταδί]ε, δς (αππε ΠΠ αα!η ΒΕ, ΠΟΠ 1. πο ομ]ρα 
τοάορόει ,εὰ Ἱη 11ος ἀῑπίογες Ττεταγιπι Ῥαϊγοπον ϱμΙ (αἱε ρΓςςο” 
ο Παπ ὰ ποδίς Ίαπχ ρες αφποῖ αὐπος αιιάϊνειαηϊτ. 1 Πα{ος τες εκ 
᾿ΟΠΕΠΙε ρτοευταπά!ς, ετῖτ ἀβῆβοι]τας, «ὖπι Ιποοίῶ εκ Εε]ὶσίοίο Ριᾶ- 

ο κεριο ὕπε ται γεγη ἕεπασςς ὃς 1Π εἰς ριοάεπά! να]ὰὸ οαμεῖ. ρεά 
ην ΙΠα9 ρες Ῥεουμίῳ γἷπι ὃς αἰίας αιτςς, 44 πος οορί ὃς, {εἰιςίτει' 
ἀδάια | Ὀ ἀεάποι 










326 : ΗΠιδτοκτα Ἐσξιιοσιον{ς Ορ ο 
ἀεάποί ροζεγυηί Γαία Οεἱεῃεῖς καµήλια,, αἱἱὰς αἆ πο Πυπ(παΙα Ρες- 
νεπίυσα: ουία π]ε ἀε[ωπόχο, αριιά πος {οχτὸ ραιιοί ετυπῖ {προγβ]τος, 
οἱ θέα Ετ «οπιραναπἀ μπα, ὃς δέ ]οσουπη ΙΠΥεΠΙΕΠάΙΠΗ, ὃς Θοηηοᾶο 
14 αἆ πο ἀεάποεπάνπα Πε, πονειίπτ. Ἰάεόοιε ἀαπα νἰνίταν κ απγ 
νείαιηνας ιμειεβ, αἰιοιίά οἰτὸ ἵπ Ἠα]απποάί ορεγε Ειεἰεπά η γ]ἀς- 
ε1σ παῖῃ Ρος {ατα πάιιη : [γοπέε εαρί(αιά, Ρὸ(ξ εβ οεια/ο εαίνα. 
ΑάάΙΤΑ απτεπι ρε νΙ ους εβ πιοτίοπ!5 σοππιαπά Ρρεἰποιρίηπη, 
ἀπ ἵπ ρα /εητε Όρετε Μεῖς εἀεπὰο {πάατας, Ιπάιες αὰ πο ργορεγαδῖς 
αεεῖτα Ιπατεεία : Ιπιὸ ἀππῃ Ἰείς ἀοτανίευς απ αἰιὰ αβίτης, ποῦχε ἀῑεφιε 
οοπ/{εζχο Μίπετε ὃς {αἱσαίο «αποῦε, αἰιπάε αἆ πο αεοε]εγαδίτας, 
Τη ος αμίεπι Όρετε απο Ίαπργα πιαπι ος εβ, 1π ππαΠα οοηρεί- 
βπης Ρἰείαφις (γε ροπα ὃς ογι]λοάοχα (γε πια]α ὃς Παγειῖκα,) ασε 
4ε πι Ἐε]Ισίοπε {ραγβπι αραὰ Απτοτες Ἱεραπτατ. Οἶὐπι 1τα- 
«πο {η Ίας Βεβρίοπε {πεγιπῖ δεέα ρἰανες 4 παπα 7ο, (εἰ επἰαπα ας 
ἵπ Ολβιαπίταϊε,) ποπ εβ εχρεΘαπάσπη πτ οπιη]α Γης ἀε εοταπι Ἐε- 
ἴρίοπε {οτιὸ ἀῑέτα Ππετίητ, Ρρειτίπεαπι αἆ Μαρος οτι]οάοχος, {εά 
πα εἶαι αἆ Γτετίςοῦς Παπά πιαρῖς ο υὰπι οιπηῖα ους ας Οεῖ- 
βιαπί[πιο αἰουοΙ ἀῑόία ἔπετυπτ, αἆ {οἱου ΟτιμοΊοχος ρειπιιῄεσεῃ- 
{εαπταέ, πες αἶθιια αἆ Πωτοτῖςον, εἶναι Ρἱήσιαια {αοτίπτ ετίααι ἵπ' 
Ομ βμαπίίατα Ἠατείε. Ἠας επἰπι Ταϊοπε (ΡΓορῖες ταἰεπη Ππὶδί η]α- 
Ίοτυπι δς Ὀοποσιπα πἩβίοπεια ὃς {αγαςΊΠεΠΗ, πι τοῖα Οι Παηίταις 
Βαιῖπι ρεβιπιὸ {επτίτεατ εάπαιε ἀαιππαϊεπε Οεητίες, ἂς ϱπογαπα 
ϱοΡΥεΓΠοΠε αἰὰς {ρετατε ροῇειαις, ὅς 1λεί Χοιπεα Ὀἱά /ρ]νειπατετας 
ἵπτει Όεπιες; Π ἴαπι Ιπίφιο πιοᾶο ]αάίσατεπι, ἹΜαροτυπη απίεπι 
δεόία οτἰοάοχα (Ὀτενίτες) εα εβ «πα ἂε ἀπορας Ρειπεῖρης ετεάϊτ 
υὗασι Πέ «τεγησπῃ, αἴτεταπῃ νετὸ οτεατήσι; Όεαπ ε[ε απιαπά η. 
ὃς αἀοίαπάσηι εἶφπε {Οἱ {οενίεπά πα, Ὀιαῦοίαπι απτειη ἀετεβαπά παπα 
ὃς οὐ{ο Μαθεπάσπα; ουπα πο] αἰῖς πει 1λεί Ὁπιταίεπη ὃς αία ε]ας 
ΑἉιιηύαϊα ρεάαπὂις. Ἠστετὶοί απτοπι {αόγε ἴαπα αἲῑὶ οἱ ἵπ Ῥτο- 
εείΤα Ἠυ]α Ορεεῖς επαπιεταηῖης, ουὰπι Μαρί Ὀιαήτα (ας νοσαη- 
τητ,) Βαήεπίεν Ίνας ἆπο Ριποῖρία ἔαι[ε εοσίειπα, δτο. αἵ Μαπις]ιαςῖ, 
ὃς ο) ἹπαἩ]ς Μεθις πηἰαὰς οιτοάσχὸ {επεεηῖςε, αἱ Γπ/ὰ εκ Αιτο- 
τοι πιεπιοζα!: οὐπι Ποπ Πτ εχρεόταπάπα αἲ υἱ]α υπούαπι Όεπθ 
{Πιο ΟΙΠΠΕΣ Ἠαῦεας οἑιβοάσχοθ. Ναι {επυρες {τς ὃς εἴἴαπΙπα ογ]ς 
Ἱπροβαυ]]ε ας {η υἱ]α Ἐε[ρίοιε οἵηπες Ιάειῃ {επίαη, ο 1 ]αά1ςΙΙ ᾱἷ- 
νειβτας Πτ ὁε απονί βετὸ Βεμριοπίς Απτςυἱο : υήάε 1η οηπιδΏς το” 
Ότι ΟµΡ] Ἐε]ιρίοπίδυς τοι δε δι Ὠϊνίβοιες επιεγίεγαπῖ, δι εα 
Ἰπιρχοοσαπα ὃς (μ]εογπη Ἱοπίπαην οοιτυρτίδ οοτάϊδις ὃς σοτ.., 
πρι», 


’ 












ζαρ.τ. ΥΕΤΕΧύΝΜ ΡῬεκθακύμ, 47 
πίθας, ἵαπαυαπι ὃ Τατίατο ρα] υ]άταας, Ἠϊφαάάςε, απὸά σοοπί{α Ῥετ- 
{6 πα ἁαπη πε βἱεὸ ὃς πιατ]οίὸ ἀῑότα ρες Μοῄαπιπιεάαπος ὃς Οτα- 
οο5 ἔκα]ιο5 Ἰνα]ας Ρρορυ! εογύπαυε Εεἰσίοπίς Ιπ]πι]ςος δς ΓεγΗπι 60- 
ταπῃ ἵβπαγος ὃς Ιπίος αἰπιαίοΓςθ, 416 αὉ 1ρῇ5 Ῥετ[ς ὃς εοΓῃ απηῖ- 
ο. οἵν Ιοηβὸ αἰιτετ ἀῑομηται. Ἰἀάεόφπε «πι αΗφι]ᾶ ὰε 1βο ροριο το- 
ἔετιας , οαπάἰάις Τεέχος ἀεδει ρεγρεπάειε απα][ῖ Πε Βεἰατοι ὃς α- 
παπα εἶας Ἐε]ίρίο, απ Μομαπιπιεάαηας, γε] αἰὰς γείας Ῥειτία, δς απ 
Ἡ Ἱοταπι τες (τὶς σα] λάοτῖε; ττ ἵτα Φοσσαι ας τα]ἰ {εητεπήὰ ὃς ἆε ἵνας 
ε Ἑε]ίσίοπε Ἰαά]είηπι {εττε να]έαι. Ῥτατετελ, πισ[έα Ἱγτερυ]ατία αἰῖ- 
Ἰπαπάο {αέτα {πότε ὰ οἰριήάαπῃ Ῥεγίαταπι Ἑερῖδας, αἱ ἐκ ρ]επῖτα- 
ἆῑρς βούςβαςίς » Ρίο Ἠδίεα (πρὸ εσετυπτ δς Πετίὶ ΊΠεγυπτ εα απς 
ον 1ος εταητ (ἀπάα; ααίθης οτιποάσχί δαεσγάοτε» Πο Ῥοτπεταπι τα- 
ο πβετε ἐάνε ἱππρεά]τε, Όπάς ἵαπτα οἰπῃ Μαροίτπι συτα αἲ Ἑερες δε 


{ρειαδατως, ) πε Ἰαταήτ πηφπεπῃ ἀπσε[[ατί εῄεητ. 
ο Ῥτορίεί ἀῑσίας «απ», 1 Άος Όρετς ρειἹερεπάο, {αριαβ[έῖο πισᾶσ 
{επεεπάυπη εβὶ ας πι] εῖς τή εο {ρατβπη τταάσηταέ; ὃς επι ἀῑάῑρ 
Ἡπηταομίοις ὃς ολα(]οπίδας ἆςε Μασοταπι Ἐε]ρίοπε ]αάϊσαπάσπι ; 
πες Πατίπι οιηπία πα: ὰς Μαρῖς υπ παΏ] ἀῑέτα Επετυµς, γείο Μαριίπιο 
β ον εὖπι {απὸ οττποάοχί Γα]α ποπ {Αείαπε πες αρποίςαηῖ, 
ο Ἱωίαρες Ῥεείατιπι Μαρία, (απα ριαεῖραὸ εἶἴαι Τμεο]ορία ὃς Ῥλί]ο- 
ο ορια πατατα[!ς͵) ἀίρεητει ἀῑβίηραεπόα ε[ ὰ πια[εβεοσαπα Ὀαδο[ςᾶ 
Μαριᾶ ο ὖα Ῥείαυπῃ Μασὶς ρἱαπὸ Ίρποτα Ες. Ομα[ἰς ατεοΠὶ {αετῖς 
ο Μασοταπι νετα ὃς Ἐείοσπ]ατα Εε]ρῖο τυπᾳ ἀειππ!ῃ Ρ]επ]ὴς Ιπποτείςςε, 
-δ ἄς εοζυη οἑτ]οάοχὶὰ ταπς τεδτὴς ]αά[σαθίευς, απαπάο [αργαάιᾶϊ 
ο Ζοτοαβεῖ (τί οπιπίαπι οοπ{εηία Ὠοξιβηπιί } Τά 5ἱ Ἱπιερεὶ Γάσοεπα 
ο νε κ εκουίδις ειἶαπα πηπῖτα Ῥ]ή]οίορ]ίκα δι ΗΠλοείσα ὃς Μεάϊ- 
ο σα ὃς Αβιοποπιῖσα ὃς Αβγοϊορίσα ἵπ βηα τεππρος15 δε Αγοηγις Ρεγῇς]ά 
ο ποπόσῃ τεςϊ[α[ῖς Παέτεπὴς ἱατεητῖα, ἵα ρυ[ίσαπι ΙάσεΠχ ΕπΊετρεπτ. ΝαΠΙ 
ο οίαα Ἐε[ρίοπεια {ρεᾶαι Τ180εΥ δαα- εν οἱ Πεῖς εχΗ!δετας, οἱ εβ 
Ὄπεγε οποάάαπι Οοπιρεπάίαπι {ει Μαπυα[ε ὰ ἀοᾶτο αποάαπι δαςες- 
ἆοις οτι ἵη π{απη νυ]ρῖ εχ εἶα» Τ10εῖς Τμεο]ορῖςϊς {εἰεέξμι ὃς αΏε- 
ἅπιο Ἁγίο εοπιροβίΙπι οαΓπ]]πε, αποά {εΠρες γἱαγίε Ζοτοαβίες, 
ο οπιπῖα [πα οοΜ{εῖθεῃς ῥχοίᾶ, Ἐτ απαπηνίς ἵπε Τ1ΐ5εί΄ Ρίο Οαποπε Ἰνα- 
| ας, εἶαδ Οουτεητα τείρεέα εοτίας, {πης ταπτὴΠῃ Ρραςςα, Ὠοξίογες 
γετεί ἵπρυσπι ἃς Γζεγας (οί δις εἶάς Ορεια {ορία {πης,) εα1]ε- 
τες, ρίασα δὲ πιε[ίοα {εἴσηε, δεά Ἰητεσίπα, Ῥατίεπι πογίΠε, εβ ππε]ίᾳ5 


ο οσὰπι ζουύπι Ιρποταίε, 
νεο, ΄ Ὀ 2 ο Α 4 


- 


Έεραπι ΕΠ ΠπΗτάετεπτας ἵπ ουποάοχίὰ, πίροιε ἃ αιᾶ (απάεπῃ (ας . 


” "πο ο Ὁ ο ο στ 
. 


ρε ολο] Νουἰ]ωμίο Λα πιακάθη [ήὲ ἀε/εεη(ως τᾶ ο ος {1βεΓ 2ὐγαῦ ᾱ- 


{ρίσατης Εαῖτ ἀῑάΙς Ρει[οπ!5. .ΑὐταΠαππώη Ίτυε 1η τε {ςΓὰ Ρες αι Ίο] Ἶ 


18 ΗιοτοκΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙΣ αρ. 



















Ἶ απσο πω . τα) " Ι " τμ.) . ἑ ] | αι. .... κ (ῤλνει 
. } λ .) 
ο οκ ο ἅμς ο. 
ο λννον- φε/ένου -- Ίαν ϱ[ὁ 4δγα βαν --- μββνονν Ἡάνφωο οἱ αεεβΙαν νο Ἅ 
εκ ϕ α. 1; Ίμγ πονα τω «4όγ. βαν; Ηἰβογία, 4ε νεγά εἶν; Κε- 
ο θείσνο 11ο, ὃν Ίος Κεήριονή εωπη εά να σσκρω χε: 


Ί8α νείεγυπ Ρευῶ ΓΙ ε]ίσίο αῦ Αιαθίο Ιοᾳποπείθας ΠΠΠ- μὴ 
οµρατα ε[ῖ «δ ου] (ἆλν λαέ ]ὐγαλίπι, ὃς ὰ Ῥετίο- Μεα]οὸ ή, | 
ο πεποις. δρ) ος ΚΡ 4ὐγώλάπι, - µἴΓαηυς {οηαηϊ λε μσι 
«ὐγολαπιὲ, ο μακαφοξ: εαπι ρη]πιὸ αὖ λα ΡαιγιαγςΏᾶὰ δι .. 
πι Ῥαγεπίς ργο(εόχαπι. Ἱπὰς εβῖ αιὸά εοζηπῃ Ίάδος εαπάεπι Ἐεϊι- 
ἵοπεπα οοπίίπεµς ἀοοπίημς, αὖ Οτιεπια[ρις Αταθίοῦ νοςεΓηή ολα”. 
εδω] δοῦ Πὐγαλίηι, Ἱ.ε. 1δε 4ὐγαλαρί. Ομίθις αἰς εΠΙΑΙΠ ηΠο- 
πηλπίρη ἴαπῃ Αὐταμαπι 1ρίς αμὰπι ἀιέχις Τ δες ραυάσαι δι Τιευ[]9 ἆο- 
οοἵε ΓΗ, 1η/χὰ {ιο Ίοςο ἀῑσοτιν. 

Όιᾶσπαι Τῦεσπαι «ορ τὴς ΑΏγαβαπιο ἀεπα(Γατῃ ᾱ ος Ρεσίαὶ νοιο- 
χες, εοἆεπῃ Πιοάο «ο ὰ Μι] ἰμπῖς ετεδίτας Όοιαπις Μομαηπιςάϊ 
ἀεπηίῆης, Ἐναπρε[ίωπι ΟἨη1βο, Τεχ Μο, ὃς Ῥ(α]ιπῖ Ώανιά!, Ἐι ο 
θΙμβ]ι- οί Ῥοιίαπι, Ίπτες Μβήπποχυπι Ὠἱας «εἱεσίουςς , ΑΣ η 
Ῥοει]αεῖς Ἠιι]α5 τεί Ὠΐςς,. υὐί Ἱερίεως, «άςκν ος) )ὸ-----ώλ να 


πιώη, εμέβαν. Νοπιες ο) ἃ Ῥειβς α/ατραταπι, εκ γἱ γοςῖς ᾽Αταθίοῦ 
«8 ζωεν {ει 1δέγ ἵη Ῥεμετς. Αιθνῖ, {αἶτοπι Ώεσειῃ Γ40τοῬ αὰ Α0 αν Ἡ 
Ἡαιπυπι ἀείοεπαϊ[[ε α] απ, ΦπογΗΙ Ὀσοίπιας Ἠαδετυς Ῥόπεπά, ρ]επῖς 
οομ 115 ὃς {αριεπτ]ᾶ ὃς {εοτετῖ, ΟΗίη ὃς οπΊπες Ζετάπ[ηΙ 1μῦτος 
(αἱ ρίατε (ωπε) 1η οεπίαπι Γή ρίοσυπη Αὐγααιηῖ γεπῖτα γο]ώπε. Ῥοε- - . 
οειη {1 ῦτος ΑὈτααπιὶ εεἶαιη ππιεταί Αδια Μοβαπιεὰ Αταῦς. ΟιηΠῖ- ο 
μπἩ αὐίοΠΙ ρεβιαιὸ πυραπίυς Παόσ], ΑΌναβαπιο εθιςηίςς 1 θήπι 
ππετὸ Οαὐδαβίςυπι, ουΙ Τις. Ὢ όν) 9ο 116εγ Τε ιβγὰ {ει ϐεσοπίς. 
Ἡοσυι Γήργοχυπα ἀς[οοη/(απη {ει ἀεπβίοπειη, οΓαβῖοτε πιοἆο αἲ. υ 
βπιατε γ]άεπτυς ΟΥΙεπτα]ες, { Π[οτιπι πιάᾶ γειρα {ρεδειπην : [εά λ 
ου ταπτὺτη νο]ίης; {ς, φυδά ἀἰέχοτιτη 1 χοπ {εηίης ὰ οαε]ο Ἡ 


ἡνῶρὸ Ρ)νά, {ει Αταθιςὸ ο) Γπιάπι, 1.9. {πΙβήεεηι Πιυπι γοςαπς 

ἀΠετύπτηνε, αλάπιαυε ΠΡΙ αν Ρατ{τοπΙπα γεπά]ςαηε, {εΙρίοφ.1 η Απο 

εἶας ε]ήίαιε Βε[{διοπῖ5 {εφαςες |αζτιταηῖίες. ΓὈιφιετεὰ (η αμ 
τοις 


ον ο Ν . . | 
ο Ορ. 1, ὕετεκυν ῬΕΚΜΑΚυύΝ, 20 
γοίυπι ευη αἱαιαπάο γκο ἵπ δαδγ , αι αν Λε: υπὰς 
1π. Ερή. Ἁα[γετη 4)ΜΓω]αυι Γερίτιι ο 5.1. κ 2)»ὶ ” 9 Βαοῤ.. 
ε[ξ αγ ὐταλαπιί Ῥγογῥείας, εωέβαν. ΙΑ πτὸς νενίας Γπάίαια ἵπ αἶτο- 
τ1οῦ θα ραγίθης Ὀλίοπίς Ῥετβςς βτα εᾶ: Αὐναϊναπιαη απτεια 11 - 
αμα εαδ Ῥαττες ΓάβΥΔΠς ατα εας ρεΓαρίαΠε εκ {αοία Ἠϊβοτία σοἱ- 
οι ἱ που Ῥοιεβ. ' Ῥγάτεγεὰ οὔβαε, αυδά Βαἰ εοπάϊτα Ες ὰ Ἑερς 
ο 100 3ῥ Ἰουρὲ Ροβ (εππροτα Αὐτα]απ: Ἰάεόφιε ῇ οπΙά 1πβε, Ῥτο 
'βα/ε (πρίπτεΙἹνρεπάα ε[ῖ απτίουἶος 1δἱ απο Βαὐηήγάη, 1 ο]ας ἸοευΠῃ 
(νεὶ αά ραϊναυι ἀῑβαπιίαπι) Πιεεεβῖτ Βαἱεῦ, τδὶ Γοὗγτα[ρῦ Εἰιᾶς 
ο] ιά ῥ ενιτυκ]εΙπβρπε Ργγέαπα ηγα]τ]ς ἁῑν]τη ἀῑαεμαν, ὃς τεά [εδ 
Ἱταπη, αἆ φυσά (οὐπι παδεγετυς ας ΑἈθταμαπι]) απο ιαπ κά {- 
«ετππὶ Ίοευπι οποίαπαίς [οἰεηπεπῃ Ῥετερτϊπαϊοπέπι Ἐε]ριοςὸ {Π{ςῖ- 
"Ῥετε {οεβαιτ νετετες Ρεγία., Ἡ: Αγαῦες οςἱὸ {αεῖυπῖ αἱ Ἀεσεαπι : Πς 
Πω δεῖ Ῥεγβεί ὁλαληόπια Ἱπιεγρ{ε Αγαῦς Βκπαόγί Πρααπεπῇϊς, νε. 
τὴ) οἲξ ο Χ)γλὸ «μ8)) οχξ «9η Βαἰε ζω Ῥεγβι [ως Μείεα 
«ταδιδωη. ΄ ΜΙΝΙ απἴεπ] νίάετος ηυὸὰ βΒα{εὐ νοςαῖα βιετ]ι ) ὂ «ὐΓα- 
ῥαππε, θπῖα ρτορίετ σον ρν ΑιαΠαη] ( ατ γοςαη͵) Ες οεἰεῦΓα- 
ΠίΠπια πο αὐτεπῃ ουσ ΑΡταµαπα {ρία αἱλοιαπάο 1δί ἔαετῖε α 11- 
ἀεπι νὶχοτῖτ. ' 
Ουίη ὃς ΑὈγαλαπιΙ {αὐ]απα Παυ{ε Γης ρἶεισατε (επίες, εἴἶαΠ] ]ζο- 
ἵσιςαρ 5. ϱ Αγ υπῃ αἴπημα; «απ επα 1η Βομα)η ρατίει, ὃς α[οιια; ἵη Π]α- 
'Ράττεῦὴ ἵΓαχετυπί : [401 ςεἰεῦγίς ρε τοἵυπι Μτυμά πι Εαῑτ Αὕτα- 
π! Φοϊηςεῖ [απππια. εἶα εἴσα ΏειΠῃ ρίετας ὃς ιηαχίτη 8 αριιὰ Ίλοιαι 
τος υδίφμε ἴειαγυή ρετεγεαῖς, ὃς ε]υς αηια 4ε οβεγεηζο Ἱίααςο 
ὃς ἆς Ιπίεμείοπε επηά επ ηπιοἱαμά!, αρα Όοηῖεο ἀλβαία ε[ί ται- 
ο μαπ 4ε Ἱίβαςο αξἒι Ἱμπιο]αίο ; ο υᾷ Ίίαφιις ἵπ ρασίε ρειρετὰνη πίει- 
Ῥτειαξυίη μπα]ὸ οεΗ1τ ΑὐὈταλαπι] εχεπιρ]απῃ. ΝαΠι εχ ηα]ὸ Ἰητε[εδχᾷ 
καλα! Ἠβου]ᾶ, Ειληϊοί εἰειετυπτ, Οπὸά ϐ αηαῖς βεληὰς αἰ]- 
















κ 
ι. 








αυ ὰ σε]ο ΡετεηΦ η Παδετετ, 1ὰ ουτίπετετ ρε; Ηοἱοσαμβαπι Ἠππια- 
ππῃ, ἴς. 6οπιρητεπάο ΒΙτηΠΙ (ρυπα ρτππορεπίτυπη, υςί {εεῖβε οτεᾷ]- 
ετωπτ ΑὐιαΠαΙΠ. Ἱπάς Υἰγ]ςοπιραγίαπι ρτανα]αἰτ ΑΡιιὰ εΓΓοπ6Δ9 
ος, ἃ ομ/δης Ιπίεά1 Εμᾶτε ΗΤαεἶῖτα τα άπι πονᾶ, αὐάληι ἆο- 
Ανν ο ρό τορερτᾶ, ου] Ῥτϊπη Ὦμ]α9 ἐγγος] βΙΠάΑΠΙΕΛΕΙ 
ο ΠπΠΠΙΕΠΙΟτε. Αρυά Ῥ]ηταγομηιή ἴπ Τωῦ0το ἂε δυρειβήτοήςε Ρ. 175, 
η Εαςπι]π]δ Οεπι]οας πιεπιοχ] ΡΓοςΙτπῃ, «μα πω]απ Λαδεῦσηε 
ο ῥτοίεπι φμαπι ο πιαζίαγεη!, αὐ ο” ἃ βαυβεγτοτεύμς {η[απέει ἑαη- 
η 4μασή ἄεπου αι! }])ο ια ἑἑαηάου : ε5, [ ΛήαΜετ οά[(αη: [ο ο, 2η [δζᾳ- 
α η Ἁλοήὰ ω : . 


7ο το ΜΙΦΤΟΑΙΑ Ἐξσετοιονας 


α.. ιο 
ζ1ρ. 2, 
δαέων ῥγείο. Ἐὲ απὲε δὲπμ/α εγώ οπιπέα [γερίέω Γή) ]αγωηη 66 Ἡγπι. 
βαποτω [ ΦαὈους απ. {Ρίρε] ορριεύαπέω. ΜειΙτὸ Ίταφις αἆ 
πηεν]άίεππ Ηἱεγο[οΙγπ]οςυτη ἴαἱ1οις θασγ1βςΙἶ5 ἀεβίπατης |οςμς ἀῑςε[να- 
τας ΤοβΡεΕ, ὰ Τὸρβ αποά εβ Ἐγπιραπυπα ραίνυσι απᾶ ταυτὴήι {αςὶς 
Ρισάταη, αἆ ο ιοᾷ (ευ]ὰ «λπεῦατυτ. Ἠος «πι 5, ΦοΓΙρίηΓΑ «Ο1Υ6- 
πὶς εάππαις «οπΒΓπα!ς, ΤεΠπιοπΙο α εχία Ρείίτο, φποὰ πηείτης. 
Ἠατυπι απτειῃ Οεπιίμπη Ροβετὶ τα] Εοϊεπτες, ο ΠΟΠ ΠΟΠΙΙΠΑΕΙΠη 
τείεταηι ΑΡΓαἸαππο, ρε] {αἱ ΤηβΙτατΙ οςςΦΠΟΠΕΠΙ ΙΡΠΟΓΑΗΙ6. Τα - 
ἀἰαδοίιοί βιεγυηῖ Ππιίατοτες {41 ὃς Ρ{επάοπιίπο] ! . 
"Α0 ΑταΠαπι εχειπρἰο (ης εἰς γιάεδαταν ) Επι ριπιοδεβίξαΠῃ 


-οβετεμά!, ρτοσεάευαπι αἆ οΏεγεπάσπι απεπιν]5 β]ζωη αὉς ἩοπΙποα 


ἵΠ΄Ρεπεις, (αείτο ΑΌτα]απηΙ ποπαἶπε; 1άφις ποπ. {επιρες βλ απι 6- 
Ιαπι εοππυτεμἀο, {ο ὃς ἀε[οάιεπάο ἵπ τευτὰ δε ἀεπιεγσοπάο {παφιῖς. 
Ῥ]αιαγοῖας ἂε {πιείτε Χειχὶδ ηχοτε τείευτ, θμλά {ρα «ἰε[οαϊεύας ΧΙ] 
Γοπιίμες οίνος ῥτο/ε[ε τῷ Αδη. Ἠ]ας Ηιβουία πιεηϊπίε Ἠετοάοτης, 
ουῖ ετἶαπι ράτεπι ἆὲ Χειχε ποια ραπ τε: παπι Ρ. 477. 4ε 
Χειχε ε]άίᾳιε εχετοῖτά ἵη ΟΓαεἷὰ αΡεῃ», παιταῖ, Ρε Ίνουεπι οἰαι 
Εἰπογαπι {υέγε, ]αχέα ια: ΦΕΓΥΠΙΟΠΕΤΙ ῥοπέίδς ]ηζέμ πι Ππυεπότο, «{ω- 
ἀζεπέει αµήεη εωπι ἴοεμπι ογεπι Υίαδ Ἑάοποταπι αρε[ατέ, ἐομίαεπι 
ἁ]ίε Ῥπετου σε Γτρίπες οἰτογωῃ Ππαίσεπατι)ῃ οτυου «ε[οίεγιμΕ. Ῥεγ- 
ρω εἰ ε[ὲ ε[οάεγε υἰνεπίεν. Ναπι δὲ {πεγίη Χεγκὴ ΗΚΟΓΕΝΙ 1α03 
ῥγουεξία» αἰαθέε αικάίο δε {εβέενι {ωβτίκηι Ῥεη[αγπη 1.1δεγου αβάς, 
αἱ τεεγεηάαπι ῥτο {ε γα έαπι ο η {ωῦ ἐεγγά ε[[ε [ετέμγ. Ίάεπι {ε- 


Ὄεδτε Εοπιαπί «αβΏυς εχιΓαοτάἰπατ]], πε Τνηής ἆοσεῖ 110. Π. «αρ. 57, 


«4 Οταεκζώηι παπι ἲ {εἱγεων φιμής {σπάεηι ε[εί [πό Εἰσαιδω μα ον 


Γπρετίκπι α[βεεῦαπε. ἠπέεγίπι εν Εαἰαεύιη Παὐτη δαεπ{βεία αγιος 


εκἰγᾳογαἱπαγία [αξίας ὑμίεγ φια αἰίως αἰία, Ογαε Οτασα, 
Έοτο Ῥοαγιο οἰσὲ αεπιῖ(ῇ [18 {π ἰοέμπι {ακο εοἨΓεβίω. ΔΟΡΥΡΗΙ {π0- : 
πηογρεπᾶο γναπι νἱτρίπεπη, {εεδτο νέίπιαπ: Ἡ επίπα ο ποτα ης (τ6- 


{ετεπιε λώγιααι} ΥΙγρίπεπι {αοιβςαῦαπτ ἨΝῑο [πο, ας 108 ΗΠ] {παπα «Ἡ 


ΤΠςΓΕΙΠΕΠΤΙΠΙ {ενατετ. δεὰ οπο τεΏροπε ὀβργρίαπι {α0]ηραγεπί 
Μο]ιαιηπιεάαπϊ, Οεπεταἱβήπιης Ώλχ {πιγω [έως {αι πτ Ὑιόος 1Πβτε- 
ἀἴει Πιεβίᾳ Ῥαμη, ταπι σης αμὰπὴ αἰἷος Ἐτηίςος έοταιή Βίτις Ἐάϊ- 
ἅτο ῥιοβίραϊε δε αδοϊενῖτ. Ὁπάς εοβαεβί {ππε, {Ε ποι ΡοΠς 1η {8- 
ο αυίαιε Ἰπετεπιέπτο ΝΠ1, απά {ειναβατ Βερι]απι 
παπι {εοιπάλπι Σερεια φμαπόαπχ, 1ο Ιπιςγγοραηῖε, Θ)ωεηαπι ε[}εὲ 
Τεκ Ἐε[ροπάεταπε, Εως πες Ῥ σι «ρε αιεἰρέπιης }Πηρέπεπης 
(Γαιές] αΕδίοπε ῥΥ ο αι ῥατεπδ η) Φα σάογηαπιωΗ νεβεύν; 4 

21ο 





αρ. 2. - ετεκυν ΡῬεκδαπύόμ, ᾷτ 
εἰοίν ἳ ῥεηπιῶ ; 5 εαπάεηι ποξίιγησ ἔεπιροτε ἠπ Ν]ωη βγο]1εἴπιμή 
αφή [ω[ορεωγ. 1]]ε αοτείη ἀῑχΙτ, ος 0η ῥο[ε εοπείπιατἰ Ρε Γεσεπι 
αν {ια οΡΙπεΓ ῥτυ[απας εοηΓμεΓμά(πε (οἱ. ΟυΙΠ δι Α{- 
Ῥουἱρς ὃς τεβουῖς ἀῑῑς {α]{ς αριά αἶἷας Όεπτς Ηταν {οἰεῦαι νιάχ- 
ηῖς Παπιαπῖς, Ἡῖ {4ο ἰοσο Πιπὴς ἀῑοείιγ, 
ΛΜ απςἆαπι Όεπτες εΓΓοπεας τες {αας ἵαπι οεἰερά Απτονὶ φι[ετιὸ 
δι ποππατίπι πείετιε ρεβιεσαπι ρπητής: ο Παπαγίς Ίαπι Ἰοάίε ὅς ὰ 
πηυ]είς {εευ]1 οἱρίπα]!ς Ἰπβήτατί απ αριὰ σο8 ἵπορ]ιγίοπειη αὈίς- 
τετ, Ίαπι Ἱπάοταπι Ἰἀάο]ο]αιτίςσοταπα (1 {8 γίκ ἱπτε]Ιβίιδηί Ἑε[- 
. πηγ(τεγιορᾶ ο» ἴαπι {ρεςΙοίο ποπηϊπϊ ποη τείροπάεῖ,) Απί- 
Άες οἶἵπι ρεἰπιαὴς ρεγηδετυς Κο Άγαηια {ει Ἀγάβαπα, οπί αὓ 
Αὐτα]αιηῖ ποιηῖπε Ἠεριαίσο Πς γοσατα» οτεά[έας, «{ὐγαβαριωη 1ρίαπη 
Ίος ποπήπε Ιπάϊριταπόο; πῖ ὃς ὰ Ῥεγβςο εἶας ποπιῖπε Ἀγάθάπι, ἀῑέτα 
Ἐειιρίοπίϐ Τπάϊσα: δαοεγάοτες ετίαπα (ας 1π14ῦτο λατ). δη.) ἀϊσυπ- 
εὐς ο Ῥναβηισ [ευ Ῥγάδαπιαν; 41ο (υαβ Γ99Π3Ν 4ὐγαλαπιί- 
εἰεί Πς ἀῑοῖ νοίαπι Ταάποταπι Ὀοάῃ, {ρεςίατες Αατος 11ο δλέ1ε, 
οτί, ΆΑιαδες Αυτα]απϊ 1ρβΒΊπΙυΠΙ Ἀοππεα ( ρπετῖ5 απἲ Ἰαγεηί- 
ας αρριίεατυπι) {οριπάε ἀἰπιπα]νᾶ (οτπιᾶ εβετυπῖ ονθλ» Βογ εἰβίηη 
ει Ἁγεδήπι, γεῖ «2 Βοτείῦ [ει Βγείδ, βνε εν) Οδείτίδ, απάρης οπιπ]- 
Ρας ποῖατυς «ὐταβαπιμίω. Ἠας ἵπ ΡρἱαταΙ {ας δολ») «4ὐδγίπια ὃς 
ο) «4ὐάτιῤα, ὃς το) 4ἰάὼ. Ἠτ φαἰάεπη {ουπηυ]ας τεπα ρυΦἀἰέχαπα 
Ἰυβναηής, πιοπβταπάἆο ἵπ απὰπι γατ]ας {ογπια ΑὐγαΠαπηϊ Ποίπεῃ αἵ]- 
ουαπάο {οτφιιοι! {οἰεραί. δαρταάἰέχαπι εἴἰα!α ορ]πίοπεπι (Γ4άΐτ 5μ1- 
αιβαπί Αταῦς, θα ἵαππεη Ῥρυτατ {ε τείυτθῄε, ες Ἀν. τεγετὰ εαπι 
Ῥοτὴς σουβτπιανετῖε, (1 σα]ος {αὶ Τή011, υδί ἆς ἘεΠρίοπιοις Τη- 
αν 2φΐν ) ἀϊοεπάο, Θο/ααηι εχα/έπιατε Κ.δ) Ἀγαβαπιαπος [ε αεί Ἀὐ 
των ὐγαβύπε; 14 ἑαηιεῃ [εγέ ποπ ῥο[[ε, φμία {Πέ το. Τ41 Ἱ οπημ(πὺ 
ΕπαΠΕΟΠΙΠΕΠΙ ϱγοβῥεξίαπη: ῥοβη]ώπῃ νεγὸ φη1 ετεάτὲ {η ῥγορβειίαηι «4ὐτα- 
ῥαηὲ, εε Ώιαίας, φωέ α[[εγωπὲ Τ.πεεπι εὸ Τεπεῦγαι. δε Βγαβαπιαπος 
μῷ αὐ Ποπιέηε εἰῖ ποηπεῃ κ) 9191 ὐγάμάμῃ,. Ἠος πιοὰο 5μαΠβ4Πϊ 
Ἡρυιταί 6οπιτα Πεῖρίαπι, {6. Ισποταπἀο απὸά {/γαβίπι αριά Αταῦςς 
ΠΕ]άεπι ΠΟΙΠΕΠ φιοά «{ὐγδάπι ὃς Ἀγδράπι, ας ἀῑδΙ ποπηπὶ ΑΌτα- 
Παηητῖς! {ογπ]ὰ αριὰ Ῥεγίαν. 
ριά8 αυτεὶ 8άΠτ]βΠἱ Παπά ρτατῖς 4ε ΑΌταβαπιο οφ τας απ υαίι 
4ε ρτορ]ετᾶ : παπα ου] 1η ΒΗ 01119 ἀῑοῖτας ε-- 21 Ναδὲ, αιὰς εἰἶαπι ἀῑςὶ 
{ο]είνας γη ἐδεκὸ [ει πηνυ Λοὸ, 1-6. }Τάεπε, ῥγανίάεπε, ο πα]15 βαῖτ 
Αυναααι» 14. οαυἷσά Ολβας ὁε «ο τεβαίυς, «ὐταλαπι νιά Ἐτενν 


εν πάρε ο εώς, 





πο ο 


33 ἨΗΙΟΕΤΟΚΙΑ ἘΕΙΓΙάΙΟΝΤΕ 61. 2. 
π]εωπη, 66 σανή(ια εῇ. δεὰ φπὸὰ ἵ τεγετὰ {Πατ Ῥγορ]εία, αἰὶὰς (εβΑ- 
ταπι τε σχυ] ΕΠ ο οἵε Ὀει, 6εη.ΧΧ. 7, Νωπε ἑέαφμε γε[γεωί(ε οπιέ 
ΗΛΟΤΕΙΙ {μα.ῃ, παπι τη εί Ῥχοβῥεία: {ο. {απηίατὶ Ὠσί οοἱ]οφιίο ἩΟΠο- 
τατῦ», ὃς ἁῑγιπᾶ Εενείαιίοπε ἁοπατας τις 1 εαία δοᾷοπις δι αἴτεις 
ου{ρρε οί οπιπίάπα ἘϊάεΙαπυ Ῥαΐςι, Ἐϊάε Ἱπβρηϊς, Ῥτωνίβοπε ποτα- 
19, δε τοι Οι Ρἱ εππογίς ἁν]πϊ,, Ρρἰεταίς, βία! δι ουεάἰεπεῖαν {εππῃ- 
ο παπά η Ἐχειπρίαι. ΑΗΟΙ ειἶαπι γοεαῖις Ῥτορλεια, πε Πο. 
ὅ, 12, ου επί {ωηηης [1 ῥτορ/εἴατηπ Λος 6 «{ὐχαβαρηὶ 8 ᾖαααί 
δι Τατοδή.. Ἐτ[ο αριιὰ ΟΓΙεηία]ες {επιρεί αἰιάΤξ αλά» καλο! «4ὐνα- 
Λα ῥγοβῥεία. Ἐν 1η αἶτετο Αταίςο Τ1ΌΓο 4ε ΡΡΙής δὲ α)Ηιή, πιαῖτα 
Ῥγέπια τι σασητης ΑὈταλαιο, οαπὺά {61], λε Ες Ργέηως α πει {οῖτ 
Όευ» Ῥαΐτειι Ῥτορλειατυνα , εὖτι εχ εἶις Πηπιδίς Ργοάιειίπῖ 1990 
λρΑάγη ὰ {1ο Γεπιροίε αἱ Μοµαπιπιεάεπι. Ργήης οί πηρτανὶτὰ 
η15 1η γιὰ Ὠει ὃς τεμριοδὸ {ισι. Ότηπα φπἱ νεβιοας πάατας πε 
1η νὰ Ώει. Ργένως αἱ ἁπεε[τ ὃ ραιτιὰ (1ᾶ 11 ολιήὰ Ὠεί, {ειναπάο Π- 
ἀθπὶ {παίῃ, }γήπς ο αἱ Ἰνοίριίο εχοερίε Ηοίρίτε», Ιπάς ἀῑόεης Ρα 
Μο [ρέέωηη, Ῥγέπς αἱ εκιγακἰτ Ὀσππυπι ρτο ΗοίριΠ δις, {αεἰεπάο εαπῃ 
ευη ἀπαῦις Ροι 5. ῬΡγέ πειπ Ώει ποπηπανίτ Ἠαπιρμασπα, εχι.- 
ππςπάο ΕΠΙ ὰ νοςαιιοπίθ ης νε] Παάαι (ή νεὶ Ομ ΙαπΙποί, Όσα απ 
Μυβιπιος ποπηϊπανίτ Ἠαπίρηα ος. Ῥγήπια η πἱ ἵπίρπειη ρτο]εάς ΕΕ 
Ρίο εαι{ὰ Ὠε],' ὅς Τραϊς {αῖτ Ππρες, εο τε!σείαη» δς {αματατίς. Ῥγήις 
η ᾷ πιοτίπος {υ{αἰτανίτ ρεί Ρύεςςς {αας. Ῥγ/πη Ῥτορλείαγαπῃ ὃ Όοι- 
ημπα, οί Γεπιαπάο ῥτοῦατας Εαῑτ. Ἠίπς ἈΝοαᾗ ὃς ΑΌΓα]ναπι δε 
Μοίες ὃς Οήας επιρ]αξιοὸ νοσαητς ο) οὐ) Εοπιίπει εοπ[απέέα. 
᾿Ἠαάεπις Π]ς. Ἐτ ουσ Πῖς 1ρίάειπ αἀάυπταί αἶία πησῖτα, «πα: οπιπ]α. 
ἀείιπιρία {μπεκ ο5 4215 «4Γαὔτο (0γοπίζο ΗΠετο οσο. 
1] οτίαπι ΕΕ Φασετάος, αεί Εαὶτ απο νίς ία Ὄαρυτ, ως Οαΐπ 
ἕς Αὐε], δ: [οῦ αμαπινῖς Έεχ; αλῖὰς επ] (εκ ]ιάσοία {οπτεητιᾶ } 
που Παυιβεπί Ίὴ5 οβενεπάί δαογβεῖα. Αὔγαβαπι οὈταμί Ῥεβ]ας ὃς 
Άνες; ὃς 1]]ας ὤνίβε, μας πο ἵζεπι. Έτ ως Ἠο]οσαμβχαπῃ, οΏειιε νο- 
Ἰαΐε Ἡάασαπα, ο παπινΙ5 (ὰ Όεο των ρτο]η]τς,). ΕΠΙ Πο 1ΠΊΠΙΟ- 
᾿Ἰανειῖτ, δασετάοίιπι εἴἶαπι Ρο[ί-ἁλαγίαποτ Πα {απηλας5 ὃς {επ]οι Ε11ς 
Νοα] αἱ Ιάεὸ Απαὐιζις ἀῑάας ολλ) ακῶ δεί «4ἱ Μωτ[ε(ίη, 
αν ο, δεμίος Ῥγοββείαγηγη , ει ΕΟΓΗΠΙ μάκρος ὃ Ὠοᾶοι. Ἐτ ρος 
επ, τας ΕΗτ ὀδεπι Ηιετο(οΙγπιοταπα Ἐεκ, {εἳ]. Μάα/εδ/ζάεξ, αὐϊ γ]- 
ταη Ρτοτοραν!τ {ετὸ ({9. πῖπας 25 4πΠὶς ) αἆ ΙΠΟΓΙΕΠΙ ΑὐγαΠαιη], οὐ 


Αὐνα]απι {οἶγεδατ Ώεςίπιας δρο]ογπ, υἱ «4, ΥΠ. 4. Έτ Πο βαϊιαπης 
Ριεπααε 








νι. Ὁ 


- 


61ρ.2; γΨετεκυΜ ΡΕΚΦΑΚύΝ, 34 
ἴαπε Ταάαί, εχοεριο ΑΌβεῃ-ΕΖ:Α, απ οοπιτασίαπι [αξμῖς, {ς, Με]- 
Ἐ οεκως ἀεάιπε πα... αν... Αι ποηπ οὐβαπίε Αὐτααιρῖ 
εχεπιρἰο, ρφωὰ γὶκ αρποίςυπι δροΙἱοχυπι Ὠεσίπιαν {ο]γεπάας, ο ιῖα 
ποπ εβ ροβιίνυπι ρΓΦοερίυπῃ : {εὰ {πιει νοἰπίατιὸ αδίηπε Τεςί- 
ππα σπα ποιήῖπε, ρατίεπι 1)εο ἆαδαηπί, Ὁτ Λωπι ΧΧΧΙ. 
| ππαπα απτειι πο ατείπετ, 1 Οεςἰἀεητα ους εἴἶαπι Μάϊ 
ρατιίσης οἶῖπι αρα Ρυτο5 Ειληίϊςος Ιπνα]ιῖτ πια εἶας, Ὁτ 11: δαη- 
ἁιβιπΙ δι Εεἰριοπίς Απμιις οεἰερειτπή, Ίαια τείετεηῖτε Ι.α1- 
ΡεάΙο, «{ἰεπαπάεν δευετις ἘοΠΙαΠοΙΠΙ Ππιρεταῖο: Ετληίςυς, «[ῇσίες 
«4ροομή 6 (υγ 6 ὐγαζαπιέ 8 ΟΥρῥεί ἐπ πια]ογε/ πο Ἱ-αγατίο {πίεν 
Πίου Ῥγήιοίρει 66 πίπισε (απζἰίογει ροΓωε, Ἰδίφιε οοπ{εοζανίς. Ῥνοῖι 
ἀεῦπι αἴηιε Ποπηίπαπι βάεπα, ἵπ ο υὰπα πι (ετηπα Δευη]οπαπ] 1π Ίος 
Τατατίο οοµ{(οσιίαπή Ἱποίάετυατ Οτίβας ὃς ΑὐταΠαπηις, Ἱπεςεοίτες 
Ίπτες πεφυιί Όυοςς Παρῇ | 
“Ες, αι 1η οπιπίθας τες ρια{εταίς ΑὈγαΏαπλας, ὃς Τρίε ατ οππί- 
Ώππη ὈοπαΓπῃ Γεια Ἐχειπηρίας βαίπαξυν, απ Τυταγαπη Τάτατριὰ Ῥυδ]]- 
«4 ποίαπι Ώευπι, ἃτ ρτορὶ(ἰὴς βὲ Λ{οὐαπιπιεαί Εἳ [απ ἐς ες, μὲ ῥγο- 
βήμα βὲ 4ὐγαβαπιο [αρηία {ρβιω. 
ππιαιε Ιαυάαῦ]]ε {τ τες [μας αὓ ΑΌταβαπιο ἀεποπιίπατε, ΜοΠαπ]- 
ππεθαηὶ εχρτεβὸ αετιπῖ ΠἩοάίεγπαπι {παιη Βεμρβίοπεπι εΠε εαπι 
ΑὐταΠαπηά; 1άφπε πχεµοτε ργΦίεχία, επι Πο [απτὺτη Ώειπι νεγαπα 





ὃς απίσυη Ἰοάὸ ςοἶσπε, (αν οπηπὶ Ιἀοἱοἰαιτίὰ ὃς δαυαἹπιο οί 


οἶἵπι ΙπίεώΙ ἤπεταπτ, αΌογγεπίςς,) {εὰ ὃτ οὖπι Αταῦςε ρΓΦοΙριος Ἰ- 
ον εμ]τογος ὃς {εααασες αῦ Αὐταμαπιο τεζχὰ Ηπεᾶ {εεπῃ- 
1, ΟΑΓΠΕΠΙ ἀείοεπαΗΤε ε]ώίοιε πατητα]επη {οῦοίεπι εΠε πεπιο ἁιι- 
δίτες:. ππάε πέοεβατιὸ ἂε Ῥγοϊορατεπεῖ {Πἱ Ἐε]ρίοπε απιϊφυ]τὴς 
στ ντ αου]ά Ἱπαπά]νετίπι, εάαιε 115 Ἱπποτιετίε, απαπηγί5 
ὃ οἶίπι εαπῃ ἀείετιεγίητ, ἆοπες ραίαπτες τεάιςετεῖ Μο[απιπιεά, 

| ελών μὰν να]ἀὸ Ιαπάαῦ]]ε,) «ος αὓ Ἱάοίογυπι οπἶτα αά γετῖ εί πο- 
τπαπῃ ἀποεπάο. Ἐτ ρτορῖει Αὐταμαπαϊ {αα!η, αι! ο αἰοαίομΠι 
οο[οσατις {απ Οοπβαπιιπορο]Ιταπί αβεέταῦαπι νοσατε 1 πριαπι {- 
απ Τυτοῖσαπη ,2ὁ ΠΑΝ) Ἰὐγαβίηι 1, {ει Γππρμαπι «{ὐταβαπιέι (παπι- 
γί εα γυ]ρὸ ὰ Τατςῖς γοςεῖΏς ος κλω» Μ4νπάπίεία, Πηρια Μν- 
ο ἐπιάπία , ὃς «) ὁ ωἱκᾶε ΟΜήππόη αλ, Ἱάπρια Οἠπιαπίεα, ἃ ΤΗΓςΑ- 


ταΠα 1ηβεωτογε ὃς Όισε ΟΜῤπιδη- Βεἰρῥ οι {ετὸ 40ο α]ῖπο ΑΠΡἱ5 1ο- 
-. ἀπειπή Τπερειή Τατο]οὶ ἑαπάαπιεητα 1π Εωτορᾶ Ἰεεῖτ, 


"Οαδά απίεπι Οµἱεηίαίες Βεἱἱρίοπεπι {άαπι 4 ΑὈταἨαπο ατεεβοτο 
αῷ Ε ριατεπάαηξ, 


34 ΗΙΘΤΟΚΤΊΑ ἘΕΙΙ6ΙΟΝ16 το Οαρ.2. 


Ριαιεπἀαπί, οοὐβαί ες αὐτλεπτῖοο ΤωσσαΓυπα Οατες]η(πιο Μ5 Τας- 
«εἷοὸ «οπ{εείρίο, οί Ττοης ὅρο «ιο 0/21 Πύη, { ε. Ργπερία 
ΛεΠρίοπο : ῶρες νὰ ΡοβίάειτυΓ ὰ Ὠοσάίβππιο ὮὉ. Τ]ο. Οαἷε Τοπά[- 
πας. Τ5ί (Ίπτει οί) αρίτις ᾱἷε Πιογέπογ µη Θαβίοπε Τογέμτά, 4ε 
αἱ εἴἶαπι πο {{ὸ εβίπηας ἵπ ἈΝοείθ αἱ Χείέρ. Τωνς, Ετ Τοἱάεπα 1η ἁἷ- 

ο (ατεςλήπιο ἀοοετης φποιηοάο ὰ Μι] 1πιῖς οπιπίθς τείροπάεπά μμ] 
πι Απρε[ί ΠπααΙβτοτίρας Ροβ πποζῖεπι ἵεπιροτε Ιποπίβτιοπί, {8- 


4πεητεα ΠΙΟΔΟ: καθ)ρὶ μα ο... ο νῳ .) 


πα) «522 «ΛΑ: ὅνν ὠθλλδό-ο ὤλ-ο ος λλες) μα λ «ολ 


209ω-) ς ενῤ-ν «ον άφὸ λλὠο 29] θλοάλδό-ο ς ἆντ ςἀοὰς- ) μδε] 
ο ο μοδ] κνδοκδόν «λλλ-- μα 2’ «Ἀν-5- δϊ αε ιά 
παπι Λε)γρίοπε [, ἠπέεγγοζαυετίπΕ; γε[ῥοπάεα:, Έρο [ωπι ἂε εἰέρίοπε 
Αὐταδαπι «4πιέοί Ὀει. δὶ ἂε φμάπαπι δε {εν Ππεεγγορανεγίπὲ; τε- 
Γβῥομάεαε, Ευ {ωηι ἂε δεζά «4δι- Παπίρ)ί (ωρβεη/ε, ὥ ΓπέΕΤΓΟΡάΌΕ- 
ΤΤΜΕ, 4ε φμάπαπι δεξί Γωεγί Ῥγογλεία πο[εν, τείῥοµάεας, Έωη Γμί[ε 
ἂε δεξίά {ει Λείρίοπε «4ὐγαβανιί «4πιὶεί Ὠει. Εὲ φαει 4ὐγαβανι [μέ 
αὖ «{άαγιο βπεετο {ει δαπξζο. Λάαπι επῖπι ΟΥ1επίαΗρις ἀῑς [ες ΣΑ} ς νο 
δαρῥήο (40, 1. ε. δίπεεγωε Ρεί. [ Πος 1η ]οςο ὰἃ Πεάζοτε ρεῖο, πί { 
(οττὸ Ιπεἰάετῖτ ἵπ {αριαάϊέϊας Ἀοιβ ποβια αἆ Λείέρ. 1ωγε, Ρ. 20, 


νεΙε 1ο εοττῖρετε Γαρίπι ποβτήπα, 91ο ({αΙ]επτε πηεπιος1ὰ ) 1η να , 


]α9 ἱοςί τεοίταίιοηε Ιρίάεπι [αόχὰ, {οιρηχας «4ἱ Εαπφαί, ὃς Παπδαίσα, 
Ρτο «ἱ Εἰαπίραὶ, δι. Παπίῤῥαα. Ἰ ο 

Ότι αυτεπῃ ρειραπηῦς » Τη (οταπί Φα. 1 4ε [απηίά «πτάμ , ἆοςς- 
τας ου παπι (εκ Μομαπιπιεά!ς {επτεπιίᾶ) {αεξίς Ἠε]ιρίο Αὐτα]αιη! ; 
{ο. απ Ὠεί Ὁ πίτατεπι αΠετίς, πο οοπ]απρεπάο οὔπη εο {οείος {ει 


Ραες: 1δἱ επῖπι Ιερίτας, Ίο ἑάρὰς- κο») ὅλ ἡψαλδίΦ κ) Έδρας λ5 


«δὴ Ὁλωο ἔζω «9 ο λά8 αι «9 ο) ο) ο ον. 8. 


«Αλ» ρλκν «λλλὸ «] κο ο... Πἱο[έο, Γεταν εί Ώειο, ἱάεόφμε 
{εφ πιέπέ Λεἰέσίοπεπι «4ὐγαλαπι μὲ δες Ἡαπιβρῥαίς: παπι ἐς ποη [ή εἰ; 
«{[οοἱσεογίδ. Ὅφ με ῥγίπια Ώογιω! φωεβο[έα Γι ῥοπιπέύιε [ ρτο ΥΠΠ- 
εαίιοηπε {αοΓα, ] εα εί φις (ῃ Ῥεεεα [ {ει Μεοσα ] ὑπ Βεπεαιἔίοπεπι Ὁ 
ΡΗΕΒΙοπεπι Λ{ωπάαπογκη. ἴπ εἲ [ωπέ δέρπα πιαπί{ε[ία, [ςο. δια είο «ᾱ- 
ὑγαβαπι, τς. εχ Ίος Μολαπιπιεάϊς ἀῑάο, «οπβαι Αταζαιη τ{αάΙ(Ιο- 
πεπῃ {Πε οαυὸά Αὐγαβαπι ΑΗ Ἐππάατος Τεπιρ]ί Μεσσαπί: ὃς ἵπτες 
Ῥα]ας τεὶ βροα πιαρ]{εβα, Ἠαύεταχ «δίαέίο ««ὐταῤαπιὲ, Ὁς ἱπάε]εδι]ε 

ἃ 
































Ὄνετεκυν ῬεκδακυμΝ. 


ᾱς Νοδῖς (αροβθες πιοβαπηεη(ί. ΄ διαίο 4ὐγαβαιὲ ΕΒ θψ..} ννν 
« ἐς Μον ” 41ο νοίαης ΑΌταΠαπγαπα ππ]γαςυ]οίὸ αμα «ληγα Ἐ 1Π εχ- 
ο στα {(61]. ἆππα εππη Ίοσο Ραταρερηιατῖς Μαδυῖς βαπάο {Πρες 
ση, Ἡῑο Ταρίς {ασβιαι δε ἀεογίαπι {5 {ροπῖς πιογεθᾶ: Ρτο οεσαβοπε 
:Ατυέτατα. Έτ Ίάειη Ἰοάίε ἵπ Τεπιρ]ο Μεεςαπο τεΙριο(ὸ {εγνατης, 
ει ἱρβριοπι ΑὐταΠαπιϊ {απάιταίεπι δτ {ΑΥΟοίΕΠΙ αρυά Ώευπι, 
| τς ης .- Ρει φας (Γαπβγίτ, ποταδ]]ε α[ῖφιιοά ε]ας πιεπιογ]α]ε 
εἴπεγε {ειπρες οπρίνειυητ. Ἐϊ η υἰά επι εεττ εβ ΑὈγαΠαπηπα ἵπ 
ο .. οι οι τοπ Ίαπα Ἰίπετε, τταηΠν]βε Ρρει πιεάῖαπι Αταρία,. 
ίαουε Αλδές εοἱΗριυπῖ επι ἀῑνετίατιῦα {αῑᾖε ἵπ Μεεσα, 1δι- 
κ εχει κἱῇΠε Οιµατογῖπῃ {ει 5αςεἶ]απη: πάς 1]]ς Ιοσυέ ται Ίασεν 
μ9εβ, δε {αοτὰ Ὑβατίοπε αποϊαηπί αἀειπάς ρια (επ βίτας Ίπ 
χ4πο;: φπΙ εἴίαι ροβεὰ Μολαπιπιεὰ!δ πατ]νΊταιε ποδίΠταξας. Ώς 
Τιαάϊποιε οεγτὸ ρει[ιαίης γίάειας Μοβαιηπιςά, Ἰάοόηις ἵπ 
4 6οπείοπε {ει Ηοπη1ὰ (Εευπάὰὶ ρ. 1, 12, τή, Αὐτα]ναπηϊ 
1 νι Ρτεςαπά{ {ουπηπίαα {π ]ασίεηὰο Ειπόαπιςπίο εχλίδος, 
ο παπρσαα Ὅει [η ία Γεςίταης ΜαπάαίυΠ] Ρτο δασεΙτ{ει Τεπηρίϊ (ααὐα 
3η ναί «νόρ Αἴοπε, ὃς το /{οἱεππί ρετερτιπαίΊοπε 4 Π]ιιά {αεϊεπάλ. Ἠας 
τς εὔαῃ ᾽γίὰετὶ Ροβυπι 1 ΗοιπΙὰ ΧΧ]].Ρρ.τος, υδἱ Ρατίτει οτάίπατας 
ο 4ος οηηής Ριουεβίο α α{]απῃ ς αλᾶκὴν «ἆλ» Βοηιέπι απ! (ζμ[ήπιαῃ. ος 
ὕωη {εευπά στ] φωοίάαπη, Εβ 12 ρεᾷες Ἰαέυπη, 15 Ρρεᾷες Ίοήριη : 
αλομπάσαι 5μειῖρμοἸΕάιίβ, εβ 21 ευδ]τος Ίατππῃ, 24 ευθίτος Ιοη- 
37 ΑΙΕΗΠΙ. 
μή Λ{ ρ]έκ4ὲ Αιἲοι Μολαιηπιεάαπ8 ΡεΓίς, Ρ. 223, ἂε νειετί δις 


ιτ. πννς. : θογήμιατε Βε[ίριοπε Ίοφπεῃς, ἀῑςΙ: «ἆλν » ῴλνο Φοῦ δε 
ῳ) ) ο» φὐ]τοι» ὧν β) ο). «4γαῦει οἰδπι [ωβε Κε)ρίοπή 


Φιλε Ρο[εὸ ἔαππεη αὐ εῶ {η ἀπνετ[ωπι αὐήβε, Νειίρε ρτορο Τειι- 
τα Αὐγα]ιαιη!, Πλας ΒεΙρίοπεπι ρτοίεΠτ {απι Αιαῦος: Ροβεὰ νειὸ 
εταπιτ Ιἀο]οίαῖτα. δεὰ τωγίας (απάειῃ αἆ υηπ]οί Ὠεί οὐ ἱεήη τθ- 
ου ορεΓὰ Μομαπηπιεά]5, (Ωιιοά Εαἲς Όοπμπὴ ορι, ) οπηπί Τὰο- 
Ίο εεἱᾶ ργουίας εχαζχὰ ; Ἡτ οά[ς εβ αριιὰ ΜοΜαιηπιεάαηος ϱπἱ ΟΠΠΘΙΙ 
τσ» ν) οἱο]α είς. (ρεοίεπι εχοίαπι Ἠαδεητ: πες Μο]απηπιεάεια οοἶσης, αεί 
ἂν αἳ υἱαηευς ποβτατίαςι αί Ἠαγαμι γετυπα ἰρπαί, Οἶὐπι ἵτααυε 
ο Εεἰίρίο (μα Ππβτευία 4 ΑΡεα]απιο ἀειίνατο {αίαραϊ, Πο 
εἴῖαπι {ποίυπτ Μολαιηπιεάααϊ, Ιἀεόφις Ῥ{ειάορτορίεια Μολαπι- 
ο πιεὰ {Π ἀῑζτο Οοταπί Οαρίιο 4 Γαηήᾷ πιγδη, φιοὰ εβ (ςΓΙΙΙΠΗ, 
ο ὰς ὰ ς τε Γπά ορ ὃς ΟγΙ{πρπος {αι μιλάω τείεγεηίςς -- 

| ου]ι9 





η, ο], 


36 ΗΙθτοκτα ΕειτοιονΊς 61ρ.2. 
(εα]μ9 τεΠρίο αἲν ής ἀϊγειία {αῑτ, } Ἰή9 γειοίς ) σι» 
ο ολ λα ο 
οὐ «Ξ:)9 ήν ο οφ» μη] 5 οί. αλ» ο) βλ] 
κ) 1. ο ΑΞ ἐν Όλων άμα». Ο Ρο] φι] ιδία απιρ]εδί- 
σηἡ μὲ, φΜαγε {πέεγ νου ἀἱ{λωμαξώ ἂε «{ὐγαλαπιο, εἶηα Ποπ 4ε[εεπάε(ὲ Τε 
πες Ἐναπρείίμπι πἰῇ Ρο εκ η ὃ «{Ππο ἐπβειρίες ὸ Έπ νο αἱ εβω φιμί 
αί[ριἑαεῦ 4ε εο φμοά ποπ ἐπεελερίεῦ: Ώεο φιάεπι ποίκηι ε[, τούς αµ- 
{ει ἠρποίωπ, Λη επίπι [μή «4ὐγοβαπι Ἱωάεμς πες (ὐγήίατ ; Γή 
απέεῃ Εἰαπέρησις Λία μα: πες ζωέ εν «{[Γοεἱαογέύτα, 1.6. εχεἶδηιι 
αΠοείαπῖ αφ π]ὰ επι Ώεο, 1 {αείωπι Ον] (Παπ] ὃς Ιἀο]οίαιτα.. Εα- 
πέρσι άν εριων εί ἶ9 φωΐ «εείέμαί αὓ αἱιῖ Ἐειιρίοπί δις ο //απμ[- - 
ππωῃ. Λά ηῃς Ιοςμ Οοιμπιεηίαῖοι Αιαὐΐςι αἲς, «5 «κ- κ--- 
τῶι μονο) ο) «λα ου) Ελί[ιπιανε γα ζμε ο | 
{απι Τωάκογεήι φίῶηι ΟΥ ἱαπογπῃ, «4ὐγαβα πι [ωή[ε ας Ἱπά ῥαγέε, 
{ο. ἂε Εε]ρίοπε (πα, ἄε ουὰ Ίταφιε ἀπραιάταπι οσπι Μοβαπππεάς. 
. δεὰ αυτ τεάεαπιής αἆ Ῥετίας γειετες, εχ εοζαπὶ {επτεπιΙᾶ ἵπ Τ1ῦτο 
}/ατηρὺ διτῶρὴ {αρταδιέϊτα Ῥειίατηπι Εε]βίο γοςατας ζ31) «λαο 
ὦλον Κειἰρίο «4ὐχαδαπιί-ζεγάω/ε {ει 4ὐγαλαπιο- ζεγακ/ το 
γοίαπτ επίπι ΑὐὈταλαιπαπα {αἱβε ἐ]αίθεπι Ἐε]σιοπίς οὐπι Ζετδυίς, 
ου! αῑα ροβεὰ [ασσεβ]τ ; ὃς Ζετάυίπα ΒεΠριοπεπιαῦ ΑὐταΠαπιο ἆς- 
τ1ΥαΤΑΠΗ, ὃς εαπάεπῃ «μη εἲ Α αλα {αβςε, Ἐτ οαΙάεπῃ ρετ Ἆε- 
σίοπεηι «4ὐγαβαπηί, Ῥετία η] αἰαά νοἰαπι ουὰπι Κεσίοπεπη φως (τε- 
18514 ἠπέεγβο]αβίοπε ἐν τμρφβανή κ ωθψ [οκ ευη Πε υεγέ εἰ /Ειέηῃ 49ς.Η, 
Ο7ΠΕΙ [α[[ας Λεέσιοπε” γεριαἰσμάο, εαΏὶ {6]]. ᾳὐαπι ρτοίεβις εΠ Αὐυγα- 
Ἠαπῃ, αἴαπι {απὸ Βε]ὶρίοπείῃ ρεϊπιὸ ἱπτειπεΓαίαπα ὃς Ιπεοτγηρίαπῃ τε- 
ππετυπῖ Ῥετία, οἱ, φπαπηνῖ {αργαάιότας {ια Εε]ιριοπί Αἀάππίοπες 
{εοεγΙπε͵ ΠΕΙ ΠΠΠΙ ἵαπιοῃ ε]αίάεπι Τιτυἱαπα τεπεηῖ, εΑΠΙ ὰ ροτίοτέ 
Ῥατίε ἀεποπι]παπίες, ὃς ἔωπάαπιεπία]ία ε]αίάεπι Ῥτιπειρία αἆ Ίυπς 
πΐαυε ἀῑειῃ οομ(ΙΠιαΠῖΕΦ: ΠΟΠ αΠἴεπῃ πῖ Αταῦες ὅτ τε]οπα Όεητες, 
εαπη ἵπ Ιάο]οἰατγίαπι νετίεπτες; πες Ὁτ Βωγκή{ δι (αἰδἠ ὃς τε]]αα; 
Ουτάογαπι Ο«επῖες δαραϊτίςα {π Τ1ραπο ὃς Οοτάισὰ Ἰοάιὸ εχΙΊεῃ- 
τε, οί Ώειπι ἐρίαπῃ Ρρ]απὸ ἀείετπεΓυπῖ, Ὀιαδο]απι ε]ς Ίοςο απιρ]ε- 
έκεητερ. 
Οὐἶπῃ Ίεβαις ΑΏταλαπῃ (Ρο {1ο Ῥτοίιοραγεηίςς ΘΠεΙΗ ὃτ Ἐἶααι,) 
ίεπιρες 





- 


αρ. ΨετεκυΝ ῬΡΕΚΦΑΚΟΜ. 37 
Ὁ. {επιρει Πιεεϊτὸ Ἱαθίτας Εαεεῖτ οι ήπια Ἐπάείίηα Ῥαΐςς, δε η γεῖ Ὠεί 
ο ευἶτα ΑπΙες τοιῖης Οὐδίς οεἰεῦεττπις, Πο εβὲ πῖγαπι Π Ρρ]είΦθτε 
το {απίουί Πιεηεῖ σεπίεν αυ’ αἰ]ηι]ά ἀε εο Ἱπαμάινείπητ, εἶας Ῥαΐτο- 
το οπίαπι Εδἱ αμα αγεείηε » ἱρίαπι ας [ας Εἰάεί ὃς Εεἰἰρίοπίς Ῥαϊτοπαπι 
τος Φά{οι[οεπίες, δι τες {πας α εἶας Ιπητατί αγοεβειε {αϊάβεηϊε». Οία 
το ἀρίεις Ρε Αὐναμαίπυι {1 Εε]ἱρίοπίς ρι]πιὸ γείοσιπατα Απἴοτε[ι 
ο ἁατασπῖ, ἠ]άπιοῦε εἰ αοοερίαπη τείετυπι, ρπ {4 υὰπι Βεμρίοπειη Ῥετ- 
ραπ υ]τεὶὴς ργο(εαυαπηας, {οτταβῖ ορεις Ρτετίυπη {πτάγαπα Πε πες 
ος αεκοιὶ Ἱπρίατυπῃ γιάεατας, . 4ε ΑΡγα[απηϊ τεπιροσίος ρταπήζ- 
ο τετε, ὃς ἀείπάε αΓαπαπι οπαΠίηιις τεγετὰ εἶας Βε[ριο {πεητ ἁΠφιϊ- 
υν -ι τεία, 4, «οἱ π 
κο Έτ [απὸ Παάαί δ. Οµἱεπία]ες οπηπος βαϊππητ ΑΌγαμαπνοιη {ο](ε τοπι- 
ο Ῥροτε Νέπιγοάϊ, αµ1 ὰ ρτοίαπῖς Ῥεήριοτίρας γοσαίυς Λη. Ἐτ ου(- 
πο «επι οετίαπῃ εβ πο} Ληγοά {αῑΠε νἱταρεείϊ Χνοπιεῃ ροβπΙπ]ὸ (ας 
ο πι 8, δεεϊρτυτὰ {αρὸ βτ ) αὖ αῑίφ Ιπιροβτιη, Λεδείίεπι εοπίϊτα Ώειπι 
ος ὃς ΟοπΕώάΕεπη ποῖαης: 4ος Ίίαφιιε αὉ Ιπ]πιϊςῖ5, ΠΟΠ απἴειῃ ὰ {115, 1πι- 
ος Ροβίσπι οπ]ίαπε εγεᾶαῖ, 
4 το ἆθίας Ῥαΐει {ως Φ9 5, ει]ας δεἀες {ως Ἱπ Τναᾶα Βαδγ]οπίςο, 
ο πππᾶε εἶα ροβετί (εἶὖπῃ Οµα]άφα τπς εΠει πἰπηϊ απσυ[α,) (τα]ε- 
ον εείππῖ 1Ώ γἱοίπαπι Απταθίαπι 1δίιε θεάεια {παπι χετιηῖ. Ἐτ Ἠῖπς 
πο ΕΕ, αυὺά αὐξ ρο[εὰ {γαδία ἀῑέζα εί αἲ «23» γααταῦ [1ο Τοξέαη (91 
Ὁ εαπι 6αΠι ΤεβΙοπεπη Ἱημαῦίταν]τ ὃς υτ Ὀοπ]Ιπιδ εαπῃ ροῇεα!τ,) ργιὴς 
σος ἀῑέα {αεταὶ Τεγγα (ή/ω, ὃς ἀείπάςε Τεγνα Παυιία. ἸΊπὰε Μοβς χο 
αλταοιία εκ λΙαίαμ, νοσαῖα εβ ο 6 ήό {ει (νέα : δε Γέγραεα 
ο πας Αταία {ε[είς Ἑεςχ, που ΔΕιλΙορία: πες (ῶ[ρ υΟΙ εΙορίαη 
ποῖαι ἵη τοι 5, ΒΙ5ἱ15, {εὰ Ρος νεἰ Βαυψγίοπία τεττίτοτίαπα, γεὶ 
"Ἀταδίαπη, Ίναπι (ω/ραἱ εχ ἀῑσίο Τειτίτοτ]ο τα νἱοίπαπι Ίναὐαίβααηι 
ὃς ο Νερ]ά τα]ςιεηίες ὃς τταπ(ρ]απίαι!, εβεοεγυπῖ πῖ Αταία {πρὸ 
νοσατείης (ά/ν, (ρΓα{εττίπ] εα ρα[9 Ο]αάσα: αἆ]ασεῃς, ) φ πα] ν15 αμίαιτι 
"Αταδία ραττεπι εοἀεπι ἵεπιροίς Ιπ]αδίτανετιτ ἀῑάτας Αταῦιπι Ῥγοίο- 
ο Ῥατεπθ Ὑααταῦ : ΠαΙπ Αταία ποῃ {επηρετ Εαῑτ υπίης ροβε[οςίς, Ὁπάε 
ος (τοπ. Χ ΧΙ. τό, ΠΠΙΕΠΙΟΓΑΗΤΟΣ «{γαζει ῥαὐιέαπέε ]ωχία (μ/ραο:, [ει]. 
ο ταδε ΙπτεΓίοζεΠΙ Αταῦί Ρραττεπῃ Ιπ]αδίίαπτες, Ἠαιά ρτοςἱ ὰ Λία- 
ο ῥαξβαά δι Απε[ά αυ τπης έω/ύσα ἀῑέτα, ἵπ νἰοϊπ]ᾶ νετετΙθ 6μ/ρσαα {ει 
ο πεττοτ Βαυγ]οπίει. Αάεὸ πτ Αγαὐια ραττἶπι ὰ ϐν/ραἡ ὃς ρανῖπα αὖ 
ο Αταδίθις ΕΠΙ Υααγαὐ οεουραῖα {πὶςτ: υπάς {αέχαπη εβ οἱ εαἀεπι Βερίο 
. ἈΠηπαπάο (ώ/ρ δι α[ηπαπὰο «{γαδία νοσετωτ, οὐπὶ ποιηῖπε {ῶ/ρ {εΠι- 
"ρες Αταῦία γε] αἰίοιια εἶας ρατς ἱπτεμραίων. Ὁπάε Τοῤβας της (ω/0, 
ο η Θ 3 εί 















πο σον 
. 


κὰ « ΗΙδΤτΟοΚκ1Α Ἐειιαιονί5 αρ. 5: 


Ππαρίπαπτίας, ρτορίετεὰ ον η Ψετβοπε Οταςὰ ζώο νεγίατας 4Εεδίο- 
οροττηετῖτ ΕΠ α[απι έώ/ρ φαί. ελίοραα - 


εοάεπι πιοάο ϱ:ο μημορο απ) {ει ΟαΓαΠηΑηΤες ὰ φπἰσα/{άαιαι 
Ἡν 


τ. ἕ 


Ποπ!» βΕιλίορίςς αυτοί εχ ὤΓαςο Τεχν γείϊπεί Νοπιεῃ ὦ ΕΡΧΕ Εείο- 
Ρία, Ιβποταπάο απτ τετοεπάο νετΏπη ὃς απ πΙβήπαπι Ἐτπίοριπι Νό- 
ππες Γῥήε, Ἰαάσι επῖαπι (Ηειιεπιβα οι) ὰ Οταςὰ γετβοπε {ε- 
ἀπό ἃς ἀε]α[, {πεγυηε 1Π εοάεπι εΓτοίε : ὃς Ιητετ αἷίο», ΑΟΣ. Ῥετίτίοί 
αἷι, ΤΝ ΘΥΟΝ κο 2 έ/ρ εί ΑΕιίοία. Ἐτ αριάἀ αἱίο [αάσος. 
913 (ώ/ ρε {Εβιοβίζπι {ει πίρταπι αάν!ς. Ἐτ {απὸ πτος Ὠοσδι- 
Ππιυπα Βαικτοτβαπ1 «ος 1 πας ορἰπίοπε {εςυ(υΙη βΙΠε. Όπηπες ατεπῃ - 
αῦ εοάεπι ειγογῖ5 {οπίς Παυήετυπς, 

Εἰ οααἰάεπι Ῥατγίατς]ι (ώ/ρ ρι]ηνατία δες» {υῖτ 1η τεγτὰ δη΄αχ, π 
τετΓΜοτΙο Βαῦγ]οπίσος ϱυαπΠ οΙάεπῃ ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ ερο νοςο 6ν/ρααπι 
απεζ(ω[ρριαηι, 4145 εαἀεΙη Ρροβεὰ νουσῖα {ωΙτ Οµαἰάσα. Ούτε Ἡε- 
Ὀγβοίαπι ὁ)/ῃ 1 Ὀια]εάο ΒαὈγ]οπ]ςὰ {οἰἱετει πιυται] 1η δαν, 15 ο αϊ 


. Ἠεριαῖ 0, Βαυγ]οπίϊ ἀῑάχι εβ έώνδι εοἀειπι πιοάο πο Ρίο 


ὠδώ ἀῑσίτας σπα, οσα ε]η(πιοςΙ ας αρρε]]άτινῖς οιμπ] ας. δίς ΡΙΟ- 
Ρσα ων 4ειζγ, αυ] εβ ποπιεα οππηίθς πο ΒΙΠΙΗΠ1, πες ο ]ηπι 
Ρετιου]υπη οοπ[απάςπά1 απτ ουίςυταπά{ 1]πά, ως επει ἵπ Αρρεατῖ- 
γ15 























ο ο ϱὪὪηϱ - τους π.-- 


ή Έλρ. 2: : | γετεκυν΄. ΡΕΚΣΑΚύΝΜ, μι τα 
ο ψίδν ούπι α[ίὰς Ίπ Ψεβοπίρης ΒΙΟ]ἱοἶς Ραταριτα [αι Οἰνα]άαίοί που {ευ- 
ο νλτίης ἀῑάχαπῃ τερυ]αιη ἵπ Ρ{ορτϊϊ9 πεφιιε ἵ δῥεὐῥό]ειή, πε γιάετεπτας 
-.Ῥ]απὸ ρετνειίῇε εοτυπάεΠη {οποδ; Ιάεόφπε 1η ΒΙΡΙΗΙ ται Ηεῦ, 
αμα. Ἱερίτις ο9 ρ: (εὰ ἵπ Αρρε]ἱατνὶ Πίαπα τερυ]απῃ 
1επιρςς 





Ἡ οὑίετναπί ἀῑδί Ραιαρ]γα[ία.. ος ἀἰςΙπιὴς (απτήπι ἃς Ῥατα- 






(αβις ΒΙδἱ1εἶς: {εὰ τε α]ιῖει {ε Παδιτ αρα 4 Π]αγυπῃ ΓερίοΏ υπ γε- 
ο ταβιβίπιος΄ Ἱποοίας αΏτε 9. Βδίία, απί εἴἶαπι Ροβεὰ πες ΒΙδ[ίοταπα 
πες Ῥααρ]ΓαβΙΠη Γαἱοπεµι Ἠαῦιθτυης, {6 οἵηπες {εεμπά λα πρυας 
ο σαι ἀπα]εέταπι ρετ Του {εππρει [ετἱρίετυητ δε 1η «οπιπιηπί {επιοπε 
ῬτοπηίΆγαρς ται η Ῥτορεί]5 φμὰη 1π Αρρε[ατῖν]». 


- 
« 


το Ηϊδ ργα η] Βΐς, πεπιο ( Ἡἵ {ρετο) πηταῦίτης Π 1παρΏα η]α η τεΓγ]{ο- 
ο αἲο Βαυγ]οπίςο [715 ας: α]ας Ῥαττίατο]μας {εάςς, αὖ «ο ἀεποιηίπαϊα 
ο ες η ϱ)/) [ει κΏ]” (ὠέλα, ας: ( υτ νίάετας) αὖ ΑΌι Μολαπι- 
ο. απεὰ ἵπ [αὰ Ὀπινειίαι Ηἰβοτίὰ Απαιοὸ οοπ/(ορῖΑ, νοςβτυς ετίαηι 
τος Ἓδηθι (Ἴέδα, αιια: αὖ εο γεσεηίετα: (απς παπα ]ωχτα Βαδείεια 1η Ῥεον]ηςιὰ 
ο Έτεο {ει Εγάκ Ετα. Οπία νετὸ ἁλιις ἀπρίεχ ἔτάς, {ς. Εγάρ 1η Ῥει- 
: αν ὰ ὃι Εγάς ἵη Βαυγιοπίὰ, Αα ]ππτας ο υἱάαπη (1πίες Φος ΜΗΝ Ιοΐς- 
ο ρμμς,) Ροπεπίε 1βαπι (ώεῥανι 1η Εγδε Ῥετβα!ς, «ὐα: τενειὰ ο απ 
- ετατ]ῃ Εγάς Βαυγ]οπία. Ἠίης εταηῖ Ποπιίπες (ώμο! οοἰεῦαπι Λεγ- 
σα, αποὰ εται Ιἀοίυπι Βαγ]οπίογαπῃ, απ ἃ (ελα δε Βαδεί ταηί]αιί 
"πετυπε Ἰοπιῖπες Ἰ4οἱοἱατεῖοί π ΦαηατΙαπη.:. ππᾶς (ρτορίοι πχτυπι. 
επ]εαπι } οάἵυπη βῑε Ίητες ηος ὃς Τάσος, απϊ 14εὺ ΠππργορεΓΙ{ «αιιθὰ 
ὃς ρεγ αὐυίαπι, οἵηπες δαΠπαγίαπος νοςαῦαπί (μέσου : αΒΙΤΠΙαΠΤΕς, 
-. λμδά πεπιο 4εεγες γε[ῥοπάεγε «6πεπ, Ρο (η (βαλει δεηὸ ῥγειαπίεπη. Ἐτ 
νιοη ΦαπιαμιαΠῖ ΦΙεἨεπιέπίες αἲ πο αηπαπάο {ο δεπίες Ερίβο- 
-]ας, τοριτᾶταπι Ὁἳ πο πητίεγεπη!5 Ἐείροπίήπ ΡεΓ πάσι, οπία 
-. οὐετυπί Ἱαάασο». Ἐ]ίας Ιπ ΤΙΠΙΙ αἶτ, φπδά ΛαὐδΙπὲ δαπιαγίάπος υοεαηὲ 
ο ο ΤΙΣ Ομήπος, φμία πμ εκ εἰς ἑαΐεγεγαμί. Ἰἀάεόφιε εὖπι ὰ ϱΟ]. 
' Βακιοίβπο /ηο ζώεῷ εχροπίτυς ὁαππατία , ὃς ΠΟ (μΡΙ δαπιαγ δα, 
ο λὰ ἹπτεΙΙρεπάπι εβ {εουπάὺτη {επίεπεῖαπι ᾖ[αάσουππι, ὃς ποη τει. 
ο Ἅνατη αἰιὰς 12 Ομίτεγειὰ εΠει Βαὐγἱοπίσης, [ει (ω1βεπ( ἵπ τειτ](ο- 
τας Βαῦγ]οπίσο. 

ο έλα ἵπ Εγδε- 4γαδωπη [ει Τναέα Βαυγ]οπίσο αδί απεϊφίβῖ: 
απ Ομέῤαα, δαρ]ιοάἁῖα ἵπ Τεχίοο ΟεοριαρΗίςο Αταδίςο (β τεδὲ 
σαρίο γοαη {οτἱρειταίη }) ἀοσοε, Θωθ, ῥγξ (ἡλα Γω1ὲ ΠοΡΊε φμα- 
"άμογ ΕΙμυίογμπη; αἴφμε εβίαγη ΕγΙΗΠΗ 1 {ο Μ/Η 1η ῥαρίς της Γγάε {π ΜΕΥ- 
᾿πΙρογίο Ῥαὐγοπίεο, φίδι οἱέρῃ εοπιό (ή, ῥγομδα [εγω αἰία: δὺ φιὸὰ 

ένα {ὲ φποφε ἵπ Μειεα Ιοηήήωπι τὸν Βεπί ὐαοααάν. ἵπ ἄπε 
οκ Ἡν πα. 
















.” 
΄ 
.» 


ο, 
α, 
Ὁ 


-.. κ΄ 


ο 


σπα 6 - ο π 


ορ. ΗΙΦ6ΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ5 01.2. 
Ἰχα]ής ζαρίής νιάεας Ρρἰστα αἷα: αὐάῑε δαρμιοάἁἷπ εοἀεπι Ίοεο. Νε 
απίεπ γ]άεαί ρτατὶς ἀιχῖ[ε απὸὰά (ώ/ν Πι(ῶὴ, ὃς ουὺὰ ἵ9 5εάεπι Ἡλ- 
ως 1η Τταᾶα Βαὐγ]οπίςο, ἂε ελάεπι τε Βάεπι {αεὶε Τάδατί Ῥετίὰ ἵπ 


Οµρίιε ἆς ππογέε ὅαγα, «ο ρ18) λ δρ ὤδλν να (-» ο λαμᾶ 


ὦ)) ων ολ) 93 κ οἈκωόε, πλ ὦμ) οὐ οἷω» 3 ὀψὸ ο) ημο 3 
ο]ό- ο (λος νν ὤδλα οἳο ζλ«λκαα ῶ/ν (0 ος Οἶνδα) ὴε Κον 


ο εγηογὴὲ Ῥαδεί, 8) τεβαεδας ἐπ Εγδε, δείς φοημε φιὸὰ με (ελα βε 


Εἰωνέως φμέ βιωή, φµεηη {δε Γοάίεβαι , Γάεόφμε {[μηη ερεπι αὖ εο «εβὸ- 


Ὀπαίμθγωπι. Ἑφοαιτοπι γΙοεγετ/Δ, ροιῖὴς νε]τειι Ἐ]απιε ο ος ε]ά(- 
ομοί 


πο Ότοε ἀεποπιϊπαίυπι ΠΗΠε. ἘΠ. {οτιὸ Ιάεπι Πλιά απο 

α.ἲς πυπεμραίυπα Ες Ες ΠΠ} Εἴωπεῃ Κεσή, αποά αὖ Οµἱεητα]- 
Ρις τρίτης Ἀπιχοάο (ώ/οί β]ῖο. Ούπιφας ]απι (τ [αργα ἀἰκίπιης, ) 
Ἠα]ας Ῥατγίατε]ι θεάς {αῑς 1π Βαγ]οπ]ᾶ, αἴῑηι] αν ΕΙ αιῖ περοῖες 
οοποεΠεταπί 1 γ]είπαια Αταὐίαπι, οὐ Ιάεὺ ἀῑέία {αῖς Τεγτα Ορ, 
(αε (αρτα ἀϊκίπιας,) {ο. (εεία β]οταπῃ ὃς ροβεΓοΓΠΙ ων δε εᾷ. αια5 
15ἱ οοπάιἀεταητ πσθες, Γεπιροσ]ς ἁπταγπ]ίαϊε {ετὸ οῦ ςἀε]. 
(υπ, δε ταία γεβαρία, πίᾗ οαὸὰ μας {αρτα ἀῑεταπι ) έὗενα βι Ὀοπ]- 
οἴδίαπι {π Μεεσα, ὃς ἵπ Αταϊά {εἰιοε βτ υσος ἀῑσία «ο 6ὔεή, δε ρΙάεπι 
αι εἴίαπι υγος αὖ ε]υεβίίο ἀῑκχα Ἱ.... δαύα, φπα; ἵη Ῥειβςο «οπηεΙ- 


εαγίο αἆ Ταῦυ]ας Πο[απίεας ροπίταχ ΘΥΠΟΗΥΙΙΑ τη Μαρκάδα Ῥτοἱειια!, δν 


ὤλλλ νο ν - «9 -κω ὅαῤα ε[ἰ λΜαγαῦ, ἰοπρ.78.ο: ᾖαὲ. 1η. ο, 


{ 4ἱ Ὑαπιαῃ. Οὔπιαπε (/ρ ὅτι δεάεπι Παδιῖς 1η Βαὐγ]οπίὰ, ὅτ 
τοῖ ε]α5 ποι]ηί5 ΠΙΟΠΙΙΠΘΕΗΤΑ 10] 
γειῖτ, «οπο]ιἀεπάυπη εβ εππῃ Ιδίάεπι αά γίτα: βπεπι τερηδῇε. 


Ὀιότι (/; ρτορτεί Ρἱείαϊεια ὃς Ρεπὶρηίτατεπι δε πιαπ[αεταάϊπεια . 


ὃς δαπόχιταίειη, Βε/ὲ ποιπ]πε ἀεςοτατις Εαἲτ, πα Ώευπῃ απεπάαπη ἵπτες 


{- 


εχιεηῖ, πες Ἱερατυς απὸδά Ἱπάς εχἰ- 


να, 


ἱτογαία: ὃχ ἀείεια. 


{ε Ἱνασυ εντ η ἵευγῖς: «πεπῃ ἵταφπε (ας τείενι ΟἨτοπ]οί Αἰεχαπάτίπι 
ΑιΤοι ρ. 87. Ρε ἵπ ΠάήπεΤωΙ [εοταπι τείεταπε Ἑαλίτητ απτεπι 
ἀϊέχυς Αιῖος Ροπεπἆο Ρέζωηη ε[[ε Βε[ί ῥαίτεπι, 6 Βείαη [αβετ 4 θγίος 


τερπά[[ε ἑαπέώπῃ ἆμοι αἨποῦ. Ίβε Ιίαηις ταπῃ Ρία5 ὃς ππαπίαετας Ἰα- 
Βύ(αιε Ἱππρεταίος, ΠΟΠ 1Π ΟΙΠΠΕΦ αἱίος εχοιυι(απἀο ὅς {αγ]επάο Ίπι- 
Ῥετίωπι ἁπ]ατλ[ε, δς πιυ]τὸ πηπὴς ποναιη {απάββς, ὰ ρετιίοτίθς οεε- 
ἀἴτας; Ῥτουτ {εεῖς εἶας 5πεςεβοί Ῥοίεπα οπή νεπαίογ. (ώ/ρ α- 
τοπι {ει Βείας Ἱπιτα ΒαὈγ]οπία Ππεῖίτες {ε «οπή πας, Ιδίαπε Ἱπερετίαπα 
εχειςυίτ, ὃς πιωἶτα {01 γεβηρία (ατ ἀῑάαπι ) 1οιάεπι τεµααῖτ. Νεαιε 
βἰίμς εἶας ὃς 5ιεσεΠος Λέπης γῖγεπίε αἆῃις Ῥαΐτε (Ιπίτο κά 
αἱ 





ο πο. | 
61.2. ΨετεκυΜ. ΡΕΒΦΑΚύΜ. 4 


ο ααἲ) γίἀείας ὃ Βαυγιοπίὰ οχἰνίβε; οὖπι εχ Τεχία Βίομεο «οπίευ, 
ἰπιέης γερμ ε]ω Γω[γε ἐπ Ἐτεκῦ 6 Ῥαθεί ἐν ἑεγγά ὀῥΙπατ, υὈ], ἆεςς- 
ντχ Ῥαΐτε, Ρτ]πιὸ τερηαν!ζ, . ος 
Οπταςῖ Ίίαηιε τοδὸ Πατυππε Αβγείοταπι Ἱπιρειίαπι Ειπάαίαιη ὰ 
ος ἀίπο: ὃς β 15 {ας Νεπιγοά, ταπη εὐ πιε]ὴς ευη αμὰ γετιίαϊτε ΗΙβο- 
αΊςὰ οοποΙΠαθίτας Οτἱεπτα[ίηπα Ηϊβοσία Αὐταλαπ. ΊΝναπη Ε{εβίαν 11 
{αᾶ ΟΙποποἱοσίᾶ ροπῖτ Αὐταβαππυπι ἵεπιρογε Νιπί, απὶ γουαῦαίαγ 
11 Δύα {εα Ες Βε]ι: δε αἀῑτὰ τεγπήπατίοπε Οτῶςᾶ, ἀῑσα5 ε Νί- 
νο... Ἠϊο ποια ταπτὺπη Ἱπιρετίμπι απηρ]αγίς, {εὰ δι πονυπα αυ βΗνίτ 
ὃς {απόανιε. Οἶπα επίπα Ιπιτίυιή τεραὶ εἶας Ειειίς Εγεςῦ 6 Ῥαθεί {ν 
εγγά δαν, 1ἱἱε (1ὰ ἀῑῑαιατε 6εβιευς, ) ὲ τειγὰ 11 ερτεως εβ 
ο δω, δε 1δἱ αφ ἀϊβεοανιτ ταπ1 αἰίας Ότοςς πιαχίπιας ο μὰπι εεἰαπῃ Άππεσεη, 
1ὰς αὖ 6ο ὀἀεποππαίαπα Λπωπη. . δίς ΗΙΕΓΟΠΥΠΙΠ5 11 Παίαπα, Λύπωνς 
---αϕιά «{[γίο Λίπανι {1 Λοπιὐπῷ εοπααἲξ ωγὔρη. 
Ἠεὶς απἴεια οἵτας Ως βίο ἂς {επία ]οεί (εη. Χ. τ1, π01 ἰερί ευ) 
ο ΣΣ 131 Ν κε κ υπ νο Ε τεγά ἐ/[4 εστε[[ως ε[! 4ριή, Εαάπεα 
οἱ ΝΙπευεν. 8υπί φαί Ίσπε Ιοσυιη {πτεμΙραπε ας εριεβῖοπο τὸ «ρω, 
“411 ἂε ερτεβίοηε τὸ Νέπιγοά. Οπὶ ἀῑάυπι Ιοςῦπ) αςοἰρίπητ ἂςᾳ ερτεί- 
ποπε τᾶ Νήπιγοά ἵπ Αβγτίαπι, ἱερυντ ατα εππη Εῇε ΙοςαἩ1, «4 γέαηι 
σετίως γεὶ ὑπ {βγγίαπι εκτος Λίπγοά: Ύπο εα{1 ριο ον 4/ριη, Ἰ- 
δεπάσπι εβ ών νε] ών {4 αγὰ, οί Αρεχ αὐυτεγιαιοπίθ Νοια 
ο Ἱρτα Κε { οἶὖπι αι εκίἰε πιά όαμι,) οεπίετΏς ὰ δεηυί ορια», μί 
ο δι ΑΠηπαπὰο Ωάαιι «β ἵη αἰῑίς Ιοεῖς ΒΙ0]ἱεἵς. Ηυ]υς ἱητετρτετατίομ!5 
ο ἄεησαςςς {μπι ταυη αλἲὶ φπὰσι Ταμίας ὃς Γγειηε]]ήμς δν ]ομαἴ]ναι Όεη Ὁ7- 
ο 1ἱεΙ, οἱ Ἱερῖε, Ε εγώ ἐ)ίά εργε[[ὰς Νήπτοά τεζπανι! ἰπ «{[γτίᾶ, φια 
πιο]ωίέ αβεηείτε σαἰ[εαἑοτίδ Ταγγῶ, πες ο εἰς «οη/επέίτε: ἰεόφμε 
Ὄεις επι ῥΤο/Ρεγα νε Ε6 ου 4. αγθίκηι φας γεἰ{φωᾶε, εἰ ἄῑεαίε α αἰἷας 
ο δες, {ο Λιπίοεη, 6ὁ Λε/επ, εὁ Ἀελοδοιὴ, 66 (αιῤ. 95εά πον οὐβαπτς 
3 περα εχευσβοΠε, πιεεϊτὸ ἁποιζαπά η εβ απ΄ Μέπιγοά ἵππς Πᾶ- 
τη {πεται εὐνη Τητεῖς εχιγιόίοπεπ αρρτεἀετεητΓ. Ἰάεόηπε οεί- 
-ἅππιε Π]ὰ τατίοπε, Λέμγοά εχἰνγίτ ἵπ ΑΠγτίαπι αἆ απιρµαπάυπι Ίπιρε- 
ππη, «ὐπῃ εΠει ΠἹαρυυς δι Ροίεης Ἡοπιίπυα Ύεματος οοταπι Ὀεο, 
ο ακξ, Ὕεματος πιακίπ]η», ΄ Ἐτ ταἱ1 νιάετις εΠο νεΓυς ἀϊάΙ 1ος] {επίας, 
ο 4ςε ΝΙπητοςϊ λψν ἵπ Αβγιίαπι. 1βε επίπι Ίος» ποῦ Ροίεβ Π- 
τε]ςὶ. 4ε ερτε[ῖοπε τὸ Α/Πως, εὖπῃ ἴ9 ἔμπς πο ε[ει τεοςπβτης, ία 
τς ἄαμίογια οτὰο αἆ ευΠῃ ποπάυπι γεπεταῖ: 15 οπίπῃ ροβεὰ γεπίτ 1ηΐςς 
ο πο δει {ο ἶοςο, ποια απτειι {πίες β]ῖο Οὐ[ι ἆς αποΓΠα ΠΙΠς- 


το πο ας. Οµμαπηγἰς απτειῃ εχ 9ΑοΓο ἔεσίι που οοἰ]ἱσίτας, οιπηΙμὸ 
ΤΟ Ε {πρροπεπάιι 







͵ 


ϱ ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΦΙΟΝ{5 Ἴδθαων - 
ο. πρροπεπάσηι νίάειυτ, ουδά ΑΠιας απτε]τας ὁ Οα]άαὰ εστε[α» 
τα 1Π τερἰοπείῃ αὓ ὃς ῥοβαν ἀϊδαπι Α”γτίανη, Πδίαιιε Ἰαυιτάται, κά 
4ο ποίπει εἰ τερίοπἰ, οἱ επίπι απατίταν πάς Ί]]α τερῖο ἀῑέχα ει 
ΑΓ, Πομ Ρροτεβ αἶα αρηατὶ τατίο, ουλπι οιὸά αοἱ Ἱνασιανίις 
ΑπάΓ οπἱ εἰάεπῃ γερὶοπί ποπιεη ἀεάῖς, ἵΝνάπη εὖπι ΟΠΊΠΕς εχ Αιςὰ εχε- 
ππτες οηγεπ] Τετ 1 «απιρο θΠμασ, πεοείε (ως ας ρα αππ!ς ρία- 
αὶ τυσία Ίπάς εχίγεπῖ; ουία ογείοεπ ος {Π1115, Πππροβιοι]ε τ 
ως οἵηπεθ ἁῑα οἱ Απ] οοπβεγεπτ ὃς εοἰαδίίατεπι; ριατετηιὰπα 
απὸά Ὠεἱ ]ηάϊείο ὅς ἀεοετο ἀπίρειρεπαί εταηῖ, Ἰἀεόφιε Ίπῖει αίο 
εχίνιτ /ραν. τὴς αὐτεπα αυὰπῃ εχίτετ, νιάετας βΙπάΔΠε νε] νε 
Ῥαείριαηι αΜημαπι Ότοεπι Ἱα ΟΠα]άσφλ, υἩ οοἱΗρίπιης εκ Ε/σία 
ΧΙ. 21, ΕΠ ΡΕΤΥΦΗΙ (λα λάκογ 1 ἠ[βεῥορα]ω ποη ως: «4 ων [ωπάα- 
οἱὲ εαπι ῥτο Γεἰεμίοβι, Ίεπιρε πος Βιπάανίτ {οἱαπῃ ρορυίωπῃ, {εὰ 
βιπάαν]ε πι Όεπι, οἶὐλα {απάαπα1 ποτίο βς ρουὴς Ἱπτε]Ηρεπάα {τ, ΟΙ ὃς 
{απάβτῖϊ 4ὔοαφισε ρορυ]πα : παπα {α εχιγαχίτ πτσεαι, ρτουυ]ἀπδίοιά 
Ας Ῥτο {απιιὰ ΓΔ, Ιδίαυε τελοῖτ αἰίφαος ἂς {αἱς, απὶ εα1ἱφ αεί 
{είσηϊ Ρε] ἱησοία, αμαπιγίς αὖ ας Ἱπναάεγεητας ο), σά - 
ο ὐαπαγίς {/ρω; (απάανΊεσαπα, {απ {αΙπεῃ εχερῖτ Λέπιγοά, ᾳπΊρρε ουἵ 
Ροβ ραίτεπι {οῖτ ρίπις Οαἰάασα Βεχ ο αἱ ργ(πιὸ {ος νε ἐν Ε- 
γεεᾷ 59 Βαὐε[,ὃτς. ἃ ου]ας ρετ(εςπτίοπιΌις βαριΠε νιάετας {/{ρων,Ώεοε]ας 
πεπι ρατιῖπι ρες Ώσηο πιο ΠΠ εβϊε]επίε. δεά πες 1ί απ ΑΕ 
(ΙΑ επτά βΗε, ασία αἰτες ἀλαπι 10ἱ ετίαπι αΠεαπετετας, ὃς 1]αια εἶας 
τευα!η Ρροβΐάετει, «ὐς Ιάεὺ ροβεὰ ἀῑσχα εβ Ἱεηγα Ναί: βο Μὶ- 
επ) . 6, 6ο α/αὐωπὲ «{βγέαπε, ἑεγγαπι λίπος. Οἶπαι ἵπαπε 
“ἄ[ῃ/γία ρηϊπιὸ ἀεποιηϊπαϊα {πἰταῦ {ων ὃς ἀῑόα εβ Τεγγα «4θωγ, ποια 
ει ἁνοίταπάσαι ο 1η {βαν ὃ (αἱάστα εχίεης ἀεάῖτ Ἄοππεα «4«βιγέία, 
ὃς {οειὸ [ζηδἱς ε]αίάεπι ρειπιατ]α; Ἐυπάατος {αῑε, ους ρυοδα ή ιτει ἁἲ- 
έτα {ως ων, ἃ Οοπάΐτοτε. Ώε {1ο ετἶαιι οοπβαϊ οαυδά Ἀπως 
{ει Άγοιί Ροβεὰ ετἶαπῃ ὁ Οα]άαὰ εχίεης, ρτα/ατης εβ ἵπ βίος 
σαραπάο Ῥγπιατίαπα 1]]απι πτδεπι , ὃς «απἀεπι ααρεπάο; οπς Ι4ὸ 
Ὁς Ἱπιρεγῇ δες», ὰ γιάόχοιε αρρεἰ]ατα εβ ϱ) Νύήπ {ει Νίκθ», «υπ» ἀριο- 
Ῥπεία [οπα] βγ]ο Β0]ιοο νοςαίας η Πλ] Λπευε, Ρίο ΤΗΣ 1 Λέη-πευε, 
1... Λπί ῥαθαίο: Ὁπάς πιετὸ (Ἡτ {αρτὰ) {βία Ροβεὰ ἀῑόα 
εβ Τεγγα Λο, σα)! 
Οιδά Ίέαφπε Ν]πιγοά. ρυαίᾳαπι εχ Οα]άσὰ εριεάετετυῖ ἵπ ΑΠΥ- 
τίαπη, Ῥηϊπιὸ τερπανίτ ἵπ Ἑτες] δι Βαῦε], εκ ἴπεια Ηϊβοτίὰ «οπβαις 
ὃς Αταὐαπι ἨΗϊβοτίῷ εἶαπῃ 1άσπι αβεγυηῖ, εα {61]. τερπδ[ε ἵπ ο) ψ)] 
«αἱ δυνάά, 1. ε. ἸΝλργή-γερίοπε: Άς Λοι Μο]ιαπιπιε ρήμα 
. : τε, 









ο ον τν μα ΕΝ ΛΝ ” λε 4 κ - «α, 
το ρα τετεκυνπ Ῥπκελκυμ, ᾿ 43 
{έετι͵ ο]μ) ς 3 ν δι -λκω δι μαοἡ ο φλ» ο. δδ-- 9 ο) 1159 
δλιω δρ ὀγ3ὖ (. 2 η» 8) «1» δω (.λη 5 ἕω Ὀμγαυὶε Νύπ- 
γοὔέ ἑεηβιω ἵπ 4ἰδυπνάά 4οο ΗΠΟΙ : 6 έωη Ρο εµπι τῇ 4δοιρδά γα” 
Γον [ὲ ἂε [οὐοίε ε[ως οἱ εμέ ΊΝοπιεα (ως ἸΝαδὰς ΛΙ Κθὼά Ρεν 
ασο αππο;. 8ίς Π]ε. Ἐτ Ἱήης εβ απδά ΟΠαίάσα αἰ]ὰς νοοετις Ναόα- 
ἔδαα : ε]αίπιοάί επίπι Νοπιπίρας αὓ εἶ γοσαται /γάᾷ {ει τοιιτοςί- 
υπ Βαγ]οπίουπι. Ατ ἀιάαπι εβ δοπρά, φπῖα δοεἠίτα Αιαῦςς 1δί ραί- 
{πι άεριαπί η ΤεπιοΓ]ς πἐρτίς, εχ πε εοτυπΙ ορρἱἁα αρρατεηῖ Π- 
βία; εοἀειῃ πιοάο απο τε]αιί Αιἴαῦες Παδιταῦασς {η πρ "της {επέο” 
σα πργεαμή: ἴα]ϊα επΙπη αππαδαπί. Ἐλαγίης Βερίας Επρ]ταςϊς τὰ- 
τη (Ίυχτα απείη Παδἰίαραηι Γαάα1) ἀποεῃς αἆ Ῥα]αίες ὃς αἆ «{/δοπνάᾶ, 
1]απα τερίοπεῖη {εσας ὃς /γάες ρασα» πιειβιεῃς, ἵπ ΕρΙβ. Βατιςί 
αρ. 5, ΥοςατΗΣ θε 6» Ευ δοπά {ει Βανίας πίστα τεριοπῖ ὃς 
πίρτοταπι ορρἰἀοτυπη. Ἀοη {ρποἵο μα, αριιὰ ΘΥΓΟΡ 9ος ὁσρα ΕΧΡΟ- 
πίτας δαπατεαμά: {εὰ Ίινος ρΓοργΙὸ 6{ῖ ο-ά.ω οσα ποπἹεη Βγ1ὶ ὃς τερῖο- 
μι απᾶ ϱβ Φσ/πάγεσπα. ' | 
-. Λεροβφυαπι (2η. Χ. επαπιετατί {απτ ΕΠΙ τὸ (4/ᾖρ, ἀειπὰς {εοτβπι αᾱ- 
ἁἵτας, ΕΕ 62/0 ρεπαίε Νέπνηρα, φπἱρρε ου]αο Ἠἰοτία εΠει ποϊαθί]ος, 
ὃς πιαρίς ο. τεςεη{ετί πἹετετεῖΙ. 15 επίπι πο (απτὰπι ΑΑγ- 


 {ε 
1ο ΤΙ Ἱε, 1θίαπε ργοραρανΊί Ἱπρείαππ. ἈΝαπι Ὀιοάοτας θίςΠ- 
ο 116 βά επ ζαςῖε, φιὺα ὃ Νήπο ἑώπο ἐπ δε[]οαρυἰδίως (8 Οξυάρτης Βαδλγίσηο- 

πω Ἆεκ ; {ς. 1 οἱ αὖ ας Αιτοζίδης ρεΓρείαπη ἀῑέλις ϱβ ζωράσρη». 
ο ἀνοπιει Ὀζυάρτης ἵπ ΜεάΙὰ δι ΡετΠᾶ δς Βαάδτιᾶ ὃς οπιπίδις Ἐερίο- 
πο σας αὈί Τήηρια Ῥετῃςα ουείπετ, Εαῑέρ]αγίαπα εἴἶαπι Ἐεσιπι Νοπιεῃ 
ο τεα Ἐρίμείαπι οοπλπε, αὰ αριὰ Ότασον Ἰτιάεπι οοττηρίὸ {οεῖ- 
Ῥταπι οζύάρης, ὰ απο ἀεπιρτᾶ (εεππ!παἴΙοΠε της {6Η ης, π]αΠεῖ Οζυάρ Ο:- 
μάγ, δεὰ εὖπι νειαβ]βππις 11119 τεπιροτίδιις Γήπσηα Ό{ασα πι ΕΑΠῃ 
«οβιπατα {πετίε, (πε εχ πι] είς Ιπβαπτῖς οολίρενε Ποσας,) ῬεγΠοογαπῃ 
Νοπίπαπι ρτορτίογππι {οίπια {αριὴς εκ 1 Πησαᾶ ρειῖ {οεσαπι ; 
πεῖη 7Γα{ᾷ, 1ὰ φποά Ῥωπάχαίογες Ἱεραπι Ὁ 112 ἔογε[ῦ, τε[οτνεπά η εβ 
ο ος Κῦρος: ατ ὃς ἵπ ἘβΠειὰ 1ὰ φποά Ἱεσίευς1ὔν πα Βατ]άνε[, τείοτῖ- 
ο Ῥεπάσαι εβ ὉΥΎΊ Δαρά(Θ», 4υς ἃ Ριπόταϊοσίδς πο {πεγαπῖ ρετοερία. 
ο δι εὖπι αρυάἀ νεῖετες Πιάσφος εΠει Ἱοιπεα Ῥετ[βοιπι ώση Οζυὰμ 
ο πει {ειὸν, (δς αριιὰ τεοεπεὶοίες ων Ὀρζυὰρ,) {Πιίπὰε αἀάεῃ- 
ο 4ο τεγπήπαίοπεπι Οτἵῶ απ, ἰεσεσατας τπτ αριά Ρτοίαπο Απίογες 
ο Όπιογκ οζυάρης γεὶ ᾿οξυάρος γεὶ «4ε[αατος, {εα πτ αραιά Β]5]1ςος ᾿Δοσεή- 
1 ἂν Ε 2 ϱθ : 








(ας γίάετας ) Μεάϊαιι ὃς Ῥετβαπη δι Βαόχπίαπι αίαπε αἆ Τπάσς 






οι 


.» κ στ πο .- 
























εν ο ΚΙΝ ρνν 
4 ΗΠΙΣΤΟΚΙΑ ἘσξυΙοΙονΙς | (αρ... 
ϱ8’: [εὰ Ῥππέαιοτες 1ὰ πο ρεγοϊρίεπτες, ρ;α{εἰρίεταπε]ερεπάππι 
-4δα/ῷ-νέτο(ῷ {εα «{ελα[ῥ-οεγο/ῦ, Ρίο ϱο φιιοά ππε]ιης οῄει {εῤ[μάνε, 
{εα “{εῤ[έτος, δε αὈ]εόχὰ γαν[ας τετπήπαίοπε, ᾿οζύὰρ {ει οζωή. Ἐιτ 
{απὸ ππΙγαπ) εβρετ αιοι οοτγαρεϊοπίς ριαάμς Ίος Ἀοπηςη (παηβνο- 





εἷς, ἀπῃι οοἑγωρτίο ἠΠίς εβ σοπεγατῖο ππΝἰτογπη : ΠΑΠΗ Αγαῦες «ΟΠ- 
βαητεί 1 1 10χ15 {119 14 Ἀοιπεπ {ο ήραπτ ρε σε, ἃ ἱερυητ εοολ - 
“ται [οίη, (απάε ὃς [αάαί αΠαυαπάο Ἠαῦεπι 1η 1ή0τὶς {μις οπον 

“/άε[βίτ, } Ῥτο εο αιιὸὰ ὰ Ρεγίῖς αἴιτει {επΊρει τεξτὸ {ση οίτας μκώδν 
“ἁταε(ρίγ {ει αι ἀαλών υπάς αῦ Αρατ]ὴὰ ὃς ααἱρι(άαπι Οταςἰ {ας 
{υητ αἀ[ας αἱ α]ας Νοπαίης {ουη]α:, {6ἱ]. Αρτοισύρος, Αρτεζάρης, ὃς Αρ) 
πεζέρζης : ατην! αθ]εόὰ τηγία5 τεγπηπατίοπε ΟΓῶςὰ, τείται ΄Αρταξερ οι 


τάαίν, Ηὶ9 ἀάάεηᾶα εβ αἰία Ἰυ]ης ΝΜοπη]ηῖς οοιτυρέίιο (πε αν 
1 ήΌτο Νε]επιῖα) ΓΟΦΓΙΓΠΝ Άρπι-ἕάσης {ει «{γέαδ-/ῦαβ, υτἱ (ας πι. 
Αρπωζερ ) Πτεια ζ ται {ουπιὰ φυὰπι Πτα δι{οπο τε[ροπάἀςς Ἰηγετίο κ. 
ὑναῖςο ) δχΑταῦιοο ὦ {ή δε, (0 εκ απα]οριᾶ Ποςαϊ εοπ]ιεείς) ἵπ ο 
α11 οἱριπιτὴς Ίτα {οπΙ[ε γιάειήν. Ατ αυία Οταςἱ αά ἴπβατ Ερκαϊ- 
πηἰταταπα πο {οπαῦαπι /0, 1ὰεὸ Ρίο ΡροΏςε {1ο ραυ]ὸ α τες {ομεταατ. 
γε] (οττὸ ταῖς έαετῖι Οαάπιὶ ΠἰαΙεζχας ο υα]ῇς εἴατ Ερ]ταἰηλάσα, Ναπι 
ΟΓοαγαη ΤΠτεταγαπα οὐἱρίπα]ες {οπί «οἱμρεπά! {πι εκ Ῥμαπιςεί 
Οαάπεῖς ὰ φπίδις αεοερτί Ά1θτε: Ιἀεόφιε 6 Τδεια (04: αι Αἱρία- 
δεεὶ ογάΐπε φπὰπη πιππεταἰ! ροτεβαῖε γείροπάει Ηεῦταίσο ω δι Άτα. 
Ρίσο |» δε Φαιπαίτίσο Ἑ, ) ποῦ {οµαπάα εΒ ρε; Τ0 οοπ]ηπάίπη,{εὰ ἆ 
ἴπβον ἀιάχαταπι Πεεγαγαπῃ ἀῑγ]μπα, Ί Λεία. Ἐτ Ἶος πιοάο επιςἰεαίαπι 
Ἠαῦες οοιγαρτΙπτυα Π]ιά ΟχγαγΗς Νοιππεῃ. ρα 
Ῥπριαάϊόχις πας αρπᾶ Ἐπίευίαπ ρετλίδειας τερηδβε απΏοξ σα, 
(αριά θη(οππα 2, ) δι Ιδίάεπι ΑΌταΒαπη Ροπίτης 1 εἶΠς ΑΠΠΟ 1, 
αρυὰ δΙπιίοπυπι ποβταίεη ἵπ εἶα Αππο πιο, αιοᾷ {οττὸ πηπὴς 
Ῥεπέ, ἨΝαπι Ὠοάίβιπιας δεασει ἵπ [αῖν αἆ Ἐπίευίαπι Νουίς, ρ]απὸ 
πποηβετατ Επίερίηπη ἵπ πηυ]ής οιτά[ς, Ιπιὸ {ροητὸ δι ος ἱπάσβμιὰ «οὖ- 
τα. ΑΠίςαπαπη ὅς εοπτία «οὐΙςΙΙΠ {ΠοζυΠῃ (α1ος {εί Ῥρισιεπάε- 
υατ) Πάεπι, απποίυα ΠΙΙΠετΙπα γο]απιατίὸ πια ε: ὃς ρατήσυ]α- 
επτει Αυνα]ναπηί Ἱναϊνίτατεπι τς απἲ ας αππος υἶεα Ἰοβυπῃ τεππρας 
ΡΙοπιογ]ΐςο. θεοιπάὺπι Ἠωπς οεΠ/{ΙΙΗ, Αὐταβααι τεγετὰ {ί- οἶἶσα 
Νιπὶ αππαπα ΓΓἱοεβΙηυπη. Έτ, Π Ίτα Πε, ταῖῃ 1 φὐοὰ Οµεηιαίες ἁἰ- 
εσπι ὰε Αὐταλαπιί ἐπ Ίρπεπῃ Ρτο]εάίοπε ρετ ΝΙπιτοάσιη, (0 1 {ε- 
αεπτί δις ἀοεερίτας,) ας πο Ιπτε]ρεπά πι ε: αποά ποταπάαπα 
υχῖ, ἃτ Ώαιο 19 υἱτετιουί αΠογαπα ῬεΓοσἩ εχαπηΙ (ο οπσατας. 
Ἐταιίάεπι «{σιαππάί Μοναππιεάαηας η Ομποηίςο {Πο αἲξ, Θα 
“ὐταὐαπιὲ 


ζαρ.2. γετεκυνΜ Ῥεκδακυν. 4 
“ὐταλαπι παοἰέ Γωέ ἐπ (Ἴερα ἐπ. γερίοπε Ῥαὐεί ἵπ ἐεγγό «{/γάε ({1- 
εωπα νι [επλευμέα) πιαλίδι: γα Γεπιάσηι,) 1 «επιβογε πιο, ης 


Εεὰ ἀἰοείυγ. Έα αὐἴεπῃ ρετίεομίίο αμα ΑὈία]ιαΠα ραβα5 εβ {[α 
ἴπο {ει Ἀηχοάο, ενας 20 (αὓἵ {οιτὸ πηυ]τὸ ρἱασίοις ) αὐπὶς απῖς. 
Αὐταλαπηϊ ρύρπαπι ουσ 4 Ἐεσίυις, απ; έωιί αμοποι αὐπίς ροβα παπι 
γεπήτει 1η τεΓαΠΙ Όαπαση. : Ἐτ µτ{επηρες εΠεηῖ ΙΠΕΙΠΟΓΕς Πἴ]ας «οἩ- 
τοπίου Αὐαλαιί ομπα Ἀιπτοάο, ἵπτει Μο]απιπεάαποτιπη Ῥι- 
οερία αἆ {ᾳο», Ίαδετας ας ποίτες ὃς ρῖἱ Ππι πευτ ΑΌααπη εταί εοπίςῃ- 
ἀεπάο εὔπι Ἠήπιτοὰ, ατ Τωτῖς ἱερίτας, κ.β) «)/) ο») αλ) ὁν ον 
2) εντςς 4 29 ΠΝΙπμοά πε ε[ίο, [ια 4ὔγαβαπη είο : 4ὐγα- 
ᾖαπι οβρτε[[ω πε ε[ίο, {εὰ δαβίεπη ε[ο. ΆΝεπιρε εβο πιαπίαείας πξ 
ΑὕταΠαπῃ, πο τεβε]]15 1η Ώεππῃ ὅς νιο]εμῖης 11 Ποπηῖπες εἲ εἴαι ΝΙΠι- 
το; οποά ἀιάυη εβ η «οπίτατία ἵπῖει {ε οοπιραΓαῖα πιαρίς ε]ςθ- 
ἴεαπι, εκ Ἱβογιπι «οπεπΙΡοΓαΠΕΟΓΗΠΗ εο[αιίομε. 
Ὁταυτεπῃ αἰιαπαπτυίαπα Ργο(εοαππΏς διιςςεΠίοπεΙη, 1η (6Ἠτοπίςο 
καπάτίπο Ρ. 5ο Περί, πο (αεεε[ Τδωγγας, εμί «απο Ῥαΐετ 
ο. Λλεά [γαίεν, Λ{αγΗ». Ποππεη {ΠαίάΙ1, α Ῥ]απειᾶ: ᾧ την Αρα ἀνέσησιν 
περώτήν την σἶλην οἱ ᾿Αοσύραοι, κθὶ ὡς Θεὸν σοζρσεκύγην αυτώ. Ἐοι[α[ ἠατ- 
ἔα ποπηίῃε ἹπωυαΓυς αἶας ΦαςσείΠοι΄Αρο(Θ”, ἆς απο πιοςχ ἀϊοείης, 8ε- 
ουπάἡπα Ἐπίερίωπι δι αἱίος, {10 πιαιγί {ας δειγαπι]ἰ τερεπτΙᾶ, 
πι Ες δε δµςσείῖου 15 {αῖτ αμ Ἐ/εδίο ἀῑείται Ζάμης Ννύας, Α4τι- 
«ΑΠΟ Νωύας Ζάμης. Ἠογυμη ποπηίπαπι ΝοϊαίοπεΠι τεᾶὸ βατµετε, εβ: 
Ῥειουαπῃ ἀῑβιε]ε, οἱ ΙΑΕΑ εομ]εέτατα Ίοους Πε, {οττὸ Νυύας {ες, 
παπα ριοπυμαίοπεπη Πτ ἨὪ)} Νωύή {ΕΠ ΠΟΙΠΕΠ υσοῖς ἵπ ουᾷ αῦ]- 
ταν, ΝΙΠ γε] Νωύας {αόταπι {αῑᾖε εχ Νων-υρς Λίπέ βήμα, στ τεγοτὰ 
ταις, πομ]η]ς ραῖ5 Ζάμης εβ αἁλῃς πιαρῖ ρετερτίπαπ» ΠΙβ 
{οττὸ Πτ Ρίο Ζάνης: ΏαΙΠ «) ζαο Ἱπτει απ Πππογηπα Ἑ εραπῃ 1 11115 
ταῦης Ἱνοιηῖπα οσουσιῖτ. Τεἱ αἰιὰς «ἡ) {άὐ αιοὰ ναίσας {οπαῖ 


- Ζάν, εῇι 1φαμ, {51, ποπ]εη ἁποτιπι Ἐλαπίπυπι ΑΠγιτία, ἃ ο πο 


ἀεποπηίπατυς {πει]ε. δεᾷ Ρο ας οπιπία, αἰιὰς {οττὸ ἀεποππ]- 
πλτυς (πετ) ζὰπι πτρε ΜείοροταϊπΙα ἵηπς {αῦ Ἀίπο, εοζειπ ΠΊο- 
«ο αἲ Βεσαπι ΒΙΗ1 11115 τοπιρον]θις ποπιΙπατὶ {αθτε αν υχθίθης 1 
αμ 'πατί {πης, ας Λαγ/ει ὰ Λατι [ει Μετα, ὃς }οἱοσε[ει ἃ 7/οἱοσε[ιᾶ, ὃς 
σετ ἃ Ῥαεοτίά Βαῦγ]οπία πτδίοις ἵπ ουἶδις Ἠγειπειη εταη[ισεῦαπς 
Ῥετίατηυα ὃς Ῥαν]ονίπα Ἑερες, ἃ 1οι Βεσίπα ρυετρεΓίππῃ ερεΓιηξ. 
-'ὩὉμα[μαευήαπε γετὸ Εβιευ]ηῖ Ἠαο ποπαἶπα, Ιϊε Ἐεκ Γατίοηε ΤΕΠΙΡΟΕΙ8, 


ἀεδει ες Ι]]ο αἱ αἰἰὰς 1η Τ1ῦχο Οεπείεω» γοσαξυς ων πιγβρύὸί 


͵ .λ . Ἐ 3 Λεχ 


π.μ. 























36 ΗΙΟΤΟΚΙΑ ἘΕΕΙΟΙΟΝΙΟ αρ. 
Άγκα δαν, απι Ρηρηανίε ΑΡταλαπα: ΕΗεἰπασαπᾳ Έτ ῥ δῤῥμαν, 
που. οπἱά επι τς εἂ {ει Βαυγ]οπίᾶ ᾳ θμ λλωνοῖ αὐ Αὗτα- 2 
Ἡαπιο, {εὰ της δλέπ]ατ ἵπ Με(οροταπιΙᾶ, οπᾷ: (παρα τος αἆ γαάϊΐσοπι 
πιοητίς 3 ἀἰεῦις ὰ ΜαιΠ],) Ἠοδιὸ Αταοιςὸ {οηίριτας ελ θύηρ]όν, 
ῬιοίεπιΦο Φίπρατα. 9 ἵπηυαπι εβ εὔπῃ απο Ὀε[]απ1 ρείῃε νὰ ήν 
ᾳποά Ἐπευ ΟΠκοποἱορίαπι ἵπ Ἶας Ρατίε [αβίβεατε γίάετατ,. 1ο 
4ΠΤεΠῃ ἵεπροίε ΑΠγτία ἃ ΝΙπο ε]ήίγε Φποοεβοτε αὐτερία, ὃς αἆ Ῥει- 
{5 {ει Μεάος τταπί]αϊτα αρρατεῖ; επι εοάεπα Γεππρογε απο Αὐταΐναπι 
ἀῑᾶο Ῥε]ίο ἱπιογβαῖτ, οΠΊΠες γἱοϊπὶ Έερες οοπ{οράςσατί {πδτε σιπι 
Έερε Εἰατι, οπ]ά5 ποίπεα ἐδεογίαοπιεγ, εἰ ρατεΠτε» ὃς {ηρίεινίεπιςς. 
Οὐπι Ίταφιε (Φεάοτ]ασπιετ Ῥετία ὃς ΑΠγτια ὃς νἱεϊποζαπα τερπογαπα 
(αιια απιεὰ {10 Νιπο Βπεταηί,) εΠει Μοπανεῖια, ὃς ἀπο Μουσεία: {π 
εοάειπ Ίοσο «οπβ/ξεΓο πον Ρο εηε, {4815 ρἶαηυίη εβ οαιὸά νεὶ Νίπας 
εχε]υ(ας έαὶς εχ ΑΗγτιὰ δι ἵπ Οἰα]άφαιπα υπάε ρι]πιὸ γεπεταῖ τειτα- 
{15, νε] {αἶτεπι ουδά Ιάε [αάτπι ΠΗς εἶα Βε]ίόα Φεπιταππ]άϊ 
ΕΙ πήηποτεηπίς Ἐεάτὶοί; φπΦ Ιἀεὸ εκ ΑΠγτιᾶ εχο]αία, ἵη {οἱᾶ Βαῦγ- 
Ιοπίῶ τερίοπε βοταῖξ, ὃς ἵπιει αῖα πιαρηα]]α Βαδείεπι πησςπῖῖς οἰπκῖε, 
ΓΈα Ἐερίπα, τς οίτες ΠΙἹΟΠΕαΙΗ, γεια οτία εχ ῬεγΠὰ (εαπς ασ πια- 
τί {αἱ Αμῖοπε) αὖ ε]αίάεια ποπη]ηῖς π0Ός ογλ«υ δεηίγα.ι, Ομ Ἠοάϊς 
Ῥατνα εβ, πιο: {{ραμάν ὃς δίγάς. Έτ εὖπι Αὐηϊρμεάα Επι θΎτο- 
ταῦς, ἵ9 ἵπ 1]]ο ποπαίπε (τ ὅςΙπ ραπεῖ οπή ρα(άαπι αἰῑῖς Ῥετβοίς ὃς 
σης ειχαί, ρισ/[ουεπάο ας Ἱερατς Αταζαπι πιοζε δοπιαίγαπη, 
ουσ (τας νεπ]ὰ) Βετὶ πο Ροῖεβ ἆε Ρεταςὰ π1θε, πες ἁατας ταις 
εἄιοπῖς εχεπιρίαῃ 1π οὐογίς αἶῖο ποπηῖπε Ῥοιβοο ρετ τοίαπι Ῥεγβαπῃ. 
Ίαᾳ Οἶοῦο ΟΦ/απο αἷο Πτα πια]ὸ ἱερίτας δαμιίγεπς (ρτο δαπήγεπι) 
ἵπ ΑάΠδερία αἆ Τ.οἨβ. 81, Τατ. 17.1 Οἶπι ἵπηπαπη (41η Ρροΐεπ Ἐεχ 
Ῥεγίους ῬιαίπεΓτ τερῖοπϊ Εἰαπιουας ΑΙγτίς αἆ οτίΠπι οπβπἰς εΒ, 
της οετιὸ Μοπατεοβία αὓ Αβγτιῖ οεβανῖτ, δτ αὓ εἰς Ρρ]απὸ αδίαῖα αἆ 
Ἐ]απηϊτας Γταπβατα εί. ΊΝαπι ατ πο Ίυπῃ γΙο]επταπι εῃ ρετρείασπι, ος 
πας ορίεης, ΛΠπγαπι Εἰἴαπα ΠΙΠΟΓΕΠΠΕΠΙ ὃς Ἱππρυβεγεπι τες 
ὰ α 1ο ἵίααυε ὃς ὰ Ππαῖγε πια]ὸ Ῥατία δι Ἱπ]αβα ΙπιφυβΙπιὶ Ῥαϊτὶς Ας 
υΠείοηες αὐ]αία. {ππτ, ελάειπ νἱ αὐτερία ηυὰ 1ρίεαῦ 5 ταρπετατ. Ἐἰ- 
επι Ρε]]ο ετίαπι Ιπτεγαῖτ Ῥεχ Ἐλ]αίατ «4ος, απὶ εβ ἘπίεριΙ Αριθ, 
α. ᾱ, λΜΙαγεέω {ει ΛΜήαγεία/ῷ ας Βε]ςοίας νίσ; ἀεφιιο Νοιπίπε {ει Ἡϊ- 
τα]ο ρ]οτίατί {οἱεραπῖ. Ἔτ ας {οτίιὸ Πε νοιῖος Οα]άαιοί Νοπηπίς 
{ο ριαχα, εἶπι ην 4γείος (απαπταπα {εἴπιις) πΙπιὶ Πραϊβοει: {εὰ 
Μας ποϊιατίο αριἀ εοδ βε οε]εθεῖς, ατ ἵπ {εφα. (αβὴς ἀϊοείατ. Ψιὰε 
εα ους {αρτὰ ποϊαγίπιης ἂε Ἆιηί δποσε[οΓε, ἓχ (ΟΠτοπίςο ΑἰεχαΠ- 


ἀθπο, Ὀειπάς 


ο ον ιτ Ἅη͵- 














το 6αρ.2, νετεκσπ ῬεκελκυνΝ, 17 
το ουΏεϊπὰς ουἵεας Ωπα ιο ἂς ρεϊπηὰ Αὐταμαπηή Ἐε]ίρίοπε, 3Ἡ {οἳ]. Ἶ]ς 
3 ἔεπ “4πετῖτ νοτα; ὃς οπ(μούοχα Ἐε]ρίοπϊς Οπ]του ; γείαηποη ρηὴς 
νὰ ολη ὃς ροβεὰ ρει εἰ ρτατίαπα ὃς οοτὰ(5 ΠαπήπαΙοπειᾳ εοΠ- 
Νεα Ότι Ίίαφπε πο Οπαβίο τἰτὸ {οἰνατας, Ριηηττεπά πα εἴ, 
Αμα ρτορύαειπη {αη]ε ὰ ὄεπι, {αι4 τυης αὀνας 1η γἰνῖς, )αιί 
κα Ῥτοσυ]ἀυριὸ νειαπι Ἐε]ρίοπεπη τεηαῖς: πα (ας {αργαάίσχυπι )15 εβ 
ο αο ἀεσοτατις Τ1ευ]ο από1ε Λ4αἱοβέΓέαάεξ , οἱ ἵπ οεευτ{απι γεπῖς 

11 ο εὕπη ραπε ὃς γίπο, εἶηιε Ρεπεάιχίί Ρο ἀῑᾶαπι ρήρπαήας 

εἴοιε αἳ {πιο 1)εί δασοσἀοεί Γροἱλοξναν Ὠεείππας {οἰγεῦαι Αύνα- 


το απ 
Ἀψ ολλ δα ὄδοπιέ αἱιας πι βάς 44, ααἴ 6επιήε δῥέ]αε}, ευ]άς βΠπς 
ο πε Εδεν, απῖ ρεπιήτ Ρέ(εσὴ δι Ἰοῤέαπ. Ἐτ Ρέ]εσὴ 6επυῖτ Λέώ, «π]ας 
ο ρα (αἱ δεής). Ίβο ρεπυῖς Λαεῥον, επ]α» Ες βατ Τεταεδ, απὶ 
”. ο τος παπα Εἰ φπἰάεμι ΑΌΓΑβαΠη ἃ Οαπαπήτις (ο παπιρεποὺπη οἩΠῃ 
Γ ψἰάστεηε, ) ἀἰέχας εΑ '3ν {ὐτέίει Ποτέ, 1, ο. [ύται, {σα τς γυ]ρὸ εί. 
: Εἰεύγαων, Απ ( ῥτορτες Νοπηπίς εοπίοπαπτίαπι͵) εὖπῃ Πς 
| εν ππεντα τν 20 τον οὐα[ 15 {πετῖτ τε]ῖο ια!» Ῥατηατςἡῖς ποταβΙ]]ου 
Ἅ ο γεγὰ βάε Ετιπῖτατεπα ; αποά Ιάεπι ετῖαπῃ ἂε ροβετῖς 
ᾱ ε «γα ως «οἱσεμτες εκ Ίοςο ἂε ὀδεπι, ουὐῖ βαξεΥ 
α.., σγωπι Εδεγ 
ο Λε ουι 1βιας Τσι δει ρίος απεϊοίραταί ηιεπεῖοπεπι Ῥατσίατεῖα Εὐεγ 
αν Ὁ απιορμα!. 'Ἠϊβοτία οτὰο α εππ ἆπσεΓει, πυ]]α {απὸ τατῖο (απαῖε- 
ο ας γι!) ἁατας, ρίατες ἰ]απι ἀε ρίεῖατε Εὐεγέ: οὐ εὖπι φιὸὲ γετα 
3 -- αἴς Ῥαττιατελίς, πο ειαῖ εαυία ος Η]ε ΓαπαΠαΙη ερτερῖις ἁἷ- 
ἳ τὸ πιεπιοτείας εχίτα ογάίπεπη {ααπι. Οἶὖπι επΊπι" σεμ. (αρ. Χ. 
ας ας 96ά1Ριι5 Οεπ υπ, εοτύπιαιε Ρρει τειταπῃ ἀι[ρετβοπε, ( αΕ] 
ρε νοςαίηί Ραΐεγ οπή Ῥεπὸ Γεγ,) {εορις]οοι ἀῑάαπι αποταῃ- 
ον κο ο ιο) Ἕρν 4ε 6ρπεγαΜίοπε [ήἱογωη Ἐδεν ποπ αἁἀπητεῖς, {εά 
ἁ ο. Πα Αναυανά- {επίαπῃ ουν ροβὴς {ρεέει Παδιασίοπει Λ ογωρν 
-.Εδεν εοτύπιιε θεάες ρεῖ ἴεία, Ἰάεόφιε Ἠμῖο οσσαβοπί Πιαρὶς 
; αοθοιπηοὰα εἰ Τητευργεϊα(ίο δαἱοπιοπίς ᾖαιςί ὃς αἱοταπι, φπδά {ς, 
-Λεπὸ Εὐεν Απ ΕΙ υ/εγα]εδὲὲ {ει π]ιενίογ]ς ραττῖ Βαπηϊπίς, ση: Γα- 
 ποῃε ὃς Ἰσᾳυεμά! {οσιπα)ὰ φπὰ Ῥορυ]ί Οµέητα]ε γοσαπευς ς9]Ἴρ 13 
-. Ρεπὸ Κέλερ, ΕΙ ΟΥ1εηρή. Ὠϊόχα απἴεπι γοςῖς Εὐεγ πιεπῖ]ο ὃς β ᾽αίβας: 
το, αἆ Ίος που {πβῃοῖς, απἱρρε ους βτ πἰπις αγέχα δε τεβε]έτα, Ρο 
| βιάο γείρίοειε {οἱοο Ί]ος θλοιπί βἱου αι! αἰτια ΕαρΗΓαίεπη ὃς Τῖ- 
- Βπντω Με(οροταπῖὰ δι Ἐγπιαίάα τηπς ἀερεητος {επίοσες, αί ραῖ- 
εἴοτες; οπειοπάο ΜεΙαπο οἴέτα Ἐπρητατεπι {η Αταίὰ ἄερεητε», ᾳπὶ 
π ἀγαί πΙΠΙΕΤΟ 






“4 Ἡιδτοκ]α Ἐπιτιστονῖς | Ο1ρια. 
πππιε{ο ε{αηῖ ρίανες. Τρῖτας ᾳπσγεπάα εβ α]ία πιασῖς {αβιςῖεῃς Ἱπίει- 
άν ὸς οΎπῶ; οοπιρ]εέϊαταχοπιπες Βεπὸὲ Εὐεν, [οι ογα, {εἰ]. 5Ιειπὶ ᾱ- 
105 ὃς περοῖςς αΙ νίκετυπῖ ρασεῖπι οἶττα Ἑπρηταίειη ὃς ρα (τα ἶετα 
Ἑπρ]ταϊειη ὃς Τϊρείπα, απῖα Π]]α οειτὸ βαῖς Ῥατει ὀπηπίαπι ἴαπι αἱτετίο- 
απ ουὰπ εἰτεγίοταπῃ οί Ίάχτα Πα Βααιῖπα ἹναὈίαταητ. Ίπ Ἠππς 
Βπεπι ρεγρεπάεπάυπα εἴξ, φυδά φπαπινί5 γοσυ]α Εόεη, ρἰεΓαππ ια πο- 
τει ἔγαπο [ει α/εεγίογεπι ῥατέενι, αΠηπαπὰο ἵαπιεῃ ποταῖ ετέγα {ει εἶτε- 
Γ{ΟΥΕΤΙ ῥατέεπι, αἴηαπε ΕΙΙΑΠΗ ταν {θα αἲ ἐγαπββωη ἵπ αττβγίς ραττε. 
δις Βεμέ. Τ.τ, ὃς ΤΙ. 8, ρτα[ς Πα ΠΤΤΏ να ἐπ ἔγαηβα Τογάσηές {εα 
αά Τα η/έη γεὶ Πωκία Ἱογάσπεπι Ιπδεβηϊτὸ, τείρεόχα Ῥαϊαβίπα εταῖ 
μίέτα Ἰογάαπεπι, αἲ τε[ρεέτα ΦαεΓῖ 9ο οι Ιοᾳπεῦατας ἵπ Ὠείετιο 
Αταδία, ο-ατ εἶεγρ Ἱογάσμενι, Ῥτοιε τε(χὸ Ιοίάειη {5 Ἰαῦει Αηρ]ίοά 
Ψειπο. Έτ Ἠος πιαρὶς εἰατὸ εἶποει ρει οε(ΠΠΙ δοἱἱς εκ Το[.Ἱ. τά, ερ, 
υδἡ, ἆαπι εΠεπι 1π Ὀείειίο, ἀϊάαπιεβ ο οι γι ΓΤΥΤΙ 3ν3 εἶεγα 
Τογάαπεπι αγ οἱ, Αἲτ Λερ.]ν. 248, δαΐσπιοι ἀοπιπαίως εί ἐν 
ἑσέμηι Ἴπητι 9 Ἰαέπς [ωηηήπή, {ς. 1 {οἱαπη εἰρεγίογεῃ Ραττειη οσσϊθει- 
ταἰειὴ : παπα πἶττα Ἑπρ]γατεια παπα παπα ἁοπηίπατας ε[. Φίς(π Ηευ. 
6επ. Ίω το, στ: αἲ Απρίῖσα Ψετβο Ἠεῖο τεζχὸ Ἱοριτ Ὀεγοπῦ. Αάεὺ 
αἲ τοτᾶ τε Ὀεπὸ ρεγρεπίὰ, γἱάσατυτ η υὸά ρετ Εἰου Εὐενποιεπτας Ἡ 
απογυπΙ θεάςς ΠιεγΠῖ αά ογα/Ἡ {ει ἐγαξλωηη βωπηηή: ἵπ απτογἰςΊατενες 
.4Μ1 ταἶεπι βταπα Ἡαδαεγαπε θΠεπιῖ τἱ ΟΠ1ΠΕ5, {5. νε] ἵπ Ίχας ρατίς 
νεί 11 αἰτεΓᾶ, Ἠαπά ρτοσαἱ ὰ βιπηπίσας Η]ἱ; Ἱπάεβπῖιὸ υδίαιε Ίε- 
ρῖι ετῄο Ρειῄτα ::λόδρ ἡπ ἔγαηβει, (ο [χα ἑγαπέωπι, νεὶ αἱ 
ἐγαν/ίωη. Ἐοάσπι εἴίαπη {επία αίαγρατυς θαἀςπῃ γοχ 95 Ενὸν {εα 
Ἰ95 Έντο αρπἀ ὄγτος, ας Ἠαῦει Μ5 1. εχίοοπ θγτο-Αταδίουπι Βατ: 
Ῥα)/01 μες" Ύ λθλιν Εδω 195 Έντο ἄε Ἱαπιο ε[ ΠΣμώς πια. Ἐτ πΊοχ, 
Ας δ) Ίς Έονε [ωέ ΟΥ, Ἱταδις Ἱεα Ἰαεα. Ἐτ ανα, ν, 
«ῤΙΞΙ οδ)ὸ | 9.9) Ίβο) ὐ5» Ενὸι ἀαιρέβο ο 1έως 
Γωσήά, [εἴ]. ῥορ ἰαέως, [δα εἶέγα. Ἐν Πο 1 ΒΙδ)116 πε {αρτὰ εἴἴατο Ίοςο 
Βεµέ. Ἱ.τ, σου Οαὐτιεὶ διοπίζα τεᾶὸ νετ: ὃς 1η Τα{. γεβοπα | 
αἆ Ταρυπα Ἰοπαί]α ὃς Ηιεγοίο]. ἵπ εα[ς. Γ,ουά. τεόχὸ Ἱερίτυς Οετα: Πς 
πειηρε ειπεπάανΊπς: παπα ἵπ Ῥατίβεπῇ εἀξ. (4 παπι ππαχίπια εκ ρα!το 
{εειίὶ {ππι 1 ομά1παίες͵) ἱερερατις ω/έτα [εα γα”. Ότ Ἱίαφυε πηεμὰν 
οοπίειπρ]είμα;. Ἱπιείρτετυπι ρήρααπι, (παπι οοηίτασία πο ροίαπε 
εΠε απιυ] νετα, } ποταπάυπαι εβ φαυὸά Ο{ῶςας ΙπουΓιοίὸ 1 Ίος Ἴοςο 
ἱερίτ πέραν, Ὑἱραίις ἑγαπς, ατί εἴίαπῃ Ἱεσιτης {π Πα πρᾶ Ψεγβοπες 
: απ (ἶναίά. δε δαπιατ. ὃς Αα, Ἐτ {ο Όεωε, ΠΠ. 8, διοπί(α αν 
ερῖς 
























αρ.2. ΥΕΤΕΚΟΜ ΡΕΚΦΑΚύΜ, 40 
Ἱερῖτ ἑγάπ.: αἲ ἵπ]ιος Ίοςο {πα Ὑετβοπε Τατ. 91 αἆ Ταϊρ. ]ομ. τεδὸ 
Ἱερίτας ογα: Αταῦς αιζεπα ΙπάεβηΙιὸ «λδίο-ι ὁ ἐπ ίαέετε. :Ἑϊ εοάεπι 
αποἀο αὖ Ἰπτετρτευδις ἵπ ἀἰγετίαπι Ἱτας,χ Κερ.ΙΥ. 24, πὈὶ Υ ἱρατας 
ἀερίι ἔγαπε, ΟΥ. Ἀπὸ τὸ ππεμῶ: αἲ ὃυτ, ὃς Αταὺ. ες: Ολα]ά. 733 
ΓΕ Ἴ3ν ὑπ οπιμὲ ἰορο ένας Ῥεγάὴ, παὶέ: Βαχι. πιε[ῖὴς γετεῖτ ἐπ 
ΟΡΗΗΕ ἠαίεγε Ευῤῥγα ή, Μος η εοάεπι Ὑετία παν 219 3933 


οπιμέθης Λοσίύης εἶγα Ῥεγόιὴ, Όεπό. Ιδίάεπι 5Υς. νου. 19» 


2Η έοιά εἰβεγίογε ῥαγέε Ππιέπῶ, Ὀἱ8, ὃτ φπίάεπι τεᾶό6. Ταπια γἱ5 - 
τάπιηπε ροπάῦς εβὶ ἵπ ραινᾶ Ίας γοςι]ᾶ, αἆ ου]ας νειυπι {εη(απι πο 
{ατ19 αοεητατὸ αττεπάἀεῦαητ οΙηΠέΒ Ιπιειργεῖος {.αἰἰπ]. 

Οὐπῃ Ίταφιε Εὐεν Ετ αἰφιαπάο οἶέγα, ὃς αἰϊφπαιάο µίργα, ΩἨ1νΙ5 
Ἑαβηας Ίπτεγρτες ἀευιερίτ ἀρεηίες ρεγρεπά Τε αἴγηίη Που ππη γεΓας 
ναό βρώ {επ[ις ἀεροίσετει, Οαπαπίτ (Ἡἳ νάετας) 1η Ίοςο ἆε 

, ταπς αςεϊρίεῦαπι ρτο πίτα, α{[ρίςΙεπίες εμπῃ ηῖ αἀγεμαῃα 
ου] αὖ οἰτετίοί ρατις Ἐπρ]ητας αά εοε γεμ]εραί, ηῖ οοπβατεχ σε. 
ΧΙΝ. τα, ΕΕ υεμ/έευα(οΥ ({0. ΟΑπαηΦ5 ο αἱάαπι) 6 πωμεαυ]ε ὐτα- 
δαπιο ῥα- Πηγή, {6ι]. Γύγαο τει μἱργα]εδλίπο, . 1βε ππεῖας ἃς εο Τς Ιο- 

τερερίο ποτε, Ίος ΄Τι]ο αὖ οιππίδθ ρεοπιριὸ ΙΠπιεΠεζτο, 

Ῥεγείυέεῦ γαὐύα δεάῖ. 4τ. Ρτορε βπεπι, ἀῑάις Ενα[ογ ΡειἩΙθετης 
{αϊΠπε Ὁρ Ἐοκ Βαΐιαα, αιϊ οπρίεης πχούεπι ἆὀήοςιε ΦαΓαΙΗ, πυΠ{Ιά- 


γῖε ΑΡ{α]αίπο 4ε Οαρθνιταιε Νεροεῖς, τε τει α Ὀεἱέμπα ὃς 101 Ἱπίες- 


ποεπετων. ὨὈείπάς 1βίάειι αἀάππιας ας Αὐταίναπι 1Όγαο (οας Πς γο- 
εετήτ) Έτες {επτεπιῖα.: Ἡ, (απἷα αὓ Εὐεν βατ. {ει ἠσέω, Εν {ὐγέ ραττΙα- 
Πα [ει Ἰατεγα]ς͵) Ά, Τίς ἀῑπίε, Τοέμε Λίωπαιω [ως εν μπά Εδεν 


. τεα ῥαγέε, 6 ἠἴε [ΗΕ εν αἰνεγῷ Γεν {ει ῥα11ε: {ο. 1]]ε {αὶε οοπίτα [ο- 
' τοπ Μαπάππι εοτύπιαε Ιἀοοἰαττίαια, ὃς 1 «οπίτα ἐρίαπι. 3. Λ. 1Νε- 


Ῥεπία εἰ, Θιὸα ἐῑε [μέ εκ [ή βἱέογωη ἆθδεν, {ο, Ῥαϊτ]ατε]ια, ᾳ. ἆ. 
Έδεγαια, 3. Καὐζηί πανί ἀἰκεγωπὲ, Θὸά Ηε {ή εν Εὐον Πωημηήτ, 
που σας τσο επ) ϱἳ {ρ/ε ἰοηπεὐαἑω ἱπτιά ὐγκά: {α]]. 11ο βαῖτ 
εκ Εὐογ {ει αμ εγα]εξῖο θαπιιπὶς, δι Ιοηυεδατυς Πησυᾶ [ὐγαά {ει ἱέγα- 


"Ἠεῖς οὐ]ἱείατας ηαὸά Τάπραα πἱετα]εθίτπα {ει (Γαμ5βαν]αἱ15 πο {αῑς 
' - Ἠευταῖσα, π{ουπαΏε ελα οαἡποσῖτ Αὐγαλαπα 19 οοἱ]οφμίο 
απαπιτίς; εἶας επίπι Ῥαγεηίε (απαίεπης {οἴπιςδ,) υτευαηίΓ 
Ἡησυᾶ Οπα]άαϊςὰ {ει Αταππαὰ. ΄ 5εᾷ εἶὖσι ΑὐνααΏ) βαῖτ ππαρηις Ῥείη- 
σερς, Πας εἀισατίο ὃς επι α[ιῖς παιιοπίθαθ οοπγετ/ατίο ευη ἀπχεγίς 
αἳ ζορηΙτίοπεπι Ππρυας Ηεδίαα. Ἐτ ριατετεὰ ρεου]ίαιί ρτονιάεηεῖᾶ 
ἴει σι ριαγίβοήε (αάχαπι γίάστας, αἱ ρεϊπιϊτίγα Ίπσυα αριά Ραϊτ]- 
τς, ο 455 


ο. 


ὑπ Ὕπσνα 


είει οοηπιυη!ς ὃς γεγπαςα]α , Π]πά- Αὐιαλα! Ερίε]είοῦ ρτο αφια 



























ος ’ - . λα οὖν «. ΄ ο πο "πο. ναι» οὖν λλιΓα τοι . 
Ηιςτοκτα ΕΒξιϊῖσιοκί «ΝΡιΔ, 


ατε]ιας δι 1 ΑὈγαλαπηὰ {απι]λὰ τεεπεζετυς εείαπη Ίπτει 1ρίος ΟΜα]άαος, 
ται πε Αὐταμαπι ΡοΠει οοηπιοά]ὴς εοἰ]οφιί επι Οαπαπῶ!ς, φυὰπι 
πε οοππυατείυς εα Ἡπρυα Ἱπ ουᾶ ροβεὰ Βἰδ]ία δασία Ὠοί Οιαουία 
εταπῖ εχαταπάα ὃς «πα ΠΙΠΙαΠπο Ρεπείε εοπηπιππἰςαπάα. Ἐτφυίάεπι 
4 ΤΙπρυα Ηευισα οοππυαῖα {αὶτ η τοτᾶ Ἰπεᾶ Ῥαιγιαςπα ΙΙ, (ααοά 
εχ ἱρίογυπῃ βΙοτυπ] ποπηπίοας οοπβίας, Τ πρυαταπη ἀῑνεγβταις {ασου- 
τὰ εχ περοιίδις {ει εγείοεπῖε {απι]]Ιᾶ,) εππι ποπ εταῖ (ητ οαιἰάαια 
{επιίαπε) Ρεο]ῖατε ἵπ ἘδεΓο εαιῃ οοπίετναίε, υτῖ πες εἴαι ρεσα- 
αντε ἵπ ΑΌταβαιπο εαπάεπ {πτε]εχιΠε. δεὰ ἁποαιιπειο ποβτα εβ αε 
{οἱο Νοπήπε, απ {ς. αῦ Ίος γεὶ αὓ 1]ο ἀείαππρτππη ὃς ουαπάο Ίπι- 
Ροβταπι {αεΓῖτ ὸ | ο ΜΒ ξ 

Έτ {απὸ αυδά Τήπσια Ἠεριασα ἵπ ΑὈγαιαπαί ΕαπηϊΙὰ Ειετῖε, «οπβα -Ἡ 


Μ Λ.. 
ια ώ 


απ εχ 1ρβις ποππε ομὰπι οιία ἸΝαςλος Αὐταπαπά Ίπατει (6 η, 
ΧΧ]. ατ, ὅτς,) ΕΗ15 {αις ἴπ Ομα]άσὰ πατῖφ, ἱπιροίαῖς Νοππίπα Ἠε- 
Ὀναῖσα: οἩς Ίταφιε νιάετας ]απόχίπι ουπι Αγαπιςὰ ουεἰπα]Πς ἵπ υοο 
Ὅν πο νἰκίε Αὐταλαπηί [απ [ία. Αὐταβαπηϊ απτειῃ Ερίτπετοη ῥα- [δὲ 
ὰ Οαπαμαῖς Ἱπιροβτηιη νἰάευατας Ρρτορίες αρ παπι ἀπόίοπεπι νεὶ 
1 ήπρια νεὶ Οεητίς Αὐταμαπ, Ίο απ{ε ορ εἴατ πῖ πα ρτο 
ἀμσγιπιϊπατίοπε αεοίρετετυς ἆε Γήπρια Αὐταπαπα], οἶπι ἵλα γίάεατας 
τυπς ΕΕ εαάεια εὐπῃ Οαπαπίτιςὰ: πὶὶ ἱρίτας πονῖ εἂ ἵπ ραῖτε πυη- 
πα[ε νιἀεῦατατ Η]ε Ἐναίου. Οἶπαι Ἱἴαφηιε ϱα ΤΙπρυα Οαπαπις ταῃς 


επ, 
Πηριια Ηεύγαα ποπιεῃ αἰἰουδί εχεἰαβοτ, ευπα γίάετετις αάῇ ἀεπο- 
πηϊπαῖα αὉ Εθεγ Ῥαταις]ιὰ, αυοά αἰίααΙ νο]υπε, ΙΠΠΠΙαΗΙΕΘ αυλα 15 
Πιετίε 4ε νετὰ πεΙρίοπε ρίᾳ5 οφ υὰπι εἷη Ραττίατεῖνα εἴίηυε Ριεηίος» 
ο παπην{9 α)Η εείαπα εχ εἰς εβεπί Ἐϊάε]ες φαπὸ ας Ἐδετ, πες ἀε εο{εῖαται. 
Ἠοάιε Ρρία5 απάπῃ ἂε αἱ, Ρτατεί πάση εἶης (ως ρυίαπτ) πιεΏΒΙΟΜεΙ 
πια]ὸ Ειπάαίαπη ἵπ ΗΙᾶ ρΏταΠ ΛΒεπὲ Εἰε. ϱΟἶπι Ἱίαηπε Ρἰαπυπη ϐ ᾿ 
ουδ Αὐταϊαπι Οεητεετατ Τ{αη{ευρ]ιγαίσ ας αἱ αἆ (απαπίτας ἴὔαη5- 
{τειαῦαῖ, Ππαρῖς Ῥτοῦαδ!]ε γΙάείαχ φυὺά εο Ἐρίιιπετο ΠρπίβοανεΓ]ηΕ 
επ] {πἱΠε ( Ρτοιῖ ετατ) Ὅ[γαβιυιαίεπι {ει αὓ Εδει [ηηπῇ, Ροτιὰς. 
απὰπι ας «εητε ἔδεν Ῥαττατε]α. Ἐτ ρτοευ]ἀαδιὸ {αδίεαεπαη 
{επιρογυπι Πταε]τα πιαϊσεταπι Τ πρυαπι {μαπι ἀεποπηϊπαςί Πὐγί ὰ 
Ῥαϊτε {1ο Τεαπεβιυν]α[!, ροτ(ὴς αυαὰπι αὖ Εδεγ Ραιτιατο]ᾶ : ὃς ρ]απὸ πο- 
αεταπῖ εαπῃ ἀεποπιΙπατΙ ζαπαπιτείραγι, (πτροῖε αυ τωής εεατ ἵα Όαπα- 
απ,) οὖπα Ἠ]ὶς Τεπιρο 18 -απααπ εΠετ Ιάο]οατιιοα. 1.οηρὸ αὐτεπι 
α1τες { τες αυυῖε ροβεΓΙοτῖοας (εμιροτίοις Ρο παπι (αμάαΗ δες, ή) 
εταῖ 


ἀἰ(οτΙπαϊπατίοπε που {αβΐσιεραι. ΊΝαπι ῇ αηῖε ΑΕΓα]ναπη αάγεῃ 


: -ᾱ ἩΝ 


ν 


ο νο σνυο ο. -Ὁ 


μι πο το. 


α - 
. 


ζαρ. 4. γετεκυν ΡΕΕΚΦΑΚύΜ., ρε 
{εται οτι]λοάοχα ὰ ΕἰάεΙΙδιις οεευραῖα Π1αθ]]είς: ἔαπς ΕΠΙΠΙ ΠΟΠ ης 
Ἡοπογε πιοπιοτατὶ {οἰεμαί Γ1ησια (απααπ, υτ [[α. ΧΙΧ. τ8, ὃς αἰἰδὶ. 
ἹΝοίχαπι ἀεάπάίοπεπι αὖ ΑΌτααπῃ ἵνα-ᾖὁγί, «οπβιπιαϊ Ηείγε]ίας, 
᾿Εδρὺ, Ἑδραϊ(θ»' καὶό Ἑθραϊθ", περώτη. Ἐτ Πο ἵπ Ει/εβίαπὶς υὈἱ αρίίυς 
ἐν λνωφ Τταπβςῦς, Ἔνθα έρχεται τῶν Εβραίων «πθεσωνυµία" Ἑδραῖοι ραὲρ οἱ 
ππεροίτοει ἑρμενεύοντοιι, «λ]οιπερέσαντος Ευφρώτην Αθραὰμ, καὶ ἀχ᾽ ὡς οἴονταί τινες, Ἀπὸ 
Ἓβέρ. Α ϱαπαπαίςίίαφτε (ατ {αρτὰ }) Αὐταῄαπῃ ἀἰότις εβὶ Πὐγέ {ει Εε- 


τσ, που Ριορίες Εὐετωπι ε]ήίνε ἱπρυαπι, {εά α. ἆ. Ὁ/[εγα] είπα 


{ει Ἱταπυ[µνίαίῦ, η Ἠ]α απ Αάνεῃα 44 εος γεπίε αὖ Εὐεγ, 1, 6, 
ἔγαπα ΒάπΊεῃ : ὃς αὓ 1ρίο ἵωπς ἀῑότο /ὐγὲ,ρο[εὰ ἀεποιηϊπαῖα εβ Γ Ιπριια 
Εεύταα. Όυας ουἱάεπι ΡΏτα[ς Ίος Ὀεπὸ ραίτας» αἲ, Ραΐτει οε(γὲ 
Ίπίες ο«ὖος Αὐνα[α) {εγυίεγα η! ας αὐεεπή γα Ἴ3ν3 Όε-Εδει Ἰνα- 
να πἐγα]εδίο [ιωπήηή, 1. ο. 11 Με[οροίαπηᾶ, ἰοςο {6ι]. απἀε αἆ 
εος γεη]εῦαι ΑὈγαἰναπη. θααάἶαθ θΓἶαπῃ Ἱερῖς θὰ) ρας ς Ἡ ἐπ {ὐγέ βωηιέ- 
πό {εα υἱιτα]εότο Βωπιλμίς. Αἲ πγε Εόιν ατ Ῥιοριίαπι βγε Αρρε]]αι]- 


νυπι, ο υἴγοφιιε ἀεποριιπαιῖνα {οτιηα εβὶ {ὐγέ: αἀεὺ υἳ ηἱ 1] {ατ 1η νο- 


οἳς {ογπιᾶ φποά η ος σαία Ίηγει αὐῖ εοπίγουεγ/απα. {εΓΠΙΠΕΓ, 
Ετ/απὸ ἄ τεπι υ]εεν]ὴς ρεΓρεπά(παη5, πιυ]τὸ γεγβπα ας εΠ ἆεπο- 
πηΙηαΓίοπεΠῃ [Αόζαια {αῑΠε ἃ ρτορίοίς ροὴς αυὰπι ὰ τεπιοτίοΓε: δς 
πινίς Ππρυας ρε να Ρρταχίς ὅς υ{ής Ῥει {οἵαπι {αςΓαπι Ραϊγίαυ- 
ασ πεαπι οοπηυαῖα {πετῖτ, απ τὸ ρτοδαδί] ης εβ Πα]α5 Ππρυα 
ἀεποπηπαίοπεΠι {ηπαρίαμι {αἰ[ε ὰ ργορίοτε θοἵπῃ Ῥαγεηίε ΑὈτα[αηι 
Πγέίει Τταμμυίαίέ, ( οπ]1ς -, Τταης{εια]οηῖ5 οετῖὸ Ιη6- 
πρι Πε Ἰαγαῦα,) ροτὴς αυὰπι ὰ ριασεάεηυπι ρεπειαίίοπαπι 753, 
αῦ Εδετο. ῬιαίεΓεὰ πος οοπβατ [υάσος (αηίαπι {εουπη τείίπεΓε {- 
ππαπι Εὐεγέ; παπι { ταηίἱ εππι αβιπιλΠεπί πι ποπη]πατί βΙΠεηί Εε- 


γα αὓ Εὐετ, ταπι ρτοςυ]άπὈἱὸ {ε]ρίο εἰίαπα ποιπϊιπλΠεηι Γ{ήΐου Ἐδε- 


π;, εοἀεπῃ πποὰο α!1ιο {εἱρίος ποιπίπαπῖ Σο, «4{ὐτα]αρ, Οἶὖπι απ- 
τεπ ρτορίος ὃς «εἰεῦτ]ος (1πιὸ οεἱευεγτίπι) Εαειῖτ ΑΏγαμαπιας Ππίες 
ΑΙ ΓΙ Εε]σιοπίς Απτιϊες, πιυ]τὸ ργοῦα τας εβ αὖ ἱρίο 1ὔγαο 
ἀείαπιρευπι {υιε μα ΠΟΠΙΕΠ, Ρος πὰΙη αῦ αἷῖο {επιοτίογε ὃς 
πΙηῦς οεἰεῦεῖ, εὖπι αὉ 1115 τεπροτιους αἆ απο υίαπε ἀῑεπι (ταςὶτᾶ 
απερείοπε Εὐεγί,) ρεβίαπι πυπευραςΙ 1 4ὐγαλαπη, ὰ απο ( αμαπιγί5 
ο ΡΑΣ {ε ἀείοεπάι[ε σἱοτίαστις, αἱ Όσες ργοµ{εταῖ. 
-. Ός αυτεπι υ]εεγιὴς εχουΙαης ίσα νοςίθ, {επι οἱ νοίυπε οαπὸἆ 
ΥΠΟ «4ὐγαπι {ὐτὶ Πτι «4ὐγαπι ἐγαπβέογ, ουία Ι]ε τεγετὰ ῥρεί- 


ο αβοβνι Βππιεη, δεά 15 ρτορῖε πηΙπ] βππρ]ίοεπ Αάϊαπι, γὶχ ροτιῖς 


Ππεηπεπιαιινὸ γοςατί Ίταπ/έογ, ἱταπίευπαὶ οοπιπαευπι Ἠαδίταπι πο- 
γιο πο 3 ταπάο ; 


.3 ΗΙιΦΤΟΚΙΑ Ἐειισιονί Αρα) 
τηπάο; ΠΙβ ἀῑέτας τταπίευπάϊ Αάχας {α[ει τερείϊεας ὃς [πεφεπίατις, 
Ῥταιετεὰ ργαηπιατἰςα]1ς βρπβσατίο Ἠης {επ/[αΠα πο ἔοτετ: ταπς επίπα 
Ροιὴς Ἱερειειιγ Οδεγί. Ίνες φπἰάεπι Ροτεβ ε[Πο τε Ἠε([γεἰῖ περώτης 
γιάεατας Πῖς {επ{αΙ {ανείε: πεφιε ο Ρατας {ουπια γοςί 9 
19γέ, εες εβ Αἀ]εάίῖνα {οίππα αὖ Εὐεγ πέρα {ει πέραν, ἔγαΑ, φμοά 
αδεγο ἰαεγε, μἰεγαεἑέηωππ. Ἐτ Πῖης περάτης, ΠΟΠ ετῖτ Τγαηε/[γείαίογ, ας 
νο]σπς, {εὰ /λεγίο, Ἱγαποβμυίαίη, οί οἰίπι Παδιιαδαι υἶττα Βπ Νο. 
Όση, ὃς πάς περάτης [οι αγνά] είς ἀιᾶας. δὶς αραιά Οοπ/απίίπορο- 
Πταπος, σαἰαία αὐά!1τ Πέρα, ὃς εἶας ἱπςο]α {αΠῖ περαῖοι {ει περάται μή- 
Σγαπεὶ, απ Αὐτα]απα ΕΕΣ α/γαπεις Ὁαπαπαϊς, οί (ατ ὃς ροβετί εἶις) 
ευπα τα] Ἐρίτ]ετο ποίασυητ. Τα]ει βταπη αδῖ (απάε πυ]ας ρηγαβς 
υ[α5 οπάὴ μας Παυυς ρου Βειῤ- 4ὐατα {ει ἴοεης πέγαεδὲ, 
απί εχρτεβὲ στ μπνή, πέραν τὸ Ἰορδανᾶ, ἔοευς π[ἐχα]εξέπως {ει µ/εγᾶ- 
/ογάαπεη(ν. Ίεπιρε Ίο ἆπο εχεπερ]α Ππριαά(δταπι ΄Ἰοᾳπεμᾶὶ {ου- 
παπα 1 αβταηῖ 6απιος 1Ἠ οοπηπιηπΙ ία {αἱβο πιοπβπαπ. 
τομ απτεπῃ εί Ἰεὶο ρττοιπητεπό σπα, ααὸά, α αβγαεπάνπα Έδεγο . 
νετ βάεί Νοποτεπι, ὃς Αὐτααπααπι ε]αίηιε Ηπριαία αὓ «ο. ἀεποιαῖ- 
παπάυπη, ἃ οαΙδυ(άαπι ρΓοῦαΠοπίς {ευ Πλαβταοπῖ εαπ/ὰ αἀάπείεας 
Ίοους οἱ ηπά πΙΙ] ταἰε ρτοῦάτε πες Πβτατο νίάετατ. 86Ι]. πα. 
ΧΧΙΥ.24, νι. ΕΕ πανε αὖ ογᾷ- Ο/έεηι, 66 α[Πίσεμε «αν ἓξ α[Πὶ- 
σεηε Εδεν, 6 ἐρ[ε εγεε π[φμε {η Ρεγα(είοπεπι, [οι ο εαωπι ῥετίενς {ὲ. 
Ηεὶς {ασαπάιεπάσιι εβ Ὑειουπι σεπίεπὲ αὉ οτὰ ύθίας αἰιὰς {εη- 
{15 εβὶ γα]ἀε Ἱπιρετίεέχις. Ἠος Ιπ Ίοσο Εόεγ οαπουίάαιι Ἡαῦδετις Νο- 
πες ρτοριίαπας ο υαπηνίς ατει ἀσίτατϊ Ρροβῖς απποῃπ Πτ ροτιὰς α-- 
νετυϊατεν {ει αρρε[ατνὸ {πρταπη, αποά πηϊΠί γίάστως, Ναπα Εδεν, 
εοηέτα, ὃ γεβίοπε, μµίέγαπεα {ει οββο/ία βαν», αἰφπαπάο π{ατραταί Ώπα 
ππεητίοπε Ἰοοί 4πεπῃ τε[ρῖςῖε δε επἱορροπίτας, δίς ἵ δα. ΧΙ. 13, 
δν Ἕπ ΝΑ ΕΕ οζφ Βαυία αἲ Εὐεγ, [ο. αἁ αἴτεγαπα {ει αάνειίαπι 
ἱατάς, τείρεάα {αἱ νε] τείρεάχι οφ επί»: παπα ἴα]εοιίά εο ἵπ οαία 
{επιρετ {αριπτεΙΗρεπάαπῃ. δἱο ΙΡ 19 93 ἵμ οπιπὲ (αΐεγε 66 αη- 
Ιο, {ει εἰγεφεσφκε, αδί (αδίπτεμΙρίταν φπὸὰ 1 οεπίτο Πε ρετίοπα 
οααεΠς. Έτ απἰάειη ἐἔγαηα [ώππεη, ἵπρε εβ ἔγαπ Εωρύταξεπι, αἰἰ- 
αυαπάο εἴἶαπα ἔγση: Τὲρτυη Ταϊραπι Όπκε]ον Ώμης Ιοςαπ] εχροπίτ εΠε. 
{τις 3} μ/έγα Εωβῥγαξρηι {ει ταπ/{εαρηταϊσαιη ραττεπα : ὃς Τατραπι 
Τοπατηαη εοά επι {εµίὰ παδες 138 3 Πήΐος Εδεν, ].ε. β]ίος αἰττα]εόα- 
πεος {ει υἱτιαβυνία]ες. ΎΤαϊραπι ἨΙεΓοί. π]αρῖ5 εχρ]ἰςίτὸ, Ἴπμ 131 1ο 
δη} ΟΜΙΠΕΙ ᾖίος πἱέγα]εξἒί [ηηύπών Ιπάςεβπίταπη τεήποεης, ας ἱπεί- 
ὕραστας γεὶ ταπίΕπρῃταιωι γεὶ Τταυί-Τιρείτααί, Οἶπι ταις 
Ρες 



























. 
ι 


Φα, 


.. 


π 





αρ. 1. γετεκυν ῬΕκδακύμ. 34 
Εὐε; ΡοΠπτ 1πιε]11ϱὶ Άερίο Τγαη/-Τισγίλαμα, ὃς εὐπι Αβγεῖα [αοτῖς 
ἴπ αἰτειὰ ραττο Τίριις γείρεέα. Αἴαὐιῦ π0Ι Βαἱααπι Γάιο νετυα εΠὉΠ- 
τανίε, Εδεγ οοπιποάὸ Πε εχερειίειπῃ τὰ 4/ρωγ; ατ {επίαν ατ, «{{ῇί- 
σεπε {[γγιαπι Εξ ἑοίαηη Εδεγ {ει ἐγαποβμυια/ενι γεβίοηεπη, {ε. τὸ πέραν 
υδίεβ δω: Ώεπιρε εοἀεια {επία φ 1ο 1 ΡΙαΓα]1 {ουμιὰ {{α. ΥΠ. ο, 
παιτατυς ρεί εὐ]ας πιαπαπα φποίπαπα 1λει]5 τΑΠΦΠΑΠΗ πογαοι]ᾶ Γαίατυς 
ετας, {οἱ οκ ο. πα ΥΣ ῥετ αἰέγα]εξίαπεοι βαπηό, {ς. ρε τέ- 
Φεπι ιο νεὶ αἰὰς Ῥοῦὴς 1η πεΙτΓΟ ΡεΠεΓΕ, ῥεγ μέγα] εξίασπεα [- 
η (μὴ, Εσιιταϊὸ {άΠ1ρίο {οεο Ῥίο Ποπηπίοις Ἰοεί. Ἐτ {απὸ ἵπ ἀῑέτο 
ΝαππετοΓΙπη Ίοέο Άνο Λ{ε[οβοίαπιία”η ινε 4βγγίαπι Ιητε]]εχετίς, ἵπ- 
τερεετατίο επίτίατ οοπηπιοάα: {εὰ ροβετῖος οσαπι νιάετιας, πΗῖ 
οοιηπιοάίος, αυία οί «4/ριν δι Έλεν ποπ νιάεπευς ἀπο ἀῑνειία, {εὰ 
παπα Ἱάεπιυε, Ἰάφµε Ρρτορίει Πηρυ]ατε νου {ρ[είει ετἰξ οαπα αἰγήοε 
οουβιπάχυπι, Εε ἑρ[ε ἐη ῥεγαιείοπεπα, [ει 66 εγέξ ἵπ ῥεγάιΕἱοπεγη. 
δι Εὐεν 1δι ατει αοοἰρίατυγ Ρο ἸΝομιῖπε ῬΡτοργίο, πι ος -αἰῖα 
οτιεπταΓ ἀαδία,ίο: αδί ϱεητίαπη Ετας {αετιτ Εδεγ,δε ᾳποπιοάο πανε Έ- 
τορᾶ- ροτυει]πῖ αββΐδετε Οεπιεπι Εδετ, αἴοιε πηπ]τὸ πππὴς {[γτέ- 
η τείαπι τάπῃ ]οηρο ἀῑΠιταιι ὃς ρ]απὸ πιεάἰτεγΓαπεα!α » ετσι ο α- 
4επι εῇ ουοά “ιν ει αραιᾶσετ πανει, ήρρς αι {πε Ίπεις οσα 
ἵπ πιεά[]φ απάὶς : αἲ ος 1π Ίος Ίοσο εαπι Πρπιβςαίοπεπι Ἠαῦεαί, ΠΟΠ 
γ]άεο, πεηιε εο {επία αοοερίυπι {αὶτ αὖ Οτἱεπία απ Ὑετβοπαπα απ- 
(οῦδας, ὰ αωί σης σον] γεὶ ποπ ΙπτεΠεέταπι, γε] ρτο ΓρυνΙᾶ δε {Πΐρε- 
44 Ιεέίοπε Ἱναρίεπια ; παπάς π]]απι πανί" ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ {ποϊάηε. 
πας Ἰη Ψετῄοπε Ρειβςὰ γιάετυν ρἱο 9 Ἱερῖε ση ζεή[έπη, αἰί- 
φωΐ, (Πς Πειηρε αεοερίς, οπαΠιγ15 {2115 {ογπια Ρ]αΓα]15 που {τ αλδὶ 1π 
πία,) ππάε εχροπῖξ, ο.» «5 ο) «δις ΕΕ αἰἰφωί επ ῥοβηίο Άδη: γε] 
(θπία σ/. κἳ ήτα επέεγνα͵) υπ οπι Ππιετρτειατί {πππίς, Εὲ εα- 
γεγυα Ρορμή Άοπια: ΠαΠΙ αφή που Ροϊπετυπῖ αμοπιά αοετε εοπῖ{α 
τοϊαπη Οεπίεια. δεά ὃς ουία Λή Πο ἴαπι οείεγε”ῃ Ίοπια ϱΠλπι 


πουαπα σππαπι {εὰ «οη[απεποβοίεηη 6 Ογασίαπι ρταειραὲ ποταῖ, ]αϊπ 


γεττεπιις {φωεκ σγαεῦ, γε] (ἄιεγυα ῥοριὴ σΥαοἰσς. Ῥαδῦί θααάἷας 
Ῥτο Ό η νΙάετις Ἱεριβς νε] ον γα([έσι, εωγγεπίε., νεὶ ον αἲ[ῖπη, {ε- 
παπέει, ουσία εκροπῖτ [η Ψετβοπε ΑιαὈὶςᾶ, (ωρα 81229 ο ολο») 


-Τωγγηβίεηεος {ε ὁῥογέω ϐῤ)έ, Χο απἴεπι πια[]επιπς γδγίετε ῥγορεγαη- 


η: ουσία ῬαγΏεῖρίυπι ἀαγίπήπα, εβ ὰ Ψετοο Αταθίσο ϱ)5 ἀάγαγια, 


-''ουσά (ποτ Τωηε]πιόα ἁγαύς ) εβ Ῥειβεὸ υοἱς» ογδ- ϱἰὸ ῥα[[ωρ 
ο ΗΓΓΟΓΡΟΠΕΤΕ, νε] ιιτ ὀεγαι σσ νὰ εχροπ!ς, εΠ ῥγορύηφιή {ει ὑγευίόης 


 περγοβεγαιἡ ῥα[[ίῤς έπος 


τε, ῥγομὲ ἐπεεαε Εγίπαεε; ποϊ γιάεπιας 
σ 


ῥτορε- 


.4 Ἠ]1ιδτοκ]α ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ19 ζαρ.3. 


ῥτοβεγαηίέαπα εῇο Ἱπβσπὶβεαίίοπε, Ἡ πς ΠΟΠ τε ἁῑσι ἆς ουτία 
πανίηπι, {εά ταητὺιη ας ἱποοία απἰπιαϊ1, αἆ Ἱπίίας Ποπιίπιπι οἱ ποπ 
αρειίς, [εά εἶαπ] αὐίαιε βτερίτα ὃς {οπο αἰιᾳπὶά {α[αίρεγε (εηῖαης, 
οὐα {ανπριεπάο {6, ιά απἴεια Ρτορεταπῖετ, Οἶπι ἴταοιιε ἵψ ποια ππ- 
ππειϊς παυίμη, {εὰ ταπτὺΠα ῥογ/ώς, {οττὸ γο]αετῖς, αυὸά οἶὖπι ἱοπαί- 
Πες παγίοις γεσχί αἆ τειγαπι αρρυΠεης, 1 τειχεβνεπι εχρεάἰτίοπειι 
{α(οερετίηῖ, 1άφ1ε ῥτορειαηῖες, Όυς αὐἴεπῃ ταπι Ὀτενίοης ραβιυις 
{ω{ειρετεηί ἴαπα ἸοηβυΠ) Ιτετ φαίε ε[ ὰ πιασεἰπηῖς Ῥαϊα βία αἆ ΑΑΥ- 
τἶαῃ, εηυἱάειῃ πο γάεο. Ἰάεόφπε ποη εχἰβίπιο απ]. ροπάρεῖς 
ε[ε 1η (πιάτο νειροτΠα ε]ας {επία, εὖπι {ουτὸ δαμάϊας εχ ἱπιτίσαίο ὃς 
ἀϊβιςΙ11 Ίοςο {ατὶς Παῦαεγι αομεΠα {εη/{αΠ1 ποη οοπΙπιοάμΠῃ {εά τοίε- 
ταὈί]οίη εἰισειε. ἨΤεχιτς απτεπι Ηεῦταωις αἰουδί {οτιὸ τεβήταεπάμς 
{πι εχ Τεχια Ηεῦιαο-βαπιαγίίαπο, απαπινῖς ὃς Οοἆἶοςς αμα Ιταμί είς 
ἵπίες {ε ἀἰβετα!τ,. Ὁτουπατε {απιεμ νΙάεητι Ἱερῖο σνν ν γομ/εἶπι ἍἊ 
γεἰ αἰια]ά αὖ 14 Ἐαάϊοε παίυπι, Τη ΒΙΡΗ19 ρο]γρ]οιεῖ Ρανπεηβδας 
αι αἱ οχεπηρίατ {εοιῖ {απ 1.οπάίπαῖες, (εχοεριῖς Επιεπάατιοπίοις 
ὃς ἀείεόαυπι διρρ]επιεπιῖς εχ αὐτ]εητ]ςοί Οοἀιείοις Μ55, }) ἱερίει 
Απιώίσπι }οί/έαηι, φποὰ Ὁ. Μοείπης νειεταῖ ελἐύμπέ, αυαΠλερι(. 
{ει γοί(ἐἶπι: {εὰ Τ,οπάίπατες επιεπάατυπῖ Ύεγβοπειη 1 ος Ίοςο, πε 
ἱερετειις εάωκέέεο.. Ἐοάεπι 4ποφπε πιοάο Οοάεχ Μ5 (αἱ οἶιαι) 
Ὀ Πετίαπι ΠΙΠΟΓ, Ίαιη 1η Ατοὴ. Ο, Ἱερῖτ γοι(ἴσπι: {εὰ αἶτει πηα]ος ]ε- 
δῖτ 1 Αρπ Πιοέ/[ίαπε, εάµεεπα εο” : ὃς εοἀεπι {επία Αταίοα Τεκιὴς 
ΦΑΠΙΑΓΙΤΑΠΙ Ὑετίο (Μ5 ἵπ ΑιοἩ, Ο. εχ ἀοπο Ὦ. ]οίερι Ταγ]ος 
11. Ὀ.) Ιεσιτ «5 εάμεεὲ εοα. δαιηατίταπα ΨειΠο «ὖ νο | 
Φαπατλτιςᾶ, Ἱεριτ ΑΡΑ Λ; αὐῥεξῶῃ, εάωκεγωπέ. Αι οππίυπι οριιπὸ 
-Μ5 Οοἆεχ Π,ααάἰαπυς 1 ΒΙο]ιοι]λεςὰ Βοά|.ος Ίοςο ἱεριεμΗπιλοπάπί Ἅ- 
γοέΓ επι, εργεαἰεηδες, υιὰε (αρετίος ΠΟΒΓΑ {εητεπία οοΡΗΓΠΙΑΓΗΓ. Ἠαηο- 
ας Ιεάίοπεπι ἵπ {πἱς οχειπρ]αίοις γίάεπτας ΠαυμΠε Ψετβποπαπα 
Οι ἱεπια[ιαπι Άπτοιες Ρἱετίοῖε, αἱ αἀάμευηι αληυρά ΥετουΠα εἰμ- 
εεπα{ ναὶ επεωµαἰ, πἳ 5ΥΓ. «50 περβζοῃ, εκἰό η, (α]ά. Ου]. ΠΡΙ να. 
ήἐῤῥεζωη, εἀωεεμ, [οη. ὃς Η1ει. [1π1ος) επι επέεωτ: ὃς Οσοι Ἰαες, 
Καὶ ἐζελεύσετω ἐκ χειρων Κιτιαίων: Οἱ οιηπία «ΟΠΗΓΠΙΦΗΙ γεταίη Ιεζιο- 
ποιη ΕἰΠς ςνς ο γο)/ έν. Ἡπεφυε ἰπάίσαηι ἵπ (ο, Ηεῦ. νεὶ να- 
εἰείαίεπι, νε] {αἶτεπι Ἱεάοπεπι βΙΠε {α{ρεέχαια ὃς πο {ατῖς Ιητε]{ς- 
ἅχαπι, {ς, φποιποάο πανες Εωτορςας αββΙσετεπί ΑΠΙγΕΙαπη ] κ. 
Ἑτ (απο ἴ1]ἱ Ἠευταίοί Τεχτις τεβΙτυτίο Πετὶ ροΠε νιάειυτεχανα- 
ο Ώαη, ΧΙ. 3ο, ΠὈὶ οεσυττῖῖ {ενὸ εαἀεπι ρ]χα[ Ἠευταῖσα, 13 13 
σος ων /επίεπὲ ἐπ εωπι πανει (θίβέίπι, {ς, οοπίτα Ἡερειπ Αη: 
ΠΠ] 


.᾿ 
. . 
ϱΛ. 


- 





ἕω 


ἱ”σ͵“Ὅμμα πὪ 


αρ. 2. σετεκυνΝ ΡΕΠΦΑΚύΝ, |) 


παια Ῥτο ΌΝ 3, Όγαςῦς Πἱ γ]άετυς 1η {1ο Ἐχεπιρίαιι Ἠεῦταίσο 16- 
βῖῆε σσ) γοι(είπι Οὐέρέηη, αφ π]α 1Οἱ γεΙΙΤ ἐκπορόθόμθµοι Κίτιοι, εργειἰ- 
εηέες ατ παπι Κίτωι Ῥοβυπι εΠε Οῤγίέ {ει Οργέοίς (ατ αᾳαά]ας 
{αρτὰ, } ασῖα ρεαείρυια εοταπι ος {1ς Κίπω. Αει Μας. ]. α, τοῖα 
ΟὐΦεία νοςατις γή χεήιάµ. Ἠειηρε (ὐέδήπι εβ {εγε τοῖα Ἐπτορα α- 
βτα]ίς; Ιἀεόοιε Εαθδίπι εο ποπ]πε 1πιεΙρυπῖ ποπ (αητὴπη β]1ος Ἴα- 
γας {ει ΟΓῶς05, Ὡτίσεῃ. Χ, {εὰ δι ἘοπιαποἙ ὃς μονη στ» αγαπη ραί- 
εἴαπι Ἐπτοραός εαεεγυαἑέπι ἀερεηῖες; «ὐπη (ιεεέπι πτ {οτπια Ρ]ηγα [15 
ὰ βηρυ]ανί πο εδ, 1. ε. εαέεγυα, εαίως, (οεἱείας Ἱοπηίπυπη. δίς 1η ᾱἷ- 
ἕο Ίοςο Λωῃ. ΧΧΙΥ, απ Μ55ΗεΡ. ΟΠα]ά. ἵπ Αγοηγις Βοά1ε]απῖ, 
(υ0ἱ Οα]άαῖσοα Ῥαταρ]ηία ας νετβει]ατίπι ὃς αἰτεγπατίπα ΙπεγροπΙτΗς,) 
Ῥιτο ἐλήεεήπι, Ἱερίιυς κο Άπισί, Ἱ. ε. Ογκος: ὃς εοάεπι Ίοςο ἵπ Τα 
ΗΠετοί; Ἱερίτας ΝΟΥ Βαγοπιαὶ, 1.8. αίγαἰες ; δι ἵαππεῃ η αά]απότᾶ 
Ψετβοπε 1 αιπᾶ, εβ Λοπιαπέ, ΠΟΠ Ὀεπέ :; δι η Τα1ρ. Τοη, ες 1 Ο]ΟΟΤΡ 
(ωπβαπείπε, 1. ε. 60η ῥαπ/ἐποβοίἡ, ΙπτεΙΙρεπὰο Ο{.:ς09. 
δεὰ αἱ (9 υοὰ Γεβ είς) ΡροίΠπιις πιε]ὴς [ιάίσατε 4ε Ραϊίαιεμα Ἐ- 
δετέ ὃς τεµρίοπε, αἲ αἳοσς {πρετῖοίς Ιοσο(ες φποτηπάαπι {εη- 
τεµιιὰ ) αἰάίτυς, ριαπτεπά ση «β, εἰ βήβε ἆπος β]1ο8, Ρεἰερῦ, ὃς 
τη ου Αιαὐίόις ἀἰείτος οίας Καῤίαη, ε]ας δεάες ΕΗΞ 1η ΑΓά- 
ιὰ {ε]ιοε. Ὁ δἱ απτεπη αδιτανετῖε Ρε]εςβ ({ειι Ραζερό αἳ 1 ραυ/ᾶ Ἱερί- 
τας,) πο ἀῑοίτυτ: {εά αὉ εἶας ργππορεπίτο β]1ο Λέώ {ει Ῥαραῦ (πι 
μι τασεπτητ,) οοπάία {απῖ Ῥαμαὶ ἵπ ΜεαάΙᾶ, αὐί πίηπε αἆ Βπεπα 
επι ΜΗ ]επατ τε]ῖέχα βατ οτιμοάοσῖα αὓ 1ρῇ9 Ὀηυνγίαπ] ἴεπῃ- 
οει δις σιάςσπι ππ/ήευία δε Ρἱαπταῖα. Ίο Ίταφυε ἀπρίαπάσπη πες 
ΙΠτεπάαπι ουἵα Γὐεγ εαίαε (πια οτιλοδοχίαα τεπυεῖητ: {εἀ 
εἶσι αΏῖ ραΓίτε Ίάεπι {εοοτ]πῖ, ΠΟΠ Εβ ους 1]]ε γα: αἱ] 9ο ποπιῖπε 
οε]εστετυς απἲ απ ρεςυΠατῖς Ἡαδεατας, ατ Ηευγφοτυπι (εης αῦ «ο 
Ῥουἡς ουὰπ] αΡαἶἰίο φον] Ῥαϊγίανο]ιὰ ἀεποιηϊπαῖα Πποτ. ΟΩπὺά ει]- 
απι Ρρυτα ἙΙπραα ἨΗευταα ἵπ ε {απ εχου]ία ὃς «οππυαία Εαετῖς, 
Ραήτες {ρίεπάνηα εβ, εὖπι Πήηρια Μεάίσα πιυ]τα Ἱάπρυς Ηεριασα 
ψεηρία αὰ Ποάϊεγημη πίαπε ἀσπῃ ἵπ {ε «οπίῖπεαί: κ εὖπι 1 αἰῑῖς 
ετίαπα Γἱπρυἱ5 τα] νεβίρ]α ΠΊαΠΘΑΠΙ, ποπ Ροβ απ] πππ]ταπη 1πάε Ἱπ- 
ἄεστο. Ωυαπινίς Ίσαφπε (α11οὰ ρ)ὲ εγεάεπάὺτη ) Εδεν δι Ρε]ερβ ὃς Κὲῶ 
{πεπίητ οττ]οφοχ!, ππΙοπ]]πας ποπ Ρροτπεγιπῖ ετείοεηεῖ Ιἀο]οίατσία; 
Ίτα τεββενε, ΟΠ11 (τ γεπεταδί]]ς Ῥεάα ἵπ Ο]ιγοπῖςο α[εσῖς,) «οπβεῖ 
επβογε ΡΛα[ερδέααίβεσία [ωήβε Τεπιβία, 66 ἐπ εἰς Ῥγήποίρωπη δίαέµας 
Ἔγο αλ αἀηγαίας ω[ε; Ἰάφπε «ὖπι Ιάο]ο]αιγιᾶ ρεβιπιᾶ, Ιρποταπάο 
ουδ ταυτὺπη δοπᾶ Ππεπιογία; ολ ρεπιὸ ετεότα {πεταηῖ Όαἷες βατια:, 
: Έτ, 


οστε γείίπτ Εδεγὶ αβΏείτοτες φαί Ίβπι Τεχειπι ρτο Εδεγὲ οεἰεῦεῖταιε 


ο απ όιᾶο Ναπετογαπι ἴοςο ἹπτεΠεάξί (αετίπῖ 1 


«Νειυπη φυἰάεπι΄ εβ, ουδ Ἠγαε[ίτα αβΗΐρει 


Ώεύπι Ρεί ο5 Βαἱααπιί ταπὶ ππαἰεάϊχιπε ΠταεΙεῖς; ο υία εὖπῃ 608. 





































- ων ο ο αρ ρφρ, 
ι ο... Ἶ 


“Άν αν 
4 
. 





“ . 
. 
λα ο πο ος 


ο -. «9 | α ᾿ .. . μ. 
εώ ολ ... ς | ..., 
Ἡτατοκτα ἨΕιΙοιονίς 


τό ορ Όρια 
Ἐϊ, Π εαππροτε Ῥ]α]ερ]ιί ἵὰ εαπέυπΙ οχοτονοηῖε Ιἀοἱο]αιεία, ρτοαδί- 
τει εαἀεπι Ἰπε]ιοαία ἔμεταῖ ἵΈππροτε Ἐδεί. ου 
-'Βἱ αιτεπὴ ἀετιτ, δι ποπ εοησεάατις, φποά 1η ρταά]έχο Ιοςο Λῖωπε, - 
ΧΧΙΥ, Ιπιε]ήραπιας Εδεγὶ ροβειῖ, ποπ {6ἱο ηπἱἀ Ὀομί Ἠήπο βἱ εἰ- 


αἀάσευης, ρτα{εσίπι οἶπα Η1 1Ρῇ ευπάεπι Τεχεάπι εχροπαπῖ ας εἶπάε 
ΓουπίΠ Εδεγ, που απτειη ἂς {εΙεῖτατο απε Ρτο[ρετίτατε εογαπι. 
5ο!]]σετ, ουία ἃ Ρεἰεσύ βΙίο Εδεγί Ιοηρᾷ /ιουεβίοπιπη {ετίε ρε: Αὔνα- 
Παιπαπι ταπάεπα οτί {αεγαπὲ Πγαε[ίτα, (1άφιε ροβπαπη Ῥε]ερ]ί επι 
{εᾷες αυλήι Ἐίπραα ὃς Ἐε]]σίο πιπταϊα ἃ ἀερεγάιτα {πεταπι,) {απταΙ 
νοϊυπι βαἰσαηπα εἂ ρτορ]ειιᾶ {05 ποτηίπε Εὐεγί σοἱΙπια[ε {α΄ Ἠτα ο 
Ετας, εονήπήααε ταπο Εατήταπα εἰαάεπα ρα ηητίαΠε: ἀαπι ἀπιοεῖπν ὰ 
Ππτετρτείες κας να. Πος ΠΟ {Πε ρτο ἀῑσηίταιε Εὐεγήα- 
τω), εξ ἵβααι Τεκτυή αἀάπεετεπς, ΠΕΙ .. ταςπ{Πο ἀεῦιεγαπε. 
| { εταηῖ ὃς οαυα ρεηταά 
1 ορινίτατε΄ ρειροτυᾶ, ὃς φπὸά Ο1 οι δς ΒοιπιαΠ! (αἱ Καὶ {εα 
εὐεηπιίες, } τέππροτε Ἱπιροϊ (αἱ αββίσεῦαπε Γαάσος, (πο αμτεηι 
1[αείιτας, φαἱρρε αἱ αητεὰ {π εαρτινίίατεπι αὐίεταυ,) ΦποΓυπΙ ρο- 
τεπτῖα ρεεῖῖς, Ἑερπο εἶν αἀειπρίο. 5εὰ «εττὸ, ἡλωριώς ἱπιροβίθήε οαιδᾶᾷ 
τας]ῖτα 11 ου ππα- 
Ιοά16ξῖς οοππαιπετατί ὃς εππι Αππαϊοκιεῖς ὃς Αγγ Ρειτατή ιά φπσά 
εκοριαγειαι Ῥαΐαχ, {[εὰ ποα Ροτυῖτ οὐτίπετε. Ἄομ Ίταφπα οτε ρ]]ε 
ταπι Ίαῇα ἀϊῑνίπο ριοπιατίαγεταῖ Βεπεαίδίου, [εἰίαηι ου άγαπι εν Ίαα- | 
εοὐ, 6 επι φω ῥαδιίωγως ἀοπιπίωπι, ὃς, πο ροταῖτ Βετὶ αὲ εοίς ο 
αὐαβ εοἀειῃ Παβτα τατίας ἀεπιπτίατετ ππα]εάιότο», {ο. απὸδὰ Ίδεια 
Ῥαἱααπια5 ἴπ ελάεΠῃ ΡγοριεΙᾶ οο[άςπι Πας [ίτας εοἀεπι (ειπροΓε Ὃε- 
πεάϊέχος ὃς πια[εάιόχος κο θ--ᾱ ΑΟΠΕΙ Βαίααπι ἴἴαουε Ρεν Εφεη, 
που Ἰητε]ιοχίτ Πταείίτας, απἱρρε αϊ «οἵλπι ἃ ἵηπ εοπ[ρεόξα «ια, 
αἴοιιε Τε {ει [αςοδί ποπήπε τπης Αταίόυις ὃς Μοαδιείο που ηῖ, 
αἀεὸ ἳ ΐ5 τπο Πο ΕωεΓῖε ορ νοςαπά! εος Εδεν, Ιοπρὸ ρειίτο πο- 
Πλίπες πες Ίπι ποίς οριι5 ατ {επτίεπά! αιδά 1 {απο οαπι Απιοιεϊκιεῖς 
ἃ ΑΠγεϊς έμειίπι {Ρ]εξΕί ππαἰεδΙστίοπί, απἲρρε αυ; τυτ]ὴς ευεδατας 
ἀευπτῖατα 1η {οἱος Αγιος οἱ ἵπ Εὐεγ μι, ασΙ τεγειὰ Ίπνα- 
Άοπ6ς ΟίειἰπάταΓάΠα {ει ΟΥ ςοτΙΙ δς Εοιπαποταίη αΠαπαμάο ραι 
{υητ. Ἐν. 
Η19 ρταπηβῖς, ργαἶότις Ιοςςς Ἱἴα ετῖτ γεγιεπάις ἆε (οἱἷο ΑΠγίο 
ρείτανο, Ιεσεπάο, Ἐκειπέες επι ὃ πιαπω [ {ει ογά] είς, 68 
αἴ]ισεπε 


} ο νο σον “ .ν ει . ΄ . Μάι Επ -. αν 
δει - ι 












το 
αλ 
ΡΜ 


ο γετεκυΝΜ ῬΕεββακυμ. ”7 
"αἴἹέρεπε «4{γέσηι 6) α[πίσενε ενα] εξίωπι Βηϊπίφ: 6 Φοφµε ἡ[ε α[- 
ο με Αη ῥεγεαέ, {ειι -- να ωρες πνε σέφμε . χορό. 
τη ῥετάιΜίοπεη!: Ώληι ἔ-δ)πι {πρὸ {πρρὶει Ίοοιπι Ὑοιοί {αοβαπιινΙ ε 
ο 1ει επ. Ὑεἱ Πο νειταη5. ---Εε αῄιρενε 4θγίαπι, {ἱ. απερεπέωνε- 
τ Σέογεπι ῥαγΓΕΊΗ [ηημέ, φα εξίαπι «ἰεΓπὺπη ῥεγίέωγα ϱῇ. Ἰη Ἆος νετ[α 
"{εευπάα «ορυ]α εἰ αορράίνε που απζειῃ ἀἰκ]υπάίνα: ἵτα αἱ ἕ- 
ο ὁγ {ευ αἰργαεζίωηη, [νε μἰεγίογβατε, Πτ εχερειίουιη ργσεεεπῖῖ «4 - 
γγές, ἹΙπιὸ τοῖα Ἐπυπείατίο {εουπάα εβεχερειῖοα ρΓ]οσίς: Ἡτ Ιερα- 
α/πίρεπε ««γγίαπι, Ἱ. ϱ. α[ᾖ]ήσεπε ἑοέαπι μἱἐεγίογεπι βατέεπι, μα {ία 
ε/ῇ.. Ηϊφ ροίιίς, {οττὸ ἵπ ΒΙΟ]1ἱ6 Απριίςαηϊς Πο επιεπάαιιὴς 
-Ἱερατας, 4 «εν θα σο Γοτίς ἴτοπι {πε εοαΠ, οἱ ΦὈίεν, 
απὸ Φαἴϊ απῃίεί 4πυτ απο ϱα1Ι αβιίςσί ένο οίθετ (ὃς οί εδε γίνε : 
νι β /οαϊ ὁε εΏεπ (ο ροτὈ( ο, νεί υπ ὃε ρετιώ: 
γειπο Φαπιαγιταπα (οιις ἀῑνειία ὰ Τεχτα δαπηατιίαπο,) αια[ί ριο 
Ὅ πιεον οιὃ Ἱερετίτοςν ἐά Πο εχροπίε, οςΘΜΠΠΙ τν ὁ.. ΛΑΧΝ: Άλετ 
τσ «ανν ο ὁ . νά . 
δα ρε ἐε(ῷ ῥεγίε, [επία ἱποοπππποάο. Ῥετία τοταπι γετίαα” 
τα. ἆ Πτ οπητίεπἀο Θριίαπη {εοιπάαπι, φποά πιε[ὴς, λδ] )) ο. 
"κ δοίο- οἱ 799 4 )ὰξ οὐλλςς 3”) οὔλἰΞε) ϱ1) ΕΕ εαίεγνα [ίεα 
ο αἰλχωί εκ ῥοβω]οσγαεία α{πίσεπε «{/ρων ) α[Πέσεπε Εδεν: ϐὐ {ρα εἰέαηι 
ο. αλεπᾶπι ῥεγιέώγα ε{!; τείρἰεἰεπὰο νεὶ Οιείαιι υεὶ Αβγείαπι: Υεὶ 
τς αἱ ὰ { γι, οὐ {ρε εἰίαπι «εεγπὺηι ῥεγίέωγς ε[, τε[ριειεπἀο γεὶ ρορι- 
-Ίαπι Οκαοἷα: νεὶ αἰῖὰς τὸν Αίπι νο τ΄ Ποπιίπεια γα πτ ρορυ]άπῃ, 


.α. 1 
ασ, 2 
π- 

. 









Ἱ ορ ” μι. 
κ. ῳ αγγ 





ο... 
νφ 

















, 
η 
1. . 
ή 


λ 
... 
« 






΄Ναπη 1η εχρ]ἰςαμά] ρτορ]ιειῖῖς ἀαται Ιαηταάο, πτροῖε ᾳὐᾷ {αρὸ Επι 
οἱ υίευγα: ὃς Ἱποετία: δι υτγογίς πιοάο ΥΕεΓΙΠΙ ε[ε Ροῖεβ. Υυἱρατας Ρτο 

Εσυ νίάειυι Ἱερίῆε σν3, φπία Ἠαθει σεµίεηέε». 
δε απίσπη (υταὰ τει γεάεαπι, ) {αριαά[έχυς Ίοσυς εχροΠαξς ἆε ᾗ- 
Πὲ Εδεν, {ι]. 4ε Ἐὐετίίαγυπη τε]Ιρίοπε νειᾶ, Ρἱαπὸ οοπίζαϊ 1ά ποῦ {1- 
.νεγυπι ἂε (εεῖς Εδετί περοτίρις ίνα, φπἱρρε α αἱ {πεταπῖ Ιάο- 
Ἰοΐαιται, τε δι ἂε οστεγὶς οπιπίθης ρτοδαΡ]]ε, ὃς εεττὸ ππαπΗεβαπη ε[ 
-4ε ΑὈγαβαπηῖ ραϊτε δχανο, τς. υ Ιη[Γὰ πιοχ {αΠὴς πιοπβταδίτας, ΟΓΙ- 
.εηία]εν (Ιπίες απο (Ῥοπάεπιίν Ῥετία,) αἶππτ Ιἀο]ο]αϊτίαπι ΡΓΙΠΠὸ 1Π- 
:ττούπέχαπη ῆο ὰ Φαγωρύ, αι ν]χὶτ 1 Με(οροταπιῖᾶ, α0ί Ἠοά[ε εχ- 
αι ε]αίάεπι ποπη]πἰς αεῦς --«γω δαγμρ αἲ Ἱοηρί: 75. 55. 44 ]αΐ. 36. 19. 
"ΕΙ ΟοπΊπιεητ. αἆ Ταῦυ]ας Πο]ναπίσας ἱερίτας, Αδιϊρματαρίας δΥΓυς 
αἴξ, {η αῑεδως δαγμσύ ππωίέα εγεκετωπὲ Μοπηίπει Ἰάο]α, ὃ φως ἄκποπες 
πιέχα εὔἰάεγωηε σπα. Ἑτ ἵπ ἀῑεῦις δαταρί ὃς Τμαγα τεποναίαιη {Πα 
14. ας 6επιεης ὃς Τ{εοάοτειως ὃς Ἐρίρμαπιας ὃς 
κ 5, Εωεδίης 


αοιΟια τα! 
...-, 
., 
ο 






-ἳ . 


ια. 
. . 


8 Ηιοτοκία Β ει]σ]ὶονῖς Οαρ.2. ΄ 
Ει[εδίας ἃς αἰἰῖ, Ίπιεν ος θαἱάας, ο]ας {επίαπι αθογενίαίαη εχΏἰ- 
Ρεοι; ---4ὖ εο ογἱρύπενι αἰμκίε Ιάοἱο]α αγία. ϐΓωαέ επί Ἰπιαρί- 
δω 6 να νρλώ., εβε υἰγω σὲ οἷπι υἰγειέε γα /αμέε; [μετα 

ὐ ῥοπηπέῤε Βεπε[αξίογει. ---Εἶσε δν αά Τβαγγαγι, ---ω]ας βΙνε - 

ὑγαβαπι οβεγα ῥαίγὴ εοπεγ/νέε (αγγώ {η -- ----Πεβιηδογωι 
Ιηιαρίπες φμοίαππύ αἀογαγὶ υοἱµίή. Είπε Ρο) ἐδοί/ πι Ιοἱοἱαμγία, µί- 
θε αἱ ῥαίγεπι ὐγαδαπιέ Ύβαγγαπι, φκὲ δαἑκατή, εν αἱ ππαεγίᾶ 
Γαεΐεπς ὑπαρίπει, Φφι:α4 αἰρεδας ε[ζε εἶρου εὖ αἀογσπάος μὲ Βοπογ κι «{μήογεν. 
---ΕΗίπε σγαεἑ εο)εαπὲ Εε/ίεπεπι Οἱσαπβεπι ὃν Τωγγής [αὐγίρσείοπε {ὁεί- 
ὤπη, δέ ἠέηρμας αῑυή[α, 62 Λοριέπε ἰὰεὺ «δὲ µέροπε. Ἠσες οπἰάεπι {ας 
Όπα Τὰοἱο]αττῖα οαιΗα {ει οτἱρο : αἴτετα απἴεπι Εαἲτ αὖ Ππιαρίπίους Βε]- 
Ίαταπ {ει Ῥἱαπείαγυπη, Ὁτ αλδί ἀῑόχαπα. δεὰ θοπᾷ εοΓαπα νεπίᾶ, Ιάο- 
Ιοἰαιτία; οτἱρο αἰεῖὴς ρειεπάα εβ ὰ (επιροτίθας Εὐεν ὃς δλεἰαιδ, (αι, 
4 ορυς εΠει, αραπὰὸ Ρτοῦατε ροΠεπιας, ) απὶ ἵαπιεῃ Απο εΓαηῖ οἳ- 
οοάοχὶ ὃς οτιλοάοχίας Ῥιαάϊςαίογες αἆ «0 ΥΟ5 ὃς οοπίειταπεοφίαος 
"Ιάοἱοἱαϊτίεος «{αάΐῑῑας ὃς λεπιωάέέας ( Αταία Τεῖρης Ἠοδιὸ ἀερετάι- 
τα, ) οἶῖπα ἵπτει Οηηπιῤή ὃς Εἶαάγαιῶέ ἀερεητες, απο» ἵαπάεπι ρτοσεί- 
1οῇ5 γεηῖς ὃς πιο δα {ει Βιεπτῖοις ατεπῖς ουσαῖς, ὃς τοπίῖτα αἲ- 
πε τειγπποίρς ρτοβίραν]τ ὃς ἀεβταχὶτ Ώεις. κ ν 
11] Ίταφπε εογππη ρυῶἀῑέα ἂς Αὐτα]ναπιί Τιτα]ο {δέ (επτεπίία ἴη- 
ουα)ι ἆε Εδεγία, Ἰαπά Ῥοπο πἰτας Εμπάρππεπίο. αι {4 ΕΗεύγαί 
τία]ας ΑΌγαμαπιο ἁαζας {πείαῖ Ρτορίει γεταπα απ τεΗρίοπεπχοαι 
τεπεῦαε Εόεγ, εοἀεπι Ίατε 19 ααιὸ ἀεποπιϊπατϊ Ρροτυτ ὁῥηεμὲ ὰ δε 
Ἰα:ῇ, απἲ «4γβας/[θααἰ αὉ «4νρας/θαα, απ Ρος δδεπιέὰ ὄδεπις παπα Ἡ 
ΟΠΠΜΕΣ γεΓαπῃ τεΙρίοπεπι ἴεπεῦαπτ αηυδας Ἐδεν. δεᾷ ρετρεπάαιπας, 
εος οί Ἀπης εἰ ΠΙτα]απῃ ἀεάσταπι, {μ1βε (απαπίϊας: ὃς απ ρυταδίπης 
εοςδ ΠοΥΠΤε ΑὐιαµαιπΙ ρτοίαρίαπα {εα ρεπεα]ορίαπι ἴαπι Ιοπρὸ Εεπιο- 
τάπι, εάάιγε εοπ{α]π]Πε 2 Ψε], { {οττὸ πονεγ]ηῖ, απ Ιάεὸ εο{εἹερι ε 
εἶθιε αρταίε εἰτα]υπῃ ρείταπι ὰ γετᾶ εἶας τελρῖοπε οπαπι 1Η 1 
πο ἴεπεῦαπῖ πες ρτοβαῦαηῖ, 402β Εδεγέγαι ευπα Ιἀεὸ ἀεποπήπαγε- 
τπτ» Ἠος ρἰαπὸ αὐίοπαπι Εἱβει ἵπ Ἠῇς, εἰ ατοεβετε εἰταίαπι πι 
τεπιοτὸ Ρειίμπῃ, οἶπι [οι]]οτί περοτῖο εαἱεπα Ετυίαπι Ῥοϊπειαπέ ρε 

εῑ[ε ὰ Τεγαιῦ απι Ναρβογ, Φπογιπα πιεπιοτία τεοθηξίος, αἱ εείαπι 

απαρηίτῖσα: γεΗριοπῖ αἀάῑ68Ι. κ. 
ηἷα γετὸ Αὔταβαπι ἵαπάεπι 4ε γειτὰ Ἐε]σίοπα {α, ὃς οπιπίασι 
Ἐιϊδείίαπι Ῥατες Ἠαδίτας, εΓρὸ πιπϊτοταπι εβ {επιεπτία (ατ Δαρνὰ η. 
ημίπιης,) ΑβταἸαππαπη {επηρος ὰ Ρυειες {αἱβε ἆε νειᾶ Εε]ρίοπε, 
ουλπι γοἰὐπῖ πεςςΠατίὸ α εσπι ἀετ]γαῖαπι ΗΠΕ αὓ Εδεν, ὰ πο ἴαπα. 
μν ἃ Ῥτοίαρία 








μυ σσ .. ο. Ἡ 
|ὰ ι 


ο αρ, 
ο Ῥτοαρίῶ ουὰπα Ἐε]ρίοπί σαι{ὰ ἀεποππίπαξας {πεσει ΕΠεύγαν, ᾱ. ἆ' 
. Εθεγαμε. 8ἱ πος ε[ει γεγπήι, {ηπ1 οπιπ]πὸ πεσείῖο πε Αὐγαλαπι Ῥα: 
ο τες ποπ πετ Ιάο]οίαττα, {6ὰ Ἐἰάε]ίς; φποά ταπιεΠ εεάίτα αυ/ατάσιπ, 
.. Βαπο πε πιαρῖ Ρίατῃ αγΠρίαητ {επιεητίαπ, πἆ οαΠ1 εἴἶαπὰ ἱπο]ῖηαε 
ο Ῥετείας ἵπ [οίσα Ιοευπα, υδί Ἱερίεας, Ραέτει πο[[γέ {εγοίεγμπ! αἡ 
Ὁ. αενῷ υἶέγα Ευγ, τείροπἀεπἀο, οαπδά Πος ἆς Π{ΓαεΙταγσπι Ραττῖ- 
Ὁ δα9 {ει Μα]οτίοας γεπιοτιοτίθΗθ, ΠΟΠ αΠίεπι 4ε ρτορίονίσας, {πτεῖ- 
-. αρεπάσπι ατ. Ἠας αυἴεπ ΕείροηῇΠο Πο να]ει: παπα Π{αεΙίαγαπι 
ο Ῥαΐτες ρτορίοτες (αἱ ΑὐναΠαπι ὅς Πίαας ὃς [αςοῦ) εχεερτᾶ ΑὈταϊαπιϊ 
ο Ἱανεπιοῖε, πες {εγίετυπῖ ἀῑῑς αἰ]επί, πες υἶτα Βυπίεη γίχετυπε, 
ο Ἰἀεόφπε ἀῑόξας Ίου 1πίεΙιρεπάις εβε ας Π1 Ῥαιή δις, απί πθοεβατ]ὸ 
ο απεγαπι Αὐτααπαί πια]οτς» Ιἀοἱοίατσίοί, αιιία Ἠά {οἱί υἶττα Βαπιέη Τα 
ασ Μες ] 5 1 γιχετυηῖ, | 

ο ΕΕ, (αυοά πιοπβταπάυπ εδ, } {4 Αὐναἰναπιί Ῥαΐγες {ει ππα]οτες ια 
το Ῥτορίουες {εεγίεΓυητ ἀἱ5 αἰιοηίς, ειβὸ ὃς Είπα {απ Αργαβαπισπα εαιι- 
το σλταπῖ ἵπ Ἠ]ο οοἆεια οπ]τα: εἰ Ίίαφαε ἆππῃ ρᾳος, {ρίεαἁμα[τ, ἆοπες 
ο πἀπ[εοι ὃς Ὀινίπα ριάεία σαραςίοι εναάεγετ, . ααὸά Τεγαεᾷ 
Βηῑε Ιὰοἱοίαίτα, πεπιο ἀωδίτας, εἶπι Ἱεραται ζή. ΧΧΥΠΙ, 2, υἶέγα 
Ῥωπιεν ἠαὐΓάγμπε ῥάΐγει νε[γί οἰέπη, Τεγαεῦ ῥα1εΥ 4ὐγαπη 6) ῥαίεΥ Ν- 
ο, «ου, 8 (Γεγυίεγαπέ αν αἰίεμὴ. Ἑτ νετία 14, Άεπιονείε ἄεος φωέζης 
γυΐεγωπὲ ῥαίτει νε; μέγα βωπιεὴ, Ούπιαπε τες 1εά {ε Παδιεεῖς, ἵπια- 
-αϊπατί ΑΡταµαπιυπη ἃ ραγεη(ῖθας παέαπι Ἐἰάείειη, εβ φπάΠ ρααγεπΊας 
-.Αἴφπεια ὰ Τητεῖείς ρατεπείδις πα(οἳ Ρος ϱἨήβίασαπι, υσ-ν Υγα]ὰὸ Εἴ- 

























». ΄ 
μ. 
ι 


..« 





ο ἰσπ]απα. Ἠιάείας αιτεπι φυὸά Τετας]ι ἑαπάειπ βΠΗ Γαία {αετῖε «σπ- 
Ὄψετίις, οσἷα οππῃ Αὔταμαπιο πρτανῖτ οκ Ὅγ αά Εαν, ἱ{απβτυτς 
ο τεταπα αμα: [ας ταππεα ποπ ἱταπβν]ε, (εὰ οδ]ῖς ἵπ Ἠαταμ, Ὁς 6- 
σε. ΧΙ. 11, 12. 
ο Ουαπηνϊς Ίάφπε αἰιφπὰ αἴτείαπν {εηίεηίίαπη ας ρΙεηίοτεΠα απιρία- 
"απεαν, πἠμὶ αωίάεπι ααπὸ Ρίθην γίάετας, ετεάειο ΑδιαΙαπιπΠι ὰ 
Ῥανεπείσας πανω βοϊΠε Ἐτ]πίσαπν, δι; ροβεὰ ῥει Ἰηήλαν Ὠεί ρτατῖ- 
σοπγετ{ήπα; ας Π εγεάἰἀετῖπι επι 1η γετὰ Ἐε]ρίοπε παίαπη, φποὰ 
Ὁταπταπα η {6 πΙταςυ]άπα που Ἠαρετει. Ῥεσι]ίασ]ς Ίαφαε ετρα Αύνα- 
οι Ἡαπιαπι Ώνου εται, ὃς ρἱαπὸ πητασυ]οίιπα, απδἀ Όεις ἠῑαπι ἵπ τε- 
-ταπι Ῥτοπήβαπα Ππιτοάιάυγης, Ροβ (απίαπι Ῥατεπτυιη δι Μα]οΓαπι 


Ἱάο]οϊαιτίσοταπι {εείεπι, ΑΏγαΠαΠπΙΠΙ απτε Τκαπβίαπι ἵποςε «οβΙεβΒΙ 





η Γ Σι 4 
. 
ν -- 
. 





1 










. 
Αν. 


"ἀοπατεξ, ὃς τεπευγιοο(ιπη εἶας απίπχππη γετὶ Ὠεί οοβαἰεῖοπε 1αβτα- 
τει: τρ ἵπης εταῖ τεπΙρΏς ασ πεσεβατ]ὸ {αςϊεπάυπι εἴει, πες π]τς- 


ο μμ Π Ει 


κ Νετεκυπ Ῥεχολκυν. ΄ «9. 


ὐ.Γ-:Ὠᾖµξµ[κ“μΓΕμμ.--νκ. 


ια 


όο ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙαΟΙΟΝ{Ι6 Ὄρ.2. 
-.Ἑς (πὸ φπδὰ Αὔταμαπα παϊας {αἱτΟεπ[ς, ὃς ροβεὰ ρε; Ὠεί ρτα- 
ται οσρ]έβειῃ δε ππεητῖς Π]απηπατίοπεπΙ οοπγετίας, ποίουπι {ε- 
πι Ἐρίρμαπίας, Ρ. 8, δέ ]αεῤγα μἴνασις εκ αγρι])ά [ρ)ἐπόφμε οβεγε γε- 
Ρετία [ωμε, «4γείζεε Ἱλανγά. ὮἘτ ἀεϊπὰε ρ. ο, «4ὐγαβανι εγαῖ έπη οι 
Ραΐτγεπι οὐ/εγυσης, εὖπι Ιεἑ Ογαεμίο υοεαίµ”, ἄοπε[ίεῦ γεπµποίαυΕ, 
ὅτς. Έτ {Πο Μαϊποπίάςς ἵπ Μάογε ΛΝενοεβίῃ Αταὐϊςὸ {ετίριο Πτεσῖς Ης- 
Ὀχαιςῖς ρατῖ.1,-αρ.29, 135 γειδα βς Αταὐϊοὺ τείογίῦεπάα, 13 ΩΙ 
«Ξ5)9ΞΞ)] ὃ) 5] ών ΞΣ9) οἱ οδό} δοδ)) ὅλος 2 ώ» ο) ρσλας 
1ΝοΓ{Γργωη εξ «{ὐγαβαπιωπι Ῥαΐγεπι πο[γηπι εἰκεα η [μήβε ἐν Κείί- 
βἶοπε Φαὐα{ατιη, ΦΠΟΓΗΤΙ οβἰπίο εἰ, πω [ων ε[Γε λεν ῥγα Με δίεΙαΝ. 
Έτ α]άεπι ΜαΠις Τη Τοίπαπα, δς αἲΠ, δι Ταάαῖ οπΊπες, ὃς τοῖα ΟΓ1ΕΠ- 
α]απη «οἱιοις, Ἠαπς [επτεπείαπι ρετρειτυᾶ αριά εος τταδιίοπε ας- 
οερίαπῃ ὃς Ίο υήφτς οοπ(ίπηαίαπη οοπβαηῖες ἴεπεητ; οἱ εεῖαπι ρας- 
Ώου]ατεπι εἶας Οοπνετβοπίς Ηιβοτιοίαπι Ἆος πιοάο πατγαπῖ: 1ηῖες 
ιο» ἂε «οπνεΓῇοπε Αὐτα]ιαπιί εβ Τάδατέ Ῥετβεὸ εοπ{αιρτις, Γείς- 


αεης, Οπδά {ς. οὖπι ΑΌπα]απι εΠεί Ρίες τς; αηποτηπι, Ππεῖριεδατ ους - 


τείε Ώευπῃ. Ἐτ Ἰὰς ρἱᾶ ἁπαιιβείοπε νεταξυς, ποάα «οπτεπιρίασα- 


τΗγ σα]εβία ΟοἵροΓα, Ἰπίες πα’ ρτῶ «πιετῖς {ρ]επάεῦαι Ψεπας; αυ 


γι(ᾶ ἀῑχῖε, :) Ἰό 9 «4η ᾖαε εί Ποπιίπης πιεί Ὑεπετε απἴεπῃ πΊοχ 
ἀϊ[ραγεπῖε ὃς οεοµπΊῬεηῖε, αἱ ποέῖε {ογὰ Ργοᾶίεης Ἱπτι]τας εῇ Τ.α- 


Ὥλπι, ἆς φυᾶ οῑχίε, ο) Ἰό-9 4η {ία ε[! Ποπιύμης πιεμς ὸδεά Ίαπα επἶαπι 


πηοχ οσσυυπήτ, Ῥοβεὰ α]ἱὰ νῖοε {οιὰς ερτε[ι, οὐίετναγίε ΟΠΠΠΕ5 
:. δτε]]ας (απάςιη οοςππηῦετε ὃς ἀμίρατετε ; ας φον Ίταη πε ἀῑχΙξ, ολ.” ὃ). 
«»λ29)) Λοη αΠιο ϱΕΕΜΠΙΦΕΠΕΕΙ. Ὠείπάε πιατατίπο οτιεηῖε Φοίε, ἀῑχ]ς, 
295) 95 ο» 3 {ῇε ε[ Ποπιέπις πιεις; ἔῇε ε[ξ πιακίηµω: νε] Ιητεί- 
τορατἰγὸ, «4π {[ε εί Πογιήηως πιει” ὃ παπι {[ε πιαχίπιμα. δεὰ εὐπῃ οἱ 


αᾱ- 1ηβα: τεµοφπόταπι οοευπηῦεγεῖ ὅχ ἀϊ[ρατετει, Μαϊσί {αφ ἀῑχίτ, κε 


ΠΟ ῥο[µπέ εβε Πεὶ, φιέα που (μῤάμεωηέ {εξ ευαπε/εωμὲ. Ἠας Ἡ]- 
Ποτία 1η Αἰεόζαπο «ΑΡ. ΥΙ. Ρ. 82, {εᾳ. πποάο ΠαΠΙΑΙΗΣ, λεν καβλρο) 


ο μν ον κ μπομφκον νκμ ου νος 


21ο) ο) «2 ) ωλ ο) όφ λο μὐ] ον 
)ό-δ ο” Ἰᾷ9 «2 λε ο ννν) 1) 215 ο) ωά)] ο) ῶ,, ωδφεδὺ) | 


Γωβετνεηέέ εἰ πος, οἰάεπι ὀεἰίσπι, αἡκὴά, ἔῑσε εί Ὀοπικης πε. «4 
ῥο[φπανα 


ν. 

























ο Ὄλριαι γατακυν Ρεποκυλ, στ 
ο ῥοβζκαπι σεεμύ μὲ, ἀἰκέε, ο απο οεεµπιδεπέεα, Ἐβο (μαι υἰθίε ογί- 
τς οπέοπι Ίωωπανη, ἀἰκέε, Είε ε[ ΠΏοπιίπαμ ππεως. «4 ῥο[φιαπι οεεμμἱΕ, 4ἰλήΕ, 
ος ΝΕ πιε ἀιγίσιε Ώοππίπας Ί1εµΑ, Το εΝ ῥοβη]ο πώμνς Ἵλνη ματη υἱά(ε 
τος ογέεπέεπι δοίεπι, ἀῑκ, κε ε[ Ποπιύπς πες, Ρὲς ππα]οΥ εί. «4ὲ Ρο[ί- 
στ ζασπη ορεωδωέε, ἀἰκίε, 0 ΟΡο/κίε, ερο {ωπι ῥωτως [ {ει .- αὐ εο 
. Γῦεο ] αοεἰαἑώ. Λίαπι ε60 εΟπΌΕΥΕΗ Γαεἱεπα /εα)η αἲἲ ευΤΙ φμέ εγεα- 
σὲὲ εα]ος 66 Μεγγά Τη ῥωγὸ, πεφμεεζο (ωπη εν «4[[οεἱαξοτίδω. δει]. {α0τί- 
ο αλὴς οὐ βανιτ Ίου οπ]ΠΙΠῃ ΟγεαίΟΓεΠ., αἴεπι (τε]όο οτε]]αΓυπι 
ευ]εα ὃς τοιὰ Εε[ρίοπε φάκον ) υπ]ςὸ «ος, ὃς ραίαπα ρί οπή] - 
, οο]επά η οοιηπηεπάανίτ ὃς ρταἁ]σαν]τ. ο με {ετὸ «οπγεπῖ- 
πηε εα ους ]οίερίυς τΓαάἰτ, «{ὐγαβαπιιπα {ωαπι ἂἲξ Ώεο [εἱεπείαπι εοἰ- 
μ᾽ Ἱερίή[ε εκ οὐ ευ Μίοηε Τεγγα ἓ Λατ, ἐν εογπΙζ εἴγεα δοἱεηι εἰ Ἰμι- 
μον 6 τεβφμα ὃγάεγα νίάεύας αεεἰάετε; ο. νι [αν ε[[ὲ [ηρεγίογειι 
- βοιεπίήαπι ζιια Ῥογωπι επταπη ϱεγαί ξ8 οπιμία «ἰεεπέεγ αα πιῤπὶ- 


Ὀμοσστιο αιαίϊςαηπο Αὐταβαπῃ ρι]πιὸ οοπγετίῶς Ειετῖτ, ἴαηἱο Ίαι 
Ροµῖ9 Ιπιοιγα]]ο {6ἶτα, εβ ρ]απὸ Ἱππρο[βί]ς. Οεπεῦτατάιδ 
-- εκ. Τοαηπε ὃς Απίπα εἶταῖ, αυὸὰ Αὐταΐαπα 48 Φἴατῖς αἩ- 
» ρμοφε, νετυπι Ώλευπι «οἶεΓο. Μαϊπιοπίάες 1Π ]αά εἶακ. τας. 
" οἱ. 25, αἲἲ, ΙΝΩΝ ΟΠὸσν πώ ΥΝ 13 Αὖγα- 
ο λαπι 49 αΏπου παές αςπουίε (γεαίογεηι (ωμπῃ. Μον σφι αἀαίτας, 
σού σου σι ν ώ), Εκίαὲ 4σζαία, τει αηπο παίη:. δἱς ετἶαπι Ταἱ- 
ο πηπᾶ]ς Τνας. Λεαγίη, 14.1, σι σσ ύ |3 5-3 1319Ν1 ον 
να Ών ΟΠΊ3Ν Ὠέκήέ Ναοί πιο [ή 4θύα, ὐγαβατι ἔγει απποῦ 
-- αθηδυέέ (γεσίογεη [ωωπ.. ΑΌα Μολαπιπιεά Μιβαρ]α Μοίαπι- 
εάαπη» ἵπ «αρίτεὰε νΙτὰ Αὐιααη , αἲ ο.) ὅλν μμ) ωἷ-ξ9 
ο δλιν ρῶς ὅδιν Θμὸά 4ὐταβανι ἕωπε Γωήε Πήίμι 16 «ἨΠΟΓΗΠΗ, [ο. παπάο 
'Ῥει Ὀπίαιεπι αΠεγεπάο ρείεςπίοπεπῃ ρα 19 εβὰ ρορυἱαπίρις {πἱς, 
ο δι ας αφιὶ νο]υπε, οοπ]εόευ εβ {η Ίρπεπη. ἸΜαἰπιοη]α]ς πομα 
Ία αεῖας (ου: εἴἶαπι 1 Α]ςοΓαπο ΠἹεπΙοτατς, ) πἰπι]α εβ, αι Αὗτα- 
ται ταπιάϊα Ρρεγί(τενει ΙΠβάΕµς. Ἐτ τγεπηα]ῖς εεἴας που {ας {ατἱς 
αἳς Εβηη αἰτὸ Ιποπίτεπες, ὃς φπαπάο γ]άτ 6ρ]αταπι εἰτουπιγο]ν!, (τε 
ε Μαϊπι.) {εευπῃ τατιοςΙπαγείης, 64η ποπ Ρο[ε εἰτειπιάιιεί Ώπο 
1σά : Ώπξλοις, ὃτο, ὃς Πο νεπίτεῖ αἆ οορηΙτΙοπειη Ὠει. Μαρία ἰρίτατ «οπι- 
το φοεῖς απ ηπάεσεπηα]19 «τας, Ἡτ γοίυητ Ρετία; γεὶ ατ Οεἀτεπας νηῖς, 
ας 34 ΠΠΟΓΕΠΙ Φτς. 
ο ΑβιαβαπιἹταφις (ῃνε ἀῑέτο πποἆο Ώνε αἰίτει } οοηνετίας, τοίαπι {ᾱ- 
ὃς ζοΡπαΓΙοΠεΠι «οΏγεσίετε οΡρείαια ἀεάίς ; {εςυπάὺπι {4 φαοὰ 
. Π 4 άε 


ο ς ί ή κ΄ ” πα --ι π-- άα,. Ελ πο πο νο. τ --.. ὔἶ ο στ -'- 
. , - 


- ΗΙΦΤΟΣΙΑ ἘΕΙΠΙΟΙΟΝΙ5 Οωρ.2ς ν 
4ε «ο Ρικὰἰκεται Ώεις, Λίουέ εωσ, φιὸα [7 [ὐ ῥγαεὴρέεε 88 απ] π 
{μα, ωὲ ει[οδίαμὲ Μαπαάσέα ππεα,δτςο, ΑὈταλαπα ως οοηγεί{ ρτῖ- 
πΠὉΙΙ ορΏς εΓαί {δε (ῄεανε Παΐγες, ὃς ΟΠΊΠΕΕ αἰῖος οοπνετίετε : ὃς ρεῖ- 
πιὸ φπἰάειη {αηΠαια {παπι αά οτιλοάοχίαπι αἀάποετε; πὰ επι {6- 
ΏΊοιε {ταῖτε Γσγαῃ, οἱ απτε Αὐταλαπαὶ ταπαταπαι οὈ]ε 1η τευτὰ πᾶ- 


τἰνίταςϊς, οἱ]. ἵ Ὅν ΟἸναἱάφοταπα, υδἱ γῖχιε Αὐταβαπη : ηὐ]ςειρο σοῦ- 


ἀῑάίε ὃς πυπειρανίτ ατρεπι ατα, πο ἀῑείτυς. Τη Ἠαης εἴἶαπι Οοη- 
νογΠοπειη γειε εεάαιπυς Ανω ε]ας Λαελον, απἱρρε ααὶ εως α- 
Ίνας 1 νυν] εται. Οποάπαπη βιθΓ]ς --, εἶας Ετληίσπα, ποπ 
πηϊμί «οπΠρεττυΠα : {εά Λαεῤογ νἰάειατ ΕαῑΠε Οοπνειβοπῖς ΝΟΠΙεΠ, 
εὺ αιὸά ΑὐναΠαπιὶ {τατες εοἀειπ εἴἶαπι ποπ]ίπε ροβεὰ ραιἀετεῖ ; 
απο πον ΕαίΠει {αάαπ, { ποῦΊεΣ Λαελο βαΠει Ἐτληϊευνη, εσυ 

υίάεπι ε[ὶ απὸὰ Ανυσθκίαιλου πα{οεῦαίχ Ιπβάεἶ]ς: {εὰ ροβ Όουγει- 

ΟΠΕΙΠ, ΠΟΙΠΕΠ ΠπταΤΙΠΗ ὃς εκ ροβ/αόᾶο Ἱπροβτπῃ, ας ἔτε τες 
αι ἵα 5. ΒΟ]119, ἃς ἵαπιεῃ Γεσεπβζαπι ἵαπυαπι ρεπηϊίνυπι Ἰνοπιεῃ. 


αἆ- 
μπα 


Έτ απἰάεπι Αὐγα]απιί {αϊες Ἰαεβον νἰάετις «οηγετίής, οΌία β παπι π 


{παπι Γιο (αἱ Αβταϊαπιάπ: «ομη(ζατας ε[ῖ 1Η {εΓίαπῃ (απάαα,) Ίπγε- 
τὰ Ἐϊὰε εἀπεανίε, ὃς οαπῖα ΑΌταίαπι εκ ε]α» {απλά α(οἰνὶτ αχοτεπη 
Ἱίαασα, αὔἩοίγεπς αῦ 1ἀο]ο]αιτὶςίς Βἰιαδυς Ηειῃ {ει Ηιεειτὶς. Ῥτα- 
τεγοὰ ἸΜασ[ιοι ΑΌταμαπιϊ βατες ΕΠ{15 [αἱ Ππροίαῖς Νοιπίνα Ἠεῦταῖσα 
οιιλοάοχα, πο αὐίοπι Ολαἰἀαΐσα Ἰἀο]ο]ατείσα, αΠαπαν15 1 

γίνετεῖ, υτ (εμ. ΧΧΠ. 21, ὃςς. Ἐϊ εοπγετβ γἱάεπτιας Βε{ήμεῖ ὃς Γιαὖσ, 


οαἷα ἵη ἡ1ί παρτῖῖ αρποίοεῦαηῖ Ὠεί Ργουιάςπεῖατη ; φπαπινί ζαὐανα ὦ 


ἘτλναϊοΙπιῖ γελοία Γεγαρδήν τεῖπετει αἆ ἀῑγιπαπάυνη. θεά έὔε[εὰ 
(νεἰ εχ περ]εέχά ραγεπτυπα γε] εκ ρεένεβτατε {03 ) ποα γίάεταν ΠΠ 
οοηγετία», -- Αὐταβαπα πυποπσην γ]άΐτ εὔπα, Πτροῖς ααἶ παἴας ροβ: 
Αὐταϊναπαϊ ἁμοεβιπη 1 Όαση. λε ποπ Ιπβ ή β]1ος {1ο έφα[άσος 
Ἰα γενὰ Εεβριοπε, οπ{ 15 ο η] εἰς ΑΌγαἹναππαπα Αγυησααηι {α- 
απ ΡειίεουεΙ πως, επί εἴίαπη {εοῖτ Αὐτααπηϊ {παίες ΕΙαγση ἨΦΠΙ. 
Βαιτες υ{ειπὰ πον {αηῖ {ΕΊηρετ τελρίοης {αιτε, Ῥατί {1ο Τεγαεῦ 
εἴἶαπι οοηνετιεπὰο αἰαδονανίτ, υ{ητεαὰ ρυβπαιν» Ἰάηις (ὓε {9 εβ 


οτεάετε ) (απάειη εβεςῖτ : παπα αυδά βΗς Τεγας) Οοηνεε[Ποπί ποίπεα 


πα] ας ἀπρήτο, εἶπα αἰπικὰ εἶιις ποπιεα Εἰληίςπα Παθεαιπδ «οΙΡΕΓΕΕΠΗ 
Ειὴβε κο] {ων {ενα 9) «4καν, νεξυταραά Αταῦες {ετ]δίεις ὃς {οπαξαε ) 
που ει παν. Όππιφιιο Αὐγαἰιαπαϊ ραῖεν ος ποτε «ἄπον α)Ὀὶ ωόάς 
τωῖῇεῖ, 1η Αἰςοίαπο 4 οαε (τασίτο ποιπίπε Τεγαεῥ) Ίτα αρρε]]ατας πας. 
Ώςε Αὐνα]ιαιπὶ Μαϊτε 5. δοιρίπτα Π]ει. θεά ἵπ Τεχιὴς Ταµπάιοί 
«επιατα ἵπ Τταᾶ. Βαυα Ῥαΐῤγα οτ. 9, ἵταδίται νπιον ΟΠ 12Ν1 ΤΟΝ 
. ΓΣ 
































ο 61ριο. Ὕετεκυν ΡεκαακύΝ, 63 
ο ΠΠ ΕΟΟ πα νοκ ΠΣν Γ19 ΝΟΕ [0η ΤΝ Ν 13113 Για 
ο ο πηνο Ὀ1θην ου σον πο Ὕνην Μακ ὐγαλβαπιέ {με 
ο μπιξε]άξ ἠία Κεγαπιδὲ: λίαίε Εαππαπή [ως «4πιρείάξ βία ΟΥ)ειβὴ: 
ος ππαξεγ Ώανίάς μύες ΝΕ{αὐαίρ ία 4ἰαξΙ: πισίεΤ ὁαη/οϱ [με Φα[βθ- 
ο πό, επ]ας /ογοΥ [ως Νε/ραγαπ. Ἠπς απτεπι αροςιγρΏα δι ἵπεεντα. 
σος Ἀοπιες «{πιεε]άϊ αρρεἰ]ατινὸ {αππρευπα βρηϊᾶσαι Φζηέε, νεΓ{/ηε, ῥΥο- 
ο ῥαδέίε: {εὰ αἱ Νοπιεη ππτη, ππ]πὺς ρτοῦαδ!]ς. 
σος ο Οτίεπία]ες πατταηῖ Τεγσεῦ βαΙΠε Μαρπαίεπι, ( ὰε φπᾶ τε ποπ ἀπδῖ- 
ο παπι) ὃς ἵπ {απιπχο {ανοτς αριιἀ ΙπΙρεΓαίοΓεΠ1, ΠΊρρε Ρίο 1ο Ιάο- 
το 1 Ῥααρας, εὖπι ργοίεβῖοπε εβεῖ «91/5 «ἂ Π4ἱογηη δεμίρέογ [ει Τα- 
Ὅτος ὑγέεαξογ, (αᾳποὰ αριἀ εος Ἡοποταβί]ε ατ Ἐοσππαϊος ἆεοσιπι, ) ἵα αυᾶ 
ο Άτιε εταῖ οπηπίηπα ρε βππιμς. ος επίπι εἶτὸ ρα Άατε ποπ Ρροτῖς 
ο απϊνίο Τραϊίαδες {ει εοπιπιυπῖς Τήρποταπη απἲ Γαρίάυπι εχα(οἰατος ; 
ο εὖπι Ώδο Αι ἀεροίεετει ρετίβπησπη Αβτοϊοραπι ηἱ εΠει σπαΓι5 
τος ταῖῖα (ατίςαμάϊ αρῖο ἵεπιροτε δε εχ αριᾷ πηατειίὰ ; εὖπη (1ὲ {η Ῥτουες- 
ο Ρἱο ἀῑείτας,) Εκ ζκουῦ Ι.ἶσπο ποη βεγεὲ Μεγεωγμ. ἈΝαπα ἴαπη Τρηα 
ηπᾶπι Γαρίάςς ὃς Μετα]]α {πο αιαγίς Ῥίαπεια ὰ Ομα]άΦοταπι ΑΠΤΟ- 
σι οπι αά{ετῖρια ὃς «εάϊοαία {αθτε, µέροτε ας; ἆε ε]αίάεπι Τη- 
εᾶ Ῥται αἰῖς Ραγεἶραιε οτεᾶϊτα. Ιάοἵαπι Ίταφπε {40 {αιβᾶ ος]! 
πτατᾶ ὃς εχ πιαϊει]ᾷ τα[ί Ῥ]απεια αρρτορε]ατὰ {αυτείασταπῃ, ἴππη τὸ 
Ὁ ραταταπη δε Ἱερίεπιὸ {αέειπι ετεάεδατις, Ἐτ απίάσπι τα Αγιος 
το ταις Αὐταπαπι Ῥατες «4πεγ. η 
ο Ἡος Νοιπεή οιβίπα [τει ἵπ Τ18χο ζεπά {οἴριιπα «β οἱ {ων : 
ν -18ί οί Τήτετα, λὸ ζ4ἱ ποι Ἠαδείυτ. Αι 1Πα]ς πεςεμΙοτῖους Τ1- 
| στ Ὀσῖς Ῥεγβςίς {οΠ δεις ὁ) άπωγ: ααοὰ ἵαπ1εα γαίρις {οπας εοἀεπι 
ο πποὰο φποαῦ Αταοιοις {οί ο} «4πεγ {ει καν: ὃς εοἀεπι πιοὰο 
το απάτη ἃ Ολα]άθρῖς, οἱ αὓ απείᾳο Ίος ἃς αἷῖα πππ]τα Ῥετβσα ἵη {παπι 
ο αάπρυαπι αὀ{εἰίοενε {οἱεραπιτ. Ἠος ποιπίπε απο βΊπιῖ τεππροτί- 
ο δις Πραίβεαιας {αι Λάατ., (αἰῖὰς ἀῑόχας οἱ» Ἀεργάπι, ) ὃς νειαβίβι- 
ο απὶς Ῥετῇς Πο ἀῑδας βΗτ Λάαγέέως ππεηβς. απ οαπἷα 1]ο ποπηίπε οκἷ- 
"Βλτὴς ὃς ρεπιατὶὸ Πρπϊβολῦατας ἔσπο, (ατὶ εἴἶαπι Πλοςιὸ βρηίβεαϊ, ) 
ὰ. τὰ ποπ]ηῖς αὖ 1ρῇ9 δτ ὰ (Παἱάαῖς τΓαπβῄαίυπι εβ αἆ Ῥ]απείαπι ἴσπειπι, 
ο ὃς Ἱπὰε αὐ πιεηίεπι Ῥεγίουπι αὉ. εο Πο ἀεποπιϊπαϊμιπ. Ἐτ φπἰάεπι 
-.ρίοριες τυρεάίπεπι, Ίάεπι Ῥ]απεια αἰιὰς {αρίπὰε Ῥετβςὸ ἀῑςίτας «53 
.Δα-ελώην]. ε. δσπρωίπευ». 
Ες ουἷα «γινει σης, ιἀεὸ Εωπιεν {ει Εωΐσων φπἱὈυ{άαπα ἀῑσίΕΙς 
ο αλ] έκωνὲ ΜΑ), 1.6, {σημ μπα, ἵ οοπβτπέτίοπε: ηλ Αἰίὰν εχ- 
α [τὰ 


ττα οοπβγαςοπεπῃ αρροΠτἰγὸ «έχων Μ440 εβ έτων Μον; Πο ἀῑέτας. 
Αιἰπ Νήπ. [,αμα. όν {ει Βιωσανγ αἰὶὰς νοζατας «]ογ» ὁ] χιτὲ 
γεκάαη, Ἱ. ε. σπή εί {ογιπᾶ οοπβταάΑ. ΙΡί απτεπ] Μολαιηπιεάαπας 
- απτεγρίες αἀά!ῖ, Εοε εὔαπι ε[}ε εκ Νοπιπέδης [δεί Εκεείή, ΡεΓρεα. 
Ἱερεπάο {τω γεκάάπ ἱπαρροβείοπε, . ἆ. τιν Βειμ, Ὀευιεται αἰι- 
τειη {είτε φιιὶ 
οὖπι 1 Αηρεϊοίμπη (Οαἴαἱοϱο ἴβε Απρε]ας {επχρες γοςεας ονα ο). 
«4χων γεχὲά: απία γεκὲ {αρὸ ἴλεωπε, αλφιιαπάο «ήπρείωπι ποῖαῦ. 
Ἐτὰ ἠρηιβεαίιοπε {σπή, Ίος ΠοίπεΠ «άτωγ ἱταηδίεΓίυς επἶαπη πα Ῥίαπς- 
ταπα Ιρηευίη, (ας ἀῑχίπιυς) αμα 1Η]ε Ρἰαπετα νοσετις {ρησεω]ωα. «{χων Ίτα- 
ο πε {ει {κατ εβ Μίαν, ἴρπειε 1]]ε {ετοςί5 πατιγα; Ρἰαπεία,ο! ({αυβι οπη]- 
πὶς ετρὀ ὃς {πςσεβῆ» ἵπ Βε]]ῖ,)αῦ ΑΠγγιῖς ρε]παῖς οπιπίηπι Όσες αρπί τς. 
εί, 1άᾳπε {10 {οτπιᾶ «οἰήππα:: Πς ΟΠτοπίςοῦ ΑἱεχαάγΙπ η Ρ. 89, 
“θγε ῥγήπη εγεκεγωπέ (οἱ μήημαπι αγεέ, εώπι]κε ἑπ[ίαν εί εοἰμεγωπέ, 
Ὁς {αρτὰ ποζαγΊπις, 96Ι], φηία Ματς Ὀε]]1 ἆεις ἴσπεις, ευπιτερΓα/{εη- 
τΑταπί {α0 {ογπιᾶ Οοἰαπιπα (ατ νίάετας) Ρρυταπάα|ἶςε, ΒαπΙπιαΠ α.πηῖ- 
[απ βριτὰ {1ὰ.. Αι οαυἷα Ομα]άαὶς δι ΑγτΙΙ «έπωγ ετατ ου Όεν 
αἱάαία {εα Άίαπιεῃ Ῥἱαπειατίσπη, {ς, Ματ; φὐἱ ἂς 1ρυεᾶ πατητὰ ῥρας-. 
παρα, υπάε δς αΤαπρταπῃ εβ ἵΠ ποπιῖπα Μαρπαϊυπι, οί Ποπογίβειιπα 
ἀμοεῦαπι αὓ Ιάοἱ]ς {ει ἈΝιπηηίοις {15 ἀεποπιϊπατι, ἸΙά επίπι Ἠο- 
ππεῃ εἴαῖ ἴαπι {ρπεῖ Ῥ]αμεια ΛΙατγεή απὰπι 14ο) Ἠαῖς δτε]] ἀῑσατι, 
αἱ1ὰς οἶίπι ὰ δερματναἰεῖ ἀῑθΙ οσα «{γοπιπιέίεεῦ, Ῥτο Ἴ7οσι Ἱν 
αγ ῥα Μ4έ/ει {ει «αγ Ἆεκχ : ΠαΙη Ῥίαπεια αὓ 1119 Οεπδας Πα δι 
ὅς γοσατί {απε Άεσει. Ἠϊπε εβ αιὸδά 1άεπι Ῥ]απεια ἨΗερια]ς ὃς αἰῑί5 


64 ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙΕ Ορ, 


αριά Ῥετίας ος ποπιίπε βρπίβοετης «ΐπω {πσείω, 


αρρε[ειυς 2ο Μοἱεεῦ, Ἆεκ [ει [οπιίπαίοτ, αΙοα{άαπι α.ιῖ σεπεῖ- 


δις οοτγαριὸ σσ1σ29 ἠή1ΐροη. Ό η ὃς ἵπ Γήπρμαια Οορίίσαπι αΠυι- 
ΡίτΠ] ε[ Ἠοίπεη Μολοχ, 4ποά ἵπ Οποπιαβίςο Οορί-Αιαδίςο εχροπ- 
τάς ος Λάιγγίεῦ, Λατ. 

Α βσπὶβεαιίουε {σηῤ ὃς Μ{αγεώ, (αὔυπῃ εβ, πτ Μ{αγείκς πγεηῇς (ὰ 
Ματιε ἀεποιπίπαταφ) Ολα]άφεῖς οτίαιη ἀῑέτις βτ Ὕπεκ «άν, θγτῖν ον 
Οµἱατ, 8γτο- Αταθίθα ογγίαπι Ἱπ]αβίταπί σας λό) «άν, {ει (ατ ρετίας 
ὃς Τυγσα (οπαπτ) 4τάν. 15 Ιοὸ Αππαπῃ ἀποιί αραιά 9γτο», ατ ὅς 
οἶἵπι {οοῖι αραιά Ἑοπιαπος ὃς Ῥετία. Ἱπ ΟἨποπίςο Αἱεχαπάτίπο {ει 
Ἐαβής 51ου]15 Ρ. 261 Ἱερίτας, Λοπικίως ῥο/φαπι Ὅτδενι πιαηέθν οἰπαέ[- 
{εε, Τεπιρίωπι εγεχἰέ λάαγ 6 ΓΕε[εωπι ο ρνός, ἆ Μαγιε Μαιταπι α- 
βε//απο ππεη(εση, φμέ απγεὸ Ῥτίππις υοεαὐαίων τ εάπιφωε αξειῃ Γεω ἓπ 
έαπιρο ἸΜαγείο εεἰεύγαμέ. Ναπι οὖπι εχ Ισπεᾶ Ἠυ]ας δτε]ία Ιπβιεηιιᾶ 

ὃς τοεάίῃε (ης οτεἀεῦαητ,) ΑΠπις πείρετεῖ ολἱείοετε, Απηί ΙΙΙ υΠα. 
. εἰ 









6αβί: νετεκυν Ῥπασακκυν.ί 65 
εἴ ἀεδϊςλναπε ναξείες΄ οἨ]πες» αἴηπε Ι4οὺ. Ἐοιπαπί ἀπειητε “Μεηίς 


{εεΙΠε, πείς. Ταἱΐ πεπηρεαῦ εἰς {αάϊα «β Απο δυπιοοΙίσα ὃς πα 
γπραϊμειίσα, 1π πιαρὶς {αυβαπι Ευγ Αππι Οππεςς Ἡτ {ο]. οἶπα 
“ηηεί Α ΠΠ σαἱοτ ἃ Μαντε δι Ίσπε ῥτοίεάα» ἀεβεεταῖ, Ίπππετετας 
ἐρίάπηει Νππχεη (Τρπειη Θαοεπή) 1 ρετίοπείίσετε ὃς επιοτ! : ὃς ας Ίπ- 
εμας πον! Αππι γεΓηπην ἵοπιρις εὺ {απ[ήὴς Ργοεεάετε ροῇεῖ, νο- 
Ίσεκαπτ Πρηϊβεατε (πα θὰ ου {ρίο Νυπήπε, ΑΠΠιΙ5 πογο εαἱοίε ὃς 
πιργαρπαπά ας εεττ | | 
ο Ἠοε Νοππεῦ χεγίει {παν (Ταάσοτιπη πΊοτε [οπἱρεσπι) 6οπΊραγετ 
ο ἁππιοϊάς Οναἰἀαὶοῖς Μασπατινη ὃς Ἑερυι Ν οπή Βηρ]]εῖς, εἶπα 
(αταιᾶ σαι) αὓ Τὰοἵῖς {ει ἀῑῑς {ας ἀεποπιίπατί Ποπουίβσυιη ἀπεειθ» 
ταν. Ταάαϊ αὐτειῃ πο νϊάεμτης τεζχὸ αβεουίο οΏε νικ. πἱ]ος ἵ1 
ΒΙΡ]18 εχοιίεοτιη Νοπιίππι {οπος: οὖπι ῥίείαηµε Ολαἱάαΐσα ὃς 
Ῥεγβοα δςΤε]]φυα εκαίῖσα, ποπ {εζυπάΝΙη δινουν ρα, {εὰ {εεσ- 
ἀὐπῃ τεοερειπι {1ο τεπροτα νυ]ραγείη {ουαπι (εώπιιε σοι πι) 
τα ΒΙΡΙΠς ἀεάετίπε; Ἰάφπε οί ποπ εκ Τ1υγ]ς ὃς δειτρεῖς εαἰία Ἠαυίς- 
ταπξ, {εὰ ταπτὺή απάίεα εχ να]αί οἵε εα αζοέρείυήτ: φιοά ἴάεπι {ς- 
οὔτε Οταεἰ ὃς 5οηϊρίοτες ΟΠΊΠΕς: αἀεὸ εξ β νειειες Ηετοᾶς Ἠοάϊς 
᾿τεγιγήςσείεπε, [πα Νοιηίπα Ἆος πιοάο [ο1ρεα δε ριοπυητίαϊα απά[επ- 
Ὅ το, ες ΠΟΠ υεητ πες Ἱπτε[ίρεγεπι. ΄ Ἐτ Ίος {απὸ ποπ εβ εκ 
ο ]πϊπηϊς εαιβ απα: τεἰ ΗΙβοίσα ἀῑβήοιταϊςς απρεπτ. Ἐτ, β ρεϊπιὶ 
- Ημοτίασαπι Απζοτες γὶχ τεδτὸ αβεοιτί {μπε {αΠαπα οχοϊιςοταπᾳ Νο- 
ΠἩΠΙΠΙ ΥεΓσ» {οπος, ο ποπιοάο Ροβ ἑαπτσπα Εεπαροτίθ ἀεβύχαπιροιις- 
ο αἶπε 8. ΒΙρογαιη Ῥαπάχαιότες (αλ απ1 ΟΠΥΠΙΗΠΗ 1 νατ]]8 ησι1φ γεγον 
'. ἆσπος ποδῖς Ρροβειῖς εχ]ήετε} ἵπ Ἠ]ίσε επίπι Νοπηϊπίδις Βθ]ἱοἷφ 
ἀπρίεκ ΕΠ ἀῑβιου]τας; ριϊπιὸ ἵπ Οοπίοπαπείαπα {οἩριίοπε ἴπ 1ρῇφ 
ἈπτορταρΗῖς, ἀείπάς ἴπ Ψοεα η Αάοηριίοπε ἃ Ῥαπέχατοτίραφ. Ἑτ 
ΤΑΠΙΕΠ [αορε πήτατης {πι εογπα ρεγίκίαπα ὃς ἀἰίσεπιίαπι, αιοά {ο. {πι 
-.. εχοτῖςῖ Αρρε!]ατ]γίε {οτε {εππρει αεί Εαετίηῖ νετίταϊεπα ραηέχατ]ο- 
, πἲς, ὃς αυδά ἵπ Ῥιορτϊϊς ΡΙετιπητε (απ ρτορε αοοε[οεϊηξ αἆ επι, 
ος “Ιοπρῖὺς αὈειτανετίπι | 
“ΡιάυΠΥ ἵπφυαπη Ἡοπιεῃ ἄκεν {ει καν ((εὰ πηπὴς τεέὸ (οΠἱρίπτη) 
ὀ τερετίτατ ΤΠ ΑΗγτίασίο δι Οα]άαϊεῖς Νοπηπίρας, απαία εβ Ἴ918 ΡΙέ- 
121, φποὰ αἰῑδί ρ]επίοτίς {οπί εαι/ὰ επι Νωμ Ἐρεπι]μειίεο {οεϊθίεας 
ΕΑΠ ο. ΡΗμέεν, εἴπῃ πε ἀῑόΔ ερεπῖΠε[ Πηἰπιί «υγτι5 γΙάεγε- 
Ἕς ο Ετ φπ]άεπι Ρή]έ{εγ εοπιροπίταχ εχ «4χει δε Ρή! μον κεκκτ 
.. ῃ μοιπαάς 























ιν 


.Ἓφ 
. 


οΜαύΙο, Ἱασταπα {ασαι Ψεβα]είη Ίρπεπι. ὰε ποΥο αεοεΠάευαΗς, “οὐ. 
εχεππιξ νεῖεβε Αππο εΠπῃ ἐιηοτί Βγείαπε: απο αἰ[ο απονῖς ΤΕΠΠΡΟΓΕ: 


ο” ο. 4 ”- . κε... 


άδ- Ἡιδτοκια Ἐκξίιπσιονί{ς ος 3, 
Γαβίπάε {οἰρίεας Ῥαί, Ρεὴ, Ῥοΐ, Ῥλαί, Ρε], δις.) ν Γριοπυμαίοπς 
Ἰάεπῃ φποά νο Βεὴ, 1.6. Ἱωρέρεγ: αἀεὺ τ΄ Ῥι].ο[ον {ομοῖ δωρίεεν ὃς 
Μσ.., α- ᾱ. Ἱουὐπιαγενε Ἰοππο, ΕβΑ υιιλαίους Ῥ]απεια: Ιπβιεηίᾶ 
{Εἱ1Χ, ὃς αὐ µτχοφυς Ἰναπλίης {πηρίᾶ ἀεποιηίπαίίοπε βαιάςπν, ὃς Ώας ν 
ταϊοπε Ῥεαίίος ὃς Ἱοποιατογ. Ἐτ {πὸ πυ]]19 ὀἀυριτο Φα ἀ 
πΟΙΠεΠ Βαὐγ]οπ]ςί δασειάοτίς αἴουε ετιαπι Ώυςί οπή «ΟΡΕΓΑ αιώνα» 
Ρα]απι οη Αεθαςς οοπΗρίχανίε, (ΒοΠΙΡΑΓΗΠΙ Μπο μΙὰ πια]ὸ πο {ο 
Ῥίσιη ,) τεδὴς γείοεπά αν ΠΕ Βελέσερ {ει Ρε]ε[ε, ο πῖα 1άεπλ. «αν 
υη1ρης ὃς ἀἰνοτβῇς ρετίοπί «οππηυης {ΗΕ: Ώαπι Ρορίες Ο:. ϱὃ 
Επα]ις ΑΙ Πταάἵπεια {π ομου(άαμα. Τ0τίς, τα]Ι5 αριά απίίφμος {9 Ἱ 
Ρίομς Βορά Γπ1 εττος, αε πίτα {σας πιορβταδίτυς. Ετ, 
πποάο, φμαπινς βηι αἰνεε[α Ρογίοπα:, ΡΙήέ[εν εβι 1άειι ρω... ς 
εοπηροπίσις Ἴο2η μοι ΓέρίαΕ-Ρέ(έ{εη, (αὰς Ῥευρειλπι. ζω νι ὦ 
01 ααβιουῖς οπηἱπίς ετρὀ, Ἐ ερ ποπηηϊ γα αίη «β δαουί Ἐ]ι 
πη]ηίς Νοπιος. ϱὝλγ”] ἀῑσίαξ {ει Λο Κας, Ῥ]ιπίο Πέρ]έο, Ἡ .. 
Πήσχέπι, εκ ευ]ής αΒπεπὰ σαι τεάάίτυπα ΑΠγτίοτυπη δε - 
πίογασι Βερπιη ὃς Πππρεσίαπη : παπι οπημία αλ πηα]οτα. δε νο ὃν 
Ἐ]αππίπα ο μάπα 1ππ]αηςς (περα ὃς ῬτοςεΓῷ Αίβογεο δι Όκαεοπε 
γα(ήοχες ({πο Ρεπετε Ίηβο ριαπάίοία δε. ΠΠπ]αΠίοτα ) νετεεῖριφ ες 
πηο]ς ρ]ας αυὰπι οτάἰπασίᾶ Ἠαδίτα {άθεος δασΓα, Πἴροῖε ος: Ιάεὺ αἰἰ- 
ασίά Εἱνιπιτατϊς η {6 Ἠαρειο οτεἀετεηίας, ὃς αμ εχίπὰε ἁαππηαπα 
γεἰ Ἱποταπι αΒεττε Ρο[ε οεπ(θτεητς: ομηπία εΠίπα ὰ αμίδης γεὶ ἆσπι- 
Ώυηα ππειπεραπε γε ποσα {ρειαῦαπε, Όαοία ὃς Λάοναιίοπο ἀἴρια ον 
αβιπιᾶτυης, αι λὰ ν 
"Ούσφιε (ας εκ πιν]ς ΙπάΙς ή οομβαί,) οἱ 1η Ἡουπαι ΙΠΑΡΠΟΓΗΠΗ 
Ἱπεροτίοτυπη (επιροίς Γάπρια ΟΥ 3061 ἴαπ) σε]ευείς. Εαειήε, ὦ αμ κ 
Ῥϊορεία ποπλπα Ῥεε[σα ὃς (ἰαἰάαϊσα τεγπηπατίοπίοις Οναςἰς 
ὃς ΟΓῶςο πποεε {οπατΙ {οἱετεπε, Ίπὰε εβ φιὸά ρτο ανα Δεί, Πππρε ἵα 
Ολα]άαϊοί ποηηπίρις Ἱερατης βήλ(Θ" Τωρίέεν. Ἐτ ἃς αριὰ 9γτος (1ς- 
Βαµιο βαγ- βαβίῶ)) Βέλτη» 1Πίοι αἰία }/επεγή ποιηῖπα Υεσεµίς- 
της, Έται επίπ Ῥπορπιοίδις 'Ὕν3 βαὰλ ὃς Βεεί, Ἱνριβε, υπάε οοἩ- 
ωαςὸ Βε): ἃ ὰ ΡΜοαρπίσαπι ΙΠΨ} Βααίία, ει Λεείέα, Βοπιίπα, έα-- 
αηϊπ]πᾶ {ογμηᾶ; ππὰε αριὰ ΟΓῶοος απ{οτες Ἱερίταγ Ραάλτς επι, παπι 
1 10το ᾗεγεπ]ας αἱιὰς γοσαίυς ο) ΓΠΣ} Λάαἱεαέ) ὁῥαπιαίρε, Λμίπα Β 
εαῇί, επί Ῥ]αςεπίαα οοπβςιεῦαπῖ. : 
Ἐκ ἀῑςΙ5 «οπβαϊ οαπὸὰ άρον αυ ὰ Ριπχαιοεῖδες Ιεριευς 3 
ὝνώἽὮ Βεράβαν ὃς πνυμης Λερε/νάαν , νειῖὴν τεραπέχαπάα ὄκτο- 
(οκ θεινάα σμά πας 09 μηλθ-αόαρδε Ἡὰ 922 Μίλτης-Αζαρ. Ἐττας 
ειπε Ἶ 
























4 ἐκ. 


ο Ορ. 2 σετεκυν Ῥεκπςακυμ. 6) 
ο ετατΒερὶς ΤΥΙΠποίηει Ἀεϊεαχαν, {ο. Ν 3 βελ-Αζαρ. ΜΙτος [Απὸ 
Ῥυπάκατοταη 1 ἀῑόὲίς ποπ μ]θις αποπια]απα: πα Πα ΠαγΙ5 ΥεΓαΠα 
11 εἰ ΑπάΙ ΤΑΙΙΟΠΕΙΙ ΠΟΠ αἰθρειίπι, Ἱπιροβιοί]ε εἴαι οπία 
Ρει Παραετίπι, {ααπα ρυπάχατἰοπεπῃ ποπ εΠςε παϊηταεπη ὃς {ε- 
ο Ρρα]αίεπι, ατ{ο. Ραέβαεῇ νοςαὶ!δ Ὀνενῖς Ππηπιεδἰατὸ ργασεἀεγεῖ Πτεγαι 
το οπϊε[οσαϊειη, ο παίη ποεβατ]ὸ {οης οιβϊῖος ὃς ρυοάπέχίος ριαοεάετα 
 ἀεραῖτ. Ἐὰ ἰρίεας ἀἰδίοταπι ποππῖπυπι ρυπόχαίίοπε πος ἄπε τατῖοπε 
ο αε]εδᾶ, αἴτετα αὔαπα ἀεάππις εὐπι ππε[ῖοτε ταϊἶοπε ε]α Ιοςο {αρβίτα- 
επάα ατ. Ἐκ ἀῑΒὶς οοηβας, οαιὸά ποπῖπα Βε]/ράβαν, δι έλεσις {ει Βε- 
ώσρ, ὃς Ρήέ{εγ, (ο πατεπὴς ρἱατίθης Ποπηίσας οοιππηηπία,) πι οπιπία 
ἠτὴς Ίάειῃ ποππεΠ, αΠαπιν15 ἀϊνεγβπιοδὺ {οτάρταπι ὃς ἀϊγεγιδρει- 
{οπῖς γατῖῖς τεππρογίδυς τδυτυπη. Ώμοά φαἱάσπῃ ρεή/ρεχίβς, «αΓῖο- 
το 8 οτιὸ πο Πτ Ἱηρτατυπη. 
ο .ῬιΦάιθήΙ ποπΊεῃ «ΐχεν {ει «καν «οππρατει ετίαπι Ταπα ἵπ αφ 
4 ὃς τμ απὰπ ἵπ ποπίης 9/19] [σα ἼΥΠΟ32 Μεδιεσάπέβαν , ὉὈϊ 
ο ων ερεπιπειῖειιπ»; {εα πε αιὰς (αρ]πάε {ερευπῃ «εβ, 18912132 ΝΕ- 
ὀπιαάγέ[αν, εππι Άε/ῦ ερεπι]ειίσο. Ἑτ απἰἀσπι Ρίο νη]ρὶ ρτοπΠ- 
εἰατίοπε εχρτίπιεπὀὰ, ππεττὸ ἀεβάεταί γίάεται Τα] ερεπιπε[ς. 
. Ηεῖς απτεπι Ὀγενίς νοςα]1ς Φδερο[απῖς Πίεταπι «{{ερῦ απΙείοεΠΤΕΠΙ, Ρξ- 
ο 1ης {ε Ἰασες αυ λπα 1η {αργαάιότῖς Ραεῤαε). Μες Ίαφιιε Ίος ΠΟΠΊΕΗ 
τε[ογϊρεπά πι ε[εῖ ΗΝ 13} ΛΝεδο-σαἆ- {καν, 1. ε. λάνγεωνέμς, Ἱωρί- 
ο εν, Λία. ἘΒ οαιίάεπι σα πιαρῖ Ηεῦταϊουμπη ουὰπα ΟαΙάαίέαήι: 
-. Πεά ποπ {επιρεΓεαπάεπι «οΠΙροΠβτΙοπ]5 ταίοπεΠα {ειναῦαπι: παπι (ας 
... αλωαπᾶο Ἡ ’τεπης πος {εππρεί αὉ εἰς νοσαῖα εβ Εέλτης, {εὰ αἰιὰς 













. 


.αΠαπαπάο Ηευταῖςὸ Λζεσό, δαρταά]σί Ἑερίς Ρατεί Ιπαρῖς Ομα]άαϊςὃ 
ο ἀιάας εβ Ναδο- Ροἱ-«4αγ, φποά εΒ Νο Υ12} Ναδο-Βεἰ- ταν {ει 
ο Λεύο- Βεί- καν, ἱ.ο. Μεγεμγμ, Ῥαβίεν, Μανγ. Νεασααπε[ατί αγ 9 
. ποορατὰ ἀειτατε πιεάιᾶ,νοσατας {πεγαῖ ΛΝαδοπά[]αν, 1.Ε. Ἴνχ 31 Ναδοη- 
“κογοιπ ωπ ερεπι]ετίςο αἆ Ἱπιρ]επάππα {οσα ; οἶπι αἰιτει ἀῑχι[ε 
ο ΠΝΊΟ Ναδο- {χα {ει Νεύο- καν, ποπ ἴαιη Ὀεπὸ {οπιί[ει ρτορῖες 
 κακορλοπίαπι εκ ἁπατυπῃι οσα]ίαπι εοπουτία. βίας ποπιεη, απαπῃ- 
 νΙδ υπο πἰπὴς ἀεϊίατε «οπίῖαπς, {ατῖς βπβαπῃ αδίταπι εβ: ὃιταπιες - 
ος ἀῑθεας μας Εἰας {ε[ισίους, απρρε ααἱ Πρ]ςί ἀείίατε Ρεαϊ]οτ δς Ώο- 
ο ποιαίοτ, δὶς ῖ οί (ορτοΓίρις ΟΓα:6ἱ5 Νηρηλκσολάσσαρ {ΕΙ Κερικαοσό- 
Ἱ λάσσαρ, ( πητὸ ἀϊβοττηπι Ἀοιπεη 1) εβ κ Νενραί- {χαν. Ὃε 
-- ς απτεπι {οτιὸ ρίητα, 4 Όεις γίταπη ὃς γἶτες ἀεάετῖι πς Μοϊας ΒΙδΙΙ- 
σι Ρετίςετε ὃς τγρῖς πιαπάατο αρρτεΔΙαΠἹΏ. 

| Ὅτε Ἱίααπε αἆ ρεπίαπι τεάεαΙη ἃςε Τεγάεδο αἰὰς ἀῑκίο άπετ , ε]ας 
ος ἳ 1 | ΝΟΠΙΕΠ 


"σεβή[νά νησιά: Ρε ε[ ἕ- η. κα: ΟΛεπὸ, ἓ- ο. Νρθίως Ἅπϊ 


ο ἀεται ςοπνεΓΠοπεΙα {παπα :. παῖα ἆππι εΠει Ιπιπαῖους Όσο, εταῖ 4,σαπς 
| ὁ αν 


πο π ν ν. ο ΠΕ ΝΡΨ Α απ πὉόο 
























ϐ . ΗΙΦΤΟΚΙΛ. ἘΣΕΙΑΙΟΝΗ9 σερ, 
Νοιποῃ ὰ Ρειβς {οήρτυπι, {ουαι 2 λ5 Τάχμεδ. δίς η 1 το Τλανλῤηε 
σὐλάηρῥίτέ ἱορίτας, ᾳ 5 Τάγμεῦ «Β 9) «4πεγ Ιάοίογηηι [εαἰῥέου: Γγά ἐα 

. ὁ 


ΟµΜεπίη]ες παγζαπὲ απο Αὔτααηα {πρίὴς {παίοτίι Ῥαττί πε νείεεπι 
ΣεΗρὶοπεΒϊ τεπφπενει: βς εκ ΑΙεσταπο Θα ήβαπίας, ον κ 
ἐρὸ αδάς ον» ϱ) 9 μον) 3 ἅρω» ) ἐν ο. κ) ο Ομ εο]οε, [δα α 
Ἰητειγοραιιγὸ, Θματε εοἰό {4 (ο ποµ αμά(ὲ πες οἰάε πες Ρχοβε( εἰδεἑ 
Φε κα πη ὃ οφ ππεπποίαἵας, απὸά ἶπα «{χεγ πας Ἡτοσπη ο]- 
ἔμπη, 4 πειῃ ὰ {μἱς ἀῑάίσεται, αὀλιις ρεοίεφπεγετας, πες βίαια Αὗχα- 
Παυ(η αὖ «ο ἀε]οιταπίεπι απάτες, Ρατ αὈίη]Πε οπίῃ ὰ γετρῖς 
αἆ γειΌενα ἀογεηίτετις, Ἠι]ής τεῖ πιεπηηὶτ Αἰοοίαμι, δχ εχ εο 9ο- - 
ᾳπε ὀδείεῦ ασ Ῥετία ἵπ Τ ήτο σωήῇόη απἱηρεπιῖ αὐῃίπο απ 
ὦδλωοι ο) αὸ ) ο4)ς λα» ΟΥ Λ κεν «α.λά- Ῥεγίπαεσο χε] 
πια εῤγογση [εμρέου, (μἱ εἂρη απ ιεπ {π [1 μηι ῥιαναΙμςσραῇ | ο 
ΠεΕ, ὑπ εεγέαιε [γγεκήε»: αἀεὸ μὲ [εις αἰΗ[[πης ἰτεγές, η εφμέ- 

αεί αὐήμμεγία, ἓε Ιαρίαίῦις οὕγμαπ, Ίειηρε [ο νοςατις 1 εγαιῇ. μα -- 
Αἰσοιαπο, αἱ Π[ής εβ Γεγόωι Ὠεί, με ποῦῖς {μπε Βἰρ]ία Φαοἵα: ὃς 


. 
ών» 


τα. 


αμαπάο Ώει αἰίφμ]ά ἀῑκίῆο πιοπιογαί:, εὐΙῃ ἁλίαά {η Αἰοογαμο 
με ε[ε Ππις]]Ιβίτης, η | μας 
Αἱοοναπί (αρ. Π]. Ρ. 26, πατταεῦς «{ὐγαλαπαί εοηέεψ/ ο εωηα εοφωέλα- 
ὀμέ Ιλοπιπαίκι, 4ΠεΠῃ ΟΠΊΠΕΡ Πητεγρ{είες Α{αδες ὃς Ρονία: α]πηί (ως. 
Λἠηγοα. Ὃς εἶας ἀΠριτατίοπε «πι Ιάολο]αϊτίς, γ]άςιῖ ροίπε Α]ςο- 
ταπι Όαρ. ΥΠ. Ρ. 83, ὃς φποπιοάο Ώει» ευ Α{ρυπησμιί» Ιηβευχίε, ὃςς, 
Ἐτ (αρ. ΙΧ. Ρ. 121 Αμεαλαπη ποἰίε οἵατο Ργο Ῥαΐμε, ἆοπες Ρτοιη]-". 


. 


Γλ ͵ 





1]- 
(.. 
4 





Την ἁ- 4 
ρτο 


΄ 


η 1ηῖςις ΑΡΙΑΠαΠΠΟ. Ἐπ ἃς Ρ. 46. Ἐι (αρ. ΧΙΧ. Ρ. 187. 
. Παις απἴειι Ἠἰβοτίαιη ριο]ιχ]ὴς ἠαίταπι Αταδησι Ἠιβον]ει, δἳ 
Πποιίτ {πιεὰ {δημ Ἱώ[μρὴ {ταδι, Ὀειι5 αὑίεοπάευαι ΑὐγαΠαπιππα 1η 
{ρε]υπςὰ {Εμ «αγειπὰ Ρτορῖει ρετίομίυπι ἃ Ἀηχοάο : ἃ 1δἱ {πρερας 
Ροήἱΐσεια {ππαι απὶ επηϊτίεαι ας. Ἐτ 15 αἀο]είοεῦαί φπονῖ5 ἀῑς οααα- 
ται ον] ας Ιπεερτο πιεμίε: ὅς Αῑαῖε υπίς αππὶ πτερατης {ετ- 
ΠΠΟΠΕ, ο πὶ ρτπὸ εἴαῖ, Ο πιαξετιεα, {15 ε[ί Π)οπιίη πε φυαςτε- 
{ροπά!τ, Ερο. Τυπι ]ε, ΕΕ {ή εί Ώοπιήπιο ἔὸ ος τείροπά1, 
ῬαΜεγ γω, Μος 1ιε, Εὲφκή ε[ Ώοπιίπης ῥαἑγῷ πιεί ὃ ϱἩ ον ορν . 
Διπγαά, Το. μηαῖες αἱαραῦι ἆαπδ , ἵαοειο Ίη[ε; ὃς αἀίεπς ηατῖ- 
ταπη, 


- 
΄ ο 
. 


νο 









1] , Ἡ ᾱ- 
| ι ὂ - 4 νν ὁ . ο". . 

»υ]ε 61 αι ἀῑχ]τ ρυετ.Τμπ1 γερίεης Ῥαϊες εοἀςιῃ Πιοάο ϱὐΠ1 «ο 
οςζη5 εἰ. Ώ1οῖτης απζει ΠΙαηβΗΤς 1π {ρε]υηιςὴ.2 αΏΠοξ: {ος, 4ἱ1ος, 7 


ο] 


σετεκυν ΡΕΚΘΑΚ 14. 6ο 


ψ 

. 

. ι 
ν 

. 













. 
] 
εχαςἰς 


ΊΟΠΕΙΗ «ας]1 ὃς ἵευνα. Ὠε]πάς Ιπτηεπάο εσξἰάπη, γ]ά1Ε διο]Ἴαι: 
ο δε ἀῑκιε, «ἴπ {ία εί Ποπιύηως πιει { ὅκο, Ἐίπου ἀείΗΙε Αὐταΐαιι την]- 
ο τατε ος αἆ Ὠεί τ)ηίταίειη αρποίεεπάαιη, ὅς εοπῖεπιπεῦαϊ Ιὰοἷα «ο- 
πμ: ἆοπες [πάει φποάαπι Ὠ]ο Ἐσ[ίο γειτὸ πιαπῇτ πές εχἰνΊτ σπα 
οσο εἰδι ὃς τυπος Ραϊσανιτ 1 αιοά {δει Ιάο]]ς «οτί φποαά Ἐταάίοιεπι. 
νο ού πας 1η ος οὐ {Γππατις ε[ετ, ἀἰχετιμς, (ωπιύηγιδε µη, οβ/ἑω]α- 
ο ση αφ σο[εγί, { [αδέωτέ ες. ---Ὀείπὰς Γεια Πππλ]βε 1η ε05 (1105 

ο ου! οοηίυπρίεγυπῖ οχετοἰἔυπα εἶας, δε µΠ5 «οΓΙΠῃ ρεπείτανιῖ 1η Αἱἰ- 

1η ἈΠπητος!. δίς 1]]ς, ς 

Ωυαπς Ίταφμε ἀἰββου]αΙρις ΑΡιαλναυα νετ Ὠσί οορηἰεἴοπειη δι 
ο ὃς ουἶευπι αρυά {πος ρορη]ατες ρτοραρανειίς, Ἰ]Ηίηιε «απι Ἱπου]ςα- 
ες, {πο 5 ε[ὶ Ἡασ]οίατι; «ἶλπι οεττὸ αβίθις ασειγῖπιᾶ ο εἰ «ΟΠ- 
τεηΠομε ὃς νιτα Ῥεγίοι]ο 1ά Πεεί ποπ Ροϊηετίε, πες Ἱάοἶογαπῃ ου] εης 
κ μη πατί ροτα]τ αδίοιε ταν ἰΗ1ιπᾶ 1η Π]ωπα 14ο[οἰαιγαγυτη 1γὸ ἃς Ροτίε- 
ο ευοπε νεμεπιεπΏ βιᾶ; εὖπι επ]ν] 6εητί ηΙ]] Εε]σίοπο [Πᾷ αη- 
τους ὃς εἶναι ας Ἠαδεατης, πες ἀ]ς {119 Ἱοπουαίίμ5, Ρτο ο πΙδιις Ίτα- 
οπς (ητ αρα ΒΟΠΙΑΠΟΡ ) εαποΙαΙη Ρἵο αγήε ἔξ [οεύ «οπίεπἆενε ἀεῦπε- 
της, Π]αια επίπι ῬεΠρίοπειῃ οάίαιε οὈπ{αετάἶηςς ὃς Π]ος που ο» ἵπ ο Π]- 
ους Οσμς αἰ]αμα µαῖα {αετ]ε. ὃς 1η εἶς εἀμσαία, (εώίαπε ἀῑα οοἱιατῖε 
πράος, ή 8. Ι 3 ἵπηυς 













«« ι 
/ . 
ν- « 
κ . 
ολ 





. 1 
4 -. 
αν 


φι» 
λα, [ 
μμ, 


-- 


70 ἩΙςΤΟΚΙΑ ἘΕΙ{β1ΙΟΚ18 σχρ.α: 
Ίπαιε εἰς αἀο]εγετῖτ,) ποῦ [εππετὸ τε]ηοπίς, {εὰ Ρενεϊπασίεει ἄκππος- 
ἀϊεὴς τεπει : αἴηιε 1π οἱς αἰἰηπίά Ἰππονατε, αἀεὸ πηγη ὅς ἱπυβίαεαπα 
νιάεται, αἲ Ροπ5 φπὰπι αλου]άἁ ἂε πογο Ιπιγοάπσαι απῖ 4ε γετειί αἰἷ- η 
απίὰ «οποεᾶας, ἵπ δεἰαῖῃ {πτρας. ο 
Αὐναλαπη απτειι Εαῑτ εκ Μαρπαιίδις ὃς ροιεπι(βππχην Ῥείποερς, αὰς 
πο ροϊιιίβεῖ ουΠῃ εἶ σοπτεπάετε, απίῃ εαπῃ βαίπῃ ριοβίρὰΠεητ. Ῥτα- 
εετεὰ ]]ε εταῖ Ἱπβρπίς ΑβτοποππΠς, αβτοταπι ὃς «ας ]εβίαπι ουίειγα- λή 
τἱοπαπα ρεεῖτας δε {γάεταπα {εΙεπτῖᾶ ροίεπο, Π οτεάαπιις Τοίερ]ο, απῖ 
Απις. Π0, 1. 6αρ.δ, Πς τείετί, Λ{επιήπς 4ὐγαῤαπι Ῥαϊγό ποβγέ Ῥε- 
τοίω., (0η. ΕΛΕΝΗ εὐήΙ ποπιέπαης,) δὲ υεγδὲε; Ρο Βἐ]ωσίωπι Πεείηει ν 
αἰαίε αλιά Οαἰάσοι ετρὲ φἱάαηι {1 ζω, ϱωἱ εἰίαηι γη εα]εβί- 
μπη Ρε, Τε είσαι {η 4ΠΡΥΡΙΟ 4ε ῥήγεε γεδα εµηι αββίαμ[ω { εὖπι ε[[εὲ 
}γ δαβίεηι 6 σπαγως,) εογα” 4ογβεη ἀῑβεγεῦαχ. Έτ Ιδ]άεπι (αρ. 
0ὔ Λα; ΠήβεγιαΕίοπε’ 1Η ῥγεξίο ῥαθιές, πξ (αἱ ΡΙαΡΠΑΡΙ {απ Τη κενά 
δη εἰοφεμά{ ἀἰοεεπαίφκε [αεωέαέει ρτα {εΓετγεξ, ΛΝΗΠΕΓοτώπε/ε- 
επ[απα 9 ὀγάεγΗΠΙ αοξέγέπα τη θεπέρπὸ επ εὖ εοπεπηµηἰεαυέε. ΝΙαΡΙ νε 
Αὐταβαγ αά γη αάσεπέηι, 4ΕΕγΡΗΗ τηε εγαπί Ρίο 
φις ὰ (λα σα ΕογρεΙο ῥτο[εδία, 6 ἑαπάρ αἲ Τατος Ρεγυεπε- 
γωμέ, Ἠϊης εοπ/{ζαί ργρηον πος (αἱ ασ] νοίππτ) ΕΙΠΕ 1Ώ ή 6 
(οἰεπεῖῖς ρείππος, {εὰ αὖ Αταμαππο Ολαἱάατο {πα Αβτοπονηΐα: ὃς ΑπῑῑΙι- 
πηειῖσα εαάιπεητα Παραιπς, --υ--- Ὁ 
Ὁ Οιδά απτεπι Αὐταίαπη ουσ Οἰνα]άαὶς αοτῖεος «οπτομἀεὺατ 4 Ἐά- 

Ηρίοπς, εἰ ριοείίνε ογεάίτα: δς ργστειεὰ Ηϊβοτῖςί ταῦ αλ ΟµΕἱεῃ- 
65 οπὰπι Παάσ] τά απαπ]πηῖἴες αβΊγππαητ δε πα] εχροπυµΏ. Τ{α- 
ἀπε επίπι (ιτ Ὀτενίτει ἀῑσαπι }) ΑΌταΠαπηΙΠη οΠ)ΠΙ Ι1ἀο]ο]αιτί {65. 
αοήτει ορρο(αίβς, ἃς οὔπη οπιπίθιις ε]ω(άεπῃ {18 ου]ὴς ΑΠες[ἰ εείαπα. 
Μαρπατίους οοπτεπάϊἰΠε; εὺ πφωε ἆππι αριἀ Ἑερεπι ( ααἲ [αριαά- 
ές Ἀηιγο,) αεουίατις ὃς αεπίτει οὔ]ατρατις {1τ: ὃς εἶπι αρ αᾱ-. 
πιοπίτιϊ ποϊαῖτ αὈβίπετε, ἵπ οαἴοετεα, ὃς (απάεπι ἵπ {ογεαπι Ίρηις 
σοπ]εάχις εβ; εοἀεπᾳ πιοάο φΏο ἵπ ΗΙβοτίᾶ Ὠαπίεϊς, ττε Ῥπειί 1 
Οἰια]άαλ οοπ]εάχί {απῖ ἵπ Ἐοίπασεπ] {ει Ἐογεαιη {ρπῖς Ρίο {αρρ]ισίο 
ππαχίπιο. Ἐτοπὸά Αὐγα]αίη ἵπ 1ρίὰ «Όσα Ἀήπιγοάο «οπίεπιίοπε ρι- 
πιὸ Ἱποατοετατης Επῑτ, δι φπαπῖὺπι ροβεὰ ἆε οδίτα εἶας ἀοϊσπεγαπε - 
6επίες, πιεππὶτ Τεχιις Ταἱπιιάίσμς ΙΠ Βάνα ὑαΐβγα οτ.τ, η σεπιατα, 
1η 1131 Υ3Ο1 Ὠ23 0 ύ 11 Γωτιησν 3Ώ) ση όν 31 πο 
πον- Ὅ ο ην ΙΙ ΝΥΥΙ ΝΤ ΝΊΟΠ 3113198 «39 ΠΟ ΝΤΙΠ. - 
Γον η} πο τον ο ντ [ο 131 ὉοπηΣκ Ἴδρυυ ον 
ΝΟ Ἴλκώ ΠΡΟ ΑΝ) 11Ο Ι3Νύ) η)” 1ν ΤΟΝΙ ΓΗ 
| Ροζέ 




































Ὑ ' | 
. αγ ", ον 








ζαρ.2, ὕετεκυν Ῥεπολκύμ, 21 


«ΡίΩε Ἄρυ, 4ὐγαδαηι ῥαίες πο[ίεγ ἠπεαγεεγαίις ε[ξ 1ο αππώ, (ο. ἑγευ 
{πι ὥλλα, 6 [ερεενι ἐπ (γάωεπύ: {τά Ἆπο Πίπε ἸΝεβαγάεεηί; εγαάίε 
εοπέγαγίκ, [ {ει οἰεευεγ[ά. Ἱ ία αυ δα[άα, ἵπ Ιὔγα-ςἐἶγα, φις 
2 Ὅν ἐδα[ἀκογωση. - --Πἱείε Ἆαυ, 1ο ἀῑῑε φμο ὐταβαπη ῥαίε ποβεγ 
ο: ᾗοε λάωμάο ἀεεε[τε, ο)ες Μάασηαίει σεν λάμμας ογάηε [{αηέει 
ο αἰκεγωπε, ἵπε Ἰήωπάο εκ] ως ερ] 6 ος Ναυί ε[ωή ῥεγὴε Ομὔεγ. 
νε Ὄε ἀῑάὰ ΑὐνταΠαπὴ πολισετατῖοπε, Ο]οία ιααῖαι (διάση 
ἵτ, {πεαγοργαυέ εν Νίρο. Τη 4ρραία ἀἰοίτις, Ππεαγεετανί ει 
Τεταςῥ ῥα/ε’ εµεη, φμία αε/γακεγαί ᾖ. τς εἰ. Ὀτδι Ὁγ Ἠοο ΠοπηεΠ 
1ὐγα- Στα σρή ἐγαπβευ αθθιον {ει π[εγα|εζίω ῥαγνη; φπσὰ ἂς - 
ϱ Ὀτοίς βτα αἱιοιά ΠοΙπῖς, οσο {οντὸ βιεεῖτ 1η π]ττα]εζχο αἰ- 
ευ]ας Επμη]μ]ς τείρεάα Βαδε]ῖς: {εά εχ ΟΠαττῖς γΙάειατ Ιοπρίησα]ὸ 
τς είς Αταὐϊαπι. ες ας πτοε Πο Ἱερίτας 1π Ο]οΠα Ταιπνα- 
α 2Ν ΓΟΠΗ3Ν σού του ο” η ον ΤΗ ού 5 Ες ΣΙ εν 
ατα, | ε[ ποηιεη ει: ϱβ ο. Ὅν ἐλα(άκογωπη μδέ )γο]εξέν [ως 
Ραίεγ ποῄετ, {ε1]. ἵπ Ίρηειη. ΤΟίάεπι πιεπιοταία ἸΝεβὼγ-αέα, 
ἔπ [εἱεπέίς, ] Ῥιο]επιςο Ναώρδα, Ε[ῖ πΟΙΠΕΝ απῖαυα Τυάςο- 
σαάεπῃ]α. ἵη τεγΓὰ Βαῦε[19 αἆ Ἐυρητας αραπι ΟπΙεπταΙεια Π- 
τ μα Ρτορίες γἱοἰπίεατείι τη Ὅν, ἀῑάξυιη τεΕπποβῖη ϱβ πιαρῖς - 
απι ομίῃ. Ἠαο ο Ασαἀεπα]α (ὰ φπᾶ 2ο η [αι ῖθης {εν ]ὴς 
βαδαϊ ὅσνα, ) εἴαι ρἱωγῖιπίς πι Πακ θις (ωρτα Ιοσιη υπάε {π ορροβίο 
Ίατετε ἀέτίγατηι Εἰωπεατεριπη (ππὸ δι [αρα αἰτεζυπ ΕΙωιεη [αεί- 
ον |) αιιοὰ αά Ρα]πάες ἀπῑοῖς ρει Βαδείεπη, 0032 αριςὰ ὰ φιμογίς Βαποῖπς 
Ε ετίαπι αἳ Ἐπργατίς οεςιάεηταΙ! Ίατετε ) ἀῑβαῦας : πρειη απῖοπῃ α]-- 
εβυπηςη Τερίαιη. Ἐτ ραπ]ὸ οοςἱάςπία[ίος ἵπ αᾷ Ηπεὰ Ἰνηῖς {εγε 
ο έη εβ οκ Νααρσάρης {ει 'Ο πλ Ναλαγ-δαγε, Εηνήμ Γα- 
δις απή επῖαπη ἀποῖε αἆ Ῥαμπάεο υδί εχοπεταζις. Αι ας 11ο αἰίοΓο 
πε Άπιι ΜατεςΙ1ηι5 Ρ. 498, μΌἱ νοσαῖας Λααγγιαεἶα νεῖεῖε ποιηῖης 
ο ΗΔΗ Ιοπρὸ απίε Βοιαποσαῃ ΓΕΠΙΡΟΤΑ Ἱππροβτο, οιοά αὓ εο 
εὔαπῃ τεζὸ εχρορίεας βΗγ 15 γερίας. Λααγπια[ε]α ω«.ζῶηε γη. ---- 
πέεβας πι. Ἱτα[απιω, )ο/εάφμε δευεγµς, εβε[ίο {οἱο [οα {γε ἐπ πιο 
ππαίμ απιρ{[ιηή, [ιάΐο εωγατνεγας {ωπηιο, ωἨ αφ ἐῑ]ωρ αὐ Ειῤῥηαίο 
κ. ολα Ἡ η, πανει αά Τισγίάεπι εοπΙηϱΥ ΕΝ. Τμήᾖιιμηηφµε αἲ οπημία 
ο οέαπι εί εσίεηι ἴοα ῥυγραγὲ, φμα φμοπάαηι [η ]ία Ῥεηία ἐἰπιεπίει, 
υ- οὐ Γακογμηι οὐγμέγε πιίκονωπῃ. ΓΕΑ απέεπιυαΙ/εβηγραιά, ὃτς, Πίτα ἵτα- 
΄Ύυὖε ϱαπα[ϊό ουεπι Λπηγος (Ἡτοπιεηια]ες α]πητ) ε ενος (επιρος18 
-Ῥτοσεβι {πβοςλτις δε ατίἆ πε, ἃ Τ{α]απο ὃς θενετο ἂξ πούο εΠοΠις ὃς 
᾽πππάατας αἴαυς Ῥρήροτας εῇ. ΄ Αι οααπἱ ρεπιό Ρρτο ἱτεβατίοπε να” 
αρα {οἱ 



























ἂν 





εἰς αἆ Ὅν. Ώε πατα] (ο]ο Αὐταλαιαί, Αδυ]ρ]εδα Ίπ ΗΗοὰ Οεπ- 


" ρτουίὸ αΠειίε τη (ἄλλα, «2ο «ορ ο” ο δ) ού. οι 


ο υδαῖν Ρτοραδί], αδά΄ Αὐς. . Ἱποαγοείατας βΗε1η ο, αία 18ί γἱ κ: 


ο το. ον ο ιν ο ο ο ο ν Ὢ ο . 
3 Ητετοκτκ ἘΕΙΤΟΙΟΝΤΡ πο σαβς 
Ῥ 1, ι τ ων 
(Οἱ ὃς Ρίο Ιου αιπαπίτατα (υδῖ: Ίακτα: θαππίσα: Βαδείῖς πιοναυαητᾶς 
ααριῖϊνί Ταφαῇ,) εχελνα(υς Είεναι, Ροβ Ἱπνεηίαα” δε εχευ]ταα πανί» 
ἵοπειή, «οπαρογίις ε[ὲ λα]ς εεγγΙτονίο ὃς αχὈί Ιποοπηπιοάας, Ρρεγ]ει' 
απ αὓ Ἱνοβαους υπὰ ουσ] Ππετοῖιοις αὀ[εγεῃς. τν ΣΝν 


ο ο 





































3- Ῥ 
ὃς (ἀΐοεητε 5. 5ο ρτιτὰ ) Ιπάε εἀιέτης ε. 5εὰ απ Ιδί πατας, ἐκ 9. ν ν 4 
Εἱ1156 πον σοπβα:,. πες ἠὈί ]αγεπτέεπι τταπ(ερετίτ: πα {οι ταΏ5 ρ]αί- 
απὰπι ῥεχαρεμαν της ἁήοςβευῖτ εκ “Ὁ), οὔπι δεριπαρεπαγίας ὅς οαπίπα- 
τίης ἀ[οεβϊτ εκ Εαναη. Οτιεηία]ες γο]υπῖ εὔΠα ΠαΙΠΙ 1η ζώῤβα, ὃς 
1Ὀἱ εἶαπη (η γιάεό ) Ιποαγοετατπη : αὐοά να]ἀὲ ρτοῦαδ!]ε, απ] εαταής 
{μὶτ Ππιρεν]αἰἰ Οἶνίτας {εα δεάες Βερία αὐ Τρίο ΤπνρεατοΓε {ει Ρατῖ- δα 
αγε]ιὰ (ώδ ( απὶ ρείπς ἴ]]ας ραΐτες ΙΠποο]αῖτ) ἀεποιπίματα, αδί Αὐία- 
Ἱαιπί ραΐες 4πενγ {αι εκ {αργειηῖ εἶα Μπιβεϊς, αἴηπε Ι4εὸ ΑΌτ. 
πεσεβατίὸ α1δί πατας: [οτὸ απτειῃ ρἵορίες ρεΓίεσοπτίοπείη, Ιπάε {αρε- 


"πα τοβες, 0] ςὃ «λος δε Λάθος «ο Ρέα ωγ {η α. Μι. κ 
α[ίὸς ἀῑοί των ἐπ Βοὐγίοπίό, {μα ε Εγδε. Ἐι φπϊάέπα 4ποός Ρε εἴρια 
υ1ος Ἠισαοσυα ἵπ Ἐ]γιιαϊάε, ΔΡα Μοἱαπιπιεά κος ὁ ., 


θε ὸ ό.) «) Οδ] αβλινξ «] κα) Λαξαῖε [οἶπ «ὐγαλαπιὲ {η ἐπ 
(ελα εν εεγγἰεογίο Ῥαδεί ὁη ἐεγγᾷ Εγ δε, ἑάρμε (τε. ῥΥςεγεηΕ{ογετη (ΕΛΜΕ 
{αγ ΕΠΕΡΟΤε Νπιγζά1 Απιπεά 10η ΤΜ{ αρ ρίασες οριπ!οηες Γεςεῃ! α. 
νο Ετης : Ἱ ν πιο 

ω]νς- λα» 99 9549 ςώ κο ες] ῶ,, 5ο δδγῶ «λλ 3 ος κ υ] ὁ 
να ΡΟ Ην ην νο) »λὸ ει 
Κασς 4ὐγαβαη [ως Ῥαΐεγ Ῥγοβῥείαγκπι 89 (Ὅγοπα δαΠΕζοΓΠΗ. κό 

ζωὴ παίαἰε {οἶωηα εως {η (Ὄέλα εκ Μεγγή{ογίο Βαθεῖ. δεηὲ φἱ ἄἰεκμέ Τα μγόε 
Ῥεγχα εν αἴηίσπε [αγα[ο. {ΙΙ αἴοωπε, Λα Γα Γωτέ {η ων ϱ) ῥαΐε 
ο[ω: ῥογεσσίε εωηι αά Ῥαδεί. -4ί α[ωπὲ ἸΝαίαίεε]ωυ μή ε ν δῶν[ίεα 
όμβς ] ει ἀῑίοπε «4)ηνᾶς, ἑεπιβογε Νέπιγοά σἱραπές. Ἰάεπι Αλογα. 
α1ϊο Ίοςο ἀῑοῖς, κα9)) 54) ο ὰ ἕ-κ-δο-δ μα} ομως 1129 δε 
σον οὐ ἰάδ ρε ο) δλςη «ελα εί! εν ζς ἠμέεγ βασοι Ετάε Γ[ει (δα 
ὧεα ] απεἰφω[ίρια, εμέ γεἰα ές [ωήέ «4ὐγαβανι «πίσω Ὠεί, εωέρακ, 6 ἐν 
έά ζω παία[ε [οἶω εἰ. 9απῖ απτεπι ἀπ Ἠ]ας ποπημῖς Ότρες, ἀπ 
Όν5 γίάε ρίασα ἵπ Επε Ἠπ]ας Οαρίςς. Αριά παρει Ιαπάαταπ Απ. 

ον] 


Ορ. ο ϱνετεκυΝ Ῥεκδακυμ.]] 23 
τοτεπι Α]πιεὰ πιεπιοταίας ε]α(άειι ποπαϊπὶς Ἐϊαπιου, ἃ Νπηχοςο εἴ- 
{οῇαπι, ο)! ον δύθ] ςδ]α)λὸ 119) γκο») 260) 99 -λς) ο 
δ6/ΞΞ)Ι «λὴ ον 9 --» ο -ὁ ο) «--α-κ--ὃ Νέτο ἶρας, 

ο... ὼ εγαξ φμἱ ε[οάιέ αἰέφωοι Εἰωυίοι ἵπ «4ἱ Ἴγάρ (μοι; ἀεαμκίέ εκ ἔα- 

"ρόγαέε, ϐὲ αἴοίῳ ε[ι[πιοῦί εῇε Είωπεν (ὖθδα ὑπ υἱᾷ (ῶρλῥα. ἩἨπεςς 

ο «ρλα εβ υτὸς ἵπ Εγάς οἵ εβ Ολαϊάφα {ει Τετειτοτίαπι Βαδγ]οπί- 

ο θσπι. Ὁσοίο (λες ππεπιιηῖτ 9. δειίρτυτα,2 ερ. ΧΙ, Εἰ εν 4βγγις 

ο αγαδωκέὲ ϱοἱοποί ἆ Ῥαύ ε/ ἓ (ελα, ---Έε ῥοπιίπε: Ῥαδε[ἠ εοἰεῦαπέ δµς- 

ο κοεῤ-ῥεπὸςή, 66 ῥοπιίπει της (ῶ/ὁ εοἰεύαηί Μεσα]. Ἠπς γἱάεπιης (πεύαπι 

αἱῆεεχ ρτηατίῖο δς- ρισαἱρυῖθ ατυ]οιις τής Εγάε, ἃ απᾶ Ἱπιρετίϊ 56- 

ἀεδιαπάεπι τΓαη/]αῖα οᾱ αἆ Βαὐε]ειῃ. Ἐς απίάεπι (ὥεδα αὖ ΟτἴεηίαΗθς 

ο ππεπιοταας Ὁς υεῦς Ἰοδιὸ οχταης, «αιαιηνί γετεί ρ]οτᾶ ργ]γα(α, 
ο δεὰ ἀο]επάσπα εβ αιὸά ποβτα Οἰα]άκα ὃς ΑΠύὖΓια (ροτεπβίπ]α- 
το απμν οἶῖπι Μοπατελίαέυπι) Οεοριαρ]ία ϐε γα]ἀὸ Ἱππρετίεσία: αἀεὸ 

-αὲ ποῦί» ἵητα: ροιεηίίᾳ νε[Ησία νὶκ ρει([εηαί Ιλεςας, Βαδε]ῖς αἱ ἆεια 
Ἰαὰ ρτοςα] α Εμρ]ταϊε βεις ᾖοςίὸ αρποείτας, περοῖς υπάς 1,ατεγες 

αἱ αἀῑβεία τταπβροσίκης, ου]ας {α/πεη Ἰοσυπα οεσυραί ραϊνα γη]: 
εί επίπι ἀσεβιι αά Βαράλά ττῖάο Ἱπάς 1πετε αά Τ{ριῖπι ταση, 
ςοπίγὰ αυλπι ποβγαίες «Γεάιηΐ, 

δε 8 αἆ γεπῃ γεάςαη, ουΙ πεπιρε ὰ Δγηγούρ 1η {ομαςεπα {Εμ {ο- 
γεαπα ἴεας Ρτο]εόχις εί Αὐταβαπα, οαυίαπι τεδᾶῖτ (οπάεπιίγ Ῥετία, 
κα ο. ἀππι Ομαἰάαί [{εα ρουὴς (ναί ὃς πιγοισ Ἱ ρυσ]ςς 

 αοπι Ιστία Ἱπ εαπυρί5 εχίῖα υτὂειπα Ππιεητί εβεπτ ὃς 1η ε οεσΠρα(, 

ο ΑΡΓΑΠαη ἵπ ΕΟΓΗΠΗ κος Τεἰωύγωπι (ίει τ-Έζλ Εαπαπι) Ἱπρτε[ας, 

ο οπιπῖα 1άοἶα ἀε]εεῖτ δι {τεριε: ὃς Ρίο 11ο [αείποτε, Ἀιηιγοάί Ώεςίείο 

ὰ Ολα]άαῖο ἵπ {ρπεπι οοπ]εᾶς εΠ: αὖ Απρεὶο ἀπίεπι Πρετατς, πες 

1ρη]5 ευη Ἰαάετε ροταῖε, Ίήβα Ὀεῖ, ἀὰῖ (ατ1η. Αἰοοχρπο,) Ριοερίς, 
ΡΟΗ «λε δω Ίοὰ «ν λὸ ὦ 0 ]ρλών ε[ίο γε[γἐξεγαπν 8 Γαἰα- 

ο απ εγρα ὐγαβαπωη., Αριά Κας Κγτϊαοιαῖ ἵπ θγτογὰ Ὁα]επάατῖο 

(4 π1Ἡ οετῖὸ ογεάίτυπι, ) πιεπιοταίας ϱυο ἀῑς 1ὰ ρόαήπ {π1:, {ς. 7α- 

τ μα ο [μέ ο ὁ «λλλςΕ) ϱ499 εα[ιω ὐγαλαηε ἐπ ἐσηεηνν λεία Πῖ- 

- ποπιο]α Ἱπ ΑΙεοταπο εχίαι Οαρ. ΧΧΙ,ρ. 197, αὓ 1ῑμς Γεπιροτίς ἀε]]- 
 ταπσης Τιάρῖ αοεερτα: Πες πῖταπῃ, εὖπι Ρ{ειἀορτορλεία δεερίυπι 

'Μοπασμπι ὃς Γαάσμπι φπεπάαπη ἵπ οοπἀεπόὰ Βε]ρίοπε οοα4]πῖογες 

{, [οπαί]ταη ει Ὁ271εἱ αά (επ. Χ1.28, απο Πβοτίαπι Οἰαϊάα]οὸ 


ο πρεσας {εηπεηίς πιοάο, 111 ΝΤ κ)]νὸ ΩΠ13Ν Γ) Ἠο} ΝΟ} 19 ΠΠ] 
ο )ωζοίοἱ κ 4τοἰδὴβ 










. 
ελλ. 


στ] Ηποτοκαδι Ἑ επποποκᾶς Εαριῦ. 
«Αεείαε φσηο Νέον ο ῥποιεοὲ. «4ὐγάβαπιωπε ὑπ Γογπαεεήη ἐσηή, οὐ. φικὸκ] 
«0 εφἰεγοὲ. άο]ωη Γωωπη, μὲ πΦη ε[]οε λα μις ροών νρστς, ο 
λα Αμα Η[ο ογέα δῇ Εαγ απο, «ἰεεπαο, «δὲ οὐεεγέε ΛηΓοΙ, [αὐο ὁ 
Ῥαγήεδς εἷ με: [η οεγὸ σέρεγῖε -4ὐγαδάη, [αῦο ἃ ραγΗ δι εὔνωα, ἔὗρι 
ημονή ἔφα [ει οἱάεγεΝ ἔσπενι 10η ηνία 1η ε[ευι άλγαλαβίµηη λε- 
τηηῇ Ὅν ρογδε 7μο' πηον Ε]αναη ὐγαβανιέ [γαξεγ αοδηα ἑἑομέδης 6 
ορατής Ρ]εης, ηέαηέπνή, Ίσπενι ω Π0Ἠ ϱοηιύωγεγε Γγαὔγεηι Γωη ὃ Νμ 
| τν ἠανόφ ορ άσιν Γαία] 4η εν αἰΗ/[[Ἴπιο (α]ο, εὐη/{ωΡΛΕ ων, Εὐ ηογ- ή 
πρ οί Γαγοη έσται εοη[ρεδη Τεγαε) βαµΗ [μέ φαν τοπικ (ως ει 
ϱη Εργγά πα έν {αι ῇ {μα ἡμ μήλά {απ ῥαγατεΓαπΕ( αεί γα. 
ῥαπίο {γσεγί ε}ης. δαεἵα 5ειήρτυνα ἀῑοῖτ μδά Έαταα οήείη Ὁγαπποάό 
πυίεπι ΠΟ 1πᾷϊσατο,' Αῦά ταριας τείετε, Φωδά εὗπι 4ὐγαβανι {πρεν- 
σε ο. Τοπῤίωπι, Εαγαπ {}6ῤεΥ ε] ο εν Μεπάηη σα 
εοπη ο, θὰ 
πάς πβτίάης, ηὐδά οεείᾷέητε ἀϊβΙά[ο Ἰηέθε ΑὈεαανιι ἂ Μίπι- 
ράππι, ερηῄζ]ριο Ἂιλμις οκονεἰεμεώμεήν οὔουταπι ε[ε Ῥε]απε, τα 
η Ῥευό ΟπΠεα {οι Οἰπήουπι αρππίπα ππ]είεπα, Ἰάσο]οἰαίταναπι εκ- 
ετοϊεπι ας ταὔοηε ργοβίρανΙε: ὃς αυὸά Ἠογυπι ΟΙπΗσΙΗΗ απο 
Ἠτος] «εΓεβΓµΠΗ ρε Αζειη (αἲ. ρος Ἰδαγδηι ) ΡεµείταΠΒ, εὔπ1 πε- 
εαν]. -Τπ απο ὄγτοταπι Οαἱεπάατῖο (σπα οεγευπι δι ποπβίπναπ 
Ἠπείας) Νπιγο. πια Ιητειίοότας οέχανο ἀῑς Ταρής {ει ΤΗ, ου! 1δι 
αά[εήσητας, Κω). κμλς 445 «15. ΤΡΕΥῇὲ {ο Νέπηγοά{, ἐν ΑΗ όντα ο. 
εί Ιο, | φαρ]ιιοδα]η. πιέπελἠῖε αιδίς ἀῑ χα: «9 Α. 5 Ταεβαγδε δα 
λωο)λκὸ Το ανν Θ9)ὸ ἔλω κ» {η φιό εαε Ο/βεύπα ποπεαγία 
γο/. σεν ιν μι 
1 Ἠλιδία ορ]πίο 4ο Λγα]ιαιηϊ ρτο]εδίοποα Πα Ίρπεια, (αιμα! 1 Αἰοοτα- 
παη. αβυπηρία δε αἆ «Αταῦες ῥνορασατα:, ) νἰόεταγ θλαἰὸ ἁλρ ήν ὡΐ 
ΡΕΓΡοΓΔΗΙ {πτεύρεοιαϊοΊοσο Βϊδ]ίοο θΗἱ οἶήπι ὰ νετθτ]]νας Ταδατῖς ὃς πα. 
Ρόμὴς αἲαᾖ{ΐδ, Ἠαμά {ατῖς χεέὲ Ιπιε]]εόχμε εὔ. δαηι εἶμι Αυκαΐαπι 
1261 ριοπήῇρ {τετμς, ραϊγίαπι {παπα Ίηα ἀἰνίπο πιουίτης ἀε[εγυῖς, δε 
Ρεταππρ]ππα 1Βἱ ραιεϊπιοπῖαπη τε] α1ε, πε πογαπι ΠΟΊ Ργομ [αι ρατεῖ- 
αιπ Ομετει, 16 ἀῑοίεας ἃ Ώεο εδω ΠΟΠ ΝΏ εκ Ὅν έδα/- 
λοῤή: 4ὔδά νοἰώπῖ εβε εκ [σηε (Ὀα]άσογιση, απἷα Ὅν εεἰαίι βρηϊβ. 
σάς Ίσηεπ, ΄ Εἶπο νετέτες Τοάφὶ παρὶς αουπάαπιςς, οἱ (πτ ΟΙβας 
Ππο (εππρογε «ε εἴ ρτοπππίανΊε, ) ΤΠ τοις τεμριοβς εταπί δω(ρὲ 68 
έαο, εχοιάσέπ {αρταβιόταπι ἹπυετρτειατίοΠεπη, εάπἹαπε οοπηπταΠῖ- 
εἂγαης ΄οσπι ΟήβΙαπῖς, (Ίητου α1οδ οπή Ὦ. ἨΙετοηγπιο, ) ὃς Ροβεὰ 
επαι Μολαπηπιάς, «οποἰιάσπὰο απὸὰ ΑταΏαιη οΟΩΓΙΑ οκ λομες- 
ΗΝ οἱοἰαιγίαπι 







το] ο ας 





ἹἀοἱοΙαιι]αιη οοπτεπάεπς, αὉ 16-11 μμ. ΘΓΟΗΥ- 
πας ου Τμάεογωπυ Εαδνίαρν γοσαί,. ο. απὸά {ᾗατάα πηοτίμη {είς 
ἵπ Ίρις ϱἨαἰἁροχπα:. απαπαγὶς νεγυπι Πτ φπὸά Ε]αγαη ας ὠ λος νά 


Ἠίεγοηγπηης ος ον νοςαγεταῖ Εαζωίαπη, ρα εν 
γ]άετυς ἀφ οι εταίενε , νο υΝειδίς, Γετα να ἡ]α Ες 1. 
ζυα9 Γωργὸ ο κήκαν, νὰ εστε[βις βὲ Τλατε κ μα στ 
2] άὐκα η Γι ρπέο 9ά [όρια {προ ή νο 
. ο πμνωάνς 6 νά {μεγίς Βεἱ αωκέ{ίο [δεγαως:. υἱσ. ἀϊνειίῖ τεπι- 
ἴσεμς ἱπτογροἱαπίγε Ἠίετουγπνης, {14 ο[ίτιις εἰξ, {ααητ 
σωα- ενοσίςη... δεὰ, 1ης νεμ]ᾶ, Οἰιαἰἆαί ὃς Βαῦγ]οπ ποια 
1,Ώος Οηρ]άσίτωης {Ἡ Μπο ἀχίαβαης, οίά αἆοἵ-8- 
ταπῖ, 8. Θογίριυία ἆοοες, ΜΙε{ὸ ἱ ἵταφυο Ααἱἴαωτας ή, ρεερετὰπι κ 
Ίοσο αεεἰρίεµίες Ὁν Ρίο {σης, εἶναι 1ὰ γεγετὰ {αοΓΙΕ 1 'παβν Ἡς Βα- 
ὑγ]οπίσο (00ί ο οᾶςὰ Οµα]άσα ) υοῖς ΠΟΠ, Ῥίοἱεπισο Ὀρχό Ώμπα 
αῑῖο ποπιίπε γοζαῖα εί Ὁ, νιάε [αριά. Ἐπάεδίη ἵ Ῥταρ. νο 
418, τς ΝΜΝΜΑΤΩ Αὐταϊαπή εκ Ἐπροίεππο, ααί ΤπίοΓ ... 
επ Ππίαπ ἀοει]βε Ῥηαπίσόε ὃς Ἀρυριϊῖος, ἸἨάπιαϊ 
αν ος ζαφήσφήνα {δι γε, θὔα ΟΥ 5ἱς ἀῑάχα Θ)4 όν. 
πο]ης δις ποτε Ὅν π 5. ΒΙΡ119, νιάετος οσπιτα- 
ευπὶ ρίό΄ Ῥτοϊειπαί Ογεβός {ει Ὅ)γελόα, {εα ροι]ὴς ρτο 8Υτο-ναῖ- 
“ποπμίε Ὁλγβοῦ: παι φπατηγίς βία Ἰοησὸ ἀἱβεπε, απ γοπά σπη ΕΒ 
| ντε ΘΥΠοηγίπ η ΗΕ εὔπα Με ομεκν στοε σ)νῥούφια, ΕΛε[Α, 
.- ο λλαά απάο ντχίς Αὐταπαιπ., Ὡπαπανῖς επίην Ίπ. 18ο. σεη. 
τεταχ ΑΟΤαΠΑΠΗ πει αἲν Ὁν μμ ην αὐ ἨαταἨ, νΙάετυς οεετᾶ 
Ρϊατῖες ἀἴνεγεῖβε΄ αἰπιοὶ Ἱπ Με(οροϊαπη ἂν οὐ ήν «41. ΥΠ. 2, Ἱεραταν, 
Ιστία ΒεΓαβῥαγωήε «{ὐγαβαπιο εἰ ε[βεέ ὃν λάε[οβοξσηπίά, αηβεηιὼπι ῥα- 
ὕμαγεε ὑπ Εαγαν. Θύπιαπε ἵαπη ε]εβγῖς {{ ρήμα οοηιεΙΟΕαΓΙΟ 
ἵπ Ὅν[α, γάεατης 1δὶ αληαηιάτα ἀπγετῖβς, νεὶ (αἱσειι κά {πβπαατε νο- 
Ταης [πεοία Βαδεηῖες 1ο! Ἐεε]εβαπι Αρτα απ ππεπνοτία; ἀῑσαίαπη, (Ίγο- 
4ἱδ, εξ άἰσταν, ὰ Μολαπιβιεδαπῖς μη πγραίαπ)) [α ου]άς βΗπάαππεπτο 
εππηρϊε Ἐου΄ εορίοΠι», ππάε Ἐ]ανίο]ας ἵὰ πο Ρΐος πσθ ραίουπε 
οἴσιγες, αἱ νοζαπεας Ρήεου “4ὐταβαιήφιος Ιαάενο πείβς εἰ(ηιιο ποοενα 
γεεαπι, Ἠαο ια Ρίο απά(ε Καλλιῤῥη, ὰ ἀῑδξο (τε νἰάεταν) Έοηίε 
ἀἐποππϊπατα. θγτῖ νοςατΙς ωομοὶ νΛσὲ, Αταδοις δ, ολα {ει ἰ5 ο, 
ο Άντοδα, νυ]ρὸ Τηοο[ή5 Ὅγία, συ]ας Τεγηεοχῖηπι 8υϊ αν ἀῑοῖτης ᾿οροήμη, 
ο μη πηληὴς τεζζὸ Ὀσρονη τεάνπάβητε δύσης, Ἐτ φπἱάσηι Αῦα Μο- 
-Ἡαππιεὰ Μιυβαρ]α ἱρκὰσ Ιπ «αρ. ἀε γιὰ Αὐταλμαπή, 14 ἀῑ[εγεῖ γει- 
519 αβειῖε, περαπάο αΩἴςΠα ως. χι; Ραϊοι ομγο/αθ {ιεῖς- 
γε ο 





εἴῖαπι ΠΗΕ 95] «4ελατ (να]ρὸ «σλαγω [ει όκαγω, Ἠειοδίαπο 















26 ΗΠΙδτοκίια ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ5 (ρα 
92) ΕΕ εὗρι αἴοετ[αγεηεωγ ἐπ ἩἨαγγδη, ὀ0ΗΕ ἐ)έ Άκου ἵπ {π[εέέσεε [δι 
{ὐ1πιογαέη εί! 4{ὐγαδαπι, ' ΕΕ ἀείῃ εσγεαίεπε, αένεγ[α Γη: ε[ ὑπ Άοβα.χα- 
Π5 εΓαέ νία αἆ Τετταπι 5): {ς. αὓ Εαγγόη αἲ Ἀο) αιδς Ἀίπς αλ Βέτα 

γα]{οιεμά ας εγαῖ Ἑπρήνατος δὲ τταπ(εὔπά πα ρες Αταθίασι Γεάὰ (αένο- 
109) αἲ Βεγχα, ὃς Βῖπο αἆ Ὠαππαίεπτη, Ἠος πιοάο {εέχαπᾶα βήπ Αὐτα- 
Παπη] ον Ἐκ ἀῑδΕΔ 1ος Ομγβοίἴσα Άοβα ρτοδϊεταπτ πα] γκί 
Ὠοᾶί, αἱ )ουοὶ 99ο.» 7α(ῶύ Ὄ)γόγο, (1. 6, Ὅγδογεπῇ; [ει Άοδεμῄη, ας 
ευίη αἱ, ου] ἴαπι θγταςὸ ϱυὰῃη π (σετ/ρῶπέ Τῦτος εἀἰάεταπι, Ἠείς 


(» «οράγ) απὶ αἲ ΟΜείβαπι {εΠρΗε Ερίβο]απι, παπη οἶῖπι Ἰ.οι- 
αί ΙΑταβίοὸ νά. ο ο ο 4 ιο Ώρα νὰ 
Αὐταβαπα ἴἴαφυε Ροβεὰ (τά]εξχο Βαπῖπε ρες Αγαδία ρατίειη τεπάς- 
Ραῖ 1η θγτῖαπη, ὃς (ἀῑσεπις ΑΠιπεὰ Τοπ Πὐ{αρΗ,) γεπίε αἆ να οἆ :ᾱ 
. η ρ 

8 


ο] οἷ-- 





πολεο λα 4 καὶ 22ού» ϱιϱ) 5929 µΓδεπι Ἀργκα --- αὐἡ {γαλάνη αάο- 
γαὐαέ {η ε]ω/άετι Ἱεπιβίο {η µγύε Ῥεγκα. Εὲ φωίοµηφνε {δέ ῥεγογαὲ φμαξµοΥ 
6επωβειοπέθως, εκὴέ ὁ ῥεεεσεή Γή: [εωὲ ἀῑε φμο εωπε ῥεβεγὲέ ΠΙσΜεΥ εἶ 
εκαμάωπέων ῥγεέες ἐ]έως. ΑταὈυια ἐτααἰεῖο νω]ε ἰπββιατε, ευπῃ τχα]εέο 
Ἐπρίιταιε, τειεπάι Πε Απὶβγοτίηπα ρε; Αιαὐίαπι {είοεπι. θεά οπεᾶαι 
Αταῦς αρε]ία, Οπεάεπάυπη νετὸ ροπἡς επι ἡγίβε τεσίοίε ΥΙΑ αὁ δΥ- 
ταῖά; πα 1ρίε Παδίτανίτ ειἶαπι {π' Ὀαπησίοο, πδὶ εβ ους ἀῑόχαι 
᾽Αδράμε Οίκησις Ώοπηοἰ(έωη «4ὐγαλαπιί; οαιοά ετίαπι αὐ 1118. πεβίοι 
Ἠοπηπίθις απἀϊνι. Ἐτ ἀαπι Αὐταλαπα ἵπ νεταβιπριὰ ΗΙὰ υγοε Ἰαῦὶ : 
τατες, α{εἰγΊτ ΠΌΙ Οεςοποιηῦπι, αἱ Είνεκεγ Ώαια[εεμ: Αηπτεὰ επίπι 
1]ας γερίοπί Ποπηῖπες Βπετυπε ΑὈταλαπιο 1ᾳποί]. ΙΠίερταίη α]ας αν 
Ραϊτίαγε]να ΗΠουίαπα {εεΙρβτ Ἡεσλίσμ5, φπἲ Ιπῖες ἀερετάίτον Αωἴογες 
πυπιεταπά 6. Ωποιποάο αὐίεπῃ πιαχίπιον ὃς ταριάιβιπιος Ἑ]πγίον ἵτα- 
Πεοετίηϊ δι Ποάιὸ τα]ιείαπι, ἵπ Οτίεπῖε ατἴεπι παῦθεηι οἱ πιά ρεε 
Άαέει φιᾶ: 1η 5, ΒΙ0ἱ115 νοςαπίας ΟΡ ῥάψωδ, οι οοπαμτεχ ρ]ωσῖ- 
πηῖ8 ο ολάι Γαραῖ», πιατρ]ηὶ αρρ]ἰαῖῖ5 1ηβατίς Ῥε] 1ος αἆ ἵηβατ Ὑε- ἍἊ 
Πεατυπι. Τα]ίφνοσαῖης ος ριλά, ε]ήίαιε Απτζεχ Βατίατῖα δει 
{ει οοπιραέτοι, εβ νο παα-ρλἐτ, λαεζεν. Βατῖς Τυτοῖς αμα 
«λκω δ41, ὃς ΜείοροταπιΙεπ/ΌιΙς δι. Αέῑοκ. ας ατῖε αι υἱ πυ]]ας 
Ἐἰανίας εἰς οὔβει, ὃς πιαρπα Μετοῖυπι. οπεῖα Ρει Τρίίπ ὃς Ευρ]τα- 
τεπα {ΕΠΙ περοίῖο ἀεροττεηῖ. 4 
δεὰ ιξ1ῃ γίαπῃ τοάςαπι, ἀῑὶ έα[αέπῃ {εα (ὖαί ἀαί (πρὸ. κίνν 
οι [ουχί 














ορ.1. ατεκλυν ῬΕκδακΜ, 77. 
ιοἰλιοχῖς {ορί,ςαι{ᾶ, ). Πο ἀεποπιήπαςί {ωμε ἃ πΙΦ2 έδε[εὰ β11ο.. Νας]νου 
αΓι ΑὈκα]αποί, οή απὰ ουπι β1Η19 ὃς ρο[εουῖς ἀἰόχαπι τετ η ὃς 
(απάςΠ ζοἵαιη 1]αΙ τεβίοπεπι Ἰπμαιτάτυης, Ατποιημώσμη εἴί, φπὸά 
ο παπι] Αὐγαίιατη [ σε. ΧΙ. ὅ1, ] ἀῑςαίαν εχἰνΊβε εκ ολ (ὖα[κοΥ ει, 
νὰ 5 (Ῥε[εα ὰ αιιο 181 ἀεποπα]παιί {υπτ. ζσομασ {επ]οσ]5 ἐταιτῖς Π- 


) τμης ο μαμάο ΑΌταμαπῃ εχἰγίε, που {ωῑτ πατη: Μας µοἵεπῃ γετὸ, 
ο ωσο 8 β[1ον (Ίπτες ᾳμος (Ὀε[εά ) πΑΙΤαΤΟΠΗ {αὶς ΑΡΓΑΠΑΠΙΟ: 







- 


1.1ο,22,] (η υ Αη σταπι παποῖαπι εἰ αηιεὰ {παιάΙτη : 
παπη Π πατί {ωἱΠεητ αηῖε εις οχίτωπῃ, Αὐταβαπη 14 {ατὶς πον]ῇει, πες, 
{ταϊκί Βἰογαπα πατϊνίτατεπι ἆαπι Ίη Μείοροταπιία εται Ιρποτβῇει, 
5εὰ ροβ Αὐια]απηὶ εκἰευιη πα{οεῦατις ἔδε[εά {δὶ δεάεπι Βρεη, ἃ απο δε 
αῦ εως ροβεςῖ» Ι]ία αιὸς ἀῑσία «β: Ὁ)) (ὖαίάπογωπη, εόφιε ποπηῖπε «6- 
19 εναΠτ: ὃς τοῖς 1]]α τεττα ἀῑόχα ει (ᾖα[ίσα, ὃς πιιπὴς τεόχὸ (α- 
ο. ἸΙάεόφιε Μοίαιςα Ηιβοτία δετίρίος (αἱ Ιοπρὸ Ροβη ιαπ Πία 
οιηπία ταπίαέτα {ὗητ, γἶχῖς,) Ρτοἱερτῖοὺ εβΠΙ γοςαγ]τ Ὁν (λα ἄπογωπη ς 
εὖπι ἀεβμειατ αἆ «αρίυπα ποβτυπη ροΏὴδ ἀἰχίΠε, ὐγαδαπι ευ εκ 
Ὅτ, μὐ1βο/εὸ οἰκεγωπὲ Οὐα/άαὴ. Ναι Αὐγα]ιαπηὶ Γεπηρούε ἴαιι ἴπ. 
1η πό Ξ» (ρα {πετμπῖ (αητλπι (ναί {ευ (ωιῤαί, [εἰ]. Ῥο[ίοι 
τά ζ(ώρδι ρτοίαρία τὸ Ἀδ]πιγοά απἱ οπιηἰπιούαιη Ρετ{εςμείοπεΙΗ ΠΠοΙΙΕΙ 
{υπεῖα ΑὔταἨαππυπη, τεἠρῖοπῖς σαιι/ὰ, 
.ςὩσαπιγίς γετὸ Αὔίαπι ἵπ δαςΓᾶ ΗΙβοτίὰ ποιπίπετυς ρεὴς, {αὶς {α- 
επ Ε]1μς παῖα η ηΙπης;. παπι ἀἰουητς ὐγαπι 9 Λαεδον 6 Εαγαα, 
εοεπΙ οιάίπεας ὀδεηι εἰ Εἴαηι Ἱαβλεί/, Ιποιρίεπάο ὰ ]απίοτε, ΑΡεαπα 
επίπι γΙάετυς πα(υ5 4ππο ροβ Ὠμανίπηα 149, Τεγαιδὶ 4ηπο 129 αἩς 
αλο, αμίοιε ρἀάειόάο ΑὐὈταπηὶ ἴΑἴεΠΙ 7 Φηαιάο ἀῑίοεβΙτ εχ Εαγαπ, 
εοιπρἰειπε Τεγαιδὲ τειπρίθ 205 4ΠΠΟΓΙΠΙ. Ῥοβ Ἆος ἔεππρας ΑΡΓΑΙΠΗ 
αμα σαδ 1η Ὁαηβαη, πηρίαγίεεχ Γήσταμ, Οἱ ]αίή ταπα ππαπ{εταί αἱὶ- 
αὐαπι πιμ](ος απΠος, (αι υέτε ἆππι πιογεζεΏΣ Ῥαΐες εἶηθ,Τεγσεῤ:) 
α μία ἀῑείτας εχρογιθίῖε {εοπί ΟΡΙΠΕΛΙ [μύγα πείαπι 6 οππος «4πίπιας 
4 μας Γερεταπὲ 1η {ήργαη, φποὰ {εεῖΙ[[ε τεφυΙτεβαῖ πλμ]τοζυπῃ απΠοτΌπι 
τεππρα»; παίῃ η βηε ριφοεάεηεῖς Οαρίτις ἀῑοίτας, 7επίεπίει αά Εἶα- 


ο δὲ Λαδιάγωπε. «Ἄεπηρε ΡοΒΩΠΑΠΗ ἱπςαγοετατΠθ ἔπεται Αὕταπι ἵπ 









' ὃς Ἱπ Ὅν, αἆ εγἰιαπά πι υἱτετίοτεία ρετ[εουοπεπι , ἀλςείπι ες 
Οµα]άαἃ αἆ Εἴσγαν Μείοροταιηῖα πτθεπῃ, Ιδίαπε πιαπς αἆ πιοτίεπι 
Ῥαιτις {α1,δς απα βατίπα ἀῑίοεβτι ροβᾳ παπη αἆ Γεπιραςδὰ Ώεο αΠῃσπαίυπι 
 ριαοίαταν {αεται. Ἐτ αυπἰάεπι ἀεειερίταπα ΦΙΙοεγπίαπῃ πες {εςιι 
ο Ῥοίαγεπες οοπιπποάὸ τεπαπεΓε ροζατ: Ιάεόφπε γεἰ «ὰ ας «απ{ὰ εχρε- 
-ἁμπάσπι εταῖ ίαυς οὐ πιογῖοπι 1ρβ 19, Ἡ 
ΜΗ Της Κ. 1 χ 





Ἡτετοκῖτα Ἐ επ] λος 


μη Ἱργααϊδείς ἐοηΐαε, Αὔναλαπηυπη εκευητοπη ἐκ ὖγ οι. 
{ειι 072. πα ααηβνΙῇε 1Λ΄Με(οροιαπῖαπι αἆ 
741, ὃς ἴπάς αἲ εορποπίποπα 1 θοίι Ὀγοί να λ μα, πό! παπα 1η δι | 
ποτε ῥεῖ Ῥ]ήνεο αεῦες εταπίειπά μπι, ) ας ην. Ἐτ 
ἀθλλλωπη ο Ἀπὰ χιτ δεἀεήα ἵπ «βαν νὴν λ Θουάμας ντ 
μή Ῥνα ΚΙγ/αιδ το 4γδα”, αυ ήε αι 1β γὶ 
16 ες, ῥατεί τὸ δε ο πρ νήραῇ! τοι εκ ος 
τεηὕαπα Γερπατεῖ 1π. Ἠπετοίο]γιπή. ε ροδαμα πα εα 05 απ] ρε 
ευπῃ {εσπο Ηιέτο(ο[γπήταπο, εμπε με ιά ἃεβ κα ΕΙεύΓο, 


οἷα π1Ὀ5 {6 Ὀρίαπεχς ᾿Αάεῦ υτ έο ]οέο ΗΡΙ | θοάσμ 
.... «ανής πιο ων κας ή πο. ποὴ ο 








πα ης, σος Ιαδίεα σοΏσείῃε, «ξάθυὐ όν αά ΛΜ{αὔτε; ὂ 
οἵαὴι Τέτγαπ] ρεοιηήββαν υὲ Ιαβταγες ΕΑΙΠ, 14ᾳΜε” 
νἰπὸο, αἲ σεν. ΧΗΠ. τ7, δμγρε, Ρεγαργαἲο ἔεγήα Ρε οηςέὴ | 
ὐ αμα πει εμας, φεΐα δὴ ος {11η καπ. τῷ 
΄1οεμο υδί Ῥηπιὸ ἐκτύακ]ε Αἰταυς, εταί Ῥ]απήτῖες αὖ εο ολ 
"ΥΠ λΛ{σγὸ, 1. ε. Λίοπελα, ἀορεπ, φπία ἘΏευς 10ῖ 4ρρατεῃς ΑΡίµάπιο, 
επ] πποπίς, Φάγφὲ, ῥεγαθ/α{ο, ἃς, Εί ελάεπι ἂς ἑα{ὰ, ῃς ἀεποιπῖ 
Ες Τεγγα Ἀ{ογίαβ {ει οπ Μογίαν, ΊΠρεί απο ετἰαπᾳ ἓκ 
ατε, (ὃς 18ί (απᾶςπῃ οκιγαέξαπι {αῑς Τειπρίαπι ο. 
υδὶ Ὠοπήπας πποπιήτ ΑὐταΠαππυπα πε πιαζατει Ἱαασυιη. Ἰηάς ΤΠ 
Ῥ/α]ιπῖς 1Πε Μοπς νοςαῖας υπ ηπ λίοπε Ώουιῶν Ἠοπηϊηῖ, ὃς ἵπ Το 
ο απ Λ401/ Ροιῤηέ, ὃς τν τησ 7εβουὸ ᾖγε, ἰ. Ε. Ὀοπιῦπι μήν 
ουἱήεδήΕ, αυϊ Ρεουάσθαϊ β81 Απεϊέπι Ίσςο Παπεϊ: ππᾶξ 
ρρν ἵππα αἆ ολλ ξ- ἀσδίοταπι (ποβατοπ] αἴηιε άμα 
1η ΜΜΕ Βοπήρέ [γεταὺ Ἱ ῥγοσλαεδέ ιν. Ἠόεηπε ᾖάαπα εβ, ας δι 
οβ]αιας Ἱίααςυς εῆει Ἔγρας (ΠΠ ροβεὰ ἨΠεγοί[ο]γιπ]ς Ππηιπο]απαϊ 
Ὁ Ρεσσατῖς Μαπάί ἵπ εοάεπῃ Ίοςο {ει ε]αίάεπι .. ΓΠ1Ο ο. 
Ότο Ίβεπι εχροιτεόῖο, πια]ὰ ΜεταιΠε[ί ἀῑότο Γόλγοθα Ρτο ) 
ζάῑρα, Ἱ. ο. απ. ο Ἠιετοίοϊγπην νιάε Ρ]ατα {π οονδδης 
44 Ίήπεγα {μπα Ἰπ ηος Μοπίε εβ Εεείε[α δαηδὲ δερη/εργέ, αἲῑὰς ἀῑ. 
τα ᾽Ανώνωσις {ει δε ρ) ὅαρο Εεε]εία Κε[ωτεδίοπη : αἲ υδί εταῖ Τεπι- 
Ρἰαπι Ηἰετοί(ο]γπηίτασαι, πα εξ ελ) ως Μες άκτα, 1 , ε 
Εεοίε[ια : 





σαρ.2, ΤΕΤΕΚύΜΙ ΡΕΚΕΑΠΟΜ.᾽΄ 70 
«Ἐοείεβα εις ΜοΠρνηπηςάαποταπι, αἴπαπι εκίτακΙῖ Όπιας, (πο πο- 
απίως αρα Αταζηιι Οεοβτορλος ρα Ότῃς εοῖα εἴἴ ηζε]Ηρισας. 
ιτ Ὠμπεσα απ ΑὐιαβαΠ ραΐες ἴπ 9, ΒΙἱ19. νοςατήθ η (ζοπνεί- 
Ῥους {ιὰ Τεγσεῦ, Ἱνασαετατ ἁλίά επίαπι Νοπιεῃ Ετηπίομηα ἃ ρατεπείοῃς 
ἀπατυπα, ἄς φποσιις Άρταβατι αρία ρτος]ἀυδίὸ ἵα ριερίτις Πασάς 
αἰταὰ Ἱνοππεπιάφιε Ὁμαἱάαίςαίη, πο ποραίπατς Βιενατ αρα {ποδ.Ναπι 
επηθκ ὐταπι εἶλι ΟοπγειΠοπΙ Ἀίοπιεν ροβπηπΙὸ µπάΊτηπι, 4ὖο 
Φσπίβοατυς εως {ου (μζ11ημή ῥα1εγ, Πνοπουί5 οπή Ἡς γοσλεµς” ευ] εἰῖ- 
Ἅπα Ροβεὰ Ώενς αὖλας ΠοποταΏς Ἀρπιεῦ Ππροβης σσηηση 4ὐγα- 
ᾖαπι, φυοὰ αὐυτενίαιαπ, εβ ΠΟΤΙΤΠΥ 3 4ὐλγαύ-ῥαπιοή, 1. ς. ῥαΐεγ 
το Πασπαλά υνώ 5 «ἶἶπα ε]ιι ..... Ἡ{ απεπα πιαχίφ ὃς ας 
. Βε]]α οα.1ἱ ππαηεταἱ]19, ὃς ά εο οΠ)Π65 ἔεγγαι ΠαΙΙΟΠΕς Ὀεπεάισεπάα» 
εὔεωτ. Αριὰ Αταῦςς δὲ Μο]ιαμμεάαπος οηιηςς (ας ὃς ἀπ Β.ΒΙΟἱ19) 
Αδτρβαπι ἁοπατης εί Ἐρίτμειο 54) «λρλ- (λα ΙΔ), 1.θι '{πιέρης 
ο αλείς Νεἰαἰιὰρ {αρὸ ΠπιρΙοίτει ὃς επηρ]ατϊοὸ νοζατας α, ιὰ «ΑΕ, ὁ 
φίλθν ι Ἱ πο | | - μι ρε η σ. 
ο ὩὉμιὰ Ἀπεττ εἶα Νοππσα Ἐτπίσμηι Ο)ναιἁαῖευπι, πυΗΗΟΙ. Παάεπὺς 
ἀῑάῑει, ΄ ἨΜας απἲοπῃ αριὰ γετεγος Ῥεγίαε Νοπιεῃ τη Τάρτο Ρῄατ/ὰπερ 
Μαρί ρυοάίτας {Πε ο) ζργοάη, φὐοὰ ΑΠηπαπάο αἰ]ὰς 1οἱάεπα 
{ερεσπα περειίτας οἱ ζεγ[άη ὃς ωορ.ζεγῥάπ, ποῖαης Ὀἐνήεεφ, [ει 
-αἆ νετὂππι {τί επ[οάεηι {ει Ῥεομπία /οβε[ογεπι : τς επΊπα ἕαπα ποπηίπε 
αμὰα το ρίε ή, οἰνιάατυπν {απιᾶ ἵη Οτίεπτε «εἰεῦτῖς, δίς (σεμ. ΧΙ. 
3: ρεἠδετας Ῥεεογέδαι 6) αμγο αὐ αγσεπ/ο αθβ[[ιμς: ὃς 6η. ΧΧΙΗ. 
6, αρρε]]ατας Τοπ Ργίπεερ». Ὁ πάς {οιτὸ {τ απδά γοςαίην Άι 
ἀπ αυτο ζεμά, υδἱ εἴἶαπι ραυ]ὸ αίτες ε]α ποιπεῃ {ο βίτυς Ζεγγευδη : 
10ἱ εΠΙΠΗ ἵπτες Βεπεά]έδτοπες πυρτία]ες φ1άς δαεετάος Νρείδαρρτεςα- 
ευ ]ερίτυ: Ίαις {εαύεΠς «οπΙργεσαμά! ὃς θεπεάΙοεπάί {ουπηπ]α γιάεῖ]σετ, 
Ες αί δεν, Ζεν - γενών 
ο ρολο κ ο 
5Ι νΙπι νοςί {ρεάχεπιης , ποπιεα ζεγ-γευβη {ει ζαγ-γανάπ Ῥετβςὸ, 
εϐ μπα πεσῃ» {ει ΠιεαδΙ/ε δε νοἠβ, {ς. Απτό ρτοδΙΠ]. Ἐερεπι 
΄εμπι νοσαγετίπτ Ῥογία, {οττὸ οφ αἷα Ίη οαρῖθε εχετεἰτῖό οοπῖσα (Φει]ογ]αὺ- 
πε; αἆ ερ νεπῖεη, ν]ἀεὂατας απ]νετία τεΓΓ Όληααηῃ ρυα{αΗῇε. Ἐι 
αΙάεμι ποβει ζετυόη {ει ΦΖατνόμ εβ ιᾶεπι αἱ αριά Τπεοάοταπι 
Ῥτεεθγίετυιη Μορ(αεβιεπίεπη πηπὴς τοδχὸ νοςαῖυς Ζαρμὼμ, Ἠοιπίῆε ὰ 
Τμεοάστο πο ἀπτε]]εέο. Οµαἱπ ὃς {αριπάϊέξαιι Αὐτααπή ΠΟΠΙΕΠ 
{πΙπὰς {οτίρεπαῃ τερεῖζαζ ὦλ) ζεγηιθη, δε Αη παπάο ὦνδ) ζ6- 
δν Μόμ, ΦΟΣ ἀπτειρτειατίο «Ώὶ ὄεηεν «ἰεγερέη: πἱβ {οττὸ οτῖα {πθγΙπε 
ο οη εκ 





.. 


.- 





ο «ΕΒ. Ἑείη Τῦτο Ρβαγῥαπρῃ δωγῶγή, αι Παρτὰ ἀϊῑάαπα, Ῥετίάταπι χε 


πο Ὁ πι πω ””-”.- | 4 














8ο ΗΙΕΤΟΚΙΑ ἘΕΕΤΙΩΙΟΝΙΕ | Οαρας 
εκ εοττπρείοπε ατοτίπς ποπι]πῖ. Οπία γετὸ ΑΌταβαπη ἕαπι παρα 
κ ο ... ὰ .. Ρετβ» {αὈίπάε εἰ]απι νοσίπς 

ἵε «ο οἱ Ζετυόπ δμκὴγρρ, Ἱ. 6. Φεγυῦη πΙαρηιΗ, ὁ μέγα, Ἐτ 
. μστας Ρτα!γιΠε Ἱπ «λάεπι κο ίονο ας ὁ Ροβεὰ Ρτοίες 
ἀπ ει ζεγάω/ρε Ῥετβσα τε]ὶροπῖς Απβες ροβετίος, Ιάεὸ Αὐίαμαπι 
ὰ Ῥέτβα ετἶαπι πυπευρατις εβρ εχὠδ ΦΖεγαϊ/νε δωκὺτρύ, κ. . 
(δρεπιαρη [ει ππακίπμω : [οἱοει ζογοβ[[γες παρε, παπη ἶφίάεπα 
Ηρἱο πα: α[ὰς βπιρ]]οἶτες γοσαεῖ {οἷετ Άε ἐρίο «ὐγαβαπι, 1οὶ νοσατας 
ολ 222) μὴ οἈλ Κει{ρίο 4{ὐγαβδαριί-,ςεγαὺ/ρείεα «4ὐγαβαηπο-,ζ' 
ακ/[ρεεπίο: ὃς Ιδίάεπι νοκ Ὀλωο) 4ὐε[ά ἀῑοίται είε ποιπε 1 
ο ὰ5)) καθ) ο) 4ὐγαβαπι ςργαίή/ρε. "δὶς Ῥετίανειεε. 


- 

. όν 
σε. 

κ. 


ο 5, δετίρτυτα πος ἀθρεῖ, απὸδά Αὕταβαπῃ ουίεης {ερι]τας Εαἷς ἵπ ρε ' 


ἠωηρῷ λΜαεύῥεῖα ἵει αωβιίοίμαέή, {εἲ]. ἵπ δρε]αηςὰ ο εἴαι ἀαρίες, 
4εά ἁπαθιας θρεἰαποῖ οοπβαδα:, α παπα εΠιέΓατ αρυἀ Λίσηιε. Ατουῖα 
Αὔγαβαπῃ παῖας βιειαῖ ἵπ Ομα]άαλ, ετρὸ δι ΜολαπιιπεδαΠί τὰ 
της :εππα ετἰαπα 1Όἱ {ερα]εαπα, εἶπι σεττὸ ποπ εταῖ Αὐταἰαππο(πεςγινο 








{αφ Πισας (πας οπή βπιις }΄ ἆς εο παταπε, Π]ήππαιε ροπ ης {8 
1π (δα ος ἵπ Οἰνα]άσᾶ Ίακτα Βαδείεπι. δὶς δαρριοααἡπ 18 
Ὀεοριαρλίσο Αιλὐίσο, «)λώ1 «4 ὠμα-δην ον «Ἠρλλὸ εδ ης 
Ο9)ὸ λφάο) οἱ λωὸ 2 ρε ο) ς) μη) οςνλς πο 
ἐς) λ) ολκν θδὶ «δρ οἱ) ὧν. ζώα ε[ξ ἐν Εγδε ἑν ἁμούως 
κό») ο) κὸ ἠοείε, {{εμ Εβ ἀπρ]εχ,) οῇ {ε. Ομέα 4 Τανίς, 8 (ελα 
4, 1 φιᾶ εῇ δε εβγωπι «{ὐταβαπιέ πιεί Ὀεῖ, εμἑβαλτ δα [ωης ως 
“ζει {ηδεΥ φμας {μὲ πμ Τωηιω(έ πετ, ϱἱ ἀἰεωπέμν ε[]ε ἴπεγει 
ἡσπὸ (µε Λέπιγοά αεέεπᾶεῦαι 4 εοπιύαγεπάωηη ἑἰίωπ. Ὁκεορταρηί- 
οΆΗΝ ραΓ1επΙ ετοά μας ; {εὰ ᾳποαὰ δερυἱευταιη ὃς Οἴπειες, ουεάαε Ἱα- 
ἆ σης αρείία. ζὐεδα 4) Τατίε εβ (ὗεα υἱα, {εἰ]- ]αχτα νίαπα ρυῦ]ίσαπας 
δι {ζέβα τοῦα, εβ (ελα (οἰιεκίογωπη, (ει Γωπιι ἴογωπ ἀῑέζοσαπη, δω μυ 
ης Όχοι (ἀεοεππίο Ἰηπίος ΑὈταβαπιο) εἴαῖ ρειριίεμτα, ας 5. 
δοριτατεβατυς»; ϱπαΠ ρτ ρεϊπιί αἆ νείαπα Ἐϊάεπα οοπγετεῖῖ. ος ον” 
Ρη]ὴς Ἐτ]ληίοο ποµ]πε ἀῑόχα έαῑτ Ι{εαῦ: Πο επ. ΧΙ. 19, υ01 εἶαπι 
αἲς Τοπαίπαη νεα Ὁ 221], Οκ. πὌώ) 1{εαδ, ἐρ[α ε[ξ δαταέ, ώς, . 
ρο 










΄ . αυ. - ᾱ, δή “ ο... ο. ”- πο νο ου. ον. υπ 





















ΨετεκχυνΝ Ῥεκθακύν, ἒτ 


'Ροβεὰ ΟοπγειΠοπῖς ποπιπε νοσαία εβ ’"ὼ ὁσγαί, 1. 6. Ῥηπείρήβα ππεις 
Ὁ ἀεα Ῥοπιύπς πες, Ἱοποιαιϊοτί Βγἰο ρἱατα]; αιοά ἴπιοη οοπιπιηηί 
τ. αεεερείομο {οπαῖ αμα Βπρα]ασίίες ταπίλπι Ῥγήπείρή[α πιεα {ει Ποπνί- 
ας Ῥεϊαάς, Ίαα ἀἰνίπο πιπουρατα Εαῑς τη ὸ ὁαγάῇ, 1. ε. Ῥγίῃ- 
| Το (ο Λοπιύπα, αὐ(ο]ητὸ Ιοᾳπεπἀο. τι, κ Ἡ τ2ΙΟΠΕΙΑ 
ης δγτή, ολαξε]ν Φιωπε] «θ]ὁ ή ςἱ 5. Ιο) ια εγαξ 
« 1. ε. φπία νε ῥαίεβγα 6 Γοηπιο[α : ἷν νὶ πος ποιπῖπε βωί- 
γα ἀεποίατί οεβ{εαί. 
τ5 κα έρανο. αιαιῖο {πρ 127, Αὐταίναπι 4Ππο 17. Αρρτορίη- 
τε νετὸ Αὐτα]ιαιιὶ οδίτα, (Ιπιίε Τάδαγὲ Ῥετία Μομαππιεάα- 
|. 4ησείο σποτέό ᾗβηη ϱ(] μὲ εαρετεί «4πύπαπι «4ὐγαβαπιὴ, αποά ὃς 
ο ἓ. Τε άηρείο πιογέή γ]άεας Νοῖας ποβταν αἆ Λιάς. Τε. Ρ.19. ἴδαι- 
ην νετεγίθιις Ρετῇς ἁῑοίται Λά{μγαθα, ὃς αἰιὰς ΕΠΙ ίπι- αἶο, κα κτίεί, 
Ρΐδυς Ἱτειη «{πγαξὶ ὃς {θω-]ά/)α, ᾳ-ᾱ. Ραέεν ουσ)». Ίὸε ἴβο Αηρε]ο 
πι: "κο {εηε]ᾶ ({1ο Ιοςο) πιαρῖς ραττίου]ατε ἀῑοειατ. Ἐκ 
η {επιςη/ᾶ, Ηιας εβῖ πιοτίεητίαπα Απίπιας ἃ Οογρουίθις {εραα:ς, 
σα ὦ πως Ἠαδετας: ὅς φπία ορι5 εἶα» εβ πηπ]ηρίες , ἱριπιϊ 
ασφ ἄπτας οειήείη. 
πα ος {ὐγαβα γιο ὃς δαγά «ας εχ 9. ΒΙΟ] ρεΏῖ ΡροΠεηε, {ροπίς 
το, περοῖε αμα {υπῖ οπηπίθις ποῖα. Μα]τα ἂς ΑΡΙΑΠΑΠΙΟ Π]ς- 
ατ { εἀτεπις ἵπ (Ἡγοποἱορ]ὰ {αᾶ, ὃς ἵπ Ηἰβοιίατυπι Γ Ότο : αἴαις 
ααις, πο 4μ ὃ. δοἡρέωτά νοραέως οί πρείω: {εὰ ἱοοπὶ πο εἶἴας, 
Αὐτααπιῖ οοπτοηείοπεπι επι Οεπεί δις ἀλβιπέχὸ παστας. 
']ς οεῖ εείαπι Ροίυπτουα 4ε Αὐταμαπιο οοἰἹερίτ Βαιείρ]ιις ΗΙΠ, Π10, 
Γ Ρ. α1,0.4. οἱ απτειῃ τερετ]ῖ Ρροῇειτ Ηρεαέσις ὃς Εῤοίεπιη ϱἱ 
« γλω μη Ἱ ΑΡταμαπη εχ ριοίεῇΠο {ορίετυηῖ, τησ «στη {ειτεητα: ὃς 
| ᾱ τι πευς ἀε[μαεταὈί]]α παοίτα, απα: Ίαπι ἵπ ου(ουσίεα:ῖς Ιατεῦτίφ 
ο ὃς απφυ]εαί ταοπίρις {εριίτα | μας. 


ο. 


8 Πιςτοκτα Εξιτοιονίς αρ.2. 





σα». 111. να σφι 
ο δις ο - σαι λα ι ώ τν 
να Όσιο) Μὼ µωσαικω ο) ανν σολ κο ὃν αλλον αν 
ἱ σμσσθ 
1ΐοε Ίαπι ρταπ]ῇϊς ἂε Αὔίαµαπιο:, 4πεια Ῥετία ρτίπιαπα {ααπι 
 Απιηήτεια βΗΠε γοίυπτ, ὃς Βεἰρίοπειι {παπα εἰ τείεττε ρεβῖ- 
σπε, τεβαι ἁηηπἰτεπάμπα φποπιοάο Ρετίαταπι Βελρίο ευ ελ Αὔνα- 
Παπηῖ οοηγεπετῖτ γε] Ἠοάίε οοηγεπίαι ; τπτ Ιπάςε γἱἀειί ροβΏς απο ίεη- 
{α αὉτ φυᾷ ταῖοπε {πι {ρεοἰοίας Τιτα]ας εἰ οπαάτατε ροῇε οε{εαΗς. 
Α Ἱείσαπα Ίταηις εΠε αΠεγιπῖ {ααπι Ἐε]ίρίοπεπι, απἷα Ώαες πε]]- 
Ρίο (ωτ {αργὰ ἱππυίπας,) υπίαφ Ὠεί ουἶταπι ρεπητὴς ἀοοαῖς, κ. 
μον ἀοσπῖτ ]πβίίαπε Αὐίαµαπι. Ἐτ φυαπηγί Ρτοσεία τεπιρουῖφ ἵα- 
οαυίπαταηε ὃς Ιπιεγρο]αταπί τεβριοπεπι {παπῃ, Ἠ]απι Πο Ἱπιεεροίαίαπι 
τείοτηιανΊτ ὃς αἆ πα τίναπι ρυσίτατειη τεβήταῖτ ΑὈγαίαπη, υπὰς Π]θ- 
τἰτὸ αρρε]]ατί ροταίς Λε βρίο ὐγαδαπη. πα 
Ῥεία οπἶάεπι (πε π {εηπεπίδας ρἱαπίὴςφ ὃς ρἱεπίὴς οοπβαδίς,) 
Οπεαιῖοπίς Πήβοτίαπι αἲ Ἱπππεπιογία θα {εσι]έ οιοάαηπιοάο πο- 
ταητ; Ίάφπε νεὶ αὖ Π/Γαεἰείς, γεῖ (ης νοίαπε) ὰ {πο Ζοτοαβες. ΄ Ἐε 
εαπάεπι Ἱηβοτίαπα πιεἰὴς ουλπα αἶνα αυ Οεπιες πειπµεγαπες ἵν 
1114 (απάαπτες Ἐε[ἱρίοπεπα {παπι, ε]αίοιε Ρεϊπεϊρία ἵπάε ρεῖεηῖες, πες 
απίσφ παπι αἶτχα εαΙῃ (Ἀρετε ργατεµάεηίε, Ίαπι ΠΕΙῃ Οοάΐςεε το 
πλ] ἀῑεῖτας ἂς εἰς ᾳὖξ {πόζα {υπτ απτε Οτεαίοπεπι Μυπαῖ, ἵτα πες 
ὰ Ρειῇς τα]ε απ] ἀῑσῖζας, πες οπαπάο Αποε γεἰ Όοπί νε] πιαἰί ογεατί 
πετιπτ, ππεπιοταίᾶς: Ώαπι ὰε ε]α[πποάί τερις αριἀ εοδ Ρεοτίας Π]9. 
τας, Ἐτ οετιὸ ὰ (εταρυ]οίὰ Ιπαπβοπε ἂε Πα γεας ο” αἆ ηοδ Ώση 
{ρεέχαπι ὃς αα» Ώει» ποἰαῖτ τεγε]ατε, νεἰ ρτοτ/α αὈθίπετε ριαβαῖ, 
γε] {αἰεεπι πιοάεβ/Ιᾶ τί: οὖπι Όειπι οπ]πίπα γετῦη Οοπάίτογεπι (απὰ 
επΠ] σεπετα]1 Οτεατιοπῖ Ηβοτίᾶ) πογ]Πε, Ρτο ποὺίς {αι ἀαχεσῖτ ΗΙ- 
βοτίοις δαςετ. ν8 
Όε Απρεϊοτυπα Οτεαίοπε βεΙόὸ ΙπαπΙτεΓειεβ {αργα οαρίαπα ποβταπη 
ΧΝαπι οηαπιγί5 Αηρε[ί Επι Οτεατητα:, αἀεόφιε πο απτϊηπίταῖτε «οπα- 
166 επ {Πο Ότεατοίε»; πυ]απα ἵαπιεη ε[ ἁπδίαπι απία εχιτεεῖπι 
ΙπβηΙτο ἵεππροτε απῖε Οπεαίοπεπι Μαπάι, ὃς Ππι τπτ απτιηαἰτατῖς 
ουσ αι πἶτία Πππιαπας πιεητῖς γΊτε οοποερτϊοπέπιαπε γΙτὸ οοπΠάεκατε 
αὺς ρεγρεπάειε: απο Ρἱὸ ετεἀεπάμπι εί, οἶὖπι ποπ ατ ρα απ ἆε- 
οοἕαα 





« 


Οιρ.34. ΥΕΤΕΚύΟΝΜ ῬΕΕΚΦΑΚΟΝΜ. : 83 
εοτσπι {πιασ]πατί Όεαπα π]]ο πππαπα ἔεπιροτε ΠῑΠε ΜΙπΙΒτῖς ἀεβῖ- 
ταταπι, {εά {επιρετ ΠαὈυ]βε Ληρε]ος πππίβγαπῖες η ἱ αἆ πια ώς 
ἀῑνίπαπι Ἱα[α ριαβατε «οηβαπίες οπηπί [εΠπροΓε ραΓαἲὶ {αείητ. Νες 
Ἰπ 8, δοΙρειΓΑ ἀῑοίται ουαπάο οεοϊἀετῖπε Απρεϊί πια!!, ὃς ριαν ήπιο 
Π]ο Ἱαρία βάϊ {πετίπι Ὀϊαβοίί: οποὰ ἵαπιεῃ πεοεβατίὸ Επετῖς απτς 
Οπέαοπεπι Μυπάϊ, αἀεόαιε {ἱ {αρτα Ἠππιαπαπα Ροϊεβαίσπα Πα 
τεπιρας Ἰηνεμραϊε, εὐπι ἀἰγίπα γενε]ατῖο {π Ίνας ῥαττε βἰπεής, Α. {ουτὸ 
ἔαπα Που οἱ]1 εοτγη ἱαρίας ὃς αροβαβαποα {πετ πιπ]τὸ απίς ος” 
ἀῑεαπι Μαπάσπι ; απία ἆοπεο οτεαζεῖας Ἠοπιο, ΠΟΠ εἴαί Ρίο Ὀία- 
Ροῖο ορι {η Μιπάο αρεπάυπα: παπα οπιηία {επ]ρει ἀϊνίπο ἀπότι ὃς 
Ρταγίποπε εχ εοἀ επι βἱο ρεπάεραπι, 9εὰ Ὀαδο]απι οεγῖὸ αητε Αάά- 
ππππι εκεΗΠε «οπ[ζας: παπι ουαπηρεϊπιὺπα οΓεαῖιις Ες Αάαπι, εοάςήι 
4ϊε Ὀιαδοίας {α0 ποπηῖπε ὃς {ρεςεῖε δεγρεπεῖς (ατίπι ἵπ ρτοπιρία α- 
4πΐς, πε ροβει Π]υπη τεμτατίοπιός {15 Ἱπναάετε, εύιποις ὃ Ῥεατβῖ- 
11ο Πίο {εἰἰςϊτατὶ ται «]ίοειε, αἴηιεες επι να: Ἱπποςεπτία βίαια 
εἰιπαιο. ΟΙΙΙΒΙ οτἶαπῃ {εου]ο (Ἡτ ἄροι, Χ]].ο, ἃ ΧΝΧ. α)) Γεξεπώ 
δειρεμΕή; ποπαῖπε Ἱπιε[εέτις εΠ Ὠιαρο]ας» εσοἀεπῃ πιοάσ απο εἰίαηα 
αὓ ἵ Ῥεγβς δι ἁτοτο Ότδρε (ας νἰάετήν }) Ιπιεεόις πε, αυοά 
ποταῖα ἀἱρηυη : παπα οπαπηγ]ς πὶὶ πι παάνπι Φεγρεπεώ ποπήεη Της- 
πποτατυπι {πετῖε, {πάε ἴαιπεν «οἰ]εόχυπι ἐαἰερει Ε]υπι {ετρεπίεπι (αῦ- 
ἴπτε]]σὶ Ὀ]αδοίυπι, ας εκ {εφιιε]ὰ πιαπεβαπη. ΊπΝουο Τεβ. είπα 
γοσπευς Ώγαρο: Πς Μίερας) ει 4πσειὲ [ως ῥπρπανι εοπέτα Όταεο- 
πενι 6 πρείοιε[ως, 1. ε. Ὀιαδο]απα. δα ο 1 µπαρίπαστας απὸἀ ἆ]- 
τς ο-- Ιοᾳ ές, ὃς τεγετὰ ποπ Ιοηπεύαέας, {εά τα- 
εὖπα ππαΠεεῖφ απίπιο {αρρετεῦαι ἴα]ες {ες {εετεῖο αποάααι Ἰηβήμέτα, 
εὖπι ππα]εῖς α[ῖῖς ορἰπἰοπίθας πια]ὸ {απάατίς, επ επτῖας Πε θαοΓαΠα 
ἵαπῃ (ο υαήταή ροτεβ Πετί) ἩτεταΗτει πτεΙ]ρετε. Ὀιασοίας 
ἔριτας νιάετυς ἀλετιῖο γετῦῖς δαβὰ γουε ο"πη Ένα «οἱ]οευτις {10 {ρς- 
σε ΑπίηιαΙις; {πο επῖπῃ (αἀ αππονεμάπα αὐ/ατάϊτατεπι ) ε]α[ηοάί Απί- 
ππα ας αουαπάο εεἰοαίτας ἰοφυεία, ως ρα. ΧΙ. τα, ΕΕ [αἱίφυπα 
Ῥεβία ] οεμία εξ Πεμ Ώναεο. Ἐτ φυῖα ὈϊαὈοίις οπηπες {οπος {αοι]ὸ 
Ἱπηπατι πονῖς, ρτοῦαΡ!]ε εβ αιὸἀ τεγετὰ αγςου]ατᾶ γουε]οςυτς εβ ; 
ἴάφυε νεῖ Ἱπιαπάο 1Π {εγρεηῖεπα νεΓυπι, νε] αἱιτει αβαπηεπάο νἱβδῖ- 
επι Ίρεεῖεπι {εερεπίίς; εὖπι αἰίὰς ΓΙαδο]ας απὉἲ δρἰείτας, γίἀετί πο 
Όσα ὃς απάίτα νοκ πε νΙ/ᾶ ρετ(οπᾶ Ἰοφπεπῖς, Ἐο]]ὸ πιπετί Ρες- 
αἴετε, εαπι Ὀεῖ νοσειη βΗΠε, ους αδίηιε πιυ]τεεῖ οπἱρᾷ «ο πο- 
ππίπε οὐυεάίεμείαη εἶως εχερίΠει. Ῥοιτὸ 5εγρεῃ {πετίε Πῖς ορειῖ 
τα5, ποἩ ταπτὺπι ρτορῖες εαπα παπα ἱπ Παππά απα Ρεης Πασι]τ 

μ Γ. 1 


οι {π]πι]ςΙτίαΠα 





Ὅ αὖς δετρεης, Ἱπίο παπα {αΠει ΙΠβιχΙβε πιαἰεάιόίοπεΠ 1 {οτα] 


νε 


84 ΗΙΦΤΟΕΙΑ ἘξΓΙαΙΟΝΙ6 αρ... 
Ππήηηἱςἰτίαπα οπᾶ πηπ]]εγὶ ποη ἴαπα {πα{ετῖς πὰπα ΓΕΓΙΟΓΟΠΙ Ἰπουήεήε, 
{εὰ ὃς ρἵορτετ Ἱππαῖαπη αἱ παπη αξατίασι ϱυς; Ώς νετα αἆ ἀἰόχαπι αάχίο- 
πει ουαΠβςατίο αΠῃρπατυς ἵπ δαςίο Τεχτα, Εέ/{ετρεπς [ας (ωῤεήίον. 
οΡηπίά θε[[ίά αστὲ, ουᾶ τατίοηε εΠει δεἀπάιοπί ορετί αρίίος δι Μαυὶ- 
Που: υπάςο ὃς ΟἨχης ργφοῖρίτ, Ε/ίοιε {αρίεηίευ μέ {ετβρεπέες ; παπα 
ν15 Το εογάπι σεπετί ποπ «οιπρείαϊ 1ά φιοὰ υπὶ Ιπάϊν]άπο ΕΗῖ Ῥε- 
ευ]αίς, οφπἱ ΠαὈυῖτ ρ]α αβατία φυὰπι πε]αί «ΟΠΡεΠεΓΕΣ: ΦΙ ταμιςα 
{οτιὸ αθωτίογες βητ ΟὰΠ1 Πο {1ΠηΗ5, ή ΕΟΓΗΙΗ ΠαΤΙΓΑΠ1 ΏοἨ {απ 
Ρει{ρεξϊαπι Παῦεπιης Ρτορῖες εοτυπάεπι αριἀ πο Ὃ μα .ἳ 
Ῥεπς Ίταηπε αρρατιήε {00 ρυοργῖᾶ {ουπιᾶ ὃς {ρεσίε Πιᾶ, αυία ἵη Πρίο 
αέτα τεηταπά! Ἐναπι, νοςαῖις Βε[ία αρτὲ: ὃς ταν(ας Ψετία {4 Ἱεβίτως, 
μία ῥος [εεί[, πια εα(δίιω ες γα οπιπἐδε[ἰἀ. Ἑτ, Π πος ΑΗΠεῖ γε 

















π0 {εγρεπίυπι: ὨαΙή {οῦπη {εΓρεπίυη Ρεπι {αὶτ πιαἰεάϊέχωπι, απία 
εοσαπα ππας 6ος πβτυπιεπταα ὃς νε]ήουίαπι τεηίατιομίς ἀἰαυο]ίοας, 
πε ὃς τοίυπι ρεπης Ἠωπιασυπα ΡΓοΡῖες υπ Ποπιίπεπα Ρρυπίσπα εἲ, 
Ἰάεόφιε πεοε[ατιὸ {πε νετα {ρεςῖε» {ετρεπίί5, οἰία Ροεµα Ιηβιόάα 
{πὶτ ταµοσαπη 1π (ρεςίειι {εγρεητίς, δωῤεΥ σεηέγε ένο ϱγσαιέγήε, Άνε Β- 
αν ἕνρ πε Πτειαίτες: [εἀ ποπ Ίτεπι Πτεταµτες, ΕΕ ῥωίνεγεηι εοπιεάοη, 
αὐῖα Ὠίαδο]ας αἱ 8ετρεηίειη οδ{εάῖτ, ποῦ εἀῑτ οπιπ]πὸ ; ὃς {εερεης 
ηοἩ εἀῑτ ρυ]νεγει, αἴϊ ποπ ει Αἱηγεπίη ου]/ν19 απ]πηα]], θεά 
εοπεῄεγε ῥίνεγεπα , ππεϊαρ]οεὶςὸ εβ πη(ενᾶ εοπάιτίομς «Πε, εοάεια 
{εη[α απο ἀῑσίεας, ΕΕ ἐπιπιέεἑ εις ἰαπιῤεπί ῥηήνεγεηι, «Αα μαπινῖς {ες- 
Ῥεητος γεγετὰ ποπ εἀαηῖ Ρυ]νείεπ], νιάεπτμί ΤΑΠΙςΗ Πο {αεενε δι ει 
ἀείπ Ιαπῦετε , απ] ἵπτει ριαἀιεπάυπα, οἵα «οΓΙή Γογα!ή. οομΕίη- 
ραπι: υπάε Λάες. ΥΠ. 17, ἵπ ρτοίαηαθ Πατίοπες πλπίτατης Ὄεας, Εε 
απιύεπὲ ῥμίσεγεπι αά {παν [εγβεπέω. Ἰἀεόφπε 1π ἀῑέίο Οεπείεως 
Ίοςο, ππγαηπε Ἐπαπιίατίο ππ{εγαπη ἃς αὈ]εζχαιη θεερεηῖς. «οπαἰτῖς | 
ποῖας. εις επίπι αι] ρΓΦπονίς αυ] {πτάγαη εΠει, Ρη]ὴς «οπβή ταῖς 
{εερεηίςθ αβπτος εοίηπε {αρες γεηῖτε ρταἁ]σί {εεῖτ, ὃς εαυίαπι ἀεο]α- 
τανίτ ροβεά. μα ος 
5οὰ τί τείαπιαπι Ῥήοτεπι ἁῑ[ουγίαπα ὰ απο ἀἱρτε[ις {1π1, φποαὰ 
Ῥετίας οτί Φειηὶ Ρτορεπίος, Οοπιίς εοἵμιή Αὐοπίρίηςς βιθιο ναί 
Τε! ευ]τοτες, (τς πεκραπκῖς αωαιηνί5 Ρρο[εὰ υπὰ ουΠ1 τεµαπο Όσδρε 
{Παρα {παπι Τη αφ παν δασαμσιῖ {ρεσίεπ, ουᾶ Βεμρίιοπεπι {παπι Έα. 
Ρεὴς οειποάσχα Βτεναι, Ιπιετροϊατμπτ: ἀοπες Αὐταλαιαὶ (εππρογε 
αἆ βτιάίοιεπι οτιοάοχίαι τεάιάᾶὶ {πετυπε, απ απτε Αὐγα]α- 
πΙΗΠΗ, θαυαίῆσα Ἑε]ὶρίο Εαὶς {ετὸ υπὶγει/αἱής, 1 αυᾶ ειἶατη ( Αα 
πι ] 


ο οἩι 









σαρ.1. ΥΕΤΕΑύΝΜ ΡΕΕΘΑΚΛύΝΜ, 5 
ἄαπι) {αῑς ΑΕτα]απι ρυες 1η δαῦα1[πηο ὰ ρατεητίθς εἀπςατας, . Ίδαιι- 
ττεπι αἀσ]ίος {αός, 1]]απι τεἰρίοπεπα. ἀείεταῖς, Ρατεηῖες ὅς τοῖαπι 
απλή [ῖαπη «ΟΏΥΕΓΙΕΠΕ, ὃς αἆ {οἱίς εί νετὶ «πει Ρρετάιςςῃς, Αάεό- 
"ασε Ῥεταγήπι ἵπης Εε]ίριο οτι]λούοχα, Γείετεπάα ε αὐ ΑὈταβαπ]α 
αἀμίτυπι, απ ργοῦὸ ποτ» 6αῑ: Ρεγῇς, εὐ αιὸὰ (Ὀεάοτίαοπιργ Βεχ Ἐ]αια 
ὃς Ῥετία. (11ης τεπιροτῖς Μοπατε]α ) α Αὐταϊαπιο ἵπ Ὀε]]ο {α[α» ὃς 
{πρατις {Ης. . 1 γην Ίταφυε ρπιὸ πια]ᾶ εχρετ]επ]ᾶ πονετπητ Ρετβς, 
Ῥοπο ἴαππει εγεηία, εὐπι Πάς {αίοπε αὉ ΙητεΓρο]α(ὰ α τείοΓΠΙαἴαΠα 
τεµρίοπεπι «οπγειῇ {πετυπτ. . απ (τς {49 Πτ οΓεάεῖς, ) αὉ Ίος ἴθιῃ- 
Ῥοτε ὃς ἵνας οεςαποπε Ῥετία {παπι ποπηπασυπί Κεἰιρίοπει «4ὐταβαπαέ. 
Οὗπι επί Αὐτααπι ἵαπι ρατνᾶ πε Πταπα παπα (Ἡτ Περί) {ος Ὡς- 
Ρυπ1 εορίαο {ιάετίς, εἰίφιε Ίος πιοάο [6ιγογεῃ ΠπουβεΓίς, ππειὸ 
επεάἸἀετιηῖ ευη «σε 1τὴς αά]υτηπῃ, αἀεόοφυε Εεἰσίοπεπι εἶας απιρἰεχὶ 
Ππεείης, πηγαςυ]ο(ωτ Νευιιοαάπεβας ) οοηνετῇ. δεὰ Άγε Ρἱωτίδης [νε 
Ραυς]οΙ ους γ]όχοσίαπα ου πας], Ἰναυὰ πιη]τυπη τείετς, «ὐπη οετίαπα Πε 

101 Ὀεί Πε ουµη 11ο. ζτοαπῳ (ατ Ποετὸ ἀῑσαπα,) απαπηγί5 ποᾶλας- 
- ὃς {αὈίταπεᾶ Ιπουτβοπε τεγείαςετεΠῖ 1ηήηίςον ᾳπος Ίλειις 
τειτεβειῖ γο]ωίε, νὶχ ειεἀεπάμπι εβ Αὐταβαϊπαπα {εουπι ΠαριΠε 
ταπίὴπη [πεςεηίος {εγνοῦ {105 τππςο οπαπἀο Ἐερειι Ῥετ[πα ε]πίαιε 
οοπ{α:ἀειαῖος Έεσες ἀεν]οῖτ; παπι ρ]αηὸ οοηί{ζαξ ΕΠΙ ἵπης {Ες Πῃ Ε{ἰ- 
απι Ἠαδυ][ε οοπ{ορἀεΓαῖος {μος ττες ΟΑπαΏΙίαΓΠΑ Ῥτ]ποῖρες «4πε ὃς 
Ε/δεοί δι Λαπιτε͵, αμὶ ριοςυ]άπδίὸ {αοζπη οπιπίηπα οοπ]αηχεΓμης 
ν]γες απχ]]]αγες, {ογτὸ αἴφπος π]]]επος Ποπηίπες» ῥετας τε]]έζος δο- 
νο ὃς {ροαίατυπα. υτρίηπι Ίπςο]αθ, ο αἱ ρτοςυ]άμδιὸ αἆ {πα τεςι]- 
Ῥειαπά πα Ρτορειάτυητ, Ἐξ ἴΑΠΕΩ Βὰ ομΊπες {πθτο ραµοἱ τε[ρεέα 
πάγετίογυπι Ἑερυπ. Αἱιὰς απῖοπι πε (απαπίϊατιπη ορς, ΑΌγαΏαπα 
αοίαπε πταςυ]ο πο ροτηετίςεος γίποειε» νε] Π νιοιΠει, (απ ρα] 
Ποιηίπες πον ροϊπεγυητ γε! τρία {ρο]ία τεροτιὰΠε. .Ἠϊβοτία νετὸ 
παττατω΄ τας]τῖ Ἠ]ίσε {αοβα!ὶς ὃς ααχα]ς, Ὀτογ]ιίατίς οπα(ᾶ; εσάειι 
-“ποᾶο ουο δΙπιεοηδς Γενί ἀἰεπητις {ρολίε Πφίερταία πτοεπα, αδίηιε 
ήροος ΡΕΓΥΟΓΙΠΙ δς αΠΠοΓΏπῃ εο5 οοΠςοΙΠΙ(αηΏΠΙΗ Σ εὐπῃ ΗΠΙ ἀπο ὰ 
οἷῖς {οςπ]π]ς τερυ]{ δς Ἱπτετίες {επί ; πες ροίπεταηῖ αρίηης αἱ]- 
ουος οεητεηί {εευπι νυν]! αὈεριΠε Ρεςοτα, ὃς πππ]τὸ πηπὴς ΟΠΙΠΙΑ 
περοτιᾶβςε {ρο]α. 1βΙ απτεπι ἆπο {οἱ πιοπιοταῦταχ υἳ ριβεῖραῖ ὃς 
{σεις αρπηῖπ!» Όσες ὃς Ὀμάχοίες, {1 1η αἶτειὰ εχρεάἹτῖοπε πἹεπ]οΓαΠ- 
τηωχ {οἱ «ορία Αὐναβαιπηϊ υἱ ριτωεῖριί Όπσιε, οὐί {μ[εερις εχρεζ]- 
Πομίς εαυία Ἐβπειεπς ὃς δυ/ίοερίοί {ΗΙτ. Ἠος ρα αὉ Αὐταλαιπο ἆς- 
ΝΙΚ! {μης Ῥευία, Ἐτ οὖτη (αξ1 ΟΓΙεµίε ο {οἱ εἳ,) κ6) ολ” ο.2 - αἱ 
ὃν, 3 οβή- 


. 










Γ Ἠτετοκ]ια Ἐσιτατονῖς η 
Ῥοβε]ώς (ῥΗβεΥ εῇ 4ε Κεἰέίωπε Ἄθσιω (ῶογη, ριοβαΡί]ο «Β ἵπ ας 
σοΏγεΓίοπε ρια]νίβε (Φεάογίασπιεγ, 4πεπι Ιβίτις οτι ρορι]ις ὃς 
οΠηΏες εἶιις «ομ{οράεαεί Έερες {εουτὶ {115, παν 
Ῥετίαταπι Ίἴαηπε ἘεΗρίο ουιοάοχα οτἰβίπαϊἰς, τείετεπᾶα ε[ αἆ 
6μεπῃ ὃς Ἐἶαπι: ἃς Ροβ εοππι Ἱαρίίπι ἵπ δαυαιίπιαΠα, ε]αίάεπα τεβίτι- 
το δε γε[οπια[ίο ε[ετεπάα εβ κ Αὐνα[αιηαπῃ. ΦαραΙσιηπα επῖπι ρὲο 
νιτηϊ ορρυρηαῦατ Αὐταμαπη, απί οσπα Τἀοἱοταπι ὃς θγάεταπι οπἰτος]- 
Ρας ΡεΓρετιας Ίϊτος {ονεδατ. Ομπαπινί γετὸ Αὐταπαπι {εάυΙὸγεταπι 
ἘεΙρίοπεπι Ργοραραγεῖ, ὃς ἵπ ἀερε[]απάο δαυαιιπια φποιίάιὸ Ἰαρο- 
τατεῖ, ἵτα αἳ Ῥ]υτ]πή {αετῖπε «ΟηγετΠ; Ἠος ΓΙΠΕΠ ε]μ Ζε]ο 
Ώπή9 Ώομ {ηῖς Ρ]απὸ ἀείετης, {6ά ταπτὴπι Ῥτο ἵεπιροτε ἀευι[ίζατας, οαᾶ 
Ίτπαπε ροβςὰ τεγα]είοετε ὃς ρη] (ημας νγες τεςοΙ!Ίσετε «ατρίε: μδί 
ποῖ ροτπς τοταπι Μυπά μι ἴωπο δαὐαίίπο ἱπγο]ύταπα γεάπσετε, πες 
ὃ { απιΠατίθις Ἰἀοἱοἰαιτίαπ Ῥγουίας ειαάϊσατε. Ναπι οπαπαγίς 
«ς {απιιιὰ {πὰ τὸ Ρτοίρίοεγες, ρΓαζαγεπάο «οπίτα πηρτῖας «σπα 
1πβάε]τοιις, ἃς Ἰασεπάο Πάασυπη πε {αππενετ ὕκογςιη ἂε Βασ Ἠεεῖι 
{ει Ηιιείς, {εὰ ὁ εορπαείοπε {υᾶ Ίαπι τπη οοπγει/ὰ ου’ Ίπ Ῥαάδαα- - 
Άτα; Ιάοἱοατιῖσας ΓαΙπεη Φααϊ(πιας Ίπῖες εἶιης περοῖες άμα Πε, πες 
εχ 6οταπῃ Επιϊϊ Ρτοτία9 αδο]ετῖ ροταῖτ. ΄Ναπι Είαα (Ηρβειχο- 
γεπι ὁ ΒΠαῦας Ηοι], αιοά ἁἀο]οσί {αῑτ Ῥατεη δα. Ἐτ απαπιγίς [αεοῦ 
ψεγαπι ἘεΙἱρίοπεπι τει Γίε, {αΤΠΕΠ (ποῦ οὐβαπῖε ἀῑδεὰ ρΓΦεαύτιοι ,) 
Φαυαϊππιας ἃς Ιάοἱοἰαιτία πιαπῇτ η εἶας (απαϊὰ, ο Ἱερίτας σεῃ. χχχν. 
α, Ἱσεοδιν ἀῑκίε [απήία μα, 8) οππίῥες φὶ, εµ.Α εο, -ἄπουεε ἀεοι 
αἰίεποι φιμί [ωπὲ ἐπίεΥ Όου: ϐ πωπαὶ ε/ῇοιε, πιιξαει οεβει οείγας. 
Αάεὺ αριὸ εγαἀϊεατα εβ Ιπβάε]ίτας απ ἴπιει εοδἨαίεα. ο - 


Ὀιέχα σεπί ση Ἐε]ρίο Αταθιςὸ νοςαί ἄλλα δαδίγα, Ἱ. 6. δαδήπιις 
(ει δαδαί/ηης, 41ο εἴἶαιι ποππο Αχαὐίοο πεί ὃς ποπιίπε ἕρλωο δάδα 
(ωυίπάε ποίαπίας Φαδὲ {ει Ἡοππῖπες επι ΓεΠἱρίοπεπῃ οοἱεμτες, Ῥατει- 
ο ρίαΙἰ {οτιηᾶ βηριἱατίφρ]-ο δάδί εβ δαδίις, Ῥ]ητα Ετος ολ0λ-ο δαδγί- 
πα, «δαδὲ, πιἰπὴς τεδχὸ ἃ αἱ ρα(άαπι ἀἰάΙ ζαὐΗ. Ἠϊ απἴεπι πο {απ 
ραου]αεῖς αἰίαια Όεμς, (εο Πιοήο 4ο ἃ Ὡ. δαδθ' Αταδία {ε]ιοῖς 
"νο αἰῑφαί ἀῑάΧί {πωτ δαδαἡ, οἱ ]οῦί ρεου παπι Ἱπναδεῦαπί,){εὰ Π]ο 
ποιηῖπε Ππτε]{σίτατ ρεςυ[ίατο Ποπίπαπι Όεπας ρει Τοσα Ορεμι 
[ραι[π, 9ἱεἰ]ας δε Ἰἀοία [0 εἰ εοπβέϊτα «οἶεπε ὃς 5υβιπιεπεῖς αλ{- 
οτε 0 γεπιοπίΐς ρίασατο βπάεη». Ἠίπς Αταῦες (εχιτα Ἡπρυα ία 
Ροϊπαρεία πο πας τεηίες, Ιάεόαφπε νείαΠῃ γος!5 ... ποπ ρετοῖρί- 
επιες, ) νοίαπῖ ΥεΓὈΙΙη ἵιο δέῥαα Πραϊβεατε Λε[ὶρίοπεηι αίαγε 1 

6επειε, 


υ 















ᾗ ΨΕΤΕΕΚύΝ ΡΕΚΘ6ΑΚύΜ. ... 
᾿ .... αὗ μηάᾷ λε]. αά α Τα έγαλᾖγε, ο, Ἡπςααἴεπῃ εοτΏπι Ἰη- 
τργειατίο νιάειυι οοπᾶα: οὖπι δαύσα, πμίατα, ποῦ ἀῑσαται αὈ/{ο]ατὸ 
το δι 1η ρεπετε ἆᾳ αυΏνῖ Ἐε]ρίοπε, (.ξ (εουπάλπι «ος ἀεὈιεταί,) {εὰά 
ος ταπιὺπι ἆε μάς {οἱὰ ΕεΙ, ἀῑσοταγ. ἈΝαπι α[ὰς οπαπάο α[αιιίς Υεἰίη- 
τς θπεπς Ἐτἰνηϊόπιπαι, αππρ]εδίευς ΤΠαπίβη πα, ἷά Αταδίσὸ ἀῑςίτης 
ο ολλ. Εάπα[α, ὑποιπανίε: ὃς φυαπάο τεέο Παπήίπο, αφής {εφ ]- 
ο τας ΟΠβιαπίίπιαπα, τσπο ἀῑείτας )ὰΞξ- (ά[αγα, αὐπεσανίε, ον να 
ο πανε, γεὶ «Ξ::9] άπεαγα, Περαυ{ὲ γετιίαιεπη. Αι ΠΕ Πε[ρίοπΙδας τς. 
ο αμὰ ... ο εβ πο νή Βλ λγν. απτειι 
ο Ετνιοϊορία ρειεπάα εβ εχ Πησυᾶβ Ηεῦυταιςᾶ: πηεπι «ἶκις ῥαύαα, 
[μ» Αιδλγοος, ᾷ ὰ Ρέ35 ὅδαῤα, ΑΜΑ εορία: νι ον εοἶετεπῖ το- 
το τππι οορ]ί εχετείταπα, (αι 8. ο... ΠΊΟΠΕΙ, ) τα] συ]τος γεζχὸ νο- 
ο θαθαίας ην ὅα)άὲ, δαὐαίία, . ἁ. (ορίαγίς {ει «ορίατηπι «ος ]εβ ίση 
κ. Φως ἴθουὶ αῦ ουτηοάοχ!ᾶ αά δαραίπππη γειρεῦατ. 
-- οἶῖπι {αἰ[ε ὁσὐ αγά [εα δαδίου τείεταπτ Φοερτίοτες Μοῄιαπι- 
Ἱ. δίς Παρταάιάᾶις Ιῦη Ρῤαυγε(αμ {προ Ῥετία, ραϊτῖᾶ 






ο ἀπάας, ἵπῬγααιίοπε Ιαυδαί 11δεί Ρλανλὰηρύ Οἱῤάηρλίτή, υΒὶ ἂς Ὑε- 
ο τεήρης Ῥεγβς Ἐ]αιπί ρτοχἰπηῖν περοίίρης ῬειΠςὸ πασταῖ, (εοάςπῃ πιοᾶο 
ο απτεὰ Αγαῦίοῖς γειρὶς 1ΡΙάεπι παϊταγεταῖ, Ἡῖ {πρία Ρ. 4. ποϊαγι- 
| ο οδῶΞς ΑΣ] (ΛΑ ὦ θὸ Σφῤ ο (:Λλὠλ) οὦυ 
τς δολ πωλώ»] κ θἶὸ ωγ5 Έογωσε Λελίσίο ἑωπε εγαὲ ὁσὐαί[πμη : ἐση- 
το επι υετὸ Γγαπ βυεγΗηΕ αά Κειρίοπεπι άίαροτωπ, Ἰρηί Εαπα εκ ἔγαεη- 
ο λε. ΄Ἐπ ία ευπάεπη {επίαπι Άπιος Τά Ρεῖ Μώρμ/χάΕ Ρ)άήβ Ρ. 214, ἂε 
τν Ῥοτβτυπι {εεῖς περοῖΊθις τείεεῖ, 219 152 ο φο5 με, 
ο «κ ο) ελολὰὰ ολ) Ὁ (οδοφαινὰ ωχ «2059 Ῥο]α σν- 
ἕ ΔΕΠΙΡΟΥε εγσηὲ 4ὲε Λε Ιἠρίοπε Φαδαίβαγωνη δλεἰίσε εοἰεπέει, Μ[ημε αἆ 
ο. ως σα/ή() ΓΗ Ιιούγά{ρ. Ἔππς επΊπι ϱοἵπΙη ΒεΗρίοπεπι τείος- 
Ὁ απανῖε Ζοτοαβιεν, Ὑ]άεατας 4ποφιε ες Ἡας τε Αιρ αταρίας Ρ.2- 
ἵ Γεπιροείδις Φασεγὰοῖες γοςαῦαητης Μος, ὃς Χὰά, ὃς Μώδαά, ὃτο. 
πε {πο Ίοσο ἀἰσεξως, 4π ποππα αὀμας γειπεηίυς: {εὰ ὰ (επιροίς 
ο. Ηγβαίρῖς -- γοςα:ί {αΠῖ 2099 Εγγύσα, 1. ε. Ῥγα[εδὲ Ἰρμή, 
'"αποὰ φπίάσπι Ἰνοπιεα 1ρίε Έες εἴἶαπ ἴμης Ζεὶο ἀπόλας αΠεζτανίς, 
- οπαπΊνΙ5 ταπτὴπι 1ΠβΙΠΗ9 θασετάοίυπη Ότάο ος Τιεμ]ο σαπἀετεῖ, Ἡξ 
απίτὰ ἀῑοετας. Ἠ]οτιπι ᾳΏοφπε [επιροζῦΠῃ 41 Ἐεσες αβεέναῦαπι Νο- 
ο πα αἆ {παπι Βειρίοπεπι {ρεάαηία: ππάς βαῖτ φαὸὰ Έεχ ὅ5- 61 
. κοσποπιῖπασ! γοἰαΙεορὦ 244, 1. ε. δοί; πάς επιετβτ οπιεῦ ολ δ- 
ο [επι(ρία, 






































Ὅ Ὁ --- ο. 


88 ο ἨἩΙΡΦΤΟΕΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ6 αρ.4. 
6/εη/μά, Έεχ Ρηεἱάλη γοσαῖ γοἰηῖξ ο. λΜάδδαα, 1.6. Ῥγαίω, Ἐν 
Ἔεκ οἱ εξ Κεί-Οὐδ4 αΠιπιρβτ Π0ἱ Νόπιεα Αγαζίσαπι μκά)) ο 
'Μ4ὐάο/δλεπι, 1.ε. δεγυµς δο/{ε, αἆ Ίπβας πέμφπαταα Οεη απ] θααίῖσα- 
{απ οὖα: αὀ{είγετυπτ ΠΡΙ Νοπιίπα Εε]ρίοπεπι {ρεέταπιία, φπα[ία αριά 
Αναῦες εταΏῖ «9ὰλ ο-ς «4ὐά Υαζδμή,]νς, δεγομ” χαρθεδὲν ὃς «5.2 ρε 
6υἱ4πι Ζοὐὰ!, 1. Ε. Μαποίρίωηι Φαμγηά. αν -- 
| «μα ης Αταὺῦς δαῦαιτας ἀἰνίάϊε Βἱβιτίλπι, οεἰ ἕπ «λλρ) ὅσκε 
δύει δαεείογωπι 7 Γἱαπείαγωπι, (μα φμίάεηι δεᾶα αἰὰφ ἀῑεῖτας 
«αΞΙΦ) ος Θἱ{ογε δεείαγωη τ) υεἰ ἐπ ϱἱλ ον] ἒοως (μήέοτει Ἰάαΐο- 
γη: 8άάΙτοιε, δαδαἱίαγωτῃ ΟΥ 4εογΗΠΗ εοη(µρίωπι Γμέ[ε αά Ῥίαπείαε, 
66 εογωηι Γπάιά ο δεί]αι [χαε. Ῥε]οτί ϱεπετῖς δαῦαϊτα: εΓαηι Ῥετβα, 
τεγεγεητίαπι εχΏ]θεηίες 5ἱΕἱ119, ΠοἨ αὐἴεΠη ες αἀοταμίες, πες το 
ἁῑῖς Ἱαῦεπιες: Ιάεόφιιε Ιπ]βὸ εἰ ἱπρ]ηρίευς, α1αβ ΜΙενγαπα ὃς Μας 
τεπι Παρετεπῖ ἀθος. δίς ΦιΓαΡο ἀε (αγαπιαπία (απ ε[ωλὶ γηπιδα 
Ῥετ[αάϊφ) ΊοφυεΠς, ἀῑεῖτ (πγαπιαπου «{ηωηι {αεγίβεαγε ἸΜάαγε, ὃν Πέ 
σε; σέδονται Θεῶν µόνο, ποά «β {α1ΠΗΠπυπ: παπα Ματτεπι πος ρυίαπε 
Ώειπι. 6αίαυῦοπς 1 Ἀοείς αρΊτ ἂε Ἐφιιο {ασν]βεατο Εαπηϊπίιεαπι ας 
πα Ἡπης διταδοπῖς οσα Ποάτωις Ρυτα. δεά Οτα ταχαϊ ᾱι- 
πι Ιεάξίοεπι ΟΓσαπ1, γοἱεῃ5 ε]ις Ίοςο {Π0βΙτεΓε, ὄν περ κφὶ σέ 
Θεῶν µόνον, οἶπι απῖεὰ τεζχὸ {εἨαῦετετ. Χεπορ]οι ἵπ Όγτορ ), 
333 αἷτ, γης [αιγή[εαύας 7ου, δοίέ, δις, ἐπ [ωπεπιής πποπείωπη Γρ, μὲ 
“πο: ἕωπςέταξ: {ο Πππποϊαπάο, {εά ποἩ οτεπιαπἀο. Ἐν Ιδίάεπι, Όγωπι 
βκρπαηι εοπι[γη, ρεγαρ/βε δαυγήβεία; πες εἰίατι ἐπαλεσπάο ἔαπι 
ἀἶεοι φιὼπι 4γωλίεε ῥγσ]μπα (ογε βσηήβεά[ε, εἰ οἰδογίαπι ας ἠὑπεοίωπα- 
Γαγεγη ἐν τοῖς ἱεροῖς ῥεγ Εκέα ῥο)[ἐρ[έου [ιμ[]ε. Οτε[ας Ρ. 662, αἲ πβυβαπι 
Οπιες τείεττ, φιδά (απιύγ[εγα ιτ /εση{ε, εἶπα οἰδέπια ]ωσω]αγεπέατ, [απ- 
δω πο [ωεγε. ΊΙάεια Ετε[ας ρ. 661, αΠειῖτ, Θιλά Παγές Εμλαε ἃ 
«ἅγαπι Ἱουἱ Πἱαδαιεγίο εγἰρεύαξ, [αεγβοἡς εμηι εεἰεὐγαμα, Ὑιάσατας 
Ῥ]υτατε]ης ἵα Ατταχ. 01 Οτεβαία {απ]19 δι πιεπάας]]ς τεβοττσπη αβετῖε, μα 
αυα]ε {πεΓῖε Ίος ἂε «{γὰ Ἱουὴ Παῦ. παπι διαὈο ὃς Ἠειος. ἵπ Ἠπ]ας 
εοπίγατίπα αἶααῖ, Ῥεγ[απες [ένας πεε 4γαξ εγίσωπὲ. Έβρο ααιεπι ἁι- 
(πησιο ἆς ἵεπιρογηπ ἀϊνετβτατε: Ῥετίω απἰάειι ροβη ση Ἠαδιε- 
ταηῖ Ῥγτεα ΡΓΟ ῥαστο Ίρπε, 1δἱ παει υητ {γαρ {ει α[ίοτες Έοτος, ἵπ 
αι ρας εἴἶαπι αἱηπαπάο Περαπι θαστ]βεῖα. δεὰ απτεαά!5 τεπιρος- 
Όν5 ᾳπαπάο΄ 6ασἵα [αεἰεβαπτ {οἱ15 Ῥ]απειῖς, νεἰ Ώεο ρτο Εαπειαταπα 
ἵπῃυχα ὃς οοβ]{ θεπεβεῖο ἀεάποεπάο, Ίος πο [αεἰεῦαπί {άρει αΠυᾶ 
Ατὰ, {εὰ {πρες πιο ση ]αρίς (αῦ ιο {ει ΤΠ ρατεηῖε αὔτε. 5ιΓαῦο Πα 
ἀιᾶο οσο [εΠροία «οπ{υπάϊτ: παπα Ρρεϊπιὸ Ἰοοφπίτας ἆς Ῥενίαταπα 
πηοτς - 


αρ, ΙΝΕΤΕΚύΝ ΡΕΚΡΑΚΟΝ. 69 
1πΟτε απτεηυαΠ εχίσπετεπίας Ῥγτέα; δε πιοχ. {α]αηρίζ. ο ομόν με 
-. Γεγέωτ, δίς, Ρρειρεπάο ΏΓΓαΤε απ] ὰ Ῥεγβς βεῦαί ροβα αι ΓΓεηπεηῖα 
1 Ῥγτέα. ΄ δίς Ἱίααυς {ε παῦει, Ῥεγ[α πες [αέισς πες «ας εγἰ- 
σωπέ: [αεγίβεαπε ἐπ ἰδε-ελρε/Γο, εαίωπα Ἰουεπη ῥη απέευ. (οἴμπέ Φοίεηη, 
{µεπι ΛΠββγαπι υοεσηὲ : ἐέεηι [ωωπαπι ϐὁ ΥΕπΕγεΠι, ἓὁ ἴσπεπι, ἓὃ Ἱ εἰίωτεπε, 
ϐ Τεπέοςϐ άφμαπ, δαεγίβεαηε ἐπ {οςο πΙπάο, κατευζώμᾶνοι ΕΠΙῤΤΕΡάΠ- 
ἔει: ἔ εογοπαίαπι Εο[ίέαπη ({1ακωπή, αὐἱ Λάαριι φ δαεγείκπῃ επαγ- 
γαΐ, ϐαγπε {π ῥοπέίοπει αἰ[έγιωε: 6 {μά φω/σμε αεεεβίά, αὐ επί, μη] 
Ῥανέε ας γεἰδίά, αξριηὲ επί Ίλεωπί ΠΡ νεἰ[εβγαέεν ἨΗο[ία «4πί- 
πια, Θμίααη (κ Γεγέων ) ΟΙπΕΜΗ ῥατέεπι [ρπέ ἐπηοπμπέ. «4ἱλεγ νετὸ 
Ἰρπὲ σἰιδεγ για [αεγίβεσμε: Ἰρπέ σπα αγία ἱπιροπεπέευ αἀεπιρίο 
εοχέέρε, 6) 4τοιπό {ωβετιπ]εδῖά: αειπαε (πίωίο Οἶεο [ωερεπαμπέ, πο {π/ί- 
΄αήΐες, (κά σεμει]σπέει, δί φις {π[ρίτας, αμέ ΠΟΙΝΗ φἱεφάαηι εᾱ- 
ππυε {π Ίσπενι {π]ἐοε, πογεβωπίέμγ. «άγιο Φαεγα ῥεγαζ ΗΕ ῥου 10” 
ο: αἱ Πας, νεί ξομέεπε, οί ΕΕ τεμίεπίε, δεγοδεηη [αοἱωέ, ἐθέ- 
{με Εοβία [ηρι]αμε, εαυεπ/εΓ πε μα ῥγοκίπια αηια {απρμίπε εοπείηρα- 
ο επίπι οπηπία ῥοί/ωέωπι ἐγή. Ῥο[εα (ατηίζως, Λγγίο, Γιαμτόφκε 
ἀπιβοβέή ες Μαρή ιο υἱγρήη εοπιδωγωμὲ: [αζδυ Ῥγεεαείοπιθης 
π/απη, ΟΙεωπι ἰαδίε εὖ Λ{είίε πηκέωη {πιρεγρωπί, ΠΟΠ 1η {σπεπι πες 
ος δες απλα ἱταπι ὃς {α]{απ) εὔι, αἀάῑτίοπεια 
ὃς ΟΕ], γοσατε {αεγήοίωηη ᾖσπίω; οἶπι εΠεῖ ταητὴπα Ρτο ε]αί- 

4επῃ αοοεπ/οπε ὃς οοΏΕΙΠΗΦΕΙΟΠΕ, Πε εχιϊηριετε(ς. 

Ὅπο Ῥετβοο ποπιίπε γοσετας Αι Φασγβσίαπι, Ροβεὰ ἀῑοείηή, 
Μος α τετ Ιπ]ίείεπόί Οἰειπι ἀμ]οε ὃς Έτιαρες ὃς «αΓπες Ιω Ίσηεπ], 
Ῥεῇς ἀῑσίεις ο] «θε: Εριία [ρπώ, τὰ αιοὰ {οττὸ τε[ρἰοῖαῖ πιαχ]- 
πηις Τγείας παγζαπ εο5 Γας οςςΑῇΟΠΕ {οἱειε ἀΐσενε, Πῦρ δέαποτι 9. 
Ἠος επι {ποίυπι (πουίππι Οὐαςί ) αάλιρ]ε Ιπςαπια({οπί ος; 1πιὸ 
ροειὴς Ῥπεοίωιας. Οἱεῖ ἀι]εῖ Ιπ]εξξίο εταῖ ἴαπα ηί ἀεἰίςαὴς ραίος- 
τετυς 1645, οαυὰπι πε βαριαπὴς αγἀετεῖ, ὃς ἵπ {ας βαπηηΐς πα[ι εχυ]- 
τατει, (Ὀγοπαίαηι Εἰο[ίαπι, 9ςα]ρετ εχ Ἠετοάοιο νυ]τ φυὸά 
ἨΟΠ ἴαπι Ἠοβία ου θαογίβοις εγαῖ ἐςεφανόμικθ». δεὰ ΤΓΙπΙΩυς γ]- 
ἀ της νειπα : αἰῑὰς αυεβε οεηίετετι {οἰεππίταο. δετνῖαςαριά Ἀοπια- 
πος ππεπηπὶς γα ουὰ ὙΠοχίπια οοΓοπαβαητατ, Ἐτ Χεπορῃ. αἲτ, 
ΚΟκΘ» μὲ ἐσεφανόμεν(θ» εθνε' παρήγ{ιλε καὶ τοῖς ὤλλοις ὁμοτίμοις εσεφανοµένοις 
πρὸς τὰ ἱερα παρω. Μαβὶ δαοτίβοίοτιπι «ΑΓΠς5 απτϊηυ(βίπ]ο ΓεπΊρογε 

'.εἀεραπι νεὶ ἀθιιεῦαης: αἰφπαπάο ἵβπιεα ροβοιιογίους Γεππρος]- 
ης Ηοἱοσαυίῖα εγειπαῦαης, πἲ, ποτατ Βεήβοπίης 4. Ρ. 173, 174: Ἐτ Πο 
Ῥοπιαπί είχα εΓεπιαῦαης γ]τωίος, ας αδί ποϊαγίπις, 

4: Μ Ἐσ 





. 




























9ο ΗΤτοτοπτ Α΄ Ῥ ειΙδτον1ς 
--- Εχ διιαὈοβῖς γουθίν δι αρ. εῖαπι οοπβας, αυδᾷ Εἰοπιοηία Ίνοις 


ας ο ως ᾱ΄ {ο 
ὕαπε: πωάε αριιὰ Άαν Βαδίώ! 5Υ 1η ἆἷ- οσο ο Αρ ώ 


ος, Μι τμ! [18 (η εογες ΕΙΕΤΙΕΗΡΟΥΗΠΗ:, αμ Ῥειβςὸ νοςαηίας ολο] 
“ελ/ρή]άπ {ει Ῥάνκντ αιλίσδη, Ἱ. Ἐν ζομεγατία ΕΠοι Ἰηνί .. 
Ῥ]α. Ρ. το} 2 αἲτ, Τεγταγη ϐἳ ««ἕγεπι εοἰεῥαηὲ, (ο, ου]τα φωοά απ εἶνηα 5 
431 «4ΓΙΑΚΕΥΧΕΙ Τ,οηριππαπής [απ Γκαν «{εοβαπι πα ΕΤΙΡΙΟΠΕΟ δὲ εο η- 
111 αλ {419 ῥέται(ὸ απιαυε, η ((παπιυής 14βγυ ε[]εηὲ εχέγα μγδετα τεί ε- | 
ῥαπάέ;) ἀωπι ΙἨηΗέρο [εν Τιεβγα ει 6ογρι” ἀερα[έα ε[]εε, δι φίερκαπε ζμε- 
ο εεᾷ τει[εηΓμ: {εά χο εδ ογαὖαε τὴ Ἡρα Πωηο [ τει «4ὲἱγίἹ] πισηὶ 
Τείωγετῃ εοπ/έηρεπ», δὲ Ῥοπογώη Εάηδάηι υὐηη Τ1[ω εµ δαέγαρα 6 4 
π ὐαηΗ, μὲ ΙΠπ{εΥ]εα μέν Ἑαπωπῃ Εὲ Κερίαπη 8 αάια. αμγο, 
βτριγᾶ, 6 Ε. ισά α[ππεγεπε.. Ατ πυ]]ας Ῥέτα ουανίτ ΑΕΠ, ενρὺ {α 
Ἠος ποᾷο γἰάεπιη φπδά Οτγας! φπἱ Τάο]ο]αια εταηῖ, Πο ϱ 
αἴττει πΙῇ Γαο βγ]ο :δᾷαί 4ε Ῥεγῇς απῖ ποή Ε’ΑΠΙ Ταί65, πο οαλέο 
Ἱπρ]ανα!, δι Βηθεπάο ουαβ οιαγετίπι [αποπί {εα Αξπὶ, επ Ῥε 
αρποίοετεπῖ (απ Όπαπι επ: εἶνηες Ἱταφιε Ροεγίαγαπι οςγε 
πῖας ετρα Ἐ]επιεπία ὃς Ῥ]απειας, περΓα/(επίαηῖ ἵαπφυααι ως ο 
ταπῃ, Οπειη πομ Ἱπίεπάεβαπτ Ῥετία, [εὰ Ίας ταπτῆπη οἰνί]μτεί Ρί 
Ὅαης. Ἰπίαροι {ο]εηπες ργεσαπάϊ ἔοτιηυ]ας δι Ὀσποδιάίοπεν αι σον 
{αἳδτεδας αἀλίσεητ αἆ Ώευπι, ρεερετὰπι ὃς πια Ητίο(ὰ γοσαπς ππργεεα 
ἔνοπει δε Ππεαπίαμίοπες, ἃς, Αἀάεὸ αῖ σαυτὸ 4ε Πίος υεῖνις Ἱι 
ππι 5ο Πρτοἕες Οτας]. “αν πο ο] 
τος Οποὰ απ Ῥιαοεάεπιίρης θιταῦο, δε η {αυ{εφπεπίδας Ἠειοάσιις ι αἴ- 
{εεῖτ, Ρεγ[ας πα ]ἶας βαδεγε αεωας, ποπ οῇϊ αὐ/ο]ατὸ νεγυπη: παπι ορτῖ- 
τη Ῥεχ /επ/υίά ἂε Ιάο]ο]αιτ]ὰ αοευίατας, ὃς ἀεείπαπτε νετετε Ἰαι- 
Ρειῖο, Ψεπετίς βαίυα ὰ Ῥεγίς ου ]τα «β ἵπ Τειπρίις αἆ Ίος ρατατῖ», ο 
δασειάοΏδας {ει δασεγάοιβῖς, Ίπίος απας {αἱ «{βαβα. Τυβ]π] 
τουίτατε {τετῖ, Ρ]ετίαυε Απιοτος βαευσης Ῥογίᾶς ΠαδυίΠε ὅασε . 
{9 9ο. Άαπη (Ιπουῖτ) εὗπι «{γέσχεγκει ΛήΜεπιοη Ὁιγὲ [άήον ἠς Γου- 
πιο[απι Ρε[ίμεηι Αα μορ ἴη ππαγἠποπίωπα ἀμεεγε, ᾖαπς ω, ου α Βα- 
τίως μπι εὔπι Τε ρηαίο ΓεΓπο Ίμγε [01 οεάεγε Ρο//ωαυέε: παπι ἠδαᾷ 
εν ἐπάμίσεπειά ετρα 1δεγο;, [ἶνεῖ πε Ρως. αἲἲ, εὖπι εκ Πεσε εἰ πομανε 
ποηῥο[[εὲ, } ῥγο Τεπιβοτε εἰ εὐποε[[; ε: Γεὰά ῥο[(εὸ αξ εαπι αάλππεγεί, 8 εά 
{1ο Μεπιετὸ [γοππή[εγαέ, Δοπε[ὸ Περαγεί, εαπι ᾿δοζ δατεγάοξέο ρτκ[ωεε. 3 
Οποά αρτὸ {εγεπς Ώαγίυ {αάχὰ Οοπ]ητατίοπε Ρεγῇε, ὃς Ῥατει τείαπηρ 
Έεραιπι. τα ετατ Όεπις Όγασα, απτὸ ἀῑάα Μιλτὼ {ει Μηνέαδασε- 
πο ῥγκάίία: ὰ Ρετβς απτεπι (ατ γίάετις ) ἀῑέχα εβὲ «ωὶ.-.] 140, στ 
/αιω, 


ρα ή) ΥΕΤΕΛΟΝ ῬΕΠΦΑπΟΝ, 


ος 
1ης, {σα Ίασὰς ἀἰρηίβίππα, πηὰς Οχαεἰ «{αβα. δεὰ ΑΙἱ νὶάετιις 
]αβίπας ἂς Φαεεγάνέιο ὑδοίς ; οἶπη Ῥ]ταγεβης αἱ Γον {π[ὴς Ριο(ς-. 
οαύΐεας, αεται έαιῦ αὓ Ίνος Βρε ᾖεξίαπι [ο ἐπ ΦαεϱΓ σέ ΙΙ βέαπα 
ον Ἱας, Ίπτευρτες Ἰλύει, ). έειι «ιονκανφολἠς μα ΑμώΒ. τῆς ὁ ᾿Εκδα- 
πονθις ὃν Αντι κωλδσι. [ Μαΐιειι ᾽Ανείτω {ει Αναΐτην. 1 Ηοσφια 

ο 5 θὺ Ροείὰς νεγαπα εχἰβίπιο, ολα. ών θναις Βεχ 19 Εαἷτ φυἱ ΡείπιΠς Ὑ6- 
ης ηετι5 δίατήαην οοἱεπάαιη εσείετιρΠα, εἴαιε Γεπιρία ὃς δασεΓὰοἵες ςοη”- 
ών. ο ὁ επτανίε: 1ὰ απσά Οἶεπιεπς Α]εχ. Ρ. 31, ἵεβαταπι τε]]φήε, Π]ς 
Ὅπειοῖς: Ίεφιε εογαπε εεἰατεγίαι 1 εἰΕίαπι: παπα οί; ΠΙαΛΙΠιὸ εί ΛΕΡ 
(σετε αὖ εΓΤΟΥΕ, {0 αἰγαπι απ. ἰαὐαμέαγ. Βεοχανη φωίδεπι διπιωία- 
τὐχα 1ΐρηα 68, /αρίάεις. πο εέ(πγαΝέ, μέ σγαεί, μεί πες Περεμπιοπαδ 
8 Πδίεε, εἱ ΑΕρεες [ει ἔσπεπι 6 4ναπε, Ε Ῥ)[ο(αρ. Μωἱιές {α- 
τω αγ κᾶρη ΟΤΑ. ιν {οι Εικαγαν ῥοηιένµηι αά ἐπ[ίακ νε ων 








πλα(οο 9 δογαίδως, εαπι ο/επαιε ο[ῖὲ εοἰρμάσπ. Γαξεσπέιν εγζὸ 
Γορδὲ {μου Λαρζίτου Γαῇε Γετ[ας, εί Φαήηιαέσς, σεἰ λίαρος, ἃ 
νο ππριεβα{θ)η ὉΕΠΕΥαδὲ/ἔωηη Αι Ῥγηποῤτόγώπι, Ῥίατα ρα(ππα 
-ε οεμ]εα /επετή Ἰναυει ἀῑάχαν (]επνεης, τί δι Ῥαυίαηίας, πο αἆεβθ. 
ων» Αιταχειχ! Μπεπιοπι {ετὸ οονς, αἲτ Ῥετίας αὖ Αγτι]ς 
εἀοέλο», ἀιάιοι Πε ναπία {ει ῥεπεγὲ αεγ]βοαο. γεπε- 





3 ο παν ποτε πιο” ηρη ο! πιά αΤη, 4μα ἡ {6γ ή {11Η Τεβο- 
«κ ρνο εὐαί, Ἐπικαλέω τοι τίω Θἐὺν Μύλιέ]α, Ταμέ! Εἰδὲαεσηη 
4 γέαπι προ ΕΕ όν κι Γαπιέπα {εάεγε ἐπεερεγαξ, πΟΠ. 4ε) 14 
ιά Μ 1 


αὐέτε 



























σε. 


93 ο ΠΙδτοκ1λ ἘΕβ{ΕΙΘΙΟΝΙΦ ζαριή 
οδίγε «μες υἡἰαία [μέγα : ωπάε [ογήγο[(ς εἰὸ αιπιί[]-ε, [εά «ἰε[οπες μπωπι 
αμέ ῥίωγεν απο εκρεαύαη. Ἠφο Ῥιαπίρις παντα, απ Παβναπε 
Ερίβοίαπῃ Πεγεπιῖς ΛΒαγκ ΥΙ, ΠΡΙ εαἀεπι Ηϊίοτία ἱεσίτως. Νες 
ΙΩΙΓΗΜΗ 4ε ργα1άίς, εὖπι (πατίαπτε Οαγο 0, Ὑ. τν) ΒαὈγ]οπ!ῖ {ο- 
Ίεγεηί πχογες δς βἶ]ας Ρίο ρεσιπΙιὰ Ρετεριιπ] ρτοβήταεΓε, ο Ίπιες 
{ἱιαπάσπα ἱπεριδΙοΙίαΠα ΟΠΊΠΕΙΙ νονονκοοια κο ψ τν. ος ο μα. 
δυριαάίότα {οριπίσαγαπι Ρτοβιτατίο νἰάετατ ρε]]οχηῖε ἀῑόχαπη Έερεπα 

Ὁς (Ηρίῑπί {αἰαπάα ειρὀ ) πεφαβιανάη Ὑεπειί ου]τάπῃ αμαπὰς. 
ππυζιατίπὴ Ίητες {1ος πτεει: ὃς ελάιι ατίοπε ἀπά1 αἰ {ωςος- 
ἀεπῖες Έερες εαπάεπι πεφ] ατα εοπεπιασυας. ν ὃς ΜΜΑ 


ο 


Ὀιάας Ψεπενίς ευἶτις αριἀ Ρεείας. οοἩίπματις εβ υττα ἴΕΠΠρο. 
Απτιοςβἰ Ἐρίρμαπίς, αἱ 1η Ψεπετίς Τεπηρίο οσοΙ(ας εβ, τς 1. λάαε- 
εαὀ. ᾖἶὐχο Ἱεριταν.. ὨὈϊέχις Ἐεχ ἴπ Οἰεπιεπίίς Τεχει Ἱερίτης, ᾽Αρποζέρξης 
τὰ Δαρεν τὸ ὪχΒ, ΩΙ φΙάεπι Βετοί οτάο αρτὸ οοποΙΜατς «πα τεοερτᾶ 
Οτοµοἱοριὰ. δεὰ {εἰεπάπῃ εβ «{γέακεγκενι Ποηρήπαπμπη ἱεριτππιπα 
ΑΗυπι Ἱαδαίε φπεπάαιι Χεγκεπι, ὃς ὀρωγίος πιυ]το», Ιπῖει 9109 Θεζως, 
οπΙ εχ Βετοίο (ωὰ γιος τερπᾶ[ε νίάετωυς; τα Ἡτ Βετοῇ οτάο γιάεατας 
ε[ε, τ, «{ήακεγκευ Πιοπρίπιαμης: 4, εδ, οἱ (ης νιάετας) δρα 
{ει Νοιμας; 34, Βαγίως Νοέ, ου]ας Ε 1115 έαις ὁ φἰὍ'ν 4{ΓίαΜΕΥΜΕΟ Λάπε- 
πο ουΙ ἀι1 Οατὴς Ψεπενῖς Ῥτα{οιίρτος, αμ 

Ώο Ψεπετῖ ποιπῖπε 1η νειετίδις Ἰη(οριϊοπίρης, γἱάε Οππίεταπι 
ἵη Ρε]ηιᾶ ραστς, Ίπτος Ὑεηοῖς Νοιηίπα Ῥειβεα, εβ ς )λ9 {/αραχάξς 
: ὃς ὤ) ο «Ἀδολο Βἰάκενε-δεγσὴ, [ξα βππρ[ἰεἶτας «ἆδ-δλὸ Βλδὲ: απᾶε 
αραά Ῥας ΒαλΙΑ] επἶαια Ἱερίτυς Λ29..5 Β/άοιεῥὲ. 5ος τεζερεῖάς δὲ ο: 
πημη]α5 εἶας Ἀοιπεα Ῥεγῃουπι, εβ ορδὸ ΛΝάΡίά, {ει ιδ]πάξ οδ4ἱ! 


.”- -μ 
΄ 


. 


-4παβιά, δι νορθὶὸ ΛΙάρίάα, αποἵ πα οΠἱβ]ηα[ι5 ΠβηΙβςαί1ο εβ ολλω», 
Ῥωπίρείς πιαηιῷ ῥγααἰέα ῥµεί]α, 1. 6. τοζυηηάἰς ὃς τα 0εΓαπ ος πηαπηπλίςς 
{οἳ]. δἳ οΑκώα» α]έα [εα ῥµδεγ έγρο, πετ αρυά Ευεπις Ἁ]Μαυίανι 
Ἐρίτοιηαίογεπι Τητςὶοὸ εχροπίτης ΛΑΡΙ {ει ἁπάβα, Ἠϊας αραιά 
ΆυίοΓες Οταςος Ὑεπις γοςαῖα εβ Αναΐτις ὃς Νηίτις. Ἑτ Ρίατο απ Τι. 
πηΦο Ιπεπ]ηῖε οπὸὰ ἵα Ἄργριο 1πδαΤειςὰ Ῥγα/εάατὰ «οἰερατας ῄθς 
ουσἀ απἶάεπι ΠοΙπεῃ ὰ Τ,α1ΐπο Ιπίετρτετε εχρουίτας Δάπεγνα, π]αϊές 
{αυτης ερίπι {η Ἆος Ιπίεσρτεῖες Ρ]ατοµίφ, Ἡ: ὁς ΑΓποριας δ:ΟµαΙ- 
εἰά[ας εχ εοεχεετρεηίςε, ο ο, 
Ἐκ Πος Ῥετβςο Νοπήπε ἀερταναίαπα ν]άετυν Ψεπετῖς Νοπιεπαποὰ 
αρυά 8γτο Ιερ]της ωω ΛΝαπι{εα Ναμαί, Οταςὸ {οτίρτηπι Ναναῖα. Ὁ πάς 
2 Ματς. 1.11, Γεπιίώηι Λαηκα, ὃς δαρεγάο ές ναηκα αριὰ Ῥετίας ΠΗΠε 
ΠΠΕΙΠΟ- 


ππεπιοϊαηίαν. ΑΌ Αιαδίοις απτίο (ο ἵεπις ἀῑσεδαίας ς ο) «4ἱ Ἴ]χα: 
Ῥοβεᾶ ἃ 6) ζαὐγα, αἰδεάύιε ὃς {Ηπηπιο {ρ]επάοτε , ἀῑέία εβ 1) 
Ζλνα {ει «ζοὗταί, οιιοὰ 1π ο μολώ Πηρυα τεςερίµπι, εξ 
«Οροπ. Α]ὰς Αταζιςὸ οσπι Αγζμ]ο ἱερίται 69) «4ἱ ζι]τα {ει «4κ- 
ῴτα: μπάε διταδοηί Ρ. 512, πη]πὴς τεζλὸ Αζαρα νοσαίῖυς λάιπεγνα 6 
βίαµα Τεπιβίωπι Ῥετ/εὸ, αἱ 1]]ε ἀῑςῖτ : «ὖὐπι ᾿Αζαρα τεγετὰ {τι Αιαδι- 
οσπι Ἀίομιεῃ οοἑγηρτυπι, πο φπἰάεπι Τεπβίωπε, {εὰ Πρίαπι /πεγεηι 
ΏΟΙΑΠΘ. Ἠ]ης ε αριιὰ Ηε(γς]! η Ζαρητες" "Αρτεμις, Πέρσαι. Ίπιο ρο(ἶὴς 
Ζαρητ εβ 523), {ς. Απαδυπη /Έμς. θεά [έσπς ποπι]ης εἴἶατη αλιοί ἱπτε]1ἱ- 
Ριευς πω. 
ορια γεπειῖς εμεις Ια(οἰγ]ὰ ἆποε Ιπιτοάιιόχης εβ, ης {αργα ποῖα- 
νΠπας: πυίηπαπα απἴεπι τερεΓί Ῥει[ας υ]]α8 αἰίας ΠαῦαίΠε βατυας ρτῶ- 
τες Ἠ]απι Ὑεπενίδ; εχεερτῖς Ἠγοσίά(ς 1115 ὃς Παγοτίοῖφ Ίη 6αρραἀοςίὰ 
ΤῬειβς, απο] δαογα διΓαῦο πιεπαϊπ]τ {ο γιάΙΠε. 184 ἱπαυῖτ ἀῑάΧΙ {αι 
Ἠνόραιθο, [η αεεεπ/οτες, αι Ιοοποἱαίσίαπῃ ευη Ῥγτούι]1ὰ πηουεΓυηῖ, 
Έλα γειρα {μπτ, {η ωῤῥα δεί (παγη 101 εί φύλον γιθα φωκάαηι Λάασο- 
σαι φαί Ῥγγα δέ οοεαπ{ωγ, 6 τιµές Ῥεγβεογωηη «εστω Τεπιβία,) 10η 
ο, ο ἱρήεε φκοάα πι πιαδέαμὲ δαεγγβρία, ἑαηφιαηι ΠΙαΙ/ερ υετύε- 
σαπδε, δωπε ὔ Πυραθεία, {6Ι]. Σήκοι δερέα ισα αη {ηρεηεία, ἵπ ΦΗΟΓΗηΗ 
οπεαϊο εξ Ῥωμὸς «γα {ει ζουμε ἐπ φμο λάαρέ οἶπεγετι πιμ]έήη δὲ {σπεηι 
ΡΕΓΕΊΏΠΕΠΙ {ενα : 6 εὺ φιομία τε ἑπργε[ᾗ; ἐπάδεσιν αεεἴπκπέ [ {ει «αΠΗΠΕ 
Ῥτεςςς [μας ] Γεγὲ ῥεΥ βογαηι απέε Ίσπεπι Ἰἔγρατωπι [α[εν]ωπη επεπ- 
11, πάρα πιλωτὰς ῥ1]είς εοαδ1ἠέδμς ΜΗ ]αῷ υεἰαεἰ εν ωἐγάφωρ ῥαγ)ε «ε- 
. ῥεπαεπειόμε, αἰεὺ ὲ } τε αὐία εοπέεραπὲ 59 )παίαι, ας ὑπ ᾿Αναϊδίθ» 
ο καὶ Ομανᾶ παιμίήῳ εὖ Οπιαηέ ο )μῤγίς Γωµέ: παπι 6ὐ ῥογκηι ἐδὲ [λε]ιύγα 
αν 6 Οπιμί [ανα {π ῥοπιρᾶ αμοίμν. Ἶβα ποι τόμ : [εομεπεῖα 
Π[ογία πιεπιογόγωπε, ἴπ Εἱωνίέωη Ῥεγ[α πο ἐππε]έΠΕ, πες αὐκμή- 
ο ἔμη, περ (ήαυεν {π[ίεΗΗΕ, πες αἰία φις ἐπιωπάα ε[ε υἱάεμίων. (μεμη- 
{ο 4εὸ {αεγέβεαπε, ῥγέπιὼπι [σηά. εὔχοίαι ῥτεεες Γωπάμηῇ. Άρρει ᾖα- 
--- ς εάάΐεπι Πήγε: φμἱ ποη ῥαγµεγί!, οαρίεε εὔ ὑγαεδίο απηῥμέαίσ [οτῶν 


Ἱπομοίεωγ. Ώμεμπε μΧογε! εοπρίωγες, 6 πίεσε ῥε]ίεει σἰωμὲ, πι Ι- 










ἴσει ᾖήίο ῥγοσεπωεγίηὲ. Ῥηεγί σἨὲε φμάγ 1Η αΛΠΩΙΗ η ῥαἡγώ εοη/) εἶλωηι 
ον νεπίω, . νβεία ἐπέίο {αὐποξ νεγη! εεἰεύγαπέωγ : «εις Φροι- 
ως ην Τλαίαπιωη υεπέΕ, εοπιείο ῥΥίὼν ΑΙαΐο, αμ (πιο πιεα//4, ε ῥγη- 
τε τά Ππ! εο αἷρ. «4 Πμἰπίο µ/ (κε σά Χ ΧΙ} αππωπι ἀἴΓεωμε (αριήναγ», 
ασια, εφμίατε, 6) ἑπιῤγίπιώ υεγα αἴεεγε, Ῥμεγί αμγο ελΟΥΠΑΠΙΗΥ, εἰκ- 
τς /σπενηι {ω/ρογεηι σέΠεταη”: ζατε ίά μεζρ ΠΙΟΓΙΜΟ αββοΠηέ, πες 
ος Μ 3 Ίσπεπι, 


αρ. 2. γετεκύΜ ΡΕΕΚΦΘΑΚύΝ, κ 


. Ράεαπάς (οὐο)ῷ γα. Άερε; φποίαπηη ῥγα πα ῥΤΟΡΟΠΩΜΕ ἐπ μή ῥ]ω- 


”., 


ν, ον Ἡιετοκτα ΒΕΕΙστονῖς (αρ. 
Ίσπεπι, οὗ ΛΟΠΟΥΕΡΙ φπεπη εἰ «εγω, Ῥεη[αγηπε (αρήεὲ ἠπιοπίέωγ Ρήεως 
τα μττέ εντ Ἱέαγα Λάασογωπι {πως [ηἱεε. δὲ πο 6 αφια]ιδις ἐπ «οἱ 
οἱεωΥγΗπέ, «ο ο(εμίαπέωγ : ᾖ δη ογέδως, 6επαπ εἰ ῥΓαΦΕΠΕ, εὔφωε 
ο/επύωπ εκεἰρἑωπὲ: (μἲ ῥαηη [έογει ααηηοάωπι {νη8, ο ηηπίακαξ ϱεπω [εχο 
ἀῑρηίογει οεπεγαπέω. (Ὄγρογα ΠΙΟΥΕΝΟΥΜΣΗ ῥωπιάμί, ῥγιὼς εετοζῷ ἐποοί- 
νεπέεν. Ἰαροι ὑπΓερη[εου ανἰδις εεπαῖος ῥεγπη (έως. ΕΠὲ εμπι πια 
ὄης (ήια]ογΗήα ἐπ[μίο) εοξαπε, Ἠας Ι]]ε, ο Ρε λ{ασου, {οττὸ Ἱπ- 
εεΗρῖι ὁαεγάοίετ. δε ος αἰὶοφ πιοτταος Παππαγετίπι, ποπ νίάεο, 
εἶπα Πτ Ῥετίαγιπα πιοΓ! οοπιτατίαπῃ. | . 4 
Εεάτὸ ἀῑοίτ δίοδο, Άοἢ ΠΙοσίε ρυΙάμπα πιογτιοἰηίαπα Έσπε «γεπΊα- 
τε, {εὰ ταπτὺὴπι δαστΙβεῖυπα; παπι ἨΜετοάοτις ἂε Οαπιῦγ/ίε τείετι, Εωνε 
{εείβε {4 φμσά ποπ εγαί Φαπδζωπα, ογεπιαπᾶυ «άρια Κερ ὄα έαάα- 
φεγτ εὖπε ἐμὰ [αἰτμνι δὁ ἐπάμγαίκπι τε[]/εύαε, αἰζεο ηὲ οεγεγαπάο ἓδ -- 
/απρεπάο [γαπβετεποη ῥοέμεγαπὲ. Ίταπι ε]ίπησάϊ ΗΠείτυπα, δε ταίπεα 
Εάυπι, ἱερίτατ αρυά Μερ[αϊ ἵπ βπε νίτα Οα/τα[ρ]9. δή 
ΑΗΡΙ.ΦιΓαῦο ἂε Ἡγιςαπ]ὰ αρεῃθ Ρ. 152, ἀῑεΙτ, ᾖπ εαπιρο Ρείγαπι 
ζ{μαπάσπῃ ασφεγε εοπρίεπέες, ἕνα πε τούωνάε (αγ ση γανι γεζεγγεξ, π- 
Το οίπκεταμὲ : ἐθίφμε «ει μαμάς εοάεπι «4ἰέατι σανάεηέωπα ἴπια- 
πὲ 6 {παπάγαεί Ῥεγ/εοταη σεπέογ η Τεπρία η ῥ0/με Μηὲ, ξὲ τὰ Σακᾶ 5ᾳσα 
{οὔεππεηι εἰ εοπυε {µη ἠπ Γκετ. {ί ελία πμ μήι αὖ {ή εε]εθγαίην φως ζηλα 
Ζε]α ἔεπεπέ: εβ επι Ορρ/άκηι ἐπ «4γπιεπίά (ιά ἔεπεπ Εἰἰέγοπωϊ, ἱς]]. 
5αςΓογαη ΜΙπιβτϊ [ει βασετάοῖες. μη 
Ωποαά {αριαάΙἅαπη,, Σακὰ, νιάεταί ε[ε Ρο Σακία, πας εβ ἁλὰ.., 
{ει ρώ Ρτοβίπαξίσηη Γε[ίαπι, οαιοὰ Τη δ. ΒΙΕ]ς νοςατνς ΠΙΟ 
Λ{ µε ΑΠαβιειῖ, ἔε[απι Ἰ πε. Ώ οσα Νοιηίπα ᾿Ανάνδροίος, ὃς ᾽Αμωνὸς 
{ει Ὁμανὸς Βγε Ὡμανὸς, { Ώαπῃ τοι πιοςἵς ΘεΙσαγυπα ειτοτε αρυᾶ δίτα- 
; Ῥοπεπα {επ δίτας,) εα ΡετΏςξ {ειΊρτα πΙπ Ιᾶῃῃ γ]ά1, ὅχαη ρεπιήπα Ἐεγ- 
βζα βηι πππ]εᾶπη ἀωδίτο. ᾽Ανώνδρατίθ» νίάεαιαν ρουὴς ΟΥαςυΠΗ, ᾳ. ᾱ. 
Ὅ Εοἰταέως, {οτιὸ πα ντος ἀεβιευία βαίαα, πιοάςβ]α επί; ΠΙΑ 
αἰ1ὰς ΕΕΟΥΗΝ "Ανδρά]α ἵπ ΤατραπηΙπι εβ Φα ένα οἱ. Ώπατε : 
απ Ἱπ. Παργαάι6ο ᾽Αιάνδράίθ», «4ἰρῥα πι ρτιναἴναπι, α. ἆ. [αέπα πο υἱ- 
γρ {ει Γαριῤπίπα ὃ 9εὰ Ίνα (απῖ βετί]ες οοπ]εόχυγα. Οποπά ᾿Αμὰν, 
ᾳπαπην]θ{οπο «σηγεπῖας, γἱχ ρυῖο 1ὰ εΠε [Ότι Εἰαπηια: ο υαπινῖς αἆ 
Τπβίπυπι Απποζατος αγία» βατμαῖ ᾽Αμανὸςδς 0 70γι Εαπιπιαμύπη εἰῑε 
5ιγαὈοπ] Πυραθεα, Οποταίη Ἆος ὰ σοοπι Πσηϊβεατίοπε εα/οτή. δεὰ 
Ἆος ποα Ρροτεβ{ςε[ῖε, αῖα Ίπ 5, ΒΙ0ἱ19 Εαπηπαπίπ {επηρετ παπιέ- 
ταπῖΏς «ΠΙ Ἐ,αςἰθ δι Ἐχοεί[ς Τἀο]οἰαιγίςαταπῃ Οεπίαπι αυ ποα ϱα- 
Ιεσαητ Ίσπεπι. Ίνες ε[ίὰ οαἱοτε 1ραίς, {εἡ ὰ Γοπι Εἴαπιππα, δοίε; απᾶε 
ἵπ 


- 





ιο ος "ᾱ ἅ ή ια --- 


Όαρ.α. γψετεκυνΝ ῬΕΠςΑΚΟΝΜ, 95 
--ᾱπ Αταθιςὰ Ὑειβοπε [ιάβογυια Ματοσσαποτυπι οὐῖ ναἰἀὸ ρα], αἆ 
ευ. ΧΧΝ].1ο, νετδαΏοι Ἱερίευς κ-ς-δλωκὰ δοίαγ{α υο/τα, {ευ Ίουα 
:. Ἀ]πονα δοΙἱ εχροῦτα φ: επήπεθαηι {αργα Αἰωγία {εμ Μεπίας Ίπ οπἰ- 
Όυς ΟΙογαπη ὅς Γή αιοηύπα ρατίπας 2Ρροπεβαης, αἱ η Ό]επίς «ΟΓΑΠΙ 
14ο!» {επιρες Βετὶ {οἱεῦας, δι οάίεβι. θεά Ίος πος «οπνεπίί Ρει[ 
οἱ ἵα]ία πον {αείαωτ. Ατ εἶὖσι ριατεπάατης αιδὰ ᾽Αμανὸς βί Ὠείτας 
ἜῬειβσα, Ποοπ]εάυγα Ίουυς ας, ποταδίπτα5 οιδά ἵπ Βιοµοσυπα Ῥο]γ- 
Εἰοιτουαη Ἐναπρε]] Ῥετβςίς ὰ φποάαιη Ταῦτισεπῇ Ρετ[ὰ νετβς, Ὁλ- 
ἐδαπιαμά Ατ1, ᾳ- Ὁλ νο Εαπια!ᾷ ὃς Ὅλν Μήσπά: αἀεὸ ητ Ρεί :οολιό- 
Λαπιαγά; 1891 μώῤῥόα ὀδπέ(1άο, υπάε {οτιὸ ὃς ἵπ ρεπετε ο πιμία- 
εὔγωπ, 9δεὰ εὖπι αριἀ Όεητες ἵπ πιουε {πεῖς, ας αι]σφυλὰ ρταµάς ὃς 
ἅπππαπε εΠει, ργο ἀεῖταιε εοἶετετας, Ροτηστίτ ε[ε χι {αρταάιᾶι (αρ- 
 Ραάοεία Μαρί Ἱνανεῖοὶ (αἱιεπῖς ποιος Ιπίεά!) «οπίτα νετ Μασι- 
ο απι ρειπεῖρῖα ρεοσαητες,Μοπεῖ 4{ιαπο Απαϊο]ίαιη ἃ θγτίὰ ἀῑεππιεπι ἔοτ- 
πηαγετίηῖ Θίαίπαπη, [ονεπ τες Γηακίιπππ {α0 1 Πυς ρταπάἰ Μοπιῖς πο- 
αη]πε οοἱεπίςς, ως Ἰλγυ]άες [ουείη 10 {ογανᾶ ῥγουεΓα: αιΌοςί5 εοἰεραπί. 
“Έτ {ουιὸ τα]ε οπἱά ας «{μαπάγα Μο {επτίεπάπη. 8εἆ Ίῶς {αηί πιετα οοἩ- 
Ἱεάανα. Ἐτ εὖπι πευῖγυπη ΠοτΙπῃ ποπ νιάεαιας γετὸ Ῥετβοῖα, 
- αο]ο πιυἱερΙίσατε οοπ]εέχαγας, {εά ταρτῆπῃ αἀόαπα, απὸά αριά 28- 


4 


νο απηθμης» πο ρησααβι οουΓαρίο πομηῖπε αὖ ᾽Αμμων {ει 4γεπανέμε, 
"ουΙ Ίπιες 1 1ογα αγεπα» εοἰεσατας: {4 {οτιὸ ΗΙ 1 «αρραφοσιὰ 
Ππῦπα Αμωνῦ ποππεῦ Ίπάε {υπιρίετίης, 
το δετίαταη αυἴεπι δαῬα Ιαν) πιαρῖς ἀβιπάὸ ἀείοε]θῖε Ἠετοάοιις 
:Ῥ. 61, 63, 64: Ῥογὸ γε, (ιδ πμ ηίωγ Ῥετ[α, ἑαίες ε[]ε εοπιρεγέ, 
(με [ίνα πέφπε Τεπιρ]α πεηµε «4γας ενέγµεγε εοη/μεμάῖυ εί, ζυήη- 
“ἁπιὸ ᾖοε [αελεμείόια, "τη(απία ἐγέδαεγες οὐ 14 (18 ππεα [εγε ορίπίο) φωὶ 
ποη, ο μη σγαοί, [επ ήίαπε «εοι εν Φοπππέδωη ε[ε ογ{ο. Μάογῦ 
ῥαὔεηε, ο ό φωτό /φµο εοη/{εεη/ε ποπ δης, 3” Τουἱ Εο[έας ἐπ]ηιο]ς- 
πε, ΟΗΕ ϱΥ μὴ εαῇι Ἴονενι αρρε[ίαηέεν. «οἱ Γήσφκε[αετρεση!, 8 
Πεωγή, [σηί, φις, αὖφιε 1 7 οπείς, ήφωε {οὐ ὅσεγα [οείκηὲ αι πε 
αὐ ἠπίμο, ῬΡο[[εὰ νετὸ ἁιαάνεεγαηε Όλγαπία [αεγίβεαγε, αὖ «4ης 4γα- 
Φήῤή(φς εἰοξΗ,. Ἰοεαπὲ απέεπι γή ὕεπετεπι λήγήίασι, Ἠγαθει 
κά {Μαη φοερΠί, Ῥετ[α Μείγαπι. ΦαΓγοΓΗΠΙ «δει γω εἶγεα 
ο 2οί(ε [απι αι σου τος, ῥ)/ πιο δέ φωοπαίανη {π/({µεγωη. Ῥετ[α φἱῤῥε [α- 
-εγέβεαμαγή, πεε «4. εγἰζµπέ, πες ἴσπεπι ἐπεεπάωπί ῥγογ/ΓΗΗ: {εά πεφμε 
"ασωδη 1 απιεηεὴς αωπέωη, ἐκὶ αὐλῶ, καὶ φέμµεισι, ἐκὶ ἐλῆσι μὲ Πε {π- 
Ὦ σον αμ ΛΜ; οετίεη μέ φμί[φμε αἰνή δὴ ὅαεγα Γαεργε [αἑω1Μ, ἐπ 
ο Ἱορεπι πιμπάμηι 7 πια σε επ. , «επ ἐίαηι ἐπιβ]ογας, Λάγγίο πιακἡπιὸ 
ι εἶπ τση 







ο 
/ 


- 


οό Ηιτετοκ]ια Ἐσειίσιοκ]5ς οιριᾳ. 


εὐπδίαπι ϱεβανι Τίαγανη, ΦδάΙβεσΙ αΜΜεηΙ Ώση η {5 [οἶο, ῥησαεήα- 


ο Με υοία ΠΜΠΕΜΡάΕ, {εί εΟΤΗΗΕΗΣΕΥ απέυε(ς Ρεν 


επὸ ῥγεεαέωτ. Ἱπιρηήί- 
"η φμίάεῃ Λεσέ, Φμο/ 7 ΟΗΕ Ρεγ[ας ἑαεπι Φποίμε ο ΜΟΝ - 







Πέ υεγὸ αι {π πιπμέας ΡογΕἱωηομίας ππεπιὐγα έν Εοίαπι εοη]ς 
εαγμέζη οζι Λετύα η {μύ[[ενμέξ φαῶηη πο [έσιαπη, παλ πιὸ ΤγήΓι 
Εις ἐπιροβεί: εαγ μέθη, ὁ Τλευροπίαπι αεεἰπηέ: [ᾳμἱάεπι ῥαπο εβε 
εαπέαἐἱΟΠΕΙ ε[ρεαο[[ παν. (ΕΥ Μαρ, πωίωηι {1η δὲ Περήσήπηι 
δασγέβοω, Ίο δαιγίβει [μία εαγπίδκ παν ἐπ σεπ 
πι ή [ετε απ. ΕΚ οπιπίθς ἀἰείαι ῥγαεἑριὸ εοἰεπάκηι 
όν ας Γωμπα Ἰναζαιεπι : ΜΗ ΠΗΓΝΡΙ ῥος ἀῑε ῥίις αἰιἠ αφ ΕΘΗΓΕΝΕΕΙ εἰ- 

ΟΙ αββοπετε. Εὲ ἀῑίέσγες {πέεσγου Ἀουει, ζαπείος, Ἐφπου (ρου, 
εὔ πες {π Ρογπαείδια ἠο/ίος, ἐ[ίο ἀίε ἐπ ΠΠΕΗΓ 41η αΡβοπιη!. Ῥαμρεγει Να- 
έαιε 







. (ο όρο 


44 
. 





φαν 





μ 
δε 
Ἅν 
υπ) 


η πππογίθων ῬεευγίδιΩ ΔΟποΥαΠΕ. (δὴ αέεηί μεηέωγ ῥεγρα νε ο 


Λεαγίῦ πιω], πεε ἐν ααπιοαὺπη δομής, Είπε εί φιὸά Ρεγ[α ἀἰραη, 
(πγαεοι [πεπι εἀεπᾶί Γαεεγε αθλμε ε[{ωγίεΝΕεΙ, φμδά ὃ εαπά πἰΡΗ αββοπᾶ- 
ἑωγ ἐς φιοά [ὲ αἰίσι]ωή ῥγεεἡ: φμὲά [Γέα]ε μιά αβῥοπεγείως, ποπ εβο ᾖ- 
πει [αὔένγο φμοσά [αξία εεμ!. }πί ας 

περ ὉΟΠΛΕΤΕ ϱΟΓ 1Η πες µγίπαπι Γαεεγε [ἱεεέ: φως εἰίανι ηωπε ἑξα οὔΓεΥ 


υαμέμγ, Ῥοε [ει ἐπεὐγίαέέ, αἷξ γεῦμς πιακἰπιὸ Γεγίή εοη/ω]αγε ἐοη(ωείὰ ες 


ή. Θμὸά αωβεπη ἑρ/ β]αεμεγήέ εἰ εγαπειδη {πλε ῥοεμία, ἐἱ 
ή ῥτοβομίε "Ποπηύως εἰ ἒμν αἰοπιών ἵπ φιάᾷ 4ε[ἰθεγαυεταμὲ : ἓὖ κ 


ὁ αβΡεξεμέε! Γη. .. ἃ : 


ΡΙαεμεγὲὲ. (οὐ γε εέαπη, εο υωηέωγ: [ πηἰπῆς, ΤεἰζφΗμη, ο. «ας, 
7 | μις 
ιἍ . 


εµμᾷ με αέει (οὐγὲς εοπ/ κ [ἑαυεγίμέ, ἐπεδγίσεἑ εα ἐπ απ ηωἱβΗίοη 
απ. 


ν 
. : . 
ῤ / 


δὲ η υἱᾷ ἐποίεεπῃ [0ἱ οεΜΤΥΜΠΕ, οκ ᾖος φμᾖ εοὔπο/εαξ ση Ὃ ω. ή 


παπι [αἰμέσείοπή ἴοεο, {2 Πππειὸ ο[εμ]αηέγ: φ θα { αἶεεν [μεγὴ 
γέογ ῥαμ)ὸ, 1η αν ο/εωἱαπέωγ ἀμπέακας: [ αμίεηη αἴτεγ [μεγὴἩ ΙΜΕὸ ἐς 
[ίογ, ῥΥο/{γσ ΜΗ αάογαξ Λοποταξίογεπι. {πηγές πετ [ος οὔ/ε 
γευεγεη{εΥ φέ ῥγολίπιὸ ἠαὐήαπε: [εεωπάαι ἐγέύπωπε ἠν φμἱ ἃ ῥγὐπιᾶ ῥγοκῖ-- 
"η: σίφκε βε ἀείπεερε ῥγοσγεάίεπέε, φιὸ υἱεπίογεῖ, ῥος αγ ἔήογε . 
ωάέμε [ωπδζοι οκ/(πιαμές {ε πηηγὼπι οπηπέµπι Ιοησὸ ο Εἐπιοι αγ δήΥα- 
ει: αἰίο; νεγὸ φιὺὸ γεπιοΓίογει ἱ)[ί {ωηή, ᾖου ὃ υἱγέηίε ε[ε πιαση αἰζε- 
που: αέφηε [οι «2 ({εευπαβηη αξία ῥγοβοΓΕΟΠΕΙΙ ῥέ[ηπος εἰ εοῖ- 
[ήσεμέει, ϱμἱ ἃ Ῥεήῇς αὐ [ΗΕ ΤΕΠΙΟΗ [[1ηιό. κ. 
---- Μέι. Πάει ἓξ α[πμει ῥεγίπάε αέηε Γετ[ε εἰ. ----Ρεν[α ἀσγσ-- 
οὐ εἰ οξζ, ΡΜεΓΟΥΜΠΙ (ωοφπε πμ Ισεμέ αππογεύιω. Ἰηρήποι πια, μὸ- 
ΓΙ 00 «μη, Γεά πιμ[ὸ βίμγει Ῥαϊ]ασαι ᾖαὐεπί. Φδέζωπαώνι δεδέ- 
(4/3 ΓοΥ ΜΗ (/ηε), ῥοξίοΥ οἰμοίἑω ΠΙΗεΤο [ο [οὐοίὴ ΡγογερΗ{ο : 5 (μέ φαπῖ- 
βίωγήπο 


{ 


. αρ. 1. γετεκυνΜ Ρεκοδλκυμ. 97 
Ρωτέπιοι 1ύεγος εἰἰαεγήε, ῥωίς ο μ ιμπετα φμοςσ η ΗΕ: 1] ΠηΗΕἱ- 
ἐωάίπε επἰπη ῥοβέωη εβε τούω εκ{[ίπισης. 1 μθετοι [μου, ἃ φμήπέο 4ἨΠο 
Γσπορίεηέε ε/φιο αἱ ο{εεβπικηι, ἐγέύις ἀκηίακας {πίέκωπε, Ἐφωίέατε, 
αγ {αρ έέας εκεµέεγε, 65 7 νεγα ἰομω. «πε φωπφμεηίωηι ᾗέως ἐπ 
οη/ρεέωπη Τατ πο νεπίέ, {τά αβκά {απιέπας ἀερῖέ: ζμσά εβ ργα {4 [ε 
Πε, μὲ {{μέεγ εάκεσΕ{οµεηι ἀεεείαξ, πμί]απι ᾗκο ῥγοίίς ]αξέωγα Ῥαμγὶ αἷ- 
Γεγαί πποἱείαπι, ἨΕΠμίάεπι θωπο ΠΠΟΥΕΠΗ ἰσμαο: ἰαμοο ἑεεπι {ήίωση, πε οὐ 
αῃ {αμὼλι, μῥνο Περαί οεἰ {ρῇ Λεσί οιαἱάεγε φεπιρίαιη, πεφμε αἰέ-- 







« ... : . [ . . .“.χ. . 
εωί αἰίγωπι Ῥει[αγωηι αἰγοζτ αἰτιίά {π [αππ]έανη {απ εΧΕΓΕΕΤΕ οὔ 
«Ιώ [οἶμηι αε[ιξίωνη ; [εί εκρεπάεγε [θείων (ή/ήμε [ Ρἶωτα πιαρηα ὃς. 
Σγανεγήὲ, αἰφίνε {η «ΕΜ 1/4 πἑαέωγ ἐμασησέοπε.. Φωµπι αμέεῃ Ῥα- 
{γε οκ ολία/γεηι α[μηέ ΕΠΗ Ε/21 η μαπι οερἰἁ{]ε: υεγὴηι {οφ 08 
ΠογΗπι [ογεὲ αεεἰεγηε, οπιπὲ πετε[ιλαέε ενεω[]ά, ου ἑαπάεηη 4οργεβοη- 
158 ἐγααωηὲ σέ {ωὐάίέος αμἲ [ῥωγίο. Θέῤῥε ῥαμά σεγβπέ]ε υἱἰεγὶ α[ωπέ, 
“αἱ ἐς φιή Όργης ῥαγεης [ε, ὰ ῥγορτίο βήο Ππεεγίπιαέωγ. Θσεμπφμε αγά 
εὖς [αι Λοη εί αερτε, εα πες ἀίετε. Γωτρή[ημπι αριά εο. αμ, ΠΙΕΠ- 
ΕΙ: [εωπάο {οεο, ο; αΠἱρηωηι ἀεὐετε, εὗπι οὗ αἰίαι πμιίέαι εαω[αξ, ἔμη 














ϱ. {0 επ εηῃ φιμί ἀἱεύϱΗ, Ππεπασεἰο Φποφμε οὐποκίμη ε[]ε. δὲ 
ἑρυόηι ἱεριά αι οἱΕσύιε {η εδτις {ε, λαῖς {π εἰυ]έαέεπι αεεείετε 
ο εοπεεά(έωγ, περμε επι αἰ Ῥετ[ω εοπ(ωεἐμάίπεπι ἠαθετε. ΠΕἱευπε 
όση ὁ Ψ πιογῥοι ἐίὴ ἐπηπηήβου, φιὺά ἐπ δοίεπι ῥεεεαυετίπέ. Ἐκέεγωπη 
μ; οἶ( ει εογτερές Γωεγίε, ὁ γερίοπε (μᾷ εκἰρῶμε. ΕκρεΙίώπΕ φάση 
αἰδαι (οἱωπιδας εαπάει εαιίατι γα Μεπά επί). ἴπ Εἰμήεη πες ἔπιμιε- 
Τω18, πες {ηβυμηΕ, πες πιά {η εο αὐζωμηέ, πεε ἀεπίέφιε [η έ{ε φἐρρί- 
απι Γαείωπε: [ει Εωηιέπα πε οπιπία τεἰέρίο([[ιὸ εοἰωμέ. [ Ὠειπάς 
ππεπάαςίυπΙ ἄε οπιπίθυς Νοπιπίδας Ῥεγβςὶς ἀεβπεπά δις ἵπ δίσπια, 
μοι! (ωάαυετα αἰε[ωμέίογωπι Ῥεγ[ατωπι αἰεμπέων πον ῥγνς ᾖβαηιαγὴν 
"{πᾶπι οὐ «4ο αμὲ (απε ἐγαλαπίωγ, λάαροι ἑαπιεη εεγὸ [αὲ {εἱο ὄσε 
Γαὔκαγε, φκαπαοφωίάεηη αρεγὲ [αείωπε, Ῥεν[α ἐν ΠΙΟΥΕΜΗΠΙ κατοκή- 
ῥώσωβες (εγῷ ἵπίερεηέει ἡπ {εγγατῃ εοπάώηέ. Ἰάασί υεγὸ εὖπι αὖ αἰἰῷ ῥο- 
ΗΠΙΟΣ γωπη ὃ ὁαεεγάοέεδις 4{Εργρέ{ἡ αεγωπε. δίφμίάεπι δὲ πι {πίηια- 
{ἡ οεοζοπε {ε Ρο], ῥΥσΜεΥ εα ἀμπία κας μα αιίν ἐππηλοίαπε: λΜασὲ 
στὸ ή {ρ[ογωπι πισπίῥως, ενεεβέο ΕἨοπιέπε αέφμε ὃ (Ἴπε, φμοδνῷ οεεί- 
Πέ: ἐππὸ ᾗος ῥα[πιαγέί ἴοεο αἰωηέ, { Μάαγει, Εογπείρες, 3 ὄοῤλέε ο, 
.Εὐγευέδεγ χερεἠέα σέηµε υοἰαεί]ία ῥἰωγέπια, περανεγίπε. 
φως «πώπαάνογ[α {νε γε /ενη Ἠεγοάοίί Ῥαγαργαββι. 
ο Νε Τρία] ἩἨετοάοεὶ τ . Ἱωτ ἆς Ῥογί15 Θαὐαἰτῖθ 
η) αηιεπέτίς αλ κά τη ος πάν Ῥαῶ κα μας. Κε]οπάγα μκεὰ 
ῥ 








98 Ἡιςτοκτα ΒξτΙσίονίς Ο1ρ.3. 


ἐ, ὄνως-- (οἱ. Ἑ αἱἱρϊοπῖς οαυ(ὰ (εοσάεαε, ὃς πιαρπασι γίσε ρατῖεπι 
ἵπ δοἱἱεμάιπῖοις ὃς Μοπεδις ὃς Ὀρε]απςῖς ἴΓαῃ αδίαυε Τεπη υπ, - 
ας ἀπανία ] Ἠίπς Χτες ΟππεοοΓΗση Τετῃ » Ριαοἱρυὸ αὐτεπο απἷα Τάοἱοἰαιτῖσα 


εἴης: Παϊη. αορος Ῥετία ετἰα Τεπορίϊς αὈαπάαδαυι ἵπ τα Ώευ αἀε[ε; {εὰ 
ο οοιῃ ρ περαπί άμα ὰε σα εωρο Ελ οὐκλοὰ 501 
ρο]ηαίς Γεππρίο Ὠε]ίο ρερετεῖτ, αἴφυε Τ επι Πο : 
ἀῑσατωπα » δε ἵνος εται Ὠίαπας [ει Γλιηας Βοτιπη. Ὦ). δερυήπυν ρ' 9, Το, οχαίθες 
Ηι Νυππάο, υδί τα αἀνοτίᾶ ραττο εξ Γίαμς Ρεγ/ίως εαβµ, ϱὐἴη ῥῥαγείγά 
Ροης οοτγίσε) αΡραῖεῖ, φυκβ Ὠσα του δε ρίιείς ατα. Τη ανετίᾶ ρατῖε ε[ε «γα οσα 
άἱ ἠεπὴή Πααης Ῥετβου ππος, Ῥ]ητατολης ἵπ Πωιομ/ίο ρ.5ο7., θρίτ 4ο Ὠίαπά Ῥεηβεάφια 
εοἰοδαίων ἔγαν: Ἑνρβγαίενη, εἰ {δὲ αίφιε Υ΄αεεις (ωπὲ {ά079, ὃτς. Ἐτ Ὁ. 


εγ. .{ 
141 ἠποκήό, Ἑτ εχ Ταεϊ(ο 


: ᾖὲ 

εἰ Ὠε[κόγανη ἃ Ἴγγο αἴκαγιωα, ουοὰ τεῖς εται Αῆ Ία5 οἰτοιπ]εόχΙτη 
5 πη]]α πμ δρα ναι ον Εε οὖπι [αἱες ὃν ον σος ἀευιιεταηῖ νε νὰμ. -ἆ 
τάχα, πια]ὲ Εοοεηῖτ (ἵπ η] Αννας }) Ὀατίας ἀεβοναταη Ψεπετίε δαξετὰστίο ριεβςὶ- 
επάο,. ὈὨΐσπα ηυἱάετη ι 

Ώαπια ἸΝοτοίαϊς δε Ὠείορείοπίς ἀίνετ[τε,) εαπάεπι Ὠσάπι Ρἰετασπφμε ποϊαναΠπε; ΠΑΠΑ 
αοι]φυἱ ον η Ῥτοσεβι [αρὸ ρετρ]εχὶ, ρω Ὠείταξτα {ααταπα οτιρἰπἰ ὃς ρεπυίπας ἂε- 

κα. πὰτ ουᾷ Εογποᾶ βιετίηε τα]ςς ἀοίίαῖον αἰἰφυαπάο απάσιη ] 


γιεπηε 
οαῤ ες, οι Γηννε : παπα αηοτίοίουπας 4γονέε τπεπ]οτατυτ Ῥεγβία, ας ἀϊθπρωσηδα {ν 
(ο ιρίκις δε οαυἰάθίι τν [ει Αλαίν αὐοά εβ Ὀειβσαπι «4 Γεράώ ποπηεη, Ὃ νο 
γα βρηϊβεαι, ἰάφυς ει ῬΡήαποια Υοπεγῷ (οἶαπν ὃς υπίσαπα υδίφυς τοςσριυῃ Ποπήση. Αι- 
ουεφυδά (Α{Ώ Αρτεμις ϱλπη ᾽Αϕροδίπη υἵγασηιε Εαστ]ηί ἄεα ανα! ς, οσττυπη εἴῖ οκ Ῥαμίαη[ᾶ: αμά 
ετίαπῃ [απ έσω ουὰτη Ψονεγ ἀεποιρϊηαίοηας ἃ τοι Ἰοσίς ὃς ταω νασίῖς οοσιβοπί βαν [απη 
οπυπηειαΠάἀο, ἱπτετ αἰία, Ρ. 191, Τηδποταϊ ᾽ΑρτόμιδΦ- ἱερν ᾽Ανκίτιλθ- Πλσης παν Γο- 
ρω, (1. ε. Ῥοπογίε, ) αὖας ἀοποπιίπατίο ὃς ἀἰ(ήπέχίο (αρταάἰζχαπη ἰπῖεν ατοτος ἀῑβογεπείαπα 
φυοὐαπηπηοάο οοπεἰίατο νἱάσιωγ. Αριά Ῥ]υτατοβιπη Φµσηυς πησπιοαίας "Αρτεμως θΗ4Πη νο- 
ὅλητ ᾽Ανκίπδα, ὃς Οεπι. Αἰοχ. πηστηϊπίε ᾿Αϕειδίτν Τανκίδθ”, Ρίο ᾿Ακώτιδθ”. Ῥπατετεὰ ἵπ Β]- 
Ρις Ρο]γᾳ]οιής αἄ. ΧΙΧ, υδί {π τοϊϊαυὶς Ιπραῖς Ἱερίυτ νο (δα Ώλαπς Ἰπ' Απαθὶοἃ 
γετβοπε Ἱερίτωγ 88) Ζύῤγα, Ψεπως Ἐρῥεβονκ: ὃς η Ατεῦαπι ΤΑδεῖς αοί 7 Οπατωτη Ἱἷ- 
πίτες ἀο[σίδυπυς, µωυπ; αἰφιοὰ ΟἼἴσια εχιεηάίτυς ροτ ὔ 8) ΕΞ Τπερίων Ἠσπο- 
σ, 00 ποπηίηο Ἰόηερίων Ερβε[ονν ἱπτε]ίρετε νιόεητατ: Παπη ταείτο Ερβεβ ποποίπε, το- 
τα) υγὂεπῃ ἰπιοήρυητ Ρο Τρία Ψεπεγή, ἀεποπηϊπατίοπο (ωπηρτᾶ ὰ ροίοἵε ραττα, 

α. Του ] Ὀ. βεἰάσωυς αἲε ας «411, 413, αἷτ ηυδὰἀ {εν Ῥογ[βίεως Πι νρίδεν Μαγ- 
Σ/αΐ1, 9υεπῃ αὐίο]ατὲ Λαγ/εην το ὦ Βε]]ο ον Άλεν τε πας) Άρολ ας Ρίαης- 
ταγσΏ οὐ]τας οἶνηίς, ενα ἱππππθάίατας» ποτ αὐτοῖη νὰ 9ιαἵ 15, υτί {εοστυπῖ θα αΐτα Γοοποία- 
νὰ. .. είαπ βερὸ ἵπιοτ (5 ἀἰΠοητίεῦαωτ ἂς ε]αίάστη Ὠσίτατϊε βοτρᾶ, υτ αυωπάὲ οοπ(μτ εκ 
Ε/Μ8, 
αὐ αγἱεΓήὲ φυλτη (40 Εοταὰ ὉΦΙΙεΙ, ααὶ ἃ αὐ{δυ(άαση οτεάϊτας ΡΥκΗ Μανείζα ἵαπη εχ 
αυὰπη αυδά βεβαῦαίως ἵω σαγα/ο Νανίρίο, Φυαπάο ἵαπφυατΏ Οπασυ]απῃ ρτο Ἑαίροπίο «οπ(ὰ- 
ἱευαιωτ, Αρικά Οεἶτας [αρίτεγ οοἰευατω {0 Εογπιᾶ ρτοζστας Θ)µετεῤε ως Μακ. μια μαῦος 
οι ΣΧΧΥΙΠ, Κίλτοι οἶσασι μᾶρ Δία ἄγκλμφ δὶ Δός, ὀψιλὴ θρος. Πίπας Ἠυ]άς κ αν 

5η 


Ι4ε ὦ' ΟΛΙΙάε. ἵπ ΕΟγᾶ αρυάἀ Απιπιοπίος, ]αρίτο εοἰεβατιτ ἵατο [0 {ογππᾶ Οµρί- 


(αρ. 1. γετεκυν ΡΕΚΦΑΚΟΝΕ, . 99 


τηῖπεν ἀῑ3 [μπι Ρηγλάε: (οι Ώγγαάεε, ([ς. φυετας Μοροίηος,) φμος Ὠἰήοπε 

ον ν]σρα Ἡ κε οηξ μη τμωιοά ο ωμνο 

Ώπο Εοπάς ουετπᾶ ρεταρεβαπτ. Ετ ουἷα Παδεδατάτ δαστα, Ἠΐπς ἀῑάξαι βπητ 

{τες Νγπορίμς Γ/}αάο ὃς Ηαι » µτροῖς οὐ) Επηυ] ουπη Όως πα(ςἱ ὃς ουτη εἰς 

οτεάετσπειτ » νε] η ἱΦ (]νἱς. νοτῶτοητατ. Ὡς 

εοπ/αἱατυν Σέκ μοι πλ Ίσα Οοηῇίαί επἶπι Ατβοτιόις ἱπηπποαϊας βΙΠὸ ἩἨο- 

Πα μεν νροδερνλς σα 18 Ἴπαῦο, Μία, Ῥϊηίυς, δε Οα01. Ώο 
σοκ Ἰ ο ΑΘ. Ἠθθμε βᾷς ] Μου οἳ Αη: πάσι Ώευτω ρηκεἰρυὸ σοἶμης. Άΐοφις 
αοείπυηε, αἳ ἰδ(σγοοτωπΠ πηοτε {αβυ]αξιτ, 


4. αἰάλεεγκν; Ὀγανίς Ἰ ροβεὰ εχερετὶοὸ (εφ υΐτατ, φοεσ; «4η; Ῥεπεγεπε, ΜΥΙΕ- 
Ἰ. Ἠος οοΠβταε Ἠείγολίας, Μολόπο, τὰ) ᾿Ουβμίκν, ᾿Αούσωι, Φε]. ΑΠγΠΙδὲ ᾖ} Ἀνονο 
Μαι ]έάια ει Εἐπεβγέκ. Ἡετοάρτυς ροτρίε ἆοσετε, ουδά γοπας Αταθίοις ἀἰσευαεως ρα : 
αιοά οωἰάσσω ποπιεη [οτιὸ αι Χα) ων, (οι ροςίὰς 1ήκδαν 6. Ώεα; ΠατΏ Ύσηυς αἰίζες 
ος Οὓς αυίεσι αάάῑτ Εν Ῥεης νοεαγ! Φήἱγαπε, Ρ]αηὸ οαοδαι παπΏ «πω 60 

οί δο/, ϱβηπαπη οττοςῖς οπ/βτη αττἰραετίς, ἀἰνίπατο που Ρο[Ώπῃ, 
Ελ πίτα ειταπἆο ο χ ΜήΕβγανι «Πε Ισπο. τη γετὸ να. σαϊ, Ῥο- 
Γεὰ ἀάτεογωνε, ἰὰ ΘΟΙΩ υπκαπὰονά Απιαχειχἰς ἀε ουίτη γεπετίς αγοκσνά «νλσνον σα αλνορλικ ὃν Ότ . 


αστρα αμαἀταρεηβτίµ αΏπο Απταχογχίς 
ἓς ο λος τετιίο εαπάςιπ ρυδ[ἱοὲ γοςἰταν]τ. Ἰ νας λα νο νο ρλόνω 
ἱπτυετῖε, νε αἰἷὰς Ἠετοάοτυε Ρο ρυθ]ομίαπη (ὔαπν πι 
| ' μπας --. ες αἀά οπίου ολλ 
ο... πο ] [η [οἰεηηὶ ἵοπε αμα εκ πηωτο Ῥετίερο]ίταπο ἀεί[οτὶρβε Ὦ. Οας- 
ἂ πηυἰτογυπα ππαηίους Ὀἱπαεἶπη Εετυπτυς Ῥατίηας (υτ νἱάστυτ) Γδασίπωτη. Εε αυδά Ἠἱ- 
ο υ(η {η Οιῤ; [ραδαυς, αἲὖ αἰῆΐς Παττατυτ. Άίες σέµµκνι] [ωρτα οἰτογίπηις ο λλάνὰ 
εκ Ηειγοάοιο αΠετεπίσπα ἴαπΏ ἩΙέξίπιατη αμὰπη Φαοεγάοι 
ντ, ασ ης ας 
ῑ δα η 5ονε/ -., Ὅ0 
ἀαἰδοῖν εξ να ἕω Αἴίτα νεὶ «κ Ὀοκήμμι ,. φεῖ θἰπιή]α, εί πα κ οσο 
[θες μωτραία.: ης Ῥνής υπίο τος 


ἵη ὁοο ριω) ως ουπι {η τὰ Μον ῥαδοῖν «ὔστι, νλλων ετατ 


ῥα-πέίαρ, σύ 
Ροτυί: αὈ(πεγε ἃ ρΏταίτ ΟγαςΔν αυαπιν(ς Εα]κὸ ο Ῥπανιετςὰ οκὴ 
! » «0: ποπ εκανε ει αὖ ζθως 6εη//ος. 


ἵαυφες οληίΆτεης, 1ἱὶο ἱπορτὰ ο θρονέων Τβεοξοπίανα ες 


τοξιύκο 

)ώορ {θι ἀλκδιζιοΣ, Έντο ναι . (η 1 Επκάἰνα ϱἳ οι Ζοτοδαδεῖϊς Εν οηεῖα ν. 
τὶτατϊς. Ώαήο Ῥετατυτη Ἐορο αρρτοῦα!α. Πἱρτατ 9ὔοηυς δε ἐοόμβάα! ία 
ο λες /ἰδεγαί) Ῥτο εὐισιίοης Ίωγεῃ Ἰκροίς 

εὖ Ἡαῦετυ Απίσιαὶ φυοάαπιπιοάο {άοτυτη : ἰάεόφμε ἵπιοι Ζοτορβτία Ῥγαοερτα ]υ0ς- 
κ 2 «ληες εόίαιε Ῥαΐοεε. Οποπποάο «06 πποπδυηάϊ Ποιηίηίρας ορρίίσας, 
αδει Ῥπε Ἔωης κ. ποϊανἴπιις εχ Ταγεγηςγί Πεἱποτατίο. 

οὖν φόον Ἱ 





το. δοίεηπές αριὰ ἀίςς ἵπ 4µο ΠοΧΙΑ αηἰπια]ία πεσλτς (ἴαρυπί ; ἆς ϱυο αἰιδί ἀἰκί- 
Εν 
Ἠείς «είν! «4νηναάνον κάσιρν Ρ αβῥι η 
ο ἐκ Ηεγοάρίο «εβΗΡΙνη. ο ῥα ο 
νοκ Ε ) 


ΙΑ Να Μαροίαπι 


τοο Σο Ηδτοκία Εβπιαχονίς "αρ. 
2 ς μας Ῥιπε]ρία ὃς πιαῖα αυ ἆαπα (ταάϊτ Ώίορεπες 1 αξταις 
ἵπ. Ῥ(οσρππῖο αὰ Ψἷεαν Ῥ]]ο ΟΡΙΟΓΙΠΙ, ος πιοάο: Ἀίασοι π Ἴευ- 
τη δαργής ϱὐ Ῥγεείδως ἕνα οεγ/ατὲ, μα ϱἱ (οἱέ αὐ εἰ εκαιαίση- 
ἐπ αίφιε εβίαα εος «ἲξ 4εσγΗΠΙ παξωγά 65 ογεω ἀ[έγεγε, φμος 6 Ίσπεπι 
ε{ε, 6 Τεγγαπε, 8 «άφμαπι ῥωέαπέει:. (αέμας γεβµαίαγε, ἓ εογωπι πιαλὲ- 
ππὸ ορέΠίοπεΠΗ, φιὲ ἀεοι πατε ἔδ [αηηίπας εβε αἱ ων. ἴε ]ωεά νεγδα 
Γσέεγε:᾽ πε[ά[φμε αγὀἠ{γαγὲ ἐσπε Ππογέαο”. ῥάήπαγε: [α. εκἰ[ίπιαγε ο 
Λάαέγε αμὲ Ειά εοτρως πιίΓεεγε, φμεπιαπιοάωση δοΕ{οη αἲἲ ἐπ ΧΧΠΙ/. Ῥγα- 
ἐεγεὼ Πἐωίπαβίοπεηι αε ῬγααιξΗοπενι ῥγο[ίεγή, ἀεο; [δέ {ε ο(εγγε αἱεεμ- 
ἔεοτ. φμμε μία δρεΐγογασι ῥίεη Μη ε[]ε «4ἔγεπι, (μα ὁὶ υαβοτέύης ἀε[ίω: 
επέία ἐπ οεμίος αειμεὸ εεΓΜΕΜΕΙΜΗ {Πγο[εγγὴ, «4έφμε εἰίαπι εὐγ οπα- 
πείς σµγέφιε οί ω {η νε[βίεω ἠπέεγάίτεγε. ΕΠογωηι νε έως φ]εηι αἰ- 
δαν εωδε, εεγγα: αχ, οἴεγα εα[εά[ζμε;. Εβαμή, εἰδατίης: ὑαει]ίωπι, ᾱ- 
Γιά ιό φμίεηι (έα]ωπε) εα/εώήι ᾖσεπέες αἲ[οἰεύαμέ Εδ οοπιεο- 
ῥαμέ. δε φοητικὸ µαντείαν ε0Γ ΠΟ που[[ὲ. ----4γί[οίείες ἵπ Ιγέηιο 4 
ΡΡι]οΓορδιᾶ, αἷξ εο Πεγρείῥ απεἰφμίογες ϐὗ εκ εογωνι (2πιεπειά ἆμο εβε 
Ἄρχας Ργημείῥία, Βοπωπα πΙσίΜΠΙ ΗΕ Δαίμινα {εν ιαγεηι; 4πογμηι αἰεγε 
σωρίήεν 8 Ογοπια[άει, αἴλεν ΘΥειω 55 “πἰπιαπίω αββείαίωνγ. ---βεοβοπι- 
δι ὑπ ΣΙ ΡΡΙἠῥῥίεατωπι αἰξ, άαροτωπι {εη{επεἱᾷ Ποπιίπει {η υἱέα νι 
γεαζέμγου ππογιαίείφμε Γήήγος, ὅ εα φις [ωπὲ, [ῶὴς Φµαζμε νοεαὐμ]ῷ 
Ρετπαή/ωχα ἐγαδί. Εειαίσι αµίεπΙ Ίευς επί του ε[[ε ος εογ η [εηίο- 
ἱά ῥγοάί.. 6εαγεβιη 6}ηιπο(ορή ας ὃ ἠήαση ῥγοσεπίέο: εβε αἰξ. ---Ργα- 
εγεὸ φ! τε; Μαζογωη [εγήΓεταπε, Εετούοέωπι γεεµηὲ: Πεο ΘΗΡΑ 
Χετκεπι Τε]α ὑπ δοίεσι είχε, πες ϐυπιῤεάες 1π Ματ επᾖβε, φογω τα 
μέ µε λίασέ ἄεμηι ε[]ε αγὐέγαπέντ. ὀὐππίαεργα εἰίατι Ίμτε [μ- 
Γἱωήᾖε. 9ἱς Η1ε. Ώςε εοσαπῃ ορἰπἰοπί δη» ὃς ργαχ!, γἷάς Βεοπίση ρ,τδτ. 
Οι] 4ε Ῥετίαγαπῃ Ἑε]ίρίοπε {οΓιρ{εταΠ{,α]απί Μαρος σεμ/{α]ῇΠε πποντα]ες 
ἱημαηάο τενὶόχαγος ἃς {επιρίίεΓπο ὤνο Πἱ{Ηγο8, αξί ὃς πος εκ ϱοΓΗΠΙ 
56Η1Ρ119 πιαρῖς ραττϊσμ]ατίτες ἀοουίπιας {αῦ πει Ἠα]ας ΟΡρεεῖς, ΒνΠ. 
Ῥ. ιοό, αρῖι {ε δαςγ]βς [19 ὃς Ρ]ειαῖς Βερυπα, ὃς φμοπιοάο Ογτις ἹηβΗταῖς 
εοφ αυἱ φιοτ]ά1ὸ Ὀινίπα ΟβΒ]οῖα εἈπετεπῖ: ὃς ροβεὰ ἂε ου]αιῖς Ἠο- 
Ἰοζαυβ. ῬγαπιΙΠο {επιρε επ]τα ὨὈ]νίπο τες {μας αρστεάἹεραπταΕ, 
Ἐέϊο ὰ Ίουε ργ]πεὶρίο: Ἡς Χεπ. ἂε ΟΥίο, Ίετα {αγαπη Ἱουέργίπιὼπα 
«ζεί αλίε οι Μεγές [εοίε; «αμήν Ῥτεείύως, μὲ ῥτοριἡ δεηέσηι- 
(πε ε[[εμῃ, ὃς εκεγοωὲ {ε ἴλμεει δοπό/φπε εοπηπιέέέοπει δν {[οείοι αἴσμε 
εΙάηι ΓΕΤΙΕΠΑ ΗΛ ΥµΠΙ εὐπ/µ{έογες ῥγαύετε νείεμὲ. Ργαἰργεὰ ΕΠετοα λάε- 
«9Γ ΩΙ Μεγ {πεο]ας δό εωγαέογες. ὑπρίογανὴη. (άπιφμε τὲ ἰά(]εε. 
Τεἴμγεπι εμίσηι 14ὐομ]ομέόηε ῥτορέγίαφι [δὲ τεααιά(ε, 6 ρου αέφμε Εο- 
κος τοσα 





ταετεκυνπ Ῥεπςακσκι Σοχ 


σος περ ερίοπεπι «4[}γίογιπ ἐπεο/επέευ ἐυρδρίζθο δαετήβε(ἡ ῥἰαταυίε. 
ο δη ος σων/ς Τουἱ ῥαίτίο εθυε: πεε [μή αἰῆν ἀεοτωπί [ε ο//2ΥΥΕΕ, 
ἐκ Ιω πορἰονὰε (άπιφιε ΦοπΙΠΙΟ πιοπεΓΕΕΗΥ {ε ππογέωγπε, εκοἰξα ΓΗ 0 
ΓωπιββΗ ἱεάα ἨΗο[ίας, Του ῥαιτίο 8 Φοιὲ 8 ἀῑν οπέεγ {η [από 
ΠΟΠΗ Πρίν μὲ Ρε” 'ηου εαν έθυε {σεγή/εαν{ε, 66 βΗ]η[πισά{ ῥγεεος 
εοπεερ{Ἡ, Ζευ πατθωε καὶ Ἠλι κα) πώντες Θεο, Ἱωρίεεγ ῥαέγ{ε, ἔάφωε δ01, 6 νου 
ο αοεζρίεε ῥσετιλεήρκα ῥγα[αΗ{οπει [αετας, φως 5 πιω]εέε 
αοἰατέ, αλλοπίδως πει πΙΡΟΛΟ ; βαροε Χαρλθήρια ϱΥαἰαἑογία, φωὸή 
ρω ἱερς ϱχΜή, 3 {π ἐρανίοις σηµείοις ων ὑυῤεκώ, 1η ὀιογεῖις αὉῖ- 
ὕμς εα [επι φις νεἰ [αείεπάα νε ου ἑεηία εγαηΕ. Ἰάσσμαν εἰἰ- 
πηη οο)ὲ ' ϱταξίαο αβο, φιδα Εὐ {ρ/ε επγαπι ἴεππε νε[ίγαπι αρπουεγέπη , 8 
παπι Π1ε γειµ ῥγο/ρεγῦ [ωβγα εοπα(Μ{οΡεη εκ µ]εγέπη. ΊΆορο νος, εξ 
ο η! Φωδήε ά Ὄνογι, «{πιίή, Ῥαεγίσφηε [εἱεἱέαέεηη Ἰαγρίαπη(πὲ : 
ἆ ο παν υετὸ ῥείο, μὲ φμα]ε οπεο[ῇ {{ αυ, τς Ριείαις μαπίασυπῃ, ] 
επι οΓἶαη εκί/ηηι ἀεδ. ἍΧεπορ]οῃ Ες Ρίο Ἱαβίτα «οποερίτ ρίο 
Όγτο Οταεϊοπέπι {εα Ῥνεσαείοποπι αἲ ]ουςµι ὃς δο]επι, πτ Ηοπιο Οἵ- 
.ὰ ει] ογβῇε αά ρἱηγες ἀεος; οἶτα Ογειῖς παππαπα οἵα{εῖ αἆ 
γ Βοεπη, Ώος ηία αἆ Ώειη ππαπῃ ὃς γετιπ] γοῖα παπεαρατεί ; δς Ίος 
-Ίεπιρες «οπιρετίπιης ἵπ δομριοσίδις Οταςοῖ πἱ ποη ροῇιπι 1οᾳί 
- 4ς Ὄεο Ἱπ. ἰατί ΠιππεΓο, {εά ( τ {αρτα ποϊανίπιας ) ρειρειπὸ 
το ἆς ο πὭ Ίσαυσήτας ἵπ Ρ]αΗ. Ῥιτετεὰ {αρειίου 1 αἲ πη]ττες 
πα. ιβ υβέυΓος ἩοτιαΠο, ποπ εΠ (Εεαπάὺπη βγω ὃς Ιοοεηᾶϊ ΠΙΟΓΕΠΙ 
ἓ πρι 16 Ῥετ[ας υΠέατάΠ, αι πιε[ὴς οοπΠαΡίε εκ αἰιὰ οὰ πίτες Ηοί- 
ο παοπο γετὸ Ῥογβςᾶ, αὔαπι 1π {εφαεπείθς αάἀπέξατί {απιᾳς. Νοη 
ο Χοπορμοηιἶς Ογτοραἁϊαπῃ βέχαπη ]ηάϊσαι Ο1οειο, 
το Βπβοπίο πον οοπβ{ατ Ῥει[α5 ΠΠ ΙΑΠΗ τη {αἱ δασεῖν ουτε Οὰο: 
πες, οὐ (ητ νΙάετυΓ) εαῑε πὶᾷ ἆς εἰς αρα Οταεο παπφυαπῃ Ἱεριπες. 
Ίη Τάρο Ῥλαγῥὰνσὸ 6[1λδησλίγ πιεπποταπτας 7 απεϊφμ(βῖπια Ῥγ: 


ο» 


, Τα φυίσας Ίρπεπι {εΓναθαπτ ὃς Τποεπίάπα Ῥ]απεί1ο αἀο]εραπτ: εἶας 
ων “εχίαπι ἵπ νοςε 9] ἔκων, πδί τεβεττ, ςοἱδοξώσ] ο) ο σ8 
. ο μ ο») δω. ἃπω, «4355 Αλ νε «ὐυμάν [) εδ λλὰΦ 

οντως ωὐο] υ] οσο οχςξὶ ωο «ἆλασκ Εἴογωπι {ερέεηι Ρ]- 
ο Γερέενη Τ/απεἰ; γεἰαέωι ἠαδμέγε: ἐδίφμο ἵπεε- 


Ααπνάό ΡΙαπειὴ ῥγοβγίωη ἐπ ἐ[ίο [σπε (η [ρεύαμε. 9εὰ ἀῑχί 1 1δεί Αιτος. 
πιεάσπυ», {οττὸ ραττία[1ν [αετ]τ1ή ποβτος 4 Γπεεη[ο α)7 Ρ/απε- 
παλ 14 επίπι ἵεππροτε δαδαϊπὶ {πο ἀῑο Πετὶ (οἱεδας; αἲ ἵπ Ῥγτεῖβ 
"Ῥοβεὰ Ώεο οβετερατις Ἱποσηίπα, ἸΝναπι απὸἁ ὃς Ώεο οβεγεδατυς Τη- 
Ν 4 οεη{π1. 





























































1ος ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΡΙΟΙΟΝΙ5 παρι 1) 
οεπ/{πιη {οἱεμαίο θα (επηροιί ρα 1η 6ΟΓΗΠι Ῥγτέϊς, 1 Τή0το Ενάα- Ἅ 
οἱγάρὴ-πόηια ππειποτία ρτοάίτυπη «ῇ5; Φμοπιοάο Οάοτίρις βεραηε 
τ19 ἃς Ῥντόι δοίαπι {θιι Ῥαν]πιδηίαΠα ρτειίοβο Ταρειίρης βειπεῦα- 

τας, φπαπάο ΓΕπΙροσο Βερίς «{γαε[ρίν Βαδειβη (οἱεηπίτετ αὰ Τεπηρ]αι 
Ῥτοσε((ωπη «ϐ αὰ [οἱγεπά στη Β εἰἰαὶοπς Ὠυδίαμαε {αργαάϊόχπη οΒρ.18, 
ο 

δλωθρω-νϕρὸ-- δ-- 1) δι”) -ρ” δὴ ---ᾱ κ ον : 
Ἠος ἀῑάίοεγυητ εχ Ῥποηις Ταάσοτυπι, αδὶ Πποςπίαιη Ώεο αἀο]επάαπ] κ 
Ρα (εοϊτᾶς, Οοπαζαυἴεπι εα 7 Ώγτέα ποῦ (αϊΠε ὰ 7 ΡΙαπετῖς ἀεποπιί- - 
πατα, Ναπιητς ἀῑέτα 1]]ὰ {ερίεπη Ῥγτόα απείη μα, Ἠαῖς {άΠε, (ο. 1]πά φιοά 


γοεαίας Ργύπηπι, (πα οἑά]πε Πς ποπππαπίυσὰ Ῥεγῇ,) ἀῑόζαπι κος, ο. 
469 τωγί-λΜάιῤγ. δεεωπάωπε ΟὐηΣ 9] «ἄταν-νάᾖο, Ὠειμιὰς Τεγεέωηι ειαῖ 
ϱ)76ὲ νο] α{κωτέ- Βεῤγάπη, Ωµαἵταπα εἰαῖ ολο] 0). των. δγίη : ὃς Θύπεμηι ἴ, 
ειλε2ρό- ρὐἳ «4πων-(δενίην αἰῑὰς ἀἰθαπη οἱ δυήό- 29] -4χμγί- ὐῤγαβά(αῖ 
ἀπ Τῦτο Εγάαυἰγδρή-πάπια ετῖαπα Ἱερίται οἱο)ό- ς 5) 4πιγί-ελάγάδά,) 
ειαϊῬγτειη γαἰἀὸ {(αοπιίς βνηόυγα 1π υτοε 9ΗἱΓ3σ. δεκέηι .. 
ο2λρό «πωγ-δεγκίη, φποὰ οἴῖαπι να]άὸ (αο[πιε, «δερεύπιώπι εἶαῖ νο- 
εαίαπα «λώ ου) οὐ] ἄκωί- ζεὰλ/θε, {ει «λώδο οὸ] -κωγί-ζετά-Ρὰ(ωε, 
αιιοά Ίταηπε πεςεβανίὸ 1ρίε «εγάή[ῶε οχίτιχετί:: απῖη ὃς ἵπ Τ 0ο 
Ῥ]ατή. 6]. πιεπιοτατις, αἱ φαιά απι εχετε απτε ας ργάύ/ς. απ 
Ἐκ Πίσ (ης δς εκ {εαπεηΌς) οοπ[ζαϊ, ααὸδά Ῥγγεοσιπι ἀεποπιῖπα- 
εἶοπες Ρ]εΓππιαε {ιππΙ {οἰεδαπί αὓ Ιβπϊτογάπι ΜετεοΓοταΠα αρρατῖ- - 
τἰοπ]νης ὅχ {αὈίταποῖς «ογΙ(ςα]οπί ος (απ {αυ Ἱαδεῦαητας ) μα. 
ταἰίδας Ιοοῖς πυῖ Ρυγέα ροβεὰ Βιοτῶπῖ «οΠάΙτα, ἆππι τα]ία Άηβα Ἰπά]- 
εἷα ἀεβρπατεπι Ίοσα Ρίο ἴαίίδις Ργγέώ Ιοϊάεπι εοπἀεμάϊ. Ὁπάε 
επ]αίοπποιε ρεπεσῖς αἰίᾳπαιάο Ε4εΓΙ: εἰα[ίποαϊ ἴρπεα αρρασίειο απ 
αὔτοα εοτη/{ζα:ίο, ὃς ὰ αποσππαις Ρ]απειᾶ γεὶ αἰἰὰ οαυ/ὰ, αριά τεµρίο-. 
(9 Ὠνίιος αὖ εἆ {αιπί {οἶεδατ Όπιεπ ὃς Ἀοπιεα ΡγΥέἰ Ιρίάεπι «οἩ- 
ἀοπάί. αι ααοαᾶ [αριαδϊότα Νοπίρα, ἵπ εἰς γοχ «άχων {ει «άν, 
(νεἰ υὲ πιοάετμίοσες {οπυηῖ «4χεγ {ει ἀπῑεν,) εἰ ἰσπῳ: αἀεὺὸ πτ7 Ῥγ- 
«θοξι” είσαι πωγί- ΜίῤΥ τ Ἰσπῦ δοί6, αυαῇ ἀεάϊεαίαπι 1ραἱ απ 
ὸ 5οῖς αἰφπαπάο ειπεσίεναῖ ὃς εογα{ζαγείας: δοἱἑ οπίπι Γείεγεπάα εβ 
οπιπίς 1ρᾳί5 ( εείαπι Εἰειπεηῖας!5) οεἱρο. δεσμά] ΠΟΠΙΕΗ Ατωτ- πό εβ 
Γσηή ῥίαηάι {ει απιαηο,{οἰ]. ἱηπος 5 ὃς {αΓ 08, Λεηρε αλουποά Μειεο- 
τη 


ι | ͵ . 
ο «αρ. γετεκυν ῬΕΠΦΑΚύΟΝ, ποσα 
το παπα Υπ ζλΙβΙ6ΑΠΙ Πο Ἠαθεπα: ΠαΠΙ Εἶπι . οΠΊηςς (ο παηιν]ς 
ο. Ῥοπητεπι {ει ἠπατεσῖαπη ἴρηίταπα «ο]οταιί ὃς Ιπάε Ἰήσοπίες, 
Ίφιις μμ, η {αρ]εέο Ἱανεπτες, ὃς ἀεβειεπτε {αμ]είο, βαῖπι 
5) ἃε εοάεπῃ ππίσο "το 1ραῖς Ἐειπεπίο αεσεπάαητας, Ιάεὺ 
κών ἀω, {πεγαπι οεη(απη γεπῖυπε (ατ {αργα ἀῑάαπι ) οπηπῖα Ισηΐτα Με- 


























ναι δασγῖ αβήπιαπτας». πτροῖε οἱ εσρἠτὴς αἆ που γεπίαητ, ὃς ᾳπα- 
 βὰ Ώεο ασεεπί Ἱαδεαπιυχ. Ύες ααἰάεπι ου[ἱπασίς Ἰσηῖς {1ῇ γεπε- 
ἐς παάσηε δε (απέβΙταϊε «αγεῖ, Ἡοέοε Ῥγτέαπι ὅς Πῖς Τρπϊ α[ἱὰς τΓ2Π/Ρο- 
ο πς νοςῖρας, νοςαῖας οὸ) οὐ Λώρ- τω, ἐσπῷ ὑἰαπάμ, γεὶ ]απόίπα 
οἱο Νω/ὐάάων, 9ἳο φπίάειη ποπιῖπε αριά (Ἠεπιῖςον αρρε[ίατης 
Ἐχμα]ατίο απαάαπι οα]ῖάα απ Ἱπτείάϊα ας Ἐππης, πούτα υἱ Τρηϊς αρ- 
-ρατες, Ἰπ επ]α5 ἨΟΠΟοΓεπΙ Ίος Ῥγτέωπα εχιγαέχαπι εΠ. ΄ Ὠιέία Έχ]α- 
.. ἷο. “εναροϊαϊα, ὃς {πρειιπἀπέο αμφιιο ναί αἲῖ α[Τἴετιπῃ τεέζο εχ- 
ο εερία, εναάϊτ εοπεϊεῖα: φπς φπ]άεπι Όοποτείία β δαί Π]ιά αιιοά 
ας {απῖα 1η Τάῦγα ατεπῖς {εφ πες ) «{πιπιοηίαεηη νΝΟςΑΤΙΣ, 1η (Ἠς- 
απίςοτυπι Τωυεῖ Νωκάάωγ (ρες α’ Ῥοττυρα[ίουπη φποὰ {οπας ης «)) 
21 ο] ή ω”. ρα ὃς οὗ απ Ηταάίπεπι, εοπηπηιηίς {σπή Γαέωμς 
οάεπ 5 ετ, «π{ρρε απ {τ Ἐκ]λα]ατίο {αἰ{α ὃ ρα[πάο[ς ]ο- 


.. ΠΟΙΠΕΙ Ατυτί- Βεῤγάπι {οπαῖ ἴσηῦ λΜήαγιὴ, ο Ῥγτέαπ ἆε- 
1» αν ον ἵπαταπῃ αὓ Ίδπε ετιπιρεητε ὃ γαρεπίε {ρπεόνε Ῥ]απετὰ Μαγέε: 
α Ἠ]]ΐας «οἶοι 1σηΐς {ρεείειι εχλίδετε νὶάσαϊατ. Οιαὶ Ανν η 
Ἱβεατίο ε[ὶ Ἱποεγία: ΠΠ «θγύη οβ γεν, φπαῇ ἴπ 41ο 1ρηἱ9 αι ἆαα 
ΕΥΑ τες Ππεείε: γεὶ {οττὸ ποπιέπ οοιταρίαπα ας, Ἡτ ὃς Οπἱπε Ποίπες 
Οοόν η η Ίαυι Πσηίβεαίοπειη Ἰαῦεης. Ἑοτια[β ν]τὶοίὸ {οἴρτιη Πτ 
Ἐν Αηρε[ο, οιος ε[ὶ αἱιιά η] Ο1Π{ ΠΟΠΠΕΗ, οπα{ ἴαἱ15 
16η ἴσ αι πι Απ Ἠ]ε Παπ 1ο {ρατίει]. Ουοσά θεχτυΠη, αἲ]ὰρ αριιά (2α- 
τρ ρή 91 θχο Λπιεμ)]ά0, βς ἱερίτις, ολο οκ ο) ο ο» ὅ) 
{ -δεγ-αία εῇ Ργγέωπη (κοάάστη [ὐ]έπιε: δε ἵπ εοάεπῃ ΤάΏτο οτά(- 
ών Ἱτεια Βε, {αριαάΙχυπη Βεγκ/ῃ εχροπίτις, 6 7ΠΕΗ αέρα] δεξί φως 
βεγής {ε εβε ἂὲ Κελριοπε «4ὐγαβαπέ: νε αἱἱὰ, ποπιεη αἰέεω]η; ὅαεεγ- 
τα: υ. «{πε[ιεῦ φαί {α)ε Ῥγτόωπι ενέγιέθν σωοά {έαφμε αὖ εο 4ΕΠο- 
ο ήπαξωι εῇ. Ἠας [εουπάα ἀῑέΙ ποιη]πίς τατῖο αΒεττης εείαπῃ 1π Τἰ- 
Ότο 24.6]. υὈί ίαπε (απἷα Βεγ-πίη εβ Γαρεγ ερβίρρίωηι͵) ας παρί5 
-Ῥιοραδιε αἀάίτης, Θὸή εν «ως Κεί-(ν[γαυ αἰζγκαπαο {ΕΥ ππέ- 

ἵα Μοπίεγκα ϐἳ βεῖσμγα εω]απαο, αὐ ο {ο σης εῇ: 66 εοὔεηι 


10/11/40: 


΄τεοτα ὃς Ἐυ]ραία, οπ]πε[ηις Ίρπες απηθεηίες ὃς εἰτομπιγοἰίταητες, απ 






χο. Ἡιοτοξδ]α ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ56 ορ 
“ΟΠΠ ΓωήρωΥ {π ε]ω Ερβήῥίωηι εαάεηε, Ερλρίεπι ἠπεεμαίε 8 Ε-. 
Φ4141 υογαυ(έ, πες εκεἠπσμέ ροή. {πο γεὶ πιεπιογέαπα, «ετοί ῥο- 
φπέμει ῥε ποπ; Ῥγγέωτ επέγωχεγηΕ, ἐ]κά ποπέπαπέες «4πεγ-δετ- 
αΐμ, Ί.ς. {ση {αβετ Ερζήρίωπι, Τη Ἰάῦτο Ῥῤαγλὼηρυ διγῶγέ Ίος Ῥγ- 
τόνπα ἀῑείτας εχιγπέχυπη 1η ]οςο ἀἰόξο 2»8» Λανέπα. δερήπαμι {πε 
Ῥτορίει Ίρπεπι απεπι {ονεῦαί ζετα/οὲ ε]πίάεπα εχιτιότοι. ο δΑ, 
Ἰη ΤΑῦτο δαά-άεγ «αρ. 43, ππειποζατυς Ῥγτευπι ἀἰόαπι 9ο) 
«άωγ-εῤηνα, ἷ.ς. [σπῦ ἐἰαηηίπαἑ{ομή-γα οπή, ᾳ. ἆ. πιεητῖς ὃς τατ]οπίς 
1Παπαπαίίοπε ας πει Ἱπίρίταμε. Έβαυε Ίάστα Κγπιάη ἀλλὰ Ῥγτέωπα 
πεφιε Ισαίς ]]ας τχαάαόχς εκ (Ῥογα[όμ {ει Ῥαδτιᾶ, αἱ νο] θ]αἰμῖς 
βλπΙ. Ἠας Ποςιὸ (ατ αωδί [αβὴς ἀϊοετις,) εβ Μει{ορο[ ίσα Ἑος]επα 
Μαρογαπα οπιπίαπα, αἆ ο Ἴαπη {εηιεί ἵπ Ψ11ὰ [ΠΔ τοπέπτις νειετες Ρε: 
οἵηπες Ρεγερτπατίοπειη {μεἴρενε, δασεία Υἱβιατίοπίς ετρὀ, Ἡτ ο 
Παεΐεδαητ α απτη παηα Ἑςε]εβαπα Οα1]ιεδταίειη πωγ-σκ[ρίά/ρ Ἱ Βαἰο 
{ει Βαᾶτῖς, δι ρτουῖ Απιςὰ βεοδγαηϊ αἆ πιυ]τὸ απο ίοΓεπῃ ρίάεπα (4- 
Οπεάτα]επι Λαα- Βαλάν, Ἐπῖτ οπίπ] Ίπ αεος Βα)ε) (ας πιοχ ἀῑςΙέ) α ία 
απαιαυπ Ῥγτέαπι ἀῑδεαπι Λα» ὁ Ναι- Βαλάγ {ει ουν }2Υ, ΡτΟ- 
Ῥίες νεγπαπίειαι ε]αίάεια οιπατηπῖ δι ριόχυτας Βοτιάα». ἹἸω Ταοτο 
Ρ0, 6). ὃς αΠΟΙ, πχειποΓα μες {εαπεητία ααιιοῖ Ῥγτέα {ειι νεταίία Τεπι- ν 
ρία κής απ ποι ρΓΦτεΓπαττεπάα ἀωχ]. Ἠοτυπῃ ππυΠ] Ἱερίτας 
λεν ὀγε- (δὼγά- δὗς, αιοά αλδί (η: γ]άετης } τεστιὴ Ἱεριτας 2 ὀνὁ- 
Οζ. ὁο( ὥς, 1.9. {ρε {ει (ροµέε γα, 1η τερίοπε «{άεγόαγασ]άπ. Ὁι- 
Γεια ποιο) οκ, 1 ομτᾶ({ρ Ο/{ΗτΔ{ρ!ς βο, ὃς 1η εἲ ος Ῥγιό- 
ΕΠΗ ολκκὠκθρὀ] «ἄκιγ-σι/ρὰ[, αιοὰ αριά πποάεγπίοτε5 Ῥετίας ίοπα- 
τας άετ Κεὰρ: Π]αά αατεπ 1π 1 10το Γῥατῥ. δωγώγὲ αρρεῖΊατας 
ἑλωλκάδ μ.ο] “κω-σι/ιάῇ: Γ οιταίρίθ επ] β]115 Ίος Ίοοο παξας, 
Ἰπάς Ποπηπαἑαο ΕΕ «κ.ά σωρό, 1. ο. ση {αἱἱρην, πι ροβεὰ 
ῬΡ]ατίθας ἀϊοεεαν. Ὠϊέχυς Β]ίς 1ρίάςπι δαστί Τραῖ οιβοδίαπι «οπηβτ- 
ππαγ]τ, ὃς εαπάεπα Ρο[εὰ περ]εέχαπι τεποναν!τ. Έταί εΠἶαίῃ ἵπβρπε Ῥγ- 
τόππη 1 πιοπῖς 91 ΕΙὼνχ Ῥτορε πτθεπι οὐ. Ύεχα. Αα Ῥγτέαπα 
ἀῑάπι «φξ-ο Ῥογὺεβ/ῷ {ει Βογὰεβρ πιεπποταταν Εαἶ[ε 11 αόος σι) 
ποπιήα Ἱπ Ουτά(βαπια ΠιοπΙος: οσ]ας φπ]άεπι Ὁ/Ρίς δε Ῥγτέϊ (ιτ 
ὃς Ὀ τος ὀλιγάς) εχιτιέτοι ἁπιππηις ΕΗἱξ υγ ων» 4 Λίασ]ώς 
{ει Λίαρ[ω[ες, αἰίὰς ἀῑσχας 9) ω»)) Λό, -4ἱ Βαρὰι,]. ε. αβωε αμ» 
ᾗ, ὰ «ο ἀρποπιίπατης ἐαὶς Νππιηλης αιΙάαπι ἀῑόχιις .. ρθρο Ρή- 
Γι Βάραλὶ, ΛΝιωηππκίως Ἀαραίσω. Ῥτορο εθεπι «Φὶ)2 ΕΗεάε ἵπ 
. Οποχα/ᾶ 





τω. 
. 


αρ. 1. νατεκυΜ ῬεκςλπυμΝ, πος 
Οµοια(δα {αῖς- Ἱπ΄ {απιπη]ίαιε πιοηεῖς Ῥγνέωπα ἀῑάχαπι ιδ ἅκω 1 
ποπαῖπς (Ίπίει αἰια βραϊβεατα αρρεἰἰατίνα). ποταέυς δε ίσεγηη 

"δει αγαηι εἰαίο. Ἑπτίπ αΏε Ταὐτίς (νυὶσὺ Τσωγις Ἱπ Μο- 

αἷᾶ ους; οεπίείας Εεὐαέπια,) Ἰρπίς Ἑππαπι οεἱευειείμιαπα, δε {οτιὸ 
ομιπίαη ρείππαπῃ αἴάιε αποιΙβίπνάπα , ἀῑέαιη οἰό ου] 0]. αν- 
ο. ««ὐάάρ)όη ; φ.ιο εἴίαπη ποπιίπα αφ παηάο ποτατας {ρίὰ ατὺς Ταύγίς 
εἰύίαιε Ῥτονϊπεία, αἰὰς {οπαῖα «4αγύθγαρ[ση. Ἁίιαά Ῥγπέηπι Άτα- 
ΡΙεο ποπῖπε ραυάει (9 «Ἀλο Βείε ΛΙάγας, 4 τεδὸ (οἩρεαπη, ΠΠ 
-ἀάεπα α[δί Ἱερίσας ολ5 ολ» Βείε-Τάγαες : Πο δα με Δπὶ Αταῦς ρΓορὸ 
οεπῃ, ἵπ δεζίοηςε 4 ορύμίουέδης «Αγαδιηι ἔεπιρογε ἰσπογσηβίς, ηδί 


4 ) 


ἵετι, ζωα ἁγαὐιδωι ή ΑΕάει [όβεενι ΡΙαπείαγαγη, (να αἰέφια 


[ο έλ 


Ἡπε εοηνετ/ς ἔπ Αάει Ισπίωπι, 63 ο. ποια εοποεη(. Γαῤσμς 







πια πε Ἶ Μεγ Ιἱοἱο]αίγα εὔ ἠσηίζο ᾱ [ζωα 69 (αή/σαε μὲ {ωβετ αἷ- 
ΓΗ Ῥγανα]αί, εα« {εαν ως ο δη ο λόν {ως 
/ ο, Τά4γα: ἱπ εσεωίμε (ΟΗΕ 3 Ῥατα[απρή αὐ Γ{αβδη, ἐν 
ΓεγαΜὲ Ποια, «ομες εα ε]εεί᾽ Εγῆαροι Λ{αρί/πιωπι απιρ]εξίεπα, 
ο ϱοσετεέ ἵπ ἀπ σημ. Ἐκ δω εἰέαπι [ας ο κ.) «4ἱ Ναν- 
Βαὐά ” “παμι εχἐγικὴ Ἆεχ ΜΙαμό(ρα)γ ὑπ Ῥαἰεῦ, αι πίεαία ἵωπα: εαπε 
ἔαπιει ῥο/εά να[ίαγωπὲ Βαἰεβεπ{ε; «καπάο αβῥατωίε [[απίηημε. ἔἘκ 
. προμε Γωί ω]ω-ας «ἆ.» δείε λίθη ἐπ γόὸε δόπαα «4γαὐίς {εᾖίεςς, 







1η ΕΧΙ εκεγαέ Ώαῦ/δχ, εΙάηφκε ἀραίρανεγα 7 εΠοΓ{: εαηι αωέεηι να- 
1 ΟΙ ὁπιδη βίίω 44η. Ἐν δὲ ήεεηι [ως ωρών «λλο Βεἱὲ {άμ]δη, 
αἱ εν ἐδω πητά [{γμζίων, εφ ο αἰραφέέ ποπηηἑ 9ο- 

ο ος, ΡΛεγράπα; εσηι υἐγὸ υα/άνἰς {Ιλ να(μι. δῖς Πιε. Οἱ 
απτεπι ποιπὶηῖς [: αριαἀιέταπι Τάγαι [εα λΜδγαι πθη {οἶο: {εὰ 
ΛΠαγὸ (αῑε οε]εδέτπας ααἰἁαπή Λίασωκ, απ (Οττὸ ἀῑδεαπι Ἐν άεπι εκ- 
τευκεῆε, Όνοαά Τειπριω γεπετίς, αρποί(οἴπηαα ρεβΊπιαΠ Ηλία ἵαυ- 
ο τεβαῦ «νου Βερε ἱπιτοδπέχααι Ἠ][ο, 86ὰ η ποά ἀῑόχ δο]15 ὃς Τ.α0α 
ἑππρία, Ηῖε γείαῖοι αι εκ Αταθίους απἱ {ες ΡεΓβσας Ἱαιά. {ατῖς πο- 
μα δαραΙ{πας παπα ος αάμχις ὰ Ὠςεί ομίτι, 
πεὸ ως οπηρ]α θοἵμπι Τεπαρία Ὁσί Οιηπὶροτεητίς ποιπ]πί δι «τά 
ο ἀοὔίολια {ωόγε.. Ώιᾶα Ίφηο Τεπιρία νεὶ αὐὖ Ιάο]οίατεῖο εχιτιέχα 
προς εοηγετ/α Ιπ Ῥγτέα ; γεὶ {οττὸ οῦ εκίετπα ταάπι ῬΡ]απεία- 
ΓΠΗ 8 Ἰα, Άς ποπιπαϊα {πτίηε, Ὁς Ἠοάϊε ομιηία ΜοβαπιπιεάαΠο- 
τηπι Τεπιρ]α «γε[οεπεῖο Τ.υπα: βπηροϊαπη {αρειπὸ ρεταπτ. ᾿ΑΙἱὰς επίπι 
απαιηνίς Πηρι]ἱς Ῥ]απετίς αἀο]εγετῖητ δημ», ον. ἵίαπιεη (ααίς- 


πας Πασζευι σοππρεείππις,) µαρυεγαπι ταἰία Τεπυρία ᾳπογυΠι ἀεποπη]- 
ο. Ο ηΑΤΙΟΠΕς 


-- 


«Ῥειβεοτυπι ποπιῖπα η {δη Πεμ δι ππεπποταπτας: αἲ εογαπι οπιπίυα 


’ Ελ. . - ιο πο. 


πο ΗΙςΤΟΚΙΑ ἘΕΓΙΟΙΟΝΙΕ αρ. 
παι]οπεςαῦ 111 Ῥ]απειῖς ἀείαπιρια; Ιπιὸ Ἠα]α5 οοπ(τασίσαΠα εχ {αρε- 
τιοΠθι5 7 Ργτεῖς αρρατες: ΙΒὶ επίπη Ίητεχ εα, πεοεβατία {αΗΠει (ασια 
ΤεππρίοΓαπι πιεπεῖο: 181 αἴειῃ {οἱα πιεητῖο Λάῑς αὖ ἴσπε Φοἰὴ ἀεπο- 
πηηαϊα», ΠΟΠ αἨἴεπν ΡΓΟ εµ/(µ δού ονάἵπατα εἶπι πιυ]]α Τεπιρία ρίο 
ου]ει δο]ί5 Παριεσίης, ηες δαςετάοῖςς ΦοΙ15, {εά ταπτὺπα Ῥγτόα ὃς δα» 
οειἁοτες. Ρίο {ο[ῖως 1261 ου]εὰ Παθμεεμαεν - υ-υ υπ ο 
οαπ Ἰῦύο Ρῥατύ. 6]. πιεπιοτίῶ ρτοάίτυπι εί, Θκὸά «{γαε/ρίν Ῥάδες 
φιὲ [μὲ εν Ῥεγ[αγωπι ερέθων ου ἡέμὴ ῥο[εγέογα, εεἰ(ρπιωπη φιοάάστη 
«αἡβοίωπι ἀῑδίωπι ο)» Πεγύδκὲ εκἐγωκίέ αά Ογίεπέεπι μγδ ώοὸ αν 
Φῤαῤγαρλώη ἐπ Ῥετ[ά, 5 φιὸά ὃ γερίοπε ῥω) μὴ {Ε Μοης (1 εις 
εΦζµήηΤΝε ε[ί Ῥγτέωπι) επιέξεπ’ αγ καηῃ (μα [ωβγα Γετείεε τὸ Τεγύά 


ἑτσπα[ίωή. Ἠος πταπι, Π γετυίη, Α]ια ετἶαΠα γείεγυπι ᾿Τεπιρίοταπι 
























Νοπιίπα Ἰοςἱὸ ΓοςΙρεΓατε ὃς τεοεμίεις, «β Ρἱαπὸ ἱπιροβϊρίϊε. 5εὰ ος 
ταπόά υπ εῇ, οπὸά οπιπε Ργγέωπι {αῑς Ἑςε]εβα Οαι]εάταιΙς ἁοιατα αά 
αἰεπάππι Εριίςοραπι ὃς δασετἀοῖες πεοείατίο», ας Ἱηΐγα Εα[βὴς ἀϊρετας, 


πι ψὰ) 
τν 





ο κε ΕΥ. 


Μεῤνε αρνιά Ῥεν/ῶς ον /ρα, 0 ο[[ε «άογαίἰσπενε ἀἴνύπανε, 0η οὐ απ ήδων οὖν ήμς γα) σ- ὦ 
Σο ζηὸ ὃν ῥµ]ας «ο {αγία ἀἰζμ. Ῥεγ[αγκη δαεεγάο(ο; Ιάεκργε[ὸ περαμ!, ό “. 
οὐ Ίλεμ αάργαγε. . Ὦε ΜΑῤγ 4 «41179 , δες, ον ΝΑ ΑΜ ΜΑ 


Ἑ δο)ε φυαϊεπὴς Ρειίάτυπῃ Ἐε[ρίοπεπι επ]τάπιγε {ρεέχαι, τγα- . 
«ἴαιμσας, Ὡς παταζα]ή ογάϊπε ῥτοσεάαΠι, ε]αίἀει β]οτιο απαῖ- - 

πὶς ουσ ἵπ Γ πρυᾶ Ρειβςᾷ τερεγίωπτὺς Νοιηίπα, ριατιεηάα οεπίςο, 
Οογρυς δο]αγε {6 Ὠ]ίζυς δοἱ1 {π 1 Ότο Ρῤαγύ. σ/. ΥΟΟΑΓΗΓ ο λυ γλκω 
δἱρὲγ Φψάδ,1.ς. Ρείέα πίργα [ει (γβευς πέσετ; 1άφμε ρτορῖει γοιμ- 
ἆαπα {οίππαιῃ. Ἑτρτορτετ ε]αίάεπι Ιητεπίὸ {ρ]επάεηΕΙ αθπε]πι πῖν 
ρτοτεπι, Ριιὰ ὀλείεῦ ὁσσάὲ ἀἰέχυπι «οτι {οἶατε νοςαῖΏς ο Ἀμώα 
Τελέ/ρηιαδ; Εάν, 1.ε. Εοπς δοἡ, φιὸἆ αφ: οπῖειη ΠΙΤΕΓΗΓ (ρΙοεπάεπτε 
{αρεγβςίε. δοί αΗΓΕΙΗ (να 115 αἰ16 {οηαη5 πο Μίοις ΡΓΦτεγάιόξαΠ] ΕΗῶ»,) 
ππςυρατύς εεἶαπα ον (37, δε οὃ δ/1,νεὶ ]απάία ος Ὄρεξ- άρα, 
{ει Ὁ {π Ῥῤανῥ. δή. οἱ 9 (λωγ/μάά. ΑΙὰς αθίπάς νοςατυς. , λαδ 
Κρά:, ἃ ὁᾖὲν, ὃς ε (αἰέειλα, ὃς ο) 19ν,δι «οὐ 14ὁ, ὃς ν 
ολ] ο.» Λός-α[δεη, 1, Ε, αἶεπι αεἰε, {ς, ἀῑεπι {ευ ἱάοςῃ ρΓοάοςς. 
ο! Νουιπασας 


' 











ο ορ ΨΕΤΕΚύΝΜ ΡΕΕΦΑΚΟΝ, 1ο7 
ο Νοπήπαξας 4ποφιά 125 2/9 Εακάν-έάδα, Ἱ. ο. ΜΗε- (επών, {6. οο- 
δ. [Ιερά εμς: Ἱεεια ο κὁ Ο)όγά, Ίνε. αγό1, γε] υετέρη: ; Ίἴοπι ορ ην 
ο άςρλογά, | 1.ς. Ρεἱ μγόο, {ει Πἱεπι οεγέεπα, {ς, ἀΐοπα {ει ασε εἰκ- 
ουπιάμσεῃ. Ἱπίες ε]ης ποπ] μα φποφυε ες 45 Σωγδεβ/ο, «οἩ- 
ο ωα Εἰὼγ-γδεβ/ο,1.ε. δε δρΙεπάον. Ὑοεατηςαισφυε 
Μνρῦ, 1. ε. «ἄοὺς, }οἰκογὴς: (οιταβῖς «Ἀλειη τατῖοπο φυὰ ββργριϊ 
ο. Φοίεπι εἴἶαπι Ῥῥωπίεοηι ε[ἴε πηγβετ]ο(ὸ βπρεραπε: Ύπαπι οαἶάεια ἔα- 
το µία εχρ]ίςαγίηις 1η Νοιίς ποβτ]ς α Πε/μετα ωρα, Ηοτυπι ους- 
« | ἆαιι {πητ τατὸ πΠταϊα ποπηίπα, γεὶ ταπτὺὴπι αριά Ροδτας, εφ 
νι πι δο]ΐς ΠΟΙΠεΠ, εβ «υἱα6) φόι, ϱ -ᾱ. ο ο] «δί- 46 
ος 4ευ «ἱ»)] “ἄνί-ιΔ0,1.ε. «μια ςαθονρν ζ, μα δ. {ρ]επάοτ, φασὰ απῖ- 
ο επι ποπιευ το[ρὶεῖς {ωρτα ἀῑόζαιπ ΠοΙΟοΠεΙΠ ἂε Εομέε δοίµ. Αι ἴπ 
ΚεΠρίοπ]ς περοτἰο δοί ριᾳοἰριὸ αρρε]]αξις νά Μύγ, αὐβ νους ρι]- 
ἰὸ Πρπίβοατις «πιο, ππήΓεγαξίο, ππήεγίεο; ια; (1ο Ιἀεπι ποιη]- 
πο ἱαββπίτυς εβ οί, αυία (στα Ον ρεια {ογετ τεσγεάτοιιε, ὃς ουδ 
ο ππποτε εοπιρ]εΘίτας; ποτίοπε Ἠαιπά πατὰπι ἀῑνετίὰ αὓ εἲ νετυ(Π]- 
ὃν πποξυπι Ἠεριαοταπι, φπίσας ὰ, σία/γαμάο Ιρίο δοΙ ἀῑέχις εἴε υού 
Μδόπιοβν, ᾳ. ἀ. τοεῖας Ογοῖ5 Λ1ήπη[βεν (ει Γαπμ/ιη οβιςΙο/{α». 
:. Ωυσαά γετυπη {οπυΠα νοςί8 Μ/δη, (οπαα ε[ε Λ4γ ίεα λάπ ρει τ τε- 
; Πο απτεπῃ Μΐ ρει ὁ ετααπα Ίουρυπὶ ; εσάεπι ΡΓΟΓ(Π8 
ο. οὐο φυο εί ἵπ ε]η(πιοά! γοείοαο ἵη Ηπρυᾶ Οειπιαπίςᾶ, υδί Ἡτεια Ὦ 
38 απ αρίαπι υ{απ αἀλμ]σενί {οἶἱει : παΠη ΕΟΓ Ητετίς εχρι]- 
τφς -- τοπ ΕΕ Οτῶςῖς αὐτειῃ ἀῑβις]]ἱ9 εταῖ ἵπ πιεὰἰᾶ γοςε Α4Ρί- 
Επιρίεχ ; Ιάἀεόφιε αριά εοθ Ρει Α/ρίατίοπεπι οσα Πεει β εοἩ- 
πῃ Ἱερίτας Μίθρα, Ἡτ δταῦ εἰς β6ναπῃ εβ εΆάεπι τατίοπε ἴπ ποπηῖ- 
Μιθριδάτης, αποά εβ ον Μέγιδά, 1, ε. «4ππου ]η[Η1εία, ({ς. ἶ9 έαῖς 
Ὁ γε] απ! ἐσ1οῖε Αππατος Ἰσθητία,) αποά Οταςο οἵε {[οπατί ποπ 
ἑ σ Ῥ 1ά πιεις {οπαγίε Ταείτας, αριάἀ απειῃ Ρηγαογς Βἰίης γοςᾶ- 
3 νο, 
ο ο" 5ο] ρἱοτ]οίαπι βριγαπι δε {απιπιύπΙ οισά ΟΕΡ1 τεΓΓαταπα 
"Ῥεπεβείαπῃ, {ετὸ υδίηιε ϱερΏσπι εἰ εγσεραπίιν Τεπιρία ὃς 
τες {αογατί, αυὸά πἰπηῖς ργοΙΙχα ε[ετ παγτατε. Ίαιε Τεπῃ- 
Ἡ βής Ῥαϊπιγγα, ο] ας ππεπηϊπῖτ Ἐ]. Ψορίίσυ», οἶταπ ΑιγεἰΗ Ίππρε- 
παϊοτῖς Ἐριποίαιι αἲ {παπι ΟεπειαΗΠππαπα Ὀποεπι οἱ Ῥαηγται 
εχρυρη: γεια, Ες νεος, Ῥ. 219, «{ωγεΙίς (εἱοπίο Ῥα[[ο. Ίο οβογ- 
ο δεέω περγίὸ ῥγορτει! πι] ρ]ααίοι : Παηι {αι Ρα{ηγγεΠΟΥΗή «ΗΠΑ 
σέπια ας, μά .---Ἱ επηβίωπη δοίἠς φωος --- αἰγέρνεγωπε, αά εαπη [ου- 
ο 32 πια η 

























ὃ ὶ 
γν 


"κ 


108 ο Ἡιθτοκ]ὶα Ἀσιισιονίς ορια 
471 οο]ο φως [μή νεα ΄Εαδει ἐγεερηῖαί αωγέ ἠύγαρ ὸ αποδὴς εαρ/α- 
Ιώ: ᾖαῦευ ο ϱεΗἱ ηιέε οζίηρεπία ῥομάο: 4 Ρα γιγγεποτΗ)η Ῥοπῇ ἔα- 
δει Οεπιπιαε γερέω. Εν ΡΩ ορθή [ας εοβοπε[ίαγ: Τοπηβίωπης πλ 8 
αλ ἡπογ(αἰιό ης γα β[πιµηι Γεεεγή. ' Έζο αἲ Φδεπαἑωπὶ [ἔτβανί με 
/ηήεέαρ Ροπή/[εὂηι φαί «εκεί Τεπρίώπ, Ἠΐης εοπβαί εοτα! Ἐεπηρία 
ΡΕ(πιὸ Παυυ]ε {οἱεηες 1λεάΙσαΙοπεδ.: 40 ροβ εχριαιίοπεπι ὃς ἂε- 
{εογατίοπεπη 4ξ ΠΟΥΟ Γερα!αἴα,ἑαηάεπῃ Πτειαί ροβυἱαραατ. Εοιααῖ (1η 
Π]) ὃς Ογαοἱ ὃς Ρ]είαφε ΠατΙοΠε Ἠος {αρεγβ/τΙοβίδ σεπονε αὈιπ- 
τε5, Παῦεγιητ Γειηρία δι δαοεγὰοἵες δο]5: {εὰ Ρετία πο ΊτεΠα, πες 
Τειπρ]α πες δαοεΓάοῖες 5οἱ{6 ας Τ1πα: απο παπα Παδαετυςτ. Αι 
ἀῑοιι Ζοἵοαβτειη 11 ριοραραπἆο τερίοπεΠῃ, ΠαδιΠε «οπτεµείοπεπα 
ευη δαςεΓάο δις 5916: {εὰ ΡεΓΡείΑΠΙ ε95 Πο νοςανίτ, ρτοριετ αἲι- 
φας ςΓεπηοπίαθ ϱ9 {αεἰεῦαπι 5οἱ1; ΦαΓΗΠΗ ἵαη]ετ οια{έαν ἀρίε 
 Ααρμλν δε ]υβτε οποτίά1ὸ {αείεηὰας, ας εχ ει Ριαοερτῖς σουίία- 
1τ, ο ο σα, 
Οναεί εἰς ἱπιρίπραπε ΜΙΑ.’ ουἶταπι ἀῑνίπααι, απαβ ροβ]αρ]το 
Ώεο οπιπὶἰροιεηῖς, ΜΙτῃχαπΙ ππὶοὸ «οἰετεπτ: Πς Ηείγε]]ας Μίθρα ὁ 
πρῶτ(θ» ἓν Πέραις Θές. Ἐϊ διΙαῦο ἂς Οαταππαπίς Ῥεγβς αρεῃς, Ἰάσια 
ἀῑεῖτ 4ὲ Ματτε, ὃν Πέρσι σέδοται Θεῶν µόνο. Ἠπς αΙἴΕΠΙ {ηητ ἀσύσοος, 
ια δοἱ Βι υπίους Ῥετίάταπι εις, ὃς Λάατ Βτ υπίςυς Ῥετίαταπα 
Ὄεις: Ἠας που Ρροίωπε εοάεπι {επηρονε ὅχκ]οςο «οπ/(ΐεΓε, πες ροί- - 
{υπο εΠε πι] γεια; {εά Ρροτιὴὰς πἴταφυε {αης {α]ία: παπι πεειῖτες Ἡο- 
απ {οἶας ἑο[ίτατ, πες ἀῑνίπο οίει οοσυς, πες ὰ Ῥετβς ΠΩ ΠαΙΗ νο- 
εατπέ Ώεις, {εὰ αρπο/οµπτς εΠε Οτεαιατ ὰ Ώρο οπιπίαπι Όγεαίοτε 
εοπάῖτα, Ἠε[γε]]ας Πμίπρει αἀάπεῖι Οµαοοσυπι Μήήςορο]αγαπα Ἰα- 
ταπ)εΠ{ΗΠΗ, νὰ τὸν Μίθράν, ὃς ὄμνυμίσοι τὸν Μίθραν. Ἐτ αραιά Χεπορ]μοι- 
τοπ Αιταῦαζς Ππιχοάυοῖτας ]1Γ4Π8 μα τὸν Μίθεαν, ὃς Βπρίτυς Ῥτεσαείο 
π4 Τονειῃ δι ΦΟΙΕΠ1, Ζεῶ πατρὠε καὶ Ἠλιε, ὅτο. 1115 απίεπη νεπ]ᾶ, Ῥετία - 
πυπα απ αΠεγπετηπῖ 5ο]επι εβε Ώεσπα, πες (τα οί ἀῑκίπιας) πε 
οεβΠτατήπῃ ρεµίοπες εἶ ππυαπῃ εχηίραεγης, ᾳυαῇ εῇει Ώεις. ο ιά 
αυτεπι βΟἱ γο]υπί Ῥετία, ἀοοεῖ πο Τ). δαπίοῃ 1Π Εοά/ΕΥΠΟ [γαεω Ῥεγ- 
βία, αυί Ιπίειγοσα:ίς ΕΟΓΩΠΙ Φασεγάοίίριιν {1 {{ῥα)άη ἆς οἱ δοΓς, Πς 
τείείτ, σαυγί ον μιαν ΓΕ ΟΠ αάογατε ἐμπι Ῥίαμείαπη, {ει ἑαπενης πππ 
Ῥεωπι. Ἐτία εοάεπι Οαρίτε, Εῇος οὐ[εγοσυ, εο/ ΠΟΗ ᾖαδετε Ἰπιασὲ- 
πει, 6 Ρ]απὲ αὐβογγεγε μ ἐς φμί ῥαὐεπί εω. «Θκαπάο αὖ εἰς {ωαγί- 
ἕγ, (ωγ ῥτογα εί αογεπὲ ογἱεηέϱ! ΦοίεΠ ὃ γε[ροπάεπέ, δε ῥοπιασίωπν 
ῥγα/ίατε εἰ 6γεαέωγα, πμέβοίε ζωα ρο ΕΠοππίπεπι {8 ῥεν/(ει(πια εαγη 
{μας Ώειά εν πἰβί]ο εγεσο, «41άπέ ζμυφμε Ὀεμπι {η εο εοἰ/ουάβε 'Γήγο-. 
κα 





























ρ -α Ὁ. Ῥειγέ Βοαβιίεσηι βετνεπίαηΕ, [ωβεταιή ρτα 


Ομριά- γετεκυνΜ ΡΕΚΦΑΚπυΜ,.͵ τοο 


μη [μιας εμ] ἐέαφμε βἰογτοία ΛΙαΓε[ίας ἀεὐεΕ ἔην) πι αηη ευχή υε- 
ΙΕΓΚΕΙΟΝΕΠΙ ἀεπιεγεγί.. Εἰάο φιµε ογἱεΜΗ οἱ επβίθειγ δα[µαξέο, ποη ϱ[ὲ 
ῥεειλιαες ει [οἱ : παπα ΓΠΟΔεΥΗΣ ες εδ. πι φ1οᾷ µε μη, ὲ ὐ 
“Ατππί [ Ο]θίαπι ] (μὲ ἑάεηη [αρίωηὲ, {ερ[οι εογάπ δοίε [γεριεπεΥ 
εταρε [ρπαμάο. ---έ ων Φποφμε αφ νεπι Ῥαταα){ωπι ἀαγέ {πι ἐ){ο δοίε » 
ση δόγωση {νοΥµή. Γεἰιεέανεπα εὐη//Ίεγε {π εἰατά Φδοἱώ φίῇοπε, φιά 
πο {ε υἰάεγε Ίλειῃ ῥεν τεβ. ΙΟ [ο {ή ὀρεεμίο: ΠΕΠΗΜΕΙΙ αμέε ην 

αἱ ῥαπο αἁπιέλεί [ε)ήρεαί επι, 1 ἐγιάωο {οἱ πιογέεπι, ὃτο. Οἶπι Ίταφιε 
(αι γιάες) αρποίουπί δοίεπι εΠε 1δεῖ ΟΠεαίυχαπι, ΠηροίΠρι]ε εβ 
ουδ επι εοἶαπί Ρίο {Ρίο 12εο οί ὰ Ρεγῇς γοραίης Αξοςθ) ὄεα- 
{ου οπσΙυπη τέετηπι, ΕΠΙ Τε 5 Ατιους. «Αὐβῆί Ἱταφιε {αρία- 
ἀῑάξί πιεπάασες Οἱ ει απἱ Ρτο ΙΓ εγῃς ΟΥαΙππου]ας «οπἹροππι (ἴγ]ο 
ΗΙσίορίς Ότασα:, φὐοά αοιιὸ αὐίατό απ] εβ αεΠ ἴα]ες Ρίο ποῦίς (Ἠτι- 
Βἰαπίς εοάεπι Βγ]ο «οπἹΡοπετεητ,. πείς τεπιετὸ Ίταφιις ς Ῥετ[ς 
Ρτοπυηείαηῖ εα οὐ πο {ωητ γετα, ὃς {αἱία εἰς Ρρτο Ιυ0/ε πιρίπρυης, 
Ἀάεὺ Ὁξ αμαπἀο αι]ά εκ οἱ οἰτατις, πεοεΠε βῖ Ἠαῦετε 1 αἰτετᾶ 
ππαΠα ςαἱαήναίῃ εχριυρατοΓΙΙη αἆ οογιΙσεπάπη δς γευαπά σπα «ος ἂε 
Ῥετβο νε] {αἱία. νεἰ Ρρετρε(αήι Ππτε]]εόα τείετοηῖε, Ἑτ Ἆος πιοὰο {ετὸ 
{επηρεί περοιίυη ποῦῖο {αοεΠαπ 181 πυρατοςες, ο] ΠαῦπεΓπης οριθ 
ἸπβμταΏοις τα Ῥεγίαγυπι {οιοἰᾶ Ώ0Ι ἀοοεῦατης ὤληθεύεν ὃς ἀΠῄοεδατις 


ζεοαι. 
-.Ὁμοαά 1ὰ φποά δαπίοπίης (αρτὰ γεα]ῖτ 4ε Ῥαγαά]ίο ἵπ 9οῖς, ν]άς- 


π) της ορίπίο Ἠειειοάσκοτυπ ὃς ΜαπίςΙαογιπι ροιὴςδ ο ὐλπι οΓἴΠο- 


ΤΠ Ῥετίαταπι: ἸΜάαπις]α! ΕΠ αἀοίαητες δο]επι δι Ε ππαπι, οἱ 6- 

ππτ ἵπ Ίαης Απίμιας {πογυ(η εγεΠῖ, 1οίαας βἱρετε, δι Πἱς τερ]εῖαπι 
ταµο: νίάειί ρἱευαπῃ ΕΤ ΠΠαΙης 9 {ε ΕΧΟΠΟΓΑΠΕ, «α5 ἱταπ/ροπῖ: 11:50: 
Ίετα, οὐ Ίπάε ἵπ ο νυπ Βερίοτυπῃ πριαπε. Οποὰ αττίπει {αρταά]- 
ἀῑέτος ΟΙτίβιαπος. ΑΤΙΠΕΠΟΘ αἆ 5οἱεπ {ε Βεέλεπιες, ἆε ε]πίπιοάϊ 
Οβίαπίς ετἶαπι {0ο ἵΕΠΙΡοΓΕ «οποπεΓεῦατιιΓ Τ,εο Ῥαρα (δετπι. ΤΠ. 
'ὖς Ναινίίαιε ΟΗ ΙΒ, ) Ρο ΗΙαπίβας α’ριςεης ἂε οπἶτα δοἱἱς, ΤΟ δαῖ 
εκώρεη ---ᾱ φμζν[άαπι {η ρίεπεέύαε οἰε ἰοεν επεπεπ{οτέθ αἀογείωγ. 
Όπου ποπ εἰίαπι (ὐγί(έαπέ ααεὺ {ε γεἰἡρέο[ε αεετε κ ναμη- ωὲ ϱγή(- 
ἔμς, ---εοπυεγ(ο 

ΕὌΤΡΟΥε αά πα[εεπίεπα {ε ὁδοίεηι γε[εξαπε, 68 εωγναἰἠ έεγυἰρίδμε, ἐπ βο- 


οχι (2 (βεπάςπεύ ον πείπεπε. Ἐν, ρταῖες ἀῑέτιπι δαη/οπὶ τεβῖ- 
᾽απορίυπη 4ε Αιππεηί, ερο εἴἶαπῃ Ὀεπὸ πιεπαπὶ αίαιος Ῥετί-Αιπιεπος 


(σε [αρτὰ Ἱππυίπνης, ). οἱ δαίουπι «οἰἴοςιτυς (απα, πηϊλί παρετίς απηῖς 
αρπον![ε απὸά Βεάῖοτε {ε {οἰεαπῖ «ΟΓ4Π1 δοἱε, οόίαιε 1ά Αεἰεπάί 


Φε.) ο πιο 


ίχτο Ἡιετόακχιτα Ἐκειταιοντέ ο η | 
πιοάσαι πη ή πιοπβκὰῇο. 5εὰ οἶίπι (οποροῖς Οοπβαπιἰηϊ 10 6αροίε 
Ῥετίαταπα Ἑερε, οφ παπάο 1π Ίος εοπβχεῦαι ΟΠτετίοῦ, (ὓτ {αρτα θα 
πηπίπιας, ) Οαβιαπί νοίσετυπε ρου ὴς πιοτί υᾶπι ργοίΐεγπετε{ε 5ο], 
οτεάεητες (ας γίάετας,) Ῥετίαν τυπο οπ]ευπα ἀἰνίπυπη 9ο τη σαίΠε, 
πες νοἰιεταπε εαπάεπι ρτοβιτατίοπείη ρίβατε Ἐερι, ο Παιν] (οἴγεπε 

εαιπ ε Πε (αηίῦπι οἰνί]ειῃ. δἱο ΠΙΕΠΙΟΓΙΑ: ριοάἵυῃ αρυάἁ Φοχοπ. 11.8, 
9, 12, ὁαβογῦ [η Φύπιεοη ει” πι α ει φιδά οἱ αάογαγε τερ- 
Γάβεπε, αἰέίπιο [ωβῥΙείο σά[ εί. Ίειπρε τό πη][ία πιαγγγαπι ρα 
ωπι. Είπς ιεοτ, απῖς ( πὶᾷ ρταπιοπίτας) Ῥυίατοι Ῥετίας ἀϊνίπαπι 
ουἱτα εἰ σα Πε δοἱἱ, απ]α ΟΗαπΙ νιάεῦαπτυς 1 ἂς εἰς ετεἀιἀϊπε, 
Οἶπι απτσπι ἀῑάΙ Ἐερίο ἵεπιροίε Ρ]ηγ]πῖ εκ Ρεγῇς αἆ ΟτΙβή βάεπι 
το οπνετίσίεητας, Μαρί πιετιεηίες Πε εἴῖαπη 6αροι α Οµβαπϊταίεα 
εοπγετίας Μαροτυπι Ἐε]ίσίοπεπι αὈοίεγεῖ, εκεορίταθαπε οπηηες ατα, 
εἶας ὃς εθίνπας απ δις ΟΗγΙβίαποταπι απἰπα! {ογαρυ]απα Ἰη]ίοετεπε πε 
Εερὶ ρατεγεµῖ. δείεητες Ίίαφε Οήβίαπος οὐ]ῆε οίππεα Ιάο]οία- 
εείαι, ἑεηταταπε α4ΐσεις «ος Ὁτ Ἐερεπῃ αἴαιε δο]επι αάοτατεητ Ῥεςί- 
(αευπα πιοτς, Ὁῖ ηος πιοάο «οπῖΓα τεσυ/αητες Ιηνεπίτε Ρροήεπῖ οπ]πηι- 
ΠατίοπΏες. Ἠίπς απῖσπ ποπ α’ραίευς Ῥετία Ἠοπογαηίςν Ἐερεπι ὃς 
θοΐεπι, 1ου ἀἰγίπᾶ αἀοτατίοπε εοἰαίΠε; {εά οαπ]α γιάεσαπι Ονβία». 
πος Ἶνος αγεγίαπτες, Ιἀεὺ Ῥοτ[ εὺ ππαρῖς 1ὰ περεῦαηε, Ἡς οιππες τεςά- 
{απιος μοςί ἱΓαάετεητας, εοάεπι πιοάο ϱ:ο ὰ Οµα]άσις αΠοιαπάο {- 
Άυπι «Ώ Ὀαπίεϊι, ΟἰβίαπΙ Ιρίεας (1πουαπα ) ρεΓρείαιπ εκ[βίπια- 
ὕαπι ( νεἰ {αἰτεπι ργστεπάεῦαητ ) Ῥετ/ας ἀινίπο οὐ]τα αἀοταβε δοίσπι, 
α πει Ίταφπε επἶταπι «οηζειηρίεΓπης ὃς ἁαπηπαγητ; ὃς γ]ςς νετὰ Μαρί 
Οµβίαποταπα ανετβοπεπι ρετοἰρἰεπίες, εὺ {ιποβὺς εο5 αἆ ἀῑόαπι 
{αρεγβίΠοπεπι αάϊρετε τεπιαῦαητ, Ἡς Ίχας Γατίοπε ΟΙηβΙαπίτατεπι {6- 
Γπαπετε οοΡεΓεπτΏς. 5εὰ (ατ νεταιπ Άτρας,) ἀῑδι Οεθίαπί πμ 



















3 


νἰάεπεακ {αο Παπιοτί ὃς ρτορτία Ρεγϊπασία; Ρρία5 απὰπι νετ «οπ{εῖ» 
ουτία ΙΔΠς, ευπι ΡρτοὈὸ {οἶτεπε Ρε τοῖυπῃ Οµίεπίεπι (ργα(ετῖπα Ἱα 
Ῥοτβὰ } πιοτεπι ε[ζε εἰνί]ειι ευ]ειπῃ γα βατο αἀοταπάο: Πε {οοετιπὲ 
Το(ερΏί {ταιτος (απαιηνίς ογμοάοχί } 1π Ἐβγριο. Ιπιὸ δι ο Εε- 
βίσας ποπ ναςατεῖ, (εἰίνε αὐ{επῖρι,) εογπι διαἴ]5 Ἰάεπι βειΙ {οἱς- 
ὕαε, Ταϊῖα νο]αῖτ Ὀυαρδάνης }/αγάαπει, (18 εἴαϊ Βατάαπει 1Π Ῥαγι]ιο- 
ται ἀγπαβὰ, {ει ροεῖὴ5 Όυαραρανης }/αγαγαπες, ) πε πιοπα]πΙς Ῥλήοβτα” 
τας {η ΥΙτὰ Αροϊ!. Π0. τ. οπρ. 19: {ἱ]. Θμαπάο ροϊοπίς Ἴγανενε Ρα- 
ῥίοπεπι {ησγεάεγείμν , Φαίέγαβα «Αρη (μου, Κερ δέαίπαπι αμγεα πα ν 
εέ οδεω]έε ν φπατη Πή φμη ῥτουϊάεπο αάογαβεε, εἰνιίαίεπι ὑπέταγε εἰ ΠΟ 
ῥεγπέεκεῥαίω. ος (1παυὶτ ΡΙΙοβτατης ) ὰ Βαιρασίς εχ]ρεῦαηῖ, ΠΟΠ 
ας] 


ο ο το. 


ο ορ. γετεκυνπ ΡΕκςΑκύ Μ. αχα 
ο 4πἴεπι ὰ Βοπιβπογυη Γιεραῖς. Ὠιόα γενετεπῖα Ργοβγα1οη15 βεῦαίι 
-ετίασι ποῦ (απιὺπη Ἑεριυης, {εὰ ὅς Μαρπαείρς, ατ1Π ἀῑάχο εχειπρ]ο ]ο- 
{ερ], ὃς 1 Ῥετβὰ Ἡαιηαπο ὃς Μογάςσαί: Πο 1Π 1 10το Ἐβειία, Βερῖς 
Ααίπενί {ευν1 τὰ βε]εῦαπῖ Ἠαπιαπο ο ΠΟΙΟ 39 {πεμγναηίες 68 
ο//ργηεμέε; {ε. ΄Ἰἀεόφιε εὐιπ Ρενί τα]ία ἆς πιοιε ριΦβατε (οἱεῦαπς 
ρηιπίους, Ἠααά ππποζεπα οπούεπι δι πενετεηίαπι ρτα βιτετ]ης 
Ι ὃς Μιλνα, που {αμί 1η πας Ραττε αἀεὸ πιυ]τὴαι ε{ραπάἱ πες ἂς 
-"1άοἱοἱαιγ]ὰ αοςιμ/απά!. 
ο Ὀυσβης, ουπι 1ρίε εΠει Ιάο]ο]αίτα, πἰπη(ς τειπετὸ {46Ις 1άεπ1 {Α]{ πι 
| Παλ απ 4ε Ῥετῇ», Ρ. 49, πηα]ὸ εἰς τείθπεπἀο ἱηνοςαίίοπεπῃ Ρἰαπεῖα- 
μθινν Ρετία πυπουαίἩ ἔεοετπῖ, «ὐπῃ ΠΙΠΟ Πα ρίζα Γεηί «ο βι- 
Λατ 


















4εος ο ὐΙ Ριεσες εχαυάίτεητ, 1εφυΙάςεπ) {ο πιοὐο παιταῖ, Θα 
πω ῥωρπα η ΕΝ «4 εκαπάγο εοΡΗ ΠΩ ΗΤΙΗΗ, δοίεηι 5 Λίαγέεηη [αεγήπη- 
ὰι ΓΕΓΠΜΠΙ ἐπυοιαύαπὲ {6ΠΕΙΗ. Ίνεπιρε τα] ϱὐ ΟΓαςΙ δι Ἐο- 
ο αηαπὶ Τρί [αεἰεῦαπί, εαἀἆομ πο ἀωδιταν1τ Ἱπιρ]ηβετε Ῥετῃ, ΟΩνίά 
ο Άμτεηι. Ῥειία: τενετὰ ριαβἰτογίητ Λ4{{//Υ, ΦπβηΤΙΙΩ Ρο Ηπηη «οἰ]ίβεις, 
Ηπεπα Ἠνυ]ας 6αριτῖς ν]άεριτις, | | 
ο αΠίοπῃ 4ς Ῥοτ[ῃς ογεἀευάα {απε πες εἰς τή πειάα εα οἷι ΟΥ 9οἳ 
παπί {αρετβιτιοίὸ {εοεγαπί ΡροβεγίογΙθης τεπροτίδας, Μιητα 
ον αἱ αριά Ῥοτίας ετατ ταητὴπι οἰγ]]ῖδ, π υ{αα 14 οἱο]αιτίοσα 
ο πϊθαε 1η αὈιήωμῃ (Γαηεπις. ΗἨδς επί, ο πιοχ εαάἰτωσί {απιµς, 
ος που αἆ αητιουΙβίηια ἴεπιροία πες αὰ Ῥετία ρετι]πυ]ᾷς οεπ(εαΗτΗΓ » 
ο {εά ταητὴπι αἆ ΟτἵαςοῬ δι Βοιιαπος οἱ Μιεηγίαεοσαπι αίαπα αἁ {6 
ἀεείνατωια ρἱαυὸ ππυζανυπε. ὃς ρευγειτεζυπῖς ὃς τε {ία ἂς Ῥετῇῃς 
πειυ]εταπῖ, Ἔιοεητε Ιρίτως δυιόᾶ, πιυἶτα {αςϊιεραπι δαστίβεῖα; ὃς ας 
εγίαςο{ ῦη. Φαετοσυπι ἀῑρπί Βετεπῖ ἀῑειρυ[, {ροητε παπἶτα ραῖίε- 
{ΟΓΠΙΕΩΙΑ : Μίθρω νοιάζησι εἶναι τον Ἡλιν καὶ τάτω Θύέσ πολλὰς 
πο. Όυκ ἂν ὧν εἰς αυτὸν Φυνήσωιτό τις πελεῶῆναι, 6ἱ μὴ δια τιῶν βαθμών 
κολάσεων, δείξει ἑαυτὸν ὁσίο καὶ ἀπαθή. Ῥει[α Φοεπί εεπ/εηέ εβε 
έργαπι, εωί {αετήβραπε ππμίεα [αεγιβεία. ΊΆον αμέει Ροέε(Ε φιῷ ἐπί- 
, ΠΗ Ρεν αἰιφμος Τογηπεπέογωῃ στα Ρεγυεπίεπ” , ο/βεπάετή {ε- 
η ὡαπέίωπι ο αβαίδις ακείωπι. Ότερ. Να2. Ἱπ Ότας, 1, πιειηϊης 
ἱαέμμτη 6 μιοηνήῃ φις ἵπ λάηῤτα δαιγώ: ὃς ἵτετηπι ἀείοιίνειθ 
εβΊπηο» ογαςῖατης Ματοί Ατεινυβ], αἲτ, αβιαδαίμγ ῥεΥ ῥίαίεας, 
Ῥτοιγά-ὑσεωγῥε εἰωάεας, ετληδω ἔὐ αἱ φιδυίς εοτρστῷ ῥαγίε ( ανπιί- 
ο ά εογπιεπίο ϱοπέωπιε(ιά) αὐὖ ῥὲ γαλεὐαίωτ. ἩἨσς ΙΟΓΠΠΕΠΙΟΓΙΗΙΗ 6επεια 
Που(άαπι ἀϊςπητης 8, αὓ αἰῇ5 8ο, ανα οιηπία ρατίθητετ τυ]{/Πε ορος- 
τευας, Ὁτ ος πιοάο ομἶτοι Ἠωπη]]ἱ5 ὃς ἀλ[οιρυίας πιογίρες ως. - 
ο 5 


λε 
ον ν 
9 

















ατο Ἡιοτοπ]λ: Ἐπιτοιον{ά Οπρί. ς 
Ἐκ Πὶς εταὲ Ἐοάετε αά εχιτεπιαήι ἸαΠταάίησπα, ἵπ Ίρπεπι ς οοµ]ϊ- 



































εετε, ὃς ἀπ Ἱε]αμανς, ὃς Βπήία, ΄ Ἠας [απι Ἐοιπαποξαμα ἵπνεηία: 
παπι Ῥετ[ς ]ε]απίηπα τεΗριοίαΠα εῇ ρτοτ/ίας ρτοβδίταπα ἵπιος νεο δν, 
αβτῖο ῬιΦεερια; πες ἴπ Ίρηειη {ρίτατε ρεγπητείτας, δε ππἰτὸ αηἠηὰς 
αἳ ου] {6 1πιδί νο]ναι. Οταςί απτεπ δι Εοπιαπί Μιτητα ου ταπα ὃς 
πΟΙΠΕΠ (ατἀϊόάπι ) ἃ Ῥει[ς πππτααηϊςς, (επάεπῃ γετὸ {πιππαταηῦεν 
{ει ππὴς Ὀεπὸ Ππίίαητες, ) Ἡαπιαπα εἰ δαοΗβοῖα οῦτυ]εΓυτ :βο Ῥμο- 
εως απ τά ΑἰΠαπαΠϊ Ρ. 1446, Ἐν ᾿Αλεζανδρία ναὺν Ελληνρὼν ὂν ᾧ τὸ πά-- | 
λαὸν οἱ Ἕλληνες τελεποὶς ετέλὰν τῷ Μίθροι, «Ουοντές τε ὤνδροω καὶ παῖδοι καὶ Ύν- 
ναϊκας, τοις αγλώχνοις µαντευόµψοι. δίς Ῥοππαπί εΓεχετυπῖ Μιας Α- χ. 
135, Έσπι Τπ(επριιοπίδας {ει Τις, αι αριιὰ Ὦ. δροπίηπα ὃς αἲϊος 
ἱεραπίάτ, Όξο δοµΙΊΝνΥΙΟτο ΜΙΤΗΚΕΧΡδΟΙΙΙΝΥΤΊς΄ αδ) 
ΜΙΤΗΚΗ, ὃἃ ΝσΜινΙ ΊΝνΙΟΤΟ ΘΟΗΙ ΜΙΤΗΚΕ ΑΚΑ δ 
ΦΑΝΕΟΤΙΕΦΙΜΟ ΟΤΙ, ἅς. Ἐτ {αυΠὶ 1 ας ραιτε Ζε[απῃ οΟΙΠΠΙΟΗ: 
Βταης, Νεγοπί αὐβ]απά εις Τιγϊάατες, Επ ῥεγίπᾶε ας Μάἡεῤγάπι/ε σα ογᾶ- 
ἑωγωπῃ ῥγοπωπεἰσοἰε. Ἱαπιρτϊιάτα ἵπ (οπηαήο, ἀοσει Ίβαπι Ίπιρεα- 
τοτεια ἵπτει τεασσπα {ααπι οπἰτήπῃ ρίομή(σπσπα, ὅαέτα ΛΠῤγίαα 
Ροπι( εἰβίο ύετο ῥοϊμήε, εὖπι ἡίε αἰἰφωίά αά [ρεείενι εποχές οεἰ αἱ 
οεὶ ᾗησί [οεαξ. Ἠπο ἀϊουπτις ἂς πππ]ταπῖε΄ δασετάοῖς, ἂν ἂς ΜΙ- 
τε εἴισεπῖε πιοΓῖεπ ρια οοτοπᾶ. Ἰναιπα Ταπιρτιά νετοῖς (απο αῖξ 
4ε Ία ΌὈειάα) (αιῖς ἱππαίταν ὰ ΜΙΙτε εμρὶ «φάει ρία οοτοςὰ ; ΠΟΝ. 
αυβ οεσἰἀσπά τι ε[ει πιοσίειη εἰίρεμ», θπία παπα τί ειαπι Ἐαηῦπη 
αά {ρεσίεπι. 9εά ει ΕΙτ-Οοππηιοά! Ἱπρτοῦίτας, Ὁ Ίτα ρομαετῖε 8α- 
οἵα Ίῑ]α Ποπιϊς]άίο νετο. Ἐτοιεπά υπ] Ἰἠ]ίατος Μήνα δαςεῖς, να: 
τἶα οτιπεπία ρα[ἴος; πε Ἠίπο εἰπάί ροβηϊ «πα Ταπιρειά(ας ἀς ἰ- 
Ίποἵς (πητὴπι αἆ {ρεσιεπι {οε]δίτ. Έοτυπα Λάήηεες Μήεῤγα νιἀεπεαε 
νοςατί 1εοπες Λίεῤγα: {ς Τειτυ]. «γκο εὁ ατα επε; παίηγα [αεγέβοία 
Γεοπει ΜΙεύγα ῥΛΙΙο[ορῥαπέαγ. ΄ ΑΙἱὰςαπτεπ Π.εο Μῤγίαειη ρΙπρίτας 
Ὁς ,εο συ/αη: αβει, Ιτ1ηϊει 4ΠΠΕΧΟΡ Ἰοοπ!(πιος οεγπίτας, Ώς πίεία- 
εἴοπε ΜΙΗε1ς ΜιτἨγίασϊ, Τεττυ]. ἵπ Ῥια{οΠρ. Ηατει.4ε Ώιαῦοίο: ἀῑσῖε, 
ΕΕ Γωῤ σἰααίο γεαήπηξ ἔογοπαι: Ώς πεπηρε ἵπ ἀετετίογεια {επίαπα εκα- 
Πΐε Οποπισάο απἴεπῃ ΏΜείρα]ος Τ1ος (41ος ΜΙ]Ιτες νοςαῦαπτ). ἴπῖ- 
πατε {οἰεραπε, αΏδί πιαρῖς ραγςπ]ατίτει ἀοσεῖ 1άεπι ΤειτυΙΠαπας, 

Αι Μέγα Μ]ες ἡπιγαξώγ ἡπ δρείκο, ( {η εα/γή νεγὸ Μεπεύγαγωη,) ἔο- 
ΟΠΗ {πέετροβίο Ο/αάΐο [δἱ οὐίαίαη, (μα ήπιας Ματ) πε 
ὍΡύπο εαφὲε {μο αεεοπιπιοαίανι, ΠΟΠΕΕΗΥ οὐνίΦ πιαηµ ἃ εαρίέε ῥείίετα, ἐπ 
πέν, ᾖΓογἱὸ, ἔγαπαζεττε» ἀἴρεπι ΜΕὔγαηι ε[]ε εοΥο η αι {παπη. 4 - 
με εκἰπᾶέ Πωπφιαπι εοτοπαίωγ: ἑαιμε {Π σπµηι θαῦει αά ῥγούσείοπεπα 


{Μ4, 





Οαρ.4. Ψετεκυκ ῬΕεκΦΑΚύΝ. 13 
ο ῥουεέ Μεπέσέις Γεγίε 4 δαςΥα ΠΕΠ): [αήπιφιε εγεαἑέαΥ λ{ἱεῤγα 
{ ἀε]εεεγὴ (ογοπαπι, {ἱ εαηι {η «εο(μο ος ἀμκεγέε. Ταἱίς Λά]ει 
{πα επἶαπι πα εκίεγπαπη αἰ]ηιοὰ δίραυπη ρετεδαῖ, Ἡτ ἴπ εοἀσπι 
1 4οτο Τειε. ποϊαῖ Ἠ]5 νετ», δὲ αιίθιο πει, Λ{ιέῤγα [ρπαξ εί ἐπ 
Γποπείης λ4ἡ]έρει {μου : εεἰεύγας 66 Ραπή οὐ]αξίοπεπη, 6 1Πιαβίπεπι λε- 
Γωγγεδίοπές ἐπαμοίε, 6ὖ (ωὐ ρἰαέο γεαίημε (ωγομαη. Θμίά ὃ φμοά δὲ δωπι- 
ΙΕ Ρομήεε ωπὴς πηρες [αἑωής» Παδει δὲ 7 έγρίπει, Ραῦεί 69 ζοη- 
ΕύπΕΠΕεΙ, Ὃε Τιπάϊΐοπε, 4ὲε Οὐ]ατίοπε Ῥαπίς, ὃς ας Ιπιασίπε Εείατ- 
τεζιοπῖς, νιάεατυς ὈὨοςίῇ. ἂς ἷα Οετάα α εα Τεττυ]]απὶ Ίοσα οἱ ἂςᾳ 

σε τε τας. Οεπι]ες εἶττα ΟἨΙβια, ταῖία οε]εὈταῦαηι Μί- 
τλίασα ο πα: νιάεβαπτυς ευη ἀοάϊτίσᾶ Επομαν]βία ὃς Βε[αγτούιοπ5 ὅς 
αἴς Εις ςεβ]απῖς οοπνεπῖτε, ᾳὖς {εοεΓυπτεχ ἱπάβ]ὰ αἲ ΠΙτα- 
-ποπειη Ομ ΙβιαπΙβΡΙ: υπάε Τους, ἃ Ραϊτες α]δηι εο» ταῖ]α {εείβε ἀισε 
Ὀμροίο, αυἱ γυ]ε,ε[ε βπ)ία ΟΜΙβΗ1, δες, Ὑοἶπητ ἵταφιε εο9 τς {αας 
Ἱτα οοπιρατΑίε, μὴ ΛάΗῤγα πηγ/εγία εβεπὲ Εωιλατήία (Ὀγίβίαπα ἐπιαρο, 
δις Τυβ8. Ματίγι ρ. 98, ὃς Τεγια]ίαπιις ὃς ΟΠεγ(οβοπιας, Τη {αἱ9 ετἶδηι 
δασμ!ς Παδεῦαπι Μιτ]νγίαοϊ Π.αναεγα (φπαβ Κορεπεγαέοπη ) ἐπ φμίδης 
Μήησις ϱὔ ἡρ/ε ({ς, δαοεΓἀος) ζο{ασπι μἐέφμε εγείεηέε 66 [άείες {νου 
66 ο) 6 ἰε[ίογμηι ἄε Γιπυαεγο γεργοπιέ ές, Εἰ [ο αρμε ἡπέμίαε 
Λήρρτα, Ὃε Ίος ἵη ᾖ1β, Ματε. δε Ογγ(οβοπιο ἱεβίτας, Εέ εγρὸ Ρεν 
πρωί αππου ῥο/ξ πιε[[ει Εγέγα ογίαηη, α/εεπάεὐαπὲ {η ΠΙΟΠΙΕΠΙ α/ἱ- 
ΦΜΕπ φμέ υοραίωΥ {ἱησά εὔγωπῃ Μος ἱέχου]α[!, (Λαύεηα 191 {η {ε μαν- 
αι πι 1η Φακο)) Γοηεδς 66 εἰεδί αγὐογίθ απιαμ/{ηπες ἐπ 


Φ Με α[εεπάεηέε; Εὖ ἱαυαη/ε; {2 ο[εγεδαμε, Εὐ ογαὐσηέ 1η {ἱεπιίο [)εμην 
ρω /5 ο 


Μίνα Ἐϊραια ολ εχηίὂοπιας; νίάσπιις ε[ε ταἰεθ ααδ ππα!]ο- 
ππαμοὸ εβῄηχεται οἶιπι Ζοτοαβτες, απ ποπ 6πετηπε ου]τῆς ετρὀ, {εά 
Ὡξ Ῥρες εας ρ]η]οίορμίςὸ ὃς πιγβ]οὸ τερτα/ίεπίατείας Όγβειπα Π]ας 
Μπα]. ΑΌ Η[15 Ίταφυε Ἠαΐοε βρατας παά{ ΕΚ οππαπί ὃς Οταςί, εαίἀεπι 
α Γαρίάϊσις {ου]ρί οµατυπε, ος; Ἱερετία (πεΓυπε Ἐ οπής, υπάς πο- 

3 ες Ἠαῦιεταπε. Ἠσπς ποβτυπι Ιοοπί[ππιαπι {ρεόταγίς ταις 

1 Ψετία, ---ἐογμεπέενι εογηµα ΜΗ ῤγκ. Ίπ]ηηπς Ίος οὔ[ριταΠς 
απο Ἐ Ποάϊρίπας, τείεττ, Θωὸά ΛΠΕῤγα [πιω ]αεβηηι νεοπίς γξέωπα 
Ὅγα [ο [εγεαξ, ει Τιαγά, τγάφμε παπι ὑωῤηία ῥγεΥΙΣΠΙ εογηµᾶ, φμὲ 
οι πο ἑρηποίσπάω. Ὃς 1, απᾶ Ίος εχροπίε Γαόαπιίι» Ρἱασϊαάες αἆ 
Ῥεα μη, Η [ίσες ἱπτεγρτειατιοπίθ η {εἀ ιός Εαῑς Μανίις {η 5ο]λο[ 115 αἆ Ὦ. 
Ἐπετοπγιη! Ερίβ. αἲ Γαταπι, πδὶ 4ε 8ρεςι Μίνα αρίατ. ες Τεο- 
πια ότι ὃς ἆς Ῥογε Ππιπιοἱαπάο {α[ίΐευς Ἑ οάἱρίπιι5: αἰ(απε επἰπι πο- 
Ῥ γις 


., 


. : κ αλ δα λε. νε -- 























τή ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝ1 «Ορ. 
γὶς φπὸά ΜΙΠΙΙΓΣ: ({εο. Ο1/Φ6οϱ) Ππιπιοἰαῦαπι Ἑηπήπη, ῇουί Ταυτηπι,δις, 
Ώατυς (απ1εη ππυπα Ἱγγερυ]ατε εχεπρΙµΗ, τὸ β"Όντεν ἐπὶ τὸ Βωμὸν τὸ 
Ἡλίκν η ὃς εἴατ εοάεΙῃ ἵεπιροις, Αρεβ]αί ἀεχίίαία τη Ίρπεα Ιη]εζχαια 
σοπαῬαγεπάο αὈ{απρΠ Πε; ατ διοῦΦ5 Ρρ.οιεχ Αραιμγιβάς δαπιῖο ἀς το- 
Όμ Ρεγῇεῖς.. Ἆναια Αρεβ]αας Ο{αοοτυπι Ἐχρ]οίαίοι εὖαι Μαγάσπεπι 
Ίοςο Χειχῖς ἹπιεγίεςΙ[ει, ὰ Ῥετῇς «οπιρτε]εη/ας εβ; ὃς Χενχες (υπο 
Βογεπῃ {άρει Α{απι µηπιοἰααΓης, «Αρε[]α! ἀθχίκαπῃ Ἰη]ςεῖτ: απο {α- 
άο, Ιδίρουτε οριμ]ῖτ απιβζαπα, αυαπα τεςυ/{αγίτ Βεκ ε]ώς {οτυταθ]με. 
1Π το]εταπάο ἀειειτ]{ς. ο ή μασ. 
Τή {αρταάιᾶὰ Ὦ. Ηἰετουγιαίὶ Ερίβοἰὰ Ίο γειυα ἱερικίας, Γας-. 
εδω --- ει }γαΓεξωγανι ϱ6εγεγεὲ ωγῥαπαπη, ΊΟΠΠε ὄρεεωπι Λάγα 
οπιμία ῬογΜεπίο[α ηιωίαεργα {αὐυεγ με} Ομα]Ια απἴειη εΓλητ ας ΡΟΓ- 
(οποία (μπαας]γα, ἸπάΒά ροιοβ πιεἰὴς [οἰσί απ εκ τα σπιν Ἔγροι 
αριά Β. Τεοπ]ανὰ μη ΑπριΙμιση 1 {πέζκαγωηη σεπιπιαΤΣ {ομ(ῤέη- 
ή αὖ «ο ἀλιρεπβιπιὸ εχρτεβ!». Ἐτ οἱάσπα Υἱς λοσΠ. Ὦ. ]αοορης 
«τοπογ/η9 ἴγς ε]α{πηοὰἱ Ιςοπες ρταα]{τ, ΡΓοῦ{ ἀεά[ππμς, Ἠα: εταηῖ εκ. 
Μήλνα Ειρυγῖς αρυἀ Ἐοπιαπος, ἂε αὐίους Απποίαίοι 1δί ἀῑσις, αιὸς Μ: 
Έοιπα ἀϊνει[δ 1 ]οεῖφ τερετίαπεας Τωυ]α ΠΙΦΓΠΠΟΓΟΑΣ απ Ώῖα ια: ο 
{π[ομ]ριο Ώεο λ41ήγά Ρεγ[αγωπι ἵπ Παδίτα {ετιεητῖ ρτοβτατυπᾶ Ταα- 
τᾳπι, Ρεῖ φποά αἱεροτιοὸ ἱππῖτας οἱγέ δὴ (ωβεγ ἔεγγα”ῃ 6 ζα- 
εωηάεέας 1 9εΥ/{4 παφέωγα. Ώς Πἰ510ἱ γιάεας ρἶυτα ρ 51. Ὁ. ΠΙΕΓΟΠΥΠΙΗ8. 
Ρες βογ/επέο/α {Γπιίαεργα νιάετιί Ἱπίε[]ρετε 5ο]εΏ 1η 12 51615 {ες 1η 
ἀὐπι βηρι]α Ὠοάοσατεπιοσία, Φιιῶ: (1ης 1απ)) γιάςητΙ {αἱ[Πε εχ {αρε]]ς- 
ἁ1]1 Αα Μι Πνιαςί, 115 1απε Τηβυσῖδ απας αρρο/[α (ης, γίπτας 
Λήμύγα {ει δοΙ, βριτὰ Πυπιαπὰ Λεσύ Ῥετβο απὶ {αδιρίτ Ταυσαπι εωπῃ- 
4Ἡε εαἰσαί πεάταιε, οἱ ρεάεβτίς 1ὰ {αοῖτ, {ετὸ ης {οἰεραπί Οταςί 
εοιις[ίτος ἵΠ Ταυρρκαθαννίων ἡμέρα. «δοἱ ἵη Ίος ΝεΓΠΟ Φίρπο Ροβτας, 1 
{εάει Μιπάαπι Ιπέετίοζεπι τερεῃς ὃς εαἰοἵε {Πο {ογεῄθας {εττ1]1ζα 
ειπά επ», αρρίάῖ εεἶαπῃ Απιηαιομιοσισι Α ος, 1 εοάςπι Ὦο- 
ἀεσαίεπιοΓίο, ουπη αᾗῖ5 τεῦης ογπιρο]ιςῖς αἆ εορ]είῖεπ αρραταἴαὶ 
{ρεξαηιδιδ, ος αὐἴεπι θἵσπυπι ρτᾷ αἲῖς εχρτµπετο ὃς {ομ]ρετς 
αππαῦαητ, οπία {εφ πεπεῖς απΠΙ ρεγταίεπ] ρτοιηίττείε γιάερατατ. Ἠῖδ 
επίπα Ἱπβππαίτας, ηπὸά ρτογεᾶο Ύετε εὐῑῃ δοἱ εβ ἵὰ Ταυτο, οπιπ]ᾶ 
Άοτετε ὃς νετπατε οετηαηίησ» ηπάε (Ροῄτο Ὀοπί οιηιπῖς Ἐπιρίεπιαϊς,) 
{ετη]]τας ὃς πΌεγείπιας (εγι Ρτονεπῖμς {ρετειτωτ. Τμης επίπι Ἰπ- 
ευπίε Ύετε, ἃ δοίε βτ{ειτα Ἱπιριαρηαίίο 1η ΤοΓίη5 αΠΠΙ {εη εία τη ος η 
.. 
ών 


Γ 
κκ» 


ηεβζα, ουαπάο ΠΙΟΥΕΠΤΙΙ δαίες οτηπίς γερεῖα(]οη!5 Ρεποῖρία, 
οπππίυα ΓεΓΠΙ αοετιαίεπι Ῥγουυτατε {ο]εηί. δοἱ αὐίεπι (οὐ Ἠο- 
πλλπς 





ο ο πο πο ο σου... ον τν νο οὖἳε., 
ι 


6αρ. α.. ΥετεκυΜ ΡΕΚΕΑΕύΝΜ. τις 


πήπε Έερε τερισ(επίατυς, } Ίσα Ταανὶ δίρπΠι {πρειρτεῇισας, Ται- 
τοπγ ροπὲ {6 {εη]-πιοτευη τεΠέχητιας, αἆ τε]ίηπαπι ΦΙΡΠΟΓΗΠΙ 6ΟΠ(6- 


ο. ο. αἰαῖας Ρτορεγαῖ, οπιπία δίρπα Ρείαρίατε ὃς Ὀποάεσίπι 
η {αοσαπα ορις Ρρεπίτας αὐίο]γετα ρεβίεπς, Τπ[απρεΓίογεπι {εή- 


μπι Μαστοδίας ρας.7349/ πώ! ἐεπιριή [α1η οδΕΙπεΡ ελ η ἀἱεεηδε] Τη σἐ(ίο,, 
ον Ολα αὖ ὤ 


δὴ αωγαεῷ αβετξ ΕΜΠ εοΥπίός 4ΦΗΠΗΗ 

ιλά Τα κγης. ------ 

Τε [ε{1ρος (ατ Ίάεπι πιοπει Μαστοῦίας,) Ταιγο σε[ίαπὲε δοἱενι. δίς 

πεπιρε, Ρίηρυπτας 8ἱρπα: αἀεὸ ηξ 1Π ἀῑέχο ἹεοπΗπιο εχλίδεαίατ οδοί 

ια Ταυγί Ῥετίαταπα πποτε ἀεβρπαία5. δίς ειπα ἵπ ΠΙΠΙΠΙ8 
η! Μορι! Ίπιρ. Τπάϊα: εχµ!θετις (ορ δοίαγε [αρεί ἁοιίο Ταιτί 


ται Τιοοπίς, ου1 Π]πά εοάεπᾳ πιοἆο σεβαι. απ] 5ο] νίάειαχ Ροτιατί ὅς 


τευπιάμεῖ {πρει 12 Ζοάἱασα[ία [γαπροία, ἀαπι βηρυ]α Ὡοάεσαίεπιο-- 
ὸ ΦΦΦΑΔΝ Ίπ ουμπίοις επἰπι 6αςΙεβίαπῃ θίρποΓα ποπ πίθς {γπη- 


. . υ . 


- ἹΜαστορίις ἀοσείι φοπιοάο ΡΙεΓῶατε Ἐιδωλολατρέα, {οτι τεβευτὶ 
Ῥοβῖπι αά δοΐειη, εώπιαιε φιιοάβηπιοᾶο τερια/εητεηε, 5ε Ίου αἆ 
ποβτυπῃ {οοριπα ποπ εβ; γ]άεαπῖ αἲΠ. Α]ῑααϊ εχ 5οἱἱ5 επἰτοτίοις (αε 
τείετε Μαχ. Ἐγειας Οἵα. ΧΧΧΥΠΙΙ;) δο]επα τερια/{επιαῦαπῖ ῥατνο 
Ῥήτο Ἱοπρυτιοπί ΠΠροβτο. Ῥαϊπιγγεηί αἀΠισεῦαπε (αριέ τα άἰαέωηη : 
τὰ γααἱαἑωώπτοτιπάαπῃ. Αριά Ἐπή[επος (ἀϊεεπτε Ἠετοαία- 


νὰ ἵ Αππυ]αςΏγσπη εΓαῖ σγαπάε (ακηπι εοπἰοιτη πίρταπη, ο ποά ἶα- 

Γαῦαητ ἃ ςα.ἱο {Πε ἀεἰαρίιπ. 

τη ζμτοπίςο Αἰεχαπάτίπο ρ.26, ἱερίτας, Λοπικίως --- εγωε[ίνε εεγ- 

Τά7ΠΕΗ ευ (ἴτεεηία ἡπ Ὄγδε ἑπ[μής ᾿Ηλίῳ δοἑ, {ω]εδὴς εἰ φισέµον 
επιοηεές, Ταξι! εὔ 4ε εαη(Φ ὅτι διὼ τᾶτο ἐυτύχως φέρονται οἱ τῶν Πέρσων βα- 

σιλεῖς εἰς τὰς πολέµας, βίο φμἱ (μα έποΥ Εεπιεπέα υεπεγατεπέωΥ. Ίοπια 
πι αΠἲε εμη ἀῑεπι ημ[{ής ΛΟΠΟΥ εὲ (ε[ίία αἷει πω]ία, --- Οεποπιάμς υεγὸ 

Λες Ρήααα Εμτοβα ῥαγέες εγέαπεη ῥεγεριὲ ΠΊεπ(ε Σύσρω {εω ένο 
«Ἡγ ρ. | 


Τε 













χτό ΗΙΦ6ΤΟΕΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ5 αρ:ᾖ, 
4ῑε 17, ἐπ δο]ἠ! μὲ Τἱέαμς εκεε)β εω [έπη εεγἑαπΗθης (ἴποπίε ) Τεγᾶ 
6 ΛΜαγὲ εαΓεγή/φμε δοὲ (αὐ)εξὲ Εἰεπιεπὲ. τον 
:δο]επι «οἰεῦαπτ Γαµαπυς ὃς ρἱεγίφε Ἱπιρείατογες Βοπιαπί:δς(4ε- 
νὰ ΖεποδΙὰ Ῥαϊπιγγεπογαια τερὶπᾶ,) 5ο] Απιπ]αςηγαπα Ἑοπιαπα 
Ῥαπιγγὰ αἀνεχῖτ Αιτε]ίαπις Τπρ. ἂς αιιο Ζοβιπας Ηὸ. 1. Έτ άϊεεπις - 
Ἠετοάίαπο, Ίβε Ίπιρ. Ίάεπι ος βπιαἰασμσαπα Ῥοπια ετεχῖτ, ὃς Τεπι- 
Ρίυπι εἰ αἀϊβεανιϊτ ερτερι ἀοπασιῖς εχοιπατασπι, ἵπτες αὖα οἱ ὃς 
Ῥο]ι βπιπ]α]ιτα Ἰπΐα ππεπιοταῖία, ΄ δο]ἱ ειἶαπα οπ(εσχαῦαητ Θαςετὰο- 
τες, 1Πίες 9ποθ ειαῖ βαἰθηίωε, αἴηιε Εασαὐαίως οἱ βεπίε ὄντας {εα 
Ῥ]αρηϊκ. Έ]ας Ίοοῦ οπαπι εχ)ήθπλς, εχιαταριὰ Ηειηπιε]ασίαπα, 
οὕπῃ (Ὀ{ςΓΙρΙΙΟΠΕ,ΘΑΟΕΚΡΟΒ Ώ ΕΙ 80115 ΕΙ ΑΘΑΡΑΙ 05.Όυα. 
Ίνα Θασγα 5ο]ἱ Ρεταρεβαῖ, νίβτατ 1η εἶαφ Ἀππππιο, {πο Άτα υπι αἲ- 
«Ύεητε Ίρπε το δασγίβςΙ(ς, ὃς δαοετάος ουπη 1 ήδατίοπε δε γίτεητε Ηειυβ ία 
πηαΡ. 1δἱ επίπα βαϊ δαςιιβοαητίς Πτα τορατΠς ὃς γε]αίο «αΡρίίε, Ῥαϊεγαι 
{άρει Αταπι εβυπάςΠς. Τ9 (ης {οἱεβαητ ) ππαχίπιο ποπουε ἀπχίε ἀεπο- 
πΙηαΓὶ ὰ Ώεο {αο, εὖπι ηλ] ροτωῖτ εΠε Ἡοποτατίης, ὃς (ωτερο ἁ- 
1η) η] αγγοβαπίίας: παπι 1άεπα Ηετοάίαπις ρτοςῖτ Φοίεπι ὰ Ῥμας- 
«Πιο ο] ευη ὃχ ἀἰόχηπῃ ᾿Ελαιαράδαλω. Ἑοάειπ εἴἶαπῃ ποπΊῖπε ὅδοί γο- 
σας {ωὶταριιά Ἐοπιαπος, ο πί 1] εχ Ρορη ίππο πππτιάσαπτ. δίς αἩ- 
τειι ἀῑότις ΠΗτρει «ΟΠΙΠΙπΠεΠΙ Πίοτατυπη πειαιλε[ῃ, Ρτο "να αν 
ρή- Βααί, 1. ο. ἄῑει γοωπάης, πι Ὁ. δεἰἀεπις (4ε αμ ὄγτη ρ. 226, 
341.) εἰ]εῖτ εκ απτιφαᾶ Ιπ[οΓἱριίοπε Ρ. 226, Αγλιδώλω καὶ Μαλωχ-θήλῳ. 
πατρώῴεις 9εοῖς, Ἑοττὸ πιε[ἰὴς Ἱερεπάπα βἱβει αν 4ρἰίῥααἰ Ἁγλι- 

ήλω. Ἠπὶς ποπιϊηϊ αμαάταϊ 5ο] {οσπια γοῖυπάα: {εὰ ὃς 1βε Ίπγρε 
ατοι ἁῑσίτας «οἰυ]ῇε δοίεπι {40 έοτπια δαχί αΌ 1πιο τοτυπά1 ὃτ ςοπ]ςῖ, 
φυά {ουπιᾶ (0τ ἀἰέχαπι ) αριά Ἐπιβεπος ευἶεηφ {Η1Ε. 5 {οειὸ ἀπάις 
(πατίε (πε ὃς 111) (επτεπιὰ Απαχαροια, ουί (ατ αδει Ῥ]ητ, ἆς Ῥία- 
εἰεῖ Ῥ]ή]οίορπογαπι,) εχἰβάπιαδατ Φοίεπι εΠε τουπάμη αλ πει 11- 
Ρίάει ἱρηίεαπα, (αἱεπι ααἱ Οταοἰο Μύδθ», Ίο εἴἶαπα (ἀϊσεητε Ρ]Ι- 
πίο ΙΟ, 1. ορ. 58.) ἔεντας «οε[εβίαπι Ἡτείασυπ {ειεηΙὰ εἀοότας, ρτα- 
ἀῑκιῆς απίους ἀῑεῦιις ἀῑόζυπη δαχιη ὰ δοἱε εΠει οαίυτηπ]: 1άφμε Ἰπ- 
τεγάία 1 Τητασία ρατίο αἆ ρου ΒΙΗΠεΠ {αΗ[ε {αέζαπος αποά οπῖ- 
ἀεπι Φαχηπα (ἠπου]ς) εἴἶαπι πινς οβεπάίτας πιαρπιταάῖπε Ψε[ῖς {εα 
Ῥ]αυβιῇ, αἀιβο «οἱοτε. ἘΑ Ιτασαᾶε Εἰασαὐσαίι (αὈ]εότᾶ τειππατίοπε 
μα.) πὶὶ πΙβ ανα ον «4ρ[ἰ-λαὶ {ει ΕρἰΙ-ὐαί, 1. ε- 4ει τοίωπάµε, ατὶ ε 
ταπι 5οἱ ααὰπῃ Οἰπέχυγα {Εμ 9εαρας Οοπί. Αρπιά Ὦ. δροπίαπῃ θτῖαπα 
δ.τ, εχιαι {[αριαἀϊόα Ππ[οιῖρειο ἀαρ[ιείτες Ο{ 615 αἴηπε Ραἰπιγγεπίς 
ελιαταχετίοις εχα Γαία {ω0 ρεαίοης ἀἰόζαγαα ἀείζαίσια , απ ΓΗ 19] 
| οεπΙπ(Ω 


ο. - γετεκυΜ ΡΕΕΚΦΑΚύΜ. α17 


“οείπαπευΕ Ἰωαρίπες Ἱπ εοάεπα ΠΙΑΙΠΙΟΓΕ. (Οὐπ] ἀίαηπε ὁο ϐ Λε 
Απιμ]αεύγα νοςεῖ εα Ἠετοάίαπις Ίπμτείο, ΡΙΑΠΙΙΑ εβ 1]απα ἀῑδΧὶ 
“Μοποπιεπτί ἀθάίοατίοπεπι 6πἱΠε {αζϊαπη Ἱπιρεγαϊουί Ε]αραῦα]ο ὰ δοἱε 
(νε]ὰ 5αχο) ἀεπομιίπαϊο. ΕρΙ-Ἀααί, αἴηιε ]ουἱ {ει Βε]ο αἱ ἀῑέτις 

(16β Λάαἰσε)-ὐααί [ει Άγ Βαα!: παπη αριιὰ Ἠτ]ηηϊους Ῥ]απεια: οΠΊςς 
-Άεζωπι ερἰεἶχειο {ειηρει ϱαιεῦαητ. ΟυΙνΙςΊταφυε Ῥ]απεια νοςαῦατης 
"ες, αἴφιε ΕΠΙΑΙη Ῥααί. Ἱ. ο. Ώοπηίπιω {ει Μπεν: ὃς {ιο φιοἆνΙ Νά- 
-πεπ Ιἀοἱο]αινίςμπι, ττ Τεαίως αΠγ9Ι9. Γαλία απἴεπῃ οπηπία 1Η Ρἱηγα 1] 
“Ννοςαπτυς Βααίη, 1. ε. Βοπιμὲ, Λωπίπα. Αἀεὺ ιτ αφ π]απάϊ σα, Ίπι- 
εσπι Τονε Ί0ηέχα5 εί, η υα{ί ΙπιρεΓΗΙΠ] «1 ϱο απο ἁῑγί- 
δν λάνυκάς, ας νους Ῥοέτα, 

το ΗΝοδίε ως εοιά, τεεαπε δρεξαεµία ΠΙάΠε : 

τα Βιυ/Γωπι Ππιρεγίωπι εµπι Ίυνε ζα[αγ ᾖαὐεξ. 


αι ρασἱὸ αἱιτετ ἂς Η]]ο Νοπιίπο {επίηπῖ. Ψϊάε Οα[αυῦοβιπι αᾱ Τ Απη- 


ς Οαπαπίτα 8οἱ15 «πἱτογες, ( τῇ απον]ς πιοάο ορίεαΙαγομέις ἆεο {απο 
δίς οβιοΙοίος οβεµάετεητ, ) ριατεπάσηῖεν 9υΑβ ψε]]επι Ίάγατε 5ο- 
Ίοπη ἵη ουσία {ωο, οἱ ἀεάίςαῦαηε απἱ (2 Λ.Χ ΧΙΙ) γοσασπίς σ9ιο 

Ὄσυτ Εφωί Φος, ὃς ΦΟΦΤΙ ὨΙΙΟ ἔωγγης δοίς, εχ πιεια]]ο ΕΙ ὃς 9ο]1 
Γἀοάἰεατ]. Ριᾶι Ἐμωι {αὈίπάς ας Υγρβει Βπρεύαπίας, αἱ γίάετο «β. 
Αρυά Ὁ, βροπσίυπι ὃς αΏδ1. 

ΌΏποά νειὸ αά ριαίεπτεπα {εορυπη ρεγείπετε οεπίεατας,' πη]ταςμ]ο- 

ας ἡἰωή [εεπιροις ]ο[ας δοἱβίείπι ({εα ροείὴς 5ος Βερτεβῖο, ) πο 

Μην οεἰεὈιαίοοις Μαρίς, ϱὉῖ 5611 Ας]ιαΖὶ Ἡο- 

ος πειτορίαά! Μεπιοτ]αµα σείπεῃς, { θ ον Ώ)Ιοῦγ{ο Αιεορα- 
"ενα Βρίβ. 7, {{εα ροιϊὴς Αροϊιπανὶ ]απίοςῖ, αἱ ρυτατυς Τ1Όγου πα 
ι οτι υηζυς γεια Αιιτου :) αριιά εἴΠΠΙ τριπλάσι(ϐ» ἐγ{ρίο πια- 
-ᾖο Εν μαωνβν ἀῑσίευς έωμε Μάήργα, Ρτορίες ΙΑἱἱ9 Ὠϊεί εχΕΠΠΟΠΕΙΗ, 

| γετὈ]ς, Τξετο τς Πέρσων ἱεραλκαῖς Φήμαις, καὶ εισέτι Μάγοι το Μγημόσυνα 

ο λω Μήθραπιλάσιν. Λὰ Ἠλιης Ιουλ Οεουρίη» Ρας Ἀγππευίης, Πέρσι τὸ 
ᾖὁ ἡμέρος εκείνης ]οὶ Ἡ πελετῆς τῶν Μνημρσύνων τὰ τριπλωσίη σ]μαύαςιν. 

ορῬος λ4ἡὐγέαεα, Ἱπιε]Ηβίππυς νεἰ ΜΙηγίασας βρια» {/πιρο]ίσας, ναί 
Μινείασος τις ὃς «Ἀτεπιοπία. Ώποαά Είξιδ, 6ΟΓΙΠΗ οτἱρο τείς- 

τεπάα εἰ αἆ τεπιοήπιαπι απ πάταῖειῃ. ἩἨϊ οπιπες Ῥειαρεῦαπτυς 


α '"παριίοο {αῦ ἀῑο, ατ Ἠοάιὸ Ητ, Αι: εὖπι Ζοτοαβτες ριῶείριυυς Εεἰί- 





"Βιοπῖ Αππιες ὃς Βείοσπιαίος, ἵπ Απιτο νίχετας, [δι Ώδυπῃ αἀοιαην, 
3ἱΠ ροβεὰ ε]ης εχεπρίο ἀπό, ἴάεπι {εοεταητ, ὃς {οἱεηπε ε{ῖε ]ηῇο- 
νε ὃς Απ απι Μιηπίαςυπι εἴἶαπι ρατάταητ, ΟτΙσΙπΙὰ5 ταηηε υΠ]- 

Γ 3 γενίαφ 


ε «ο ν. « : . . Γσσλ 

18 ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙάΙΟΝΙ - «Ορ. 
γοτίας 6οἵπ1 ου] Βεὺαι αὐίηπε Τεπιρίϊ; οἶπι επεζειεπε Ώειπι 
αἱ τοίυπι Μυπάππι Ἱπιρίες, ἱπίτα πα]ας Τεπιρ]ί ρατῖεῖοο οοπΠρ{ς- 
Ἠεπάί Ροῇς, τπτ ἂε εἰς ποῖατ ΟἰοεΓο. .Ίάεπι ἵεαφιε 1η ας Ῥαΐτε {ε- 
εῦαητ οΙΙΗ Φ4ἱοπιοπο, οί ἀῑχίτ Ώεο, Θαίενι Ίααηη «Α/εαῦο ΠΟ) 
με) εα | εΦ ΟΓΑ ΠΟΝ εοπΕἰπεηὲ ὃ Ἠος Ρετίαγαπα Έωπο ἂς Ώεο ΟΗΕ]1Ο Τ] 
οχαΙΏ ορἰηίοπεια πιοηβτᾶς, ὃς ὰ Μίχας απε ου]α (γής αἰέας Ν αηηηῖς ν 
ουἶτα ἀϊγίπο Ρίσσανετ, οό(ῆτς ὰ αμᾶγίς Ιάοἱο]ατεῖοὰ αἀοτατίοπο γἵα- 
ἀῑςαι αἴηιε αὈ[ο]νίτ. συ ν 
ΟΩµποαά ΜΙιἨτίασας βριίας, ἆς Πὶς οριϊπιὸ αρίτ Ρουρ]γτίας Ίη Τήρτο 
4ο Λγππρβαγωπι -4πίτο, πδί εχροπίτ απα]ία εταπῖ ΜΙτίαςα ἃ Ζοτο- 
αβτο εχοορίταϊα ὅς εΠιεῖα, οπς 1Ρἱ ας πιοπυπεΠία ΡΙ]ο[ορ]ιίσα ὃς 
Αβποποπηῖσα {εεγαῦαπτης, ΠΟ ΑΗἴ6Ι τελρ]οίὸ «οἰεύαπτας , φαἱρρε 
ᾳποά πο {εγεαηί Ῥεγίαγυπι Ῥηπείρία, Ῥοτρ]γτίης ο /άεπῃ εχ {1 ὃς 
Οἱ ςοσαη {επτεπιῖὰ γοςαῖ Μέεῤγαηι οηπέμτη ῥαέγεηι, εώπιφµε λΜωή- 
-αἴμπα εοπαιαί[[ο ἐπβπμαε. Ῥετία απἴεπι (ατ [αρτὰ ) Μάήεῤγαπι εΠε Όνεα- 
τὔγαπη, ὃς Μαπάσπι ὰ Ώεο Οπιπὶρ. οομάίταπα ειεάαητ. δίς Ἱαφας ον 
αδει ἶος:1, {1ο ε1Ι πιο Ῥετ[α απίιαγωηη {η {ΓεΥίοµα κάβοδον Ώε[οε[πά 
ϱ/ ἀείπάεεζεδον Άερ) ε[Γ επι πι /{1εὸ ἠσπἠβεαήεν, ΛΜ{γ/Μεηι ἐπήίαηε, πήλαν ν 
τόπο «δρείσαπι {θεμπι ΠποΙπαη Με”. ΛΆίαπι γε[εγεπίε Γωῤ]ο, Ζοτοα- 
γι οπίωηι ἴπ πιοπεέύως Ῥεγ/αί οἱ Πάω πα θένωπη, Πογέ- 
απ, Γοπηῥώ(φμε ἐγγίσμωπη ἐπ ΔΟΠΟΤΕΠΙ (Υεαἑοῦίη, 66 οπηπέώηι Ρατ ΛΜή- 
έγα, εοπ/εεγαυέε: ἵέα μὲ πίγωπι εοπαἰ ὰ ΜΙεῤγά ωπὰί ρώτα εξ 
Γεργα[επ/αγε!: εα Φετὸ φως ἐπίγα «4πέγΗπη, εγαηὲ τετ ἐποίεεπῃ {πέεη- 
υαδές ἀἱ{Ρο/ία, ωἱ Εἰεπιεπίογωπι Θἐπια άπηγμε πημηάΠΟΥΗΤΗ [γηπύοἷα Γεω 
σµγα5 σετετεὲ. Βείῃ ῥο[ Ζογοαίγεπι, αβμά αἰίου Φμοήμε οὐμήημήε, εξ 
{ὴ «πετίς αἶφμε ὀρεεμθι ᾗυε παηνη [οε Παζ τς πελετὰς Σπ 
δόναι Ργ [λα Γίοπες [αεγαι ῥεγασετεπέ. Ίνάπι μὲ Πλι εαἰε[ίεύως Ἱ επιρία 
5 Ρεἰωύτα αίφκε «4αγίαβοπεύαπε, ΠΕΥΥΕ(Υέδω υεγὸ 6ὁ Πεγοῦύμε «γας, 
Γωῤεεγγα πεί αέοπη δεγοῦες 6 µέραρα Αάεπίας, ία Ἰάωπάο «πένα ἴδ 
{εως ο ἐμίάενι 6 ηιρῥώ, οὐ αφιαι ἵπ -μέγή ἰε[{Ἴσπέει 6 [εαζωγέεή- 
ἔεε, φέθως Ναίαάες ΛΝΥπιρίμα (18 πιο ἀἱρεπιμὴ } ῥγ(ωπΗ. Νες Μέωπαὰ 
εαμὼπι ( μεἱ αἰκύπως) σεπίέ εί. ας {εηβδς δΥπιῦ οἴωη [αε[εύσηὲ «{π- 
ἔγωηη, {2 ῥγο οπιπ{µπΙ Φοφμε ὑποὴβό [έηι οἱγέμέωηι δγηιὐ οἱο ει αεί» - 
Ρἰεδαπέ: φπὸά 4μέγα φωίζεπι οὐεωτα; υἱγέμμεηη νεγὸ Παγηγη ε[[επεία, 
ἑπεορηίέα [ῃ. Είπε Φαίμγηι {η ἐρ[ο Οεεσπο «{πιγμτη εκίγανιὲν 68" ΠΕ 
ὕεγοι [ος {η εο αὖὐ[εοπάίε : [τε 6 έετεν Ργο[Γετρίπαπι {η «4πέγο επι ΤΝΥΗΗΓ 
ές εαµεαύαί. «4παφιε πα ία Ρα[ας σεπεγ Τβεοοβογμηι δεγίρία ῥεγ- 
υοἱυςπάο, αἰἰφεώ ἐπυεμέεί. ----Εέ αὖ ῥήγεε άοφμε (αἱ ορίπογ) Ῥγέβαρογε 
ὁ 3 






































-. ζρ4. νετεκύν ΡΕΚΕ6ΑΚύΝΜ., τὸ 


6 Ρο [οι Ῥ]αέο, {πρ οεεαβοπε, «4ΠήΥμΙ ἄἲημε ὄΡεεμΙ {παω το- 
εὔχαμε, ----Εέ αβιά Ῥίαξοπεπι Πεύγο ἴ 11 4ε Κεραὐ ήςΔ, αἰοίξωγ, Ἐεεο επέπη 
Ιοπιίπε! ἑαπῇμαηι ἐπ [ΦέεΥγάΠεο «4Ππίγο εἰ ἐπ ῥαθέἑαεπίο [η δρείωη- 
ε., εώς ἐπογε[ως υεΥ/1ω ζωτεπι ἰαεὸ ῥεΥ ἐστι «4πίγαπι ῥαίεί. --- Λίαηι 
ο” ῥος φμοα οεμ/ὁ π/[ωγρανιως, ἔατεεγ ῥαβήεαεμίο α[[κίαη- 
μπι: ἐρη οι έρηι Π.πιεη ἐπ εἂ τείµεεηε, ΤΕΓΗΗΕ δοἰαγί.. Θπδα {ρε 
πένα Λάκη υἱγεμ γι ε πι ήσποΥη δΥΙδοἱώηΗ ῥο/α Στ ἐπ ες εν 


ῥήερ πιαμ(ε(ὸ ῥει[ρἱοίέωγ. 
ον αραι αυαίία εἴαπτ Ῥετίαταπη Λ{ήεῤγίατα Ιπ Απίτο {ει- 
ναῖα, Ἐα]ίὸ Ἱταφιε εἰς Ἱπριπρίτας ους Μπα εοἰπετίπῖ 1η ΑΠ 
ττο, Ίοςο αἆ Ίος ρ]απὸ Ιποοιηπιοἆο δξ Ἱπερίο: εὖπι τεγετὰ ΜΙΙΊΓΑΗΙ 
ηοΟΠ ςοἱεγεηῖ, {εὰ ταπτὺπι Ώειπα 181 «οἱεραητ, ὁμῖ ὁε απτιηΙ{Ππιο Έερε 
Κε]οπιάται {αρτὰ ποϊανΙπηυ»,) αἆ επ΄ Ῥτεσαπάο, ὃς πιεάιταπάο ἵπ Ζο- 
τουβσῖς 1]]αυι «αρ]εβεπι ὃς ἴειγεβτεπ «ΟΠΊΡασεΙη απο Βγυέαταπα, ΤΠ 
αυᾶ οσρ]είια δίσπα ὃς τειτεβτῖα ΟΙ νπαϊα εταπῖ 1η «ο ΑπΙΤΟ πιαϊΠεπῃα- 
-"τιςὸ δοιηραταῖα, αἱ εα εΠειῖ Ιηρεπίοία αἴηπα Μυπά1 τεργς/{επῖατίο Ρεν 
Ώπιρο]ίσας βρυας {αόχα. δεὰ «ανεπάιπι ε[ὶ αὖ 15 ΦΠΟΓΗΠΗ πἹον εβ 
8 ςτειηοπίας οἰν]]ες ὃς ππεγαπη (αλ υπῃ Τετυπα ου/οάἵαπῃ, γοςατε 
οπειῃ ἀἰνίπιπι εβε Ἱπαμπαηῖ, πι τεγετὰ (αἱ πος Πιετῖτ, 
ἰ5 111 Τοοπ]{παῖς, τει γίπτας Λήέερτα {ει δοἱ, {ς, [ωργὸ πι 









. α Ἰασυ]ατ {αρεγαίας, ὃς (ᾳ1αῇ Ιπτεζροβτο Ταυτο πο Ἰησετεῖ, ) 
η γὰ ΠπΙΕΓΗΗ (απ παΠῃ Ρρες {πος9) ίγίπαπε Μαπάο Πάσεπ1 {αρρεάιτατε 
Ὑ] ή ῤγα Ιοί εδ η βοιυτὰ Ἠερίς Ῥετ[ο, π{ὶ οοπβαϊ οχ Τίαγό αἷ- 
δι ὁεοίώ, ο.ι: (οἱ Ἑεσίοιι «ορείυπτ, «δοία Αταδιοὺ ἁῑείτας 
Ἔι» Ειία {ει Πμία, πιοάὸ ἀαρ]σατα τς { αὐἴεπῃ βΠηΡΙεΣ, τΌπι 
"Αταῦιοὸ εἰ, ΚΙάά, αιἷ 1Π 10ο Ταγρ]επιόη ΤΓυοῖςο-Ρεταςὸ εχρ]]- 
σαῖς, ος νὸ ων» ον ὴΣ Λία ε[ρεπιπιαἰα νε[ή, [οἱ]. Τελάν. ἸΤαἰίς 

εγβσα οί Οὐνο Τα Ππὸ ἁῑεῖτως Ραΐία, απ ({ Πιτ Ταπα οε]ρί- 

Ἠἱ5, } {ετὸ εοπίοσαῖ ουπῃ Ῥειβεὰ γοςε ὼ Λά]ά, νυ]βο Ρά14, Ἱ. ε. [ω- 
Ῥετίου, εἶα « ολ» Βαἰά-[ώ/ρ Πε {αρεγίογ νε { απα[ί5 εγαῖ «δἐοἱα) εκ 
Ῥαμπο αυτεο, ϱΕΙΗΠΠΙ6 Ρ]άπ]αῖτα ὃς απάππα]ίαπι. βΡΏτ15 Ιπίεχίεχία. Ἑτάτ- 
-τε Ῥα]ία ἵαυι υἱκηῖ5 αυλπι πιω Πεῦσίς, 
 Ἱω πι τατίους Ῥετίατυπη Ριουεβιοπίδις, 9οἱῖ ἵπιασο βπιυ] ρογίατῖ 
ραι, ὃς πο Ρτοςεάεῦαηπί ΠΙΠ οτίο 8οἱε, αῖ εἰ τὴς ἀεβίζιπι γείρε- 
Όπη {οἰνετεπῖ, υἴροίε ου]ης βιγοταλυ]]επι α[ρεόχυπι εἰ ργοάεβο 
οπε εχιβιπιαῦαητ. ος αρυά ΟπτΏσπη 1π Ὀατι Ῥτοσείποπε, ΟΥ10 δοῖε 

ο Ῥτοεαωπε: (φενγ Κερ Γαὐεγπαεμίο (απάε αὖ οπυπίδηη η. Ρο[- 

ἔτι) Ίπιαρο οί εὐηγ/α[ίο ἐπε]ω[α [μἱσεύαί. {ρηῇ αγρεπἰε «4αγίδης 


Ξ βΙα/εχε-- 


.ν 








-- 


- - τν αυ 


έ 




























120 ΗΙςτοπτα Ἐειτοσιοντς αρ, ο 
ῥγα[εγεύαέωγ. Μαρί βολή βα(γΙΜήΗ εαΠΙΕΣ εαπεύαηέ. ησοι 16 
τωυεπει {εκ εὐσπέηγ ῥωηίεεῷ «{ππζωή οεἰαεὴ, αά πισπγµην Πήεγιηη {ηπή, 
ἔνγγαηη Ἱουί [αεγιεηη αἰδεπέει οέβεύαπε Έφωί: ῥος ελἰπιέα πιαρηἑμβἰπή 
φαν φπεπη Φος ας ἑλμλωρνες /Γεφπεύαβωγ. «4μγεα γΊγρα 6 αἰύα εβει 
περεπέεί Εφιοι αὐσηί. -Ἐτ πιοχ αἀάϊῖε, Ἀερίς (ωγγας --- οἱ ... 
ΥΜΕ [α 114 ἄρογµήη δεί ΜΙαε/γα εκ αωγο αγρεπεόφµε εκργεβα ἀεεγα- - 
ὑαμε: αέηριεδα ὑπεγυεμίεητες (επιπια Τσ, ΕΝ φο ϱΙΗΙΠΕὐαΕ μον 
τ 4ἵγεα μαζι ῤγο εὐήἑα]ία, ΦΜΟΥΗΙ αἴδεγωι ἡπ αἰέεγωι Φεἰἱἑ φεγεῦας 
ε[βείεπι, {εΙ]. Ίπῖες Ὀατίαπι ὃς Αἰεχαπάταπι {αοϊεπαϊ, Ἠας οπιηία δἰ- 
πηππ]αςμτα πεοεβατ]ὸ ἔπετίητ ουπατἠς, ποη αΠίοιη ἁἰγιπί επ]τὴς, εερος 
εὐτῃπ α Ππιασίπίοας «οἰεπάῖς αΌΠοσγετεπτ. ες τηπο παδερα πε αἰιαιά 
αηπλύμε {εἴρταπη, ας ἰδίε ΓΙΟ ἀῑοε, ο ο 
Αριά Ῥετίας πο ειαῖ Λέρο ευἶτας αλαιιῖς ἀῑνίπα», (εὰ ππεὺπι 
οἰγ]]]ς δε εσγειποπία[1ς, {61, Ργο[βγαξίοπες, ὃς δα(ωἑαξίοπει: δς, πε ο αἰ- 
ἆαπῃ νοίσης, δωώης: οἱ ἵαπιεα Ῥ]εΓπιοιε Ώεο βεραπῖ τα Ῥγτέίε, 
ας {αρτὰ εχ Εγάαν{γάρ/-πάηια ποϊανΙηὮς.. Οταςί Ἠὶ5 ἀῑάΙς αἀάαπτ ί- 
ῥαμίοπες, ὃς δαετί[εία. θεά απἱοηπίἁ Ώεο {εσετίπῖ, Οἵαιεἱ νο]υπε «05. 
τὰ [εοΙΠε δοᾖι, εοταπῃ αξίοπες ΡρεΓρεταπη Ιπτείρτεϊαπἁο. δίς Χεμ. τῷ 
ἡλίῳ ᾠλοκάύτωσαν τὰς ἵππεε : Ιπὸ δι Γαμγος, Ὁτ {αριὰ 4ὲ Χενσχε ἀῑκὶ- 
Πη)5, Ἐα απἴειη δασι]βεῖα πο δοῦὲ, [εὰ Ώεο Βεῦαητ, δἱς 1η τε ριο[ὰ Ῥτο-- 
εεβῖοπε Ῥετ[ερο[ταπὰ εβ ρταπὰς αηοά Φας]βοίαπη Ώεο {αεἰεπά σπα, 
Ὅ αὉἳ νΙαπτας πια] Ῥουπι ρατες αἰτεγπαιίπι Ῥτοσεθεπίε : πυ]]α α {οπή 
δοἱἱ Ίσοι ε]αίνε ροντατῖο 1δί νίβπτας, Ίπ {αοταΠα αίαπα αἰεραπέας σε: 
πεΓοῄοτες Ἐαα] Ω01 ροπιρᾶ ἀποεδαπτας, πῖ ίτ4Ρο, {η Χεγκ επεγεία 
Ρο/8τοοοο πι(έΓαηι εοβογέεπη, [ο εὔαπέω το Εημέ ΝΗΓαἱ σγαπάες ῥΕΡΓδ. 
ο παεὲ : 6 Ρο[ῇ ῥο, (ωγγης Ἱουή: {αοεγ αἰδ Ἐφιή Εγαξές; βοπὸ {γήρας 
ἀἰείπᾶε εν {ρ/ε π [νο εωγγω. Οριπαὶ φαί εταηῖ 1 ΜεάΙα τερίοπε Ἰωμδ 
Νε(Α, αὈί εἴαῖ ρειαπρίας (απρµς ΝΙΓσης, (ου]ά5 πιεηήπιε Ἠετοά, 
Ῥ. εστι) υδί ταἷες Ἐαυι ρα(οεσαστας Πετρὰ απ Ἱπάε αἆ πο5 εΓαπθ- 
ἱαητατα, αίαιε Ἰοςιὸ ὰ Βοταπίβῆς Ἐπτοραίς νοεατας Μεάϊΐτα ἵεα Ῥα 
μην Λεβίεω, ἀς᾽ οι]άς ποπιϊπίσας οπιεπία δις γιάε Ῥιαξ. πο- 
ἤναπ. | κ. 
Τη {αριαάϊδτὰ Ῥτουεβίοπε νΙ{απτας Ἠοπήπες ὈἱΠαΙπ1 Ρροτταπέες Πἰ- 

ῥᾳἑἴομει ἵπ ραινς ρατηῖς. δὶ παπι Πδαδαπε, εταῖ (Υποίε Ατπεπα: 
απ) ἴπ' Ῥατειὰ ππαρπᾶ ἀῑΑ (ωπάγ, εοπΏῖπεηῖε το Ηεπιίπα» : πα(η ορος- 
τεδαῖ εαπα {1βε πιασπαπη, ἴαπι αἲ εΠει Οὔ]ασπο ἀϊρηα ο υληι υς εΠ: τ 
Ποπιπίρας στατα : τα]ία επίπι α ααηείοις οοπ/αιπεδαπευς. Αὰῑδεκ 
Ῥ]ηα]ὰ αατεᾷ Πθαθαπε, ατ 1η {εαα. ἀῑσειας. Ἡδςαπτεπ Ώεο Περαπτ, 
ποπ 


ο πο 


"Ορ. γετεκυν ῬεκδακύΝ, αχοχ 


πο 5ο, περπίατυπε Οτο. Τατ ΡΑ. 6]. απτο (ηί νὰ 191) 
ππειποταϊ 7 απιίηυα Τεηιρία ἵπ οί (ποτ) αμ οβετερατας 7 
| ἵφ. ΄ δεά οὐτῃ 19 βιεείτ Μο]ιαπππιεύαηας, εἶις βάεπι 1η Ίτας Ρατῖς 
{ωῇρισος, εὖπι ρ]απαπῃ ας 1] Τεπηρ]α ποη {ας ἀεάιελία Ῥ]απει]ς: ὃς 
εὖπῃ ρτΦτετεὰ οείαπᾳ Πε, αιὸά απἰοφπἰά βεθατ Ῥ]απειίς, {αόχυυι {αἷς 
αρ άιο; δι οπἰσφπιὰ βεὺαῖ 1 ανανά ρ αόάυπα {πῑι Ὠεο. Ιἀάεόφιε 
'(σσπι Βειβοπίο) {α{ρίσοι αη Ῥετία παπα εἰ] ΙποεπίεΓαπς 
ι ο δινο, αποά εἴαῖ ρε]οιαπα δαδαϊίαγαπι ῬΡτορείαη. δε ὁ «οπτὰ, 
.- 1π Ργτεῖς Ώεο {αάυπα {π]Πε δεπὸ {οἱο. Ογαςἱ Ἠ]9 ἀῑάχΙ5 αά αυτ 
| Σὐαζίοπει ὃς Φαεγβεία δοΙ1: {εὰ ερο ἀῑββίεου, ἆομες ὰ δοηριοιοης 
ο Ῥετβεῖ Ίος εἀοέχι» βιετο. Οδ ΓΗὐ αξίοπε: ὃς δαεγ{βοία {εςεσῖπι Ώεο, 
ο εἰς οοπίαί τα) αἰίαπὰς φυὰίη ες δαστὰ Ῥγοσεβϊοπε αριιὰ Ρετ[ερο]ίπῃ. 
Ἠεποάοϊας ρΓο πἹοτε ἀῑςῖτ, ηπὸὰ Χεγκει έυχετο πρὸς ἥλιον: μοὰ ἴ- 
ππεῃ παπα μα {αι {αἲτ. δε οὐ αἆ Ώειπι οἵαγεί, οτΓαςΙ ρΏῖα- 
τυπε 1 {αόχαυη {ΕαΠςο α δο]ειη ; Ρ]απὸ Ιρηοταπάο ημὸά Ρετία Ώλεππι 
| ο εοἰεραπί Ιπαρεῖςο «ΟΓΑΙΗ δοΙ6, 1ὰ ααἴείῃ οαοά τεγειὰ 
ο δοι (αοἰευαπτῬειίας, εταῖ (ΑΠΙὺΙΠ ολλ» ό ΜιῤΥ-πίγά(/, 1. ο. Μέ- 
ος εἶγα εεἰεὐγαξίο {ευ Πιαμάαείο Άνε δαμσέίο,: 4πθ; Ἱπεῖρίεαι ἵη ποπλῖης 
Ὠεῖ, ὅτ αἆ επί ἀἰτίρερατις, ασεπἀο Οτατία Ρίο Ρεπεβείο δο]ἱ5 ο ῖ 
ποίο ἱωπηῖπε Οιτδεια 1]αβτας, ὃς τοῖαπι ΟπεαΙοπεπι «αἱοτε {1ο 
ει τεοτεάἴφιε, τς, Ἐτ τα]ΐς εβεοταίη ῥολὸ σι ζωπα δα(ωίαείο, 
ὃς «οἱ» ϱἱ» ΔήαγΗς Φαἰωέαξίο, αἴηπε ἀείποερς οκείετοΓυπῃ Ρ]αήεία-, 
Ὁ.χυπ, Όεο ρταίῖας αρεπὰο Ρτορῖει ταἰία Τ,απιϊμασία, απ; πού! ουίοι- 
Ππατεια ]υβγαπτ, ὅςς, ΄ 1ά φυποά δο/ἑ Ετ, εβ δαοζυπι ο μοΙάΙαΠΙΠΗ : 
ποια Ιπίει Ζοτοαβτί» Ῥταοερία ἵπ Τάρο ὅαά-άεν, ρΙα[εδίίας {ες {α- 
οἰεπά πι Πηρι]ῖο ἀἰερις, Ἠαδεῦαπι απτείη (ὃς Ἠοάίς Ἠαρεπ}) {Επιε! 
ἵπαππο, ({6ἱ]. ἵ πηεζΙο ππεηβς ΜΥ) πιαρπαπη Ρει 6 ἀῑες Εεβ!ν]ἴα- 
ο ταπι ἀἰαπι Λ4ῤγαρλάη,]. ϱ. τὰ Μιθριακὰ {ει Λ4Μ1ῤγαίία, «Ἡ {αο Ίοςο 
(υὐιαρίτωχ ας Πές Λήἱῷγ δι ἂε λάεπ[ε Μάύν,) ἀείοτσαπίας : ποἰο Πες 
τερεῖείε. ος (επιρης τε[ρίεῖεπς ΕπβαϊΠίης αἆ Ἠοππετυπῃ, αἲτ φυὸἀ 
εγας εεγίέα Ὠέει καθ ἣν τῷ Μίθρω ἔθυο: Εὐ φμὺὰ ἑωπε Ῥεγ[αταπ Ἆρρί {{ες- 
ζας ἠπεύγέατε ) Ῥεγ/εωπι Γαέαγε, απαε αἲῖς τεπιροι] οι Π]οίτα. ΟΩποά 
Π]]ε ἀῑεῖε ἔθνο, εταῖ αϊιιας οἰγί]ε «γειποπ]ας {ασετε ὃς Ιστίατη ϱς- 
Ίεῦιαιε, Οπιηῖα φαἱρρε Εεβα {αα (ας εκ] ρτο Ρῤ.(]. «οπίατ,) ϱε- 
Ἱερταρασί δο]εηπίονίοης Ῥγεσίοις ἵπ Ῥγτεῖς, αι1 5 τεπηροΓίθς πιαπὸ 
ππεΠατιομῖδις δτ Τ ιιάἰς δε οπιπί ρεπετῖς Τα τἰτία; ιπάπ]ρεῦαητ, Εεο- 


σος αᾱ Εεεἰεβαπι «οπβπεῦαηῖ; ὃς ἀείπάε Ροβ ρειαόας Ῥγεσες, 
πιοάο απο αριιά ΟἨ]βίαπος Β: η ἀῑερας Εεβί. δεά ἵη εοίΏπι 
0 ο 


1 105]5 


, 


νφόν ροπιβαγαέη, μὲ ἠμιὶ αββαγεαξ Ε) ομ]σὸ, µΜβοξε οΓωα [αι 


Ὅ{ε εν {ε να ὸ εοπ/ωηιαο εν. Ε[Τε επίηι ο {εμηὲ μπίυδη( ας γεγώ 2η 

























11. Ἡιτςετοκια Ἐε αχατον]1ς 


1416 που Ἰπγθμί ππειίοπΕΠὰ δαστῤβείσγωση, 1 αμάν η κκ 
ΟοπνεηίΗ 14οο αὈἰνίς αηπὶ9 λαδίτο ἵπ ἵεππροῦς «4γάε[ Βαδεράα, 
4ε Εε[ρίοιε εοπα]εῦαευς» υδί ταπιες Ρτοσ]ἀμο]ὸ 
τηπς Ἰπρετίο, πα] Φοἱεηπία ομττεβαμίας. δι νειὸ Ιπῖτα Ίο 
τηῖ]]ᾳ απΏος (εχ 4ο ἁμοιπεπαα Εαῑς Πρεηπι) «ού γωκνκωνὸ 
Ἱπορίᾶ ρτε[ος, 9μοϊβοἰνμιο]οσό ῥι {απιριαοία {οτιὸ ς ιών ιο 
εφ ]άεπῃ ΠΙΓος. . ς. 
᾿Ὠυίοφίά {βίεας 9οἱ/ β εοείαε, ἰὰ ταπιληί ( Όε ἀἰθεαη) οἰννιες ν 
μπι 8; ποη ετεάεμάο δο]επα ε[ε Ἰλευπα, πες ρευτιοπεςαά ε 
νκοκσημε (αιιοά Πποι]ςατε ἀερεπιι»,) εὐιη {επηρεί Όευπα Οημήρ 
του (εὔπιους {οἱπι) γεἰὶαίοίε οοἰετεπε. ΩιΙά αμἲςΠΙ οῦΠη 8οἱ6 μας 
Ίμπς, δ-απιεΗΠῃ ορἰαπῖ πέςπε, ἆοσεῖ {ωριαςΙξατς. δαπίοΏΙΙ8 ρα. ο : μ] 
φυειῃ νιάεαν. Ἰαπι αυαπνίς δο]ί ας Ῥ]απειίς αι ια οσεγςιιοπ]ᾶς 
{εοετῖπι, Ἱπίενίη ἴαυνεη ὰᾳ Ώεο γεξδὸ {επίεξυητ, ΄ητ ἆοσει Ὠίο Ον Ὑ. 
{οβοιπυς ἹπΟταίοπε ΒοιγβμεπΙοά ΧΧΧΝΙ, Ἱὶς γειῦ!5, άρα αι μα 
βεγηιο ἐπ γεροπαΕ πιΥ/Μεγίες αὐ βοπιηέθιο λωμώ ἄδιται ϱαπέέωγ ο 
αμ, φωἱ Ώεωρ ῥωης [οκάίθως εεἰεὐγαδαπί, μὲ βενΓεξέωνι, 6 
σήραπι Ρεν οδήποέ εωγγώε, . δοίἠς επέπι εωὔγµή γεςεηΕίΟΓΕΠΗ. ο σνμ α] κ 


.. ἡμαᾶς 


πια μέΓε[ιη. ---- Ῥογέεπι αωέεπι δὲ ρεγ[εδωπι Τους (ωγγμπι πεηιο μη. ως 
ελ {έδ «ιρΗὸ ῥου οάο,. εφμε {ΟΙΠΕΥΗΣ πεφωε ΓΠεοάμς, {εά Φογοα/ίγες, 
Λάαῥογάπιφαε Ώήεἑρω]έ εαὔώΜΕ, αὐ ἐἰ]ο ανν, ---1{)ὲ υεγὸ 8ὲ αἰέα ιο 
Φάργου {6Γ/ΊΟΜΕΑ Γαίωηὲ , αξφμιε εμίαπη Τουἱ αἰωμὲ Θωήγωπι Νε[σεβωπα. 
Έθασγωπι, φμέ πια νέπεε ῥώοδοπόπιέή με οπη έπη μὲ {11 1η. 4 ά : άρι. 
«πω Εφ, {ΠΠεργεαπέάν α/επι οηημέα ΦΕΥΠΙΟΠΕ: 0η. ΦΗΘΗΗς 
«ωπη αρικά που Μ{μ(σγμὴη ῥγοβδεία, /ηβωία πιορηᾶ εµηε ῥεη/μα/ίοηο. ον 
φεξέοπει δδ αμγηραΜ{οπεῦι, ὃ [ή γα [αί εχρεγιεπεό εξ κοῥο» ΗΕ 
βαν, εάπιφικο ἐπαερε[[δε[εηι {π. ἁμαεοαιοδἡρέων {2εωέ οἰγειηδιωι Φος 
βεην 6 Γης εως νεἰωέ εφΜογώηη, ΙΠΟΕΙΗ.ΕΠΕ αγ: μπάε εξ αὐ ἐρ 
εἰαγιὴν υἱάεν. “Ὁμίοεηῇ υεγὸ πιοέωπι αέφμε ϱνή/ μι ἠαμά ηίίος έπρεὶ ώ - 
βεγε, {ε εἰ {ές εεγλαηι/μέ {βηογαγε πιρη κά ήπετη. Θα ῥο[ ῥας εφ 
ἕων, εγδε/το αἴεεγο 4 Ἐφωίε εφμε {ωγιβαιηε, φωοριοίο ἐηδεργεἑαπ ώς 
30η αάποσΔηη εωγαπίεα, μὲ {πε µε αφμε 1πιᾶσο [1 [98. Ωμίά 
ἀείπάε {αὈυ]εητης (επιες ἂε Πίο Ἐφιής, Ρτο]ικὸ ἆοσετ, ὃς πας 
γεβα «οπιραιαξῖ. Ου] ρ]ατα επρίς, Ἰλιοπεῦ) αὖςατ ἱρίαπη. καἩ 
Οἶαα αὐτείῃ Ῥετία ἵαπα Ἱπιρεπίὸ Ἀοπογαγεπῖ δο]εια, πίτσα «β: ες 
Μαρί Έαπαπι Ποἱ ριΦείε ον. Ρι(ἐγεῖπα οὖια Β εκ 1ρίε αἩ- 
[ες 


αρ.1: σετεκυΝ Ῥεκςακύμ, 27 
τες ογεάετεξ, ἆοπες απάἶνεε [αλ Ὀ]]ες Ὠοέχογες ὃς Ὠπάχοτεν Πιο 
εοπιτατίαπι αβγπιαπίες. ΄ΊΝαπι Ιπορϊπαϊὸ {αρετγεπίεπιε 9ο] ἙςΙρα 
ἆν. Ηειοά. Ρ.454,) απᾶ Χειχες ρπϊαδαίϊ αβ1ςί Ῥετία», Χειχὶ γείροι- 
“Μαρί, δο]επι ΟΓαςογία, Τ ππαπι γετὸ Ῥετίατυπῃ εΠε ζ]ο- 
ρα. ος ετρὺ γΙάετατ ὰ Μαρί ἀο]οίὸ ἀῑσιπι Χειχὶ, τπτ εἰ ρἰασεγεπε 
αγετῖεπάο ΟΙΠΕΗ δι ΠΠΙΟΤΕΠΙ Ίπάε εχοτίυΠη. Ἠῖπο «εοπβαῖ «05 ΠΟΗ 
πονίβε ολ]ου]ατίοπειπ Ἑκρβυπα, «πι τα]ε πιά ποπ γα νΙίαπι θοδ{π- 
ορίπατος Ίπναάετει. δί πονίπεητ. ε]αίάειπ οαπ{απι εΠε παϊαταῖετη, 
πιος εταῖ ορΏ» υί Βερι ππαΙρη πα οπιεὮ {πάς ιπειπεπ{ῖ, ἀο]οίο τείροι- 
{ο Αινβεετε {αίαρετεπι. -ᾱ 
ο δο ηπἰάεια Αἀοτατίο ρ]α5 φυὰπι οἶγῖ]]ς Εαῑε {οτὸ πηϊγετί[α[ς: ΏαΠΙ 
γα {απ Ὁσσίάεπία]ες ο αᾶπι ΟεΕἰεπία]ες {ει Τατατί {εοεταηί, ἨίΒ 
 νοςατυς δεν Ομάν, γεἰ εοπιχαάὸ ὦψό 6Λ)ῶπ; Ύπο ετἶαπι 
ποτατυς Λέες, εὖπα λε ατ εβεότα» Ἠπ]ας. δίο ια δι Ππεη( Ρε ΕΑΠΙ 
πιεις αρρε]]αιυςς «) 4/. Τα]ι5εΠ Ἰπησιια Γαιαγογπη οἶεια ἵππαυπι, {ο. 
Τωνεῖσα, Ἑα αυτεπῃ υἶτγα Ἱπιααη, ο Μορο[ο- Ταταγῖσα, «υᾶ «δο) ἁἷ- 
εἴτας «ο Νάνα”, δι Ίωωμα αἴηυς ππεΠ/: τρις δαγά. Όυλπα απτεπῃ Ἰομρὸ 
.Ιατόηυε Ίβε Φαυα][πηας {ει εορίατυπι οος]ε[ίαπα ]εας βατ ἀϊβαίμς, 
πηϊταπάστη εβΒ; εὐπι εκ ριοδαιῖ αποτίδις (ατα δί ποιανίπηας, ) οες- 
τοπ Πτ ἵῃ Ῥετανίαπο τιαέξα απο Ἠιίραπογυπα αἀνεπίυπι, {Πε Τεπι- 
Ρῖα ἀῑσαια 9οἱ1, ὃς η εἰς Ψιερίπες αΠηπαπάο ἀμοεπίας ΡεΓροτυ; οαβ1- 
ται αἀάϊέχας, πΙΠ {οττὸ αΏηία εχ δο]ε οοποερεταῖ, αἲ αβ αι] 8ασεΓάο- 
τεφΊρήατο ρορυ]ο ρεγίπαάεδαπε; παπι ρορυ] Βπιρ]ιοῖίιας ὅς ασοετὰο- 
τοπι αΏυτία οπιπὶ α.γο οιηπίηιε Γερίοπε {ειπρει ποϊαβῖ. Ἐτ απῖ- 
«ειπα εαῑ εοταη ου]εας ν]άειτας νεὶ εχ «οπιπηιπί Ἠοιπίπαπι οοπ{επ/[α 
» Ὑε! εκ εοίαπᾳ οοπηπιετςίο δχ οοπγει{ατίοπε «πι α]ς ΟεΠ- 

Όδας; ἔππι ος Ῥοβειῖας πιαρίς ργοῦαδ]]ε, ρες/(εείπι 
ωρα σασετάοτΙ{Ιαγαπῃ γἱορίααι Σ΄ ΠΑΠΙ κ» εβ ενα ὄνὰ 
ο Ῥαρπὶ δε Οαπαης1 αἆ «ος παν]ρανετίπε, υτὶ εχ Ἡαμποπίο Ῥε- 
Ὡρίο δε αἩππάςε {εείπιας ρτοδαδίε 1π Λο σα ΠΕπεγα ΜωμαΙ{, Ῥταυ- 
"τεγεὰ ἵπ ΒΙΡ]Ηἱς Οταοὶς Ἱερίται απδά Φαίοπιοπ Τγτίοτιπι ορε αοοετῇ- 
γῖε ΠΡΙ Απτάπι Φαρόϊμ, Ἱ, Ε. Ῥεγωυίαπογώπη, υπάε γετίος ποηιἰηὶς Ω)719 


Ῥαπέχαιίο ςοἱ{θίταγ, 


0: σΑ ΡΕ. 


Επ π ν στ ὐἧἶ ο... σσ ο. νο πο σπορ μα πο το σσ 


124. ἨΠἩΙΦΤΟΚΙΑ ΒΕΡΙΟΙΟΝΙ5 

























πα 
Ἵ ι . α- . 
ι ο, . α΄ - 4 ι , ο να, 


έκ- ΕΤ ' | σ Α Ρ. ψ. νι βῤι 84 «Ἡν) ι σα 

| ἅ κ οκ ον ο 

Ες ος ἁρι δω ῥλ δν να ηλ ο 
εεμίαγε (αρνί (ρε ὃς) ὧ ο (1 όμη ατίτνν ἆὲ [εφιῤογίῤως δαδαἰὴ [μ. 
ο νο παβίονω κ: αν πως Ι | 


δόηής, [ε. αρ δαδαί/πιο Ο” Πάσα αγνά (ενι 
ο, ἡννκν φον «νε. αάογαπάαε; µ Ταξογί ἠμπιοΓε(ἔαξ {ΕΥ ΝΕ Νε δαδίογ Μην επι αή. 
| Ἐ, Οεπίαπι ουἶτα 9ο]15, πια] ἀἰκίπιας ἵπ ριαοεάεπτε 6αρῖεε: 

| ἵ]ης Ίἴααιις Τ.εζζογειῃ τεπητεῖπη8. δαΡΙ ποῦ {απί σετια αἶἴααα 
265, {[εὰ ΟΕΓΤΗΠΙ Εειἰσίοηϊ ϱεµΗ5, {ς. εοτηπῃ οἱ εορία «α] Πε 

οΊμης, ας ἵπ [αρετίοήδις ἀῑσαπι, αρί ερίπιις ἃς ΓάΊοπε Ἀνορηπς 
ΦαΡΙΟΓΗΠΠ ; ϱ1ιο5 ετἶαπι (εκ οΠπαμτϊβάηι) 1 ἆμο ρεπετα ἀἰβίηχίπιας, 
{ς, ὑπ Φα δέοί εο]εηέει δεεία:, ὃς ἐπ δαδίος εοἰεπέει Ππιασίπει. Ῥε]οτῖς βεπετῖς 8 
αἱ πιε[ίοτες ) εταπε Όἰἶπι Ῥετία:, απ απὰ οΙη ἶπο ΦαΡαί[πο Ώσιπα 
οἵσπ]΄ ἀῑνίπο επ]ἶεα αἀοταὈαηῖ, Ῥ]απείας απῖεπι ὃτ Ἐϊεπιεπια ταητλπι 

επ]τα οἰν]], Τοοπο]αίατῃ τεριάἰαπάο. Ῥοβεγιοιερεπετῖς (οἵ Ρρε- 
Ίοτες) εΓαπτ αἰία Όεπῖε», 9ἳ Ρροβμαδεπάο ὃς ρΓοτ/[ας ο ο 
Ώειπι, ἀῑνίπο επἶτα οο]εῦαπε Αηρε[ος ὃς 5εε]]α αταπο Τπιαρίπες {18 
ελτύπι Γπβαεπτιᾶ {ουπιαϊῖας, επ Τἀο]οἰαττίὰ αὈ{ο]ατὰ ελαιιε ρεβιπιᾶ. 
Άταβίη ας γατίοπε Νοπηϊπίς ({5. ἃ ἐγαπ[εωπαο αὐ ωπά τε]ζίοπε σα αἰὲ-- 
απ, } [επτεπαπι {αριὰ εχρεπάίπιης ὃς τεβατανιπιής; εαπι ἵαππεα 
Πεῖς τητίας Ρτορίεγ αἀ]απάχαιι δαρα(πιῖ α[ίαπι Ὀεβηϊάοπεια Ῥεν[- 
απ, τερείῖπιαδ εχ 1 1ῦτο Ρῥατβ. 6]. 1η γοςε Νορή/δά αἴαιε εχ ΑΙεοτα- 
η Τητετρτεϊατίοπς Ἠο([είπαα, ολο ρ]ο 5 το 5 5) ών. 
ο ΙΡ δι) ολ 9 «2299. «199 9 { 
φλ. Ὁ οὓ) αδθΙδ) ολο ο») ελὰδ οδλόό εν κας δὴ 
υλΣ- δαδ {μπέ φμὲ αὖ ωπᾶ γε]ρίοηε ααἱ αἰίστι εοπυετέκπέως, {. 6. ἡ ος. 
ἠμθυίς τεἰἠρίοπε αΠημία αγγὲρἰηπε, 5 «4πσείος εο μπε, ϐ δεβεβκίας τεεῦ 
ἐσηε, ἓὁ ἠπέεν δν ὃν Γσειεπι Ἆ{εεεας ερ δµπέ φ «ειπε δᾷ- 
ῥίοι Γωήβε Φα μεσο; αἱ «4ἰοία. 181 Νορυίμαίι {ει δαῦ αἰῑτες 
αοιάειη Ῥεταςὸ {αβὴς ἀείογίσυπται (ἶεγε [Σεἶ]ας 6ὐ αογαγε Φδοίεπα εἲ- 
ζμε ῥγεεει Γωπάεγε υίσα δε {ποβία(ε : ΓαἰΙ ἀῑσυπι 3 νιοῖθις. Ἱ ών 
τε/,ρίοπ; βοπίπες ἀμας ᾖαὐεγε οβίπἰοπέε, ΦµαΥµπῃ αἰίετα ε[, Όεωι Ἐκ - 
εε/Γωπι ε[]ε (Γεαίογεπι Μπα; ει ἑαπιει ῥγσεεβρίε δεγοις {μήν ή παρε 
Γαείαηι δεεΙίαρ, 9 μὲ αι ον ρλλ {μωππίποία εοΤβοΓα /ε εοποεγσηὲ {η ως 
εδω. 


. φ - 





5 {πρείογωπι ἓν οε(αγωπις Εὁ ϱω ά δείς εγω ῥη[εγίογωπι 6ῤεγπα- 
ἔοχες εβε εοπ( μή, 6ὁ φμὸᾷ τε; Γπεοίαγηπι ῥμ]ς λάνπάι φμοαά Βοπ]η 68 
Λήαίωπι 6 δα μἰ/σίεπι 5 Πργιζκπεη, 69ο. Γοἱαίιήεγ αὐ εἰς «ερεπάεαηέ : 
ἑάεσζωε οβογίεγε ῥοπιίπες πιασαεετε ἐἶίαι, φέῤῥε φις [18 ο) λζου» 
«εογει ῥοβμήι πιωπάαπὲ 5 τηεγίοτό, 66 τετ εογΠάεπι σΗὀργΠαίογεν. 
Εὲ ῥαπε [1βε οβιπίοπεπι (ὠσ/άσογμπη, 4ε φιᾷ «4ὐγαβατῃ εν εὖ [ρω-. 
ἑανέε, αάο, γε[ωιαυἡ. Αἀάαπι, ὃς Αὐταϊαιπυπι «οπῖτα (λαἱάθο- 
τω Γςοπο]αιτίαπι αοιὸ ας ὢγάετο]αϊτίαπα ἀηήριωτα[ς, 
ο ζα]ςσα| Ι Ἐργρυυς Αταιοὸ {οΓ1Ρεπθ πατταῖ, ΦαδίογΗπι ῥγαείρηα 
Ἔεβα εβε ἐῷ αἰεύως φζς εομηρίὲ αἰίεωμ Ῥαπεία Εκαἰίαμίο: ε[ε 
σμ/ε ὁσμγπέ Ελα {αΕίοπεῖι {η 21 γα ἴμ μύγα, Ἱουῦ 25 (αποί, Μάαν- 
1 18 κό /πεγύ 29 ΡΙΓαώπη, λάετομγή 25 }εγριμής, δή 29 
“πίειῦ, ἵμης α Ταυγί, δεά πιακέθέηη οηπΙμι Γε[μηι ζμο ππε[έογευ 
σε[ει ἱπακμηε, ε[ε ἐρ[ωπι Ὠίεπι φις ὁοί «4πείεπι ὑπογεκίωγ. [ Ταπι 
πρε εταῖ Ιπίτίαπι Απ εοἵ πι. ]. Εοταπι φποφμε Άερει εκεγωλέ[[ε 
«ΞΟ Φοιείία φάδις αρῥγοργίαδαη Έε[ία ῥΥο γαίομε Φ[εἰζαγωση η μα- 
ΣΠ ΠΟπΗπιζης ἑαίία δασεία ἀεακαία [η1. δεῖ]. Ἐεβαπι 9οἱ15 εΓαῖ 1π 
ῬΒασε]]ο δο]ἱ5, Ἐεβαπι Ματσιῖς 11 θαςε]λο Ματεῖς, ἃτς, 
ες μίςε οππίους {οεδίε Εέτετι, «λος νξ ο ω259 ωφλολδ)) 
| ωφάςς] ελ ον κέΆλδερε 833) δαὐα(έα τεβαπέ/ε ε[[ε αε λεἰἰσίοπε 
Ἰοαεβέ, επέ αν : 5 εογαηι Λεία ε[ίβίασα αι (γα: [εἰ]. αἲ [αρτα ἀῑς]- 
εως, «οηνετίυηῖ {ε αἆ ΟααῦαΠ, 1.6. απβτατετ, Ὦ. Απσυιηας ἆε {1 
τεπιροις δαὈ]]ς ἵπ 110το 4ο Ἠανεί. τείεττ, ΟΓαξίοπες [αείωπέ -αά δο- 
Ίεπι ῥεγ ει, Φα μαυεγΓώη εἰγεωπά; αἱ ]μπαπιῤεγ ποξξεπι, { αββα- 
στό; ᾖ απέεπι Ποη αῤβατεῖ, αἰ «{ιοπίαπιβαγέεπι, φιᾷ δοί εὗπι οεριάε- 
, αἲ ΟγΙεηΙε)η γευεγε{έη, [απέ ογαπέεή. Ἐν {αρταάΙᾶις οοἱ]Ιρίτας, 
ουδά οπαπ4ο ραγςυ]ατεπι αίᾳπαπι βεἰ]απι αὀοταης, {ε αἆ εαπάειι 
-εοπγειίππῖ η ουβευποπε ρἱαρᾶ {αετίς» οιιοά ται τατῖοπΙ ϱυᾶπι Βοπ]ς 
πποειρας εοὐ{επίαπευπῃ. Αι ἀινετίατη αμά βατυῖτ ΡΗΙτασαὈαάιης ζα- 
πΙὴΠ Απτος, ρολ ςἁκθλὰο ο--ς ολλ κών) «κό ον ελλ Εογηπι Κἰδία 
'ε{ ῥίασα δεριεπετίοπαΙᾷ «επήβογε πιεγίαίαπο. Ἀεπιρε αἰααὶ θοἵΓππι 
( τας )δερζεπιτίοπεπᾳ ε]ώίαιιε Ῥο]απι Ίπίες Ρυεςαπά τη τε[ρίοετε 
πθτε,. Ἰάφπε {οτῖαβῖ οαία εα «αξἰ1 ρατβ {ειπρετ {ετεηα 6β, οεπ]ο5 
Πο ρειβτίηρεης; εα 9ποφ πε {ειωρει νΙΠΟΙ]1ς ὃς οοπίίαπς ε{:, 9ος ΠΙΠ- 
ἀεβήτιεπςο: αάεὺ αἲ 1δί {επιρετ Ἰαρεαπι Ἀάππεη οποὰ οοἶαπῖ, 
διουοᾷ ἵπ Ἰπΐετίοια Ἱπβμας: εὐπι τεἰίφυα «ος ρατίε» πι Ιποοῃ- 
Ἡ, ϱ 1 | αηιες. 


σλρ.5 γετεκυνΝ ΡΕΚΦΛΚύΝ. τος 
ειδών. «ΔΙέεγα ορήηίο ε[ε, Ώεωη Εκτε]Γωη ε[[ὲ (πεαίογεηῃ ΟΥ θήμση- ϱα]ε[(έωπα 


νο ποτ Ὁ ο ΜΜ αν 






















«26 Ἡιτετοκὶα Βειισ]ον]ῖς Ορ... 
βαπίιες δε αλαπαπάο Ἰπνβυῖίες, αἰῑαπᾶ αηαὶ α πΟῦ 6ΟΙΗΡαΥΕΠΙΕ5. 
αἀεόφτε «π]τουες {αο “ννοκκνώλνες, τν πλ νάνοι ς σμμ ρα, ι 
ὃς ρΓ/επίαπι αππαπε, Ιοπριαοαἰτατσοπῃ απζεπι ὃς αβίεπείαιη ἀερ]οταπε, 
΄Ἠος πιοὰο ἵπιετ {ο ἀιβεταπτ Απτούες ἵπ α/Πρπαπάο δαδίοταπι Κ- 
απ. 9εὰ {οτιὸ Ίνας εοταπι ἀιβεγεπιῖα πσάαλπηπιοὰο οοποῖ λα γῖ Ροί-. 
{ιτ ρειρεπἀςπάο ἀῑνεγβιαισπι Ξτατίοπίς οταπυπη ἴπ αβουπαΏε Μαμά! 
«Ρἱαρὰ {αείητ; Ρρτοπῖ Ἰποίυπι Μο]απιππεάαπ!, απ {ατ {αρτὰ - 
τα ἅππο π{απ Ἀαδεητ Ταῦσ]αφ πιαι]επηαεὶοὸ οπἱοα]αταν φαίθης | 
Ι1 δ λα λος) (οπυε[ο {ει οἱ γεκηιγοίΦείο Κέδία, 9Ἡα» (ααὐα; αε αδῖ- 
ουπᾳπε {αξτίητ, {εἶαπῖ γεότὰ {5 Ί]λας οογετίετε {πῖοςοταπάσπη, 81 1τα- 
πο δαρίοταπι (τπτ οπ]ἆαπι. α]αητ) Κεδία Βι Μετα {ει ἔααδα, άεπι 
ε 1]ὶς {επιἰεπάπῃ επ. ΑΌ Ααρυβηπί ραιᾶ, Μεοσα βαῖε ἵπτοτ Όι- 
τπ1 δε Ῥοήεαια: δι α[ῖς Ῥογεα]οις {ει Ῥουςο-ογιεπία[ίθις, Μοσσα, 
Εταὰ Ααβιύπη, ουἱ εερὸ ἵπ «οπιπιυπ {εγπιοηε ποπιπαπάο Α/ὐίαπη, 
πεοεΠατιὸ Ιπιο]]ίσαητ {βγω Ἑτ Πς ἂς τεβηπίο ρἱαρίς Οταπεῖυη, 
οκ. Αγία (ει «4μεεγίου Ρατ ΙΠΙεΓ οταπά μπι ρ{ο διαομίς ἀϊγει- 
τε {εππρει νατίαϊας. (αἰσα[μεπάί ᾖΕσγριῖυς ἱναυιε Μεςσαπη πια- 
6ἱ5 αἆ Ῥοΐεαπι : Ἰἀεόφπε Παιά πίτα «Β οπὸδά 1]ε ροίαετίε δαθίο- - 
ταπι {αογαπα αόύαπι ἵπ εβάειι βίαρλ, δἱ Ίγας εοποἰµατίο ποπ {Παβῖοί- 
αἲ, ἴαπι ἀϊγειίτας ({4 ουσ τείίαι,) πεοεΠαπὸ Ετ ἵπ ορἰπίοπε Όιαπ. 
εμπη, οἱ {ουτὸ ΟΙΗΠΕ5 ποῦ 1άειι {επίΙαπτ ἂς (1 Καδία, ἆάπι αἱ ἵπ. 
«ΜεείάΙε ὃς αἲΠ ἵπ Αα μί]οπε εα!ῃ ςο{οςαης. | ο 
ο. Ὁποαά {αργα αἹἹερατηπῃ (αἱκα[πεπά Ίσεππι αἱ Ῥ]απείαταπα Ἐκαϊ- 


{ 
δρ ἳ 
οδό 
Λ’ 
α 
. 


Ἰαέίοπει ἵαπσαπίας, ποϊαπάσια εβ 1δὶ Ἱπε[ε αἴἴηποι πιεηᾶα ἴαια Α- 
έοσῖς απὰπῃ Ἐχεπιρ]αιϊ εχ φπο ἱρίεΏαο ἀείορίεται. Ἠαπι ϱπαπ]- 
γῖ Απτος Ίπος Λωπεγος εχρτῖπιας ἀλετς σεγόμ, νΙάετΓ ΤΑΠΙΕΠ 609 
{ΠιππρΗΠε εκ Ταρι1 υΒΙ οπιπία ειαπε πυππεΓα ος ΠτεταΓΏτη "σ 
εχρτεία, 1π ααἰδας ροπαιη εβ δεδίς εττατε, δι [αριβιπιὸ εεταξυς. 
Τ5 ε’ρὺ ῥτο 25 (απο, ἀεδιειατἹερετε το: ὃς Ρίο 18 ΟαρήςοιΠ, ε- 
ο... εἴαι 38: δι Ρίο 29 ΡΙΕΙπΠΙ, ο, ολες 27: (Π4ΙΠῃ δω5 ει 
οτῖνα εΓΓΟΓΡΙΟ δε... :) ἄριίο2/ 116. Ἱερ. τς: ὃς Ρίο 29 ΑΠεβί6, 
Ιερ.το. Οἶπι Ίτααιε εχ Ῥ]απείαγαπι Εκαίεαιἱοηέδης τὶτὸ βατῖς, Ῥε δν 
ἀεαπι δαὈίοταπη Ἐσβα, γετα Ἐκαϊιαείοπή Ἰοςὰ Ἡαῦετο εκ «4 Βέγρ]επαϊ 
Ρετίὰ, ααἴ αρ. ΥΠ {οτίσις, Εκα)ἑαίο εώς 
Φαέμγμ εί οι σγαάω ] γα, οδοί ὑπ το στααω 4γζεις, ν 
πουῤ ἡπ τς γσάω (απογὲ, Μεγουγήέ ἵπ τς σγαάν }ἱγρύπὴη κ) 
Μαγεὺ 28 ργαᾶω (αργίεογηἡ, Ψεπεγὲς ἡπ 27 ταν Ῥήεωτη, 
Ίωπα ἐπ 3 ργαάµ Γαυγί. | Ἄφι 


ζαρ.5. Ὑετεχυσν ΡΕΚδΑπΌΟΜ. ο, 
Ία Ῥἱαπείαγυπα Γκααίοπες ἀεβσπαπάο, επι Ἡὶς αἆ αππα(Ππι οΟΠςΟΓ- 
ἆαωτ Αβτοϊοσί Αποςαπι. ΄ Ας ραυἱὸ αμτες δῥά/-έλοσέ Ῥεεία ἵη Όοπι- 
πηεῃς, 1 ἀῑαι Ταδυία», αἱ βπρυ]ογυπ Ῥίαπειαταη Ελαίία- 
Εέοπες ρεν υππῃ δίβοΙΠῃ γειταλετε γΙάετη, (6η. πιοάο : ΥΙΣ. Εκα/ἑα {ο 
Ὁδαειπὲ - ἍΤτλυ Μαι δυο }ηπεῦ Μεπε ἵωπα 
Ὁμεβ ήν σασσ, 4 9, ον ως Σ, 1, 
ο σγαάµ2ο. ἍᾖἸ4. 37. 18. 26. τή. 3. 
Ἠεις ατ νιάες, δατυτπί Εκαἰέαξίο ΡοΠῖτιτ 1η λα [επιο {ει 7ἨΡίπε, 
εὖπι αρυά αἰτεγυπῃ βΕ Τη ὄτρπο {2} επι {ει Γ1ὐγά. δεὰ ἀῑβιπραεπάππι 
εβ Ίπτες Βίσποίπι Ποήεσαἑεπιογία ὃς Ἱπιεβδ]ρηα Ἱρία [ει ὀτείίας, 
εὔπι ἃ τεπροε ΗιρρατοΒί, Βε]]α. /Ἰηρήπήερτοπποτα απι ἵη ὨΏοάεςσα- 
τπποτίου Παὐγα. Ἐτρὸ αἱ Βήρ][επάι Ιπιε]Πρίτ δίρποταπι ὄλείίας, ὃς 
Φ/4/- ἐλοῖσί Ἱπτε[]ρῖτ ΒΙρπογαπη ο μιγήςι ατ οοπβαϊ εχ η )ήλα- 
ἓν ποιά δοιῖς ἵπ Αππετε: Ες επΊπη {οτῖδετε εοἶπ ολία εβ πιος ΑΠΤΟΠΟ- 
πποταπχ Οτιεπεῖ, Τη γτοΓαΙα απο (α]επάαῆο Αγαιςὺ εοπ/{ετῖρῖο, 
Ῥίαπειαγυπν Εκα/γαδίοπες αἀ[εβίβυητυς {απεπίδις Γ)εδς νίΣ. Ενα 
Ζαο Φα γμτ Ταμπαγήὲ, 8 τς Οδοὐτη: Ῥουί 28 Τμ: {αντε ο 
ο Βεεηὐνή, 5 7 518 Ταππατ, 8 ας 4ργίή: δο 29 Μαν: 
Αήποπη 7 {σι 81ο Βειεπύγή: 7 επεγίς ὃ Μαγα, 6 18 ἐρτίιή: 
Σππσις γής, 618 628 ισι[ί: πεπιρε ὃ τερίοπε ἀΙέτογι Ώ]ε- 
τη ποίαρτυς ταίε βηρυ]οσηπή Ῥ]απειαταπι Ελα{αρίοπες ἵπ ἀῑέτο (ᾱ- 












Ρατ απτεπα θασαΐτα Ἐεμρίοπεπι {παπα αἰἰαπαπτὸ αἰτῖὴς Ρεταηῖ 
-ᾱ Ῥαιτιατεμᾶ απτεὀἠαγίαπο Φειῥ, απειῃ γοεαπῖ «ἂλῶ ὀλρείε, πηαραῖ 
πεἴεητες τὸν κ! οὐ οἈνὃ «λξε” δοῥιρῥ δλείε ΝεΡΙάΙαῦ, ( Πς επῖπῃ {ο- 
ΠΔ, ) Εῤτωπι δρ: Ῥγορῥεία εί, αἱ εβ Γάρει {1119 αταπᾶἰς Αταίςὸ 
οηΙςΙΡτΙΣ, 11 4ἳο πημίτα Μοταίια Ῥταεερία ἂε ρταχὶ Ἠἱσιπέυπι ὃς 
{παὰ Ἠιποτυπι εοππεητατ. Ἐτφυίάεπι δαὈαίτ {ει Φα 1η Μοπιθ 
πθαπο ὃς αἰιοι ἀισχυπ Ῥτορλείαια {αμµα Ἱτα νεπογαη(Ης” εεἰαΠΙ Ποςιὸ, 
Ἱερες ευ] Ίήταγε ρ]η ατ αμὰπι ρε Ώειπι )υταῖς : παΠῃ (α11οὰ αἲν 
Πσο]ς ἀῑάΙεΙ,) Π αφυίς οχ ης ]ηγανετῖς τιὈὶ κό]. Ἠα/άἡ, Ρεν Ώεωπη, 
νικ Ῥοιες εἰ ετεάετε: αι { ο”. αίρει, ῥεν δειῥ, πι. τατὸ Ροῖεθ 
εἰ εἴεάετε, «ὐπι Ἠοςςε Τατάπλεπίυπη γεμριοβ(Ππιὸ {ειγαίασας ατς 1ὰ 
"επίπι ν]οίατε πεία». ͵ 
Ίδη μα πα 1η Γ1Ότο εξ Ῥγήπιῷ εὖ Ῥοβίγεπιή,ἀϊέξαπι Τ ται ΠΙΕΠΙΟΓ2Η5, 


Αταϊςὸ {οδ]ε, «νο Αρο]ε «ἀλῶ ος πο ο ον 
Ῥήρωμίωγ ὁδαδεὲ αεεερι[]ὲ ΛΡΙἠρέοπεπῃ [ωάπη ὢ «δειῥ 8 αὐ Ιγς [ ίεα 
αι» Ἐποςῃ, Ἴ 






τοῦ ΗΙΦδΤΟΚΙΑΛ Ἐξβιτατονίς | αρ. ς. 
Ἐπος]μ.] Εφιε ές 1ωέδεν αἰδίως Φδοῥιρ ὁλοίέ, φιέα εµΗ ερεηΓεπέ τω 
ΦεΕ: {πεο αρίέωγ 4ε 9 ών 
«1η ε0 αβθίέωχ εξ Ῥουν Λίογίδης, φωα/εί {ωηὲ Ἰεγαείέας, Σο ἡλμάο, 
«4[αὐίέας ετρα ῥετερτύιος, 8) ε]η/πιοᾶέ αἰία φως {η εο ῥγκορίωπέωγι, 
45ε7ι {η ε0 ΠΙΕΙΙΟΥάΠΕΜΥ }Ηῑα μα ῥγοῤίθεπεωγ. Εἰαδεπέφιε7 ῥγεεαπαὶ 
{επιροτα» {ε. φκήιφμεν (μέ {ωηὲ φμηφιε ἐἶ]α Ῥτεςες Μωβίηιογωη,) 8 
ΡΓεεαΕίοηεπη πια {πα γη, αέφνε {ερβίιανη φµα ᾗὲ εοπιβ]εἑῶ 6 ῥογῷ πο- 
εἰ. Ργα[εγέδωπε βΥπιαπι-ἐπ{επΜοπεπα: πες ῥγεεες [μας επι αἰέ γεια 
εοπησ//Γεεη. Ῥγεεαπέ αμίεπ [ωφεγ Ῥεγείγο αὐ/φνε Θεπωβεκίοπε αμ 
Ργο(γαι{οπε, Τε] υπαμὲ πιεη/ῃ ἐγευῤγέπιος ἀῑει, εοπιρµέαηΜευ 7ε]ωπίογωπη- 
Γοἱω είπες αὐ ἑπστε[α 3 {η ἄγίεκεπ. Τε]ωπσηὲ φκαγά-ράτεε αεὲ Ἆ 
Γαἱ. ποξς Ἱ [με σά οἵτα[ η δοἱἠ, λάασπι[αείωμὲ Μεεεαπι 6 Ῥγτα- 
σιίφει η 66 {[οἱεππεπ-ῥεγεργίπα ἑ{οπεπη {η ρέωμὲ αά {ο/η νο 
Πανγάη. : δεβα εοταπι [ωπέ ς, {π ἡε)οβν δαέωγηί 6 Τουήῦ 4 Ματ ϱ 
Ψεπεγο 8 λ{εγευγίς {π ἆοπιο: Ἐκαἰ(αιίοπῇ (μα. Γε[ίογηηι αµέεηι πιακὰ- 
σσ ϱ[ὲ αῑε (ο δοί “4πίειεπι ἐπρτεαίκων. δείρ(ος ἀεγίυαπε ἆ δέ Πο - 
Πάΐε, φμί [ερείίτων ἐπ Εργρεὶ Ῥγγαρηίάε εεγά. Πἰοε (ὐπ Ηακπι, Λε 
σίο (μαι δαὐα]έα ῥγο[Μεπέµγ, εται ε[ήρίοπιπι απεἰφμή[ήπια Ρε Γοίωε 
Λ4ωπάμηη ἔηο ῥγευα/επα, «εὺ μὲ ῥίωγέια 4ε εὔ γε[ίεγαπὲ. Ώεμς απέεηε 
πε «{ὐγοβαπικπι εωπι Λε [ἰξίοπε ἵπ φμά ]απι [απω. «δλαΡγι(/ δη ος κ 
δαδίου «[ίπιαγε δρίγέπαίία {εν «{πρείος, ἐπ εοπἰγατίέωηι {Ιαπιβῥαογωπε 
ζυἱ πιασπἰΓαεἰωηέ (ονρογα]ία {εν ΠοπΗπε:. δὶς 116. .. 
Μαϊπιοπ]άςς 1 Λίογε Νευοεβέπ, ρατῖε 3, Ο4Ρ. 49, 36, ΡΙσ πα Ίνα-- 
ὕει ἂε δαΡί1 ποϊατα ἀϊσια, Ἐβο Πες Ὀτενίταιϊδ οαι/ᾶ, ταπτὺια το- 
ταπα {αππαπα εχΗΙθερο, «πα; αριά επι ὃς αἷίος (αβὴς Ἱεραπιας, Ὀισὰ 
(Ιπαπίτ) δαῦ1ἱ οἰίπῃ αρποίοεῦαπτ ὃς οδιὸ αρποίευπε Ώευπῃ ἐῇς «οἡ- 
ἀϊτοτειι Μαπάϊ, ὃς Οα Ῥο[ε[ίοτεπα: {εὰ ρτορίει πηἰπιίαπι ἀλαι- 
εἶαπι ὃς ρἱαεἰπιὺπα τεγεζεπάαπι Μα]είταίεπι, πο ε[ε αοοεβιί]επις 
ἱρίόίααε ποπ ρο[ε αάϊδε ἵαπα Ππιπιεά]αιὸ, πε π]ηχῖς απάαοςς γ]άθαῃ- 
τπτ. ΄ Αεπιογε Ἱ]ογαπι αυί Ἑερες αρρε]ῖατε νοἱπητ, πεοεΠε Ρυίαπς 
πε {πργεπιος ἡῑας Μιπίβτος ρεϊπιὸ αἀσαπς, απὶ βπῖ αραιά ταἰς Βερες 
Μεάίαιουες, Ἱἱ]οταπι περοτία ὃς ρετίῖοπες εἰ ἱπρεγιίεητς», ε]ήίφις 
νο]ππίατεπι ὃς ἀετεγαιϊπαϊίοπεπα γε τείροπίαπα 1116 ΓεππητΙαητες: πο 
θαὈ]ί αἀϊδαπτ ὃς Ἱιοάῖὸ αἀειπε Απρείο ὃς Ῥίαπειας πῖ Μεάίαίρεςς, 
ος {ερίεπη πηίποτες Έερες εΠε ρυταπε {η Πηπηίποβς 1115 σοιροτ] ια . 
Ἠαδίίπητες ασ]η τοι Ῥα]αίῖ5 αἩτ θασε]]15: αἆ αποταπη πα Γιοβεπα ΑΠ 
εκ εἰς δασεἰ]α ετῖαπι ἵπ τειγὶς [αὈτίςασαπε, ἵω αμ δΗς οοἱ]οσατα εταπε 
Ἰωιαρίπες ἀῑάΧί9 διεἰ]19 ἀεάϊεαί. Τα]ῖα δαςεἰ]α Ἱη 5. ΒΙΡΗΙ5 γοσαπτας 
Ταυειπασυία, μι Ταὐεγπαει/α Μοἱεεῦ ὃς λεπιβόαη, δες. Ναπα εὖπα Ῥ]α- 
πεία.. 


























Ἡ 






4 
ια. 


ζαρ. /. γετεκυνπ ΡΕΚέΑΛΑΟΝΜ, 129 
πεία; εἴίαπα ππιῖς ἀῑῆΠά εβσηῖ, ὃς αΠαπαπάο «ποφπε αδείεπί {40 τευγᾶ 
οσσυπιδεηίες ὃς ἀε[ιτείσειζες, οοπ/{υἱεαπι ἀπχετυπί Η]ίοε Ε]απετῖς ετῖ- 
Ἰπιαρίπες ἂε εότιπι γἱτταίε ραττιεῖίρεδ, ος πάπα αδε[εητ, 
{εππρει οὐπῃ εἰς ΡριΦ{επῖςς, υῖ «45 Ῥετρειυὸ αἀῑε ποάέφιε αάῑτα 
Ροῇεπι. Οὕύπααε ΠΙογυπι τεππρογυα Αβγοϊορί , οἵηπες Ὁο]οιες, 
οπιπία Μειαϊία, Τ]σια, Γαρίάες, Ατροτς», Ἐναόχας, Ἠειθας, ὃς Απίπια- 
ο πα εωπα νοἱα]ία αιιᾶπι αυαἀγαρεάία, ὃς αυα(γ] τες αἶῖα» αἰἰοιῇ Ῥίαπο- 
ο τα αρρτοριίατε {οετεπτ, {αεϊεῦαπῖ Ιπιαρίπες εχ αρῖᾶ πιατει1ὰ ου; Τα: 
-Ῥίαπετα εΠει ρτορτία ὃς ρεσι]ατῖς; 1άφμε αρίο (επιροιε {ει {10 {αιβᾶ 
ος σε ροβτινὰ, φπαπἀο [ας Ῥ]απεία εΠει Ίη {1ᾷ εκαἰταιίοπε, ὃς 19 {11- 
ο Πο σσ α1]ς Ῥ]απειῖς αίρεέχι,διο, Ετ ταπι εχἰ(ππαῦαης ε]α{πιοςἱ Τη1α- 
επῃ τὸ {αάαπι, ται Ῥίαπετα νίττατε Ἱππρταρπαίαπ) ἐπ, απ ΙΠ 

1η εκ τα]ἱ πιατετίὰ ὃς {10 (αἱ «αςἰογαη ροβτατὰ τε]εβηαιςὸ 
ο “δι «οπβατας, Ιάοἱο]αιτα οεπεἀευαπί ρετ Ῥιεςες ὃς θυΗµτις 
-μοὸ ἀεάπεί ροῇε {αρειίοαπι ΟοΓροΓίμη Ιπβιεπι]α» :; ὃς φπ]ἀετα Ἡι- 
ο Ἰαηοὰί Ἱπιαρίπες εΓξάεῦαητ εαίἀειι πάθεις γίγεδ ὃς γσάζεν ουπῃ οτε]- 






























σας 
''"ἨΗπίπιοάί Ίίαφιιε Ππιαρίπες φημὸ ας ίεί]ας Τρία αἀοταδαπι Οἶα[- 
ο] δαραίτα:, αἆ εας Ργεσςς {απάεῦαητ, εά(ηιε Ρίασατε βάεραπτ διή- 
Ἱεῃ Ἱπσεπίο,; ἃτ Οπτοτες ατ ὃς Οοπήεᾶοτες Ἱπτείπι εταηῖ Ιπά αϱῖ 
δρ ταἱίς οοἱοτῖς αιιὶ τα] Ῥίαπεια ρἵατι5 ὃς «οπρίυς εΠει, δις, 
απ ΠΠτείίπη περ]ίρεπῖες εύπιατε οὐ]ινίοπῖ ἀαμίε». Ἐϊτ λος πιοάσ 
(απ εἴῖαπι ρες Ἠετοῖπῃ Ιηνασῖπες, ηἳ {άρια ποϊανίπιας,) γεηῖτ Ιἀο[ο- 
Ἰπ Μυπάππι, πεπηρε Ρει πιαίας Αγιος ΑβΤΟΙΟΡΟΓΗΠΙ αμὶ ταα 
ία Ἱαδαπι, ὃς Ἱσπατο γυ]σο ταἱαπι πἰπη αγ]ἀο Ἠπ]ο{πιοςί 
5 Ἱπίυ[αττεραπι εἰίαυε οριγιἀεῦαπτ, {αἰίας Ρ]απείαγυπα δι Ἱπιαρί- 
τοῦ εἰς {αργα γ]τευίε ρΓΦάϊςαπάο , ὃς {παάεπάο, απὸὰ { 
εἴίηιε ἀῑςαιας Τπιαρῖπες ετὸ ΡἱασαΓεητ, ἴΠΠΙ 605 ΠΟΠ ἴΦηΕΙΗ 
΄ΠΕΠοΙογες δι οῦεῖπειε αια[Νίς πεοεβῖτατες [1α5., {εὰ ὃς ἀείοει- 
που Τπηργεο ο ὐῖ εεΓταπη 1Ιρατεπι δε {ετιῖ]επα τεάἀετεητ. Ἑτ ος 
΄ Ῥπείατεπη επι Ὁτ{]Ιταιε εοπ]αηρεπῖες Αβτοϊορί, {αεἰΠΙοχΙ ηθ- 
ν λα ἴῆα νθπεπα Ἱουηπίρης ρτορίπαδαπε, ὃς αὉ εἰ Ιπιρίσεπὰάα 
εὔγαδαπε,' εος αἆ Τάοἱοἰαϊσίαπὶ Ἠος πιοάο {εἀπςεπῖες; αἀεὸ τς 
δτε]]ς ὃς εαγαπάεία Ππιαρ]πίθας (απάεπα Ὀἱνίπαπαι ου]τσπη εχ]- 
Γεμς, Ότεαίυγας [οἶας τε[ριείεπίες, ὃς οπιπίαπα ΟγεαίοτεΠῃ περ]]- 
βει ἩἨοσφιε Περαι ππαρπᾶ εχ Ρατίε ρει Ολαἱάσουυπι Τ1Όγαπι 
τα Τη, ο ὡς ΚΜάδ «4 Ρ/αἰάβας,ϊ. ς. 1 1δεν {ρε έωγα, 1 
ουσ ἁοσεις τοῖσι Αρτίσυ]έυταπι Αβτοιορὶοὺ εχείςεῖς, ὃς «οπβεεγε 
επ Κ Τε]είπιαία 







119 ΙΠΙΦΤτοκΙίΑ Ἐξειισιτονίς Ορ Ὁ 
Τε]είαιαϊα αἁ ἀεάπσοεπάσ» Ιπιήες, δι αἆ ανειτιηοαηάας αἴηπε αὔίρεα- 
ἆας Τ.,οευβας ὃς {ες φπα/(γ]5 ποχία», «1 αἱὰς [ῶτίογειῃ τετγ; ΡΓοΥεῃ- 
τη δε γίταπα {εΠείτες Ιπβταεπάαπη γρατεπτ δὲ Ιπιρεάίτεπε. ’ 

Αάεὺ τπτ ΟΠα]άσι δαυαϊεῖεί αυαπινῖ {οἶτεπε Όειπι, επι ἵαπ]ςα 
ηος «ο]εσαπί ; {εά ἵῃ πιείαπι Ιὰοἱοἰαιτίαπι εΒΙΠ, Ῥτεςες [πας Ππιπς- 
ἀῑαιὸ αἆ Ίπιαρίπες ἀϊίρεητες, αὐίαπε πἱἱο α Ώειπι τείρεάα, πει 
Ῥτοτίας περιρεῦαπε, Ιπίεγίοτες ταητὴπι «λα[α9 τείρ]εῖεητε,. Ὁπάε 
Ἰπ ο ὃς ἵπ ρορα]ππα {παπα Π{γαεΠΙείουπι Ἠϊος ἱππ]ταητεπα ππετιτὸ {μο- 
εεπία Ώεις, απ Ρρες Ῥνορ]ετας [1ος ἂε ΠΗα/[πιοάί Ποππίρας σο- 
ασεβας εβ, φιδά Τρια ἃτ Ταρίάςς αάοίατεηῖ, δὲ Βεέχετεπι {Ε ἵγάποο. 
ατροτῖ, ἀἰσεπάο, Ίνα πε, ΠΠ ἓω εν «εξ πιεκς; ὃς ηποὰ εἰα[ᾶειι 
Τ]ραὶ Ῥατιε εχίτπετεηῖ Ίρπεπι, ὃς εκ τε]ίαιᾶ ε]ας ρατῖε οοθβρῦ κ. 
Ώευπι: 4ε Π]δ Ἱποαία οαποτϊάίαηα απετε]α:, ρεβίπιαπι ΕΟΓΙΙΠ . ἳ 
Ἰο]ατηῖαπι ἁαπιπαπάο. Ἐκ Παρταδϊάῖ οοπβατ ΟΜα]άσος ποπ αἀοτλβο 
Ίρηεπι, τς ὰ ααἱθι{άαπῃ αἱτὸ δε πἰπιϊς εεππεὸ εΓεάἰτη, Ομίά α- 
τε αἀοτανετίητ, ἀοσεῖ Ρ/ξαγεδις ἐπ Ίάε 6 Ογιάε , ὃς ἁοοετας ἵπ 
Τήνο Ὀσαπ]ϊε[!ς. . | ν.μ 

Ῥετρεταια Ίἴαφπε δε (αὐπ]οίὸ βησεραιις Οετίαπεα Ίπεες να επι 
ΟΠα]άξογαπι Δρ ὃς απορυίη Αν λκἰθνωώ πππεη {0 {ουπηᾶ ΗΥ- 
ἁππα: Ῥειίοταϊα ὃς οειὰ οδάότα ; (ο παΠ ἴπίες αιππίηας Οεητῖς τα. 
Ώεος φαὰπι Ἡοπίπες «εΓίαππεη ἔπείατ)) εἶπι Τρηῖ5 πο εΠει Ομα]- 
ἁποταπι ἀεας: { επίπι Ίρυεπι αβΠπιαΠεπί {ποτυπα , οεττὸ ποϊαίεηε 
εππι «αάανειῖοις Ιπαπίπαγε, Ποπηῖπες 1π {οίπαςε 1ρπεὰ εοπιρατεπὰο 
πες «οποείετε πτ αημᾶ εχπραεΓετης, «ὖπα αριά 9ΠΊΠΕΒ, Ιρη]οο]αι 
πείας {τ εππ1 απογίδ πιοάο ροίπετε, ααῖ Ίρπεια ὃς Αα οοπηπαξ- 
ἔετο : ΠΑΠΙ ππα]ὰ Ππιοτίε πππ]όχαπά ας εταῖ αἱ Πος {εσεται. δὶ ταβῦ ν 
Διογριϊϊ εχ υπὰ ρατίε νο]αετίπι εγίπσετε (απορυπι {παπα εΠε επ, 


εχ αἰτειὰ ραττο Οµα]άσί ποπ ορροπεῦαπι Ίρπειῃ ταπφυαπι ἀεΙΠΗ, 
. τα]επι εΠε ποπ εσἰβίπιαδαπι. Ἐτ ρτορῖει Ἰαίοε ταΠοπες, πες 
6 Ῥετίαταπα Ίρπε γετιπι εΠε ροτπειῖῖ τα]ς οεΓΤΑΠΊΕΠ. ο 

Ῥνο εχεπηρίο θαμαϊεὶεί «α]τής δτε[ίαγυπι, σοπ/α]αξατ ΑΝαἰβιλβῖἒνν 
αυ ποῖαῖ ππαπι Αταδιαι Τεδαπι «οἰαΠε ση «ΜέΗ[απιν ααπα ζὐ- 
Ἰω]ῇο ολ)ο0) 4Πεύατάη, ἃτο. οπῶ ἵπ Νοτῖς ποβεῖ αά Οἰαρ-ΒεσΙα 
εχρ]οαπτας, ατί δς πιοχ {εαπεηῖες δεεἰία γερή. Ῥ]εισαυε απτεπ] ππα- 
Ίούες δις]ἰα. ὃς Ιπβρπίογες ΑΠετϊπί Παδεῦαπτας τος Ἐερες, αα[Ις ης 
δερΠαιναἰἴατυπι ἀεῃς {εα Αβγαπῃ Ἴ23σν ἅπα-πιέίεεῦ, Ἱ. 6. Ρεζς Λεν, 
αὗ εν πα [ει [ν 4η, φποὰ {οππιρες εοἰεόχινὸ {ει οπαΠ ρ]υτα πες 
α{ατραξυς, Ῥεεμάες ππΊποίες ({ο. Όγες ὃς «αρίας) Ποίβη, Ἠας ετατ 
(ςοπβε]]αξίο 







































ας 


(αρ. 1. ὕετεκυνπ Ῥεβκακσμ. ας 
Οοπβε]αίο Ηία αἴια ὰ Οερμεο βιπίορυπι Έερε ἀειοπιπαία ε]ήίγε 
"Ῥαϊςία φπᾶ εχ Οπεπία [ίσα (επῖςηι(ᾶ,αβ, Ν Λ4!, 1.ε. Ῥα/[οτ,δε κξ 
σαπαη, 1.ε. Ρεενάε, 1: εἴἶαια Οἶπρ-Βερο γοςαηίης νά) ολ] 
δεεῖα ά παμι Αταβίρις ὃς ας ρα[ζοΓα]ειι ΥΙΙΑΠΙ ασεπης ὃς 1 
ερεητίοις, ΡτοπΙπ1 εΓαῖ ἵητες Ῥοσπάςς ὃς 5τε]]ας οοἱ]ατίοπεῃ] 1π- 

ετε ὃς Ίπὰε τεὶ ραβοτα[ί αοοοπηπιοάατα ἨΝοπιίπα Πε[[1ς ἵπιροπετε : 
α{εγεῖπι εἶιῃ αὉ εατυπάειη Ιπβπεητίὰ οεπ{ετείΗ ρεπάετε {ετηΠταῖς 
ἕς {ατιτ οπιε!. ΟµΙοηιἆ επἰπι γε ρτοάε({ε γεὶ πιπ]τὴπῃ οΡείε ρι- 
ωραίας, Ἰὰ ἃς Ἀωππεη οἰεραμῖ ὃς φπογί5 πιοάο Ρίασατε βυάεῦαπίι 
Ασαπι Ιάοἱο]αμ. Ἠαης ἴταηιε ρεσυανῖαπα (οπβε[]αίοπεπι δι Ρες- 
-ἅσπι βσυνας {0 ριορι]ο Ρ]απετὰ εβιέτας «οἰευαπε: παπι Ρτῶτετ δτε]- 
15 Τρία», Ἠαυεραπε εἴἰαη αμ. [α0 εἶς {αόας απ εΠεητ Ποιιπί- 
ᾳ5 ῥτορίοτε»: ππάς ρτοραδ]]ε φυὸά εα (οπβε]]ατίο αι; θερ]ιατναϊ- 
τς παπιπιέιειῦ, Ξιάοπιῖ α1ῖο ποιηῖπε γοσαία {με Ιω ών εγὸ(ό, 
-ᾱ ης. ποωών «4{/ρΙαγὰ,].ε. 6ΤεΝ, ὃς ἵπ Ίος Ιοσο Ριδΐϊιςο Ιάαμς 
οἶαπι Περί «γε, Ὄγερει. Αά Πππς Ίοσμαι ΚΙπιςΠῖ ποταῖ, «{/0- 
Τ0ἱ {) γε ΠΟΠΙΕΤ {πιασ {πι Ου Γογ για ηι ῥαὐ επίωπ, αυᾶ» {5]]. τε]ε(- 
πας ΠΠῦ 1]ο θγάετε (ὃς {0 Ρ]απετὰ οιί {αυ]εθα {πε Οτεσες,) 
ζ] 35, ρτο ἀεϊταιίρας «οἰεῦαπι 5ἱάοπί1 ὃς ΡΗΗ](βα1, (46. οἵηπες [αμόξίπι 
το ππο Νυπιῖπε, ) επι [η βπεπα ας υὈετίοζεια ἵα Οπερίρς {15 {ορ- 
ΠΠεαΙΙοπεπΙ ας ταίοπε ῥίοςῦτατε ροβεπτ. ες πίτα εβ αε ἁί- 

ο ετεηΙὰ Νοπιϊπίς ε]αίάεπι Ναπιϊπ]ςαρά γαγ]α Οεπίες, πε {ο, Ιάειπα 
ο ορε παπιπέ]εςῦ ὃς «4/01εγδεῦ απ «{ῄαγέε : εὖπι εοἀεπι πιοὰο Απι- 




















ΠΠοΠΙΓΑΓΙΠΙ ο νως- έΦεπιδ[ῷ {ει ϐμἱεν βατ Ἐκνοπίίαγαπι 319Γ3Υ3 
Βεε]-κελώῦ, Πού: Μη[εΦΥ ή Αγεττυποῦ», ὰ [αάατῖς ρεΓ οοπίοπΙρῖΠι 
νὰ οσᾶει Φ1Ιὸν3 Βεε]-κεὐά!, Ποπιύπια (βεγεογμ. Ἐται πειηρε πιββη5 
ο ου]άσπι με πιεία] έως τε]ε[πιαἰοὸ «οπ{εόχαφαρίο (εππροτε, {αἵ]. {αν 
| Βυβο α[ρεότι ]ουϊς απτ Ρίαπεια επὶ (αδίαπι Λάμ[εα, ὃτεχ αριὰ πηα- 
Ὅο τοὰ, εσπι Ῥτεςιοιφ ὃς ριορτίο 50ΗΗΤΗ, δις. Ισίτας αβµά βορμίωπι τᾶ 
ρηπό/ο ὃς ε]η/πιοάΙ αἱἱος, Ίνουςε Τεἱείηα Ππῖτ Ἰάσπι αποά αριὰ ΟΤ- 
σου σεὺς Ἅπομιος Ἰωρίεεν '1ΜΓεαγωπι-αὐαξογ, ρτουϊ ΠΠ οπηπες Εμ]τὸ 
οιεάεῦαπι, Ομὺά ᾖ σας αφπαπάρο που αὐίρεῦας, επ ἁαηάα ορετα 
1 Ῥτεοίρας, ἃ θπια, ὃς Πδατιοβίδας ὃς αἱ ο γεπιοπ]] πιε[1ὴς 
"ῬίαωτειυΓ. 
-ἀπαριπππιφύοφπε ουἶεα Πη{απηῖς εταῖ ἴουμς ΟΥ515, πί εἴἶαπι Αίά- 
. αὐῖ οοἰεραπε «ο! αἱ 1.418 ὃς ς 5 ὐ] 4) Όλγα, δις. Ἐτ {απὸ ρΓοΙχιπι 
'οιππία Αιάδαπι Ἰάοἷα εΠΠΠεΓαΓε. Ἐοθ απίοπι αἲ ο 
Όν Β 4 


τ12 Ἡιςετοκτα ἘξβιΙτσοιονΙςθ 


γεώ. ας {ας ἵπ Εδιο λάα[ 1 Λάανιδὰ Ῥετβοὸ ἀε[οήμαμτως, }. 





/νάπ. Ἠϊπς γεμίυπι Αιῤηη Βαΐα[οἡ, Εκει Ιάο]α ( Ἰπφπὶι ἀῑέχις Αι 


τος) ὃὶ φμόμ(αίαπι εεη/ ΕΜΜΥ ε[[ε εα φως «4γαὐιύε ἀἰδία {ωηὲ «ον» Υαρδεή, 


κ. 
λ4- 
Βααεδ- 
ών" 
. 
--/ 
|... 
1” 













Αιαδία Ι4οἷα ἵεπ]ρους Λία, απὶ {αἱ ριαἁἰσαγ]ε Ὁς τα]ζμπα επ]εαπα Σς 
Ππαπεγεηι, {ο, ουἶαπα τὸ ο) Ἠοάά, ὃς εἰ Φομά, ὃς «νὰ γαδο ῇ 
ὃς «δη. γάομά (νεἰ γορομε) ὃς γύομά,) ἃ γω» είν. Ἰ]ογαπι αΠξΘῃ 
ΤΕΙΠΡΟΓΙΜΗ δασετάοίε (πος ουβαητο ΡριΦςοπίο Χο ,) ἀϊκετιπε 
μ.ὰφ)] ὀθλος ωλλό πε γε μέδε εμέ «εγώ υε[ίγογµπη, (ἳ]. ο 
Γή α αἱ { Ιπασῖτ Οοππεπταϊου Ῥενβευς, ) εται ἵη βριτὰ Εοππἡ, ὃς 
Φδοινά Ιπ βουτὰ ΛΜ Πεγή, ὃς Ὑασάεη π β8Ρ. Γεοπίν, ὃς Υσός ἵπ αρ. Ἐσμε, 
ὃς Νε[Γ ἵπ Βρ. }ωγέ. Αγαῦες απἴείη νΙάεπεας [πας {οτηνας εἰ 
ες αρρε]ατίγῖ Ἱοταπα Δνουιίπαπη βρηϊβσατίιου]δις. Ὠείπάε ἀῑσας 
Οοσπςῃ-- 


Ορ. γψετεκυΜ ῬΕΚδΑκσΝΜ, ο ταδα 
Θομηπιεπίαίοι 44 4ἱε, ϱἳ οἱ ον κξ ανο ο 3 ον) ἰ------λν 
δν ο) ον ΦάΚάλο ρ5ςΓοἶάσε] οἱ ῶλη µο)” κΕΞοδορ με ο) 
ϱ)29 οδθφοδς. η σθαδν ο άδθίιν Έλα ὅχιω «9- ) Ἡν ολ] 
Ἠοών ο) οὖν) οὐκ) ω λ ο ολο ὦ ολ ω] οβλωΑ» ο») 
ον ο) «ὐ- ἄ-ωμα Ἰο οὐ: ο) ὦ)δ-2 σε γωήβε ἡπεν 4άσηι 8 
Μοαῦ, ({1ῤεΥ αμ δια Ρας, ) Ποπ «ωήνγις ῥίΟΥΗΗ ὉἶΤ ΟΤΙ ἐπ μίδις 
{εηι ΓΠ{εργα 1η ᾖαὔπεγωπε Λοπίπε: ἓδ ῥο[ εΟΓΗήν ΝΕ, εἰς Γεεεγώέ 
πιασίπει Ἰέρπεαε 5) Ἰαῤιάεας φα; υεπεγαέ [μη 66 ΟἨ1ε. {η ϱΟΥΙΗ 
μα [μέγε. Έβρο Π{ωνίωπ, Πέαδοίιώ πια]εαἰδίων ἠ[ία νι 
ανα ὑίδις εογ µε ο/η ῥγαεερἠ. Ἐν ἀείπ (ρετριζοτῃ- 
πεητατοι)Ποπιίπες Τεϊρὴς Λεπέ κ εἰὐ οοἴπεγαητ Γαία ἵεπιροτε ἀγπαβία 
κος] 4ἰσ[έπάα!, δι δοπρά' εοἰεῦαται ἵα Τεδα Εοάβει!, δι Υασῶηῦ 
(τα Πετις Τηαεῖς εΠρεῦατυς ὰ Βεπέ «44ρ) δι Βεπὲ Μονά, δι Υαῦζς 
η Ἡιρροάτοιπο της Εἰαπιαάδη, ὃς εί εται ΠΏπιεη Αταδαπι 
ης 5ὖ ἓι ς) οἱς ]. «121 ἠπροίαγωπι 7 αἰίἠ «ἰὲ /(4ρ), τεξτὲ Ἱερε- 
πα[ὁ οχαίαίσπι. Αἰζαυτεια Βεϊάλν!, Λίε[γ ενα Ιάοἱωηιτῆς Εέπ/γαγ 
Ὦ Αταῦιὰ {ε]ος. Άίαπε αππάε «οπβατ, ἀπὸ Ἀ/αμάε εται Ἰάο]απι 
“Πρι υπη Ποαβείαγωη δι (Ῥογααίαγαγι Ιπῖες Μεοσαιι ὃς Μεάίπαπα, 
19 επἴαπι Ὑαρήιή δι Ὑπῶκ. Αι 4141 α τετὸ πιει], οοἱερατυς ἵπ 
οσα, πὈί ε[ἶαπῃ 4 Ἴ)α. 
Τη ΤπὰΙὰ ρα εειπιπίας δίαιτα αἆ το απε Ρἱητίαπι ου Ι{ΟΓΏΠὰ 
-'απτπάίπεπι, ὃ γαρίρης εχοῖ[α: ποπ απῖεπι ρατί «η ἀἆμαδις {πρεΓίο- 
ης ατιο εἸρροταια. Ἰα Ῥετίασαπι Τά 0γίς ππεπιοταπ[ῦς «)--ᾱ- ὁν ὅ-ν 
Ἁωγο) 65 Ελαπα! ΡαΡαποτΙπῃ Τἀοἷα ἆπο, οαπδ; πιαπὸ τἶἆετς ὃς γείρετε 
Ίετε [οἶεραπτ, οί Ίσα (αουἱαπτάς Οεηία]ες, | 
επΠπεῃς Α]εχ. 1 Φιτοπιαί(Ώπι, Ἐισὶδετων Ἰνδῶν οἱ Εώτια πειθόκδµοι πα- 
λέλμασν, δµηέ εκ Γπαί φμἱ Ῥμέία ῥγσεερεῷ οὐ{εφκωπέωγ, ϱμεπι οὗ 
αυ εα Ες ελεε [επ /ίανη μὲ Ίλεωση οομπέ. (]επιεπς {ς. εεάεῦαῖ Βωτίαπι 
πηπε Ῥταςλιπαπυπι απεπάαπι 1π δαπόζογιπι εαἰα]οριη αὖ εἶφ τεία- 
Ὅτυῃ, 51 {οτιὸ ρατςμίατεπι αἴφιεπι ἀεβιπέχαπι {10 εο ποπηῖπε «ο- 
πι, ουσ ειΠῃ ἁοπαταπτ ποπηίπε Βὰέε, ἱπὰε (αά αμα γίάετυν, αι]α 
σαὰ Ῥειβςὰ «» Βὴέ Πραϊβεαϊ Ιάοἱαπα 1η ΡεπεΓε, οαὐοά Α1αδες {π 
Ἱσαιῃ Ἡπρυαπι αΠυππεπίες, Π]]αά πιυτάτυηί {πο Βἰαά, εοἀεια {εηία. 
Έτ εἶὖπῃ Ἱπάοτυπῃ Ἡπρυα οοπιπηηῖς αἀπι]βα Ἰαῦεαί πιυἶτα Ῥετ[ςα, Ἱπάε 
δε Ἠος Ποπιεη αἁ Γπάον ῥίοραραταπῃ : ὃχ Ιάοίαπη ααοά {π Ιπ(α]ᾶ δείὰα 
ου ϱεγίον «οτε, εοάςπι ποιπίπε ραιἀεῖτ. Ἐτ Ἱήπο (ααοά Ίμεες Μ41- 


ο ρς.. Β. 3 έργα 
























έτει 
ος», ἡ 
να» 








6αρ.5. ΨετεκύυνΝ ΡΕΠΕΛΛύΜ. 115 
εήαπέωγ, Ἠοί. ΧΙ... Εἰέως ῥοπεύαξωγ απέο οἱεεύωπη, φιὲ ἐς 
Γαβῥοβεο Γμεεεπαεὐαίωτ, ἀἴοπες ἠρηίθ ᾖεγεε ἐπίαν μεν. μπε δα γέ- 
Γεα]έ αεεερέωη ἑπίαπέεπι εαηεπείύς [0] πιαπέύε ἐπαεύαπε; ας πε ῥα- 
πετ ε]ιἰαίέυηι ας εἰαηποτεπι ῥηεγὲ απάγε, {γηβαπα ῥη/{αὔαμὲ αἰδία Ὁ'Όγι 
ἴπα, πε 68 σεν ἁξίως εί Πρι Γορµετ, απ {αρτὰ ρᾳρ. 29, εχ Ῥ]- 

ποϊανΙπωνς, ΑΠηπαπάο τταάποἑραπτ ΕΙΙος Ρε ἴσπεπι, απο ὰ 
ἴουί ἀῑνετίαπῃ. 
'Λάοίεεῦ (ας νιάτα ) Παῦεης 7 Ταδεγπασυ]α, εχίτα 1]]α εοἱἱοσαδατας, 
οἶπα Ίάεια Γπάινιάσαπι 1 πηρα] οοἱ]οσατῖί ποπ ροΏεῖ, 9εὰ αυ; Ἱαῦε- 
Ῥαπι παπι (αητῖιπι Ταυειπασυίαπα {ει δασεΙ{ή 1, οοἱ]οςαδαητυς 1ΠΙΤΑ 
α]αά ποσα 1η Ταρυτίο]ο. δίς ππεπΊοτατας ΄Γαδετπας]απη ἀεὶ νεβιῖ 
3 η, απὶ οἶγκξ» Κείνδη, 1. ε. δαΜγηώ: Οἱ 1π γετβοπε Οταςὰ 
{ασαίι εναπ]άὰ ραττε Ἱτετα; 3, Ἱερεπάο [11 Άεναη,) ρει Λάεηι Ἐρεῃ- 
τπείουιη Ἱερίτις Ῥέμφαν. 
"Ὀιάυς θαὈαΙ{ππΙδ Πο (απτῦπα ρεί ΟΓΙεΠίεΠΙ, {εὰ δτ ρε Οςεἰἀεπίεπι 
οὑτιπαϊβε ἑοπβας, «ὖπι γεῖενες (επῖε» Ευίορφα., ({ο, Τευτοπες, Οεἵ- 
ππαηί, δυεςῖ, ΟοτΠ!, Ὠαπ!, ὃτς,) Ῥ]απείας ετῖαπῃ οοἱηετίηῖ, δΙΑτάας εἰ 
επρεπάο, αἱ τεβαυτυς ἵαπη, Απηυμιις Μοπαπιεπία ομιπία, ϱΠὰπη 
Ἴιες δερείαη αἆ Ποάτείπαπα υίοσε ἀῑεπι ὰ Ῥ]απεταίαπι Περεπηᾷ 
ῥυτογιά ἀεποπιίπαιι; απ πιο αὖ ββργριϊϊ ἀείιπιρτα, Ἠπ]ις τεῖ 
απεπηηῖτ Ὀίου ΟµΠα5, δι εχ εο Χϊρ]ητπς 1π Ερίς, Ὀ]οπίς ΟΥ. Τα1. Ρ. 
«αλ: αὐ ογρεν ϱγο(εζωνη εί μὲ Πες (εεωπάνηη 7 Ρίαπείας Πποπηέπεπέµγ. 
-"' Ῥ]σπείαγαπι ογάο {ες. 4βργρείου, ε[ δσίμγμις, Ἱωβέεν, αγ, δοί, 772- 
σης, Μάεγευγίης, Ίωπα. δες. ῥωμε ογαίπει { Εογας Ρἱεὶ ΛΝοδή/ζηε γε- 
εεη[μεγ, περεγίε ῥγέπιαπι Ι)εί ολιάσηε, δοἰ{ ἐγιῤωὶ, Ίων ἐπ εἰ[αεπι 
-π- Ποτό {ωργσαιδ]ά γαξίοπε ῥετρες, Ίναπα ῥτίπιαπι ΕΙογανι Πες Εεγηὰ 
'. Πας εί νεία ταίο εἰς Ὠίετάπι ἀεποππ]πατίο ποη {εηια- 
τας ἀἰθυπη Ρἱαπείαγαπα οτάἵποπῃ, ο πῖ {Επιρε ἱπτεγγυπηρί νἰάεται, ἃς 
πας Ῥίαπεια {επιρει Ιπιεγπηττῖ, «ἳμιὰ ὈΙε 8ος αἲ ἀῑεπι Τ απ δε 
ἀείπάε αἱ ἀῑεπι Ματεῖς τταπβ]Ίαεης, 8εὰ οπ]α {οττὸ ποῦ οπιπίθις 1 
Ῥίοπήρια Πε Ίος Ιητε[ίρετο , {εαπεηίε εχειπρ]ο Παβιαδιευς. Ῥις- 
αηπτοπάυπι γετὸ εβ;, ᾳπὸά φυαπάο απἀ]ταςᾖογα [ερείπια, πποχ ἀεβεπιις 
εσείε, Ε[ξ [ανι ῥογα οὗέανα, {εἶ]. (οοπῖτα απλπι γα]ρὸ ογεάἰεαγ ὃς Γεριία- 
ο τυς)ιπτε]1ρί ἀεῦει οἔζανα ῥογα ἐπεῤοαία; παπα {ερτϊηιᾶ Ίαπα οοπηρ]ειᾷ δχ α- 
-υιθευης Ιπεῖρίτοέκαναι πα ετίαπ] οοπηρ]ετα ὃτ βπίτα ετἰτ απαπιρι πιῦ πα 
“εκ Ηοτο]ορβίο απά]τα {πειἹτ Ἠοἵα ποΏᾶ: ΠαΙῃ {οπαπῖς Ἡοτο]ορίο, τππο 
Ίεπγρει ΑπΙταν Ἠοτα ους εοἀεΠῃ πιοπιεηῖο {οπατυς. Ἑτ {οπατὰ Νο- 
ὰ, Ρροβ {επ οίαπη, εὐπη ἀῑσίπινς, Εῇ [απι πιεάία ἀεείπια: ο. ]40α 
ο μα. εἰαρία 



























136 ΗΙΟΤΟΚΙΑ ἘΕΠΙαΙΟΝ1 «Ορ. 

εἰαρία εβ Ἠοτα ποπα ἀἰπ]άίπι, δε τεβαι α [πιά Γἐπσέμηι ᾖογι /σωε 
αᾱ Πεείπιαγι: ΠΟΠ απἴεπῃ ἵπης εταῖ Π{πηαίμππ Εογαβο[ Πεούπιαρη, 
γυ]σὸ οΓεβίτας ὃς ὰ ποβιαὔρα γαὶρὸ Ρεγρεταιη Ἱπτε]ρίταν. Ηίὶς 


... 


Ρισιπ]βῖ , ὃς τεᾶὸ βατατο Ἡοταταιαῃ ἵπ οοπιπιπηί {εΓΠΙΟΠΕ Τπὶείο 
ὃς Είπε, Ῥοπεπ]η Ἐχοπηρίαη, αιὸά {εἰ]. ἀῑο δααγηὶ Ἱοτὰ οέχανᾶ - 
Φατυἵπς {πρροπαίας τα ἱπήεγίοτα Ίηβπετε, φπβ Ίτπηιε αὖ Αβιοϊοσίς 
γοσατις {Ίογα δαμωγπὲ: δὲ ρετοεπβτῖο 7 Ῥἱαπετίς, (απᾶ Ἠοτὰ Πας] 
αττηοτὰι) Ηουα Φατασπ! εἰς τησίας τεγτῖα ροβῖ πιεγιάϊεπη; ὃς τατ(ς ἆς- 
εἴπια γείρετπα: ὃς ἀείπάε τετιία ποάητπα ; ὃς τυτ[ας ἀεείπια πια» 
ταίπα:. ὃς Πο ἀείποερ ΠΙπεΓαπάο, Ροβ Ππσα]α» {ερίεπας Ἰογας, εἶαβ 
τιοες τεάειηι. Όιαπι απἴεπῃ {ες. Ίναῃς οεπ{αΙη πΙηεΓαπιης, 9ο ν- 
«ες γεπίυπῖ {εφπεητίς ἀῑδί Ποτὰ οόχανᾶ πιαταπὰ, φαί Ι4εὸ ἀῑσίτας 
Ρὲε; δοίἠ, Ἐϊ, Π ΡεΙρίπΊΠ8 ου πποάο πππετατε , τετοί ἀῑεὶ Πουᾶ 
οέχανὰ νεπἰεπῖ νίοε» Τυπα, απ ἴίαηιε ἀῑε γοςαίης Ρέες μπα, Ἐν 
ελάεπι τατῖουε γεΠαποΓΗή Ῥ]απείαταπι ποπιῖπα Ὀϊερις ΠΟἱ- ργορεῖίς. 
Ἱπιροβία {πότε: οὐΙα ΠεΠΊρε ἴα]ΐ Ῥίαπετα οεπίεῖατ ρεου]ίανεπα 1π- 
Βακυπι επίίενο δε οπιπ]α.Έεσετο {πἱ ἀῑεῖ Ἱιογὰ α τὰ, νε {οχι 
Ώνε {εριιπιᾶ βνε ρου οέανᾶ : ὃς Πο αψἀγί οέζανὰ ἀείποςρς ουᾶ. 
Ει {ες, Ίπης τἰεαπ Αβτοϊοςί ἵπ Ὁπαβιοπίρας Ποταῖϊ {επιρει ἁἷ- 
ευπῖ, Ἠας εβ ἨΗοία δατησΠ, γε ]ονΐ, Ματεῖς, ας ου]α(γ]ς ταπάεπα 
Ῥ]απεῖια ; «ΠοΓΙΠΙ γῖσες ( ρετοεπβτίς τοῖς 7 } οχανᾶ, ἀειπάε Ἰιοιὰ τξ- 
ἀειπς, Ιάᾳπε Ρε τοἵπὴ δερείπιαπα, Μεηῄς, δι Αππι εἰτοιίταπι: ὃς 
Πο ἀείποερς 1 ΦΙΕΓΠΙΠΗ, δαργααἰέτα 4ε Εἴογατωπι Ἰπ]τίο ὃς βπε, {πηταᾶ 
ἀπππραεπάαπη Ἱπῖει εοπιρΙταξΙοΠειη νη]ραδειπ ὃς εοπιρυταξίοπεπι Α- 
Ετοϊορογαπαι. Ὑπρὸ επίπι ριίαπιΗ5, απὸδά αααπἀάο εχ Ἡοτο]ορίο αι. 
ἁῑτα ε[ῖ αἴἴαιια Ίογα, εα τππς ἰπεμοαταγ: εκ. ϱτ. αμάἰτὰ ρηηνᾶ, ρυζα ης 
εΠε Ιαϊάππ Που ρείητα:, απ ἀπνατο οεπίεταγ ἆοπες απάίατις {6ο 
ἀπ; δς [ο ἀείπσερς., Ὁ) {15 απτεπι αρυά Αβτο]ορος ε[ ρἱαπὸ εοπῖγα- 
ες, {ο. ας ααθ/τὰ αΏφυὰ Ιογᾶ, σα ταπ1 εεπ{εατς Επζα: ΠαΙη εχ Ηοτο]ο- 
ρῖο αι(τὰ ρεἰπ)ᾶ ἔπης γερΏταητ ΕΠΙ] Ποταπη ΡΠΙΠΦΠΗ ὃς εοά πα ΠΙΟΠΥΕΠ:. 
το έπῃς βαἴίπ Ἰπς]ιοατί ποταπα {εοπάαπι.Ἑτ ρο[εεὰ αιιἀιτᾶ (εουπάἂ,εαας 
αι Επ] τῇ, ὃς εοάεπῃ πποππεπῖο ΙΠε]ιοατὶ Ἡογαίη τεγίαπα. Έτ Πο ἀείποερθ. 
Ηυ]ας 6αριής {αρ]εέχαπι Ίος πιοάο Ίτα Ὀγενίτει (γιηκ]πιας ὃς ραῦ- 
οἶὴς τΓαέχανίπηας, εὖπι ργαῖει Ίσοριπι εἴαῖ ὰε Οεπ παπι Εεἰίρίοπε 
οουϊαΏὴς ὃς ργοΙἰχιήδαρεγε, Ιπβπιταπι ΕΠει τείφσαπη εοτυπι Ἰάοῖο- 
Ιατγίαπα ρετ{εῳῇ, απιοὰ ἱπτεσευπα ΤήΌγαπα ροβαίατετ : Ιἀεόαπε {αρες- 
{εἀςπάσι ἀπαχ], ν η 
ο... 


πο πα Ὕῃ ο ἁ μμ. -- -- ων. αμ. 






























.. ΨΕΤΕΚύΝΜ ΡΕΝΦΑΚύΝΜ. 1.) 


τος πχ βνης μον 
ὁτορφ σα) . Ρε Ββ/αγκν εκβοά για, Ιουν] Ον Ιςμὴ. 


ν, εφ ή ' ἑ 
ο απ ειαπεφπαίμος Ἐλεπιεπίοσαπι Οὐ/χοάςς ὃς Ουταίοχες: ππάς 
ὰ ΟΓῶςῖ ὃς αἰίς ρεγροίαπῃ γοσαητυς ζω έογει Εἰεπιοπέοτωπε, Ωπἱ 
το οἴπηε ταρτὴαι Εκεμίίογεν. Οἶι επίπι Ἑ]επιεπία εΠεπι ρείπια οηπ- 
4 Ἱ---- δεπη]πα, α]α Ιπ Ἠοποις Παρεαπε , ὃς εο ΠοΙιῖπε 1 
ο απιινᾶ [αᾶ ρυγίτατε «οπίρένατε Επάεῦαης, ος πιοάο Αδιεπι Ι{ ο- 
 ω ὰ {ορτοτίδις (4 παπτσ εΠετ ροβιο/]ε) Ππππεπα {θγνα- 
εηῖ : δι ρτορίες οβιοιοίαπι 1]]αιπ ἀϊσπαίίοπεπι ὃς τεγετεη{Ιαιη, Ἡθ- 
{πο πιοτε «ο» τερΓα{εηῖαῖ , φπα «4έγερ ΠαὈυιῖεπι ειπα, 
ο μι λοηπίς) εαν έγταπε, Τουεπη. μα νψη Εντ Τευταπι {εΓγατεμῖ 
ἕ .ΠΙΟΓΤΠΟς {105 πο Ἠπαθαης, {εά. Ανίοας ὃς Εετῖς νοταπἀος. ὃς 
- ἀπ εοζυι γἱ{οετῖριης {ερε[ιοπάος τελἰπηπεῦαπε, Ἡξ Ίος πιοάο ββετο-. 
τας ἔοριος, αἱ ἂς Ις {ωρτὰ ἀῑχίπιης. Οπιπία Ίταοιε Ελεπιεητα {ευ 
| Ὅνατε Ρυτα, εἴαῖ πῃαρας Ῥιειαῖ Ορη5, ὃς ἴαπι - Μυπάο φυᾶπι 
ν 1-βετο πΙςΓΙΤΟΓΊΗΠΗ : παπα παχιπιὸ αὐάιί εταπῖ ρυγιίαΓί, ΟΙΠΠΕΠΙ 
-ἀπιηναπάιειι βιρίεηίες ὃς ργοςἱ Γοςηίς, λμ φαν 4ΗΓΘΙΠΗ σΏ ΓΑΠ 
ὧν σα εηάεραπί 1η Ίρπεηι ὃς Αηυαπη, πιροΐεφ τα: εβεπῖ οοη(απ πα 1οΏί 
- ππαχιηὸ ουποχία, Οταῶοί ἵβαπι ουΓαΠα ὃς οἰνί]επα τενεγείίαπῃ Υο” 
| τα ον αυψμω ὃς πα ίτα. {α]ία. οἱ Ἱπιρυίαης, δις ΄ῬτοςορίΏ᾽ 10, 
119. ον οἷεις ἵῃ «4γάαδίραπῳ εβε Μέγα πυρᾶο ---ὂ σέθοντι Πέρσαι 
-Φιῶν μάλυσ ὸ 101 {σπενη ΓπεΚΜΗΠΣέωηη Γουεπίου Μαρί, εῶηι αἰία Φαργα ῥτο- 
ο εωταπε ο, έωηη µαντέίω ἐς τῶν πραγμάτων τὼ µέγισα χρῶνταίν κε. ἐπ 
ς ργαυ ΙΓ ΠΙΟ ΕΙ. γεύνο μή Ογαεμίωηι εοη/(ε/ωη!, δίο ετίαπι Αραϊ]ιίας, 
ο αἲς ας ἐς τῶν ἐσεμένων πέρκ ἀναπυν ανό]αι, εξ Γέωγο γεύμα {εἱ- 
ὡ-- ἑαύα) (εὰ βἀες {τ ρεπεθ αμίοτες,. εἶπα ἴαἱα αιὶά αἰππάε Πο 
οόπίτει Ει αριιά Ηετοάοίιυπα ἀῑείτυς Πθατπα {αΙδε π]ασῖ, Χετκει ἐπ 
σγσείαη αν», εν αωγεᾷ ϱ)αἰά ἠἐύαυιε πιατί : 5 ῥο(εὰ Ρήήαίαηι 
τα 4 71αγε, ωπὰ ή «4οίπαεε Ῥεγ/βεο. ος {οιτὸ Ιπίες Ηετοάοτί 
ππεπάαεία πυεταπό σπα , ος τε]ο αοπῖο γιο]επτίαπι {αοεγεῖ {αοΓο 
Ἐεππεητο. . Ἠειοά, εἴἰαΠΗ Ρ. 477, παταῖ 4ς Χειχίς εχετεῖτι ο] {6- 
οετυηταριὰ 5γπποπεπι Βανίαπη, εμὰ λάασέ πια ζ[αεἰς Εφκὴς εαπαἰαή {ἐ- 
.ς. οιαἰίὲς εμίαηι (καπιβ{ωγ1 ΣΙ; πιεα(εαγηεν 13 1Η [μυζν {αξξη.Ατ ὨΙοΡ- 
1αέτας τείοτς, εμέ τει ἠΜαρογωπι {εγέῤ[ετωπε, Εεγοβοίεπη Τε[ε((ωηέ: 
ον... ς 






- 
- - 


πες 






















98 ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘἈξεια]ονίς Ο1ρι 
πες επί ΧΕΓΝΕΙΗ ἐεία ὑπ Φδοίεπι Ἴεοί[[ε, Ίες ερπιβεάε {πι πιαγὲ επι ββες 
Ππογωση πέγκπιῳωε άαρ! Ίλεωνη εῇ]ε αγὐ(ἑγαπέωγ. ΜΙτου αιἰὰ πηα]ὶ ἨΗο-. 
χοάστο {εοοτῖτ Χειχεδ!ι Ὠο]επάππι φπὸά αποϊφπἱβ λα Φοιµριοι αάάΙ- 
εις Ειοῖτ πιεηάαςΙῖς ! Ῥ]ταυςηας Ἱπιερεη Τε λαπη οομίτα εἶμς 
πηοπάασία {ο1ρΠϊ ἵπ Πο Ρεπεία; 9 επη Πε οπιπὶ Ρεπετε {ο]ρίειαῖ, 
1π οτα (αι ΓοπιΙΠ] εχοτεν] Τετ. Το]. ΟΠτΥίοΠ. Γοῦ1ο χ, Ρ. 67, εοἠς 
ηιοὰο εταῖ 4ε Ῥειβς, Θεὸς παρα τοῖς Πέρσαις νοµήζΏ]ρ τὸ πυρ, Θτιµώση αὐεὴ 
μετὰ πολλᾶς Θεραπείοι οἱ βάρθαροι οἱ τὴν χῶραν ὁκόνίω ὀικῶντις ἔτι καινό, δυἰ- 
ἀαδ,: οἱ Πόρσωι τὸ Πῦρ ὡς Θεὺν ἐτέζωτο, ΦΙΓΑΡΟ αῑῑ, τῷ πυρλὰ τῷ ὕδατι Θύκαι, 
Έτ δοειαῖε αἲτ, Άερει εν οἰκῷ τινιτὸ ἃ ηνεκὲς πρ αζοσκυνώ. Ἠδο οιηπία 
ὃς ει/πιοβἱ αἰία αριὰ Άιτούες οχιαητία, πιουβσαηϊ, ταἶθιη (Πε σχίς- 
τος οπημίσα νυ]ρὸ νεοερίαπη ορἰΠίοΏεΠῃ ; 14Η ἵαππεπ ερο αμάα- 
«ει δι ρετεπιριοιιὸ αΠετο {αιβε νυἱρατειη εΓΓοΓεΠῃ. Ἐτ (α1οὰ ρο- 
{ἱυ9 αἆ ριαεεά. «αρ. Ρρεείππεταῖ, ) Τωβήπης αἲτ αυὸδά Φοίεπι εβε πω 
Ῥειωῃ Ῥετ/α εγεάωμ!. Ἐτ διταῦο Χ], Θὺν δὲ ἥλιον µόνον ἡγάνπῳ, τώτῳ δὲ 
ἱπποθυῖσ, ΆῬοπε Ώεις, οπαηία {υηῖ πας πιεηάαεῖα! Ομ ἵαπιες πο 
-νβερολλμοίν κ πἱΠ Ῥετίαγυπῃ τες πιε]ίοτε αιτοτίτατε πογΙΠεπιας. 
Ἠας Ίταφῦε {υπε Ππροββοι]ία ὃς αὈίυτάα: ΠΑΠΗ ζω: υεγὸ [)εωηι οὲο εοτᾶε 
6 απέπιο εοἱωη, ΠΟ ῥοωΠῇ ζμιάοή αἰιιὰ εοἶεγε εμέ ἀιοίπο: «{εά Ῥεγ- 
Γ υγὸ εδ/ωηὲ Βειοη, {άεόφαδνιοπῤοίεί ε[}ε οετωῃ φιὸ εοἶαπέ φώάοῖε 
αμα οω]έω ἀοίπο. Ἱττερυίατε φπ]άςπι εἴαῖ ἵπ Χειχε ἀείοάετε γῖνος 
αραιά Ἰουεπι υἷας Εάοποχωπη, (1 γεταπι βαετῖς, ) εὖπι Ίος πιοάο τε . 
Ἰπουϊπατείατ, ες Ποίημα εταῖ εο ποάο Αθ Παπ Ἱπασίματε, πι Ἔα- 
εἴεαν το Αππαϊιοας Τή0. 6, ἆς Τιϊάαίε Αγπεπογαήῃ Ἐερετείειι, Τι- 
ἠθαίεπι εὖπν γιάετες Πτε]απα «απι οορίἰ5αἆ αἰτεταπι Ἑαρ]ταεϊς α- 
Ραια εοπββεπίεΠ!, ῥἱαραιάο αΑπιπὶ Ἐφκαπι αάογπαβε, ρτοίρετί εεαπίρτεί- 
{5 σαιήᾶ, Πος 1ΠπᾳΌαΠα πο εται 6, σὗπα ε]αίάειπ Γιάν εαα- 
τε]α αὖ Ιποιἱπαιίοπο Ααπα ραΐεαῖεχ εο ποσά ποτατ ῬΗπίας ΠΟ. ΧΧΧ. 
επ, Τιγὴάσέε; Λάαρις, αά ΛεγΟπεπι νεπέεπε, πανίραγε ποἰωίε, φµ ε- 
ῥεγε {ῃ πιαγία, αἰέ[φμε ΠΙΟΥΓαᾖέωπη πεεε [Για ξέύτι νιοίαγε Παίωταπι επ, 
{4 Λ0Λ ῥηαυέϱ.Ἰἀεόφυε ρταἀἰότα 1]]α εγαηῖ {α[ία, οὖπα εοπῖταία ἀεεο- 
4 επι Ποπιίπς ποη ρου εΠε πιο] νετα.ΑὰΦαπϊεπι Βερες εχρἰεπίτα- 
ἀῑπε ροτεπιία; αλα υαπάο {εςΈζυηῖ τες εχιγαοΓἁΙπαγ]α» δι γιοἰεηῖαν, ος 
οτι]οάοχο ἹΜαρίίπο που απηὐΠιεταπάας, υἱ οπεπιαπάο Απιλῇς ολᾳᾱ- 
γες, οσ]υς αἰδί ππεπιίοπεπι βεείπις. 19 απτεπι ουῖ Ααυαπ αἲς 
Ίρπειη {ροπίε Ιπουίπαδατ, ρυταΒρτης πιοτίς ἀΐριιφ 1η Ἆος ἹΜωπάο, κε 
ὃς Φτειπο {αρρ]]οῖο 1η αἰτετο : ὃς φπἰςυμο πε Οὔα εαάαγετοία 1π891ΑΠι. 
ἴο]εςίῆετ, οειτὸ ἀἁαπιπατς ογεάεδατυς, Μαρί ἀἴταουις πὈίσυπαε μα 
ο ΟΙΠΠΙ 


- 


ΜΜ 


























"6.βισ. Ὑετεκονέ Ρεκολκυν, 19 
οπιπίδας ΠΕΙ γ]οιηῖς αφαῖς ἱηνίρί]αῦαηε,, «Εϊρπαεἶ Οπβοἁἰδᾶς φπιοταπα 
Ὄδγατ εἶ απίσι τεί οΡεταῖη ἀαίς, Ἑαάεπιφπε γεβαίίοις πον πει 
Τραῖς, {54 ὃς ΟαΠιοβΠαΓΙπ Ἐοηείς δε οπιπί Αα επβοάία ἀεπίαή- 
-. ἀῑεα βήε; Ποπ απἴεπῃ πε εἰ αἴρειρείετ; Ψεβα Τειηρίαπε, πε εχιβή- 
--απαξ Τάρβας, {εὰ πῖα οπιπει Ποῖ΄ γἱεῖπαπη αΏπαπη τπετί ἆ 
15 τεῖ εχειπρ]αῖα εί τά απο ἵπ απιορη]ππια: τοῖς ὁαπιαγεὺπα ἀ6- 
Ῥτΐοηε τείετε Ἰσενμω Οεορταρία» Αταὺς, Θωλά αἲ γένώτη [ 9ορὰ ] 
ππεαίανη η δεηῦ ῥενβμε, έαγι ῥγεπις φιὰνῃ σ[ραέε ῥεγποξϊαπε Μάασὲ 
ττ. θρράορή λοωην εω[οά(εηέεε ; σὰὶ φωοή {άεὸ ρία ἀοπαμίοπὺ ᾖωγο [ωρη τέ- 
Ὁ. Ῥαέωπη ῥαΥ; απηναδίπι ῥεγΕΙπεξ τη ῥεγρείκώηι. ΊΝαπι οὔπν Ώεις πα)]8 
]βοια]ὶ Ἰπιαρίπε τερι{επίαν! Ροῇεῖ; ἂὲ εἰς τείεετης, αιδάἀ Ρυίονε 
Ἄφσαπη ὃς Ίβποπι {η Ρωτῖτατε (είνατα, εΠε {ο]ας Ὠεί Ππαρίπεο 1Π του- 
ο 1 δις εν Ὠίποπε Ό]επιεῃ Α]εχ. ἵη Ριοῦγερεῖσο αἴξ, Τὸς Πέροως καὶ 
. καὶ τὰς Μάγας, Θύευ ὂν ὑπαίθρω τώτας ὁ Δίνων λέγει, Θεῶν Αγάλ- 
μας ν Πῦρ καὶ τὸ Ύδωρ σα νάλαη 
Τ ᾿Ῥειία . Ροημλὴ Ρεςευα] Αηπρε]ο ἀειπαπάατιπ εΠετσετί Α- 
ᾳπα5, ει εΠ αά[ώρ ίεα ών, ουί εεῖαπι ρεσπ]ατίς 1ΝΗΔ- 
αν εα ααάαεο Ρια[οτίρια εβ, ας ἱερίπιας ΤΠ ΄εΟΓΙΠΙ ο. η 


2920 να ών λθλλλα ο να εά Μας, στα,» 
ῳ να ἳ ιόν [ 


απάς ο Ρίο τα (ίοµς, ὅς Ριεςαμάο ας ἵπ κ ειραῖ, Ώεο 
ο μια; αβεπάο Ρο (αἱ υ{α ὃς η Ηταῖς, ὃς Ρίο Ὀεπεβςί]ς ο«Ἡ αὓ 
α Ἡ Ἑ Ιεπιεηείς αοςοἁιιης Ποια] δι. 19 ἠτάφιο Ααπῖς ρισεβ :δ: Νβ 
ο με Αηρείας, «οπβαῖ εχ πυρία]Ι Έογπιᾶ, αδί Ίπίει Βεπεδιάίομες 
ο δω 5ασειάος 4ρρτεςαες παρείς, (ατ{ς. ππμ5 Απρε]ις ἀεῖ . 
κας εἀϊότιόπεαι, ὃτ απ Απρείις αἰΙαπι Βεπεάιάχίοπεπῃ, ) ἴπίει 
η Βεπεάιάίοης Απρείοτιμη φιίρις ἠοπηίπυπη «αβοά]α 
ην εῖ, αἀάίταχ ὃς {εφπεης αρρίεςλίῖο αἳξ Πεὶο Γαρ]εῖτυς, 


ολη Εΐνοι ο ον [ο]. πβέκαρ 


πρι Ῥτο βάεΙϊ Αα ὃς Τρη!8 ἀλοσι, Ρτοπηεε]ζς ΠΊαρπα {6- 
 πευλήο . Πο επ]πι Ίπ 1 1ρτο Εγάαυἰγάρρ- πάπια παϊτατας, απ 1 ζ4- 
Ῥίέε ἂε βατ Ῥαγαάίβασοζυπ: Ρ.233, 231, Ἱερίτας, φπὸά φὔλπάο Εγ- 
ορ Ῥει πρι Γ.ερίβαίος ο] Ππιης ὰ σαὐπε]ε ὰ Ίοσο 4 Ίου] ἵα 
» ρα γα {ο ἀεάιέχής ΕΠ, Ἱπ απο Ίοεο γ1άῑε Ῥορυίαπῃ {εΗοείῃ να]τη αά 11. 
ας Ἱ.σπα ὃς 5ος, απιόχάπα εάπιοα αἷῖο «οἶοτε, Ίτα ὲ εα]ε οπ]ά Ίπ 
) Μπάσο παπφ απ απζϊεύπα απι γήαπι ποσα: ΙΒ πυ[εἶς αἲῆς 
5 4 εἴ]αιη 





. νογ. 
ον μα . 


1ο ΗΙΦ6ΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ6 ο Ὁρμιῷ 
ειἶαπι Ἐε]ἱοἰέαεῖ βραο {ρἰεπάεραητ. Οήπιφπε φΜσγείσῖ, Ώπα]ες μὶ 
εΠενι { Οαῦσ]ε! εἴ τε[ροπατ, Ηχος εΠε εο5 αφ! Εἰεεπιοίγηας εΓορα/εμς, 
ὃς εχ Μεπτῖς βαπιεα αἴηιε εκ Βε]ισιοπε {πρίεριπεν {εσείαπι ; απ, 

Ὁο 10 Ῥος Λοκίο οὖν 


αμ ο- 
Ἐναεγηὸ ο) λος} ἡ” «μωβ 


αὐοᾖω. 

Έτ Ιίάεπι Ρ. 236, Αφ απ ὃς Ίρπεια «ιγα:ξ, Ῥο[εῖτας εεἶαπι ἃ Ἑσειηὶ- 
πὶό, οαυίοις ργοιατίεας Ραιαδμ{ως, / δεμὸ εν[οβιεγέηὲ «ἄκαπι 5 ἴσπεπι 
ὁΓαάσ[ίοπε 6 πιαιρηιἑαέε, Ὁ ἆ εαάαοετο[(; ας /οτάιόιη [αἐεπηύωε. Ώς 
επίοάιὰ {σπῳ λ{αγΜΐ:, οοπ{υ]ατας Γ1ρει ὁαα-ἀεγ Γαρ.41 δο1. (ἷι | 
- ἀοιε ομαγαπάαπα ΤεΓΙΗ Ἱππατα Ῥηκίτας, ὃς αΠάτιη ΓΕΓΙΠΗ Ῥιγίβςλ- τν 
το Περαί1, Ππι Ώςο ὃς ΗοιπΙιπ]οι ρίατα ὃς μίας ριῶεερία» ας 
ἀμο Ἐεπιοηία (αμ: ταίοης ρυσίτα Ώειπ) αμοὐαιημιοάο τερια- 
{οπίατε οχἰ(ηπιαπῖυ ,) ᾱς Ῥωσιταιί Ἐπιδίσιηαία αἴηις Ιπβιεητα , 
πηεγτὸ Ῥ{α οπιπίοας τεῦις Ιπίεγίοιίρης αδίαιιε (6Η {ογεπτυς ὃς 
«βήματα... ναι υἱ αα πλη]τα εχ Τιερε Μο[α]ςὰ απάἶτα αεεερς- 
χαηζ, Πο δι Ἰος, αιὸά [611], Ἱπίείπα Ῥωπίβκατίιο, ρες Π.ερα]επῃ [ει ὄγαι- 
Ῥοἱισαπι ὃς εχίεΓηΗ] «οΓροςί5 Ιοϊίοπεπι Πρηϊβεατετας: Ώος ειπα ἵπι 
οπιπίρης Ῥετίαταπι Βίοι {οἰεπηίτες {αεϊεπάμπι ργα/οΙδίεασς ὃς 

ποϊϊάίς, ἵπ Α/απις ἰαυσμάο ὃς (πσωίωηι ἐπαάμεπαο {απῖ Ῥτεοες ρεσα- 
αγες δς «Φγεπιοπί {οἱεπηε», υτ1 {ετὸ ἵπ οπιπίΌ ας {5 τες Ἶλα οφ 
δείς νειετες. [ ταυτεπῃ Ῥετία η Φιειπάπι Ποεγεπτα ὰ (αἰ{ὰ ΠΙΑ παν 
Ρυϊατίοπε οοἰεπά{ Ίρπεπι, νεἰῖιη ας Τ,εέζοι αἀεατ (πρια εἰἴατα αρίέὰ ο 
43 ὃς ϱ3 πιει Ῥταεερία ΖοτοαβςΙ5 (4022 {μσἳ «αποΠεθ Εεθεα Μα. ι 
οἵση, ) ἵπ ΤΡτο ὁαά-4εν, υὈί (απιὺια ρταεΙρίτὰς εωτα ὃς οε/ίοά 
"ἀρπις, ὃς Ώευπη οἵαΓε Ίαχία εὐΠ1 5 ηπ]]α αὐ{εῃα Τ6η15 αἀοίατ]ο Πδί ῥιας- 
ορ 05, Σε. 

... απἴοπῃ Ἐσσπι]ηῖς αριιὰ Ῥετίας ργῶεερίυπα {πει Βεπὸ σα- 
Ποάιτε ἴσπεπι ὃς Ααπαπι, 1 {αὈιπτεΙΙσοπάυπι εβ ας ειιχοάῖὰ ριῖναιὰ 
1 {15 φἀῑδης; ποῖ επίπα Ἱερίπιας αἰῑηιιά ὧε βαςςτάοτ1Η15,α1Π 1π {αρτα- 
ἀῑάο Ἱιατειῖςο ου]έα Ὑεπεσίς, οἩϊ α νεΓυπι ΜαρΙ[ΠΠΙΠΙ ποη Ρετεῖ- 
πεῦαί. Αά οππῃες απ{επῃ λοππίῃες αριιἆ Εοπ]απος, ρετιιπεραηϊ {αργα 
ἀῑάα Ῥιαεερία, ὅς εοταπάεπι Βεπεβεία, ἂε οαυἶδας ραγειςίρατε ετεᾶς- 
Όαπτυς γε[α]ε», ἂε αηἱρις Ία1) ριοχΙπιὸ αρεπά πι. | 





ςΑ Ρ. 


.. ο ο στ σσ μα πι τν. ην ον Ἠβλ το ωασµστυ”ὭὭἍ--ἊὉΌ 




























ϱνρ γεπτεκυμ Ακμμκι τα 

ΟΑΚΑ | ο Ἡ πμ 

φ τη | --Ἱ|{ὉὦὧὤἶἼἶἴἀἹἹ..υἷ,, 

ὃ αμράμηι αμ ε, μαίην κ σα». ντι. , 4 ι τ 

ο ο” ολ λ.. μμ 
ΦΦΝΟΥ ΑΡΗ: ο στο 1ε ΨΕΙΑ οπαπογιον Ον ΟγΑογον. 


. 


Τ) ) Οβα σαι ( υἳ {αρταάϊχυηι )ΊήΠα Ὀ]νίηο ἵη Τεπιρ]ο ΒΙογο(οἰγπι- 
-α απο Ιπβήτατας εΠει Αἱτατῖς ΙΦηἱ9 Ρεερειω, ὃς φποτίάϊς οξειτς- 
τα ᾱ γι Πιν δανείων ] /16ε, εὺ αιδά αιοτ]ά!ς ὃς ρεγρειτπὸ αῦ απ]- 
ο. 8 Ῥες «αγετης; αᾱ Ἠυ]ας µπέαἰοπείη εἴίαπι Οεπιε τεγπυπι Ίρπεπα 
ογεπά Πα ου Γαῦαης, πονΗπη Ώπποςε Εεἰσιοίαπι Ἁτυπι γετετί {πο δα- 
δαν ο {ει οἱἱ5 δε Ῥἱαηειαγύπη ας Ἐ]επιεπίογυπη ευ] ευἰ {αρεταάεηῖες ; 
εχΗ πιάπάο πιείης εΠε Βεἰισίοπε {μὰ αὐαπάατε, ροτιὴς αυλπα 1η αἱι- 
ης . αττε ἀεῄοετε; {ο επΙπῃ εΓαῖ ΘΟΙΗΠ1 Π108, πηουα ο πῶγΙ6 απι- 
ρ 6 αἷε γείετίρις αεοπγ]ατε; ἆοπες ἴαπάεπι εργερίαπα ὃς 11- 
ο Μοίρε Βωυπη [αγίασίπεπη εοπ{ατεἰηᾶίεητ, Ῥιποιρία επίπι 
8 Ῥϊο {απο ευίεὰ ΙπίΠταςγας, Ρες Εἰληίσοσαπ 1σηο(αητἶαπη ὃς 
πρειίεζϊαη ἂς 19 τεῦιιδ οορηἰτίοπεπι ὃι Ἱποενίαι ἰταάΙΠοπείη, ἴπα 
ων νὰ μὰ σέ ογβΙτἱο(υτη Ρειτταίχα {πητ. δὶς οΓαητ “Ὁ {πι δι ΤῬωπιπηέπι, Ρ0ο 
απίθης Αταῦες Παῦεγητ «λα Τεπιίπια {ε Τέλεσμα, [οἱ]. εἂά ει γοςῖθ 
ἵε Ποπηίπο. Ἐτ Ρ/γαξίοΓἸογώπι γ]ος νεπεταπῖ Αταδυπι ὁν 
Τ. Ῥγα[εγυαείοα {ει «4νεγγώπεα ν δε «λλες- Ηαπιά, «ῥεμ/οτία 
41ε ο ανω Ουκάαιη Τε]είπιάτα γἱάσηίις ὰ Ὠθο Ροιπί[α: απα]ία 
πά ΕΠαηυγγβοῖάες, αἴηιε δβεη: «πε, 401 αὉ 1ρῇ5 ετίαπη 
αυ {η ψειττασχιις ὃς Ρο Ιάοἱο ἵαπάεπα Παδίτυς οί Ρίτα 
χ]οάοχ!5 Ροβεὰ Ρετ «οπίεπηρίαίη ἀιόχις.εβ ΓΙΟ) ανν 
.. μπι (ηἱάάαη Σ Ιἀεόφυε τε]εέις ὃς αὈο]ίτς «ῇΕ, 
η εν. Ἐν πώτες, ο[ίπι ριο δαστϊβείο Παρί, ἴπ Τεπηρ]ο Ίρπεπι ἵπ Αἰταά 
δή, αἰεος ος ὃς πε {ουτὸ 16ης εχίπρυετετας, Γαπιραάεπι ηαῦε- 
δα ας ]η 1 Γεπηρ[ο, επί ὃς ποά]ε 1π θΥπαροβ!5 {15 {εγναπί Τ αππραςες, 40α- 
Σ0Πη [αἱτεπ) Όπα ἀῑε ποθέφτε {επιρει ατἆεῖ : δε ρυΡΙοβγα) Ῥέοσα 
ο το ηρ οἵε, ε]α[πιοάί ρἱαγίπηα, γεὶ {αἰτεπι αοσεπία: ζαπάε]α, ρει τοῖυπι 
γη ρρορα εἰτουιταπι Ἱά {ΠΠΠΠΙΟ ΠΙΙΤΟ αρρεπία δς ἱαοεηῖες οεΓΠΙΗΤΙΓ. 
ποτε ]μόαίσα Ῥε]ριο ρε Οτδεπῃ ρετετεργείεετει εγΙάἀεπῦας 
ὃν εοπῄτιπατα , ὃς Ὠεί ρ;β/επΙᾶ ε]άίιε . Απηατί «οἱ]οφιίο 
οοπηταῖα, ἃ λϊνίπα Τιεχ ὁ τεττευαπά[ τοποῦεῖς ὃς ἴσηε οι Γομ]- 

. Ετος Ὅ οοπίροέχα (επτίαπα τταά]τα 1π «ας ΗΙη1ης Μοηςῖδ θιηα! 1 Ατα- 
' σΒἱ ν ὃς Ηταε]ίτα Ρει Ματε Γη ΌΓ μη {απ1ππο πλΙτας]ο ἴγαάιισ1 : Ίλαες ἵη- 
.. ν ὃ 3 απαπῃ 



























1 Ηιετοκ1α ΒξιταΙτονίς ΟαβΙσι 
παπη οπιπία {ουπι ρετρειηῖς Ὑἱέτουιῖς, ὃς Αα ὃ ρειτᾶ εἰἰςίτβ, δι ἆα- 
ἂν Νυδίς ὃς ἀρπὶς Πταείίτας ρεαειητε;) ]βι πια αἀπηγαιοπειι αι 
οπιπίρις (οτἷης ΟΡ] Οεπίρις βεπεγυηῖ, Ππαίοπεπιᾳ; ρερετετάατ. 
Ἠίπο {ρατβς τποσίθης ὃς ρετ]ατῖς παπεῖῖς αάλααι,αῖ οεἰεῦτεο εναάείεπι 
1αάσογαπα Βίτας, Ίπίες 4πος Ομβοαία Τραίς ππάε πο ταπιὴπι Οε- 
ταῖς», {εὰ ὃς Οιαοί 4ο Ἐοπιαπί ΠιβείοτεΠι Ίλαπο ῇαάαίςα Ἐε]ριοπίς 
Ρατεσπ]απι ΕΠδί αἀ(οἰνεταπτ. Ἑτ, αι οπιπές α)ῖ {εοεγαήε, Πο εκ 
οαιὸά ἈΝαπια {ααπῃ Ίσπεπι δασγαπῃ ε]άίαιε νατίαπι απ] ετσι ὰ πια 
Ιπτε]ἱεόὰ Ίιεσε Μοίαἰσὰ ἀείαπιρίετίς, ποδἰίσσπη {επι Τειταίαμας 
ἵπ Τ10το ἂε Ῥγαίετ. Ἠατεῖ. ῥ. 247, Ἠἱ5 γειδίς; (εεεγὺρι ᾗ Νωρα Ῥοπ 
ΡΗ1 δωβετ[είοπε; γενοϊυσνας, { Φαιεγλοξα ία Ο[μοία, [πῄσπία, 55 ΡΥ 
υἱιερία; { δαιτέβεία, Μ{ἱμήεγία, 8 Πηγωπεπέα, Γαία ἡρΓογωπι 
εέβοίογωη, ο Ῥίαεμίογαηι 68 }οέογωηη ρωγίο/Γαθε, εοπ/άεγεγιήτ, ΠΟΜΗΕ 
πισηέ(ο[ὸ Πλία ὁοίω /πΟΥΟ/ ἔαξενα Π]ανη Τα αέεις Π.δρὲς ἐπιέαίως εί Νεα 
Ρε υἱ 1η Αἰίατὶ Τιάαίσο Τρη!ς {επιρέτ ἀῑε ποάτέ(ηπε ατἀετε ἀευαῖς, πς 
έεοῖι πια, αἁΠίρ]εἶς οπηπίδιις Εείυυς ὃς ΜΙπιεγής Μοίαϊσι,. ο 
ο Ναπια απἴε Τρπί δαστο ὰ Τατἰπίς Ιπιροβταπῃ εβ ποπιεπ Τα: 
αποά οπίάεια {αόχιη «β ὰ Όνασο Ἑσία, ππαιατὰ Α{ρίτατίοπε ἵπ 1”, ας 
{η Ἱανέρα /γρεγα, δε ἵ πηα]τἶς ε]ι/έησάϊ αἱ. Ἐτ αυἰάσπι Ἑκία γἱάς: 
τας εἶσσα ἵεπιροία Μοβς 1η Εήπρααπι ΟΓαςαπι αἀ(εῖτα νοσ, εὖπι Ἠσ- 
{ «βατε οἨει ν]οὸ αὖ οπιηίθης Πορτ. Ναπιηος ποπ εἴαε αἲῖ- 
Ὁ πποὰ νπίσατε Ιραῖς ΠοΙπεῦ, πες οΗἱσίπε ΟΥ .6υΙά: {εὰ εχοΏοπήι. 
επίπι {ααπι Ίρπειη θαστη αἲν εχιτα ρειίνετυπι, Πο εἰἰαϊι απὰ δε τ 
ΠΕΠ : ΠΑΠΙ Εσία Εβ Ηεῦταο-Οἰα]άαίοσπι ἓ-αγιοκ Ε/ία, 1. ε. ἠσπή :αἄεὸ 
ως 7εβα {αοίβεατε, βτ {ρπὶ {αοτίβεατε. ΌΟήππφυε Εσία ρ]απὲ βτ 
Ε/α, νἰἀετειωτ ποπ ἴαπι ρες δρίίεαπη αἴρεταπι οὐ ὰπι ρεί Ίεπεπι Ἱς- 
σεπἀι. Ἐταῦ εβάεπι οὐ]ρίπεΙπεαπάεπα {αι Ζοτοαβτες εαρῖαντε 
{παη ἰσ.οὶ Έα, απο ρηπατὸ {σπύ, ἀειμάε Π1ὁεγ Ἰρήΐς᾽ τα ἡ 


ἁοσεις ποτασ! {οἶει: ὃς ποςαριὰ Ῥετία» (αρὸ πππταταΓ 1η δινε ζεβα, 
ὃς Ίο.) «4σε(ίώ, αι {πο Ίοοο ιπαρὶς ἀἰβιπάλὸ ἀοοεῦιτας. Ῥτοσσρ. Η5.ᾶ; 
ορ. ΧΧΙΥ, ἀε Ῥενίατη Ίρπε Ίοφ επ», αάάῑε, Τετ επ Πῦρ, ὅπερ Ἑσί- 
«ν εκώλεν τε καὶ ἐσέοοντο ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις Ῥομαῖοι, Είε ε[ί εἰε [σπή 4 ην 
οπισπέ 7 ε[ίανι νοεαύαπε, Εἴ [ρεγίογίδας Γεπηβογίδης υεπεγαζαπΕιγ. 
Εοιπα οπἰάειπ {ερτίησεητί απτε ΟἨγίβαπι απηῖς εαν Ἰπβιεαῖς 
πια δεππας]εήθο «ο νιις,οἶτσα Ππίτίαιη Μοπατεμῖα Αγιον. Ἐτ 
(απὸ Ιοηρὸ απτε ήπια {εππρις Οτασί Ἠασιεταητ {πι Πῦρ ἄσοέσον, 
αποὰ ρεπιδὰ ΨΠρίπίσαδς δς εὖπι {αδίηάςε νἱτίανοπέας, ὰ Ψειυ]] α]- 
ττα πυσεμά{ αἰαίεπι Ριογεζίο ἀῑς ποέχέαιε {ογεπάσπι εταί Ώε]ρ]ηίς 
| ὃς 


αὖ 


΄ 





Ορ. | (νετεπυνπ΄ ΡῬεπσακυπὸ 3 
ὃς Αιιερίς αδὴ: δι, 4 (ουτὸ εχεπρπεΓἑτΗς, ἨΟἨ ὰ οοπιπηπηί. ου ἰηατὰ 
Ίδης αοοεπάεπά τη εαῖ, {6 ὰ γαά1ις δοἱατῦας απ 41ο ουΓΙοίο πποάο 


οπη. 
.«Νοη Ηςεῦαῖ εἰς ]πταχε ΠΙΠ ρει Ἡεβαιη {παπα Σ αἴηας Ῥετία {οἱεπηῖ- 
τει Ίπσαυτες, 1ὰ {αεϊευαπί «οἵαΙα Ίρηε. Ὑεβα Εξάες ἵπ γεια ΝΙΗΙ» 
σηῖα Βοηιαπ]ς οεταυπέης τοϊιυπάα.. δεςππάὺπι Ἐεβιαιῃ, Ῥεπης γοσαρα» 
τος Ίοους Ιηείπγοθ 1η Ίβάς Ψεβα, τερειῖδης {ερτΘ, απ! οεγεῖς ἀπεῦιις 
σα εβαλα αρειιευατυχ. Ἡ ἀῑες γεµριοΠ Πα, Ἐτ οσίάεπι Ύεβαε 
ἐς ολ Άν 4ιε ρατυῖτ οπηίους, ὃς πιαίουΙ5 Ἱπτεχάτα Πηρεεάί Ἠςε- 
:5 ποέχα απἴείῃ ΠΟΠ 1{εΠΙ, ΠΑΙΗ 1δί ρεγποέχανε πείας Εαὶτ οπαΠῖ η]α» 
ομ]ο, ες ευ)! πα Ψιτο Ἠπ]υς Τεπηρ]ι Ρεπειγα]ία αάῑτε Ποιες, 
{εά {οἱίς ὙΠρίπίιους Ψεβα[ίῦαφ, ο1α’ δεεγεῖα Ὡοπιὴφ οεἰατε τεπεῦαη- 
5 εὖπι 1οι {εγνατετας Εοιπαπὶ Ππιρετά Ῥισπης, αιιοὰ ὰ Ὡοξίο- 
τουφ- ογεζίτας Ρα /ααίωπι, ( {ει Ραϊνα Ῥα]]ας ᾳ- ουῦίτον Ίοηρα,) οαιοὰ 
οα]ὰ πὐῃ γεβρ ΙΙ Όυς νίάετο Ιου], τς ας τατίουε τελριοβὴς {εινατε» 
τας ἀῑάί Ῥιρπογϊ Ὑεπεναίίο : επι ηππία {απηΗατίτας «οπΌεπιρτυπα 
ἴΠει, {εὰ Ιρποῖα νεπεταπης {εἰεπάὶ αγ]ά]ταιε αἱ]εόε, απ 1 
είία Τεπηρίο διπιι]αςμτιήβμεταῖ ου λωπι αὖ Ποιπιρ/θιις οοἰσπάνα, 
{εὰ ταητὴιη αἰείος ουἰάαιη Ἐοεῦς, (ως ἵπ Ῥετίαγαπη Ῥγτέῖς ἠοςιὸ «ες» 
ὕτης, } {ευ Άτα ἵη φυὰ Ύεβα ογἱβοαδαηε, «ἰςεπῖς Ρα/(απ]ᾶ. Νες ορ 
εγαῖϊ οἱπημ]αςμτο, επι Τρηίς εΠει {οἷα Ὠεί Ίπιαρο. Νες γεβα Ρίο- 
οεἱὸ {ς ἁῑέται υἱ]ὰ εται Ἐβίριες: ο πὰ ετρὸ γυ]τ 1). Ώειπρβετις ποίοίο, 
ἠπιρ ἀῑσαί Ἐοιπαπος {ενὸ Ππρα 5 Ὡοσ ους αδαί[ο αἆ {ογες Ύεβα» 
είΠριειη; θα: ἵρπιεη (η1ν 11ου) ΠΟΠ ειαί ῥε[ία, [εὰ Εἶεραίε. ΝΙΠ 
οσιὸ 1ὰ νε]: απο αβεει 0α. Βἰιοάῖρ. Ρ. σό2, {6ἱ]. Ψεβαπη ου δ/{άαπι 
οεεῖ Τεγκα «4μιηιαπε, ΑΗ εΥγαπ., (παπα γε]υ] Μα µεγεα βηρεδαης 
η ραῦυΠα Ρείίαπίεπη, ο ποπίαμα ἩεΩΤΟΒ 1Η {ΕςΟΠΩΠΕΓΕΕ. 
“γερυεπηα ν]άεπτις {α]Πς θαοι]βεία, εάφαθ που ταπτὺη Ἱπιετάία, 
κ«ποᾶα : ΏΑΙΠΙ ΡΕΠΕεςΑ 1η 110. ;. ὰε Ρτονἱάεηι]ὰ, πἹεπιοταί ὁσεταν 
Ψ ποὐεύω. εκεἰἑατέ {οἱ ας αἱ [αείεπάα ὥαεγτα, μπι αἰδ ῥγοία- 
ΟΠΙΠΟ ἐπαωίσεγε ἰἐρεύαι. Ὑ1ήβο απἴειπ {αογἱβςαίυΓα, Παδεῦαϊ Τεπι- 
α τεῤ]πηίτα γπτὰ {ει Τα πίᾶ Ἰαμεᾶ, ἃἂς οιὰ γ]άειῖ Ροωπι ρἶηγα ἵη 
Τα. ἂε Υοβὰ δι Ψεβαίίρυς, «αρ. 12. (αρίτί φποφῖς Ἱπιροί- 
ταῦι Ἠαῦεραϊ ὃς αῦ εο ἀερεπάεπτεπι ργοπηΙϊοἵοπα Οκ ρνὸν νεα Ρία- 
τεκίαη, ο παἀναπρυ]απα ορἱοηραιη, «πα Εἰδυ]ᾶ οοπιρτεεπάεῦα της ς 
ὃς ἵη πα δυβιομ]απα τεπεῦαί, ἀἰσεπιε Ἐεβο. δτοἰΦ αὐίεπι {ει Το 
σα. (Π Ίτα αρρεῖ]ατε Ιέοεατ) 1.ΑςἱπίΑ οεαῖ ἵπ ἈΗΠΙΕΓΗΠΙ Τε]εέχα, Ὡς {Αοι]- 
Ώτεα Ἱππρεάίσες, 
- σα ρίπες 










ο. 


τή ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘξΕΙτοτον]1ς “αρ 
ΤΥηΡίπεν Ψεβα]ες εταπῖ ρτ]πιὸ Θήσέωογ, ἀεϊπὰς δεν; ΠΟΠ αΠἲεΠΠ 20; 
πε οὐ]άαπη νοἱσης, {εά εχ Υἱρίπιίεἰεάαω, Ἠα οπἷα (αοεγίηνα ἵνα- 
ιτ, πιαἰὰ πποττε πιυ]όζαπάα εἴαπς, Π ἱπιροβίασι ΟαβΗτατίς Ε 
τγαπίσγεάἱευαπτας : απο επίπα νῖναν ἵπ τετ ἀείο[α {αητ ὃς αβοσατας. 
Ὡς 5 Α.Ο είς Π0.1,ζαρ.12, εχ Τ αὔεοπε ΑπβΙο ἀοοστ φπα]ίς εβε ἀθ- 
ὕεαι Υείταἰ1ς Ψρο,{εἰΙ. ΛΜ ήμογεπι (μαηῃ «ἩΠο) 6 πΙα/οΥΕΠΙ {ιδ Ι αΏΠΟΓ 1ο 
παξατη περαυεγαπέ εαβί [αυ ε[ε. [εηη,φκςποη βὲ Ρας γέπια 66 πια τέγια. [έοπη, 
(ια [νησι εδ] {εη/άνε αωγήκηι επίπωξα, αἰίαυε φις εοτρογύ Ιαῦε ης 
πῖκα [ὲ. Γεν, φας {ρα αμέ επ]: ῥαβεγ επιαπεἰραίως [ὲ: εἰίαπι,/οἱοδρα- 
έγε, ,μλήνακό ανά : ἐθηα, ευ] ραγεπξει αἴγεγ απηδόνε (εγοιδωδεη [εγοί- 
εγωπέ, αμ {π περ οξἠη [ογαἑαν ἀευεγ/ απ ωγ. δε εα η! εν [6γογ αά {4 Φάτε 
αἰοΕέα η ο. εκεΜ(αέοπεῦη ΠΙΕΥΕΡΙ α) ων τ δε, εω]ς ῥαέεν ΕΙ σα 
“αραν ος Χ/υὐ δ. Ε, αμεφιέ }Π υἱ Ερα οπών αμὲ δα ές εί. ναυτ. η 
αμ Ροπε[οίν 66 Τιδέειπῷ δαεγογώηι β/ές υαξωείο ὃ δαεεγαοβίο {ο εγε-- 
η [οἱεε. “Ῥγαμεγεὰ (αρίο πεί [εγήρεηι γεἰφως, Νεφε ε]ως Ἱε- 
βεπααπ [ίαπι μί αἰοηίει (έπη ἓη [1αἰιᾷ ποη αδεγεῖ, εὁ εεΜ/απἰση εἶως 
Φα [1ὔεγοι ἐπί ῥαδεγει. }1ηΡ9 αμδενη }ε[α[ις για [ιωί ε εαβια αφ με νε 
αγίωπι Ἰε[α ἀἰεάμδία 5 Ῥοπηείδας βία: εο [αεή ἐεπρογθ πε 
εππαΠεΙραΒίοπε ας [πε εαρΗεἠν ηἰπΗΕίΟΜε ὁ ῥαξγῦ ῥοέο/]αδε εκ/έ, 68 [ως ἡο- 
Γαπιεπε Γαεἱκηαὴ ο ρήῥον, Ρε πογε αωέεΠι γἰγάφνε εα ρέμα } γρ 
μή [ενα φμἱάεπῃ απΕἰγµΙΟΥΕΙ ΠΟΠ εχῄαπε, πὶ[ {μὲ εαρία γένια εἰ 
Λωπά Κερε ε[ε εαρία. δεί Ραβίαπι Ίωσενι ἠπυεμίπκς» ιβ ασε 
μὲ Ῥοπήβεῦ πια αγ ὔἡργαίη }Τηρήποι ὀῥοβη]ο οἰζπ)ἑ εραμέωγι Πο 
Σ1{1οφ Με {π εΟΠΕΙΟΠΕ ΕΙ. εὐ ΠΙΕΡΟ [αι 59, επ] Τρί αμδία ε ἠὲ, α΄ ν 
Ῥοπε[εν πισχέπιως εα)ίαι, εάπκε Γεα ας. δεί εα [ο ΜΗἱ0 εκ 11ο ρα 
Ρίᾷ ποπ περε[]αγία πωπε οἱ ο! {οἱεε: πάση, {Γ{α5 Λοπε[ίο Ίοεο παω αᾶεαξ 
Ροµὲ, Μαν. αἰφμε ο[εΓαί αά Φαεεγαεωηη [ία νι επ) ωπέακαξ 
Γαἰοὶς τεἰήβάομΗΙ ο)/εγναΠοµ/όµ γαθ{ο ῥαδεγέ ῥο[1Ε, σ;αείά Ραρὶς Περί 
Ρε; δεπαέωπη ᾗε. (αρίαµέεηι 7 προ Ρτορεεγεὸ ἀῑεί υ/άείωγ, φμία Ῥοπεί- 
ᾖεῖς πιακ πι ΠΙαπ ῥΥΕΡΕΗΓα, αὖ εὐ ῥαγεπέε (ἐπ επ] ῥοβε[ίαίε εξ) οείαμ 
ῥε[]ο εαβία α)αµε ών. ΠΠ [αὐγοβργίπιο ΕαδΙ! Ρ]ογῦ, φας νεα Ῥοπε- 
ᾖεενι πιακΙπιµπι «ἰζεγε ο) οΥΓέα1, {ε)ἐρέώηι ε[/. Ἔα υεγδα ᾖαεΓώμ: ΘΑ ο 
ΡΟΤΕΜ ΥΕΦΤΑΙΕΜ ΟΕ δΛΟΚΑ ΕΑΟΙΑΤ ουκ τους 
[ ]ονί] ΙΓ ΕΤ ΦΑΕΕΒΡΟΤΕΜ ΥΕΘΤΛΙΕΝΜ ΕΑΕΕΚΕ ΡΟ 
ΡΟΡΟΙΟ ΚΟΜΑΝΟ ΟΠΙΚΙΤΙΡΙδο πτετοῦίς ορτά μα. 
ΙΕΟΕ ΓΟΥΙ ΤΕ [ΠΕ] 1τα τε ΑΜΑΤΑ ΟΑΡΙΟ. Ἱπζσπ.τα- 
ῦεοπῖς ουσ αἆτ Ταῦῦ, εοπιρο(Π]ς, Ίτα {εί ρταπα εβ 77γρο εαν ἠδ-- 
{με ῥέγευ ε[ξ εωίφιαηι ἡπέε[ίαίο, πεφμε ἐπέείαια φαι[φαηη: [τά σπα ε]ες 
έπε 































κ ο ο ο- υπ πο. Ὅ τν, 
. . 


άν κακό --ῖ. Μι... 
- ..Ἡ, 
. 


εβία: ος” 
| ρε µοεµτει Ππεῦαηί εχεΙΗτε ὃς βπἰτἩ γειειί ΑΠΠο, πῖ «ή {εἰίοι 
ει 


. - -- 


ἵετεκυν Ῥεκοακυν πάς 
με: Ἰὰ 4ο Ίατο βας, φπαγῖέας » 4πιαία ἵπιες 


τη ῥρωδίέοωηι γεάιϱὲ οἱ 
οαρ]οπάππι ἃ Ῥοητ. Μακ. αρρείίατας, αποπίαπῃ φὐᾷ ρχίπια οΑρία «8, 
Ἴος ΕαἶΠε ποπιίπε τγαάίταπα «ῇ, 


:"Αημαπάο οβετεβαπι Ηοοσαυία, αἩα ἃ {επίοτε Υερίπε Αοῤάκα 
ον κφονὰ πὲ ορηίτ ΟνΙάΙπς 11 4 Εαβοτιαι, 
εγεπιαέ }έωίοι φως παω πακίγπα 7 έγρο ε[!. 
.- τει Βίτας γίστας 1η Οαἱρα Ἀαπιπιο, οί εβ Τεπο δε Εως, ἃ 


ἂν ο. αἴίουα ἵα Ατα {ας]βσαης, ΟΙοῦς {οττὸ ναὶτ γεβαπι ... 


Τεγγαπι Πρπιβςατε. 

ο. Τεσεηπα]ε τεπχρις . πηκίβτατο τεπεύαπίιτ Ὑεβα]ες, Ρατείπα ᾱἷ- 
{σεπάο; ραπ ἀοεεπάο, ὅς ραστῖπ εχετοεπἀο Ππίαπιεῦαης , πεππρε 
τσκ κψῶς ἵα Πηρι[ῖ. Ἠαταπι {επίος ἀἰσεσαξαι Λάακίπια, υἳ {αρτὰ 
"Ἓαδει. Ἐτ φαγί Ύερο οἶπι ρεϊπιὸ ὰ Ροπίβος «αρετετας, 

π θπαβ γἱ μάς (2η Ρατεπιίδιις Ιπτετίπα Ρε ῥγαηηία ὃς ατες 
οομγαπ/(οητίδι 5,) αὓ εο οοπηρε]/ατί (οἱεραῖ 4πιαία, υἱ {αρτλεςκ Οε]- 
Πο Ἠαῦες - αἱ εα ους (αά νίεε α (Αετὶβςαπά τα ασοϊπέτα, ἀῑοεῦατις 
“4γπιαία, αιῖοιε Ἔε]λο, Ιἀεόφιε εα: ἵπ απτϊαίς Ναπηπιίς βοἰατα: βαητες 
οοἵα! ΑΥΑ, αἰτετᾷ πιαπα ἵευεπί Ηαβαια, αἰτεΓᾶ νεἰ δα] απα γεὶ Ῥά- 


τοίαίη. Πρατοτίαπι. ΑΙἰφπαπάο ({ο, {απππιο ἱπιπήπεηῖς ρετίςπ]ο Ἑςίρ, 


α πηρες! τοἱμαη πηπίίαητε,) αἰιετὰ ππαπα ἵοπεραταν Ῥα[]αάίπι, 
οᾱ {ςι]. ἵπ εοάεπι Τεπηρίο {εγγατιῃ, ὰ πεπα]πε 21ο, πε οπ]άεπι αὉ 
ταῖοσε Ἠος Ιπιρειταπτς, γΗεπάωπῃ. Αἱῑ5 ος παπή γα] 

- ) γεβα]ες οεγπίητης ἀεχιγὰ δἱπιραί]α1, αλφπαηάο Τγπι- 
η ὃς Πηβτὰ Ταάαπι {ειι Ἐαοεπι αγἀεπίεπη ΡεΓεπῖςς, ο] ἆς πο- 

δαςἵα Εεϊεπάα ειαηῖ: αἴηπε Οαπιοξπαγαπι Εοητί (αἱ ἁῑ- 

ο γεβα {ασε} ταπα Ἱπιετάία φ πλ πού Πηγίρί]α-- 
το κο ου γα πα ρετεῦαπε , αποὰ ῄπο αςσεπ{ᾶ ἔασε γὶκ Πετῖ 

απ Ἡς ἂε Ῥεγῇς {αρτὰ πιεπιοταζυ, 1ρπίς ὃς Λυ «πσα 

ομέ ες τ4µ1 π: λος Μιπάο αυὰπι {π αἰεετο ππεπίτοσία, Πς ετίαπῃ αριιά 
(4ϊοεπτε 5υἱἀὰ ) Ψεβα]ίρις Τρηῖς ὃς Ααυς: ουσία ἀςιπαπάατα, 

Ῥτακίρια Ίίχφιε Ψεβα [πι οπτα εται 9ασΓιβοία πτὸ ρείαρετε, 
ολ οί Ππππππό αἱ ππαπεπι {είνατε, ὃς Ίρπεπῃ αῑε ποόχέ- 
; ης εκΙΠΡΙετεῖαΣ: ΠαΙΠ ΡΙαΥε εταῖ ὃς ιο ιηθή]ς Ἱππρετίο οπιες, 

ο ος 1μπ]ς {οττὸ εχωπέχης εΠει. Οµὸά α Υρίπαπι ουἱρᾶ αέχυι 
ΓΑΡ ἴ]α Ὑ]ερο επ]ης γίοες εἵαητ Ίρπεπι οµταίς, ἃ Ῥοπίβος Βα- 
βίο αὀπιοπεβατας, Ρρεϊναἶπι ἵαππεη, δς πιεεροβίο Ὑεἶο, ρηάϊςιί]α 
ετρὀ. . Ες (απιεῃ {ἐπιεὶ ϱΠΟΙΦΗΠΙ5 Θασγαπι Ίρπεπι 





οπιῖπε 


'ι - σσ ῥπ 





















ια ΗιςτοκΙα ἘξΕΙΙΟΙΟΝΙ6 
ἴπο πουμς αοοεπάετείης Ίπουπίε ΠΟΥΟ Αππο ἱΠοἈοαίο. 
Ματέο, αἱ (η: {ορτὰ ποϊαέαπι ) 1ραί {ασας, περοῖο αι κν) ται 
τἶ Φτε]]ὰ ἀεποπαϊπατμα εβ. Ἐοτυπι Ίίροῦς Αππς ταης ας 
ποσα δα (ως ὃς (ἀϊοεητε ΜαςγοῬίο) Ργέπιά ας Μάεπ/ λάαν μὲ Ίσπε) 
που η {η νιῤα “ατίς [οἰεύαπέ αεεεπάετε ; μὲ ἐπείρίεμέε «4ππο, εµγῶ 
{εγυσπὰέ πουαΗὲ {ρηῳ ἐπείρεγεε. Ἠος ἹπάϊρίτλίΤε γ]άσεις ΟΥ]άῑις ο 
Ότο Ἑα[ίοταπι, | 
| «άάε, φιὸά αγαπά [εγὶ πουν Ιρπὲς «ὦ ο μβ | 
Ριοίκωτ, 66 υἶτευ [απιπια γε[εξα εαβὲρ. 
Απ πουὶ Αππὶ ρτατᾶ πος {εοετίητ Ρεία:, που ἀῑοίεας : {εά Ἰάεαι Βοετε ελ 
(οἱεῦαπι Ῥενία 1 Ἡοποτεια Β.εριμη/ίιος 6β/ΙΠ πιοζῖς γειεΓ!ρ δς ἵηλυρβι- Ἶ 
ταίίοπο πονἰ,) ας 1ρωῖς {ασει αφή ο εἰ (Υπιραλίαπι Ἀαδεεε 
γιάετειαχω πέΠηρε της ἀείμπόχο δς εχιϊπέο Ἑερε, {αςΓΗ1η Ίδπειι } 
την] επιοςί ὃς {ροπτε εχτιπρι βπεραπι, «υπάειῃ τὐτ[ας {π πογί Ἀερῖς 
Ἡοποτειη ἄε πονο Αοσεπάεηίε ; αμα[ Ἱπβήπατεητ αὐ ή Βερίυιςρε- 
Ῥεπαϊ[ε φιμἱοφ ιά εγαῖ Φαςταπῃ, περοῖς ουπι εἶν αἰετὸ πιοσίςης, ος μα πεὰ 
νο αἱιο Ἆερε τεγινισεηθ. . 
παπάο γεγὸ αριὰ Ἑοίπαπος 1ρπῖς ὰς ποΥο αοσεπάεπάς εἴος, 
ἄωξ εβι5) πιο; ετα [ε1εῷ πιαἰετία Ταὐμίαπι {ει «{βεγεπι γούγα 
«ἰοπεέ εκἑ[ίγεε ᾖρπῶ, φμε)η ογἰθγο εκείριεηε 7η χο αά «Εάεπι μας 
γεύαξ. ΄ 8ὶς ειἶαπι δἱπιρ]ίοίυς τα Απἰβοϊεἰεπι, Απὸ ξύλων δὲ πῦρ ἆ 
ὃτο. Ίσποη εν {4ρηές επεµέίωπέ, αἰδεγωηι Π4ςΛοΤΗπι ἑαηφωσηι Τεπνύς 
{η αἴθεχο εἰγρεηιυεγίεμέευ. Ὃε Ίος τίτα αριά Ρετίας ὃς αἶῑο ο ο -ῃ- 
τα]ες ροβεὰ ἀῑπετεπιας, Ῥ]ηατο]ς τείετε, δὲ α ραά σταεος αν 1 
πηῦ εκδ, ποπ ἃ εοπιπιωηὲ ἴσπε γων/Γ ης ... απες [εᾶ ελ 
δοἱς, (εἰ ορβο(έή δεαρῥέέε {ει {α[ομέ ππεεαζοὖς φως εαυσία νι 
Πλ αγεγδι γεβαπρμ]ᾳ ἐτίδομ, µπάε επραπέει λα ἵπ φας α 
εΕΜΗΥΗΤΙ εραξ1,) αὐρίἰεπέμηι Γοηέε”η αεεεπάεὐαμ!. ας πειηρε Γ4ΓΊΟΠΕ 
Ρυταῦαπι {ε Ίρπεπῃ «α]εβεπι αεοερ]ῇε. ΊΙάεπι Ἰούιε {οἰεπιμς ίασε 
ευπιεοπςαγ!5 Ὁ)βοτ115 πιετα]]1ςίς ; (εὰ τοτυπάὰ {ογπηᾶ, ας: ππε]]ος. 
ἀῑάΧί5 ὃς «ποσς ππη]εῖς αἰῖς πιο] ({61]. τος) ἵῥαομη ίαοταπα ας πο 
ον μαος Νας ῬιΦίοίοιπί Ῥειία:, πἳ ροβεὰ {πο ]οςο ἀἰοστς, «Ας η 
αἆ εοπΙαυαπά Ηπα Ίρηεπι Τ σπα ἀείαης, οἷεο 1Π Τ,απιραάς 1 
Ππόξας {ενατας, ας βς 1η Πλ Ιποσίδιις ογπαροί Ιπάοτατῖ5 αρΏ Ρο 
Μαστοβίις Φατησπαίππι Τ 10. 1, σαρ. τό, Ιππαῖε ἁαιαπα {αίβα άρα) 
ΓΗη Άερεπι Κεραώπινο Ἠ]5 νοιδίς, «44 Κερεπι δαεγέβεμ]ώηα [ει ε ὰ | 
δεπι δάετογωπη, {ἠπρίπει }ε[αίες εετᾷ αιε {απ , 6 ἀῑεύαμε, }Ρἐςί- | 
άπε Άλεκ ὃ τρία. κ μίω.. 4ε ΑὐΠἠμεμιύά Πὸ. 45 101. 83, πβη ας. 
Ῥωο σαν 


πο 





ο“ σποτ - Ἶ” σσ σι οἥΓὝὌµυ ΛὌὭχΜ ΧΑ . '- 


Ο8ρ,7. γετεκυν Ρεκελκύν, ᾿ τῇ 
Ῥπεταπα απεπάαπι {αετίβεατε {οἶετε: «δίοµΕ εηέοη ἐπ Λ{γ/βεγἐ)ε ὁ ἀφθ Ἑσίας 

λεγόμδμθ» Παῖς ( ὁ ΥΕ(ά αείεων Ῥωθγ, ελφμέ[εὸ . ζμα ο αὦ 
ο Γωεγήπέ, αφεπᾶσ βγο οπηπέδων φμἱ ἠπὴμίαηέωτ, ΊΝωππρη ῥίαεαὲ : ἕνα ἐπ Οεη- 
ἐς 8 Ου εαείδς {ει [αείιμηὲ Φαζετάοἑε:, ἆμπι ῥτο οπιέδως [αεγίβ- 
επ, δις. ΛΙεχ. αὖ Α]εκ. Τ10. Η1, «αρ. τ2, ἀῑεῖτ φιὸἀ Ψεβα ποη πο, 
'.1εὰ ἂε Ναπιϊεῖο Βαμπῖπε Πβαβατας; 1άᾳπε «ο[Πρίεεχ γερή Ψετία, 

Εἶεε [οπές /ασπα Νώε. ---..- | | | 
δεὰ γιάεατατ απὺά Ὑππο ειϊαπὶ Πραρατας, εἶπι Τιγεπα]ῖς ολπας, 
έωηι [αττε 66 υίπο Ἱαπωπι}ε[βάπιφμε γοραθαί. 

Ῥε γεβα τρις εορἰοίὲ ἁΠειιε Ὦ. Ώειηρβετις αἆ Ἐοβηῦπι, 
71 αῑει λΜαγη{ (αἱ ε[ Ργέάιε Νοη.} {αεεν Ἰε[ία εγαἰ, Τιμ ἐπ Γουά 
ααο]επάο. Ἐτ Α]εχ. αῦ Α]εχ. ΤΟ. Υ, «αρ. 12, Γ΄ ε[ία Γᾳμαπάο Γεα]ες 7ήγ- 

ΡύπεΙ [αεγα Πύαγεπέ οεἰ γεπι αῑοίπαπα [αεεγεπ, εο εµίλ ογπαξήρµε, 
“γαπε, 5 υ{{]αα ῥεγαρεύαπ!. «δη ἑα7πεπ (ας [αρτὰ ) ῥγαετεὸ νε[έ- 
ΠεμΗΗι Ὕμοά δι [Πω ωγη υοεαύαἑΗΥ, οὐ οσα δὲ Ρα Ρε μηι 6ὐ φμαάγαη- 
ο]μην ἠν εαβίεε [ωπεύαπέ, Γόμάφωε [ηπεξιεύαμε, Ταπι εαβίώ ΜοΙᾷ 6ἱ 
οδαᾖε Σο ας 1 οἱἷαηι [0 [ει νά, ΙΟΧ ἡν {παπι {π]εξο, [αργα [αςῖε- 
αμε: εαοῥή/φιε αεδης, φας (μωίος αἰκεύαπέ, Γε[α ϐἳ αὖβ [δα- 
δαμε. Ἐϊ Ἰάεπὶ Ώεπιρβεις Ρ. 263, Ὑεβαυπι Άτα αἁβαπτῖαπι ὃς πηῖ- 
πΙβταπτῖσπη Τοοπίι(παπα εχΠ]θει,αἀάιταις, {εειρ]’ Ιω Ἱωπὴ [εγέα εΓ απ 
Τα, Γεω (αι γαττο αἰτ) 7εα Πε αίει, µε }βίΠεΙ 7 ε[[α]ει 7] [α- 

πεαγεπΕ. Ἠοε αρ Οποίυία ῥα[[ηι απέε Τοεο: αρτἑαδαπέήτ, δὲ εὔ/απα 
αἲ ΓΓΡΙΠεΙ ἃ οἰνέθιες πε εὐαπένγ Ώεας ε[α [ἰθαπάέ; 66 «πί Πογίδηε 
ς εἰ, αέφμε ὃ ῥαπε υε]ωἑ Μομε[ία φκαάαπι εγεπέεί εἰγοππιαμεεῦση- 
ο γδε. {ος ἵδεπι Φεγες 68 ΕΙογέδις ογπαδαπέαη, 8 σιε[εεδαβ. 

τε ήο]α α [μανία ἃ {α](ὁ Μοῤῆ Παρταἀιᾶᾶ. Ἰ Ὃε Ἱος ΟΥΙά, ό Ἐα- 
η, Έεεε εγοπαξώ ῥαπῦ «ερεπᾶεε «{εἰἰή, 








ΤΕΕ υείαπὲ [ἐαύγας βογιάα δεγία Μοίαν. 
Ἠατιπῃ Οκ Γεπιοπίαταπι ας Ἐτασπη εαπίας ΟΥΙάῑπε εχρίίσαε, νῖζ. ανδά 
οὔπι πυ]ας Μοϊαταπι π[ας βιεηῖε: {εὰ Έατια {οἱαπιπιοάσ ἵπ Ἐπνπις 
εῄα:, Ίος εί, Ἰρπὶς Ῥεπεβεῖο τουτετί εοπ/πεγετίε; Ιπάεφυε πιος {Ει- 
γάτας {αετῖτ σε Ίος ἅῑε δι Ἐοσί δι Ώεις Ἐοεοταπι (ᾳπ ὕεβα ει) 
ἃ Ῥιβοιίδας εοἰεγεπτατ : ὃς ΑΠΠϊ, απ {αἳἳ, ρυ]πιῖς τεπιροσῖρυς Ύεβα» 
'ΠεβΕΙο ἹπΙπιαπες ἃ εἰγεππιασεπάϊς Μοῖις εΠεπς, εὖπι πα] [ης εατυῖα 
Ἐοπια αίως εβεί,νασατεί ὃς εγατεπτη.δῖς Η1ε.Ους απτεπὶ ἠάεπι ΑβΠϊ 
“βοπδις «οτοπατί Ῥαπες εχ «οἴ]ο ἀερεπάεπίεν ρεβατε {οἱετεί, απο 
-ταοπεπι αἩετι, ουσία {ο. Αβπὶ 5ι]επὶ «ἵαπποτε, Ψεβα ὃ δοπιμῖ5 εχς- 
ετα, Ἱπβάϊας ὃς ΗθΙάΤήεπη Ῥεϊαρί εβαρί[εε. δις ΟγΙά, 6 Έα. γετίὰ 199, 
ο γη Τ 1 Γεπις 


πλ. 
. 
. 


μ-ᾱ ια, - ο -- ντ οτι 


 -. Ψ ψλ κε... 


















(48 ο Ηπτοκία ἘξεειοΊονας Ορ 
| Ὅ ο} επί ἐπ ᾖος αηποι αἰφμία αε πιόε πε, ο 
το ος εΕεγε που ο μ. ῥαμεία εἰδασ. ο ο η 
γεβρ]ες πιαάἰς ρεάιοις αἆ Ψεβία Τεπρ]απῃ 1ραπῇ, γρ ο Ἐν 
4ἱο) εἲ ραττε Ιασυπα εΠεπι, Ὁτ βοεο ρεᾶε Τεπαρίαπι γεβα αἀιτίιποα 
οτπετίς; αποά ροβεὰ ἵπ γετυατίς πιεπιοτίαπα, ΦπαΠΙΥΙ5 Ποσαῖς Ίαπι σα 
ἰαοηίς, οοππαίυπη «ῇ.. ο ο ἡνόμρ ο σσαε 
Ωποπιοίο Ύεβα ουτη]εγίβε Μοἱαιῃ, σοπία]ε ΟΥταἰάππι Τοπ, 
Ρ.124. Ἐϊ 1οίάεπι γἱὰε ρ]υτα 4ε Ψεβ ρ. 524. Αι αριά Αἰεχ.αῦ Αἱεκ- 
απάὀτο Τ10. Υ εαρ. 11 τοῖυπα εβ 4ε Υε[ἴὰ, ρτο]ικὲ ἃ Ὀεπὸ : ποπ ἵτα- 
{επίσαπα, {εά Τεάχοτεῖη Ἠλας τεβη ται, ΑΡ εο {οτιὸ {αυ ἂε Ψεβᾶ 


τά 
. 


εοἱεδαμε, ϱ 11 {ρηη {ο αδς ε[ φαισς 7 μίεαπιω. ἍΆῬε[αγαηι 1: ΄ ο. 
Ἁήακί ἴσπεηῃ εοἱώεγηὲ, Εὲ πημ)Ε{ εος ἐς ω {αν ὑπεο]ωπε: φωη εεία - ζ 


ἵπ [αὐτο ἂς Ἰωρίδων Βαγύατέο, 
ι ο οι αμιο 
Ίπ Ῥπίαπιμὰ Μίπεινα αππεῃ «οἰερατας, ἵπου]ᾳς Τειηρίο ρειρε- 
τα ΄Ίσπες πάπασαια εοα[είοετε ἵπ {αν]]]ο», {εὰ 1π {αχεος ρἱοῦοἙ γοττ 
{εγεραπτας, εκ δοΙΙπο «αρ. 35, {15 πει. Ἐτ Οιαλνάσα λάμα, 
ταηηία ρ.747, ἵα Οοπζατα ΚΙ]άαυ, πιεπηϊπἰς δα Βηρίάα» 4ηῖε τοο. ὃ -- 
πηπος δαπᾶὶ Ρας Ὀμείιρυ]α, νο ἑπφιά πι γσεκ]α 6 ἴρπεπα ὑπελέα- 
ἔλω (ἑαπφ στη {η Τεα αὐν ή ῥεπειγαἰέθών) ἃ }Ἠγρίπίδιω [αεγά α[[ετ- 
υσέ 7η, οΙΠΕΥΕ ΜΜ ΦΜαΙ εκ δγεΓεεπέε, Φεγέρέογες εοὔΠΙΕΠΙΟΓόγωμᾶ. δν 
γεβαπ] ᾳπσαιε οοἰαίῇε δεγτ]ας {ευ δαγΠιαῖας τγαά!τ Ἠετοάοῖας ϱ. 
377, 376, δε ΕΛαΦ εοἶεγε δο/επι εδ {εῄαπι απίε οΊΊπε:: αῑείπ Ἰουεπι, τα, 2 
ἴωεπι, «4ροϊέπεπι, επεγε εαἰείίεπι, Ἰ{αγέεπι, Εετεμίεπι, Εὖ Μεβέωπωπας 
δεά δρ) ]αεῦγα δὲ «4γα., ξὁ Ώεἰμύγα ποπ [αείεπάα ῥι(αὐσηὲ, ῥγαβετφμαπε 
Δάση, Έογωπι Γπρμά }εία αἰκεαεμγ Ταὐ1Η1: Ἰωρίέεν, Ῥαβαμες Τε 
ω, μία; «4βοίίο,Οείο/γγηαν Νερίωπης, Τδαπιέπια/αάει. Ματς επ 
ῥίωπι [εύαε Φαγπιεπέογώπ Γα[οδις, {μὸ φωΐδις εταἰ Γετχευς «{εἰπακάς, 
{μέ λατ [πιίαεβγιωση, ει αππµα! Εοίίας {ηπιοίαύαπέε: 6 βίὰνς ῥωές 
«{είπαςί φμαπί εαξεγῶ ἀπ, Ἠοο Βτ Αεϊπαςί, απῖα ρει Οἰαάίαπι (παπα. 
γίγωης ὃς αἰίο ἀεγίηςυης, Ώς δεγιλί5 4ποαις ἸΜοηρο[ῖο {ει Μοροῖο-- 


'Τατασῖς 


ο Ὄλρισι ΨετεκυΜ Ῥεκδακυμ,. ῃ 
Τατασίς οἶσα Ἰάναυπα (αμα νε 4ε Ρίαπο (ατρῖα, αὐϊ εἶτσα 
ο 459 αὓ Ἠ]ης αηηίδ αριιά «ο». {ωΐς; ὁοίεπι (5 [μπέης Εἴ [ζπεπιυεητγωπέηγ 
| ον, ϐ πιαπι 6 Ἱεταπε εἰς (ἰδογηγι 6 Το, δτ ῥγηέεγας ο{ῇε- 
Φεπέες, ἑάζμε }οΗ/ιὼι πιαπὸ αΠέεφισηι εωπεάα η! ὲ θιῤαμέ: παηη εἷο 
εωία Βεἱ πμ(ίάπι ἵερετι οὐ{εγναπέ. ---- )ἑωμίων Πηεσηαμίοπέδης, ὃτς, Εέ 
-εὗπι ἡρῇι ὃ οπιοπιύιυ τε/ροπάείωη, εγεάωπὲ «μιά ει 1 ο έέων 
{ωέπι εμπῃ υοραπέ Ύγορα, {εά (πια εωπι (απι αβείίαμα. --"Άαπι γε- 
σεὰ εοἶωπ [αίφη Οηζίκ-εὐάμ, ϐ εοζμπὲ αᾖέοι εαπάεπι αάογατε υε] {ο 
“εαηῃ [εδξετε. Εαθεπί εἰίαηι Φα έκαῦι 1 ϐγγω απἲε ΟΥάἷης μας, 
αία ὀλαριναυ ὁ Εέγο αά μέτπιφεο ἰαέμι Ίαμμα : Εὖ ογεωηὲ ῥαν ἐεγὲ 
εεοσίμα. μα 
ΤΑ Ἐεβυπῃ εχίαϊ ΒατΌλγυπῃ ποπ]εὮ Εῇγ, απο εχροπίτυγ σεπως 
Ἡ[πεοπις ὃ 7 ε(οἱέδων ῥογατί [οἱίμο. Απ ειδὸ Ατιεπι ΟἨειηίσβη ηο- 
Ὥππε} Ἠος επίπῃ γ]άεταγ πηα]ὸ {οιίρευπη. Ργο ΑΓαὈίςΟ λες) Ἐκ[ὴν 
ἄει Ιεή, νηὶρὺ οι Ατίουμο γοώξ)) Εἰ Πε νεὶ Εἰἰκέν; αυ» «Β 
πεεεπίο «Πεπηϊςίς ποµ μπα, {οἱ], ρυσίος ὃς Γρίσεμα]ίος Ρραῖς εκ 
εταβιοτε ο υἉγ]ς πιαϊετ]ὰ εχιγασχα ρεῖ γίπῃ 1ρηῖς, ο: ἵῃ Ίρπεπι 1π]ε- 
έν, ος αΏρεί εάπποιε γε]επιεηίίοτετη ὃς εχυ[αηίοτεπι τὰ- 
ἃε, . Ἐβ Ἱταφίε Μεγετὰ Ελιγαξίο (ευ Γκγαξίιωπ. 9εὰ φποβὰ Ρτίπιαπα 



















οοηεπὶ νοςίς νο) {ο[ύη, εἲ βραϊβεατυτ Γγοδίο : α. ἆ Δθιαπάο εκ 
ΠΙᾳπο «ο{ροΓε 4 Ἐεπιεπεῖφ οοιπροβίο (αεῖ «β οοερι5 πατυτα]ε ουοά- 
υ} εχιταλιεῦς αληποὰ Θμήηέωηη εχ εἰς οτηπίδις οοπβατυηῇ, 1. 1τα- 
πε Θμήμέα-εβεηία γοςαίυς: ας βτ εα 4 Ἐἰεπιεπίατία «οΓροἵα Ρεῃε- 
παπάο ὃς αιαί {αηρεπάο, οµα; Ιταηῦε ρετ[αόχα τε πο υππεως, ἆωῑα 
ες εα ρειτυπρίτας εχιγληεμάο ταἰε Εν, Ἑτ επἀεπι γ]άετατ ε]ι/- 
"άμα νοςίς γἱ5 αριιά Μαιλειπαιίσσν, αδἱ ἵω ἀπεηβοπίδις Τειτα», Ὀἱα- 
πιει εἶης ὮΠπιεπῇο {ει ο ηαΠΙΙ{Α5 Ρει ουβίτο {ει ρεἀάες παπιεχαῖα, 
η Τά δεῖ Αιαδίοῖς γοςασ! {ο]ες, ς δὸ)] γωξς]. Πε[έγεεντα, ᾳ. ᾱ. Ρε: 
πθάαπ ε]υς ῥεγγωρείο Ὁτ τα]ῖδ εἶωίάεπι πιε{ητα εἰίςίατως, 


9. σ ς ΑΡ. 




















προ ἩιετοκΙα ἘΒΕΙΙςΙοΟΝΙς ορ, 
ὰ 4 ἆ | ντα ϱ) : 


ν-« Ἱ ιν ινε ειὀ ἱ 


.. “ο 





Ὑ 9 ά Οι Εβ, .- . 
σα. Ὅ11].. ο. πι ἰ 
Ώε ΡΠά Ῥεν(άγκη [ὲν ἄε Ισπῳ εμβοαἁ αρμὰ δαιεγάοίες Μαρο:. .. ας ι 
. λος το. 
ΧΙ γοχἰκ.) Εῄα (εα ἴπων 7ηβα οπἱρίπαίίτει βραϊβσαϊι Ίσπεπ, ΒΙ{8 
5 ορυ» Πε) νοςαΓί ραιώς Ιρπίατη ων αν ον Ργὲ, ος | 
εἴαπε πχοταΓί: Ώαπι Τάπη Ἠἱ αυὰπι οπιπίρας αἰῑὶς Ἰαβυπῃ εβ η . 
ααία ρτοσγεατῖο Τδετοσαπι αἱ Απεατὶ Επι Είάε]ες , πιεητοτίαπη «8 
ἵπ Ίνας γὶτᾶ δι {π αἰτετὰ. Τῆ81απτεπη οἱ αἲ αἱ γοζαπεις «Φασεγάθεο 
{4, πιεὴς ππεγεπτας γοςατί Φαεεγάοίει Ὠεί, (αἱ τεγειὰ εσας 
ο παπιν{ς οἴτςα Ίρπεπι ὃς ε]αίάειι ουξοάίαπα ψετ(ατῖ͵ αεί εΓαπῖ Γυάσος 
δαοεγάοῖε» αΠογαπ] εταί Αἰτατῖς Ίρηεπῃ ρεγρετιὸ α]ετε δε Ιποχβία | 
:4εινάτε. Αἴηυϊ πες Ἡοταπι πες Π]ογάπι οσα περοϊίυπι εγας εἶτσα 
Ίρπεπι, {εά δς Ῥτεσες ρυῦ]εὸ τεςίτατε ὃς αἷία ΟβΙεῖα Φαοεγάοτα[ῖα πας 
Ἐσε]εβαβίοα αποτίάϊὸ ρταβατε, ας αΏδί 1π {πο Ίοςο ἀοσεβίτας, αθῖ 
πηρ]βταμάϊ πιοάας πποπβιαδίταα Οπία γετὸ απὰ «απ ομἶέα Ὠοϊ 
Οπιπίροτεῃεῖς, Ππἰπιί ο[βείοβ ει εἶτοα ΜΙπϊΙβετίαπι Τρηίς, ῥγγοδα- 
{ἰαηι 4 Παπά απ ετσα επι εχετσεΠἆο δε ρα βαπάο, Οταςἱ δς Μομάπιπιε-- 
ἁρπῖ (ας αἲδὶ Ἱππήπιας,) πας νίάεπῖες ὅς Ιρπογαηίες απὸδὰ {ενε 
οοἰευαπε Ώευπ, Ρεσρείαπῃ ἱπιαρίπαςί [µε τοταπῃ εογαπα Ἐε]ίσῖοι 
εοπββετε ἵπ {οἱὰ ΠΙὰ ϱΥοδμά {ει οἰνΠῖ οπ]ε Τρπΐς, εοίβιε εἶτσα εαπα 
{οἶαπι γει[ατῖ, πο ἀπρίταηίες εγρὸ εο» αὐ[ο]ατὸ 4ε) Ρενέ {εα Ἰσπί- 
εοἶας παπςραίε, ουΙΙ αἰῖς ορρτοῦε! ποιπἰπίδας αυ Ροβµας {1ο 
ἴοοο τεεϊταητας, Τί παΠ(ΠαΠΙ Ρεσσαῖα {πα οοπβτεηῖας πΙῇ Ώεο,πες 
εοἵαπι τεπηβίοπεπι ρείτητ πίβ αὖ Π]ο: {64 ἕαππεῃ αιπαηϊ ας Ώσετς 
οοταιη εε Φας{ὰ, {οἱ]. «οἵαπα ἴρπε αιῖ δοἷς απ υαιη «οταπῃ τες. Ν πα 4 
πε [αάαί ἵπ Τεπιρ]ο οοπβτεδαπταχ Ώεο ρεσσαία {πα ἆυππ Ἰραῖς {ᾱ- 
οες ατἀετεῖ Ίαχτα εο5, Πο Ρετί[α Ώεο μή Ρεεσαῖα (αα, Ίρπε 
{ποτο ατἀεπῖε Ίυχτα 11ο. Ἐτ ὲ Ταάσὶ τοπεύαπτυς ται αἶία ΜΙπΙβε- 
τία {ποετε αυλιη Ίσπεπι {αγ 4ῑε ποέεφιε αἱετε, {ο ἃς Ῥειία. Ἠϊ 
ειρὸ πο {ππί πιαβίς δασειάοῖες Τρηϊ5 αυὰίῃ εΓαηῖ δασεΓάοτες [αάαιοϊτ 
οὖπι αικϊπίητε ππΙπς εΠει τα!η Ίρπεπι ολ αἰα ΜΙπιβεγια οπίατε, 
εἰίθιε {μις νἱοίοις αἰτεπάετε ὃς εχευῦία αρεπε.᾿ 5ἱ Ίἴαφιε αἰῑςαΙ Ἡ- 
δει ε[ε πιαιΏοίαπι, Ροτεβ Πιάαοίαπι Ηἰετατε]ίαια νοςατε Φα εεγάο--- 
ἑίέωπι Ἰσπή, ὃς εο{ύΠῃ δασετάοῖες ᾖ.α/οπεΙ ΠΟΠΗΠΑΤΕ. 
Αριιά ΡεΓία» Ίίαφπε (η ήοάια {σπή ε]αίάεπι ο]ρὶπίο αο απτῖηυ]ζαεῖς 
εβ 


ο 


ΓοπταΣ, δαρτὰ ἀἰχίπιι γειαπι Ῥετίατυπη Ἠε]ίρίοπει {- 
ο απς ης εΠε γεν εί ουἶευπι ε]αίηιε (οἰίας αἀοταξίοπειι ἁῑγ. 
οτ 8) ΑΠΗ 1η Ουεη) π/ηπι εκ εοτυπι {οπιεπτίᾶ Ποῦ. ορη9 {μι Τεππρ]ο- 
χι ωο. ὃς Ἠειοφοιι δες Οἴσετο αἰῑφιε πια, εο ἵταφιε 
πυρία αὐ]οσγεῦαπί, ααῖα Ὠσὶ Μα]εβας πἰπηῖα ετατ υτ ἱπίγα 





| Αἴγ]οα ναβαῦαι δι (πὈνετιεραι Χειχες, ατ αἰἰδὶ ἀἰκίπγης, ες 
το Ρτο οἰν]]δις σα επιοηίϊ Μίεηγα Ρταβαπάἰφ,. ορια εται Τεπηρίο- 
το χυπι, Φμἱρρεφυα: πηε[ὴς ἐν ὑπαίθρῳ Γωό Αῑο ργαβατὶ Ροτηθπε. ΑΕ ρτο 
τος ευλοᾷιᾶ ΤρηΙ ὰ ϱΠοἵεπιροτς ευπι [εγναγετίπε, Τεπιρία ( Παάκοίυπα - 
«εχοππρἰο) ἔπεταπτ {επιρες Πατία; εὐιππ πε ε]α[πιοςί Ὠοπι]ςὶ- 
ἀμδν 1βηῖ Ιπεχιίηόχις {εγνατὶ πο ροτιής. Ἰάεόφπε οὖα ταηὴπι 
ο ρα ηςΑ 6ἱ αηΐ, ππ]εΓρ]ἱσαΓί ]υβιε Ζοτοαβτες, 1η {8 τείοτπιαίίοπε. Τ]πάε 
ο εοπίτας φπὸά {απριαάιάί απτοτες περαπίες Τεπιρ]α {αίΠε Ῥετῇς, Ἱητε]- 

ο Ἠβεπάί {ασε οαπι ἀἰδτὰ Ππταίοπε, σὖπι 14 αὐ{οἱυτὸ ἀϊδαπι, ρἰαπὲ 






1 
.: 
.. 


ός 
Ὡ κα ην 












ἵ “ἨθοεΠε Πῆτ εος ρατίτει Ἠαδιϊῆε αἨφιοι }γγέα 1π οφ υἶδας Γα[ίς Τρηίς 
{ειν “Νο απτεπῃ πεσε[ςε βΗΕ πὲ Ἠβίφιε Ἠαδισγίης Πηπ]έα ΡΥ- 


κ. -- 
εἓσα 
.| 


ματς. Ἐέ οαι]άειπ οιὺά (απέλπη Ραµςα Ῥγτέα 
τοης Παρμετίπι Ῥετία (ργατετοπᾶπη οαδή 

Ὁ. εοΙρίπιυς εχεοταπι Ἠιβογ]ϊς, ἵπ ου 116 πατιαξυτ Οπ/ηαίρεπι Ζοτο- 
ο. ΠΕ ηβίρατίοπε πππ]εῖρ]ίςαΠε Ργτέα, εάφιε υβίαιε εχιτηχίΠε: ππάς 
Ὁ. ΕΟΓΙΠΗ αηῖεᾶ ραιοίέας ατριτας, δυαπὶ Ίτααπε Ἰρηίς εὐβοδίαπι Ἰνα- 
.Ῥποτωας αηις Ζοίοαβτεπι : ἶ5 οπἷπι ΠοἩ αρραγηῖε αηπς (επιροτα Ἡγ- 
Πα{ρίς: εος αμἴεπῃ ἀἰδίαιι Ἰᾳαῖς ευβοβίαπι Ἠαδαϊ[ε (ωῇῦ Μεάοταπι 


"Μομαςς []ὰ {ατῖς πες. Ναπι ἆε Ηζ/ραηςή Μεάοτυπι Βερε (απεὺ τη ΠΟ 
ῥ ηε]ς υπ ἤμιο, τείετι 1άδαᾳτί, «κ. ων λα] «95 οἁδὰὸ οἱά..-- λαόν 


Ώὰ κ. 













ο σνυο 


μα.) 
} ι 


1.2 ΗΙΕΤΟΚΙΑ ΕΕΓΙάΙΟΝ1ς αρ. 


ὃρ Ιολ 3 «οὐ ομδέὸ ὁ]ογ-ε-δ-ι ὃν νἶν Ἀγδμν Εήᾖιαήςὴ-- «Μαρ 
ἀἰκετωπέ φιδά Γωής Ἰσπ]εο]α 6 ἐκ Ποδή Γωή 66 Ῥιεί «κεγώπε σδά οἱ 
Λεξίοπε πο(γᾷ Γω. 5 πεπιρε Ώευπι αἁοταν]ε, δε Ἱραοίν Μόλό ἅ- 
γῖε : ὃς οὐ ια ἔαπι Μαρί ουὰπα ]ηάαὶ {ς ετῖαπι {πεεγεηῖ, ὃτ απηῖνο ἴᾱ- 


6σεπίες . τες Τρηϊς.ευβοάἱαπη Πας ρἰεπβίπισπη Έερει 


Ππιργορετίηπη {ει ἀέάεςοτῖα ποππεῃ ἃ Μόμαπιπιεδαπῖς΄ Ἱππιροβτα 


ὰ Ῥετῇς Ίπίεγ {ε{ρίος πον υήασραταγ. Ἐτίάεπι ἵ {εφπεπτίοης εχ΄ 


γλιτιήώη ---- Λας α]ωὲ φμὸά λε με [ρηἱερία. Ἡϊβοτίους Είτε Ἶ Αν αᾶι 
ἀῑσιε ππο ἘελΠριοίαπι Ἑερεπα αθυπαρίι Πε ΠΡΙ Ἑες]εβπαβίςυπη. Τίτα. ο 
ἵαπι οὐ Μήλαά [ει Ῥγα[ωἰή.. Ἑτ ροβεὰ ἀετεπιροτε Βερῖν Μία 


υρῖ ΌΏεο επ]έπῃ ὃς Τρί «στειποπῖᾶς αείευαῖ : πον οπαῇ {οἱση1 Τρι 
εο 1π οαία αά[ει, {εά απία πιο εται πι ρήπιο Ἱπρτεβα Ιπ Ἑοςί 
πι, υΠίαταΙη τεγετεητίαπι εχµίθετεατ Τα, δι ἀείπάε Ώειπι οἵαγεης, 
ας αΗδΙ βηπὴς ἀοσπίπια», δὶο Χεπορμοι(β εἰ βάες, ) πρῶτο ἐςίο ὁ ἔθυ- 
συ: υὈί ἔφυσν, πο δαεγβεαυήε, {εὰ οαωα{ν]ς ο τειβοπίας {εοί[ε { ραὶ- 
βσαι. Ἐτ αιαπνῖς εἴει Ὠεὶ Τεπιρ]ήπι, ἴΑΙΠΕΠ νοσαβατας Ῥγγεμηα 
{ει ΑάεΓ σης, (απὸά Τρπῖς {η εο αἰεγετας Ἡτ 1 Τειηρίο Ἰωάλλφο 
αὐοά ποι Παδεδατας ππα]αιη Ἐρίτετιπη 1 ὃς υο Ζε]ο ΟΌγτις Ώε 
αοΓαίησις αἆ Ῥγγέωπη {εί Τεππρίαπι Υοπεπῖῖ, παττατ Ρήγάαβ ή οτῖ 


4 


Φῥαβηδπια Α.ΤΟΓ 5 Ψετβρης, ο. 






ολο ο ων νὸ» ολλ» 2ο ελπ/αδιωμα ας Ρανς {19 
2λκλω ω]ω» 3 πο ο Κωκδο Οοωας {ρο; ιό ωΐες ο ωκ. Ὁ 


οὁ οἷς νρὰδλο ολο ο Εἰ ἠ ἠρ[αη (σκρην αἴφκοι ζζηίσπος (ῥαήρεηος” 
Πος 







εταοκυν Ρε πο απ ὶ ... 
ων ασμμα μα Ἀοφονν 
αἱ Ηγβαίροι. Η] αποφίς ρἱεμίογδήι βάΕΠΙ 
Αιαῦς, Ω]έεπι ἃ ἵοπιροτέ Ἑερίο, Ρῤγίάδη ὃς 6ου), ο. ην 
ΙΡ Ἡ, «ων χο (22091 ῷ οἆ--κ- ο)δ οωςς 

:ῷὴ ὁ) ορ. λλες ολ φφὸ ὁθε η. 9 






: ῳ, φ ἔριωγάο ςν--ω λὸ ϱλλ9 οἱ δα «9ο» νλαςὴ «91395 ο . 
ο οκ ανν οσο 

᾿ κὐκςἸ Ονό φ φλβωλὼ 4 ]9 ὥ,, ϱ 221 ών ς ἃ ὔλλλων ΕλὰΣ ῥοδάΔ5 
ο ω μπϱυ 
ΛΕΡ ολλ οἳ «Δωϊκὰ κῖν ωαρ να τὸ μλάκα Ας οκ-κ-- 
νὰ ολοι) ἴ--- 49 ο ο. ἐθοο9-ό ὧν ο 
28 ο)! ϱνό- ὸ ενω”, ο8 (2. -ἲ-θὶ ο ή μν ὃν 5δ. 
Γλφόρ «όλ νο ο λννόφὶ οἱ ον ο νι άν ολ Αρη 
ωφ ο)) ἰράκν Ἰρλωος 9 Ἰῴάαν 1 άθιαό ολ λάὴ 
ο μμ σι μον ον ας 
η. | ἄδροο «ο ες Ἰλλλάωω δολ ος ος, 
ῤλομα ο ϱ2)ηὸ φ ο) ο4ΦΑΥ' δν «θλω” σα 
ο πμ. ὃς 6-δ--ὖ ο ὥ ο) α--ᾱ- 5 .6) ολ ΓΕΗΡΓΗΜΕ 
λ{ασής Ργέα, ϱΜ0γωη. πι εγαὲ {μα ιο 4ρῤγηλέη εχέτωχή 
α Τώ, ον νὰ Ἠνλμν η ων ἡε ανν ανα Ῥέταε[ῶπ. Ῥγαεγεὸ 


ο εώπισα εγεχἰε ἐν δὲσ]ίόη Ῥγτέωση ἀιδέωπν Λέχαὔεν [ίει σ)άης λεν. 
ρρρρα, { Βουρόγα Ῥγγέωαι ἀἰδωνν οὐ δν. εγάέφμε . μη 
” ἠαδόη Ργγέιοι Αμδίωπι (αιι/ γα, φμοά εκέγωρέ Κρίζζοίγαυ: Εὓ αἲι 
Κκάπμ Αῑζωπι Εαν. Έγαξ φνογμε Ῥγγέννι αἰδίνην. ζλαηρή- αἰς ,αἄ 
ο όν. εκέγυ δω ῥεΥ οήμε ϐ) αἰέμά ἐν «4γρ]όή Ῥετάή, φιρᾷ 
ΡΕ -ης]όμ νι: Ε]γβα(ρς- Εἶεο Ῥγγέα Γωοτωμὲ απὲε ςεταω/οε, 
τ.- Ἅθοιηα [εείε ογάὺ/οε Όγγεννι {ἐπ Νε όύ ων 8 αἰμιά ἡη 
ΕΕ Εγία ΤωῄΠὲ αἲ επφαζγεγείκή {σην φμεηι φεπεγαίµ! Γμεταξ 
ᾱ, Φαοη εποεηἰοηέευ ἐπ (Ἠογχεηι, ἐγαπβμζεγωμέ αἱ [λατάῦα/ετά, 
Γιο Ἱ ποια ει «4ωγ-ερώτα. Εώπε ῥγς εα{εγἠ οΕΠΡΓΦΗ/ΜΓ 
4 5 εήγήπε Κεί()ύ/γαυ οκίγεε σα ὑειέρεγαπάμηι εώπι «{{εγάό(γάόὀ, 
- πα σεπεΓαΜΗ ε{έ οἰωίέφμε, ὨὈίρίμω απίεη «4πι/ρίγγανόη [ωῇε 
ΕΝ) Τὶ στ {48 











Ὃν ν ο π πο οι στ ο -ἵ -υ 


απ σή ἩΙςτοκία ἘΕΙιΙαΙτον15 αρ. 8. 
{μἱ ειπε ῥογανίε {π (αταπιαπίαηι, δέ ῥαγεσι ε]ις γε ιεγωπὲ, 8 
αἰέσηι ῥαγίεπι ρογέάγωπε αά ΡΡε(ῶ. ῥῬογγὸ ἐπ τεβίοπε (Υγδεογα πι δὲ 
Ὑόωπι ιο) αἱ (οπ(αΜΕίποροίεως βογέαιη εγενί δράύωγ [ης «γαρ, 
αν ή πο ἀεβίὲ (φμο αα Γεπιρης «4ἱ Δία. Ετάέφωε ἵ ΙΕ ΡΩἰπέγα /γορὸ 
αράδα Ῥγτέμηι φμοά εκ γή Ῥώτάν Γ1. Τύτλα ] ία (τοῦ. ΕΕ ο 
{η [ηαιά 6 (ιά εγαη! Ῥγτέα. Εγάπέφπε (Γκ εογήη για Ῥγτέα, (πογμηα αἰε- 
δὲ ππεπι (η πμεα; ἱῃ εἰ «μέ επΙ ΠΟΠ εγαἰ ση. Ῥ]ητα Ῥγτεα γιὰς {αρτὰ Ρ.τος. 
ο 1η 1ο οῥαγίἁμίέ Ῥαταρταρ]ο πια]ὸ {ορίο, αιστοπάμπι 4ππο 
Βεγά(κη ρετρεαπι [Πο {οἱρίνπι Επετίτ Ρίο 2ο οὐὰ- ρά4{ὥς ὃ ὃς απηοα 
(αυ(ἶγα (1π αἲίο Ἐχεπιρὶαςί ἕωδήξς (ώπι[α,) Πε Ρίο νο Κιτγας 
ΠΙΠ απἴονςς Αταῦες {αρίπάς {οἶεπῖ εἴτατο ἵπ τοὺς Ῥοτβςῖς, τί ὃς 
ἀῑόεις οἰναγιθάπί ετἶαπῃ ΑΟ {αοῖτ ρεβιηό6. Απ Κῴππε βερτο Κάπο 
Ἐτ φπἱἀ {τ ΕΙαγίγ δσῥαπσῇ-αις εβ Ετία5 [οσυ5, 4 ϱ1ιο Ιπίτὰ ἀῑκίππας. 
Τη αἰεγο Ἐκειπριατῖ ρΓο 6Λεγσῥετιεβ «9 έὐνών πττπια πε ππα]έ Ἱπαπο 
Έχεπι, Αταδίοο {ειάμειπα ΕΕ ]εὁ- ο] {καγ-εδιπνα,ἵη αἰίο 95-29), ποσά 
επι ορ(ἶηιᾷ ταίοπε Ῥιτο τε[ογθεπά η τ)5- ὁ] «4πωγ-εδγα, Εεῖ : .. 
Ώαπα Ίηης ἴρπεια ἵη Οακαπιαπ]ὰ ρτᾶ οΦτετῖς πίηπε Ἰοὰιὸ νεπεταπεας 
Μαρί: ε]ήίαιε Ἆης τΓαρΏατίο πα βατ, Ῥτο Ε/ῥΑΙΜΙγα, 1 αἱιο Έχεπι, 
ἱεριτιι Εργα, πϊτήπιηιε πηα]ό. η, Η. 
Όε γείετίους Ῥετῃς ο δν αμ. ο8, οπὸά απαπινί Ώευπη Οπιπῖρο- 
τεπίεΠι εαπιαπε {οἱαμα. ἀῑνίπο επἶτα εοἰαης, οιπηία ε]ας αλ ώονς 

















ο 


αρποίοεηίς», «05 (4Ιπεῦ Ἠαρεκε Ἱηνείεταῖα» ο μα(άαπι {πρεςβιτίομες 
Ῥιααπάϊ πἱπιῖας «ατεπιοπίαθ Ἐεπιοιεῖς ὃς Ῥίαπειί. Ὁπάς Εριρ]α- 
πίυς απα[ί Π{ογυπῃ λ{εΓτ», αἲξ, Παρα Πέρσεις Μαγάσαῖοι καλάμδμοι, οἱ εἴδω- 
λα μεν βδελυήόμενοι, εἰδώλοις τε αζεσκυνῶντες, Πνρα, καὶ Σελώη, καὶ Ἡλίω. 8εᾶ 
1! Πτα ἵπ πας ραµίς οπρεείοηίςς {η Βἱ5 ρείριης, που ρυζαπίςς αἰἰ- 
απὶὰ πια] εβε {η εἰς, απῖα εκ απίαιο νετηπι Ώειμη τελριοίὸ εοἶαπε: 
ὃς αοτὸ {ετιπῖ πῖ ΡΓΟΡΙΕΓ εκίεΓπαθ ο μα{άαπη οβζιποπίαδ 4 µας ρωτάς 
Ίπποσμαθ, Παῦεαηίας {ρηίεοία ὃ Ιάοἱοαεγά. Ἠὶ Ἰίαφπε Ιπε]αέταθι]ι 
Βτο αὖ οπηπίθης τεριίαῦητυς πετ] Πάο]οίαιτας, απἷα εχτειί τα] γἰ- 
ἀεηίςς, εχΙθἴπιαπῖ τοῖσι εοίυπῃ Ἐε]ιρίοπεπι 1 1115 ΥΠΟ ας «..ες- 
ποπ] «οπβ/ετε Ρτορίςς εχίειπαπα {ρεοίεπι, ἆ μπα ΠίεΓπαΠΙ απλπηϊ 
ΙΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ ποπ ν]άρηῖ, Ὁπάε πηήετα εβ 1Π Ίνας Ρατῖε Ἠυ]ης (επ- 
5 {οτς, οαυὸὰ τερατεητας ]ἀο]οίατγα:, εὖπι [πι {οης Ὠεί Αἀάοταιό- 
165, ὨΙΠΙ1 πιασῖς αυὰπι 1άοἱοίαιγίατα οὐ ιο Παῦεητε»: ἀωπιτοιις ΜιΠπ- 
ἆμς ἵπ εοτάῃ Ἐε]ρίομε ἀεοερῖις, Ρυτετςο» εΠε «πἶτοιες (Ονεατυτα- 
τα11, Ρτορῖεϊ αάφυας πηρα» α ας 115 ταπεύα οιγη ες ριαζαηῖ, Ὅμες 
ε 


. 


κιν αλ. δι. 













Ορ. ΝΕτεκύνΝ Ῥεπσακυν. ο. 
τε[ι οαπδἀ Ίετε πλ] αἰῑαά ἃς εἰ ρΓΦάϊοετας, θυα[ ἑαἰία εΠεπεΙη εο- 
ο αππα Βε[ρίοπε {π0π]ππη ὅς Ρυποίραίε, εὐπῃ γεγογὰ ΠΠ: (βπτων ἵσγερ- 
σα, γετιοτί ὃς απτηυοιί εοζαπι Εε]ριοπί οιιποάοχώ {πρειαάίτα 

ευη ριοσε/: (επιροτίς 1πτεγροίατα : ἀῑπι ἱπτείπι γεία δι ρηῖη- 





ο. οι. 3 
ο. οἱρα]ίεοευπι Ἐε[ριοπίς Τε[[εγα ππακ]πιὸ ποῖατα ἀϊρπα, βε εγώ ὃ 


πα, αωπι Ἰσπρ 8 αἰίογωπι εμ]έως {ατρ]απὸ αΠεγιητ ) [ὲ εαπεὺπι εἰν[]ώ, 
. ο πες εα απζμαγη υοεεμὲ Ώεου : πας πεεε[ Πα ϱε{{οπες εἰς ελ Ρέεμαῖο, 
ο πεεβτεεες ἐ/δε ωμά επιάο, {εὰ πεγα: εἰσι[ερ ζαμάαἑ/οπεΙ εἰ βγσ[βαπάο ῥτο 
ο δερεβεη φις [εί αξία λάκπάο ἐπιρεγείωπένγ. Ὑετα αὐΤΕΠΙ ΕΟΤΙΠ ἂς Ώεο 
. οτιμοθοσία α αἰιῖ ρτοτ/α5 Ιβποταϊτυγ ὃς {ασείυς, ὃς η] πι Ιάο]οία- 
-στία δι ἘτληϊοΙίπιυς ἆε εἰς Ἱπτεγίπι ργΦἀϊσατατ ; ΡΓΟοΡΙΕΓ αΠῑαγαπι Οεη- 
Ὅ εἴαπι ἂς εογύπι Εἰρις δε ΟριπΙοπίρα» Ιρποτατίοπεπη, ὃς ου[τῆς «ο- 
ο παπι Ππημτπόίπεπι υπ] ]ἀο]ο]ατηᾶ. Ἐτ πος Ρίο Ρροµπή Πυεταί {πε 
Ὅυρετία Ἐε]σίομεπι {παπα ἴαιη πάΙοίὸ οεἰαηάο: εὖπι Βεἰρίοήεπι δς 
[Ππααπη 1 ο {οδήτως, Ροτοριήπίς γεγείατο βε γειτωη. Οἶπι 
ους (ας ἀἰχίπιης,) ιά αποά 1η εοΓηπὶ Κε]ρίουε πηἰπίπιυπη «β, υδίφιις 
ο Οεπαύπι εἰτουπεταττ ὃς οε[ερτετιί ας ΡρΓορα]ετις, τὰ νετὸ αυοὰ {ε- 
υγετὰ ΠαχΙπτυπη Εβ, Ρρτοτ/ία5 οπηξτατας δι Ιρποτείς» πο (Πσερίπιας 
ο Ρίαπα ΠζαΙ1 γετο Ώεο ἀενοίῖαπι ΟεπίεΠι, ὰ ταἱἱ νΙταρεγίο νιπάϊσατε, 
πε {οι 5 Μαπάας 4ε εἷς ἵπ ΡοβεΓπῃ {εητίαϊ πιε]ίοτα. δἱ επῖπι σοπι- 
“φετίβεπα Ῥετίας δο/επι ατ Ίσπεπι γοςα[Πε Ώεο, απἲ Ρείτίοπες εἰς {6- 


ο. 
ολ 













οβαι η Ὁ. Φαπίοη ἐπ Ποάεγπο [αία Ῥετ/α, οί ἆε Ἠ]ΐσε τεβις «οἱ]ο- 

ξμ9 ΕΠ ου «ογύπῃ δαοεγάοιιθας, ο πἱ γείροπάεταπῖ, {ε ἑαπέὼπι εγε- 
1 χ) 

μα 

τη ν τέβιηκηη. δεὰ ρεβο Ρ{ΦΕΙΡΙΤΙΓ ΕΙΠΙ ωὐΑᾶκώ» εοἰέγε: ασπο- 
μη ΕΠΡΙΠΥ ΕΠΕ πιεΓαπι Ἐλεπιεπευπα 1)εἱ Ογεαίταπι. δίς ετίατα τεβα- 

Ὁς Ἰηίγα οἰίαιμς Απ. Ματοε[ιπις, Θῤά εογαηι Ίσπε Μαρί πια 

αγ αεηέε! μή Ίσπεπι, ῥγεεες αεοἰπωπέ ἐπυοεαίο ΠΟΠΗΜΕ [δεί {[ς]]. ε- 

Εν Ὁ ποπηίπε Ώει: παπι η] ἄπε Ὠεί ποπηῖπε α τεάίυμτυς, ὃς 

' ουςεηυιά βοίαπς, αἆ Ὁςί οἱοτίαπ ατ. Απ Πἰ ειρὸ {πι Ιρπίσοία: ὃ 


ον. 


κ 


σας) Ομα]ες αυτεπῃ {πεγίπῖ ες {εφπεπῖοις πιε]ιὴν οοπβαδίε; υδὶ 
ο πο ταρτὺπα Ώεί ουἶτας αὓ εἰ αΠεζχατης, {εὰ ὃς ειρα εππάσπῃ ου] ευη 
ο δι Ὀεί σἱοτίαπι Ζε]ας πιοπβτατυν. 


ο ας Ὁ } δαριαζιός 


. 


μνίαηῷ Μεηηβογ{διη 4ὲ Ώεο ογῤοάοκία, ς)άμως {οἱ {ἰογαείο αυί- 


πει ε[]ε οπιηΙποάο γε(βεξίω ἀήσπωπι, εὗπι {ὲ οπυπίωηι Ἐεππεπέο-᾽ 


ον ο ο σ ο τωοτἩ 








ο πό Ηεστοκίκ' Ἑειϊσίοκ]ς ᾿ἀμο 
ος δαριαοίάζας ἴταπο Ταν; απίφσυς Ηἰβοείοις Ῥείία ἆς Παριαάιθο 
το Μεβοταπι Έερε ρεπὸ απεϊφαἱίιο τοίρες, «ας ορ ὁ θολά 
ὀλλός λὸ ωρα) 1ν ολέ ολο «9 Ηβῥαις) -- μελος 


. 


Ριοσυἱ {μ 
γιο Έερι» λ{οπώς|αὐγ πατταῖ, φπὸά {αφ αηάο ταρίο ου) Ῥετῃρ {σᾳ- 


λάσπκσ]αὐγ Ἐεκ, αχ μυ «ον ὦ οἱ ὃ ἡνοιώλο ο] δν ολ αώ ον) ς 
ὤ5 9ου Γρ] 24 Ἡν σερ ο. κάν ολλ ον 5 5 λο μλλ » 
ο ρά) ο ρὴ ν δλδ» 225 ]ρό- ἰδ «ἆλό ϱλ-θ-α ο) 
(ο Ἰση ὀδίκω 2 ο” λα ἐλὴ ο Εὰ - ολνῥιώλὰ ) 
ὁλ]. ςλν ον. ο. δρ δοίακο» ο οᾱΞ σος ας 
δις, ο λα. δλλ-ὸ ὃν «λα ο) ϱ- ῥλο «13 ἄν θεια μι ὃση- Ἁ 
δέ Επεο](ως δου Κερημηι πλ αἰεαδε, ο εσο ἤ, ο 6 Ολα 
ή! αξδίοπε)η εἰ βάδεγενι, 66 ΚερμΗπ εμ(ο(Γε2Η, ο δρ θν, ἡμ ῥοπο- (ανω 
εὐλ[ἐγναγε»η, 6 ἠπεγ ῥοβα μὴ ΕΧΕΓΕΕΓΕΡΗ [17η Σ΄ μὲ ᾖας γαβίοπεὌος 
Ορ σημς Μακ έπη ᾖου Άλσζηωπι ηηλ ανσθα. Ναπι πργαε[ειζώ γεν 
ποη γερόπέτεπι εἰ 6γαένσε, ή ῥοε Κερμώη μηδὲ οαεπιρέγως [ὲ, ΠΕ. ως 
{ Α/λεγο Ἰάμπαο α[ρεξέωγιµ ἠσγήιεπΗΝ. ΘΟωή ἐέίσφωε Ώειω αμ 6 Ἐκ 
ερ πε εν Άεριπι [έτρε εγεαυίε, 8 Άεσηωηι πηρα εΚΙΗ, ἐβο αυ. 
οντως ποπ απιξαρ, ὃς. Ἐκ Πογαπι γεΓΘοΓυΠΗ ἵεποτε ο 1ν]5 εἶας'Ει- 
επι ὃς ἵπ Ώεο Ἐἰάπείαπι {αεἰ]ὲ εἶίσετε ροτοτίτ. ἸὨὈείπάε Ἰάειι Έεχ - 
αἀάιάμε, φωὸά β εγα! ἐ]ωηι εοπυεπέγεπὲ, ῥγοέκίογε Οταΐνουε {ε ευ Ἐν - 
ξερέωγανε, εώφίφωε [η ῥεγογαμ/επ απ (γεη. ΌὨοὰ δι {εοῖτ» παπι. 
ε/λβΙΠΔ Ίποε «Ο14Π1 οπιπῖδις Ἠαδαῖε να]ἰάὸ ργο/ίκαπι Οτατοπεππίεα 
αἆ Νοῦί]ες ὃς ΜΠ τες Ηοτιαάοπειῃ Πάπα αἲιὰ ἀῑδτις Ῥετίατυπι Ἐεκ - 
εχεγοίευπα {βήπ1 εχοερίε 4ὖἩσ ἑεπροτε ΟµΙεητα]ες δεγτ]να (αιιος ες ὰ ι 
9 αρρε]]ατ) ὀτειτ]τοι] {ῖς εἵπρεχασε Ῥεσβαιη Ιηγα{υπ, Ἐκ ἀῑΞὰ 
Οταξίοπε 

















9 
. 







ν 


ι) 


/. 


΄ 


ο ο ον . -. 


ο 8 Φακών Ῥεκολπυν, '΄ 


το7 


- 


σσ Ἂνι ο) ο 241» υλόργ ὅλὴ92 ὀλθὸ κυ » ϱἱ5 3 οἈιαΐναν 


Ίο.) νλΑΑΕ κ 2202 ὁμ ολόρο μάθε 9/2 οδλ 
ο λε ο) κνὸ- εδ” 2. ὁΙδ ο-ο ἐν .λ- δὴ) ο ξ» 
ολλ 50) 5 «Ἠ οδό ο” δ) «95 οωί-κ-ω 

σκι Ισ. 
Όλα 1] ὁ μή 2) οξἰό- (2 ολώς 2) οσμὸ (:λ- ωἲ» 1.939 
ο λος 2ἱ9)Α. 2 δλδ ο νυ Α «ἆκκὸο όδχωρ 
ιν ον. αν ὀθλὸ σθς Χωλ» ελ. (29ψ9 ὅ». 99 

δὲ ολα } ο] ολ ωσ» ὁληὶ 1) «ὔρλα τν ϱ) ες 9 εν 

Ανν «οὸ ὀρδ]ὸ -----ᾱ αρ νο οὸ οδί5- ο. δα )) ολ ω κ») 

λέω ο) 2 ΑΦ ὠὔλλω 1 ἰκ) ὡ]δ μὰὸ (αἱ οῶλά- σε 
9ο νὅ 1ο εἰ δὸ ( λαἳν ο» ον «299 ὅλοὸ ολοὴν μον κε» 

365 ολὰ Λο Ίλν ο} ολωλ } κ (:λ) κξς Μοπής]αὺν [ῷο; δο- 

“εσηι [εὰήε, 9 (ογοπαπη εαρὲὲ ἵπηβο[ως, 4 Ῥγα[ωίεπι για ων ἡπ 


















ραγά απγεά ὃ τεσίοπε δοἑ εοἰίοεανιε, ᾗπ εγαί ῥγαεῖῥκων Ῥγ κ] ωνη 
αοὔρμις οπηπίωπη Πλοξζογανη ε] {επι Μεπιρογῦ. ----ΠΏείπάε. ΟΓαΜέοηοηη 


3 Ἐνεεήο σγαξ/αγµηι αξβίοπενη [τες 9 ἀείπαε αἰλέε, Ο οἱγί, ἐὲ- 
οβΗέ ωος ἐσμίά πι Εἱρωάίπε οἰά εί, πως ε[! ὄγεαίον 9 (οπά/έου, 
οπιζμέθν ἠππρεγεία Βεπεβεία [ωηε αὖὐ εο; ἐδεύφωε εἰ οβογέεί Γεγυίγε 
Ὁ Ῥεπε[εν εἰς σγαξίαν αδεγε εὖ πο/ππεέρΓος ἐς «ο εεγηηα- 
Γ ῥεγπέίεγε. Θμήφίά επέπι εκ, ο ῬΡοβε[ί 08 6βει εὐ ηλ] 
ὁ ε (εαειγά: πα [ἐ[ία (σεαέώγα αἰἰφμίά φκσγέξ, ον ἑπυρηέέ, 
αέσιε ΙΡ] Γογείμε εί (Υεσίογε: παπι { ἐν φμουύ {επιῤογε ἑ[βανι (γες- 
πωταπ φματίέ, ΠΙΟΛΙ{Π ΊἼαμα [μά ῥαθοι, ὃ ἐπ πιαηίδις εἰς ε{, 1, Ε, ἵα 


-Ῥοϊεβαῖε ε]ις, {άεόφιε ο/1ηὲ (γεαγμΓᾷ [ογε{αγ ε(έ (τεαίον. Ὠεϊπὰς ροβ 
- αἶἷα μιυ]τα, [α]αηρίε {εηιεητία, Σὲ Ώεως εκ πιασμε/εεπεᾷ {ιό ῥως 
«Ά ο εκθέύμ ποὺ, 6 πα εἰ σγαίαι ἠαβεπιμ: δὲ αὖ εὐ ζοε ῥεεέ- 


, Ὅς που ὃν νι γεδὃ εοηείποαὲ, 5 εον πο(ίγωτι {ή υεγίγ)ε εω (οἱ σέ, 
ὅ ο ν» ι6/ 2 Λαπι 


ο φαε εοπ/(ζύωπι κα. ΕΡΕ ἑπ ἡμείο ΟΥαξίοπῦ [μα, Ότο ὃα- . 


ον Ὁ ο Ἡ 1-4.) 


ασα ος Ἠιδτοκίὰ ἘΕΙΕΙΟΙΟΝΙ9 ορ Ὁ 
«λα που [οπιαν, φιὸά {ογωπι ῥος [ (ο. Τατοατιί ΙΠΥΑΠΟ] εβαύεο, ο 
ποδέ; αἱ εωγη ε[ί λεει». | . ν ρα" 

Έχ Άλσος ἀῑένα Οται]οπὶς ρατείςα]ὰ ρο[[ωπιας Ποπιπίς Ἐἰάεπι ὃς - 
οτιλοάσχαπι ε{ρα Ώειπι ΕεΗρίοπεπι αρποίσετε: πι] εΠΊΠ] πιοηεο 
ας τοπυροεῖ Μία, {εά {οῖας Ὠεί, ἴπ 4ο {παπι ςοπβάεηείαια 
Ροπίε, αἆ {οἶαπῃ Ώειππῃ Ὃ λος. ὃς αἆ επι [αας Ῥτεσε 
ἀῑπίραιτ, Οπαπινῖς Ίταηυε Π]]ή ἔεππροΓίδης υ[ῄέατας ΟεγοπιοπίαςδἘς- 
γεγεητίαπι ρει/ο]γετεπι ΜΙΤἨΓα:, οοπβαῖ {απιεῃ «05 11 αΠη1Ο1 ςο]αῖβ ρα 

εἶπι πεςςβττατίς η ος αἆ Π]απι ποη «οπβΙσεΓεπῖ πες Ίπνοςατεηῖ, 
πες ἵπ εο, {εὰ ἵπ {οἱο Ώεο «ὀπβάετεπι. Ἱπροβεγαιῃ Ίταπιε αΌαει 
Οεπ/ω(α αυ ἠπ]αβὸ εαχαῖ «05 ἂς ἀἰγίπο αἰίφμο εμ]ει εχ]δίτο Μεγ: 
αὖτ Τρηαϊ: παπα ΗΠΙ γετετες Ρετία ΠΟΠ Ιοφπεραπίας ατ τας» ΜΙτἨγίαςϊ, 
Έτ Ίπτει αἰία πυ]α/ποᾶ! Τεβιπιοπία ους ἂε αΗῃς Ῥεγίαταπῃ ὃς Μει ο- 
ταπι Ἑερίρης Ἰπνεπίί ρο[πητ, πεεῖρε ος ας Γ.οὐιό{ρ εκ «4Πωπεά [ὸν 
10/μρ Ἠϊβοιίοο Αταῦς, ρὲ)» οἳ--1)θ ϱ9 5 οἱςε) ϱ)-ν νο η ἓ 
9) ο ῥ 21 ος---δλ ο. ΚΑ) οωσή Κω) οἶκε οκ---ταὴν αλ 
«)9)) Φ]ό (δν) « Όλαα- 4 ρω) σον οωξξ] εκα---δ--δν λα α 


4) οαἲν ἃ δν 69 ωλε δβιλὸ ολ) (29-19 Φκαπάο (ως αλ 


Ἰήήγασ]άη,. Γ{εα βαπϊποξίαπι απζππηπαίε, Ἱ] Ι.ογόρ πα ΗζΗΥΟΡΗΣ κ 
δο[ο Ἆεσπέ Ὁ τεδιπ εογοπά ἐπιρεγίή, ἰαμάσοίε [γέεωηι 9 ρ;α να 



























ερἰεεί; δδ πιο ἀἰλίε, 0 ϱμἱ ῥγα{επέει εί, εοπερίέε απἰγῃο 843 ή 
Ρε Οἱογίο([[ηπιέ ϱ) «Φα ἔἒι[[εηιέ 6) Οηημέροίεπεή, φἱ εωτ/ωπη ἀεαήε ΜΙαγὲ- 
δως, 63 Υπιήέεγ [αιωε Μομέες , 66 εἰευανιέ (αίωπι, 6 «οπβεε1ὲ οι ολ 
{ωβετ Τεγγά Ιοηρἱἐμάίπε 6 [αμἱμαίπε ῥγκάιά εμέ Γογπι]ςας τεριανέες αρ 
΄ωρεγ Τωηιμ/ο-οΥπιέεατ[ο ἵπ ᾗας δεάε ΟΥ δίωπη, [οι]. 11 Γευτὰ φας εβ Οεα- 
ετασι ΟτΡίαπα «ος]εβ 1Η. τι 
Ίβο Ταγσαγυα {ει ΟσΙεπία η δογιπαταπι Ἐεσ, απ ({ες. ἀυα- ..ς 
τ]) ἀῑέτο πιοάο Ῥεγ[αια ὃς Μεάίαπα 1πναβτ ὅς εαπά επι οεεαρανῖς, {ας 
«ολ ρρεγόβάὀ, αἱ ({ες, Επίγ- (ὐοπά) ροᾳπαπι Ῥειβαπνκροβε- 
ἀειαῖ 12 ΑΠΠΟΕ, ὰ Ῥεγ[ς ἵαπάεπι ρτοβίρατας ὃς εχα τς εῇ. 19 μας 
βίας τῇ ὡς τών Ῥω/ρὰπση, εκ Τώγέ {απι]ᾶ, «{ρρτίαὐπί Ππερος. Δε κά 
ΓΕ ηιίγεΡοπά ροπῖϊ {αρταθίόίασι Ῥει[μα ἹπναβοπεΠι ΠΟΠ {με ἵς πι -ο 
Ροιο Ἰαπώρ]άργή, {54 ἵΕΠΙΡΟΙΕ τὸ κδὴ» Λώάαν Ἱπιπεάιαιὺ (αοςςἀ εεῖς ο”, 
". Ἐερὶς, περοτῖς 4 ηγίάώπή, οι οἴχοα 7 αΏΠοςτερηαγΊΕ: ΠΑΠΗ αν 
αμάιεῃ5 











ο ο οσο -- ον” . . πν .. ---....ο0Ῥ7ΎῬ0µσ ” μα. 


6ᾳρ.8 π ΥετεκυΜ ΡΕΚΦΑΛύΜ, 1.9 
Φμάιεῃα Λίακ εἴε Ουὐειπατὶοπί ἵπερτιαι, 64Πη εαρίαΥῖς οςσαΠοπεΙα 
οὐτυεπάί Παπ, 
το Ἠ1δ αι ἂε Μεάϊοογαπ) δις Ῥειβεογαπι Ἐεριδις ἀῑόία {ππι, αἀάα- - 
ταν 1ά ουὸά εκ 5, δοἱρτατὰ οοβατ, {οἱ]. Ὀατίαπι Μεά μη] Ρ]απὸ «ΟΡΠΟ- 
γ]Πε ὃς πρηονΙε νετ Ίλευπι εύιππε οοἰα]ῇε αξὶ οοΙΙριτυγοχ εἶας 
Νετς ή Γαῦτο Ὠαπίε]!5 ὃς αἆ Ώαπίείεια, Ώειὸ ἑω Φπεηι εο)ῶ, ἐε 
ΓΑΔΑ ἃ ροβεὰ, 6 Βαμ/είι{εγνε Βε υἰφεπέα ! ἵπ εοπῖγατίαία ἴνι- 
ΠΠ ππμζοζυπα οσα «οἰεραπε («εηῖε. Ριατεγεὰ α {απήμηππη Μία- 
Ριγαταπα εχεις Ἐαπιε]εαι Ὀεῖ (είνα, ὃς 1ης ης οπ]Ώςς εοἰετεμί 
1λευπι 1λαπιεΙΙ. 1ο ειρὸ Έεχ ἆυωπαπτε {επροτε τερηῖ {11 αιοά 
ως Όχενε, ργοραθίίτει ἀεβτιχίτ Βαυγ]οπία Τἀοία, ὃι αἆ νετ Ὠεί 
Πάεπ νοεαν]ε Ολαἱάσος απιεὰ {αυά[ίος Βεἰτε[ιάβατί, οιΙ {αοσε[ῖς, 
-Ετ, {Πως ἀείοεπάηιὴς αἆ ΟΥΓυΠη δ Ἡγβαίρεπι, Ρ]απὸ Ἰηνεπίςπ]ς 
«ος γενυπῃ Ίλευηι αβποίεεπίε ὃς «οἰεηίος. Ἠτ Ἰουρὲ Ροβ]ας, {1ο 
Ἱεπιροτς Ῥουρηγτίης ἀοοιῖς, Μαροφε[ε{ο]ος αί Ἀναπιεη εοἰετεμῖ, 
περοβεὰ εχ ε]ης νεος Ιπίτὰ αἀἀιιόίς πιοπβταῦιτας, αί επἶαπη εχ Τ.α- 
εττίο πιοηβκαίυη ας; Ὠεύυπῃ επἰ1 γετυπα οοἱεῦαης, απο εἶσοι- 
Ροβτα παίοπες ποη {α6εῦλης, 
-. Ὀειπάε Πίαιι ὈιίαΙΠτίοπεπι ἀεάποεμάο αἆ ἵεπιροτα Ῥετ[αίαπῃ τερῖθ 
'άείην Βα]είη, ἂε α ο [αρία; ἃς αἆ τεΠΊροτα {πι /ρίγγαυόπ οί Τι» 
ἴππο Ἰπερειατοτί «ον, ἱπνεπίειππθ αριἀ δΥΠΙΘΟΠΕΠΙ ΦΕεΙΠΙΙΠΙ 
1π Ῥπο]εροιηεμί Φαβίεπιές Ππάογωπ, Ῥετποξπι ἀῑςί Εερὶς ΑιοίΑ- 


Ἀπελωνς ὧν γεταπι Ἐεἰσίοπεπι, ογιοάρχαιπι ἂε Ὠεο ἃ Ἐε- 






ότιοµε ὃς (Ιτυ1ο. βατ Πάεπι. Πο 5λ. Ρεγκώγα, 5 εἴαῖ ϱὐ1 Ρίο 
απο Ἐερεεχ 1μά!ὰ ατα] ἀῑότυπῃ δαρίεηιις Τά Ὀτυπα, (1π. 4πο Ῥειίο- 
η {απ με δι Πε, {ει Στεφανίτης ὃς Ἰχγηλάτης, Υ1. Γπάοἵ πι εν 
ας - ιο η αυ ῬμΗοίορ]5,) εὔάπιαυε Ρεταςὸ νεγεῖς: ᾳπο ορείε αίες- 
πα αρυὰ Ρετίας Ιαάεπῃ ΠπεΙΗΣ, ὃς ὰ Έερε γο]μίτ αἱ 69: δι- 
αατοιώόώς, (οι ἀῑξις Περτζετζέμχαρι) Ριβοῖραι Οοπβ αεί δς ὃς- 
ογείασῖα5, Βερί ]μέα {οῖαπι Ῥεσζοις Υ ἱταπῃ αὉ ΙπαηΙᾶ αἆ αἀπ]ίοίεπι 
πατειη ἀείει]ρενες, οιιὸὰ δς {εεῖτ. Πας νιἀετῖ ροίαῦτ ειἶαιη 1η Τήρτο 
«λάι» 9δ) «4ππνᾶν δοῤεί, 1. 6. Εἶοτες δοβεἰι[αί. 
-'"Άταπε Ὁῖ γετετηήι Μεάοσωπῃ ὃς Ῥετίατυπι Ἐϊάεῖ γετῖῖαν εχ απΙΩΠΟ- 
τΏΏι ὁομιρτίς εἰασεῖ, Πο ὃς εαάειι αά ἩούιετπΙπα αίοιε ἀῑεπι «οη{ί- 
-πμαῖα (παπι [ης Ἐε]ισιοπίς ὃς Ἐιταπι {αμ να]ὰὸ τεπαςες,) αριά «ο- 
τωπι Φοῦο]εια τεπετις ηδίουπαε ππες απ εεβατυς Ὦ. Ταγειπ]ες 4ε 
Οαταπηλη!α, δς Ὦ),δαμίοι ἆςᾳ Ἱ{ρα]ιᾶπ Ῥετβάϊς: ὃς 1ἀεπι εχ νείεΓυιη Ρει- 
Ώτυπι ζομγεσίαίοπε ἵπ Ιπάιὰ τεβατα: Ὁ, ΟΥίΠριοῦ {π. Ιεπειατίο 
ών δυταττεηῇ,, 


- 


αόο ΗιςΤτοκ1λ ΒΕΒΙΙΟΙΟΝΙ9 
Φυωτατίεπα, «4σποίεωμε 6 αάογσηΕ ππέωη Ίλεσπι {ωβγεπεην φὲ 
{ς Βιεπι 


4 




















δεγε ηείέος ὅεγνου {πρείος, ῥγα[εγείπ δερέεπε, φμὲ τες λάωμάσπαν οὐ 
{εγναπέ εἴφωε τεηµηέιαπέ. ρμεη φμοφμε πιμζΕὴηι α[{πιαπΕ, φπία γεργα- 
ο επί Ώευπι. ΟρΙ]ν]πς Ἱη Ῥετ/ά Ρ. 46, Ογσπὲ Μεγ φ μου ἄῑεν Ιαπε, ππεγὲ- 
ἀἱε, 8 οε[ρεγέ, 66 εγεωὲ {ΗΠΑ να όλων Ώεμηι φψοκε αλλων’ ” ο 
ΕΤΗ, ἐποίᾖῥέίεηι 68 οπωροΜεπίρ)ι : ἰάεόφμε ΛΜοβαπιπιεαμὲ ἐπ]μ[ὸ εἰς εγἰ- 
ὑπεγκπέ .. (σα ύτογωπῃ [ει ώς. Ειροβ μα λκκοφν -μἲ « 
ο ππαίίνα, ουδὰ τεγετὰ οοἰυπί Ώευπα; αἀάαπῃ τεβΙπιοβίυιη περαναμα, 
οαδά ποπ «οἶαπῖ ἴσπεπι οπἶτα αἶφυο ἀῑνίπσ, {εὰ ταπτὺπη οἴγιις τὰ- 
. α απ] οἱ εχ οοἱοφπίο εὔμ1 Ῥετ[αίπητ δασετάοι σης μα Τπά(ᾶ, 
ἔρτο ΙΙ τετυ]]ς εογαΜη Γατίοπεπι Ποποταπάι Ίρπεπῃ ποπ αἲ Ώευ, 
{εὰ αι Ὠςί ΟΓεατύΓαπῃ ρ]οτιοίαπῃ :{6]. φως ζογοσ/γει {η οείκηι άβρες, 
Ποη υἱΔΙ/ Ώευτη, {εα σιά(νἰέ εωγ! εοζοφμεηβεην ὁ Πνεά/ο {6Η} πει {βάφαε 
μάπα εἰ φἰγέμέεηῃ αεεεβρδέ, ἓὃ ὑπ ΓεγγαπέΓεεπηι βογίαηά, εΜΡάΕΠΙ ο 
πογαπα κι ῥΥ ὃ, Ιάεόφαε ῥγέπιο ὑιαγόξω ὃν Ῥγγεννε, ἀώπι ο/ΛεΗ 4 
χοβεπίωητ αἲ[αηείσπι εἰγεωη/α πε ἴρηεηι, δατεγᾶος ῥτα[αίν, Θκδᾶ φία 
1σηή ὅάτεν ὁὶ ζογσα[γε αεεεβίιω Γμίε ὢ Ώεο ἑαπζκαι }γέκο ἕ επεεῖ- 
ἑρηία εἶω, 5 φμίᾳ πηγατΜΙή εοπβγηα ά Γερε εαυέαπι ἐ 8: ἴλ 
{σηἡ ᾖοπογείαγ, 14εὺ 4εδεπὲ εκπάεηι ἑαπφπαη ΠὨιοὐπίαια ῥαγΕήοα- 
ἰαπη οοπεγατὲ; δν [ο δο[επι ϐ Γωπανι 60 ΗΕ τες ἵσπενι γεβεγεπΡεῇι θε- 
μέση εξίαπη ῥΥθεαηέευ [ [σγὲ ἑπίεπν Ίρπενι ἱποβέπαίὸ {ηφηήμανετήε, 
5Ι ως ποια Πββείπης αἲ πιοπβταπάνιη Ἠα]αξ ρορι]ῖ οειμοάσκαπῃ 
ἄε Ώεο οριπίσοηεπι, δ ρίαπι αἴαιε ἀενοίαιι ἵπ εο{οἱο Ιπεεπιεγαξαπι 
Ἐϊάεν, ἵη Ἠα]ας Ορειῖ {επε]ὰ αἀάπευητας όλαρν».. ρίανα ταπι αἲἲ- 
πηὰς αυὰπα εκ εοτηπή. Αιτηεηεῖοο 1 ρτο δσά--ν, αἱ οι οάοχα Ἐε- 
Πρίο απτίηια εχµήδετας, δς αἲ Πούίεγπαιη ἀῑ6Ι οοπείαναία ριαοεἰΜί. ΄ 
τας {εφπεπάα. Ἰἀεόφις πο ορβαπις φαδὰ εοτήµή οιτούσχα Ἐε]ι- 
βίο αὐαυα, αἰίαποι Αἀάάῑπιομίρας δε {αρεγβ]ο[ῖς παθῖςδ Πητεγροϊατα 
Ἠπεήξ, ποπ ἵαπιεῃ ΕΠ ἀε]εῖα, ααῖπ αν Ιπιτίο ργίπιαα Παπ τεέααν ἂς 
Ώεο {επτεπιίαπι ἵεπεκητ αἀἶνας Ἱποοπευίαπι ὃς Ππτεπιεταίασα, υξ εκ 
ηποάἰαπᾶ εοἵαπα ρταχΙ {απ φαει, δ οπππίδς εοἵυπι τε ὃς Ε εἰ 
ΡΙΟΜΕΠΙ τεότὸ ρεΠρἰοἰεητίδιις ποϊιπ εβᾶ, Οὐπι Ἱίααπς εὐ]τα κι. | 
ς π 


ο 
» 
τ 

ο) 


΄ 
. 





ο... . 


- αριθ νετεκυν Ῥεαβσακκυλμί τόχ 
υμ]ςὸ οοἶαης γθχηπι Ώειπι {οἰαπι, ε]ά(ηάο Ὁπίτατεια αΠεταπέ, ὃς ρταῖ- 
τες εππι η] 1] Παῦεαπί απο γοσσπτ Όση, (ας {αρτὰ ἱππαίπιας;) εεγτὸ 
απάϊρπὸ {αένππι Εβ ὰ ΟΓαςῖς δε αἰῆῖς ἵπ' Εαἰἱᾳϊοπίς εογΙΠΙ πηὶηὴς ρεή- 
οἱ Ῥαστεπι ΙπΠβεπάο, Ρρο]γιπείέπαπα 1Η Ππιρίωρεπάο,, ὃς αἰἱᾶ5 
ετ Ώειπντεδι Ρετίαγαπῃ Ὥσος γοςαπἀο ; μοανἠωκκκν κια” Εε- 

: 1βἱοπ1θ εοἵσιη πιαβί ρυἱΠεῖραίεπι ὃς ριαεἴριαπι ραττεπα, {οἱ]. αιδἀ 

ο εις εχοε](ας Πε υπ]ος ΕΟΓΗΠΙ Ὥσυς, ὁς πυρά Ἠ]ς (οἷα» Πτ ιά 
αἀοτατίοπε αὉ εἰς αἀοτειιτ. Ώε ΠΙουπι Ῥϊειταιε εισα Ώεαπι, γὶάε 



















Ρίυτα π0] 4ε Μαρί ΟΗτίβι Υβιατοτίσας αρίται, ὃς ροβεὰ ἴπ Οαρίσε 
υδί Ῥεπίαταπι Ἐιάες ογι]οάοχα ἀοοειῶτ ὃς εχρἰίσαταν. ο. 
αμα ει ντ: κ τος 121 µμιοῦ 
. 
υπ πα. ο] Ἱ τι -΄ 

ο | Ὁ δ». ΙΧ. 
αγών ῥή(]να Ῥγήπεέῥήα εἰωο, ο. ων. 
Ὃ οκτώ ραπ πώ ὠρκοικοέν τω ενλω 


ἢ 7)» ποπηῖμα ἴν. αε[ζγέρείοος πε πεάίατη αἱ εωη/μΥ. οἱο εογανάρηη οὗ- 
εν 60, ἡπ]ωηότα Ῥον [ο { ΠηΕΙΟΥΙάΗ ΦΡΕΥΗΗ Τε], μι Αρολόω,, 


7 Ετεταιι Ῥειαταπα Ἐϊάες οἵεοάοχα Ρι]πη]εῖνα, πα Ροβεὰ Ίη 
Ὀγααπηϊ ἀοσλτ]πᾷ αἴφιε ἵπ Μο(αῖςα Ηἱβοτία: νεεῖταιτε «οπβΓ- 
Ῥοία]ε Ὀπιούπη Ῥοπί Ρππείρίαπι «ἐεγβάπη,αμιοὰ Ε1ἱς Ώει,βοΓ πα 
3 ἀῑστάς σνε Υεςὰα, {ει ου.) ἠκλὰ νεῖ 19/4, ( νὶρὺ Ικω,) Άνε αἰῖὰν 
ὦ) νὰ χεκάδη, ας βυπτὰ Ψετρο ολώ» Υε/ρέεν (ἵπ Ἐπτατο ογὲ Υεσὸς } 
[αρρήκατε, ἠπίεγεεάετε, ᾳ. ἆ. διῤριεαμαια: ὃς Ἐπιυταπι ποππὶπα(οειό 
ο νοππε Ὠεί. Αἱἰιά ε]α5 ΠοπΊεΏ εβ ο) ΟΥπιὴκά {ει} 
Γογημὴς, εί κό Εἰογηίκάα: ὃς ]πᾶίπι οαΠι ζεςεπεῖοτο ποπιίπς, 
ω-ᾱ- πώ ὁ {]ογηηίχάα (Ἴοοό, ὁ Γωπηηίε λεμε! Ἠίπς αραἀ Οιασος δει]- 
5 Ὡρρμάτδης, Ἡοσφιο Ποπιε Εογιὰκ. {ει ΟΥηιὴκά. αἰφπαπάο 
| πι Ρ]απεταπα ἱταηρίετίης. Αριά νειυβΙβΊπιο Ηεριῶος εις 
ειδε ον Ε/όαῦ, ἶ.ο. φμέ εοἰέκωγ, {πρὸ ἵω ια σοπην Εἰοῤίηι 
Ποπουίς ελμ/Α, υὲ ὃς αἰία αηφἆαπι Ώει ποπιῖπα 1 ης, Ηεῦ. Ἠίπς 
αν Εἰάδν δυτ. ]οδν 4ἱέδο, Αταῦ. κ) ΙΙ) (επι ΑιςυΙο 
κ] ««άδ,) αὖ κ) 4ἱαῤα, εοἰωίέ, αογανίβ. 
πο αωειπὰς ρο[αοσαηῖ αἰλιὰ Μαι! Βεἰπειρίυπι ογεσΒµπη, φποὰ ΕΗῖΕ 1» 9] 
-.'“Ππάίπιαη {ει ο--ν;--δ) «4ὐγεπιαη Άνε ολ») Αῤγέπιση, ὃς πιειτὶ σαἳι{Δ 
ωχ δ) «4 γήμαπΦη:ππὰε Βεαριά Ο{αςος ῬευβοαΓυπη Γεγαπη δεΓῖρεοΓες 
Αρημώμθ». Ἠος Ποπιεα εοπβαϊυπι εβ εκ 9] «{ὐόν ὃς οκ») Λ)πιση, 
κ ου 


 ω) 
͵ 


το 











162 ΗΙΟΤΟΚΙΑ Ἐ ΕΓΙΦΙΟΝ19 ο «πρι. Ἡ 
η άφο 9γποηγπια ο αίους ΄Πρηίβεαεας ὄρωτεως, [αάμ, Γψοιάως ς 
ἵίοε ρεπι]πατῖ, οαἱ4ὸ ῥοίωμω {ει {ῥωγοι(Ίπιω. Οία δε οσα Ἵ 
Υοςβ]1, ὀ-κε, αέπιαη {ει Λείιση ΕΛ Ι)εεερίον, [γαμήσίοτ, φποὰ ρεηυῖ- 
πα οἱ Αιτουσαπι. Ὀιόαπα Ι)ἰαὐοίἑ ποππε ἵπ εοἵ μη {ωύγο 
απίφμς, ἀειεβατίοπίς σαι/ᾶ ρἰεγυπ]αις {οποτε ενενίαπα, Ίος π]οι 
ς ΑΜ πνιώαφή};, αιοά 1118 ρεευ]ίατε; {απιπησίη ας ταίοπο {αι-- 
υπ ὅς ἀεάΙβηατίοπεΠα αἴηπε ὰ Ὠιαῦοίο ανετίαίοπεπι ο[επάεπτες, 
υἴροις «αἱ Ετ ρεβῖπις Ἱωππαπί ρεπετὶς οβῖ Αριά πιοάριπίοιες 
1 νοςαίηΓ φεῷ Ὠίο. Αισς : ϱ οφιράδ 
Τα]ία επἴαπα {υπ ἀπο Ῥοπί δι Μα Ρειπεϊρία αρπὰ Ῥετινίαπος: υπάς 
οοπ/ζαϊ εο8 ΠΟΠ ΕΩ][Πς ἵτα Ργου/{α5 ὰ γε]ίφιιο Ἡαππαπο Ρεπετε ἀἰσ]απάχον, 
αυ. αραετίπτ ποιτίαπι Ηἰβοτία Ογεατομῖ. Αριά νείετες Οχα.- 
05 ηυ]{ηπ εχίαε Πσδ/ ΠΟΙΠΕΗ, πες ἂς «ο αἰίφια πιαία Νοπίο ας 
δρυγοί αὖτ Ἀεφυαπι: {εά Ρ]μίο Ἱαυίτας εί Ἱηέετοταπι Οείµαῖος 
{αἱ Ἱοποταδί]]ς, ο μά Ποατ 1 1έτοι ριΦεβῖ Ῥαρηίς ἱειοραπάίε. Δαίμων 
6εμίης εταῖ ΙπάΙβειςης, βνε Ευδαίμων βγε Κακεδαίµμων. Ἱπνειαηβιππᾶ 
Πηρυὰ Ηευιαὰ 19 ποιπϊπαζας Ες [0 ὁδιόη Σαπυώς, “άοεηαγέε, 
υηάςε ΘγτογαΠή μ.ο δοξόπο, ὃς Αταζημη ο ορ ὦ ὀδεμάμ. Αἲ Αἴαδαπι 
οκ) ζήήερει αρλατεβη Εάυπο «β ὰ γετεταια ΟἨτ]βίαποταπα Ἐρί- 
τηείο ε]αίάεπι Διάδολθ» (α)ηηπίσ!οΥ, «4ετκ[αίον, οἱ αποϊ]άϊε αασα- 
ἴατ Ρίο οοἵαπι Ὠεο. Ἠίπςποπνεα Ρίαδίε ὃς ὨὈι πεί. Ἠασς α : 
ἂε εο Νοιῖο ἀείαπιρω εβ αὐ Ηεὺ. δ4/4μ, απὰε εἴαπα γειεήθης Τα- 
ἀπ δι θγεῖν ἀῑθιις Εαΐε Ἰ9995 Λεεἰἀεδόθο {ζα Ἀεείάενόσὸ, Ἱν « 
Ροή ἐπέιέείεία, Γμέπιέοα: Ἠϊπς ἵπ Νουο Τε[. πελζεσάς, ΑΌ Ἠσι 
αΏ{εια Ἰοπρὸ ἀῑνοτία έαῑς 1π Ψει. Τεβ. είς ἘκτοπιαίαΠη | 
παρών ληΓ εν Μγη ἃς ᾖπο ἵπ αΠτεοεάςπεῖσας ἀῑχίπιας, Ότι {πρεῖς- 
τος οοἵποίάϊε γειεγυῖη Αηρίοταπη Ἐριλεταπα ἐΏς εουῇ Πεπῦς, 1.ε. 
{αγεἱέπνως ἐῑλε σάνεηΓωγίως {ει ὑπέπιίεως, αἱ ἵπ Νονο Τεβ, πιρα- 
η {εα ἠπηυπάις [ργἱ1 γοςαίατ. Ίτα π οιηπες πδίαπε Οεητες(εκ- 
οερτῖ» νειετῖοις Οταςἱ», ) ἂε Ὠ]αροίο εαπἀέπι ορ]πίοπεπι τεππετααῖ, 
γατα Ὀεί Νοπῖπα ὃς Ατιοσηαία Τη ρεπὲ {εα. «πρ. Ἰαβεῦῖς. 44,1 
Έ]ις αυτεπῃ αποὰ αἆ Ῥετίας {ρεέλαῖ, {ΌΠήππαΠ Ἠαῦειο εχ {ὐπδλαίης 
'Ἁχαῦε ἸΜο]απιπιεάαπο ἵπ 1 στο 4ε Ργήπιώ 66 Ροβγεπιώ, ο πείετε, 


Ὁ πο ον νυν τω μμ 
δρ] «. κο λα ἰ) ο κ) ήρλὰ 5 νη--ω-» 2 λλο-δ 


αλ--ὀσονι οσον «ἳν ο) 415 ων σα) ήν ϱ”9) σᾳ--δ--ω 9 
| ωαξ 






4μας πα ων τν 'Ἱ ὉηΛ07----οπ ο. τμ π ο ντ 
. -- . 



























ν ΕΤΕΚύΝΜ ΡΕπαΑκύν.- 163 


αν, ο) οσον σεν ας Φοδέν Ἰμὺρ ὶ ΔΙ (11. ο ο] 


19 1) 3 Ελ) ο 0! σλλά 1) «λα ω Ἰγλάό δν ολ ωξθ) 
| 4, 1-ᾱ ο ον δλεεώνμκ ρου] ω) 9 δ)ιὁ ώῤονὼ 
σίμὰν στι ο) : ωτὰ ωωλο ρα ωμή 
αγ ηι να ---» οἱ β ΑΝ αλ η θλν ρά. ον 
Ὁ «κακο Ἅ-καραγέφ α. Ι (απ βιωηὴ αἴἴφωεπι Ῥεκτη αἐεγηήη φµεπι νο- 
η) η, εο ἀεβρναπ/ευ τὸν Θών: 6 αἰέωπι ἀεώπῃ εγεσέωπι εν Τεπε- 
ο όν ὦ, φον ο ηΙΙα η «γεπιαη, ἀεβρπαπέει Πἰαδοίωη. Μαρκήαρίωπε 
ο Ἓπρρπη, εὐ α[ζωε «μη εο]αηὲ Τσε 6 ἑάνεπε [ὐἱ α Τεπεύγη, . Νες 
-υῄμς νε /αρεγε, 4οηες ῥγοάΙε κ εγάκ/ὲ ]αξίσηι ῥγοβρῥεξία. «4[ε- 
ο σώΜΕ τάφωε Ώεωπ (γεσίογεση, φπὸά [εὲ], εγεσυίε [επ 66 Τεπεύτας : 
ο εώπφηε κε ππίζω η, πες ον Φορίαι. ΕΕ φμὺά Βοπωπη 9 Λ{αίωπε, 
ο Ῥτοβίρας Γπβγοδίρας εοπφήβέα (Πέ εκ ΠΗΕΟΜΕ 1ο 5 Τεπε- 

γω: 8, φιδά [) ᾖσε αωο ποτ [ωήβομε ηηῄν/α, κ ν. Μιωιάνε : 
- τσ αοά ὑες «μρ ῥόε πιοάο ΠπΙΝΕά πδη 4ε/πεΜΕ, ἀσπεε Βοπωπι αβργορτέε» 
κώνο «ο μο, 6 ήαίωπι λΜάωμάο [μον [ 1. ο. πἴειππηῦς Ἠογαπη έαη- 
ἔ ἀρι '᾿οοπεεάει αά ἹΜιπάππι Εδἱ Ρτορείυπα, {οἱ ἵπ πε Μαπαί, ] 
Ε;) απς εβε ΛΕβίοµενι Μασογωφ. κος μαδεὺὶς Ροβοὰ εκ αἰιῖς αι- 

οι αἴα ὃς ρ]υσῖοας εγαά]τα, 
ν πετὸ ὃ οισάλπι εοζήπ] αι; αλΙᾳπαπάο αε Ώεο ἀϊσμηας: εἶυς 
Ὅ πασά: Ποῦ Ί9Εἱ5 οοπηρείςτε οεπ/6αητις, ή ρεί Ρῤατ). 6]. Λυιος π]ᾶ- 
ι . ον ο λλὰ ὸ ἀἰβίρριεμάο, εχροπίϊ αιδὰ Υεκάδη Ώεῖ ποπιεᾶ, αἰῖὰ» ᾱς- 
ς Ρίο ο ζο» καθ, ὡὑ- ιν ήηξεῖο Ώωξῖογε [ει Πέ εξξογε αὖ πο 
ς Ρεπιαη εβε Ἄρου ς κα, ολ ρλιὼ Πέαδ οἱωην ἀἰἰγοδίογεηι 
3 ν ἑάμκε (απουΙς) Γεεωπαλη οβίπέοπεπι ΣΑ] μον σελ Μασο- 
κο η , Ὀ ο ο] αθμά ἆμιου ΔΟγΗΠΙ ΡΙΟΥ ἠαδείιμ ο, λε] ἄπεκ; 


ο Άομι λῆ «πα, ῥο[εγέοΥ )-ὦ- ο) «)-ελὁ ἄζειι Μαίωπι: ὄοεφιε {10β8ε) ο, 

ὃν .) - να3Ε} κ) ο-ο γὰκ ΑΛ) 9 φμία εις ρε εκεπιρέηι ο οὐ αζεπάο 
Ὁ άνκον νε! Λάαίων. ' Ψα]ε πεπιρε φπὸὰ Όευς αεί Αὐβιαξλο, Βο- 
αρία δι ριγ(Ἠμια Ἑβεπεία αὉ οπΊΠΙ γεὶ Βομί νοὶ Μα ἱπιργεβίοπε 
Ῥαβποπε ρτοτίης εχειπρία ὃς ἱπηπηαπίς. 1 επίπι ελυτὸ ὃς ρΗ]ο- 
-. Ἱορμιςὸ Ίοᾳυσητας Ρεπὸ ρετρεπἀεπίες ομίὰ ἀῑσμπϊ, ρ;άϊσασι Ώευπα 
«πε ὦ-ξε” 4 Ες δίπο τν 6 -- 4 μαπέαξε, ὃτς. ὃς αυαπάο 
ἴπίες 








ι 
















--.... - . - . πο πο ποσσ.᾿. 
- 


164. Ὅος ΗΙςτοκΙίκ ἘΕΠΙΟΙΟΝΤΙ5 2, 9 
ἆπτει Ἰοᾳηεπά πι ἀῑοπητ ωηςς ” ὦ) 1ίίε φωὶ φυσίέΓαέ πι εκρεγ:, ἴπτεὶ 1 


Ὑ 


βίοπε, ) απὶ ανν Ὀλ ή Αῥαλκρ ὰ {ειρίο ρτοσεβΊ{ε, η Ιου ασε, 


ορίπίο, εάφαε {ρποναπί ση απόγυπάαπα Ποιηίπαπα 01 ρεου ια πτες νο» 


πμ) Γαζεπι Εὁ Τεπεύγαι (ει Ίεωπι 66 Ὠἰαδοίωηη [[αΓιµιπέ 4μο ΡΓΙΠ 
Ἱεοσίεγμα, ἐπ εοπεγατίωπι Λάαρογωπι φμι Ίπεεπι «έεγμα!ι 6 Τεπεῦγαν 
εγεσέας ῥοβΜΕ. 11 τα]ες (πεέης, αἱ Ο/ούιαεη δι «4γεἰπιαπέωπι «ως 
ε[ε Ώεοι αβεγεύαμε, πετ Ῥίατ. ΠΟ. 4ε {με 5 ΟΛΥ. Ώε ριαοῖραῖς 
τει Μαρογαπι ὃς Ῥεγβσα Ἐε]ρίοπίς οριπιοπίοας {αβὴς ἀῑοεταν ἵπ {πο 
Ίοςο. Ἱπιεγίπ ἵπ ρεπετε αἲτ μαι 1[1Δπ1, ᾗπ Μάαρογωηι Κμο, ης 
δεξίᾳ 7ο, ἐπ εά Ἱκάκπογωηη στ, 4η εά (Ἠγιάπογαπι 72, ἐπ εά «Μά | 
τω {ει Λ{οῤαπιείαΠο! μπι 71. 9 μὴν ο ΦΑΙΑΝ᾽ 
:΄ἄκσσο ε]ης ᾳποᾷ πο Εεκαδγιεγοη νΟΟΑΙΠΙ, νεῖετες Ῥενίᾳ οἰεάπης 
Ώει ογεαΠε Μιπάππη ἵπ {οχ ὦἰδιὸ (Λάλα [εα Τεπρογίδως ο. 
ειίαιη ἵπ Ρή, 6]. νοςκηατι εδώ ἡ ἐδώχρωνον, τε[ρίςἰεπᾷο αἲ 2). α-ὦ ες 
αέρι φως ἐπ λα, ντο δη ορ, δα ων - 
φαηίμν: ἑρωε [αεέμηὲ ς Ἆν ο ξως ο) 9 κ λν Ά εκ ΚερΙδ. ζωα ἐπ 
1 το ζεπά εκαγαία ε[; νὶ2. ρηϊαπίε ἵπ Ταπη Ρταπά! Όρειτε Ρέοπη εἰ 
Μὸ (ο, (εζδίοπε Ὠίεγωπ. ΄ Ἠαηο φπιάεπα ἀοάτιπαπι Παυ[εγητ ἃ Ζ5η 
ον [, τπτ ἀῑεῖτ Τ δεῖ Ραγλὸησὺ 14 σλίγέ Απτοτ. Ἰάειι 4πσᾳπε -αᾱξ- 
Ατίναε δ/4). (ὔοἱεὴ, ι ῦ «]οξ- κΞ εχὰδρ }) οὕχων κ Ὁ αν 
ο εἰ ο νε 4 ζετα/νεῥαδώεγωηΕ ΕΥ σά[Είοη ΣΠ, ζωὸά | 
Ἐκεε) [ή εγεαυἰε Λη άωηι ἐπ {εκ Τεπιβογέῤης, Ἡοτ πι 6 Τεπιρότυπι {εβΙ- 
γα οὐ/εγναιίο τὶριἀὸ Ἱπ]ιπρεραίατ. Ἠαπι 1η Π0ιο ὅαα 4ε αν 
Εριπέαιά! (1. ε. ἃ ζετάμρε,) πιαπάαταπι ε ως οαωίαιε ορίεινας 
Ακ) «ᾱ- έωη{ω, ἐπαϊ(πεήν [εα γίέωηι σῥαο/ άν: ὃς, ᾱ υ0υ9 πο Ρροιε- 
ται, πι ἀπο ατ τγεδ αυτ φἀατήος ]απόχιπη 14 ίασετεπε. δυµτ εκ εἴφοαίι 
Ῥυταπί Ἄαεοε 6 Γεπιροτα βΗΠε απο Ιοία Ζοποαβίε: ΠΛΗΥΙΑ εοβεια 
110το ὅα 4- εν, αρ. 94, ἱταάίτας, Ώειπι 4ε Ἠήοε Τεπηροτιοί5 ρειπιὸ 
πιοπυήΠς Ῥεγίατμπα γείετεπη Βερειπ ορώκες Ο/εη/ριά , ααἲ Ρροᾳ παπα 
ορε 


Ν .. κἃ 
Φιν 


ν - 





αριοὶ γετεκυνΝ “ΡΕΚΕ6ΛΚΟΝΜ. 16, 
Απρε]ί Βέδπιαη ριοβίρανετατ {απιελουπὶ ΑΜ ΠΘΠ. δι ε[υτ]εητεια 
ονοίωοι ουΙ {10 ο. ε]α Ου µπαπα. ΠπίαΠαΡΗ119 {πεπε- 
| 9 Ίπάε Ἡογιπη τεππροσυπι οὐεενατίοπεΠῃ Ιπϊχίε: δς, οαιιδἀ 
ο παπδειη ος εγάα/ε εονιπάςῃι μτοτίογειη. οῦ/εΓναιἰοΏο(η γεποναν]τ ὃς 
ςοπΏναντ. Ποσο απτειη {οτιὸ {αραλοίαπι Πες νἰάετυς εαῖπα οπὸἀ 

ο υπ εγαδ(εεα ρτίπτας Ἰηβήτο]τ δι Ῥετίς οὈίεγναπάα Ἰπ]υηχήε. τι 
πα. Ἡφςςε 6 Τεππροϊα αριά ΟΙΗβ-Βερι!η γοςσητης κὁλμχάξ-- ηιιοά Ὦ. 
Όκαυι ἵη Ψειβοπε (μᾶ ποῦ {4119 τεξχὸ Ἱερῖτ Καῤεηζαγλα, πείοἰεπὰο 
«ο υά ποιηιηὶ εῆει,. Αριά Ὁ. 6ο μπα {η Νους αἆ ΑΗεγραπίυπα. Αα- 
Ὀιοῦ {ε]δίτυς λκαθὶς- 6 ἀὐαπῥάών, Ρτορί-«θὲ-, αοά [), 6οἱ5. Ρειρε- 
παπι Ι{εἱΗρεΠο α1Αῇ εῄει Κμπζώτ, εχροπίϊτ {πείφμα Ῥεγίοάω, {επί 
οφ υ]ἆρπι {αϊ «οπιηοἆο, {εά ποπ Υείο: ΏαΠΙ ΥΕΓΑΠΗ. Ποη]ηίδ ΥἱΠι ΠοΟῃ 
΄Ῥετεεριε, Ρίοριει ἀείεζυπα τα Ρυπέζογυπα {αργα πε. Ῥετίισαι 
ορ, πο {πιεη οἰρειε ἀεριείαι Οοἱἱα5 οχ Αταδίιςὰ {οεἱριίοπς 
ει τ, οί απ; {εηρεί τείροπάει Ῥεεβςα (Αρ). Ὀιάαπι αὐτειη 
Ἱνοπιεπ δά/ -Ο)οἱρὲ τεξιὲ (ο δίς Ὁδ λάδι Λάλαπδάν-ῥά, 1. ε, Τεπι- 
ῥορώηι οἱρο, οοπίταδτὸ (αξ [οἶέπι) Ριο 199 ὡλδίο 6Λ4/δη- δν) - 
Παιν 4) εβίΜεπιρως, δι Β4/ εἲῖ οἱρίς, 4πϊδης αέηίπε αἀάϊτυς τεπη]- 
"πα Ρίυτας. ΑΠηιαπᾶο Ἱερίτας {9ο νώ 6/4) ὀδγλά. Όπιπε αι- 
τεπῃ ΤΠ Ίος ποιηῖπε Ἱερεπόο δε Ιπιε]ρεπάο ἀπδίυμη εοἰίε Είδες δα 


ς ας ος γετεσίθι» επαταστεηίρι 1ά {οηρίτὰς λος ἀηΗρΝν. κ, 
-αλάλαπθάν)λά, παίη απίφυ Ῥεγίάταπη Πτετα Πο {μπε {οπο απηθίρια», 
ΜΗ Τεπιροτίρις νίὰε Ρἱ1Γά 1 Ῥεβοο (οπιπηεηιατία αἆ Ταδη. 
μας Πεβαπίρω ἵπιει Οοἀἱοες Ηυπειηρτοπίαπος. δεά ποιαπάυπῃ Εβ, αιδά 






"Αά9 αΠφυαπάο Ἰά εΠετυπτ, εαπάειῃ νοσεπι 6/4 τν μες Τεπιρο- 
απ ποππἰπίρας πεπάο, αἲ ἵπ Εήῦγο ὅοα-αεγ Ἱερίεατ οἱ «ελλ» 

ιλύ ολάό νμὰ μι ω 

“ρε ἀιάοσαπι Τειηροτυπ] Νοπιιπίθας ΝΜοππήπιααε Οτάΐπε, ἃ ἂε 

«Ώπετυμη Νυππετο 1 βεπετε, ὃς 4ε Ονεατιοπῖ» ΟτάΙπε, Ιπῖέί ΟΙηΠες εο- 

-αππι Αμίοτεθ «Οηνεπ]τ: {εὰ 4ε Τειιροταπι ατα, {6ἱ]. 44ο πιεηίε ας 

«41 ὃς οιιᾶ ραγίε Απηϊ Ιποῖρίυπε, που Ίτεπι, Ἠίης, ουᾷ Απ ραττε {6- 


τ οςεππάδπι 1]αυπι {επιςηιίαα {πς]λοαία ἔαεείι Ογεατῖο, ἵπεεσιαπι Γεἰιπ- 





ης] ἡ Χ 3 οαυιτυς. 



















.ὁ 
πόδ ΗΙΘΤΟΧΙΑ Ἐβιισνονίς ραριο. 
αυίτας. 1Ιὰ 4πἲοπη φιοά ποῦι» νιάστως, ἵπ(εηπεηεῖδις ἀἰοε(ωτ. Ῥεία | 
αἰάεπι οπΊπες ΑΠηυΠΙ Ππεβολῦαητὰ Μεπίο Μαιτῖο, φαί; ίεοι τ ες Ἱ 
ποτε» ἵπ Ἐροςμὰ Ο/εἰα]αᾷ, εβ Ρ/εγυαγαάίη, {εοιπάιπι αΠ α η Άν ον 
οεριὰ Αηπὶ γαρατίοπε,) εται «{άάγ, Ίη Τ1ῦτο ὅαα οἱ ὃς Ίη 
ανν νώνιμά μεν Έεπιροσαπη Νοπιίηα που ΐ{εα η 
Ιπς γεπιαῃπ, (4 νι ον ολ. αν. 
1. Ῥήσιαπι Τεπιρυς εβ ενώ Αρ γήρναν» οοπίπεῃς άν, 
απίθις εγεατί {άπε Οοε|. 
Π. Φεουπά πα ἵη Ρῤ. 6]. εβ εώφλοο Μίά-γό/ραμι, ἵω δαἀ-ἀεν κάλο ο”. 
14 γά/ραλαπι, 6ο ἀῑεταπι, απἶδμς οτελίς {Πί Α ας. 4) 
ΠΠ. Τεγάσπη ἵη Ῥλ 6]. κκάλνρλλ» ΡΗή/ῥαδίέπι, η δαἡ-4εγ εὲ ν)ὸ εώσο» 
Ρ{Η/ραδήπι-Λά), 7 ἄῑεταπι, απῖδας ογεατα «ῇε Τειτα. αν α : 
1Υ. Οταπι 1 Ρῇ. 6]. ο! {ά{εγαπι, ἵπ δα-άεν εβ αμ ἡ, ἀ | 
Ὅ/εταπι εοάεπη {98ο, ({ει αφ Άν.) 1γά/μεύγαπι, Ὁξ ἵη αἰῖο Εκεπερὶ ατὶ,) 
40 άΙεγυῃ, από ετεαία: {απῖ ΑτΏογες. αγ. μή 
Υ. ΟµΙπίαπι ἴεπιρις «8 «λορ» λΜ4ιάγάτίπι, .. ἀεα, ιο ό 
εγεαία: {μας Ὁσελίμγα οπιηςς. τη «ο 
ΥΙ. δεκτη τειηρης «β ο... ΠατηεριΓάπι[άίπι, στ νο ΟΣΑ ἐν 
ἂν εγν οτεαΓΠ» ει Ἠοπιο, νὰ 
τί Ρό, 6]. Αυτου αἀάῖς, Τειπροτε Ἡ 5 «Γεαῖας ΕηΠε Βεβίας ὁὲ. Ἱ 
ο σθχκω τα {ει επεγω: ο: Π Ὀἱ απ] πι ἀῑνιία,, Βολίαρμαι ' ϱε. 
ΏςΓΑ οταης χ72 ΑνιµΠΙ χτο. 9ἱο ἡ]]ε: δι βά9ν Πε ρεπεό Απιοζεή! Ἡ 
ὨιᾶΙ αὐτεῃα ἀῑς 1 υπὰ (Ηπηπιὰ πυπιεταί, {αμε 165, οπίθιςτ ο - 
τερει Απηνν {ει τοῖπι Ογεαιἰοπίς Τεπνρυς αὐ{ο]νίτας. .ἲ αν τε 
Ὠιόοεαπα 6 ΤΕΠΙΡΟΚΗΠΙ Ππίξία {6φπαταί {ες. Βεγῇςος Α ποτε αἳ 
ἵαπιςα ἃς οἶς ἀίσγθραης, ὰ (εἰπνίσεια ἕτ ὰ νεγίταῖε ἀἰΠεπσπιες, πες Άμα. 
ἵοραπι ἀῑεταπι ρατξίοποπη Ἰηβηεμθηίες: 198 πος ΡοΠΕηΕ. εοιΗρΙΙ- 
ἴητε, Ὀτςυπφιε εα {εουπάλπι 1]]ος εχηιρεῦο : δς ροδεὰ Ἰ4 4ποι 4 τε μας 
άῑπς εεἰς, βαϊμετε «οπΡοΓ. Ώαῦο εα Ῥγέπιὸ ρτουῖ Ὦ.Οοἶίαφ Ἠααιε 
εχ Ταρυἱςι κοξ5 οἱ Καμία ΟΜί]αί, 1, ες Ταδυ]ίς απίγοείς αἲἲ- . 
Όις κεᾶ5- εἰ ΊΝοι/0(γΦὲ Εἰαζέηι, (ααὶ Εοτιὸ Ἰάεπι Ὦς οι. ρεᾶτοξ-- ον 
ἀσμίς,) ου οἵταίης 1η Τήοτο ΡΑ. 6]. Π1, εχ Γρίο Τ1ῦτο Ρ0.6]. Ἆπ 
τογε [όμ Ρλαιτεα)π {πσ]οι Ιπὰο-Ρετίὰ Μοναπππεάαπο, απὶ Ριωτθῃ-- 
ἁῑς {θᾳαί Μεπβυπι ΟτάΊπειη Απησασν, {εὰ τενετὰ {εφαίτυς μ, 
ΓεάσεπΠΟἵεπῃ, δεὰ οὐπη ΠΟΓΠΠΠ Τοπιροσυπη οὐΐθινατίο {ει Ἰηβίτα- 
ἔωπη ΜΟΝ γε] {ουτὸ απο μἰοτῖν 6/επι/οί, Ρτοςυἱάαδίὸ Ἠ]α ας 
Μεπίες 


πο σσ ο ὗο οι 


πω. ος των ρρκυμὴή 167 
᾿ΠΜεπήες γεῖεγες αοεἰρ]επιάα (πε, Ῥτουί πποκ Ίπ' {εηπεπίῦας τεζηὺς 
᾿Ααιασίας, ΙΥ, εκ Ιάῦτο δα -ἠνν Ίος. π{ΘΠη Ἰπάο-Ῥο καί Μαρο- 















τασπι. δεὰ ἵπ Ἠ]9, εοπρυαπάαιη εβ {εσαπάὺπι Μεπίες Ῥείῃεος αῖ 
Ὁ. οπΊΠες {απε Φυα]ος «οµ/ἔαητες Τγϊοεπίο 4ῑεῦις, ποπ απίέπι ειπη δις 
ο Μεμίες Τ απο φυἱ βιηε Ἰπωηυα]ες. Ουάπάο ΠΗΙΠεΓαΠε ᾱἩ, ΙπιεΙϊρε- 
:Ῥππιυπι Αρρεπὰ. δίαΗτοπι Κρα/δη δε Λοω/ΡΙά! [απ 1άέι απατος, ε[ε 
ται επ ἀμβεγεπιῖ Ἐκεπηρ]ατίὁ ἀϊγετία Ιοέχίο, φαΔ ἵη Ρατῖο αἰαπ]ά Ἰπ- 
ῶ δα ΔΕΥ -..α, . 1Υ, δαή-4εγ 26 ολ « 
τρ [ος 1 ο μα -- «{πρ]οι 26 (λά)γ {ευ δεβέενι- 
ος, (ργήῤ Οἶε]α]αί. Κοωιόμις ϱ γώ Ο/εἰα]αι. 
τι Νοκ άἡ 26. 3. ε.φ Λου /ϱιγάὴ 1; 
πϊ δα, ενα νο Δᾷς οἳ “Ύ, δα4-4εγ τό 
νους ςςς (εω ζωή Οἱο. «αμα ιό 


Γ9) {ει Πεειῤγὶν 
Ιαἱ.ο]. ομ/ρύη αν (Ο]ε]αίαι. 
1 νο θγάέ χι - τν μΛ κὼ 
ο ο ο μεν κηώκὰ 
πρ]οι ῥαὐγίυατ {ει «{ω- «{ηε]ου 11 ) 
υοσας ο ΟΙειαίαΙ. «Ἀοθόη 11 ς 
Ὑοκράίλ τος νοα/θηΑέ31 
6πιροσ Ἰπ]εία (εευπάὺπα Μεπβαπη Οτάϊπεπι απ: παπ1ς 1, ες 
ὁπάρ-(ωο/σ]{ λος Ῥειβςίς. 11, εκ ΛΝα[[εγεκ η Ταυ]ῖς Πεἰχαπ]ςίς, 


Ῥ Ὁ η, μεις ηι 1! 1η 11ῦτο 2), σι. 111, εχ Ο/ή- Βεἰρδὶ Ταῦπ]]ς Ῥετῇςίς, 
κ. τα Ἵ μά ..Ἓ.ν , 
τα. θά) Ο, ουἱ ὅα ΤΗ δλάῤ.(. 16ὴ μη. 
ε ὃν πάρεν αγ ὰ: μ πίνα, (εὖ 9νῤ- 


.. 
Ὑσφμρα, 1 
0, Β. τι 


1 
[ο 


ο σα ος ν Φορ» επ ὑγέη, 
ο αν δάαβρ-(ὔ. τι ῤεπάδγπιας {ει ὃν ὁύάῤ- 0. 26 δῥαῤγίναν {ει Ὦε- 
ὶ ο αρα ή) ΛΝΑΓγεα. 26 επι. 
Ο/ωσῥ Β. τό 


νε Να (γε. 41 ν Ρήππο Αρρεπά!οιπη 


Αγάϊερινι {εα Ἡ 1δ)άλ-(. 11) «αλά [εις Ῥνόροανή, {ς, 
κό ( τήή. | Οἰῳ Β. τι αµαπάο γεπιυῃε ἰπβ- 


26 
ὀ .Α, 26 » πο Ππδῃίς λώη, 
Α8 Ἠϊ οπιπίδης ἁΠσοογόατ 0. 1.ογ., (νε] δαοετάος α 51 ε]α ΙΠῄοσπ]ατος, ) 
ἀπνετίο ογάῖπε εὰ τεσεηίεηε; Ρτουῖ αριιά εωπῃ γ]άεις «β. Ἐς [αρό 
επ οππΙος ἀῑδίς Ἡοταπι ο ΙπάΙοίθιν {ει Οαια]ορίς, οοἱ- 
Άατ Τεππροίυπ Ἰηϊεῖα εΠε «οπ{υ/{, δι οπηπες Απτογςς Ῥετβζος ἆς εἶς 
ὁ αν βαευεπά{ς 


΄ 





πςν μμ αν 3χ ή ο 9. 


. Ἕσ μή ια » νο ο μυ. 





λ --- 
4 τώ 
























πμ κήω 16 ἀἰ[οτεραυε : {τα επίπι Ππίτία βατπσηῖ, πὲ πο ἵτ 
Ῥοπατης {ας ἀἰεευπη ἀϊῑβαπεία, Ρτοιτ ϱα Πηρυ]ἰς Ογεατ]οπἰς ΑάΕ αν αἱ Ἡ 
ἠς απηυπηεγατί {οἱεητ. Οπαπινῖς νετὸ ἆς Ὠιερι ἱπίτα σας ἀς το- | 
Ῥετμτ, Ίπίει ΟΙΠΠΘΘ ΙΑΙΠΕΠ «οηγεπίε. 4 Μεπβὺι ὃς ἆς Γἱεγπη Ἡ -. ν 
πηεΓΟ ὃς ἂς Πίο ΥΠ Τεπιροςί9, φιὸά {6ἱ]. πετ ἀῑ᾽ ρκθκ 
Ῥεῖππο Αρρεπά(οιαι ἵπ βπε Αππί ται αποϊφυἱ φυὰπη τεςσατίοτῖς. Αεὺ .. 
τν ἴαπι τόνο απιίηιιος ο υὰπῃ αριά τεσεπτίοςες, αἰπαή Οτεαῖοπῖς Ε 
ππη [ει Ῥεπεαέπεγα πι οοἰποϊάςεῖι οππι ἘεβΙ Ἄρρεωάίσα 
ἵο ΡροβετῖοΏ. Ίνα Αρρεπάἰοιιπι Ἐεβιαπῃ τοπ] σοηίζας] π ον 
6το υπ λνν ει Πες 4 ἔπιεγο αποά Πποίρις 2615 4ἱε πιεη{ῖς αερα, ιβ 
Ατ Π νοἱππια5 ΕΟΓ παροράµά]α «Ἀβίρατε ὃς επιοπάαές, δι τε: | 
πὶς Έεβα ὃς Τεπιροτα τεδτῖὴς ον {εςπάἩη Πίστη Ν ψ ' 
τό] ὃς δΙταπι Ππρυ]]ς αβῄρπαταπη, οροείει ποίατε Εε(ῖ π]τῖ Τη] απι 
εΠε οετπι πε π]ά Ίπτε εο ἁΠεγεραπιίᾶ; υπὰς ε]αίάεπι ἀῑ λα, νο 
(ε]ᾳπῖς Βαέπευς Ποεδίς, {ρφπεπία πιοβο {ΕοαπάἡΠι πιοπβ μή ΟἨ αἴις αμ 


9 Σ 


απςυαην 
1, Οτεαίο ΟαΊοίπΠ 45 ἀννας Ἱπεῖρ]εῃς αῦ 11 Ῥεύπιν, ἂὶ οκ 
25 ς ωρα» πι ήπφπε πείαβνέ, ο” 


Μάη. 

ΤΠ, Οπεαίίο Αθια όο ἀῑςυις, ὰ 26 {ῤῥεπάδγπιατ 4 1 αν δεί ώ, δ 
"απήπααε 1πείαβνό. 

ΤΠ, Οπεατίο Τειια 7 ἀἰουῆς, ὰ 26 «{ΓαἰδεΏί/ρέπὰ το ας. πἴι πἶῃ 


απεΙπε]α[γό. 
1, Οτεαήο Ατοοη ὃς Ῥ]αηίαίΌΠΙ 3ο ἄἴδυς, αὉ Ἡ . λονάδά ο Ἡ 
δαδη σαν, πεπίποιε Ιπε]απνέ. ν. 
ν, ΟγεαΠο Ονεαιατάταπι {εί Απια ἴαπι 8ο ἀῑείας, αἳ. τα νέοι ᾿ 
αἆ 3ο «4ὐδΗ, πιτίπφτε ἱπε]αβνό. ημβύνίήνς ὁ 
ΨΙ, Οτεκιίο Ἠοπιϊπίο 7 άἱερας, ὰ ρήήπιο Αρροπάἰςιή λά τς Β. Ῥηία . 
πιζίπατε Ἰπε]αβνό. Ἱπτοτο, ἵπτερες ΑΗπις, {ει 365 ἀἱέ. Αάεὶ δν 
{εευπάὺι Η]ον (ο παπτυ] «οἱμ!ρσεγε Ποφας,) Ογεατίο γν]άεξυ ον. πα. 
“βατε εἶἴσα πιεηίεπα Μα]απ ; ὃς νεγτεπῖε Αππο, εοἆςτη ΤΕΠΙΡΟΓΙ ' βη ἓ- ν 
τα ὃς εοππρ]εία: αἀθὺ αὲ {απάεπι οοπάϊτο Αάαπιο, ΟΠΊΠ69 τετ! Ρι 
ἁπάίοπες 1π αβἠνα]ῖς ρει{εδτῖοπ] βατ αἀπ]το {απς Ειειίπτ. 
Αα απτεπῃ πα ἆ μπι Τεπηβογηπι Νοπη]πα ἃ {αρει{οι Άρη ον 
δμτας ἵπ Πάῦτο ζεμά, βεσυμασίδις τν Ριεεῖθιῖς : . .ν 


5. 


αυ 
ιν 


}Ἠ Ῥονο». ως». εως ο. | 


δεχ{α στα 


 Οπριο. ΟΙ ΤετεκυνΝπ ΡΕεβθαλκύΜ, όο 
-. δεκίυπι 1δἱ πο οσσυτεῖς, . Ισίτις ροβ Εἰάειπ ἵῃ Ππο Υ6Γο δτ ΦΤεΙΠΟ 
-'"Ὅεο φὔαα απιςὰ (επιεάπί, {επιρετ νειἰπεπάαίη, Ίος βιῖτ Ζετακ/υεί 
ει ζοτοα//γί ΡιΦοερίππη ΡΓΟΧΙΠΙΗΙΗ, Ἠέ ρίο βηρυ[ς ἀῑδεί Τεριβο- 
ανω οεἰεῦτατεπται οὐάνί γίος φκέπφμε Πες Εευαίε, οππι Ερυ]1ς 
-δτ ΙστιΠᾶ, αι 1 δα ὧν Ρια{οιἹρταπ. Όπαρτορῖες ετίαπι Ἰοςίε γε- 
-τειες Ῥει[α ὃς εοταπῃ Μαρί εκ Ιπ(Ιταιο Ζοίοαβ τίς ἵπ βηρι]15 Οτεαεῖο- 
18 Έεβῃς οεἰερίκης ς 4ἱεΒ, ὃς απονῖς Ιβ{π{αιοάϊ Ρεπέαξπιετο {ει Φήη- 
ας Ἰααάααϊ Ώευπ ρίο 15 ος ΗΙὰ ΓεπιροτΠΠι γίοε οοπά1άῑτ ὃς οἵοα- 
το πΙε, δι αά οπηπία ΡΙΙ απ]πιῖ ΟβΙοῖα οὐ Ορεείδις 19 τείροπάἆεααε, 
Ἠοηιίπες αάΠοιταΗΤΙΙ. ν | 
ο διαρυϊοσυπι ία {εχ Τειηροίπιη Ἐσβινί(α ἀαγαῖ Ρεν ; υαητὴπη Ὀϊςς: 
ο {εὰ π]οπηπς ευ]α(ν1ς Τεπιρουίε Ορυς {Π εο οομάιταπη,ρες ΡἱΗσ]ηηος 
Όιςς (ιτ ἀῑθαι) ἵητει βιςἰεπάαπι ἀωξα[ε ογεάσπι. Ζοιοαβτος ετρὺ 
τι έΗ Ρτορ]εία ἴαπι εχ ΒΙ0ἱ19 Ηευιαίςί φπὰπι εκ [ιάσοσυπ οἵς 
απ Ῥετβὰ αεςἰρἰεηδ Οτεατιοπί ΗΙβοτίαπη, εαΠΙ {ουβτ ὃς {ιο πιοάο {π- 
κ, τερτείατης εβ, εχροπεπἆο δει 1Οἱ ἀῑέτος Πέες βΗΠε δεκ Τεπιβογα φ!1ο- 
παπι Πηρυία πα]τῖς ἀῑεῦις οοπβαῦαπῖ, ὅς αποσαπι οιπΠί 1 Θγ]]ο 6 
Ὁπυπι Ἱπτεριαιη Αππαπι οοπβίταειεῖ; ποἰεης ατὐἰττανϊ (απ ϱτπάε 
Όρια φὐαίε {ως Μυπά{ Οτεαῖο, Ἱία ρταεΙρίταπίοι 6 ἀῑεταπι {ραιίο 
ο αοζε[ετατπι {αἱΠε ; Ιἀεόφπε Ιοηρίοία ἵεπιροία αἆ ηος αβ]ρηανίς, αὈί: 
πε πεσεβτιαῖιε: εἶπι Όςις οπιπὶροϊεπιίᾶ (ωᾷ πος ταπτὺᾶπι 6 ἀἰεύως, 
{εά Π]οταπι ἀῑετίπι 6 πιο/πεπέύ τοτῖας Ὀπίγετα Εαυτίσαίη πίτας] ο[ὸ 
(οἴνειε ναἰετετ. 









" 
ἴ 









Αν τς 


ο [πβεπίαυς, οἱ ἵπ Ῥ(αίπιο, Λάαπάανιε, Εὸ βγπια βείεγωπὲ. Ιπιὸ Ώειις 

ἱεπία εἶας Ὀινίαα {πο νΙ(απα αετατ, ) ππο Πιοπιεηέο ρεχ Πππι 

γε οξ-ζῦπ [εα οΟ Λά/5, εῇο, τοταπι Μυπά πι ὃς οπιηῖα 1η 90 

ο εοπά]άιΠε ροιιετῖτ, Τ]εαΠΓΕΠΙ ανθρωποπαθῶς ορΏ5 {1 ἀἰνίβι ἵπ 6 
-.4ἱες, δε τΌπς απ]εγίε δερτίππο, πτ εχειηρ]ο εῇει Ἰοπηίπίρις ᾳπος ἀῑει 
''δεράπαπι (αηόβοατε γοἰιῖτ, δι 1ὰ Επέχὸ ργαοερῖε, ὃς {εγείαιη Ρρος- 
παπι 1 ἀεβπφπεπτςς ΙγΓοραπάσπι ου ΓαγίΕ. 


τά 





17ο ο ἨἩΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ5 




















ο ο 
Ώε Αωιαν σεπετἠς ογλκήνε. Τε Ὠἱ]ωνίο, (ὁ ἂε αἰἰίε φίδια γεῤας αμ ἰφκή. Ώε 
ο σαάἠε τεγε]]γίῤως, Ὦε Δο[5 ϱ' δαίοποπο. Ῥετ[αγνην Καλεί ἐν μή εὐνεἠΕ 
αἰαίο, (ὁ- παςπά εκ ραγ{ε αὖ οὐ αἶε[ιπορία [ιή. ο ο κα 


ο... ο ΕΙ η . 


Όοαά Ἠαπιαπί ρεπεσῖ οπἱρίπειη ἵπ ΜυπάΙ ΟΓεατίοπε, γεῖοι Ί 
Ρείαγαπι οττ]λοάοχί ετεάυης (ργους Ἱπ 5, ΒΙΗ1ἱ9΄ τγαάιτ 

Ἰφθ-ν ϱὸ) «ἱαπιωπι Έναπι οιηπῖαη Ποππίπαπι Ῥτοτορατεπιςς {αὶ 
τ {εουπάὺπῃ εοΓηπι αἶῖο, ρείπιυς {κ ε]άίαιε Ὑπα {εΓΕΗΙ κών 
δδλὠρκ 9 Λ[]α 5) Λ//ράλα,υτ ἱερίτατ αριιά [ὁμ Ρλαεγεάαίη {πρ[ου 
{αι 1η 1άῦτο Ῥλατλὼησ (ἱλάμρβίγὲ ὃς αριιὰ Φῥαῤγιάπὲ Αταῦεπα Ἶι 
110το ἀε Εεἰσιοπίρις Οεἱεηί, Ἰπ ῬεγΠοοτι Ἑερυπι «αια]ορ 


ΟοπβαΠιίπορο[ίταπο, Πἱ ππ]πὴς τεζχὲ γοςαΗτΗΓ Αλδων 9 «ων ΜέΠέ 
6 Λ{ε(ᾶπα. 5υπτ εχ Μαρὶς οαπἱ Βαιπαπῖ ὦλρλένα ο Μάλι οἳ 





Ἱεμία ἀῑέχαιι οἱρ]πὶς Ιάεμείζατεπη ἱρες]]εχειιητ 1ΠΙ Μαρί. Α. 
ἆαπι Ππάογιπη ὃς Ῥεγίαγηπι, Ἔ εκ ου! ΠΟΠΙΕΠ «Ὀο»αΞξ- Κε]οπιάτα: {ι 
ΕΟΓ ὠισορησίᾳ δι ΟἈτοπο]ορία Ιρποταείοπε) Ρέτρεταπι Ἠαδβίτας 
ώαπω ῥγίπιω: 3 αἱ] εοταπι Ἰαδίτης εβ ο ΑΙ ο «ἄἷα 
"πι [εωπαως, φπὶ αριά Οτἱεπιαίες εταε Ἀζοαδ, Ρτορίει Ἠυππβπί σε 
πετ] τεβΙΤαΠΟΠΕεΠΙ ὃς Γεπονατίοπειη ἃ Ώεο [άαπι ρεΓ Πω. Ἠϊτπς 
εβαιὸά ἀῑάτα Κε]οπιάτας αριά Επηγεβοπά Ῥετβεὸ (ηἳ αἰιδὶ ποιανὶ- -- 
Ἂἳ 

4 


ο 


πηῦ} νοσαίας ελ 6/40, 1,ε. εκ ἑεγγα ἴοτῖας: ὃς η (αργαᾶἰι ο 
6αἴα]ορο εἶιδ ποπΊεπ ρεΓρείαπα {εΠρτιπι ει, δι ) ο. ἴδίς 6 ὁ 
ελ Λεσέύτω ως, {οτῖθας εἴτοτς, Ῥτο απο τείογρεπάππι εβ Αγαὐῄςξ 
1114 (ου ιᾶ σἱώλαο. (11/4. Ἐτ ρτοριει Ἠαης πια]ὸ {αηάαίαπη ορίπίο- 
Ώεπι, ἀῑάις Ῥοχ ἵα Ῥειβζο Τ10γο Μάι ρ]ικΔὲ νοςατης «)} ρο» Ῥαΐε 
ῥτήπςν [ει ΠοιηΙπαη Ῥτοίορατεπδ; πεπιρε Ροβ Ὀμυνίππῃ ριίπιας 
Ἱιοπιίπιπα Ῥτοραραίοι {ει Φαΐος, ἃ 9ο Ῥετίαταπι αηπὶ {ε ἀεγίνατα 

ρεβίαπε, 


μα. 


τὃν» 


: Οπρ.τοι γΕεΤτεκύυΜ ῬΕΕΘΑΚύΜ, 171 


Ρεβίαπε, παῇ 16 βιεῖτ Λοα). ΑΙ πῖεπῃ ἐκ εἶς, αἰίίοι βαίππητ, Ός 
1ταηπε 1βα εοτῖῃ {αυυ]α γετεχατις, {οἰεπάππι «β οιδά ἀῑσχης ἄε]ο- 
πιάτας {αῖτ εχ ρε]πῖς Ὀγπαβια Μεάίςα Ἑερίδας, απἱ Ἑεραιπι {αα 
εκ ΑΠγτίοταπι πιαπίδας εΓερευπι ὃς εἰς τόμ, τεβιτς Μεά[ς, 
Ὁπάε, ο πα Ἰ Εαῖς Ἱππρετ]] ὃς Εε]βιοπίς Ἐεβίτυτος, αὉ 1116 ργα]- 
ο εαἴης ουαΠ (οιίας Ἠππιαπί ρεπεεῖς Εεβίτωτου, (νεὶ {τετ εππα Πς 
Βριτατὸ τερια/{επίατα απιαπῖ,) οπἷα Οµδἱ Μεάίςο ὃς Ῥετ[οο [25 δε 
ο τταπι Ἱηβραϊς Εεβιτητῖοπί Αυτός Ες, 1άφπε ἃ (είροτε αραἀ «ος ἵπι- 
πιεπιοτίαΠ. Αὐ αἰφυ]δις Ῥετίαταπη, Αἀαπιὶ χος γοσαιης δολ Λεί- 
αι Ὁτ ἵη ἀῑσχο Τήθχο Ρῥ. 64, Ἐτ Αἀαπηὶ Βἰία ποπη]παία εβὲ ἰκνρλδ) 7εί- 
πα, πῖ 1η Τ {Ότο Ῥῤανβὸνρὴ δαγώγέ. : ὴ 
ο γετετυπι Ῥετίαναπῃ οιτ]οδοχ{ ετεἀυπῖ ὦλδ» Ῥιωυέωπι, Ἰάᾳπε {α- 
᾽ππϊνετία]ς, ὃς τοίαπη τεΓγαῇι οςςΗρα[Πε. ΄8εὰ ες ναγίας Πάῦεηί ὃς- 
δε ορίπίοπες, ἆε οπηπ]βης Ἠίοε πεῦις ἃ (απη γεπιοτᾶ απο α]ταία 
Ῥετσις, Ἱπτει {ε [αρίπάςε ἀῑΠεπιίαπε ὃς ἵπ αὐπ]ατίοπεπα ΕΧΕΙΓΓΙΠΕ, 
ζαπα κείετεπτε /ὐπ δλαῤπα Αταὺς ἵπ 10ο 4ε Ῥγήπι 8 Ρο/ἔγεπις, ἆλῃ- 
τας αφ εν λ{ασές ωΐ περαπ! Πέ νίμηη, αὲ (ἰπαυίε) 66 ἡμαί 5 ϱδί- 
επ(ει ἓὔ αἰία φικάσηι (εμέ Ογίεπία]ει. «Ι(ΙπηπΙτ) εν Λ{αρὴ αὔσπο- 
/εωπε Πήωυέωπι: [εά σ[ωμὲ ἐκ ποη Γωί[ε κηίνεγ[αἶε, πεε ἐγαπ[υί[γε 
αι) ' ο]γλς- ὅκαε 1η πιοπΕή ῥγορε Ηω]νόν; οὐ εβ 1ητε ΑΗγΓία: ὃς 
χε 1 σοηβπια υτὸρ, Ἔκ Ζοτοαβτίς απτέεπι {εητεμΙᾶ αἶυπι, αιὸδά 
που Εαἰῇει Ὀιαγίυπα πες Μυπάις (αυπιεσίας, ΠΙβ Ρτορῖες ἰπίαυί(α- 
πῃ ὃς ἀἰαροί]οα Ρις Βιρία πεφ]βππηῖ Ποπηηίς ολλ Ααϊιώςς ὃς 
δά Ροβπιοά ή ἴἔειπροιε δώ ΓΗ ΝΜεγέφιάη, ορρτεβπο ὃς ττου]α- 
“Ίαρες Μυπάυπι ποα γεπίῇετ, πίᾷ Ῥτορίςς ἱππρίαπι Ἠοπίπειι 
νυ Φαγῤγερρ. ὁ 
“Απ Ρεςποπιεη Λ{α]εῶν Ιπτε]ήσαητ (1 νε] εκ εἶας Απι]]ᾶ Γαπιεςῦ, 
εἴεΓΠΠαΓε ποῦ απἀεο; υτὶ πες απ ρεί ὁαγώγερρ Ιπιε]Ηραπι ὁσγνρη, 
ο 51 [ύη ὅδαδης ἀῑοῖτας 9 δατών, 4πεια ργΙπιηπι Τ4ο]οἱαετ]α Ίηγε- 
«τοτε Βαίυυσητ αἰιοαί εχ Οµεπταους, Τη Πο Ρῥανῥ. δµγ. ΠΙΕΙΠΟ- 
ὄχι πς «λολς- 5ης Μάο: γα αὈὶ τηπο ΠαδιτανΊτ ἸΜὔοαῦ εὖπι εχ εο 
εγιΏρετει αια Ὠλυνίί: δι Ιδίάεια κὀ) κ) ζ4]α-(ώρθα ἀῑεῖτας 
- ΕΙΠεποπιεη Ψειυ]α οχ ευ] 5 Έωγπο 4πα Ὀιλαναϊ ρεἰπιὸ εγαρῖς. 
δε ηῖο Γωγπιµ «β εχ Ῥετίατυπα πηρῖς απά; νὶχ τεσεπβοπε ἀἱραα.. 
ο Οσά ας νετεῖρις αι δι[άαπι τεῦας {επίετίηι Ῥετία, δς ᾳπΠαΠι 
“εἰς Νριπίμα Ἱπιροίπετίης, πονΊΠε Ίαναι, Ἠιετοίο]γπιογαπι υγὸς αὉ εἰδ 


᾿οἶίπι παπςυραῖα εβ «5 (δω ὁ δις Ῥοπιωη Πεδβί ταδε, [εἰ]. ἵνα- 
κα ρ]τα(1ο 


















ι... 


172 Ἡτεατοκχίια ἘξΕΙΙΦΙΟΝ15 ο Καρ.τοι - 
Ὀπατίο ας απ] Δηίόκης οτρίπε ΄Αταῦς, ροβεὰ (αάπς Μεάοτιη Βεχ 
ἵεπιροΓε Μεπαβϊ τερῖς ην α, ουαπάο ΠυάσίὁερογίατεητΙ ὰ δεμα- 
εβετίὀ. ου]ας Ες Εαγβαάάοη ΠΠΟΧ τερααν η." Οιοὰ Βείοίες Αἴαῦ8 
Ἠιετοίο]γπηῖς γ]χειῖτ, πο εβ ἱπιροβίρι]ε: παπα αὐίεπιο «Γιάσογαπι 
Ροτεπτ]ᾶ, αωϊνίς Ροτυεσ]ε 15ἱ Παίταγε, Αἱὰ5 αιῖσπ] ὰ νειεγίοις Ῥετ[ς 
εα πες α[ῖίοι γοςβία {αῑε «ᾱξ-νδ λο-λὸ Οαηρῥ-αἰς Ηομενε, 1.ε. Ῥαγα" 
ἁὴγία Ἱμάκογωη, Ἐβίη νοςαταης Τιάκογωπι Ῥωγααἡ/μηι [ει Εὐγβω, 118. 
Τα γιάεραπτι: ]αόατε ἂς «ο Ίοσο τάπᾳ παπι ἂς ραΓαά1{ο, εὖπι Έστα 
ὃς ΟαρνΙ ]αάα] ἀοοείεπί Ογτα1 ὃς Ατίάχεγχειι ὃς Ῥετία ΟΠΙΠΕΣ 
νά σἱογ]οί[19 ἃκ κος {ασε ε[ει Πὶς Ίοσμ8, ὃς ρΓἀἰσαγεατ πα]! | 

ε Ώεο ΗΓαε]ις αἱ «ΠαὈίτασαι Ηιετοίοἰγτηῖς, ατ ΕΥ. ΥΠ. 1. Ὅμάε 
Ῥογία γ]άεπῖςν επι εΠε {ε]Ιο]τατῖς τεΓΓεβ 15 1ος] 4 πείῃ π]αρα! Ἰαοἱς- 
ὕαπι Ταάσ], Παπά Ιπιπεηϊτὸ εοΓάπι Ραγααι{ώι γοςατυΠῖ, εἰ αςοοῖη- 
πιοάβητες {Η1π1 ΠΟΠΊεΣ 6αης/-αἰκ. ]αάποταα αὐτεπῃ ποίπε γατὸ 
Ρτοίεττυι’ ἵπ οΓεηῖε: ἃὰ Τατςί (ο ὈΊταΓ οφες- 6] εδ, ὃς (οπατας /ὲ- 
Γῶέ: Αταζιοις τεζιὴς ογφὸ 7εὐόα, ὃς αὐΌτενίαιὸ ο Εήὰ; υπᾶε Ῥει- - 
[5 ραυ]ὸ ριοὐις/ὴς οό-δ Εοιελά, {ει Εςἰ]οτίς {οηἱ οαη(ὰ «ἆλ-φδ 
Εομεδε. Οπιά Ῥετία {ειιὸ ὃς τεγετὰ {επίυπτ ἂε Ῥαταά]ίο οαρ]ε[βᾷ, 
α11Ρ1 {αο ἴοςο ἀῑοείας, δεὰ Ἱοσςς Ῥαταά][ι ποίπεη «1ο ἀἱρπατί [αητ Τα- 
ἀαοἵυη δοίγπια, εβ εκ ΑΙ Ῥαταάιῇο Ῥετίαταπι ὃς αἰἴοσαπῃ ΟΕ] -- 
επιαΙυὴ παγιῃο]ορ]α αΠΠΙΠΙΕΓΑΠάΙ. Ίναπα εὖτι Εογί Εάοπ νετας 
Ιοευ5 ὰ γετεήρι ΟεπΙρΗς {ρποίαΓετας, ππεηῖε τεγο]γεβαπι ὃς εχηιή- 
τεραπῖ οππαπα Ῥεαιτιά μή Ίοσα (ειγεβεία αΠουοί ' Ιπιαρίπας] ασ 
τει αι 1π' Μιπάο Παρίταδη! τερετ]π ροῇεπι. Ἐτ πουαπι Ιορογαπι 


ηπας Ῥεγβςὸ γοσατης «χαὐ 6ῤαηρῦ, {ει χι ὁ ολώ Βελήρε Ολαπρῦν 
ἵν 6. Ῥαγαά([ως ζαηρό, γε] αἰῖὰν νο Οὐαης)-ῶς, 1. ε. νευραείπα ὅση- 
σή εα[ε]ωπ. δεὰ Βπε ποϊίοπε (αῇεἰ/{, αὈ{ο]υτὸ τε ἴοσ5 {ε[ἱοἶταεῖς ἔει- 
τεβτῖ5 εοηβἀετατις. Ἠῖς Ίοευς {πρροπίτης μες υδί ών» ή Λάαα- 
ο δρίγίέμπῃ, ὃς οκ. {ει εδώ δω» «{άογαογίκηι νε Τεπιρίαηα ᾱἷ- ή 
ἅσηι κδοδ ζαπάαλάν. Τβε Ίοεις οπἱθίάαπι αιιάτε {τέπι, αἲ ΊπιΑτα- 
δαπι Τ10515 «γη, ὃς 51 Σα Λαδύαιο/4γα, {ει Γεγέεκ ἔεγγα 
{πππς, αἆ οπἱεῆτεπι Καῑαία {ευ (λίπα Βτα. Ὃε βτα απτειη Ἠα]ας 
Ιοοῖ ΒΑΕ πιοχ ακοιγαιίὴς ἀἰοετης. Α: ρτο Λούα ΟΛδηρύ αἒς, ἵπ 
Ο/ ως) - Βεἰσὲ, ὃς Λα[μγάἐηέ Ταρη]ῖ ρεοριαρῃ]ςίς, εχ δείρ {ρποιαπείᾶ 
πια]ὸ Ἱερίτας κλολ 2) τππὰςε Ὦ. Τομ.ναγίας οπι Αβτοποιιία Ρτοίε[ος 
Οκοπίεμας, 
































ορ. Ρ.το, ΤΕΤΕΛύΝ Ῥεκςακυμ, | 173 
ο Οχι ομίοπῇς, 9 [αᾶ Ψοι[βοπε ρειρείαπι Ἱερῖτ. κκφοα αι η] νὰ 
- 44. {εήπεγα Λ{ωμάι Γπβὴ» ἀοσαίπα ας. 

ος »8 Αῑς {εἰοἰταιία]οσιι (γε {οτιὸ ἰάσι Ἴσσι ϱιὀ αἱίο ποπηης ) νο- 
{6 ἳ: αν ορόν.: 6/αριοβὂγά {ευ Ο/εηρλγά ἵπ Τθτο δα -ᾱεγ ΠΙΕΠΙΟΓΑΓΙΙΦ. 
η 4δω)) δειία Ἱπ- “Οεσριαρ]ιᾶ (μᾷ Αγαδίςλ, δι εχ εο δράδί-ςδεα 1η Τιεχῖςοο 
.- οβταρ]ίσο, Ίος ΠΟΠΊΕΗ ΡείρείαΠ {οΓίξ «νο Έ-ας- (/απιρῥώς, ὃς αἷτ 
. ωρ Ἱερὶ ὁμλς- 6] απισήνή, αἴσαπιαας Ππιαἰδ, δετῖδα εἴτοτο ἵπ Ἰ]ς, 
ο. Ας. εὖπι αυτου Ιητεπάετίτ ατ ἱερετείας «λΞΞ.5- Ο/απιρῥγε 
εα .σ/απισῥέτά, Έτ αἰάεπι 1η ΤαβεΙᾶ υευίππη ἵπ ΑΙΜαρεβο 
β αν Ἴοο Ῥοεουξίαρο , 1 Τρίο Ἐφματοτο ἵπ ΕΧΙΓΕΠΙΟ οπίεβῖε ςοἱ{ο- 
τας τες Ὀνρε (νεἰ {αἹτεπῃ Ίοσα να]ρὸ {αρροβία,) ανα {1ης 2} δα5 


: Κάὺι α Ανόη, ὃς ελ Τόπὸ, ὃς οΈ-αξ- [απισβῥτάα: «πα (τε ἂε ΟΠΙ- 
ή που ὰ Μας οσα {α την ενιᾶὸ η 1ρίο ηπαίοτε 
θάρρος ᾖαεωαίπο άμα {ει ῥγησαία. ἘΠ αὐἴειῃ ο {ει 


λα, 


6/ε εκ. ποπη]ηίδις δοἱὦ, ὃς [αριπάε ετίαπῃ Γ.ηα: αἀεὸ πε 6 αήρῥεγά 


«χ Υ! νς οεῖς, {τ δυο ἵωμανε οἰνέέας: οιππιοάΙβίππυπι [απὸ [οεί Ραίᾶ- 
5 ἀππας] η: ή γεί 6/ει εβ «δαἱοπισπῦ {ει σ[επη/ρίαὶ ΠΟΠΙεΗ, (ῇ δει 
Γ ε ἔριε τς ήν) δα Φδα(σμίομ αὉῖ (]εηι η ρίάι εἰυ{4β. 

αμ - ε]απη Ππιαριπατῖας. Εαν Ἴσευις ἀῑοΙΕΓ εδ) «)) 1Γ4η-0ΐς], 
Ά ιά ἷεη η η ]ὐτο δαἆ-ΑεΥ ΠΙΕΠΙΟΓΑΕΗ5, αἱ νἱάεαεις μαῦουί {ει βηρὶ αἱ]- 
πμὶ Ἰαμίεες Ρει{πά19 αι; γοςαίυς ᾖγάη. Ἐοτιὸ Πι σος» ολ νῷ 
1 ο η Ώωπάναπά ρτορο εἶμ[άσηι ποπη]ἠ]ς χὔεπη; ἂς ᾳπό Ίοοο Ιπάνὰ 
3 ο Ἡ ιὰ. Ουβναίρίε. δεὰ ριαἀ]όία Ίοσα γΙάεπίυς εβε ποπαϊμα]ία ἵαι- 
παπι οι οεπιασπ Εωβοβία, {ευ ροι1ὴφ 4εορία (ωτροῦε ηιᾶ πι] ΗΡΙ 
τειη χι πηΠῃ τεγετὰ [ηγεπίπητας, ) απημπεταπάα. 

. 8 ]πί πος! Ρεαειιάἰπ]ς Ίου εεἶαπη α Ιπάϊ Βηρίτυς Ίπ τερίοπα 
ο) Κε[υηιίγ εἶτσα. οΆριῖ ζαπρή; πάς {οτιὲ 6ἠσης) Ρριο ρεηειαῖὶ 
π] πγίς Ιουί ρααά(βας ποπιίπε Παδίτυπη, αἀεὸ ως Ἀ]τει {αργα 1 έχεις 
αγαάλ{α (ο μαπηγί5 ἀϊνετίο βτα {Ηῦ Έφπατοτε βέΧις, ) {πάς {ααπῃ πα- 
αΥΕΕΙΙ ΠΟΠΙΘΠ κ. ἀὲφ, η. ᾱ. αἰιεί ρααἁ αφ (αΗρειίοις: αἱιὰς 
ππαπ Ἠος ποῦΊεῃ πηπὴς αρτυπι, εὖπι ἀεβρπει ΙοουΠῃ 1Π ΠΠΕάΙΟ πιαγῖ6 
ρω», 1990 πι Παγιρης ὰ Οα0ρε ἀΠβαπτέπη. Ἠοη Ίαφιε ἃ «οἩ- 
ι επ]εηεῖᾶ {ει Ιἀεπετατε Πιής, {εὰ ἃ ρατίτατε {εΙοΙ(αιΙ ἀείαπρτα νΙ- 
-εταί ἀεποππαίο, (Οἶτη είπα Ππάοσαπη η Κο υηιῖν ραγαδι{ς τευτς- 
το τί παιλά «α1ρείη, εοπ(εζχατ]ηπι γ]άειατ οιὸδάἀ ὰ ραγίτατε απιορη]- 


εν νο ἴατῖς, 


ςώμ 
α. 


ογ]5 ἀίοεγε {οἰεπί Αταὺῦςς, ) ως] α0ο.9 ΦΥ»! ὁ νε εχέάΠΕ ΠΟπΙΙΠΕ,. 


174 Ἡιστοκ]α Βξετ]οίόντθ Ορ.1ο. 
τα]15, εοά ει Ποπίπε ϱαγΙ{ας {αει]τ Οαηρῥαάϊς, απαπινίς ἀϊνεγββῖπιο 
πια ρτοςυἱ ὰ Οαήρε Ροβτη. Τη ]πάιᾶ επίπι απβτα]ί οαἷοι εβ ἵπιεαπ- 
{τς ὃς Ιητεπηρεταἴως; υπάς γε[ρεσχι Ἰα]ας, αἰτες 1οε15 ο αἱ ρογεα[ος, αι 
πηαρίς τειπρεταῖς ηδὶ ἀετυς τεισετίυπι ὃς ὰ οαἱοτίοις πια πε 
Πο, αἱ εκ ἀῑβεγεπι]ᾶ οἰἰπιατίς φΠιοξηίεας ραγαάίβασα οχατραῖ. Ηας Ἱτα- 
οτε {αῦυ]α ας ἰοςο ἵη Κε[ρηιιν οἵτα(η ΠαὈαεσῖς αιη ἃ {εοίταίεσπια- 
τἱ6, φμὰπι ηυὸά 181 οίαυας (αησει φαει Ιπάί Ὀεαιβίπιαπα ὃς {από 
βπιιπι Φβιπαῦς. σα, 
Ὅυγαυτειη )ὰηρ/-αὲς δι (6/απηρβὂγα δε Κάὐύα 4γίη, δις. ΠαὈίτα ἔπε- 
τἰηῖ Ίος ραγαάῄπασα, ἀῑσεπάσιη τοβατ. ος επίπι πο {οττυ]τὸ α- 
ἁχυπι, {εὰ πιατ]λεπιατἰεὸ «ου ΠάεΓΑΤΙΠΗ ὃς Ὀεπὲ ρεγρεπ/απι, Τα]ία επῖπι 
Ιοσα πα) Οἱ τεΓαγαπΙ ἁαητας: {εὰ {πητ Ίοσα πιατλεπιατϊσὸ {αρροβτα 
αἆ οτἱεηπίειι ΟἨ]πα 1 πιεάίο πιασῖς, αδί ἵπ οτἱεηίαἰΙ εχέγεΠι τατε 
ΟΙοῦ! ἁατας ππαχίπ]οαπῃ ΟΙτου]οΓπη ({1. Ζοδἱαςί ὃς Βφιατου) ἵπ- 
Ἱτεχ[εάχιο εχαζχὸ αἆ 1δοῦ”. Ιοπριτμάιπῖς ριαἀ σπα, ΟΙοῦαη Ίνας χοπε 
πο πα τει ἀϊνιάεπάο. ΄ απι αὓ αἰτεγᾶ ἀῑάχοταπι ΟΙτεπΙοτυα ἱητεσίε- 
ἅχιοπε η οεςΙἀεπία]ί Ο]οῦἱ εχιγεπα]ταῖς, (ππάς {αππιας Τ οπβίεααϊ- 
η15 ΙΠΙΙηΠα,) αἆ Ώαπο οχιγεμηταίεπη ΟσΙερία]επῃ {αητ 18ο ρταάας, ας 
ἀπ, Ὁπάς Ἱπάογαη Αβτοποιιϊ απά οεπτα]! εχτΓεηιἰταιῖ Ρτο- 






























Ρίοτες, Τ.οπρίταἁἰπῖς Ιπίείηπι {απιεηῖςς αὐ γίη, ταἶεια 1 οπβίταΔίπει 
τη σοπιτατίαπή ΠοβιΊ ἀμοεραπί νεα» οσεἰἀεπτεΠα, εαπ επ] τειμηίπαη- 
{ες αἆ ριαάυπῃ 18ο ἵπ 1π{η]1 {οττυπατῖς εί πο Ἱπεἱρίπα, Ἠσες Ίτα- 
«Ἡε Ίοςα ο ριπὸ αἆ {σπα ππαμεπιατίουπα αοεοπηπποάαία, οΏα 
εῄεπι εχαέτὸ {10 χρίο /Βαυπατοίε ε]ώ(νε Ἱπτεγίεάίοπε Άτα, πεεεβαγ]ὸ 
ΕΒιειῖπι απποεπα, Ἰάεόφπε Ἰαθίτα αά Ίπβας Ῥαταάϊίοτυπι τετεβεῖτ π, 
οποσυμι {εΠΙοΙτας 1Π αδεῖ ἵεππρετίε ὃς εἰεππεπΙᾶ εοππβεῦαιτ, Πας 
Ἱταηπε οσα {ππῖ πὶ] πΙΠ βόΕ1ΕΗΙ ραταδία ἵπ ]οοῖ {αρροβτ, παΠαπι 
αἰτιιὰ {εΠΙοΙτατΙ5 ΓαπάαπιεΠ ΕΠΙ ἡρηνοῇ ηΙ{Π {π ατα 1ο, ργα{ηπιεπᾶο 
απδά απ1γ] Ίοσ5 ρεΓρετιο Φφαιἠποάίοτεπηρείατης ἀεῦετει εΠε ρει- 

4ΠΊΟΡΠΗς, ὅς «ο {οἱο {επί τε ραταἁΊ([ας Ἠαδεπάας. Ἰπάς επί ἴ- 
ἅ υπ Εβ ΗΙ µακαρχων νησοι {ει {η{ωίκ [ογέωπαία ( αὈὶ Όπσεοσυπα Εὐ- 
κι) ἵπ οεςΙἀεπῖε, Πας {πεγίηῖ Ρτο Βεθαϊτοτιπῃ {εᾷε, ῥτορτει Εταία 
{αυ 1 ΦοιΙπούξιο ρεγρείπο, οπηπὶ αἰίΔ γατίοπε οεβαπτε, ὃς ἀὐίαπε 
4110 {ελςϊταιις ρύκζεχτα αῖ αγριπιεητο μἱἱο, πυ[]ὰ σαἱοτίαιτ Πϊρο- 
τἶ {αν]τῖε Ια{α αυτ τἉτραϊα, Ρτοῦῖ ἀεσεδαι ραταάΠαη. δε αππεπι 
Ραγαἁι(ας οσεϊἀεητα]ἰς {ει Ε/βωι, ὰ Ῥετβς νοζατας «νο Βεγώπερή, 

ας 1π Τήοτο Ρῤ. 6]. ἀείεπθίτασ. Αἀεὸ ης Ίας ἆπο Ιπ πιγλαυε Μαμά 

εχιΓεπιίταῖς ἰοςα ΡαΓαάιῖαςα πο εχ τυά]οσίς γυῖριἀεβμηαίοπς . μη 

ηῖ, 


.. 
ή 
μι 


ψ 





ἜὌρ.το, ὔετεκυΜ ΡΕΠπΟΑΚπύΜ.. τ7γ 
ο πας, {εά ἃ γεηϊταίο πιαι]επιαεϊςὰ ποαὰ βτιπι ρεπάθαιε, Ἐτ τι ]πά] 
ς Ιάοἵ μι Οἰκομίογωπι Ππιεγίεέξίοπε οἑ1εΠια]ἰ 1 οπρίτιάίπες {ας 
- ἀμππεραηϊ, ο 1η γε]ίφμὰ ΟΥΡἱ9 Ρανς (ΑΗ 13 Ευτορᾶ αυὰια 1 Αῃά αὖ 
Ὁ.. ορροβτὰ Ἰπιοιίεδίοις οεεἰἀεηῖαἰί οπγηςε (βνε Γἐορίοηαι η [ογεῖς 
συν " ιε]ἱαγυι Ἡπ. οοξ]ἰς) πεσυΓαῖο σα]σα]ο 1.οηβ!τιά (πες {πππαητ [61]. 
ο Ιπ]ε]ο αὐ 11ο Ίοςο ΦΠ6ίη εἶτοὮ τεππρογα ΗἱρρατοΒί ὃς Οα]άσο- 
ἼΣυπῃ οςεµραβαης Ρείπια βε]ία; Αγίετὶς, Ίαπι ὃ Ώούςσατεπηογίο {1ο [ετὸ 
Ἱεριεία, Αἀεὸ υ ἀπρίϊςὶ ἆς σαι{ὰ (ΑΠγοποπποσυπα πιοπῖτα ἀιόλή- 
ιε) Ρος (οτυιη Οεδειι ἱωβρπία ὃς ποιαδί]ία Επετίπε ἆιο Ί]]α ἀἰάχα. 
ποιο ζδέρπωτη Ῥωμδίο, {ει]. Ρτορῖες επι πια πεπ]αιΙση] 1. οπρϊ- 
ΠΟ ΜΗΗΠΗ ἵαπη τεγγεβνΊυπα φυὰπα «ος[εβίηι Ἱπάς [ΑΠΟΙΑΠΙ ὰ ]οςῖς Εχίς 






















Γ 


αν 
κ ͵ 
α ϕ 


ο ππιεπάατ, ὃς Ρνορίεί ΠΠαΡΙΠΑΓΙΑΠΙ (ααπα Ἱοςοσυπη {ΕΗσἰταίεπι δε 
λὁ .”, σον . . . . 

-. απιοξηιαίςΠι ραταάιΠασαιη γυ]σὸ ογεάίταιι ἃς αμὰς πυ]Οἳ τεγίαγυπα 
ο ΠηγεπΙεπα: η. Οὐπι επΊπ γείείες (επιςς εκ Μο/αἰςὰ Πήβοτ]Δ 4ο Ρα. 


πα1{ο ὃς αἰῖ τει Πνοπετεπτυς, {αἱαπα Γαπ)ος {οἴΠΗ ἴθεαζπι ΟΥ- 
265 ΡΕΓΥΑΠΙ, ΠΟῃ αὐἴεπ ροῖµεγιητ αἆ [απἱςίαάΙοΠΕΠΙ {0211 πἰβ 1η 


Ἡςὸ Ίος εως ϱπῶΓετε δς Ιπνεβίρατε. (Οἶπι γετὸ ἀῑδα ΗΙ. 
μ]]α Ῥαγαδί «σς]ε{Μῖ πες Ὑιτα Φτετηα ΠΙΟΠΕΙΟΠΕΙΗ {αεῖας, 
- γείεγυπι Ῥετίαγμπη Ἐϊάες ἆοσετ, ) ορούτει τί 1] (αα Ῥτιησιρία 
-Ἀιαὴς ΡεΏίεγίηι, ὰ Ῥεαάιοαιοσίδης ]βίία Νοα]ι ε]άίηιε β]Ι]ς εὖο- 
οἱ. Ἐτ Ἱράς εβ αιδά {ασια Ίπεα Τυδαίςα εαίἀεπι ποϊίοηες ολο Αά 
αεμαετῖς, ο υαιηνίς Τ.εχ Ροβεὰ ατα { εχοερίᾶᾷ Ὠεί Ὁπίταιε) ἂε τεῦις 
"αβεμά]ς ροιιὴς ουὰπι ογοἑπά[ πιαρις {οἡείἴα, πο γ]άειως γ]τα ατες- 
τη ὃς Ἐε[ωτγεέοηί5 ἀῄεγταπι ΠιεπΕΙοΠΕΙη {εεῖῖε, απαπτυιηγί Ίας 
-. οπιπία ρετροτιᾶ ειαθίοπε δε ἱπάυδίταιὰ βάς αἲν Ιπίείο αὰ Ίος υΐαιιε 
Ὁ ζειρογα αὓ ου]λοάοχίς ὃς Ειάε]ίριις {επΊρει οΓεάετεητς, Αάεὸ αι ἴαπα 
σετία, φυὰπῃ {αοα Ἱίπεα . Γαάαίσα ργἴπιαπα οττ]οδοχίαπι {παπι αὖ εο- 
ἀεπι Ίοπτε Παυ{έτυης, δε Ἱπάς ρε]πηί Ραγαδίβ τεγγεβτίς ΡΙΙΟΓΕΙΙ ΠιΟ- 
ὉΠΙΠΟΠΕΠΙ αςοεροζιης, ου]Η5 (ωπιεῃ (ης ἃς (τεα]οπίς) ππαρῖ ρας- 
Ὁτιομίαγεπ ποΏίαπι ὰ Τιερε ροβ]πηπ]ὸ εγαά1τΔ Ἠαῦπετιης, 
ο Ίταηιε Ῥεία Ραγαά1β τεγγεβτί Ροβεγίογειη ποτἰοήεπι ἃε ποεῖεῖ. 
ς αΏ] ἨρὈ ΕΓΩ ὰ Γερε, {ο δι (απᾶιβιπὶ ν]νι Ὀεί λ{οί; αἴοιε αγ απι 
πεγαπη δε ρες(οπΆγυη ποεϊτίαιη αὖ εοάσπι [οπίε Παιίεγυητ. Λήοίε! επῖπι 
-"ουἱ ρεί (οεηπι Ο1θεπι {Πο ἵεπυροτς οε]ευεγῖπιιις {απη]σετατΙΠῃ. 
πηυς, (Αταῦνοις ἀιάιις δας- 1η{εγ/οεμίοΥ οί, νεἰ απιρ]ιεἶτες 
ζαιΐπι, Ππεεγίοεμίοτ, ) αριὰ νεταβί(Ώπιος Ρετίας Ἠαῦεῖ ΠΟΠ τω απο 
εοηΏῖπεῖυς εἶυς ἀε[ει]ριίο, λθφθῶ οκ” αγ» Άμα Ῥαβίου ὁα εἰι]ωηη ἐο- 
πε: ΠΑΠΑ ΡΑΠΟΓΑΙΜΠΙ ερῖε αβιιὰ ]ειλκοπεπῃ ουιπ Ῥοάο {ρα Βασυ]ο 
ο μήῃ ραοςαΗ, 


. 
ε 
- 

































| : κ ο». 
175 ἨΙΦΤοκ!λ ἘΕΙΙσίοντς Όαριτο, 
Ῥα(οτα]ί, ὃς ΥΊτρᾶ {ει Ῥαεῖ]]ο πιρπἠα[ϊ αραιά Ῥσγριίου ΕΠΙο[ΙΦ. 
άμα ΜΟΙ; Ἐριπεταπι εκ τεπιοβιὰ απομίτατε ρετίταπα ει, 
Αιοιε ὨοάδιΠ. Ηπειίης ἴπ Ώεπιοπβ. Ἐναιρ. εχ Αγἴαραπο τεαᾶῖτ Μο- 
Γεη [ωέβε ῥγοζεγωπι ἓδ τηζωπι, ὅτο. Ἐτ ο πἶάεπι Ίνως γ]άετιὲ πεοερτα ορί- 
πίο ετίαπῃ αριιά Ατάῦες; παπι Ἆρά. Χίπεπες ἵπ ΗΙΒ. δατας, σαρ. ων 
εχρ]ἰςαπάο ΜοΙαιηπιεάϊς Ψ1ᾷοπες, παΓταῖ ἵμπηχ ρυατεήάσίστη {6 ᾳ04- ἡ) 
{ 1η Ηιειμία[επΙ «α]εβεπι ταρτιπι, 1οἱ σίάή[]ο {ὐγαβαπιωπι 6) λΜάο[έη 
“6 δε[ωπι : 68 «4ὐγαβαπι (παπι νο πρι: Μοίες ταδεως 
επ[ρς: Τε[ας ΛΙαγία [μες εγαξ [ανω εαβε]]ῶ : πες ἰοπρις, πεεβατοως, 
{εί «ἴγρο[είοπε 6) [{αέγᾷ πιεαιά εοαβἰαίωη. ἍΕἐυ]αεὐαγ αφπα αὖ εως 
εαρίεε ῥγοβήίτε, [εί αφμα Ποῃ εγαξ εί. ῬΡο[εὰ {π [εχω εαἶωηι ευεξέωη, 
ὑπυεπὶ {δι βοπιίπεπα Τηὔεπη ὁ ῥΥΟΚεΥΗΗ, (μἱ εγαὶ Λάοίε:. Ἠεπηρε, βίο- 
τἷοία ΟΠε]βί εαραέ απηθίεηίες, εἴαπέ βειτ γαάϊαείοπεο αηπάΓαΠΙ εκ 
δαςτο εἶας ςαρίτε επιαπαπίίππι, εξ γο]αῖὲ ἱπβηπατε Μομαπιπιεά. 
Ούπιαπε ΦαἱοπιοΏ Ρεῖ Γοζππι ΟΥδειη εΠει {απιοίας, αραιά γετετες 
Ρετία» ετἶαπι ποή {αῑξ Ιπαπάἶτιςιὰ φπἴῦας εΓρὺ νοεαῖας εβ,»- 6] δπε, Ύπο 
α)]ὰς ποπηῖπα γετυβας αἱάαπι Ῥεγίάτηπι Ἐεν (αιιαβ {αριεπειᾶ εἴἶ ρας) 
ἀεβρπαςί {ο]εματ. Ίεπιρε αποτίς ποπιεη (/ὁπη επι πιεἰίε, π]τέο, 
πιοπε, ϱεπίο, υπο, [εγὲς, συτθης, αἲἲ ε]α[/ποά{ αΏῖς πιεπχοταϊας, ϱο 
Πρηϊβεαιις ΦαΙοπιο”: αἲ οποτῖε Που ποππεα πιεπιοτατης επ ἱς- 
Απ {ει Ῥοεμίο, ἴππῃ «ο ἱπτε[ἰρίτας Ῥεχ ο ὖμς (επιμ: ἂς ε- 
Ίας Ῥοεμίο δι πιτᾶ εα(άεπα ΠπίοΓριίοπε αδί Άρετως, 4 Ώει γίτααι 
ὃς γίτες {Παρρεάιταγετῖτ. ο μα 
Ώε Ῥετίαγαι ΟΡΙπιοπίδας ρηπηϊνῖς, ποῖο Ἰεῖς αἰἰφπ]ά ἀῑοειε, 
απ]α ας εἶς ρ]ηα εχ ὁφαῤτ,[άμίο ἱπ[ετ]ὴς αἀάπεππητας, ὃς ἀειπάε Ροβεὰ. 
υδῖ ἂς εχιχεπη] Τωάΐοί Ῥοπίε αρίτυγ. Τη Ρεπετεαίεπη Ἱπηπαίη, απο 
εχ Τερε Μο[αϊςὰ εἶν Ρἱατίπια {αρρεβῖτ «οταπι Ῥτορπεία ζετάκ[οε, 
τηχδς ἵπ 18 Τιερε {ατῖς νετίατυπα {Πε «οπβατ; Ἰάφπε ται εκ ἀῑάΧΙ: - 
 ρεπᾶ ΟγεαΊοπε, ὃς Ώμήανίο, ὃς Αὐταμαππο, δε ΑἰατίςΊσπερει- 
(πο, ὅςς, πάπα απὸδά πε Λ{α[οδ[έαεξ Ὀεείπια {οἶνεδαι Αὐγαπαιπο, 
ὃς Ἠ {οἴνεβαπι δασετάοτίρας {Πἱ5: ὃς ἀεϊπάε, ααδά 1πβατ Ταάασο- 
τσπα, ΠαὈεπί δΗπΙπΊπα δασετάοῖεπι, ὃς {πεφπεητες Τ,οείοπες, ὃς Βεβῖ-- 
39 πιυπάας ας ΠΠΙΠΠΠάας, ὃς ριβεΙρίαπῖ {πβαπι ροΠυτίοπΙ ὰ «οα- 
ταόξα πιογίποσυπα, δε 4ε οπιπὶ ρυπῖτατε πΓΙοΠ {πητ, δςαὰ εγϊταπάασκα 
ΟΠΙΠΕΠΙ οοπἵαΠΙΙΠΑΕΙΟΠΕΠΙ ΙΠίεΓπαΠ ὃς εκτείπαἵη αι]: ἃ αυδά Ίσπεσχι 
αἱίεπαπη (αᾶ Ιπ ρατῖε Ρρεεσαδαπί Ναάαῦυ δε Αυπα,) Ώεο οΠειτεπ»-. 
πε. ΩυΙη δς ΊΠε ρορυ]ας Ἠοάϊε {εαιεηίες 11 ους Ἠαῦδεπι Ἀγαία σε 
ἃτ Λεδθὲ λΜή[α, ὃς 74 μβῇ, αμάαφιαε Ψετ. Τε, ποιπηῖπα, Ῥττετεὰ επ 
ηυοτίαία κι 


κ. " 
| 

τμ 
8 . 
να 
τις 
«ο 





ο ο πο ν 
















ο ντ οκ 
Όλδραι. ὝΤΥΕΤΕΚύΜ ΡΕΕΦΑΚυύΝ, 177 
οποτἀιαρᾶ Ταά οί σπα ουπι Ῥετῇς οοπνεΓ/[α(ίοπε Π1{ οι 119 οοπιπ- 
ηὶςαῦαηί ΟΠ1 ε5 165, αὐἀεὺ. ιτ 4Γίαχετκευ ( {ει Παγίως Εγβίαί; ρε ) {παπι 
: ἀοθειίς ωλ ο) Ῥλεγπιθη {ει λάαπάσέωη Ὡς ΑΠιεὰ, {εοεῖαῖ Φγμ5, Ρίο 
Γ αεβαυτατίοπς. Τοπρί!, δι τεβμτιτίοπε Ὑαίοτιπη, ὅς ρεςυπίαπι ({αρρςς 
| ἀἶτα πε Ῥγο επ]επά!5 Φασγίβς!]5, δις, ατ ες ἰιίς αβαιίπῃ Ιεσίεας ἵπ Τι υτίφ 
.Έπτα ὃς Νεῤεπια. Αἀεὺ ιτ πο βε ΠΙΓυη Π ΟΙΠΠΕΦ [ιάρεοτιῃ «οη- 
-Ππεεμάίπος Ιπποιπετίητ Ῥογῇβς, αἱ πιπ]ταςοχ εἰς Οἱ γετίωαετυηε : μάς 
ππαρπα «ϐ ἵπ αιγ]ηίηις ρεητῖς Εε]ιρίοπε «οπγεπἰεηιία. 


τν πμ | πα 





. Αη 
ο Α δι ρα Ι . . 
ηήηα ϱὁ' αἰ)γίόνία αριά νεεγες Ρεγ[ᾶς κ[χαα, (θε. Οα{α/οξ η νε εκ ογίρπέο «εεερέ. 
δε - 


ος αρ ἍνΝ τι ον μό ον 

ο δα... 
σος ρω σωὰ ων. ο, ναών. 
μ- νωρὺ αρ γώ ρω Κσβιρὸ, 
ο ο σοι 

ν ὦψ ο 6) ν.νὸ θα ο τη - τν οθωμ ονωῤ 
6ὸ ντι λλωρδ-υμὸλωδ ρολο, 
Φρω) ων Εἰσυὴβ. ωυυδω 6 ωρ σθνν-λλήγα, 
ος ρω Μο. ο ν-- 
ν ο Ρο αγ-ὁμωή)ο Ευρ οκώη, ο .. Ρουπία 
κ νν ο τος η δωςο ωθρωὸδων/δωὸ ο νά 
ὃς ον ρω δω) ο ο. ο πο αώνδρα, 

| Ζ : ην 











αι 
. . 
{, να 


ο 


, 
΄ 





δα) 





178 | Ητβ τοαλὸ δν ΣΕ . οι ον. 


ήν» -ωῥ, 
ο ο 
δή γω -θσ 
ζω. δα) 2δ-ω]) Οσμάν 
ζωρ.Ῥωγοέ Αθνίαι 


9) ΝΕ μαρια, 


Μἡ Έ 22 δν Μονί[ν. | 


ο σε νι 
| ο] Εοώνίὰ - 
ο”. ἅ 
ο αλα 
ως ὃ-θὴ)-λρν «ανω 
οσα Ρ{(0ιοιὰ. 









πρι ο πο πο σι 
ν- ν ν ο ὁ 


ε ον : Σ0Λ4 


νά πο α 


ας ο ηα 


΄ 
14 . 


ος 0 ώρα, ο Ἡ 


σα 


νωλ. -- 
ναι η η ρα η 
μα. . 


η 


μον. 
- ών .. » 
δυο ὦ ὠφιβ. ἳ 
θύεω Α)Α. ο ὰ 

ζω γωςλδὸ ων. 


4 κα,Ῥηιναα ντ ” 
νὸ ν : : 
να . 














τ ος, ν΄ ΙΑ Ύς9. μον δή. 
ταν «δαν Ἰλνδν ο οά 
λα τὰ ορ. {}-ὠρρδυ6 Ηδη, 


ο μν Λωῤῥώονία 


ο ἡκών- 

ι - ἐς Αμ δν. βιαςῥὸν. 
μα ας ο) δέν ωμλ Ὃνν 
του Ῥωγοδέ δή 
Ξ ὃς θε οσα ο. 


ος δ12 Μιλάω. 
}φωγε-» αάλκωνφος 
| . ως. ων Βλὰ )ώνκ)ὸ, 
ο κ 
νο. ο. 

ο νςδὸ ως» οἰκηρ]κη. 
μα} δ9» ομῤο. 


ο... 


| τὲ -αβαμάκὰη ή) δ9ρ ομως. 
... Ζ 


Τετεκυνπ Ῥεπδακυν. 


179 
το )φρέως/ δφρ οὔν. 
ιἡ Ί ωςς-ὠλ υορ ο]κνάρ]κη. | 
ας 
Ὅ 2φρ-ὀλ ωρα) 
121Φὸ ως -ὼλωφ»-υ ο μας 
” ῥαανίώ πώ”. 
“αοπάη, 


ημων λέω ν [ 


.. 


2 Εμ ων ρα 


δώ νὰ 


ο διά κ. 
| ορ ἂ- ον Ρ]ν/ βία, ” 
-ὸ ναό) υὁ Ρα ὐῶ. | . 
ο πα, 
ρβρρρν ο ναν 
άρορῬω} νλω/ω ντ λεν 
πο 


}ω92ωὴν νι». 
ὈΛή- 


τὸ ὡς ΗιοτοκΊκ ἘΕΙΙΟΙΟΝΙ6 « ο 6 
εδ ωρών ο )φωρτ 
0210) 1Λά-ώ],. . ' η ών ἑ 

1:21-υ-μ0 δῥάσ, (ο κ ο 






με. να νο Ας 
ως Ανά, -α 


λα 


Ἀοιαπάυπη «β, αυὸδάἀ αριἀ γι Ρτοῦυτη ε[ὲ α ἴουμής πμ πιωτατο η κ, ὃς ρο Τεκλά 
] Τκωά: ν χὸ κ; 











κ . 


ἀἱσετε Τεπὸά ἁ : Ῥτο Ζεπά ὃς Ράκοπά, Ζὐνά ὃς Ῥάπωπά: . | 
αῤῥεπάότηιας, Ιρβεπάάγν» [οι Ιρῥεπάάγηνοά: Ρίο Ζεπάανε άν Ζπάαναβσω. Ἐτ Πς 
η πηυ]εῖς αἰῑίς, πο αυίεπη ἵπ οππίδυ», | ιά 









Ππ[αρει (Οἱεπάήκη «Π, αυδά Ὠεί νοσαδυἰαπι χετλά οἱ ᾳμαπάο τηδυίταγ Αηρεῖϊς, (ωε [αρ 
ἀἰέεασῃ,) ααῖα Ώει αἰησίά ΙοφιεΏς αυτ [αείσης, ἰὰ [αοῖς ρετ ο6, αωἱ Ὠεί ψίοε ἔαπρεηῖε, 
νοκ λλες Ἠοποταπζυσ» υὲξ ὃς βερὲ (Π πον (επορετ}) βείπ ὅει. Τεί. υδὶ Απρείυς Ἠαυά 
επιεὶ νοσατυτ Ώειι ὃς εἶως Ίοςο ἨἩοπογατυΓ , υξ [πι αἰἰδί φυὰπῃ ἵπ εαία Λάαποις φαί ἀῑςῖε [ε 
νιά(πε ο.» ὃς (1πιεπ πηοτυίτ {6 πιοτίτυταπῃ αὐἷα νἱάστας Ώευπῃ. Ἠἱἁς (αριὰ ρ.161, δες, 
Ει νίάο ἱπίτα υδί ἀά Αηρεὶϊς Ὀϊετωπη αρῖτυτ, Αίαυε Ουδεγηαϊοτίθις αἰἰφααπάο ἰδυζωναἲ. |- 
ἵεταπῃ Ὠοί ποῖηε Οὐοάό, ης ἵω νους Ἰωςςλ5” ρτο Ἰω-ὸ- δω ουσ αἰῖὰ γοσίας Όεεονς- 
"ος, ουῖ 4 Τωιςὶ ρε[[ιτηὸ {οπαίατ ΚΙάβία. . | | "νο 
ν . κ ν ο λα 





στ πι --- ------------- σι 


σΡ ΤΠ, : 
Νοπήια ( Ερίβεία πρείογωη οκ (2Η υεο) Ῥεγ/αγηι Ρεν . ώς 
«{πρείου Δάεπ/ωπι 6 Ὠήργνη Ρο/Ἴβας ππεπογα( ο». 
Ροιαπά Τε- 


3 μα ος κά! | 32 λαρ ων ολα. ὁ 
Απ .. Εἰὼνι γεκάά. 3 » ο χ θμώσά. ; τν 


λα ώς 
μα Ὁσσύνοο μι : ρ-υςὃ δεδυέ ών 
ο ο πω 
ο σα δυο 
ρ-1ς ορ» ἁδν-ὸ λν- | τμ 99 22 ριμωβίώάα ! 


ΕΑά-γαπ 


ο πτα Ὁν -'- Ὃν κ.α - μ.μ πι πω ο 




















ΤετεκυΝ ΡΕΚΦΑΚύΝ, | Τι 


. 
α - 


ο συ τα 
ο θ" ρῥῥρς 


ντα γηΐρυς (ου: ῥωηπωά-Γωμί, ἵ (ου β Πε Ῥ/ω1ο) οοπίστωτ ριείῖς 7 6εἰνεππίς, υδἱ οποηί- 
πει 5 Ῥεςσατῖ5 ργορωπίοπαα», [9 Ὠίαδοῖϊ βατοτεη ὃς πωαἰἰείαπο τοβτίηρίς, πο 

ᾳ δν Ὁπποσίάσω « εκετοστετ ἵη ἆμπηπατος, Ῥεσσλιηίποίας ΘΟσυΠη αίτια» υἱετα ργας/οΓἱρτυ(η Πηο-- 
ἆυπι ἐτωείππάο. [9 ε[ξ ἀοαιίπας πιατῖ», νεὶ (οσυηὰυΤΏ πμ. βεπετατἱοηί Ῥο-, 
-απίηυτη ὃς οπωπίυπη τετυπη ριοὐυέμοπὶ, -3 18 (εοιπάυπῃ [πάο-Ῥετίας, α[ξ απηυυς τῷ Ἡονι- 
ο ἀππάρυς νυὶρὸ (ομαης. 4, Θεουπάυτη 1ος, ἵ5 αβξ βαπηυ]ας τᾶ δουν, 5 ἶβο ὰ βο]ίς ἆσπο- 
το ἀρίραϊυς: Παπ 2) 142 Ἡαρριήγαπςρ ἴου δερ/οηεγίο ο ἀιρίοχ, τηο]οτ ἃς ΠΙΙΠΟΥ, {ς. (4η 
: οἱ "ουὰ Οοπ/κοἰἱαίοπῖς ΠοίΏςΏ ΦεΡΡΟΡΗ-Γγ/ϱς ΓΑἴΏ πηα]οτςν αυὰπι πιἰηογες ποῖσης, ὁς 








το ουίθυς ν]ὰς Ίνοιας πο[ίτας ὰ Ο/κς- Βεζωοο {η Οοπ(εἰαεἰοπίδαν Όταν Πηβ]οτία ὃς πιἰποι. όΏς 
| -Ἡ ΄Αηρε]ο εἶαίηυς οββςίο νἱάε 0. δσά- ἀεν «αρ.38. 7 Ηάγῶς ὃς Μ4γ48 [υπε ἆιο Απρεὶϊ 
το καὶ Ρτο εχετηρἰο τεθε]]ε» [αέί {ωπε, δε 1Ώ τορίοπα Βαδοῖ (α{ρεη[ι ῥοάίθυς [Ηπίυπη δε οπριεί 
ο ἀοτώπι. 8 19 ε[ Αηρείις; απίΏ µεῃοτε ὃ νε], φιἰάαω 9 ἶ.ο. ΡΕ -ρείεης 
ο ηρείυς, αυἱ Ύζεπευπη τη πηοιίοπεπη εἰες ὃς ἐ]οεοίωο εἀμεῖι. 1ο Τ9εβ Αηβεϊυ Λ{οῤάε), 


κ τλὸ πση ὃς (ὐ(οπιατίοπστη Ἡοπιίπίδις ριαῦει, ὃς αἰπιεπεωίη οἷς [ορρεάίτας, Τη Ρό. δι. 
219 ἨἩσθεν, δε πεἰπίι τεζὸ γαώμ5 Τήεεν, αὐ[οἰυιὸ εχροηίευγ ΦΜΙεβάξ[απρείωε, τι 1ο, 
ο «οὐπατωπν ἁαίον, ἵω ορροβιωώ Απγοζς φαί Απίπαταπι αὈίίοτ σαίῶυε αυΐεττ, υἳ αἱ 
τα. . ν α1οΥ, ἂε ο, γάρ ΊΝοιας ποίῖτας αἆ Κεήρ. Τηνε. Ῥοττὸ Που όν δλδ να, 
ληρείας η ευ]υ ππαπυ ε[εδεἰεηία, Αταθίςῦ αἩφυαπάο ἀῑέχιν (ιο-)] 80. δρῤγηνης δων- 
» 45ο ποπηῖης αἰἰφιαπάο (αὐγίείενα ἱπιο]ίρυπι Ὁοπωτπσπίατογος Οογαπίςϊ, Αὰς αρυἀ 
Οοἱεπίες, δογή/ο ει σαὐγ]εί: ὃς βε ἵπ ΡΡ. δω. Ας ἵω δῥεγρῥηώνα, ει «πρείες πα 11). 
τας Ίφεβ Ληρεὶως φαὶ Ἡωππλποτυπη ορετυπα αρρτοῦαϊογ ἁις τερτοῦβτος. 








των δ. ολ. Χὶ 
ο, 5 Ὠλαδοῦ Νομίπα (' Ερίῥεία αριά ορίογο: Ρεγ/ας, (θεμά πα (α)αἱοξωνε 
η ασ 

«ο 


ο ο '- μώρδοη Ἡ 


Ἶ 


ο) νώ ν ὃν --μθ-ω Αρρὴῤ. " ο σεις ο.ἲ 
λς φὰ 9 : 
4 Ίδια | Ελλ αθν-ωῤρων -2νῤρ- 
ο ΣΜΣΗΗΗ ]-1ορ-υμχ-νὸ 0 αρηραὰτα 
οὐναν-ἀκὴγ η νυ]ρὺ ςἰήγανό-ἀνολ/ῆε. μμ 
. .ᾱ, Βνάῇ-- 




















18ο ἨΙςτοκΙΑα ΕΕΙΙΟΙΟΝΙ5΄ 

ο νου Ὅπυν ων 
/Ισέ(ρ. ουκ όῥά- τα οί 

ο ί ος ο. ον 


. .) 


2 ο οσο νε σοσ: Ἰέθδα 6)” 


υ θυοβάκ-ἀδνη- Φλγίηναν. αμ 
ον ο. νν αν. 


ἰαείοπειη ὃς πιεηάαοῖα ὃς Πτος ἵητετ Ποπρίηες εχεῖτατο. 3 ἷ5αῦ ἱπάο-Ρετίι τερυίατατ{σηῃ 
ἀατας Απιπιαπ {ετν. 34 Ἠσις ὃς τπῖωπη ργαοεάεπ πι ει Βείία ὃς Τυπιαίτας εχείτατε, ὃς 
ἀἰίζοτάίας ἵπτοτ Ποπηίηςς [ετετς, Αταῦος ΠησπΙΟΙαΠΕ 3) Ζεἱοπόών, ουἱ εῖ υπις ὁ 5 βἰῆϊ 
Ὀιαδοϊϊ, ουἱ {οτυπε ἀἰ[ζοτάίαν ἴηῖοτ ζοπ]ωρε. ὁ ἴςσε, Γιάο-Ρετίας, Ἠω]ως ὃς ἁνοταπη ρταςς 
ἀεπίυα) ε{ῖ «υγατε {Γίβυ ὃς γεητος ὃς ηίνεπῃ ὃς ρἱανίασα, ἵτα ας ἁαπηηυπη Γηέεταης αἆ β 
ἀυπῃ εα «υπ: Ώους ἵω Ποπηΐπαπη υ[οπυ οτολνῖε, 5 Ελιίς ειἶπι (τῖθας ργεοεάεπτῖθας οοπηπηῖβ 
ε[ὶ «οτγυίηρετε ππειαί]α, εαηυς ταδίρίηε «βιεστε ἃς οοττοάετε, ας εχεἀεπάο γἱείατςο. .6 15 
δε ο) ορ δρ ε [τεηιεπίατα Ὀσμοίας υρὶ ἱη/ίταωητυτ ρυεΓί, 4υα5 οοπατυτ ρεϊνστίστς, ἃς ἃ 
Ὁ ἀοδθτισᾶ ὃς οπιηἰ ΜτετατυΓὰ αφοττετε, ὃς αά οπηπία νἱεία Ρείῄοετε ὃς {εάωσετε. 7 Ἠυίαι ἃς 
ἀυογυπῃ ριαοσθεπΕίστη Εβ. ἵΠσἰζαό ουρἰἀἰτατες ἵπροιστε, αἴογατη Τε αᾶ ΏΟΡ ΠΟΠ (ρεέζαπιος «οἩ- 
ουρίίοστε, ὃς 4ἄ Ῥεεεατα αἰ[ίοστε, αἰαίία (απ: Ποἰτί εοηρτείῖω», ταρίμα:, «κάθε, ἅτς, ἃ Ἱω 
ΕΛαΥΡ. δηγ. ελα» Ῥομγάνα οχροπίτιτ εαἰαννίγαε, απο, ὃς νου ῥοπρύρέθω» εκο[α: αηὰςε[ε 
Ὠἱαδοϊί ερἰτμεταπῃ, ουκ Εκο[ωη αυ Ιπνί(ωνη ἀῑχοτίς, Ἐτ ε]α(σοοαί οτἶαση Πσηιβσατα Ὀαθεγς αἶϊα 
ἴβα Ἐρίίλετα οσπίκητωτ. 9 ἨΠώως Βε ἀπογιπη ργαοσδσηιίαίη οϐξ «οτταωροτε {γαέχας ατΌοταση, 
ὃς ἴυρες (σετ, ὃς φυἰοφ αἱ ὰ Όσο ἵπ Ποπηίπαπα αἰίπισητυτω ΡαΓαΓΠΩ εί: Όσο αὐτοπα οπηπῖα, 
µπευσι Όεις ρατίτωτ, ὃς ποπ αἶία, 1ο Τα τερυίαευς «φλ) δλο 4ηρείω ”ογ{ε,μο 
ἵαππε αἰὰς Εοπί Ἀπρεϊί σβπείση. τι Ἠυ]ας εβ ραςξί νοἰαίσηεπη ὃς αἰίας Πες πηα]αν (ὕρρετοτς. 
1} Ἠυ]α» ε[ῖ ἵπτεγ ογαπάυπα [επταῖοηςς ἠπ]ίοσε. Ταῖῖν ετα ντου «πο, (αἲν 
ὦ συ.) «άρα, νεπσγε, ) ηυὶ Τοῤ. ΥΠΤ.4, ὰ Βαρδαξ]ο αδἰερατυς ἴη εχίτεπας (1.ο.ος- 
οἰάσηταίος } ραττες ξργριί, ἰθίοαυο Πρατας, πο τωτίς ἱπιογβοετοτ δαν Ἑ αρυε]ῖς Εἰία: ποαήίτος, 
ο οτωση γοσοίάετατ. Ώοτίς ἵπ [αάἰὰ Ἠωαίπιοάί οβµεία Πίος ἀἰαθοίϊ α(Πρηαας, αυ 5 κεοῖσω 
ταία ΠαὈμίπηυθ. Απ αἲῖ «µη αἶδίω Ίας ραττς οοηγεπίσης, ἀῑίααἰτεπάυτη. | 


σα Θ, 


νετεκσµκ΄ Ῥεκοκκο -΄ - 


Πτι ων 












δι ὃν ἳ 
τη {- Ἰδε -ν. 1.4. - 


ος ο ερ τόμ μέ σα Ρ, ΧΙΥ. | 
ο μμ 





Ὄε ΥΕ εΥ ΜΗ Ῥεγ[αγκὴη πνο ” Ἐροιδή: ταν, ” ' ο 



















πεητε Ἐροεμὰ Ο/επι/μακϐ (91 ία αἆ Υεκάερβεν 
πο “{άωγ ) {εαπερατας Λεωώς Μίαρογωηι {ει πμ Απηΐ αριᾶ 
Μαρος γετι[(ῆπιος, (αι]ή5 πιεπτῖο 1 Ρ/αγλαζὴ δατζτέ) ὃς Εφαζία- 
το ἐπιδεγ δεν ὁ ά ἀῑείτας βΠΠε Ιπ]τίο Ηγεπιῖς ὃς ἵπειπις Ύετε, δεὰ 
ς ΠΟη υνΙάετας τηῃς ραπὸ εχαάαπη, Ὁἱ οοηπβαί εχ Οἱαοῖε Ιπ ἀῑδὰ 
πΊοπε αλ σετ {οἱιτὰ Ρεῖπιο ἀῑε «{άμγ. Ἠος εἴἶαπι α’ραῖτ ιδίας 
ταῖς απ] ΠΙταίεπῃ, οοπίτα Ῥετίαταπῃ Ποιον οἱ Γεσεμίεπι αἶ- 
Ἱετυπί, αἰῑ]ς Ἰὰ πεσαπΏσα». Οὔπιαις νειυηβιπιὶ Ῥετία {πο ΑΠγτιῖς. 
Πο ΓΤῃ ο ο ᾿ΑΠγτιοτυ Ἐχατολβιϊς {10 δαγάαπαρα]ο ὃς απίε ΕΙΠΙ,) 
'Ἠαυά ΡάσύΠῃ Ίηνατ τὰ οιοά Ὁ. Οοἶίς εχ Ιάοπεῖς Απτοθίρις ΟτΙεη(α- 
ἥοας ορίεγνανῖτ, πεπιρο (ωγάογωπη «{ππί εαβιὲ οἶίπι ἐπεερί[]εαὐ «4άαγ 
Ἱδα Λίατεο. ἹΝαπι εἶπα Ον απία οὔπῃ Αβγιία ραῖς {αεςῖς, ηπ]]ᾳφ 
"ἀπρίτο απῖῃ ΠΠ Μεπίες αἴιος (γά{ογωηη Μεη[ε! γοςαε, οἶἷπι ΑΠΥΙΙΟΓΠΠΙ 
΄Μεπίες πεῖητ: οπί επατα πίαιις Ἱοάιὸ ΦΥτοΓπα πιεηβΌις ΓΑΠ1 ΠΟ- 
πηῖπε θυὰπι τα τε[ροπάἑητ, οχεεριῖς τι ποιηΙπίραθ: παιῃ {1ῃ- 
ους) Ίοεο Εάν, αραιά Οωάος ει (ω/όη {ει Ἆο[σεειμ; ἃς Ίοςο «4ὐ, 
"επ Βαδόςίεα Εῄίκοίης; ἃ Ίοςο Ειά], ει Ε11ῶμ [ει {γίάμς, Ἐτ αυαίη- 


υνῖς οσὐς δι (ὐα]άκί ὅτ ὄγ { ]οιὸ Αππὶ [η] -αριῖ (ταπβΙ]ετίητ αἆ 
α) 


Φ 


ἁπιπωη Ἠγεπι], αραιά εὐς απο τὴς ποη ἵτα ωηΠε ν]άεεήσ, ααἱρρο 

αρηᾶ οπο8 είσαι Ἰοδιὸ {αγ αἆπις ΜεπΠ Λία εο τε[ροπἆεαι. Ιάεό- 

Ὅπο ποᾳ ἁηθίίανίσια: αὐτςΠπιογαπῃ Μεηβυπι Ῥεβςογμαι, ἀ]άο 

Όνοίπε δι Άτα Τμίογςα μι ἆατε, Ρτουί 1η1Εἱο Μοπατςλία: ΜΓἀῑσαν ἵα 

πεγιηζ. ἔμ. 

ο Ῥτοκηπα Ἠπίς Εροζ]α σ[εη/μίάφα, αἩὰ (οοη{εητῖεπες Οσιοπτα πι 
ΠΙΜΙΗΠΙ Πλ Ιίοπε) Ο]επι/θία Μεάοταπα Μοπματεῖια {εχιις Οα]επάα- 
ο οκ» . τταιη 






























1ξά ΗΙΦΤΟΚΙΑ ΒΕΙΙΩΙΟΝΙ5 σερ 
εἶαπα ταβοπιανῖε; Ἰάφυε Ἡτ εοπ]οῖε Ὁ. Οοΐπς, {αῦ ἰπίεῖο Ππιοια]ατῖς 
Μεπβιπι Ρετιοὰί, εὖπι δαςΓα ὃς Ἑεβία απΏυα αὐ 15 Απηὶ τεπιρεβαιοας 

ο ουας τε[ρἰςιεῦάπῖ, τὔ1η ]ουρῖὴς ργο]αρία εΠεης. Ναι Ρετία ειπα Ἐ. 
6επι «ο ἵεπιβοτε υἰχίε αβετυης, ααοά αἰτετίας Ῥετίοάί ἱπιία απτε- 
οεἀεδαι. Οπαπιορίεπι { Τα]ῖς αἰίφιια Ῥειβο εχρ]εῖα {αΐς, εα ἱπιγετίς 
π Οεπιβάαπι, Πομῖ εοΓΙΠ1 δαριεπ σας ραβῖπι αιτίας. 8εά 
ποιες) ἵ Ο]επηβίάί Ερος]ιὰ {ει ΑπΠο ποπ (ατἱ εχρτεβὸ ἁοσετας 
η ΔοιαδΙαῖεα, απ Μεπβυπη δς Πἱετυπι ποπιῖπα, 4η ἀεπίοιε Ίητες- 
ςαἱαπάί Πταπι 12ο αΠπηϊΦ ΠιοάῦΠη {ρεᾶατε οροτίεατ, δίς Πε. ἨΗας 
Ἐροεία ( αιατεπὴς {ιτας) ἀυταν]ε αίαυε αἆ Ὑεκάερῥε; ἆ βἶταπι να κει 
γᾶτ Ρετίαταπα Βερειῃ ΙΙΠΙΙΠΗ, ἃ ου]ας Ιπιγοπίζατίοπε αίηυε ο 
Απποζιπι {ποσυπα «οππρατυπ ἀεάμεῖτ νετεγαπῃ Ῥετίαταιη Φοῦοίες 
αἁ ας ἵπ Ρει[Πᾶ ὃς αΏἲθί {αρεΓβς».Ιη Ἐρος]ιὰ (6/επι/μέάκὁ Αππὶ οσπια ν]-- 
ἀετας βΙΙΠε ἀαρίεχ, {6ἳ]. οἴν]ί απαπι αΏτο {ε οοπβΙτυτπ ἵωνεπειας 
6/επ/ὸ ᾱ, δ. Ἑκσἰεβαβίσα φυαπι αρίε Ιπβίταεῦας, {46ο {20 Απῖς η- 
τοσιί Μεπῃ Ἐπιρο[ί[πο, ως Ἐε[ία ἵπ ρεβήηας {εάες τειταπετεπίως, 
Α[Ιὰς επίιη αὐίηιε 18ο Ἐπισο[ίπνο, Αππας Ῥεγβευς οἰγ]]ῖ5 έως ναρις, 
{6ἶ]. εἶα» Ιπίτίαπη Εαῑς ναρπη Ρεγζοτυι) Απηη εἰγεπίεμς: δεε]αβποάϊ 
Αππὶ ναρί Ἱπῖερία Ἐενο]υτίο {ει αἆ Ίάεπι πίτα Βεβητωτίο α{οἱνε- 
Ὀαίυς τ4όο αΠΠΙΦ. | πα 
Ριατετ Αποὶ Βε/οΓιπαΙοπεπι, ἀῑσχης Βεχ επι/ρίά ρορυ]απα {ααπα 
αυαἀγηρ]ίοί(ες ἵη εεττας Ο]α[[ες ἀῑίρείουις, ὃς αἀ οεττα μάία ὃς Αί- 
τβοῖα εος αβῄρηαν!τ; ὃς τες π]μίτας Ἱηρεη]οίας εχοοριίανίτ, ὃς ερτε- 
ρίας «οπβ/τυτίοπες {εοῖε, ὃς Ριο Ὁπιοπίδης Ιπβήτυῖι Ὁπιπατοσες, ὃς 
Αἰία πιυ]τα Ἰηγεηίς. Αἀεὸ τπτ ορε ἁσπιοπαιῃ πππῖτα {πα [εοῖΠε οἵε- 
ἀετειτ νυἶσας, ἆαπι ευ]οία Απο Όρεια «αρίΙΙΗ εοΓΏπα {1β οΓΘΓ ΕΠΙ μ 
ΟΩυ]π δε αρυά Ῥεγίαφ εῆ πιος ]οηιεπάϊ εχτγαοτάἰπατίος η α πάν] αττε 
Ἱοπιίπες νοσαίε Γήαδοίο ἵπ {πο Ρεπετε ἆαπι α[ηπίά ρἱαίουᾶπη Ἱα- 
ΠΠαΏΗΙΗ ρίΦβατε γ]άεητας, ς ὃς ποβατες δι αἰῖα πατίοπες αἰηπαπά ο 
Ιοφσυμέας. Ῥιατει πας, Τάὐατέ τείετῖ ευη {ΠἱΠΕ «1 μ)ο) ορ» 
ἄἲε γε]εσίοπε Ιαγι ῥγορῥεία, Ἱ. ς. ἘποςἉί, οφ ὐἱ ἵα «οείαια καρτας ααῖα 
απιρπ]ανειαί οἴπι Ώεο ἵπ τογεῖς ; ὅς ας ἵῆς Εεχ Ώλευῃι [οἶαπῃ αἆοτα- 
ντι εἶαιε {εγν]νίτ. Έτ οαἱάεπ] Γεπι/οίά Έερεπι τε[ριοββΊπναιη ἔπα-- 
Πε νο]ωπῖ Ῥετία Υεῖετε»:; ππάε ὃς ἵπ 1 ήῦτο δαΚ-άεγ πιεπιοιία ῥρκο- 
ἀἴταπα εβ, ειπα Πασυϊῆς Ἐενείατίοπες ἀῑνίπας, δι Αηρε]ο» εἰ αρρα- 
ταῖ[ε, ἅτο. 9εὰ (απάειη αροβαιΙζανίτ: παπι ΑΠιπεά Τοπ [{αρῃ Αγαῑος 
ὰε «ο τείετι, (/επι/ϱ/ά ῥγιπιο δομές πογέθµς ϐὁ υἱγέωέ ας επαµ(ίτια «ἷ--- 
αμως; αἲ ῥο[εὰ αὐ Λήύ ἀε[είνιέ ἐπ [ωρεγρίαπι 6ὁ {η[οἰεπείαπι [περον 
Γεχ ήτοι 








ντ 


| 
| 


Οαρι 14. ΨΕΤτεκύυΜ ΡΕΑΦΑΛύΝ, πθς 
Φεπύο [μου “ηάε εωνι «ε/ΕΓΜΕΥΗΝΕ λάαρηαέεκ ο. ἔοεφηε γεΓεΓεεης 
οα/άε, επι πα ε(/ 5 ἀευίοε: Εδ οπές εκη ἐμίεΥ «λὰδὸ ἀάοι 
κ μα[Γεγες, (ετά ἀβειαιε. Οποπιοάοευπφιε ε’ρὸ {ε]αὈεγίτ 1 Ππίτίο, {4- 
ο πα ἆς εο πατζαηῖ Α{αῦες ὃς Ρεία Μοϊιαπιπεδαπί ΟΠΊΩΘ8, (1ηΐες ο 1ος 
“Ἐπιίγ (φοπά,) αὐὶ ἵα ευ Ἱπιρίπραπε, απὸά ρίοσε[α εεπροεῖ Ρο[ῖ- 
. σκ πάπφ τερηανεταί͵, κ Ὀωῤρρκν- ὃς (σπάει. εναἀεπς {αρειους δε 
{οττ]ς παπα ουμτης, ἀϊγιπος αβεδλανῖτ Ἡοποιςς: ὃς ὰ νε- 

πὰ Εε]ρίοπε ἵπ Ίας ραττε εχοτυταπάο, {0ἱ θΙπηυ]ας ντα (αἱ Νο πα) 
Ῥες οπιηία τεριὶ {αἱ οσα ἀπ, εάφυε «οἰεπάα Ἱπιρεταγίτ, δἱ Ίος 
Νετυπη {αΐς,' τὔπῃ πιετὸ ρα[ας «εβ Ποιο ταῖς {ας {ὐρρ]ίσίυπι ἁῑν]πί- 
αὖς Ππιππιπασι, ἆωπῃ Ἐεσπο {πο ὅς γιὰ Ππιαὶ εχυτις εΗ. . Ναπι (αἳ 
“ἀἰέχαπι) ταπόεπι Ὀε]]ο ρετίτυς {αὶς αὖ Αγαὐία {εἰ]εῖ Ἑεσο ο): ζ1Δΐο 
-Αααἰ ο, ο]. {αινῖς δε Ὀ]νλπι Εαν Βαλόζηπι «{γαδεπι (19 εταῖ 
οδήόκης,) ουπι εχετοῖτα πα]βτ, ουἱ 6/ε)η/ῥάο τερε Βε]ὶο ορρτε[ο ἃ 
"“ορεΙο,Ῥετίατυπῃ ΤεβηΠ) νΙ οεςαραν1τ.Ομὰ πιογτε πημ]όίατιι {ἰτ σ/εηι- 
αρίά, σπα {αργαςιτατο Άππεὰε «οπίεητιεῃ». Αρυϊριιεάα {π ΗΙβ. Οεπ- 

ο πχαπι ποῖας, Ουὸδά Λίσαταίρ. (ει λα)δε εωπι α[]εεμίμ ϱϐ [ρίεπέεπ, 
ολλ ώς ἐώπηφμε (εγγβ α[[λεανέε. Ἠϊπο εΒ φπδά ἵπ Ῥειβοοσυη 
Ἐ Πεεῖε ἱπνεπίαέης Ρεβός {ει Γα)άκ {γαδ:, "αἱ εείαπι {οεϊρίτας 
κας, Κσάκ, το. πει πες ναἰἀὸ ΙΠίΦ1Π1 δι οΓπάε]επι Τγταπη 
ται ἀῑόις Επιίγζυπᾶ. ΄ ἨΠειοάοτις απϊ παπα παπα {π γεείτα]ς 

Ἱὰ εἀνσλτις, οπή βὰ ΠοβηΗτατῖς πιεπεῖοπε, παξιαϊ Γ)ε/οτεγη 1π Ῥει- 
Πτήιπη Ὑϊσο ῥαςιβεὸ ἀεσεπτεπι, ῥριαίεπά][ῇς νε]απι ]αβιία: δε. δοηῖτᾶ- 
τι, αἀεὺ πτὰ Ῥετῇς {ροπῖε ἵπ Ἐερειῃ εσενειατ: {εά ροβεὰὌγτα- 












πλάεπη {μαι ὃς Ιπ]αβίεαπι ριοάἰάιΠε. Ῥ]απὸ απτεπι ετιλβε΄ γιάεταν 
πηὶ Ἐρίίοππατοι ἵπ γοςε Ρ/γάώπ, κξ ροδΔδΟ ο) ὦ9ο-δ)ὸ 
μα. «ὗ ἴκὸ Ρ/γιλῶη «[ὲ ἡὲ εν φκετα ἐπέεγ[ιοξ Παλάζ: [εἰ]. 
«ναι ἱπβηματε Πούδεωη Ἱπτευ[εςί[ο .Ῥμιλάλπαπι ΟΊδιπβάϊ Εἰίωπη : 
που ροιυ]τεβςε, οαπία Ρόγαὖμ (Ἠειοάοιο ἀῑεχις Ῥῤγαοτέες) Εαῑϊ 

"Ῥαβάκὲ {ει Ώείοςῦ Εις ὅτ θΙςςεβοΟΥ, ποη ἃ ραίεηίε οσοι {μ5, 

-. Ἑροςμαιη 6/Γεπι/ῥίάσαπη εχεερίτ Υεχήερλετάκα, αι φποἁαπιπιοἆο 
᾿οεἠίετὶ ροΏτι ἀυμρίες, {ο. νειιβΙβτητα Ηλία 1: Ἰπ]τίο Πππρεγίϊ ε]υς οὐε- 
“ππεται, Ύὖπς ροὴς εταῖ (σ/επι/ρίακα:; ὃς πονα ο παία 4ε πονο Ιμβιτυῖε 
ο “πεκαεεβεγα ίνες Φῥαῤγίγάτ, ἵπ νετετῖ Βερίιοπϊ5 (ας νιάειας) ἀαηγοι; 

'"ηαἱρρε ἵπ φπὰ πονα ετηῖτ Μεηβαπι ὃς Ἰίεγαπι ἈΝοπηίπα, περ]εέῖς, 
--ᾱἱδ αυ αὖ Απρε]ῖ ἀεποιηϊπαιί ἔπετιης, ἃ αΙδες ρεπάεδαπι Είτας ὃς 
"ΠΑοία εοΓα δο]εμπίταιεν ΟΠΙΠΕ, Ὠιϊόα Ἐρος]α σης πουα 1Ώ Τ0Γο 

πλ | Λα .. Ρ/αγῇ. 


κ. 


Κι 
.. 






- 


. ῳ. πω ον, αάχέ, ὁά, 
πες ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΓΙΟΙΟΝΙ5 Οαρι- 
Λατ. 6]. τοιῖες. πιεπιοαῖα, 1Ὀὶ ΝΟΡΑΓΗΓ ς :ωόδνὰ «τν ΦλλοωΕρο- 
εὖα Μείιζεα Ὑεχάεσ]κγάκα, [ει Εβοιδα Ἰεσία Ὑεκάερλετάεα. Ἠν]ι : 
Ρείππης να Αν μάς -- έωι Τ: νο (δη, ἴ-ο Ὃ βίο ανν. κι 
Ηας Ἐροε]ια νειὸ Υεκάρρβεγάκα (Ἐιτοραί ομΊπίος Παστεπὴς Ἱπαι- 
ἀῑτα ) ποπ Ροτιήτ αι ἀάταγε ; «ὔσι Η]ε Ἐεχ αἱ εαπα ἠπιτοάακίτ, ταῦ- 
τὺπι 20 4ΠΠΟ8 περπανῖτ. Τη ηας εταπῖ Λάεηίει που: δε ἵπ αἰτετὰ (οσα, 
νυ]ρὸ αυά]τ Υεκάερῥεγάσα αρυὰ Απτουςς οε]ευτίς,) ειαπε Μες υὲ- 
1εγει Ἱπςυίοιε ςοπτπα (1, «π]άθ Αππὶ εαριῖ βαιώτυς Ρῤεγτα απ. δίς 
Οηγίοεσςσα ἵπ 6αποπίραςΡεΓβςῖδ, Ἔτος Περσιὼν ἀρχόμᾶνον δυτὲ τῆς µε- 
σεµθρίας ὂν νεομηνίαι τὰ ππιροὶ Πέρσαι Φαρᾶαρτη. Ἑτ αλδί, ἡ ἀρχὴ τὰ ἔτως τάτα 
ἡμέρα τράτη" ἀρχὴ μηνῶν ἓν, ὀπηνίκα ὁ Ἰασδακέρδης εἰς τὸν θρόνον ὁνά- 
ιο. ὉὈπιπίαιη εοπίεπία , Ἑερίς ΥεκΠεσῥετὰ Ἱπαυρυταίο {Αέα ΕΑ 
τό Ταπίί ἀῑς, ααἱ ἵπ Απο ναρί {ογπιᾶ Ἱποια!τ 1 Ιπίς ο πιεη[ς /βεροα- 
αὖπς 9ο Ίἴαηιιε ὁἷε Απηϊ Υεκήερρεγάκσ Όαρυτ εοπβίταυπι Κοιν 
κας ὃς 54) (οϊρ[ίμε 1π Ταυυ]ις {αἱ Ὁ πἰνετία ους; οί Ἱπ Τα- 
Ρυ]ᾶ αἩ; Ἑροεματυῃ Οαρίτα εχλ]δεε,ῖα Ἐρος]ὰ Υεκ/ερλετάκά Ρετβςᾶ 
πηυὸ ας 1 Ἐρος]μὰ Ο]εἱαἰκᾷ Οαρυῖ {ει ρΗπηης Μεηῃς εβ Ῥβεγυσγ- 
αἷπ. Ἡοεςσε Αππὶ πιάαπῃ εεἶαπΙ {ρεόίατε γίάετας (οτυοάἁλπί 11μά, 
4ςἳ]. Ὑεκάερβεγά οεείΓ πι Γωήᾖε Ρετἰοαέ Επιδοίμπιίεα αππο 9όο, φποὰ ἆςε- 
Ριΐς ΠΙΗΤε πιεβίε Ἐπιρο]ίςο οόἵανο : εὖπι οίες 12ο {ε]απῖ φόο. 
Ἐι οαυἰάεπῃ παπιεταπἀο ἃ Ῥῥειυατάϊπ, περ οὔχανυς ετὶς «ὐόμ,ουεπι 
εἰτὸ {εᾳππότας Αρρεπαϊσς» Ρτουῖ εις! βιεγαηί ἵεπιροτε Υεκάερθεγὰ, 
Ἠος αΗΠΟ εταί 4ὐάμ ἀπρ]εχ, Ο/αιπατίηε δι ΕπιῤοἰΜπιέεως ηυἱ ἵν. αρ- 
Ρεη[ῖ.Ερασοπιεὴ } {εβινα[Ι τους. Ἡαια Πο Βετὶ {οἱει ἵ Ἐπηδο]αηςίς 
ππεμβοας οιπηίθιΙς, σα 
"Ἠυ]ας Ερος]α πιεπηήπῖτ Αἱρπεγραπίας Ρ.7, ας ββργρι]αεϊς Μεπα- 
Όμδ αρεΠ», Οὔπι ῥογωηι Μεηβκηι Ῥγιποίβία -τε[ῥοπάεὐαπΕ ἑπέείω λάιμ 
μπι Ρε ιογμπι; {ας μή ῥγίπειρίωπι πεΗῇ; Το ἐπεπι ε[[εὲ ει ἐπ] 
πιεηῇ Ώε[πια: 6 Ρογγὸ πιεπβς φωνή αεεγ εωππ αἴ[εγο: ἄοπες ππί - 
σγριία εἰ [μὲ εοπυεπίγεέ εμηη ον ιεη[ς ων: φµοά εείαπι οὐ πες ἐπ 
Παδη]ἠ αά [κά Τεπιβως εοπ//γωξές. «4 πιεπ[ες ΑΕγρεέ βοαιὸ αἰλεγ 
οεεωπέ, ἐπεετεσίαπαο φατίο αηΠΟ: πατε εὔγῃ Λάεη(ες [ο Ρε - 
«εν εν, αἲ επι Ογκος αἴφμε Ὀγγίαε εοπργµη. Ῥγίπας α)μά εος 
ει εί 9 {πρι Ἠὶς Ίος {οττὸ {εάωχετίς Ὦ, Ῥετανίαπα, ο αἱ 
ἵπ Ἰαμίοπαγίο ΜΕΙΡΟΥΗ Το. 11, αρ. 15, {ωρροπίς Αυπὶ Ρετβςί Ἱπῖ- 
επ ἸπειάιΠε 11 ρι]ποϊρίυπ] δερτεπαΌσῖς, ἀΙεΙίαΠε, θωία {η εαι[ά Ρετ- 
{ε Γωεγίέ εωγ ὑπαἰεηαίαε δερεπιύγή Εβοειβαπι {βεγεπε, πεπιο φεοὰ {εἱ- 
47η ο/η ων. Με {ς1], ποἩ {4τἱ5 ΡεΓρεπάεης γεῖενεπι Αππι 
ἵαπῃ 






ο ζαρ.τά» ὕετεκυν ΡΕΚδακυΜ. αλ7 
ταπα Ῥεγβσππι ουὰπι ᾖΕργρίίπουπη ποπ {πἱΠε Εχαπι, {εὰ γαριπη :1άεό- 
ο πε ταοςῖηῖσπι {αππα Ῥυταγίς {εουπάὺτη πιοάειηίοζείι απΏ ΠΠ 28- 
ο βΥΡΠαευΠα Εχύμα η τὰ Ὠιος]ε[αμᾶ, αυᾶ Απο Ρτἶ ης π]εμβς Τ2οἱῇ 
το απεῖριε 29 Απραβ {ει Ππίτίο βερτειηθιῖ, εχΗβίπιαπς ϱο5 όχι 
τος Αππί {αἳ Ππίππα ἵπης αεεερίῆε ὰ Μασεάοπίρης, αοά ας Αἰεχαπάι]- 
π1θ πο ἀἰβπιεπάπη, {εά ἀς παπα ους Ἐργριίϊ που Ιτεπῃ. 
εταλά {αρταάιᾶχαπι Αἱρ]ειραπί οοἰ]ατίομειὴ υιταίααε Απηὶ ταζῖος]- 
ο παῖας Ὁ. Οοἶιας, Ταπε Ρεηβεαπι Λ{εηβε Ππέεγεαία Εέυπεπι, αὐέ ποῃ αρ 
οπιπε. Ῥετ[ας, απέ πο ὑπ οπυπέθως γεύες ευῇεαίαπι Γωίε: αἰἷὼς ϱΟΠΕΟΓ- 
ο εἶαγε ποη Ροβεηὲ Λεοηιεπία, εο Ιοβο φμο 4εείαγας «4ἱρῥετραμὴμ. Ὠ]όλα 
αστεπι Μεηβς ἸΠιοιςα]ατίο οὐειπῖτ ἵπ Ῥετίαταπη ᾖτὰ ἙΕος]ε[αί(τιςἉ, 
πο παπ απτεηι {η τὰ οἰγΙ]ί ὃς ΑΕγοποιη]ςὰ «παπα γο]υής Αἱρετραπίης 
ο πα αυᾶ, υἳ ἵ εὰ Ναδοπαβατί ο ’απ1 {εαπεῦαπτας Ἀργριί, Απηΐ ζα- 
ο ραε πε υἱ]ὰ τεβτίέάιοηε ναραῦαϊυι ρε {οτι αΠΩΝΙΗ 1η ρεερείαππα: 
δι εὐπι εΠει ταπιὴπι 165 ἀῑεκυπι αὈίατε οοι/ιάεγαίοπε Ἐτασχίοπαπι, 
Ἠπρυ]ἶ απηῖ ππο ἀῑξ τεριεάιερατυς. . 5εὰ ε ἀϊγετίο Αρρεπάϊ- 
ου Ίπ µττοφῖς Αηπο ατα, πο εχοπ/(απἀτς «β ΑΙρ]ετραπίς, οὖπι 
Ῥεκίατππῃ Αρρεπάίςςς ειληϊ Ροβ «{{4π, ποἩ απἴεπῃ Ρροβ {άν πῖ «οἵη- 
οἰάετεπί ευ Αρρεπάϊείσας βργριίοζυπα: ουοά αιραίς εἶας ςο]]α- 
ο πἴοπειη εί[ε ἱπιρεγίεέκαπα ε ἵπ ρατιε. ὮὉ. Οοἶίπ ευπι εχευίατε «ο- 
| αἴπι, ἀἰσεπάο -εππι {οιτο Ἰαιιὰ τλΠ{ί {εοῖίε ταπα ρατναπι ἀἰβετεπείαη, 
: ὃο νκκν απἴεπι «οἰ]ατῖο εταῖ ΑΠΠΟΓΙΠΙ ΟΥ απι πιίαίφπε Οεπτίς, 
ο ο! (εχεερίο Π]ο Αρρεπά(έυπι Πτι) {α1ῖ5 εοπεοτάαραητ,. Ἐτ φπἶἀάεπι 
ταςπ Ρ]επῖὴς εχρ]ίεατ Ὦ. Οοἱίης ρ. 47, “ε υεγὸ αὶ εηοπ/ίγαπάωηι {πμ 


αλα 8) Ῥεγ/[ο οοπ/επ[ωπι τεάεαηης, μα εκ. ϱγ. {ωὐ Ύες- 
ῤ 








| σὐεγαἑοί Ππιρεγὴς ἠπδίωπι, «Πργρει ἕωπε αάῤμε ἵπ µ[ω Γωήβε ῥγή{εωπι 
ή, ἱ ον ποαώη. Ἐκ νεγδες Γλεοπίς «4ἱρλαπαγήπί (ωγὸ αἰ]σες, ο 
νο /αΕ 4ππέ νασί Εργρείαεί Λευο]ωξίοπεπη εοπεἑρί[]ὲ αππο 7 ζα/ατῷ «{ι- 
ο ρα ασφρδά αππὲ ( 4Εργβείαεί 3 «4εχαπάγιπι) (αρίδε ϱΟπεΜΥΤΕΜΜε 
᾿εωπάεπι αἴερι; μὲ ῥαιά αἰίμά Γης φιὰπι ἐς φμὲ 10 Εργρίο «4ππί 
ἡπὶ ζαρως εἰίατι ῥοΔἱὲ εκή[β, πεπιῥε 29 μσω[η. «4ὐ ῥοε ἑέσφμε αἲε 
Λγεοπιεηία Ιλουὐ απβεραμάο τείγοργαᾶι εαριέ 4 αγ{εηπίο φμοφμε νεΥ- 
τοπίο αἱε μη. Θοπίαπι αωίεπι (απὸ επι Ἐροεῤά Υεκάες πὖν )Νεο- 
το ππεπία Ῥεγωγαάίη ἐπείαιε πΧ Ἰωπέ, πεεε[ΓεΓωεγ ΛΝεοπιεπίαηι Π)ε]πια 

ο (απππιεγαξίι Ρο ὐήη νεΙ άν Εράσοπιοπς ) ἐπρωγγήβε ἐπ ΧΙ ΠΠ 
το λαέ, ὅπηέαμέεπι ὸ 75 {ωρμίί αά «Έγαπι Υεκάερβεγαίεαπι Μεἰγαζγέαες 
164: φμύμς εοπιβεέεπὲ ομίάεηι Ὠέει φμος ΝΜεοπιεπία Τῤοἱ) γεγοζυετέε, 
σεν, ὃ ΧΧΧ ἄνρι[ί αά ΧΥΙΤΙ Μαγεί. Φνατεβαν ἑοπεογάσπέέα {ω- 

| ΛΑ. 2 ῃ 


πμ βεγιοτίδωη 


95 ΗΙςΤτοκ1Α Ἐςξιίστοντς Οµριτ 
εγἰογίύη φμοηιὸ [εκ] [ωεγέε, φμδης ἠίεγμε ππω Εἳ βογρείογωπαι 
5 ία ο Ἐν όρ θά] ΟΠοἱϱ]! εἴίαπι ἀῑεῖε, ῥεγεγεπι 
απωπ Ῥεγ[ίεΗΊη ϱΟΠΕΟΥάάΥε εωΙ 0 ἸΝαδοηαβατί αἱ ἐπ «4 Μασε[ο ωΓωτ- 
Ραΐέπγ. Ἰάεόαυε τεδὸ Ὦ. 6οα5ραρ. 11, αἷξ, {παμήεαζάπι ε[]ε: {βγοι 
ποπιοι {0η })εΥ/Γε” φιὰνη 4ΠσΥΡΕΙου {η γΕΥΙΗ (αἱ ε[(έωπι (οπιρηεο αφπαθίίεήε 
«ππωπι εοπ/απ{εΥ (ωγρά[ε: 8 ῥγοδαδί/ε {11ο Φογε ΙΕ Γεεβε ἐπ εἰ- 
υἡὲ 6 Ροβι]ατὲ [η. εππρε Ῥετῇς (ως ἀἰέυπη εί) {ας Απηας ἆπ- 
Ρίεχ, Ον] ὃς Ἐξειεβαβίειις; ἵπ απο ΓπΠα Ίος Πειῖ (οἱεραῖ Πητεγοσῖα- 
το 129 απΠῖθ, Ὁί Έεβα ὃς βλοία 4 εχῖτα {εάςς {υας ναραῖα {ποταπε, 
αἩηπαπάο ἵαπ ρηβίπα {πα Ίοσα τεγοςαγεπίς: ἁππι Αππις εἰνῖς ὃς 
Αβτοποιπίςις Άπε 14 τεβνίόιοπε γαρατετυΓ 1η ρετρείαυπι, Ἰάεόασε ΄ 
7εεγωπι Λάεηβωπι ἵπ Ο]ε[α]αῖ Οαἱεπάατίς Πτα, πο επτ υ{α, πα 
ΡΙοµχίοιε Ἐρ]]ορίππο Έροε]α Ο]είαίσα αἀφαπεπίιγ. Ὁμοαά Αππὶι 
{ββργρι ρηπειρίαπι, Ὁ. Ἑ/απΏεδίς απῖ ἵπ Έργριο ου Οορἴδοση- 
νετίατιας ει, αἲτ, ἐἶ[οι ἑπεβοσγε «{ππηπι {ωηπη ὃ δερέεπι γής [εεωπάδσα δεγ]ωηε 
σγερογἰαπη, φμος εί 28 {μσμ[ή (εεωπαῶηι (αεπασνέωπα Ογαεοταπι: 68 
4ἨΠο (γερογίαπο 1672315, γε[ῥομάεὐαξ εογ ή 4Πη Ὠἐσε[ε[απιε 1198. Καθ 
Κιπίας5 1π ὄγτο-Οσαςοτυπ Οαἱεπάατίο ΑιαὈιςὸ οοπ/{οριο, ροπίε 
Οοριοσίπῃ Το) ἵπ 29 Απρυβ!, Ἰδ]αιε βρῖτ Ιλ» Νειγῶς (9ρεο- 
τω, [οἱ]. Π]οζαπι Απηϊ ζαρΏτ Πο {αεὶ Ρτοργῖὸ Πο γοςρης νοςαῦα]ο 
Ῥετῄῃςο. [ Οοριίατυπι Μεπίες γ]άς 5 ἵπ Νοιῖ ποβτῖς αἆ Ηιβοτίαπι 
Πβργρι Αταίςῦ ὅς Γατϊπὲ ἃ ποδῖς (πε {ρετο ) εἀεπάαπι. ] Ἐε Πε δΥτῖ {11 
Αππί Ιπ]τίο αάίρεητ Ἀοπιεη ΛΝεἰγός: εκ. ϱἵ. ) ελιο Ἑδίοκ ο) Ὁ ωῤεοςο ο 
1 ου) 2βδο9 ωεοο»ο --- 2ο) «ὁ Δίων ποιό ναὐσεῤα 
εί Ε[Γι[ο απ ἱπ Νεός. Ἐτπιος, Λάμ[άγαί {π «{γαπισογωπι Ῥτουεγ- 
ές, εί Νειγώς: {εἩ. Αππὶ Ἱπιίμπα {εα Οαριῖςο Ποπηῖπε αὖ εἷς νο- 
εαν. ΄ Αραά ΜΑΗ ΟΠοἱσ] περετῖτατ οοἱαιιορί Έροςμαγυπα Γαία 
' ἀπε[ρίιεΠς'αῦ ΑΗΠο Ηερ]τῷ 8οχ, ἀἱΕ Σ πιεμῇς Λάρβατγαπε, οπὶ τείροη- 
ἀεῖ 1οἳ ΠπεΠ[ς 1)εγ απο 767 Έρος]μα Ρειῄςα: Υεχάερλεγάιεα, ὃς τ2193΄ 
πεΠς ΕΙῆ/χ7ου Ἐρος]μ Οἵασα, ὃς 4 πιεί λ{{ὸγ απηϊ 329 Ἐρο- 
εἶνα Ο]ε]αίαα: δε εοπρισυπῖ οσπ] ὮὉ. Οταν ΤαῬυμς, πΙ η πὸά ἵπ Πΐς 
{τ Ερ. Οµ. αὐΠς 1719, ι στον "Αβαθὴ 
Όσα ΟπΙβσεηιῖς αοηΊπο απη!5 απαπάο ΦΗεΙς] δααά1 {ο ρατΤ Όσσα 
σαή/όη, απὰπι ἹΠΙΠΙΑΠΕΊυΠς νετεγὶς ΑπΏὶ Μεπίες νασρί ἀῑΠειεῦαπιὰ 
ΟΠε]α]α!ς ΕχΙε, Ἱππίτυς ἀῑςΙ Τα οτί Ρως 21, αδί Ἱεριτυς, Ρεύμα εγαέ 
Αταϊῦο/ρή/ρε{ (]εἰα(ἰαμί πηεη [ες ἀῑεε, [εἰ]. Βοίαταπι τειπριθ. Αά αεί 
ἰοςυπῃ (Ρο αο Ἐχεπιρ]ο ἀῑβειεητίς ἴπιες Αππυπα νείστεπι ὃς {ε- 
: | οεΠΙΙοζΕΠῃ ) 








ο ο ο. ο ο. πα τν 4 υπ -- τπτ. οπ- μμ - ”- ο ο πο ο τ. π πα. π- 


ΓΟαρίτή. ὕετεκυν Ῥεκεκκυνι 189 
το οεμίίοτοπι ) Οοπππεταίος Τωγοίοις Ίμτει Παν, Ίας Ἠαδος, «) 
ον ΑΦ δρ) δν ἄνλλ5 αν Φβοο) ον -α-ἳ λα ολ] 
ΦΑν ΑΑ Άμα») φυλάρο) ὤχμοδ ονὸ κ) ο} ΛΑ 9) 
: δι ορ ον) Αλ κα] Π{μά ἑεπρις Ῥερέ (]ε]δ! γεᾖσώπη, /ε- 
Ότο ομπάπι Εροελατι Παμπαγενι ενα ἐπηίωπι πιεαιὲ πιεί Ἰεγὲε. ΕΕ . φαίαεηι 
τσ βφφο εκρτπιεθαὲ [5]εἱςῖι δα41, ] μία {εεωμά δη Έβοίβαπι δο- 
| {ατεπι Σ4Πς Ποπ εγαξ {πίΕίμηη. πε πιεη(ι ΓΤεγίει Ιάεόφπεύας τε γἰδέοπε 
το κσυεί ὃ Ῥεγ[αγώπι υείεγµπι «4Γδεβ/ῥΕ, φ μία εδ ταλίοπε πο. εγαί Ίοία- 
ο σπα ἑεπριυ. θεά οκ Ἐρος]α Ο]ε]α]αα αὖ 11ο Οοπιπιεπίαίοτετερι- 
πο ετας Γωπατῶν εουΙἆεπῃ πο γΙάεο: παπι ρ]απὸ ὁο/ατί ε[ε. Ιριταῖ ρτο 
δρ {ωωμαγτὶ, ἀευιῖς ροςὴς ἀῑχ]πε οο5- Λουαῃ {ει ΓεεεμΕίοτεη: ὃς 
εὰ , Ῥτο 'δυκκὦ ὁοίαγὲ, Ροῖ]ὴὰς ἀῑχι[ει ροὸ 7εβεγεῖῃ.. ΠΑΠΙΥΙ5 
(ης Ἐροε]α Πτ δοἱαγή. Ἐεδὴς αδει ]ααςοῦ ΕΙ. δειά ΑΙ Οοπι- 
Ἠταίοι Αγαῦς Ίπίςι Του. πὰ εαπάεμι ΠΑῦχΙ (ω/ήῇαμ Ίουπη, 63 κ.) 
“Α (9991 ἄν ... δα] 26:99) ω9 ΓΕ ωωοὴ 245 "99 ς άνοδο) ῴρσᾶν 
ανθ-ες ' λωᾶν 22ο -4γαϊδεβί(ρε ε[ ποπιεῃ πεπῇε εεγεἰ {ευ [ὲ, εξ (ο). 
αρ πε Ππε)ΙΗ11 ὉΕΓΠΟΥΜΠΗ (1. Έβοεβαι Ο]εἰαίσαπι. «4 ὑπ Ἐρο- 
ο εμά Ῥετ[ατατι υεΓεγµ)Ι εὖπι ΠΟΠ ῥαὐεσίωγ ταίο Επιδοίίπέ, ποπ ε[ξ εεγ- 
κο (ει βνως {εα υεγέζ εν {εω ο ρα απέτοτ{απι δν γεγοΥ{ η. 
''"Ὑεράερ]ειάο απτεπη ἵπ Ρῤετράμανι ααξϊο, ὃς ροβεὰ ἵπ ρεα11ο οςς]- 
{ο, (αππο Περ]-ατ, ΟΙ] όστ,) ἵπ Ῥετ[Πὰ τέταιη ροτ1τὶ {απῖ ΦαταςεΠ1, 
το οἱ Εερ[-γα Ἐροε]αιι Ππιτοάυκετυης. Τητετίπι γετὸ Ῥεσία νετετίσαφ 
ηΠαπο: ὃς Ὀνεγύπι ποιηπίρας υτεδαπέυςς {εά οσπι Ἱπτεγςα]ατίοπε 
νο απἱρρε αἆ ο "απ «ορεῦαπῖ ν]όοσες. ἸΠοταπι επίπα ἴηπς 
Ματανς Ἱπεῖριεβαξ εἶτοα πιεάῖαπι ΡΙ{ςἵππ], ἆοπες (αἰεπάατίηπι τείοι- 
απατει Βεκ (εἰ Λ{ε[ίς/(μάδ, απἱ Απηὶ Ιπίαπι ({αᾶο 18 ἀῑε- 
πππι Ἐπιρομίπιο, ας ἵπ {εοεπΙ ους πιοπβταδίτης,) αἆ Ππ]τίαπη Απιετῖς 
πειζαµεβαι, εκςοσ!ταιᾶ πονὰ Απηὶ {οιπιᾶ «μάς 5ο πιοτυ! ο υλπι 
απαχκ]πιὸ τε[ροπάετετ. 1ά απῖειῃ πο {εοῖτ ΡΙΊΠΊΟ {πο Άηπο, {εὰ (ας 
Ῥατο) ροβουαπῃ αφ ἠοῖ αΠΠΟς τερπανεταῖ Ἰάημε {ιαίὰ Ιηβρπί9 ΑβΓο- 
ποπιί ΟἼπαγ (Φειγόμε, :ου]ά5 Ριοροβίοπσπι ἂς επιεπάασπάᾶ Ἐρος]ᾶ 
Ὁππηςς ατιπι ἕαποιιαπα οἵασυ πα τομή αυπ1οΠ5 απ]πη(οιιε εχοερε- 
τας. Ίπ ας Ἐροςλὰ , αιατετηΐ οπἱρηίαυε αππῖ5 Ιπίεισα]αῦαης, ο 
. 3 ητς 


σος Λα 1 






τφο ΓΠΙΕΤΟΚΙΑ ἘξΕΙΙΟΙΟΝΙ5 Οαρ.τς, 
ἴβς ΠΠ ε[εί ἀῑετιπῃ 366. Ἐϊτ φπὸά απηὶ ραῖς τε]οτα πιίπος εΠει 
υαἀγαηῖς ἀῑεῖ, εταί απ οφυς απαστί απηὶ Πητευςα]αεῖο ππίπος πο ἀῑε, 
Ἰάεόηιε «οπγθηῖε ας Ππτειςαίατίο Βετεῖ {επιεὶ αΠΠο Οµἱπίο, Ρο” 
απατη ἱπίγραίαταπι εΠετ {εριίε» νεἰ οὔίες. 5ἱ απἴοπι {ερείπια ὃς οὔἵα- 
να Ππτειςα]ατιοηίς' αἰτεγπατίο οὈίετγετυς αἆ Ιητεγολ]απάπι αΠΠΙΠΙ 
οσα {εηπεπίεπη, {εΠ, αποά ταὐτυπάειι γα]εῖ, { Ππιετοα]αείο ἢΓαἱίαπα 
πποᾶὸ εἰρεβιπαϊεταμποάὸ (τἰρεβπια [εριίπια, (ὃς φπἱάεπι νῥω 
Ριου(α5 οπιἱείδητας, ο0πῃ Ἆοο Ῥεεβεο {ει Ο]ε]αίῶο Οαἱεπάατίο ορπιὸ 
εοποοτάθεῖε ΟπεροτίαΠῦπ, {6ἱ]. αΠηϊ5 4οο περ]ἰρεπάο ἴτες ΒΙΠεχίοβ. 
Τη Ρειάναιη Μεπβῦις νειοεῖοας πυ]]α {απτ δεριίπιαμας, {εὰ ααἲί- 
απς Ὠἷες Άαδει Ρρεου]ίατς ΠΟΙΠΕΗ, Οήπιηυς {βἱ Μεπίες απι Φοίατες, 
αἱ δε Απηῦς, 1 πιοδειπΊογαπι Ῥετίαγυπα ΤΟ] αμαπάο Εἲ πιεπΠο 
ου]α{γῖ Αππί αι Μεπβο 9οαςῖθ, ἀῑβιπδΙομῖς εαα/ὰ {οερῖ {οἶει «λεν 
κε] αππαι Ρε, ὃς ο) σι Λάεπς Ρεὲ: πε α]ῖὰς {οττὸ Ἱατειραται 
Άππας απί Μεπ[ο Ἡερ]-τα Τ,απασίς: παπα Ίπ Ῥετβάς Ίαπα Ἱπᾶς 4 μά | 
ἱρίος Μομαιιβιεάβπος οδπιής ἀπρίεχ Ἐροςία , δοἱαεῖς δε Ταιπα:ῇ5, 
αὔαταπι Ίνάος 1 δαστίς, Πία ἵπ τερι Οἰν]]Ιθης π{ωσρααε 





πμ ο. ο 
οκ ών ον λννώωήωο ο 
ο σπορ, ὃν 
τς 9ο Ίβο λο, ὀἀνοο, 
1» μα. Βλ ωριλνορω μη, 
ὠ ο ο λέω 
ο η ρω ο ολλ ων 


ΙβεσοΓαπι Αππις απτι ιβ ηπηας νίάετας {αἱΠε ναρις, γε {αἰτεπι επῃ 
πιοχ οχοερίτ Ῥετί[ο-Μεάίεις ἅππω οσμές φαρω, επὶ Ρροβεὰ αά]αή- 
«ας Ειὶς Ο/εη/ μή άηπις. Εεεζεβαβίεω: κια, θπὶ α1ηΌο εοποΓρεμίςδ 
ἀνταταπῖ {ους αἆ Υέκάερδεγα. Ὀείπαέ εο οεςί{ο, Ρο αἰίηιοά τεπη” 

- Ρου15 





ο ο λν 
τν κ ΝετεκυΜ ΡΕΚΣΑΚύΜ,Ι τοι 
Ὁ ροιῖς ἱπτεγαί]απ ἵπ Ῥειβάειη Ππιτολμέχις ε[ι Ου]ἠς 4{ππων δοἰαγε 
το ας, Ἱπείρίεηο ὰ ππεάϊο [Ἠσίμιπ.΄ Όμίς οετιὸ ος {εοστίς, ποπά η 
ο Ἱπερετί, Ψιάετας απτεπῃ 14 {εει[ε Φείσ[ός οπὶ ῬεΓβαπι οσουρᾶν]τ ὃς 
τος Ἱσπβαγις υίαπε αἆ {οφ 4ΠΠΟΡ ν]χίε: γεἰαμὰς 1ὰ Μεςίε αἰφιῖς δεἰσ]η- 
ο. Κάσγωπι εκ εως {αιηλὰ ευπῃ εα ε[[ετ Απηΐ δο]ατῖς {ουιηα ουᾶ 11 ρα- 
το ΙΑ. (αὰ ἔδογα[δη. πτεύαητα ἀνόΙ ενα, ἀ τὰ 
σος Τειετες ατειΏ Μοπίες (τί ὃς ἀῑες τη {εηπευίΌς τεσεπ[τ1) νῖ- 
ο ἀεπίως {ωΠε Μεάοσαπι Ἰηγεπία, πἳ 1πόΙςρης ἀἐρία Νοπιίπα ας ἃ 
 ΜεάΙ ἀπὰ «ὔπῃ Ἱππρεγίο τ{αηβνετυητ αἆ Ῥετίας, αἱ (εὐπη πττα(ααε 
 Εεβριο εΠει εαλεπι, δε (οἰεπηταϊςς {ας ὰ Μεηβῦιι ὃς Ὠιευις ρεῃ- 
το ἀεπτες ε[επε οὐ οφιις εβἀετη,) εὰ ἴοπι Ὀεπὲ εχεορβίταϊα είπες : 
ο Ῥρισίετπα εσπῃ Ἱήπρυα Μεάίσα ε]εραπτῖος εΙει απὰπῃ Ῥεγβσα απτίααα, 
πι] ε Ί]]α ετίαπι Ρίο 1ήηριά Οτία(ἑ Παῦιτα ὃς εοπβ]τπῖα Επτ Τεπι- 
ο Ῥροτε Ἑερὶς Βεῤγάπι 611. Αἲ Υέκάμρρετά ροβεὰ αἷια Νοηιίπα ετἶαπι 
ο Μεάϊσα {μὶς Μεπβους ὃς Ὀιεῦις Με]ιςσίς Ἱπιροίας. ώς 

ο λαπας Ίέααε ΊπουσπΙ «οτι απηυυ (ως δε Ῥσγριίοτιπι) Ες 
ο γαρυς, υξ {ο Ίοςο {Πὴς ἀῑσετων, Αη νεγὸ 11 αῦ 1115, νε] 1111 α Ἰῖς 
ο τα]εια Αππὶ {ογιπαΠι -αοεερεσίηῖ, ἀπδίαπη. Αὲ απαπηγΙς βεπεια]ίοτα 
ο. Αβτοποπιία [ατῖς Ἱητε[[εχεγίπι ΜεάΙ δε Ρετία, ἴαϊπεη πες Πί πες Ἐ- 
. ΡΥρΗί πες (αἰάσι εεΙρίες ριφἀϊἰσεπά! ατεπῃ οα]ωεγαπε, 5 εχ Ἡς- 
-. τοβοῖο ὃς αἰίν οοἱρειε εκατ. Ναιπ Τηαίε ΜΙΙεβι ἀῑείτας ρεῖ- 
Ὅ παπα φαί Ἑςρία ρταἰκί[ς πιεπιοΓαίΗ. μη 
μμ πα αν ΑΝ ανα. ο πο ὁ Ολα εογριρέα, . 
ο ἁμσοομ ο τ αμμα 
ο ϱδ2Α Ῥβεγυαγά η, Χχκ, Λά1γ4. 3η [ευ φαζζαρδῖη, Πγς φααρῶς, . 
ο «ών κο)! «γαι ὐεδί[ε,κκκ, γή). ἄρ ιό 

ὀλδγό- ζδωγάδα, χχχ, Μ' 11. « 
ος δν κκ, ζω. Μαν 
ος θλον Μάγδα, χχχ, Τα ή{μ. Σαχεῖς {ει Ἑηρκὰ. 
π τό ὸ οῥαῤτέναν, ΧΧΧ, {ωσω. Μιχ {ει Μέχῳμα. 












ορ Μάη, Χχχ, δεβΗ. ᾽Απίν [οι ᾿Απώμα, 
νο. ω] «4δη, χχχ, ΟὔΠούεν, 


τ, ο Ντα) Δημα, ι 
ο οδδ) «ᾱάμτ. αχχ, Νου. ο μείον κος) λέων. 
ο 269 Ώογ, ακΧ, Ώειεπιδεγ, ἸΑορα]άρματ, {οι ᾽Αωδάμματ, Ώγε Αν. 
ος ϱ-45 Βάῤπιαη, ΧΧΧ, αμ. φνπάρ., 
το λο-χλιω) {{)ῥεπάδηπιας. Χχχ, Γεῦ. 
2 πο οι Οι [εωδα τῖῖε Ο]ε]α]αῖα α[ἴφα.πόο (εεθίεας λα ἑκω] Πβνκά άν, «ροεορεῖᾶ (/Παδά οεῖαιᾶ, ΑρρεὮ- 
Ῥ Φϊσει ς εεἶδαι εοττωριὰ Υοςχαιας Μασικρκὰ τν Ῥτο Ατάδίςο Ἀογιαῃ ποιαῖωε ὃ,ὃ γω «Μωβάννο, Ἱ, ο, Εωηνά, 
Ἅ. αμἉνν Ἡ | : Ῥοτίο- 


η λάνὲ λλβ,, Ρίο πα σα μας ο ίω α/ωπὲ ἀεποπη- 
πιαθὶ, [2ειμπανηι ὧν. Δείρβωπι 6 πάω ρα 1. μη». . 


ο εἶπ 5 ἀρίωι ρρεπάιοέθη». . 


1. Ηονπωχά. 
-ᾱ Βάδηηαα, 

1. “γαϊδεδί(ρε. 
4. δλαργίναγ. 
:Σ. 1βῥεπάβγηιας 


ὤαγθ 

243 
ὑλάζανλ 

ο σον 
μμ 


γω» 6. (ὀγάδά. 

δ]ω)ο΄ 7. Μωγάδα, 

όλο 8. Ρο βίων. 
»ὁ] ο. ων [σα «4χιγ. 


Ματ τ1, α 


Πα ΑΗ ῶθ, αδ ην 


σπορ ατα. ()ὴγ. 
τω ὅλ α12. Μά), 
τς ΑΣ 12. Τὲν, ' 
ν έεα -14-6/4/0 {ει 
.. ων 
Θωίπφμε βεπάίοει {εο. ο) 2 κρθβ 
| πέκηη πηπὴ αεεγαίό. 
ολο θά] 1. Αὐπωά-σ[4). | 
ελδ. ὁ-λω] 4, πιά ϱ]ά/. 
εἰς. ὁ ο-λάιω) 4. 1 ρῥεπάσπια- 


ώ] ΄ 
- οφ. 4. «4εὐ/βαξεγ-σ]ά). 


οἰδ-ςἈά ολ δη γ. 7ο) αιῦ(οέ- 


514). 


Πνοροκτα ΚΕνχσ τον Σε 


{ει --- πια, .. 

























( μνην μάς η ος 


. ο) ολή.-. . 
ο . 
ι 


“ ο ν 


(θηλὸ αγ ο λωάθὸ ἡ ον 
245 τό. Μόνο αν. 
νο ο 17. δωνό/ὸ. συ ” πλ 

ω”ρ 18. Λε. . | 


ὡλορ.)ὸ 19, Ρῤεγυσγάϊη. .. 


ανν ο Δεῤνάπ. ο ᾱ 


κκ 
1. λάπι, Ἡ η : 
ο 22. Ρ44, πα. 
Φλο19 23. Ῥοῤανη. αν 
ὁλο 14. η, ποπ 


νο) 1. Ιγά ου . 
ολκὰ) 26. 41. Α 
ωχ... 27. {μπα ο 

ολλ. 28. ζΑπώάάα. ο ο 
ρηῄή 29. Μόνήρῥαμα, επι 

ω) 9] 39. 4πιτόη. ως. τν 
ως ἀλλ ζοω εεωμπ 

να . δν ώς π 

αΦ. 1. {ὐπανά(, 
αλ 2.4 πατάα, 
ο λω! 1. 1{/Λεπασηιὰά αν 

ο 4. Γα)/ράε {ει Γαὐάρε. η) 

οᾠδφὰλὸ 7. Εα[ρώπε[υ, {εα τς πι. 
22.6]. Ἱεβίτας, ν 
οὐοισὦδ Εα[ρενί(ο. 


Ὠἱες Αρρεπάϊσες αριά ΑΙρ]ειραπίππη γοςδηας «κ θλς. ] νο ο | 
Σ{αᾖά8, ἱ. ς, {π[εγηιεάϊα ἔεπιοτα: Ἠαι 6149 εβ ὰ Ῥετβςο ο λά),]. ς. 
Ἱεηρως. 


. -” 






ΥΕτεκυΝ Ῥεπθακυν. 193 


ή, ος Ἱορως. 15 απἴεπ ( αἱ {οἶεπι Αταῦες ) πο {41ἱ5 τεζὸ εχρεϊπηῖῖ πο- 
τ ππίπα Ῥετβεα. Αρρεπάϊοςς αἰἰὰς αριὰ Ῥετίας γοσαητΏς νω2ορὸ ἀθά” 
-- Βωχαϊάα, 1.6. Ῥεπέαυ [ωγείνα. Ἐτ ἵπ]ῦτο ὃα-άεν βραταιὸ 


ρα ταῖς ῳ θ1νό- κ ᾱ» ΡεηΡ] εὐπδαγδη, Ἱ. ϱ. φμίπφμε δογογίδη», 
φις [οἱεπέ πεγε 5 αἰλας οβεγᾶς πιω]εύγει ἐγαξίαγε. Ἐοταπῃ νειὸ ποπηῖ- 







Ὁ ἶδτο ὅαα- 4εγ ἱερυπεας)] ἵπ οί ος πα]]α «β {οηἱ απιθὶραῖτας, {εᾳ. πιοάο: 
αν. ο νο ὍἝ ου μ 
ὴ . λα. ν Ημ Ἂν, ου γι “. πω, 
' ϕ ο ο. δω η ΡμΨΨἩ νἼθρωρν 
ο ο... 
πβὶ Ὠίες Αρρεμάϊοες ἃ γετεῖις Ῥετ[ εεἶαπι αἰίὰς ἵπ {αᾶ Ππραβ. νο- 
οαητυς ο πράνιος ω-ολς-ό6. εμοςὁ Ῥεησ]ί πιακά(γα[επδή, Ἱ. 6, Ῥεη- 


το έπς αυτα, οπἷα ἵπ Πής εβ. «οπηρ]ετὶ αππΏί Εςβίνίτας δε βαυάίππι πιακῖ- 

4 ο Ῥ]ατατς]ς 1 Τ10το 4ε Πιάε εἰ ΟΛ. ἀῑεῖτ τας ἐπαγομένας [1βε µη 
πι αῑ[ε εοςποΡΗΛΕΗ, [οἱ]. ον άα απη ΑΠΡΕΙ5. υργαςΙέχη ο 
τα τίο-Μεάίειπι εἰάίηιε Λέει εχεορίταϊον {ἱΠε ροβ Ἰαίαπι Τ.ε- 
οίαίσαπι, ( ἃτ {οτιὸ ροβ Π{ταειταγαπι ζαριϊγίταῖεπι ἵπ Ῥετβᾶ, ) 

οοπβαι εχ ΕΑΜ εοζυπι ἀἰγίποπε, πα. {ο Ίοςο ἀείοιίδειας. 
π; κ. Με; ὸ ευ 8 πηρε ἀεποπιμα δέ, ῥγομὲ Ἱερωπέωγ ἐπ ζοκοίορο εκ 
ο θτίεπέε 55 {π εα[οε Πμόγέ Εγαάαυἡν ν νά παππς. Ἐίάεπα Φμοφιε ποηηπί- 
ο δα ( {1 πε σα [ίοπε ) ΕΥ ΜΕΗΥ (1ήοἱεη/(ε». 


ο, ιν ῶ ερ0}.ὸ τ. Εννιά, ΠΟΙΠΕΏ Τεὶ, 
βλ ὁ ᾱ2λν-ν ν6)-υ) ». Ρόνι Φηβάβινά(ου οριώω, 
κ δρ. δα... 
ο ο 4- δκήηλυκν «πθάῥκοκά. 
ο... κ --θ] ου 22-ω ο. Εβοκληιά «ἀγρήριον. 


δ 8η 3 6. ονάλὰ 





βνόώ γἰάετα δοιρια νετιεῖρας Οµαταέχετίρι» (ρτουε {η ἀῑᾷο 


- 


ο 
ώς ο λα η 
ι αλ. Σι- ὡ, ,{ ο . 
τν μθ ρῶ, Κε ο») κ. μμ Ἡ μμ ά 
' ο θμν ας ων φ-ο | 
μα το ος αλ οἩν 


.. 

' . 
4 ὃ 

. κ Ὕπ 


.ὃψ 
Λµορο- 
. 
. 


ο ων. 


| ο πλώρη μον. 


Ὑ 


κοκ ολα ως 


πλακα 17. διή( Τεκάά, ν 

κος ο». νο σας ο] 

μας” ο. το. Ρεστκτόθη Τωάά 
οφ κωδ 
κας ο όκρ ον» Τε, 
ο --μ-. 12. Οὐμβὰ Υεκάά, 
κ. ο αν 
μας νο) 24. ὴν Τεκάά, , 

πο. ἳ.-ᾱ 2”. “ὐδά[οκὺ Τεκάά. 
κάν οωρο-» "6 -απΑά Τεὰ. 


. - 4 Ἡ 
}- 4 νο στ. - 
. . 1 Μα 


Χι 






«μα 


κ Ἡ . 
ι- 
κ. 


| Ἴ ο γετεκύυνΝ Ῥεκόάακπυμ. 1ο” 
ο ος. “- 
| αν ρβῳνέως 38. Ζἡνήγλά τε 
κας «νο ρρεὶ» 19. «Απίνά Υεκάά. 





Νοϊαπάσπι εβ φυδά Ῥει[ά να]ρὸ [απι ροπή αἆ ρτοπυπείαπά σι ῥ Ρεο 
ὐ, Ὁπάε {οἱ ριπτ Ῥαπόη ρτο Βαπάπι, ἃ Ώεγράάων ρτο Ῥεγόδακν : δε 
μ βς Ώεγρδπιίὸν ὃς ΒΏεγβααῦμ. δεὰ Ίβα πο [απι Ἱπιταπάα. ΄ Αἀάῑταπι 
πΟΠΙΕΗ κ ἐρή (Ἴεα ατ {οπαητ Ττὴρ],) αΏοί Ώεωπι ποῖατ, Ἰεῖς νετὸ ἢὰ- 
ο οωπ Πρπιβεαι γεὶ {πρείωπ, {οἰ]. {γποηγΠιαπι τῷ «4 ρά[ραπά: αἳ ἵπ 
Ὁ ὁσα- Δεν «αρ. 4ο, 4ε «οε]εβίθης ρετίοπίς Ιοφμεπς, 645 νοσας 
Ὢς ο) 4 ῳ]ωλ. λώκ) «4πρείοι 6ὖ Ὠένου Γαπζί[[ίπιου. Ὁ. Μαπάε]ίο 
η ΤΗπεΓατίο Ἰπάίςο ἄε νετ. Ῥειίαταπι Ἑε]ρίομε τγαέχαπ, εογαρτί- 
το ππια Αηρεϊοτυη ποιηῖπα εχλίδεε: πήτος υπὰε Παριειίτ. Ἐτ αἀάῖε, 
| αν) εί 26 {ετνι Ὠεῖ, υπο ΡεπεΓα]ῖ ποπιῖής νοςβητας (ε/0οο, 
ον Ἑ, Πο ΗΗ, 9198 οτεάπητ Ἠαδετε {αρες ΟΓεαίυτας αὈ[ο]αταπα Ροῖς- 
τα επι ἃ Ώεο Π1ἱ6 οοππ[απῃ ; ας Ιάςὸ σοἰππτ δε Ιπνοςαηῖ, ΡυἴαΠ- 
τες Ῥεις π]λΙ 1119 περαδῖτ. δίς Π]ε, δεά Εα]ται ἂε επ]εα «ο- 
η πι ΠΙΙ] ἀῑνίπο «ατα «οἶσατ πίᾷ Ώειπα {ρίωη. Ψεϊεγες ΤΠα- 
ἀπ] ποη {ετεηῖες αίρεέχυπ Απρε!!, ("πΙΠ αΠφιαπάο {5 Ἠαπηαπᾶ {ρε- 
Ὁ. εἷε αρρατεηῖεπι ρυϊατεπί ΕΠΕ πιεγυπ] Πομίπεπα, ) «λάεραπε ἵπ {ασῖες 
38, ΠΟΠ αἆ οοἰεπόππι, {εὰ αἆ ορεΓιεπά πι ὃς οεἱαπάαπι νυ]ευπι {α- 
η. Α {επιε!, απαπάο α[ῑαπῖς ρτοεῖάεδατ οπτηγας Απρεϊαπη Ίοςο 
, Ἰ, 1]ε Αηρείις ργολΙρήε ἀΐοεπς, ΝΕ [σείαι, φμία Γωπι [οεία εγε- 
ἔωγα [εωέ ἕω, Π]ε απταιη οχ 1ο, τεδχὸ ΠππιεΓαῖ ἴαΠτὴΠῃ 26, εχοῖριεπἀο 4 
Φ ανα ἴ]ο υἱδης οοπιρτεμεπάπηίης ποπιἶπα Ὠεῖ, Εογπιὺκά, Βεγἐ4- 
αμ, Ώεγθαρῥη, ὃς ΗΝ | 
"Ἐκ εἰς ου {αρετιὴς ἁἰΠεγυίπιας, «οπβαϊ Ἐροείαπι 6[εη/ρ{ ἧεαπη 
σαν Μευίες γείετες) ἀπτὰΠε υίηπε αά Ππίαπι Ῥερπί α]ἰπη Ῥει- 
-ααταπι Ἑερις Ὑεκάερβεγά, απ Ἰἴαηπε αρπά Απτογες ἴαπι οεπια]ες 
αυὰπι Ἑπτοραος, π]πὴς τοδτὸ ντδτε Έβοελα Υεκάερβεγάκα , εὖπι Τε- 
 νετὰ ατ 6Γεπ]μίάκα. ὙΝαπι Ὑεκάερβεγὰ ροβα απ 1η 8οἱιο Ρεπὸ βειηα- 
τη εΠει, α]αίῃ ποναπ ἱπβητα]ς Έροςμαπῃ ἃ [Πο ἐνθρωισμῶ ἀε[αππρίαΠ1, 
ο 1π ααᾶ Μεπίες δι Ὠῖς εχεοβίταγἰξ ποΥΟΒ; 408 έλη ἀείιμάχο, Ῥειία: 
ο (Ρε Ιποίυπι Ἐτασπι ἵεπασες)τε]εσειαπί, 4 γετεγα Μεπβυνη δι Ὠ]ε- 


”--- . ου Ὅ . ” απ“... -- ο ο -- 


” 







πού ΗΙΦΤΟΚΙΑ ἘΕΙ1Ι6ΙΟΝΙ16 Ἶρ.1γ. 
ταπι γοσαυυ]α (ὰ αυίρης Έεβα ὃς τε]ίφπα δο]ἱεηπία ρεπάεῦαπί) τεάς- 
πηϊες. Έα ἴἴαφιε Έβοεδα αυα: Μεπῄῦις δε Ὀοναν Υεκερβεγάσι «οἩ- 
βαῦαῖ, πιεητὸ ἀῑςὶ φεαῖι {πέεγηιεδια τει πέεγ]εβα:, ουἷα ραιιςῖδ ταη- 
τῶπη αηπ]ς ἁωταν]ς, πες απίς πες Ροβ ε]ιδ τεπἹροια ὰ Ῥετ[ς υ{αγραῖα, 
γιάετυς Ίταφιε φιδά πα]τα η Ἐε]ρίοπς ἰηπονανίς, δε αιιὸά Ἐοε]ε- 
Π Ἑεβα δι βαϊοταιη [επιρογυπα ΟΡ{εενατίοπες ὃς απτῖηυὰ Είιης Πίο 
Ίπιρεγαπτε Ππτεγςϊἀεσίητ δς Πιαχ]πιᾶ εχ ρατιε οεῄανειίπτ, «ὐπη ος απα 

οπηπΊυπ) αππίηυα ποπηῖπα αὈτοραϊα Ειειῖητ, Οἶπα Ίἴαφπε απτεςεάεΙ- 
ται ΤειΠροτυπῃ Μαρί αμὶ ἵα]]α οπιπία ΕπιΦὸ οὐ{ειναῦαητ, αὖ ἵωτει- 
εαἰατῖοῦπε ππεειετεηῖ Πε αστοτΙπι οτάο Ἱπίεινείτεγετας, Π]ε 1π1 αν 
ολ]αζεπῃ Ῥεγιοάμπι {Πο ΤΕΠΙΡΟΓΕ Ἰποιάεπδ, ΑΠΗΙΠΙ ΓΕΙΟΤΙΠΑΤΕΠΟΠΝΕ- 
σιτα» «β, (εά Αππὶ «αριῖ ναριπι ὃς Ρτουυἱ ὰ {εὰε {σα εναραϊυπῃ δε 
ο αεποῖυπῃ, 1η Ίοσυπι ὃς {εάεπι πατυτα]επα τεβίταϊς, 14 1 ΙΠΙΠο Ματι 
εΠε νοίεπ. 19 επίπι ποπιῖπα αῦ. Απρεϊίς οἵπι ἀείαπιρτα (ααπινίβ 
Ἐε]ιρίοπι ἁαπιποίαπι ε[ει,) τεµφυ]ς, πουας εοτυπᾳ ]οςεο Αρρε[ατῖο- 
πες ΙπβΙτπεπάο. Μεπβρυς Ίταηιε Ἱπιροίαῖτ Νοπιίπα πατηγα]]α, αι Ες 
εχ ν! νοσυπῃ βηρα]α5 Αππὶ Τεπιρεβία[ες ἀεβρηατεπί. Ώιερις πἩ ο. 
αι Νοπιίπα γεῖ αὖ Οι α[πωεπηᾶ, γεὶ αὉ {πᾖῄσπὲ αἰίφωο η μαι 






Γωπριά υὐιά(ξὲά, γεὶ αὖὐ ασσγεβο ῥγα]ίο, Υεὶ αὖ αἲῑο ππεϊποταθὴηϊ εγεητα 
ἀείαπιρία. Οἶπι Ἱίααπε {αετα Μεμβαπῃ ὃς Ὀεταπι ποπηίπα πππζαγετίε, 
οοπ(εέϊαιίππη εεῖτ αιὸδά {άσγαν δο]επηϊταϊες 40 εἰ Ρεπάεπῖες αΌσο α- ἵ 
γετῖς, εἶπι πε ἴα]ίσπι γετεγα ποιπίπα Π]απετε πες [αρετε[ε ρειιπήτε- 
τες: παιη ἀλῆςί]ε εΓαι 1116 αρομεῖφ Ἠαίοε οοὐ{εγνατε, Ἑτίη πονᾶ εἶας 
Απηὶ οοπβή(ωείοπο πη]]ηπι Ῥτῶῖος που «4{ηπὶ Εε[ίων ππεποτατας, 
Ῥετίὰ ἵταφιε γειετίρης {ας ισης ἁπ]πτὴς αάάῑάἰ, «ο πιοτίπο, α]- 3 
Ἱσπα εἶας Απηπι Ππτετο]άετε Βνετυπῖ, Υειετεπι Αππαπι φυἱ 4ητε εἶας 
Ἱπρετίαπῃ ουίπαετας, ἴσης { η ἀϊάυπῃ ) τείαιπεηῖες. ῖε ε]ας μι ἃ 
ηὴδ εγαῖ δο]ατῖ5, Ιητεγςα]ατίοπε ( πέ γ]άετατ } βχης, οοπ(Γὰ ουὰπῃ Ρετίας ον 
γοίυετπητ, Ἐτ βυπ Αππαπι αὐ Ππίτίο Απἱεξῖ5, {εςοπτας εξ αἲῖας Αα - 
πης ὰ πιεάϊο Ῥήοίαπι, τε {αργὰ ἀϊχίπιας, Μεηβαπη αὐτειη ὃς Ὀιεγαπα 
Ὑεκάερεγάσογωπι ποπηῖπα (9 παπίυηι Ἐχεπηρίαγίς Ρλαγῥαησὴ Οιλάηρβιτὲ 
Ἱπρετίεάίο ραῦτας,) {εφπεµῖε πιοάο πποχ {υρ]εςί. αν τόἩ 
δεὰ απῖα (πι ας Έροςὴα αυὰπι αἰίεγα τεοεηίίος (ε]ά]σα, ἵπ Ῥες- 
{αταια Ἰ0σῖς γοςατυς Λ4είίεσα [ει Μεάσα, Ἱ. Ε. Κερία, ἁπιπ πταφας 
Ἐροε]α ὰ τε[ρεέΊνο {πο Ἑερε ἀεποπη]παία ραπάςαῖ γοςαυη[ο π]- 
μπα ἀιβιπόχάπι Ἑερεπῃ ποῖαπῖε, πε {οτιὸ αἰιηιαπάο οἵἵαταχ εορίαΠο, 
οροττεῖ Πῖς ποιαίε , αιδἀ Εροε]α Λ{είίεκα τεςεηίιος (αυᾶ: εἴῖατα 
Έροσμα Μεἰίς[ραῦκα, ὃς δεκαησα, ὃς (/εἰσίσα [αῦίπὰε γοςατης, ) ἀεπο- 
ππιπαζα 


- 


κδωνα ΔΗΜ μμ γλωαλκκ-υή ΜΗ μμ. .. -- 










τρ. αι | νετεκυΝΜ ῬεκδακυμΜ. 197 
τ απίηβα εβὰ ὄε ων] ορ] ο) λάξΞίν ολο)! «λλο- (:Λἰλλω 
το δμεβα ζ]εΙδ εαν ΜεΙε/μά βίο «4ἱ [δη δεἰς]ὐΧὶ, απ ροβα παπα 
Ὁἳπ Ῥετβάε α[ϊαποι 4ππος τερπανεταῖ, ἵππι ἀείπάς 4ηπο ὰ Υεκά,σεγά 
ο 446, ( Ηερίτα 7ο, Ογί(ετο77,) νετείαπα Ρετίαγύπῃ ἉΠΠΙΠΙ Φο]αΓεπΙ 


“ἌοεΠοτυΠ1 {ει Απαδιπι Ἐροςμὰ Ἰηπαί {ου ἵπης Ρ]15. ΦΠΑΙΗ 499 
4Ππος Πιο] ουπῃ Ῥειῃοὰ ἵπ Ῥετ[άε ουπαεταῖ, ) ποπ αρτορατὰ, {εά 
[Ο ΦΑΓΑΟΕΠΟΓΙΙΠΙ ΜυµπιογυΠι δαστῖς γείειναιᾶ; ἆαπῃ Γπτετῖαι Ρτο τ6- 
η οἰγί]ρις «οπιπιοάῖος εΠει Ῥετίαταπι Αηπις δο]ατίς βχι5, 1η υ(πα 
η]ρὶ: παπι Αβτοποπιίς Ἱπτογςα]ατίοπε ορια» ποπ εται. Ἐροε]α αἰ- 


ντι ἳ λάε]εσα αἰτετα γετυβίου, Ῥετῇς ἀῑάα εβ «ο όν . ἄλλ5 
"Εβοεδα Ἆερία Υεκήερλετάκα, {ει Ππιρ]ιεῖτες Έβοελα Με]ιζκα, Ἱ. ε. Ἆρ- 


ΓΠΙΑΥΙΤ, εὔππααε Ἱητεγςα]απάο αὖ ηἱτεγ]οι ναρατίοπε τεβγηχις 


-Εία, ου]ας εεἶαπι Μεμίες ὃς Ὠἷςς νοζαπτυσς οὁ)ὁ 0ο ὦλς ἰθίκ)δν . 









Ρέει 8 Λάεη(ει ΜεΙέΚαί ( {ει Άρα) χεκάεσδεγάσὶ, Ἠπς νΗηπι εβργα-- 

απῖς εις, πε {οττὸ απ ΟΓεπιαππι Τα0τος εγο]νεπς, 115 ποπ]πΙθυφ 
ἀεοιρίατις, Όροιτεῖ εἴῖαπι {είτε αμὸὰ ἀῑάας Τιτη]ας δἱρ ὄτ[δη ἵπ 
το πρι Τατεῖοα Ἰάεπι {οπεῖ φιοά ἵπῬει[ςὰ Εγά[ωίν {ει «44. ή, Ἱ.ς, 
ο ΦΕΓΕΠΙΗ Ἴεο. Τα] επίπι Τπυ]ο β]οτίαδαπεῦς ἴαπι Ῥετ[ῷ αυτη οζίει- 


Ἡσοα. Ι1 απίεπι φὐἱ 1 Ἑπτορᾶ, πο Ιππίας. 





ολ) ο σε ΧΙ. 
ους αν 


κ, Αον(θε Μο ΙΙέαέ ( [ει Βορὴ! ) Υεπάεεβεγάϊο, φα) [άν Ρήηὸ Ἐκγοραην υἱάενί. 

ται το . δ., 

πλ... α. Μά0-πὸν, 1. ϱ. λΜάεηβ; πονιω, (ο. Ματις. χχχ. 
6» 3. Ναμ-ῥαλάγ, 1.ε. ΊΜουωπι νετ, {οἳ]. Αρε]19. Χαχ. 


-- 


΄ {1 





ο «Ρ Πν] Ἱ. Οδεπιά αρήκδὲ, Ἱ. ο. (αἱογεπη-οώσεπα, {οἱ Μα]ας. Χαλ. 

ο ο) 4. Κὐκ-αρηκόί, Ἱ. ε. Πέρε-αώσεπν, ΓΕ]. [ηηλ 9. Χχα, 

το «ρὶ5 ωἱρο- Φ. σ1/δη-(4 1 1. ο. ΟΥὐεπι-εσ]ε[αείεη, [εἰ]. [α1ἱ09. χα. 

ο )] ωλες- 6. 6104μ-Δγδὶ, 1. ο. ΟΓὐ επι-αάογπαπ», {εἳ]. Αυρυβ 5. Χχχ. 

Αλωρὶ 7. ο το].δερίεπιρες, Χχχ. 

ζ υν ο ωνό- 8. 6εκάη, 1. ε, «{ωήωπιως, {ε]. ΟἀΧοῦες. χχχ. 

το 1 νο ο. δεγπιά-αβ/κά!, 1. ε. Εγέζην-αμσεης, {6]]. Νογεπιδες. χΣΧ. 
ους Β05 3 υπο, ορὰδ- 


. 
. 





πον Ἠπατοκια Ἐ ΕτΙσΙον]15 : 
ον) ο” που δβὸρ-αρύκΑνι | 1.6. πλέει {οἳΙ. πμ τι 
αχ {Ε1Ι, ]απυαεῖας. χαχα. ο 

μα ολ τα, θά Ι αρῥηόν, ἱ πλ ο ώμώ Μα]. Εευτιασίπς: χα, 
Μεπβαπη {εριιπιί ὃς ππάσοϊπιί Νοπιίπα ἵπ Ἐχεπιρί]αϊ Ῥετβοο. ἀεβάε- 
Ἱχαπτας, ὃς εα αΏδί Ἠαδεπὴς Ίπγε μις ΏΟΠ Ροιι. Ὦ ΘΟΓΗΠΙ ΠΙνΗζ νο 
χάπ αἱὶὰς εχροπί(ῶς {αζωππο ὃν φισάγοηε, ὃς νο, πιεμ[, γεῖ 
ε[ω(άεηι πιενβς 1δ"' αἶεο. υμών ον οκὸ. α]1ὰ5 Ρειβοὸ γορατας 
ες Ράγίκ. 


Ρε Μεπβ; Μολήαὶ (ει εκ) Ὑεκδκλονάϊοί ο 
ὄχ Ἱά 


λω( 5 τ. Τεῤε[νη-(ός, ἴ,ς, αμ. | ολη δν 
δν 4. Βεχπιάπα, λιως οἳν 
εί μω 3. δεγ-αργᾶς, 1.ς. (αβι- Εχετε». "μαιφιος 


ολῶ» φώς 4. Οδὰ/νη-πήονη, Ἱ. α, Μαν-Μηβάρηο. κ μα 
(λέει ορ 5. ΝΑΡ {ει (ΡΕ. ΜΑ 
Ω]δωὲ σ. (σΛάπι-κίάά{, ἶ. 6. ο με ., η σε) 
9) ὄν 7. Λο ρῥίτής, Ἱ. ε. Καοζη-σίπεεη». νὰ ἀ 

Ὅ λου. 8, Ρὰά4τ, Ἱ. ο. Εἰγππω {ει ῥεάενι ῥΓπιωπι μάνα ἵ 


ωλῷ ο). 9. ζὸγ-ρβί/ῥάη, 1. ε. αγ ΗΠΙ-(ραγρεη. ο. 
ο) το. Λ]άπι-σ]4ἡ, 1. Ε. Γαπιαηη-φμαγεη». . ε.α 
29) 5) αχ. “εὸ/ρ-αρύγώ,] 1, ε. ἴσπει-αερεπάης. ον 
ωῶΞΞσὰρ) 11. Κέπα-Κὸ/, Ἰ 1. ε. 7 παξαηι-εαβίεη». νόνὰ 

ὦ) δδ5 κ. Τής)- “ἄρην Ἰ. 6, 6 αὔἡωπι-υἱύγαπα. νε 
νὸ οἷο τά. Ρ46-αιῤ. 1. ε. Τἐεἱαπι ἐγίῤμεν. ασ 
δε 86 15. Ρήμ-βωκάδ, 1. ε. ΚΕΙΙΡΓοπεσ-(εγµέσπ!. ού κ 
πάν λὸ τό. Ρΐν-δεπά, 1:ε. Παπιοπεί- ρα. , ὣ ῆ 
ος Θβς .) 17. λὰ/-χω α)ράἡ, 1.Ε. 7 Ἰαπι-αβεγίει». μὴ 
διχως 18. «4- ες, ἵν ε. Έφιοι- αρα. ο τν 


ν πι 1. ο ην ἴμο, Ῥ]ήά-μάρι. 


21. Ἶ 
«45 ο μθὸ 44. ώβ. να, 1.6. «4πίκο-υἱβέαη». 
ςοἱμάδὶς. 21. 6]41-Λἠάἱ, ἶ. Ἐς. {πίπιμη- σμρεμ». .. 
. 24. Ρὺρ- 














αρ τς ΚΑΛΑ. «ἳν 14. Βλ-ρλέτίό, 1. ο. ]άοία [)αιμάαηο. 
ο ο] {ει ϱ)] {εα ὃν) αγ. 1γά, [ει ἀνὰ, Άγε άν 
το ΕΕ ΡΟ οιῶ 26. δύΔ4 4/0, 1.ς. Ίμεθμ ε[βο. 
ον ο 27. Ρίγ-κὴ, Ἱ.ε. Βέω οἴνο. 
ὰ κ. Μα ννε) μὸ 28. δίγρβήτ, 1,6, {,εοπει-εαβίεην. 








.ά { 
., ών 1. . ' ι 29. : 
ὰ ε- ον στο νὰ «ῥ) 3ο. Γ)μαὐγὴγάν, Ἰ. ο. ὁ 4πρωβε. 
ΟµΙυα{ίάαπι Ἱνογαπῃ πο αἁ]απχὶ Ππεετργειαίίοπεπι Τ4ΕΙΠαΠΗ: ΠαΠ1 Οὔπῃ 


Πει "ἀπδία, (αεῖας ἀπκί εδ Ππιαόζαπι τε]Ίπφπετε Ροβετίς, απὶ {οτιὸ 
σιίογεπη Ππνεηίαηε, Ίπ ν]Ιοίο Ἐχεπιρ]ατί Ῥετβςο ῥρετ δοτίρα εΓτο- 
η, Ὀ]εῖ 475 (Ιρπππίας ἆπο ποπιῖπα, {ο]. Ρά44ν, ὃς :ὥξε ο Λ{ά7- 
1. ε. Οβει-Ιαγρίεπη. Ἐτ εοἀεπι πιοάο Ὠἰεί τα» ἀπο ποπίπα, 
-4ιὲ/0-αρργής, ὃν 9 ϱ Άρκπι-ρήτ, 1. ε, Ῥγα]έωηη-εαβεβενη. Ὀτταπα 
πῃ ππαγίς ασεἰρε, δε Ιπ Πςε τε[ρεάἰγῖ Ὀιερις ρτοσι]ἀμδίο 
εαιῃ ἀῑάίογαπα ποπαίπΙπα οεπ{εατης ρεείπετε αἆ αἰλαπα αΠἴφπεπα 
ετίπῃ 2ο, 21, αὐῖ 29, 001 ποπ]ῖηα ἀεβάεΓαητας, 
σον 1απέ Υεκάερβεγαϊέ σ Πίο 4βῥεπάίκει, 
ον Ἡ ολλ τα. ΔΡΡεΤίΗ, 1, ε. Ῥεπεάιδίο {ει δαωίαμίο, ἵπ ΙπίΠο Αρ- 
αθερὶ πο -ᾱ. ΡΛέγγκεῦ, 1. ε. ζεἰἐείκαν. ο Γρεπάϊσαπα. 
ο στο δη 34. ΡΕἰτῶς, ἵ. ο. 7Ιδογία. ᾿ | Ἡ, 
κα: Ὁ «Ἀλκκὴ, 4. Κάπέρε, 1. 6. ζὁπέεπέα ο. Ν. 
τος δ1ρὸ σ. Ῥωγβά, Ί.ο, γω ]εάιδδίο, ἵπ βπε Αππὶ, 
ᾳ ” ἡδε ἐβ Ἰάειι απο «ὦ)) Λάπιί[ρ {εα ὦκ]ν) γάπι/υ, Ἱ. 6. εὐηβεη- 
| το, (μες, ΠΕ φμαπᾶο εκ εαπέω΄ 6) πμι[ιά απέππως ἀεπιυ[εεγί [οἱεε, τς 
εχρς δα 1π Τ10το Ρ0. 6]. Ἐϊ ταπάεπι Ὀιμιήαεβ 7αἰεαιδίο τοτῖας 
Απ, Ἱ. ε. ε]αίάεπι βπίς. Ἄεπηρε {ες, γἷπι γοςῖς, Βωγῤάεβ "λις 4ρ- 
πως : ους 4 Πτὰ Ώεο εἴρα Ἡοπιίπες, τΙ(ῃ ποπ]Ίπε Ώιγάά {α 
"αητε]Ηρεπάα «β «εδ. Μήεγἰογᾶαία: Παῦ Αηρεϊίε ε{ρα Ἡοπηίπες, ἔτι 
"Πρηϊβσαίυς 11... Άρριέ[εο {ει (ωπάοπακέο: { ΗΜοπιίπαπα ετρα {εἶπ- 
νίσεια, ἴππῃ εβ Ἱ, ᾳ. ἐεὸ Λγεκαέίο, {ει αῤῥτεισἑίο δοπέ πα; 1πῖες γα]ο- 
μα. « - . ' : ο, 
-.ἀἰσεπάυπι πάλιρεεί {οει. Ἐτ λωτήά Αγίώπη ὃς Βεβίαγηπῃ, εξ κνὸ 


 ααμαξίο, ΤΑ γατὸ α{[μσραίας γοχ Ὀωγάά, πεί ὃς ΑταὈυσι {ογπιαία 
. πΗ} ' 


-3 
.. 
΄ -- 
. 




















αοο ἩΙ6ΤΟΚΙΑ ΒΕΕΙΙΟΤΟΝΙΦ 
-δφλο κ) Ργειαείο {ει Βεπεαδίο Ὠεί βε [ρεν ίω, πτ ὰ Όοπι- 
πιεπίατοσίοις (οταπὶςῖς εχροπΗς. άεΑ πα, 
Ἠος πιοάο γἱάςς 11115 τεπιροτε Ῥετίαταπα γεῖις Οαἱεπάατίαπι ας 
πιαπάο Ρτοτίαφ αὐομταπι, πο ταπιὴπι ΝΜογί απηὶ {εα Αππὶ Οαριες 
βιαπῃ ἃςποπιεη πππταπάο, {εὰ δς γετεταπι Μεπβαπῃ ας Ὀϊεταῖη ποπιίπα 
:ἀε]επάο, 6οΓυΠῃ Ίοςο πονα ποπήπα {αδ/Ηευεμάο, δε Ἐεβα ας δο]εηπία 
οπιπία Ἑςς]ε[α Μαροταιη αὐτοραπάο: οπιπία επῖπι πια] απο Ίπι- 
Ρετα {αβυΠτ. Αάεὺ ως Τρίο τερααπῖε, ἴοῖα Ἑςε]ε[α ρε ὀνρ: Άςιες 
γίάετας ρτος{α ἹΠππιπταία, ὃς τοῖα Ὀμειρ]ίπα Ἑςςιεβαβίσα ὃς Ἑεβα 
αἴηπε δο]επηία οπιπία περιεότιῖ Ἰναρίτα. Ἀαπι Π γειεγπι Θαετοταα 
ἹΝοπιίπα ἀῑπτὴς {ἀρετείε ποἰαετίς, Ρτοςυ]ἀμδίο ({ φπίά ροίαῇε, ο. ον 
Ὅπογα ΘαςΓα ϱΟΓΙΠΙ Ίοςο Ιπβήταεείτ:. Γεζμπ επἰπι ε]αίπιοάί γετε- 
τυπ] ποπηϊπΙρηΦ ος οχι] περεῖδυς, ἱπιροβρί]ε πε Ἐν ἐρ/α πιαπίετῖπε» 
εοάεπι πιοάο ας[ ἵπ Οαἱεπάατίιο ποβτο οπιπία Ὠιεγιπι Ὠοιηϊπίςο- 
τυπῃ ὃς Ἐεβοιυπι ποπῖπα οπηττεΓεηίας, πεσεβατιὸ {εοπετεταςτα μπα 
οπηπίυπα περ]εέχις ὅς Ιητετηη Πίο; εὖπι εκ ζα]επΏατῖϊ ἀῑτεδίοπε Ἔα- 
τογσπι (επιρογίπῃ ορ{εΓναιίοπες Γετηδαπέας, οὐ; αἰἰὰς ΙΠ ο] νίοπει ; 
Ίτεητ. ΄ Ι8ε αυτεπι Ἐσε]εβα Βατ εγετ/[ης Ἠαιιά ἁῑα ἀπταν]ε. Ναπιῖβο 
Έερε ἀεβιπάο, οπιπία ἵπ ρτβίπαπι βατυπῃ τεβίταία [σητ, δτ Πε τεβι- 
τωῖᾳ 4 Ἡοάίεγπαπι ἀῑεπα (ποα οὐβαπίε Μοϊαηιπιοάλποταπι ορρεεί» ἕ- 
ποπε ) Γαία ὃς βτπια ΠΙαπεΠτ. - ον - 
ΟΩπαπάο ποβιαῖες αατ 11 [οφπππέας ἆς Εροιδό Ὑεχάεμβεγάκά, Ἀνο- 
ἵαπτ ταητὴπι Ἑροεμαπῃ τεπιροτίε{ει Οοπιριαταἰοπίς αὉ εἶας Ἱπααρα- 
ταϊίοπε {αΠρίαΠ1, τεζχὸ {ε παῦεητ, δἱαπτεπι γοίαπτ γεταπ «παπα 
Υεκάερβεγά ση, [αἱ]απτας, οὖπῃ 1]ε πο π{α» {αεσῖτεοάεπι ΑπΠΠο «πετ 
ΠΠ! {αρροπαπι, φπἱ (ας ἀιάυπῃ } τεγετὰ ΕΗτ {ππις 6/επι/ρίάσωη. Ἐρο- 
εἶνα νετὸ ὃς Αππὶ {ογπια ο υ{ας εβ Υεκάερβεγα, Επι Ρτορτία ὃς ΠΕΙ 
Ρεευ]αιῖς, ὰἃ /επι/ρίασΦ ρτοτ/ίας (11 γ]ὰες }) ἀῑνεεία, πι Παάεπας 
. Ἑιιοραίς ὃς ραπεί Αβτοποπιϊς οτ]επτα θα ποῖα. Ἰάεδφιε Πογι 
ὃς επ]οίαπι εβ αιοά ποδίς εχηίρα]ε {όμ Ῥλαεγεκάὑν «4μρ]οι Ἰπάο- 
Ρετία ἵπ Τ1Ότο [αο Ῥῤαγ πε 6ἱΦησβίγή, απάε πο γεια εἶ Ἐρο- 
εἶια ὃς Αππί ποεϊεῖαπι εχῖΓακίπ]ας, 4) (δοίσέως επἶπη (ατ1π{εῃ. αρ. | 
νιάεβίς,) φαα[ παπφαπι αα’γίβετ ας ππῖβοπε Οα]επάασ ρει Ύεκ- 
4ερῥεγα, Ιοφυίτας ἆς Ῥετίαγαπι Αππο υπ Π]ο ἀείπεπιε ὃς εοάεπι 
πηιοάο Πιοσίοῖς πιαπεπῖς, παπα {αςίεΠδ ΠιεΠΙΙΟΠΕΠΙ ρεοι]ίαεῖ Απαι 
Υεχαεσβεγακί 9 ειπα πος εχ]ιθπ]ης. Ἆες (Ἠ τεέὸ πε!) αραά 
ααπα αἰφπεπα γαίες ἀῑέτυπι απἴοΓεΠι, εἶὰς ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΙΙ Ίπνεαι. ο 
Εροε]α Υετάερφετάίος Ἱπίάμπι ὰ Ρἱετίαιε τεότὸ Βατυϊτας αππο 
ΗΠερ]τα: 






τν. 





μοι... ο πμ νο νο ΕΥ Ύω 


6αρ.17. ΝΕΤΕΚύΝ ΡΕΕΦΑΚΑύΝ, 301 
Ἠερ]τα ττ, [απ τό, {ετ]ᾶ τετὶὰ {0ἱ], Βἱοοτηίς {ει Αἱεχαπὰτί 4ΠΠΟ 
44, ΟΗτΙβΙ 632 υτ Ὦ. Οταγίας, γεὶ όχι υἲ Ἑτρεπίιθ, δὶς Οἶωσ) 
δν, » ὃς ζομράη (Ληίσκ, ὃς «4ἱρῥεγραπίης, ὃς ϐὐγγοεοεγα, ὃς αἰῑῖ, 4 
“ποκαερλεγά{ Ππι]ιτοπίζατίοπε πηπιεΓαηϊο. ΑΙ νειὸ ΡεΓρείαπι Ἠαπο 
αὉ ε]ας πιοτῖε ΠΙππεταΓε ρττεπάιηξ, ὃς (βΠ1ΕΠ 62ΠάΕΠΙ ΈΙΙΠΙ 
Ῥιαοεάεμῖ δις οοπιρυτατίοπειη {αείῖμης, εὖὐπῃ γεγετὰ ΙΠίεΓβῖ 2ο 4ΠΠΟ- 
παπι ἀῑβεγεπῆα. δίο εκ Ἠαίϊίμοπε (αδί εαρ.15, Υεχάερρεγά νοςαῖας 
'ήΓεαίοτεῦ, ) {αοιι ΟἨΙβππαππυς, ὃς εχ εο Ῥεϊανίης, ἀίοεῃς, Υεκάερβεγά 


. βγα ο εκ! αππο (Ὀγί[ἐό632, ἆ ζμο ἔΕπΙΡΟΥΕ αγά Υεκάερετά ἐπεερί]. ΑΌ 


ε]ας πιοςῖς παπιείατε ρΓαίεπἆεης 1άεπι ειταῖ Τά Ρ0Ι δα ἷ-ἶεν Απῑος 


ο τη ἡμείο Πὐγὲ, υδὶ Ἐροςμαίη {ερείοπί Τά ουί ἀεποποίπας «νο ο) 
ΛΑ ϱλιδὰὴ ο αμ 00» αὖ οὐ {η γεχάερῥεγά 864, 1.6. ΟΙ Βί 149: 


αἲ ἵπ εαΐεε ε]αίάεπι Γεξὴς ποίαίας Ἐροσ]ια Ἠερίτα κά, δ)ωὼν [εα 


| χα αυ] αΏΠΗ9 ρἱαπὸ ςοἰηοίαϊτ ουπι Υεπάεσ)εγαί Ἑρος]ιὰ ἵα Ππ]είο 1 1- 
δτὶ (ατ 


Ῥιατεπά τησ) ἃ µποζῖς, {εά τεγετὰ αὉ Ππιηγοπίζατίοπο {απρτΑ. 

Ἐιτοι Ίἴαφπε που εβ ἵη τεπιροςί ποϊαιίοπε ; {εὰ 1 ἀεποπιϊπαῖιοπε 

τε]πί ὰ οἱο, ρἰαπὸ ειταῖας, εἶὐπα ἴπάςε πἹαρα εχητρατ ἀῑβετεητῖα, 

Ἠιβοτιοί οεἱεητα]ες (τ (Φοπαεπιῖγ Ῥετία ὃς «ἴθι λ{οβαηιπιεα Λίι[ία- 

Λύα Αιαῦ», δι Εἰπιαείηιο,) ἀετιὸ αΠετυπε Υετάερβεγα [μη δα δγιγάγ 

τεσηαῆε 2ο 4ΠΠ08, ευπποῖε Ιητεγίεζηπι [Πε αηπο ερ]. 41. Οἶπι 

Ἱταφτε ε]ις ενθροισμὸς «εεττ ιπιὸ [πετ] αηπο ΕΠεσ]. 11, ΟΝΕΙΠΙ 631, Ἡ 

ιο αάάλητιυΓ 2ο Ἱπιρογιί εἶας απηὶ, ἔππι οΏίτας ἀεὈη]ξ εΠε αηπο ἔ1ερ[, 
51, ΟΙ όσα: ατΠ ἁ πποιίε ε]α ΠΙΠΙΕΓΑΠΓ, ΓΗη 65τ, ἀεῦει εἷς 
.Ἑρος]να Ππίίαπα, φαοά αΌάτ ! Οἶπι Ίταφε ποτϊΠπιαπα Πε 6ΠΙῃ τεροᾶ([[ε 


30 ΛΠΠΟς, π]ῖτος ΦΠεπηΠΑπΙ {εουῖας «Β Ὠοόμβιας Ῥεϊαγίης ας. 


παπάο εἶ ἴαπΙὺΠΙ 3 αππος! δἱ αὐἴεπα γἰς Η]ε Ὠοσθί( ήπιας εσίτα Πτεια- 
τυτα Ἐυτοραα ἨἩπι]τες ερτεβα», {οτιὸ εγταγετῖξ, ποἩ ΕΠΙ π]Ιγαπῃ ; πι 
αἴαπεπῃ ἵη ρετεσιίπηπι Οτῦεπι {οτιπὶτὸ ΠΠαρίαπι δε «οπηπιοᾷο ἆποἘ 
ο, αὉ αΏεέταιὰ γἱὰ {αοι]]]πιὸ εΓγατε ΡΟ[ε οοπίρετίηπι Πἱ, 

, 





ο ΑΡ. ΧγΙ]. 
Ώε Φωνή (ὁ- Εροεβίς ὃε ζπέγο: ϱὐ ἆς «4ππο Ρεγ[κο {πε ῥαγΗ{ονλαγή, 
Τ απἴςΠα εὰ αι Ππρεν]ὴς 4ε Απηῖς ὃς Εροςἡίς τεπἱρίπιας, Πιθ- 
Πογε απτοι]ίαῖε «οΏβαίε ΡοΠΊης, 1ρία ΑΠΙΟΓΩΠΙ ΓΕΠΙ ΕΧΡΟΠΕΙ- 


επι γείσα Ἰαδε, ΄ Ἱπιρε]πιϊς Ίεααε 4ς Απο η Ρεπετε απάἰατης δ)ά) 
.,- ος (οίσ 


ολ Πιςτοκία Ἐκ μιοιονς | 
Ενούρ]ὲ Ῥεε[α Πο ἀϊδετει, «λλλάν ϱἱ519 ολνλ ς οω 
ο η ωἳ ΚΑ» ολ» ολο 3) ὠλλας ἰ5 λλο- ον τσ; αν ὃν 
29 ο) λοᾶνρὸ) ἰρμιά» 9) «ϱ» ὃν οὗα μον 2 αν 
ο... ο. ολωφὴ ο] ος ο ελ οδ-ᾱ- 
ολωςεὴ ἱ.9) 4 δφλΙό ολώδ 9 299 2ίῶο κολς τὴ αν. .. ο Ἡ 
σφρὶὸ 20) ορ, κάρδο σάς 14,5 π. οἆ Δ 9 οβλκω ο - 






















«αν νο 3 ολ δάΑδ9 «Ἀνθὸ ῥλῤλλ-ι «μες ως ο εφ 
δε ΟΦ ω ιο βιο] νο » Σ ων) 9 ωλλλ ην ο. 9» - ω- 3 
υλωνὸ ὠἰν δθλὰς. οἱ δν) ορᾶς- οἵ ὀδ1ὸΡ «νο 
ο ο κο 1 ο” ολων ο») δω ΛΑ νε 
ω]4ο-ἀ8 9 ὦόρ5 Όλων ὦἆλλων μὲ αν. 1 αν 
290 Φ9 5 9 ς-θ-ὶ «αἶδᾶς- ομκὰ «Αλ θλω 29 ς .. 
ωλυ ωᾖ ο.» θψῶὼ ὡρ)) 9) πο) 2) Φον. αν ολα - 
9 Κω ολων ολ» οκ ομώλο 1 ον οἆ--κ-ὃ} αν 
Φορ» ια λάρ- ο τα μῤλά» ολο] ων ο-δ]φό- ξω) 22211 αρ 
ς δα» « ἡθιω ὠμαίαξς ρἱ9 οῶω 4) ον ολω ολων ὁ λλα Ε αν 
ου (λα (2 ο) ολὼ ρὸ2) 9θλΑ ον ανν σου δ 
δω ώλω ο 9Ο (5 ολο] «φ9λά5 2) πολ ϱ.25 19 3 
ὡο]ὶ») ολ» Ὁ] ς ἰρθιν ᾠο-ς 25 ὃν ον ο] ο «ρολά» δν δι 
ολο Ἰν εν: 9 «κὼ «ων «ολων οἱ) ςοἰφ)ίων ἰὔ ομάΘ» 
ολ) (ΛΑ /ακως δα ς.. λθλω 5) ςἄείωο ο 
η Ὅνσυ (ΛΑ. 1018 (ολλ ο) ος» ών 81) δω εἰ» δι 
οὐ» οἈλγό- με ολλω ωἳ φἱογές-} ο-θ)}ό υνῶ υλωΣὸ «ὸ νε 
κ 5] δεῶ νὸ8 ὁνό- σε ὸ Αγ ή 
ομάδος νρρνν 
Φος ὁ «9 21, ο ο θὦ 9 ὠὐθβιω ςο---ὰ ολ. ὁ ος λιο ς 
το, οκολο (9 β.ο) ει ὖ 59 ολ) ςδἰ(δίν ο (835 9 ὰ 
«πιω δο]αγὴ σε; ο ὰ ἔεΊΙβοε ἀἰ[τεβών οἱ ὸ ῥωπᾶο ἐπ δν Ἡ 
“ 


πα τν -- .. ο πο ο τΙΛοΙΑΙΛαν ωμᾖ-.. -- -ίέίτπ 


ιν ο ο 
. Α νο Ἡ κ. 
λα. δολ Ψο 



























| ὔετεκυΝΜ ΡΕΕΦΑΚύΜ,. : 303 
το {σμε αἲ ερΥεβιπι εἶιω αά ἱάει ῥωμξέωπα ν ζμοὰ εξ 165 «εγω εωπε 
σε φι ας πββεω μή μπό [γαδίοπε. ή ὁλ, βαδίοὲ, ἐμαπλμαν 
το ἰῑφεγβίαςῤτο γαξίοπε εω]/υί ζοπιρη {ει Εβοεβα.Ναπε ῥγο γαξίοπε (οπιρι» 
το 11 Ρο επιαξοί, [απηπ8 ΜΑΝ. 165 ἀῑεδς εωπι τά ππµέή δὐ 48 Γεεωπάῇ. 
πα (ωπιῤηεο Ποῤαπίρο ε{} 165 εγω επ 14 πες ϐὐ 32εεωπάύ αεί, 
ας στα λάβα ζϱμ4 ΛΥεΡέΡεπιεγοπ ᾖα δεί εὐπ/ίατε 6ο Μιππέη. Εέ Λάεῃ- 
ο δοίαγῷ οοππιωπή, ε[ξ [εωε Λ{εη[ες Ῥεγίατωπεξ ΟΥ αεογωπ. Εέ -4π- 
μς δοἱαγῷ εοππιωπῶ, ε[]ωλέα ΓΕ! ΠΙΗΠΙΕΓΗΤΗ Φµεπι {εεωπάὺπι (1σ- 
το αξδαίεπα Ὅεγαπι ῥοπ, Φκαἱεηι Γἱ αἀορίάωπὲ Ῥει[α δὲ γα, -«ἄππμ 
το πεγὸ (οπβοβιω µας ε[βφωεηι «{ππωπι Φοίαγεπη εβε τεβι(απέ, αἱ Μεη[εν 
Γωπατει Γωη8, [εμέ ε[αηπα ΤηγεαγΗηη 5 Ππάογιεπη. 
"Ώείπαε ἐπ 4ππίι δο]αγίδηο οεγέ ῥγοῥίεΥ Εγαδέοπεπι 14απῃ ῥαδεπ!ιφιί- 
ή ιαξεγηὴ; αἩἲ φμἰπ αηπό Μπι Πες {μβεταάάιωγ} φιο Τη ζµ 
το ἀἑαιἠ «ἵππις εγἰὲ 366 ἀἴετωπι; μέ φαει «{πηι αἰείέωγ {ΠΠ Επιδο- 
το αήπσης, 6) ἑαἶε Πέει αἰοίεων Ὀίει Επιθοίίπιαιν. Πεἶπάε απΠΟΥΗΠΗ Φοἱ ΦΥ ΣΜηΑ 
ο πετογώπι Ρίου Εηιῤοίπιαἰ 120 απηὴ! εγµηέ29 ἀΐει. Εἰ ἀῑει Ἐπιδοίίπιαί 39 
πο αΗΙ , ἰωπαγ{ύη εγωπὲ 11 ἄῑει. ΕΕ ἐπ 4ππο (οπιβο[έο (μεἰ ἠπέεΥ δοίστεπη 66 
Γμπαγεπι) εγὲ! αἰ[ετεπεία [εγὸ ττ ἀἴεγωπι. ΕΕ Επι ἐπ φίδι υ η ὑἱπῇ σε ἐγί- 
ο ῇ αππῶ, εἰς ωπί ΙΕ αἲ[[εγεπεία : φ επι φαει Ίπεη(ετι Γαἰἠς «4ηπὲ 
ο σποηβώπι Πωπιεγο {ρεγαάμηὲ, μή εΟγΗήΙ «{ππις απηἰς (οἰαγ{ό ες εοαφμε{Ηγ, 
ΕΕ Μαέ άεη οορα Μι Λ{εν/[ι Επιθοίήπσαιη. Γὲ 1 φμὶ «{ππή (ωπιροί- 
ο αᾗς ο ωπέωτ, ἑα[επι Ἐπιῤοίίπικωπι ΛάεηΓενι ῥεεμ]ἰαγέ ποπίπε υοεαπέ; Ππ- 
το δε επέπη ἀἰοίκων «άἰπιάν, γαδίύης εί, Ἱωγεῦ δρώπ : 8 ]ωάαἑ α]επι 
ο άππωπενοεση Πὐζγ. Ε βογωη /πρμία νο]επίε Ίδεο [μὲ οςῦ ερ {εαδωπέωγ. 
ο αρα εγω ομιε 4ε Ελιά 6γαεβ, ἵπ φιᾷ «4ππι {μη δοίαγεΙ εοη1- 
πάπες, {.ε. 165 αῑεΤΗήΗ εώΙ ζπαάγαπέε, ὃ πες ῥίωπεε ΠΙΙΜΙΗ. Εἰ ᾖε 







ὥς Μεπ[ει [ωπὲ εἰίαγῃ Φοίατες εοπΙΙΗΠΕΝ, ὃτο. 

ος Ηϊς ριαπι]βϊς ἂε Αηπο ἵπ βεπετε, ρτοχἰπιὸ αρεπάππι «β ἆς γεῖς 
ο ἆς πο αιάϊαίας παρεις Ιαμάατις λΜ4αῤπιῤά δ)Φή-(Ῥοίς[ὲ 
ν αμ Ὀπινοι[αήδις Ρατ. Ἡ, (αρ.4, ο 495 κ ὥδ]ον 


.- 











- 


ρα μον ο 
ο ολ) νορὸ ορλό- ος ον) 24) ὅς. 9» ο» 
. ον οὐ) νο ἄωλα) σἶο όλ ο) ω ολλ» 4 Όλο 91 Κ-λ-λ 
ο ολο» 2 ους «ἆλλνο ᾠλώρ) ολ «Ἀωδὸ ὡμο [ὸ οὐ) εαδώ γ. νο) 
Άν | ος 2 ών» 






|. ἃὁ 


Ειόλα κ λνονώώη 
ον ο μον σα. 
ὤωωλας ολοι) ἡμι ολο «229 οφ ο μών νω 

Νιμ νμ αδινὰ, δν 

ἂν μον ελάκρ ο») πάν στὸ 
ολ όολ9ο λντις ολ ών κ ωἉ5 ολλ. Πα ο] υ 
ποσα να 
«χο νο) θώκο» (. 119) 2» ἄν5 οἱ «2 αι ο δη 
ἄνλὸ Φορ ὃν ΛΑ 85 "όμι «σα 8 ονί5.. εώς ο... 
ιά κε. λ. ω ῳ σι ὡσὶο ω] αν οῥωδο ο--λθ-ε 
αἱ] ολ) ὃ) απ ὤλλν μ6.) εξ: σμωΣ 3 ΑΦ ( 2. ο -- ον 
ρδρλως δωωρό- 4 Όψ) ἕωνλω) σνν ο αυ οκ ὃψ νοκ ῳ ια» 
δφὼ, ο ς ϱ92-2 «ἄλλα («992 οδδη» νο κο) (νο 
οδλν ον” 3) ο. λλη ο] Κας Λ)] ο ωλας δ, ώς. ΛΑ 
«ων ὤ212 ωθλν τω. σος] ω]ὁ οἱ ᾱ-ἆ δω «21451 ρα | 
Αλ υ.95. κ] ζω] οὐ) ων ω») ὁ1ὁ ν΄ ρου διαδώς --- 
«ΛΑ ολ ὰ Ι5 οὐ) Μαμά 1ο) ολων δν νὰ. ωἱ α 
υ ολων οἱ 5 Αλλο Νο} 9 οδλς μ] 
ολλ ου 63 ϱλ2λῆο «»ἡ «λλάδιων ς ἠλωςς” 298) λα Ξὴ ή 
ο» 5) 3 να δι οδλοθ λ-σ» ολα εν -ἲ-τ 

94 ολων 699 διὰ ἄκν 22) ἄνὸ ο) ου σολ αᾱ πι 
Φλ5' «Φι φόρο ολ 1) σ δεο Ἐβοεύαπι Ῥεγ/εαπι εβε ὃ Ἑγε σν η 
Ελονίδην 8) Επιδοίίπιῦ ἐπιπικπεπι; 9 ἐπ εῶ «πποι ε[]ε Φοίατει -- 
ευ, {{ο). 365 ἀἱεγωπ,) ὁ ο[/πιοαι ε[[ε {η εὔ Μεη/ει, {ΜΟΤΙΗΡΑ βησωἰὲ 
{ωη8 30 ἀἴεγωπι, ἔδο, Εἶκε αµίεηῃ Ἐβοιῤα αὖ ἐπίείο πο Γμὲς ὃ Εγαδ το- 

πέδης 65 Επιδοίί(πις {ΠΜ ; να {μουνί 120 «41ηο Μπι Λ{εη/ επ | π- 


ἐργεα]αδαπε, (ἱ. ε. ΜΠώΠΙ Μίεη[επι δι αεορἰεὐαπὲ, ) Πέ ΕΤΗ 120 αππὲ 
ε[επὲ αφ α]ε; 120 αηΙΡ γαρογωπι: 8 5 Ὠζεις Γωγβνου αάἰαεθαπὲ ᾖπ οἳ : 


Άεπίς ὑπεεγεα]αι, Τα αι έεπ Ἀ{επίς ἐπεεγεαίαί 0Η [με εεγἐὸ 

ἀεβσζησέως, {εά Ρο 129 αηποι αερῥίεύαπε Μεη/εηι μωμν ος 6 Ρο 

αἴίοι 1209 4ἨΠ0:, αά ἐπεεγεσίσπάμπι αεεἰρἰεύα μὲ ΠΙΕΗ/ ει «4γαιδεθί(ρε: ω. 
| εο ει 

























. 
. Φ 
- ι 





1ο απ τι ντ ν ντ" 
τι” 











μ΄ ρε, ὝὉΥνετεκυνΝ ΡῬεπδακυΝµ. 4ος 
τς ροεπη Πιοςο αἶοπεε οἱ τει ἡπέεγεσίαπαί αἰ [πρωίο 12 ΊηεΠίεΓ βεγυεηί[[οε, 
φωοά [με (ῥαξίο 1440 αΠΠΟΓΗΡΙ, μοι] αὐ {ρῇ ἑέσημε αἰξίωπι εί Ῥεγίούως 
ο απεεγοσ]σείοπί. Επ]ης Εβοεβα ἐπί [ζωή Μεπιροτε (]εππ/ρίά: ἔξ αε- 
υἡπάο Ρο[βεὸ ὰ ἔεηιβοτε Ππηρεγὴ εω[η/ οί Κερί πια φωεπι Λαῤωεγωηῇ, 
Ὁ.. Εβοεθαπι γεπονάτκπε ἑα Ἆερή ποπέπε. Ώοπες όν αβε[επὲε Ίπι- 
ο βετὲο Ὑεκάσθετά ῥΗἱ δρα τὴ ἄν [Ιὲ (οί γοῖεν (φἱ ἰηικ; Κερωπ Ῥεγ- 
ο ε) ία αλα μέ ἑπεγεαίαπας υἶεοι ῥεγυεμί[}εηὲ αἱ πιεηΓεῃ 44η, 
ο ομί ἑεσημε αα[εδ; [ωπί ς Ειγεοὶ, «άπιφμε {ε/Ίβογε ΟΗπιάη {1 4{άη 
ο εκρίγατεί Ππιρετίωπι Υεςάερῥεγαἡ, σε Ἐβοιῤα {μὐ ποπιίπε εως 1η: 
το 9 ῥο(ὸ πωίία αεείαἰς [ηγεγεαἰαείο, 6) αῑδία Ἆεζκ]α οπί[]α εβ. Επ εί 
ο απλα φάση σ΄ Ειγείνο: [ἱ λάεηβι «4ὐδη α[ικετίμέ ῥεηβρεΓκό: /εά αἰιφιμὲ 
η ή ΥΟΠΟΠΙΟΥΙΩΗ [ ροβετίοτυπῃ ] Σ΄ Εωγείνου αά [πει «{πηὶ γε]ἱείνηέ, μέ 
ο επάαγίογώη {εγρείο ἐν [αείίον τε. «άπιφιε αεεε Εβοιθα αὐ Επι- 
το ῥοέζπιε 66 Εγαδεοπίθως {8 ἠπαπιωπό, 6ὁ εµη Εροελά Ναδοπα[[αγὶ φις {1 
ο ἰλίαρε[ίο π{ωγραέιγ αφιαἰέε, ἠάς 4εεαι(ά ρίεγίγε «4γοποπι εδ πέκη- 
ου άεόφ με 66 που ππεάιέω/ία ατα Ἱαὐωίαγώη {ρε ῥαρεε Εροεθᾶ 


ιο 





ῶ 























ο Γμπααοίπηκς εω] η ὑπέείωπι εί Εεγέα ἐεγδία, 22 αῑε λαθία ῥγἱογή, 4Ἠπο 
ον . ' Ηω[γά το. Ἠείς απτεπῃ Οητεπάππι εβ ΑΠΠΟΠ εδω ας, πι 
Ὁ δολ 1 (σπα {εριίο {τ {ετὸ βπη]15, ) 41ο αππο Ίως Έρος]α 
ο Ροπῖας ο αἰῖ; παπῃ αλὰς Ἐροε]α Ὑεζά. ποπ επ]τ ΟΙ ΑΠΠΟ 41, 
ο 4εά 14. Ῥτατετεὰ, «ὖπι Ώαπς Ἐρος[απῃ Ροπα: Εεγίά Μεγ, Ε ΠΟ Ρο- 
ο ταῖς οῇε αππο τς, απἱρρο οπ]ης Ππ]ηπή ετατ [πῖί ασ, Ἑετίὰ 7. Ῥτο 
ο ππεπάᾷ Πἴαηπε Παδεατατ. Ὑτάετας απτεπι φπὸά εοΓπ!ῃ Οοπιραίης {αε- 
ο ας ἀπρίες, {εἴ]. ρεπετα]ῖ ρει ΑΠπΙΠη Ἐκε]εβαβίευιη ή Απηις Μαῃ- 
οἱ, ὃς ραείου]ατ]ς ρε; Αππος Ἱπιρετή Ἑερωπι, ἰῖ πον εείαπι {η Απ- 
ο] Πποίπιας. ὉὈιειπαπε {απιοι Πΐοσε εοζπι Οοπιριτας πο εγαῖ 
αἱάὸ αοουσατις τειπροσί5 {εινατος, οἶἵπι 11 Πητειςαἱατιοπίθη5 τ2ο 811” 
ο ποτ (Ιπησίῖ Οοιρούἁ]α) αεοϊρείεαι τείοιαπα Απηῖ ραττίς]απι 
 ρτο Νγεμιπεπιειϊ ΟµαάΓαητε Ίπιερτο, φποά ποια {4519 τεέὸ {αάυι : 
σος παπα τι ὅρ4ἡ ἐλοίσᾖ, ἃς ετία!α 1ὐπ δΔΗΙΥ Παπια(εεπω”, ππιω δοἱαγή ε[ 
ο Εήεγωπι 365 εωπι Θμαάγαπἑε, ΠΠ μηθ 1113 Ραγέε Νγεβεβεπιεγέ ]ωλία 
Ο){εγυσΜίοπετι γεεεπ{{ογεπι. ο 
ος Ὡποπιοάο ὃς ᾳπαπάο Εεῦατ Τητεισα]αίῖο, γ]άες εχ 4) ἐλο]σ[ίο: ὃς 
-.αάειη ἀοσεῖ (οεῥοβά(μ Ἠϊ γετοῖς, «πι ἆ Υεκάερβεγάο ᾖο δραργγάν ᾖ- 
ο γα (φὶ ως εορποπιἰπαέω» Γωὴ1,) Έβοεδα ο09- ἐπ[βαυγαία ε[ε, 
το Παπι ααιεέλίς τε Ἰνίεη βεγ/ίρεγας αά «{ὐάπ-ηιδὴ, εἰαρῇι ἂε Ἐπιδο- 
ο οι βετιοᾶο αηπῶ φόο, ε]/φωε Λ/επβι πεηι {εφ μεύαπέτ Εβαβοηπεπα. 
ο Ροφαδπι σετὸ Ρεήβεωπι ἠπηβεγέωπι ΙΙ εγεβειπι ε[εί Πεπιῤοτε - 
 Ν’ ος: ιά 


.. 


Γς 


νυν 


μ ο. ἍἾμχὂὸἲὔἥΜν ν-- 


4906 ΗΙΦΤΟΚΙΑ ΒΕΙΙΟΙΟΝΙ6 αρ. 17 
ΓΙ «4άπ, (φμαπάο ἐπ «οπιώπ εω]ηΓαπε πηοἰογὴς Γερέρηη, ἐδὲ ἐπέεγ 
ἕω Γωΐς ῥγορε Ματυ- δ/άἠρ]όη,) φιίπφμε ἐ/ἑ Ὠέει αάλα[εγαπὲ Με 
«ὐάπ [πε ι(ᾷ ἐγαάωξοπε αμε Επιδοίεπιο. «4εβγοίπάε Ρεχ[αγατι αι 
Λοίοε Ὠίει α,βοππὲ Μάεμῄς εις ᾖπὶ, εδαεπι Γεγυσιά εοπ/ἐμέίοπε, αἰὲ 
υεγὸ ᾖπὶ λάεπίς {1ΡΛεπάδγηιαά, φωια δε ε[ξ απη μπω. 
Ου αὐτεπ] Ῥετία ηᾶς ροὴς αυὰπι αἰατυπα Οεπίαπα Ππιετσαἰαίοπε . 
πτερανίς, παίοπειη γεάἁ!τ Ὦ. Οοοἵα5 1η Νοιίς αἆ ΑΙ Ρ.27, εκ ΝΜε- 
ἀδιοδίπ Ίνα([Ιγεδαϊ Τυ[αϊ ἀειρυ]ο, αἱ π {αο Τταξξ, 4ὲε ππῳ ἁἲ- 
οἵτ, Λεἰερίοπε εεγιᾶ Ῥεη/α Ιρπογαπίέα ΜΕΤΙΡΟΥΕ εαυεύαπὲ πε 1ΠΕΕΓΕΦΙάΥΕΠΕ Φ 
αἰίφμενι «4ππί Πέεπι, φμεπιαάηιοάωπα Γαείωπε Γαὐμίαγωνι (οπβγωξοτες 
Άωπιαί {ει σγαο. ΕἨοεφιε ἐπφμε Μεγ ώἰἡ [ως φκοπίαπι εοτωῃ Ὠίες 
εγαπέ νε] [εὐέεει υεἰ ὑπ[εί[εεα: ἰάεόφιε οἱο ἠαδεῦα πε μὲ Πἐεί {πέεκεαίαίομε 
Ρις {εἱίρει ἑγαπα[εγγεπέαγ ἐπ Πες ἐπ[είίεει. Ὀείπὰε αἰῖα αἀάίτας ταίο 
εχ Ρ]η]οίορ]ιο δΙΙ{αΖΙτΑ, Ργοβεεγεὺ φμὺά επίφμε ἐαηι Μεπῇς φκὼπι «ἴρ- 
βεπα(εωπι αεί ε[}εὲ ῥεεμ]ίατε φμοβάίαπι Πο΄ε, {ε]. εµ[ω/απι «{πρείὲ 
Ρεγ/ε εβεὲ ῥγο μου) αῑε ο Μα [Ηαείο ποπιίπε «4πδείε ἐέμν 
ἑάεόφιε εν 1]Ίογωσι {εηέεη({ᾶ, ἠαιά γεδλα ε[]ες ἑαἰἐν εογωπι Μάη [[αδίο, { 
ἀῑεδως Λ{επ[ µην ἢ) επι ααἰάεΓεΠΕ. νο σφα 
Ἑαάειι φπσφιε (παπί Ὦ. (οἶας) Ἱπτεγεα]ατίοπίφ ουπίζα εαία 
ἈΒργριϊ] νιάσίις {αΐΠς: παπα ὃς Μοίοε {ρεάΔβο ευ]ης ἀεοταπι ἀῑες 
αωπίαιε εβει, Αιιοι ο Ἠειοάοτυς Π5. αχ. Ὑεὶ υπο εοπηπαῖς 
αυία, φπὸά οοΓΙΠ] δασετάοῖες τεριπάἰ τεπιροσῖς πιγβετίαπι ΠΌἱ ρχο- 
Ρτίαπι ε[ε γε]]εηῖ: αποά εκ Φιγαῦοπε 0. 17. εοπβαῖ, οσὰπη ἀβι- 
οἴἷε Ρἱατοπί ὃς Ἐιάσχο Πιετίς αὖ Ἠιετορ]μαπιίς ᾖἨπογριίοσυπι φας 
ους Ὀ]εί δς Νοάίς ραι ευ] οεσίχν ἀῑεριις ἄροβος αἆ οοπιρ]επάαση 
Απηυμ, Ῥτα [επι Ῥετίατυπι δαριεπιΙσις οπτ ΗΗί Αππιπι Ρο ει» 
τυπῃ τεπροΓί5 {ρα Πα 1η Ιπίερευα πεβίτηετε γαρύπιοιε αΤετε; Ρ αν 
εἰριὸ εὐπα οειτας Αηπί (επιρείίατες Ρἰείασιε εοΓη {αοτα τείρίεετεαε, 
Ωυατε αΠυππεπίες Ῥατιϊου]απι Απο σπα] τε[απαπι ῥρτο Όσα- 
ἀταπῖε Ἱπίεριο, ΠΠρυ] οκ απηῖς αἀ]εσεγυπτ Μεπίεπῃ Όπαπα, (τοι 
επίπι αηπῖς τοτε) Ὠ]εί ΟπαἀΓαητες οοπιροπιηί 3ο ])1ε5,) τα πεαρίο- 
ΓΕ Αππὶ «οηβτιεΓεηῖ επι Αππὶς ΒΕΠ ΦΟΓΙΠΙ {ει Οταςοσµη. Μέε- 
εἰοάσπα Ιπτεγςαἱαπάϊ ἀοσετ Λεάβηιοαά(π, {εἰ]. Αηπης 1]ε χ2οἳ. εται 
13 πιεπΠυπι,εύπιηπε ΑΠπΠΙΙΙ γοςαδαπῖ βγήχες: ὃς πιθη(επα Ιπεισαίατεπι 
νοςαβαε ποιηῖπε 1ρίία5 Μεηῄς ου]ας ΒΠί Πε αἀάεδατιν. Μευία απίοπι 
1πτεισαἰατῖς Επί αὀτεχεραητ ς Ἐραβοπιεπας, η Τρία Ίας αάάπτίο µήτει- 
εαν Μεπα Πραιπι {οτεῖ Ιπ νίοεπι ροχίπιαπ. Έται επίπι Ἰπίεσσα- 
Ιατίο {πο οτάίπε ρτοµιογεπάα ἀς πιεπίε ἵπ πιεηίεΠι, ἃ ας. 
ο 






















πο» 


- 























ες 10. γετεκυνκπ ΡεκδΑκύΝΜ, 207 
ο αἆ Πρεπάλεπιαά: αἴηιε Ίνας ἀῑέχα ΕΠΕ ἕωκκΞΞΞ)}Ενεο Ρετέσαα ϱπηδο- 
3 ήν. ΑΏΠΟΓΩΠΗ 1449. Αἴιε Ίτα βεὺαῖ αἱ Λαγός δι τε]ίηυα Ἑεβα 
9 ΑΩΠΟΣΙΠΙ 120 {ρα[ίο ραυἱαίπι {ας {εὰες αυαῇ Ππτερτυπα πιεηίειι 
ο Απτενετιεῦαηῖ, Ώπο πιεηίε Ρεπ]]πατο 1π εαίἀεπι τειταἈετεητην. Ἠα- 
το ἄεπας 11ε. η ποιηῖπε Ῥετβςο {1 ΗΙτας απτεπῃ Λε Φποαά(π Αταῦ», (α- 
 ππεπάο τοταπι ἡ]παι Απηυπα 1π πο Ιποιάεῦαι Μεπβς Ιπιετσαίατ]ς, νο- 
ο οαἴαπι {αἶβε Ἀγ/χεε, πε 1]]α επαηείαϊ : παπι ταητὺπη Ἰπτεγσα]ατας Μεη- 


το Ρετίατιήη 1 1οτῖς {ο]θίτας. Ὦε εο (ὐαἰ{/ δάρΡὲ Τατεϊςὸ τείεττ, Βίρί- 
: -. - αἰον]ως πιεη{; ἐπ. Εροιβά Ῥοά, {αἱ ε {ελα {οἱε- 


ἨέπΙΡε ῥ0[8 12ο 4ΠΠΟΙ, ΗΠΑ {ηβέργΜΠΑ ύΊΕΗ/εη {